Byla 2-6160-794/2013
Dėl skolos, delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Blic kreditas“ ieškinį atsakovei S. A. dėl skolos, delspinigių priteisimo,

Nustatė

2

3ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama iš atsakovės priteisti 221,00 Lt skolos, 221,00 Lt delspinigių, 200,00 Lt išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka, 20 proc. dydžio metines nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b.l. 26), per teismo nustatytą terminą ji nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, dėl ko esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 str. 142 str. 4 d.).

5Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad šalys 2010-03-11 elektroninėmis priemonėmis sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovė (kredito davėjas) suteikė atsakovei (kredito gavėjai) 200,00 Lt dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo per 30 dienų grąžinti kreditą ir sumokėti 21,00 Lt kredito mokestį (kredito sutarties bendrųjų sąlygų 2.1, 4.1 p., b.l. 8-10). Sutartyje nustatytu terminu negrąžinus kredito, atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovui 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną, o pradelsus ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų – papildomai sumokėti 200,00 Lt išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka (kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1, 5.3 p.). Atsakovė per sutartyje nustatytą terminą kredito negrąžino, nesumokėjo kredito mokesčio bei netesybų. Pagal sutarties 7.4.3 punktą, ieškovė įspėjo atsakovę apie vienašališką sutarties nutraukimą ir paskaičiavo, kad atsakovė iš viso liko skolinga 221,00 Lt skolos ir 221,00 Lt netesybų, 200,00 Lt išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad tarp šalių sudarytos kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.2 str., 6.886 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles, nes nustatytais terminais negrąžino ieškovei kredito ir nesumokėjo kredito mokesčio (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Formaliai įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovė pažeidė prievoles, nes praleido jų įvykdymo terminus (LR CK 6.63 str. l d. 2 p., 6.205 str.), ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu. Duomenų, kad ieškovės prašoma priteisti 221,00 Lt skola būtų sumokėta byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti 221,00 Lt skolos pagal kredito sutartį yra tenkintinas.

9Ieškovė prašo priteisti 200,00 Lt išlaidų susijusių su skolos išieškojimo ne teismo tvarka, tačiau nepateikia jokių konkrečių įrodymų dėl šių išlaidų buvimo (CPK 178 str.). Nors vartojimo sutarties 5.3 punkte numatyta, kad paskolos gavėjui daugiau kaip 30 dienų negrąžinus paskolos, ji privalės sumokėti 200,00 Lt sumą, būtinoms išlaidoms, susijusioms su skolos išieškojimu ne teismo tvarka kompensuoti. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuri kredito sutartį su ieškove sudarė pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji yra priversta priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovei nepateikus jokių įrodymų dėl jos patirtų nuostolių dydžio, ieškovės reikalavimas dėl 200,00 Lt skolos išieškojimo išlaidų yra atmestinas. Pažymėtina ir tai, kad tarp šalių pasirašytos sutarties 5.3 p. išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu iš anksto nustatyta 200 Lt suma, dar nežinant išlaidų dydžio, be to, tesimo manymu, šios išlaidos yra nustatytos kaip viena iš netesybų rūšių – bauda.

10Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas klausimą, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

11Šioje byloje teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, kad buvo sudaryta standartinė kreditavimo sutartis, atsakovė pagal CK 6.188 str. yra silpnesnioji šalis, todėl sudaryta sutartis įvertintina taip pat remiantis CK 6.228 str. reikalavimais, t. y. ar sutarties sąlyga dėl delspinigių dydžio nesuteikia kitai šaliai perdėto pranašumo. Ieškovė nurodė, kad už 200,00 Lt skolą turi būti mokami 221,00 Lt dydžio delspinigiai. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 221,00 Lt delspinigių yra tenkintinas iš dalies. Šiuo atveju ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, o atsakovė, kaip vartotoja, yra silpnesnioji sutarties šalis ir laisva valia negalėjo pasirinkti sutarties sąlygų, daro išvadą, kad vartojimo kredito sutartimi numatyti 2 procentų dydžio delspinigiai yra nepagrįstai dideli. Atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir 6.261 straipsniuose nustatytas piniginių prievolių palūkanų normas, į atsakovei suteiktos vartojimo kredito sutarties sumą (200,00 Lt), pripažintina, kad minimalius ieškovės nuostolius atlygina delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tačiau, esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir jas patvirtinantiems įrodymams, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, vadovaujantis tuo, kad atsakovė skolingas ieškovei 221,00 Lt sumą, įvertinant bendrą ekonominę valstybės ir gyventojų pragyvenimo lygį, nesant ieškovės konkrečių įrodymų apie nuostolių dydį, prašomi priteisti 2 procentų dydžio delspinigiai mažintini iki 0,2 procentų. t.y. iš atsakovės ieškovei priteistina dešimt kartų mažesnė delspinigių suma – 22,10 Lt (221,00 Lt ieškovės apskaičiuota delspinigių suma : 10 = 22,10 Lt).

12Kadangi atsakovė skolos laiku neapmokėjo, todėl terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti kredito sutarties 7.5 punkte numatytas 20 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.). Todėl iš atsakovės priteistinos 20 (dvidešimties) procentų dydžio metinės palūkanos už priteista sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 72,00 Lt žyminio mokesčio (už reikalavimus, kurių bendra suma yra 243,10 Lt (teismo patenkintų reikalavimų suma) turi būti mokamas ne mažesnis kaip 72,00 Lt žyminis mokestis) ir 300,00 Lt išlaidų, sijusių su procesinių dokumentų paruošimu, viso 372,00 Lt priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. 1 d., 2 d.). Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „ Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 270, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės S. A. 221,00 Lt skolą ir 22,10 delspinigius, 20 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2013-04-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 372,00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,Blic kreditas“.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai