Byla 2-2171-186/2015
Dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Tretieji asmenys byloje J. D., Č. J., V. G

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutarties kuria atmestas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-5295/275/2014 pagal ieškovų R. P. ir uždarosios akcinės bendrovės „Estetas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Saimon“ dėl dizaino darbų sutarties, darbų priėmimo–perdavimo akto pakeitimo bei dėl skolos už atliktus darbus priteisimo. Tretieji asmenys byloje J. D., Č. J., V. G..

3Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014-01-29 buvo gautas ieškovo R. P. ieškinys atsakovams UAB „Estetas“ ir UAB „Saimon“ dėl dizaino darbų sutarties ir darbų priėmimo – perdavimo akto pakeitimo bei skolos – 48 500 Lt - už atliktus darbus priteisimo. Tretieji asmenys byloje J. D., Č. J., V. G.. Vilniaus apygardos teismas 2014-07-01 nutartimi iškėlė UAB „Saimon“ bankroto bylą ir paskyrė įmonės administratoriumi UAB „Stinkoma“. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-17 nutartimi bylą sustabdė ir ją perdavė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Vilniaus apygardos teismas 2014-11-11 nutartimi bylos nagrinėjimą atnaujino, pridėjo bylą prie UAB „Saimon“ bankroto bylos, priėmė patikslintą ieškovo R. P. ieškinį, kuriame UAB „Estetas“ nurodyta ne atsakovu, o ieškovu ir R. P. ieškinio reikalavimus nagrinėjo kaip netiesioginį ieškinį.

6Ieškovas prašė pakeisti:

  1. dizaino darbų sutarties Nr. 2011-01, sudarytos 2011-06-22 tarp UAB „Estetas“ ir UAB „Saimon“ 3.1. punkto sąlygą ir ją išdėstyti taip: „3.1. Projektuotojo atlyginimas už dizaino darbus, priežiūros vykdymą yra 51000,00 be PVM.“;
  2. dizaino darbų sutarties Nr. 2011-01 3.3. punkto sąlygą ir ją išdėstyti taip: „3.3. Likusią sumą t.y. 48500,00 be PVM, užsakovas sumoka Projektuotojui per 3 (tris) darbo dienas į Projektuotojo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą po to, kai šalys pasirašo perdavimo - priėmimo aktą“;
  3. darbų priėmimo - perdavimo akto pagal Dizaino darbų sutartį Nr. 2011-01/2011-06-22 (2011-09- H) stulpeliuose „Vieneto kaina, Lt“ ir „Suma, Lt“ dalyse nustatytas „2000,00“ Lt vieneto kainą ir sumą į atitinkamai „51000,00“ Lt vieneto kainą ir sumą taip pat įrašą po lentele su bendra suma „Viso Du tūkstančiai litų 00 centų“ 00 centų“ į įrašą „V. P. vienas tūkstantis litų 00 centų“;
  4. priteisti iš atsakovo UAB „Saimon“ atsakovo UAB „Estetas“ naudai 48500 Lt skolą už padarytus darbus.

7Ieškovas teigė, kad dėl atsakovo UAB „Saimon“ ir jos faktinės tuometinės direktorės J. D. nesąžiningo elgesio sudarant sutartį, kuris pasireiškė delsimu sudaryti iš anksto aptartomis sąlygomis sutartį su šalių iš anksto aptarta sąžininga sutarties kaina, ekonominės priklausomybės sąlygų primetimu UAB „Estetas“ dėl ilgalaikio sutarties nesudarymo, taip pat nesąžiningu R. P. įtraukimu ir pajungimu vykdyti dizaino darbus pagal sutartį, nesudarius pačios sutarties, nesurašius jos teksto ir sutarties turinyje raštu neužtvirtinant esminių sutarties sąlygų, ypač - sutarties kainos sąlygos, į 2011-06-22 dizaino darbų sutarties 3.1. punkto sąlygą vietoj 51000 Lt buvo įrašyta 2000 Lt suma, kas akivaizdžiai neatitiko realios darbų apimties ir darbų turinio. Ieškovas taip pat nurodė, kad UAB „Estetas“ steigėjai V. G., Č. J. ir R. P. susitarė nustatyti kiekybinį atstovavimą bendrovėje, todėl sutartį turėjo pasirašyti ne viena valdybos pirmininkė ir akcininke V. G., o visi trys steigėjai. UAB „Estetas“ valdybos narių išduotas V. G. įgaliojimas (2011-06-22) negalėjo pakeisti UAB „Estetas“ steigėjų kiekybinio bendrovės atstovavimo teisės veikti kartu bendrovės vardu. UAB „Saimon“ pateiktą darbų priėmimo - perdavimo aktą ieškovas R. P. būdamas nepatyręs, teisiškai ir ekonomiškai neišprusęs, neturintis jokios derybų patirties, pasirašė nepagrįstai, nes pagal savo kompetenciją tam neturėjo teisės.

8Trečiasis asmuo Č. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas, nebūdamas sandorio šalimi, neturi teisės reikšti reikalavimų. Nurodė, kad ginčijama dizaino sutartis buvo sudaryta ieškovo iniciatyva, jis pats buvo atsakingas už sutarties, kurioje buvo numatytas 2 000 Lt atlyginimas, vykdymą.

9Trečiasis asmuo V. G. su ieškiniu nesutiko ir pateiktame atsiliepime prašė jį atmesti.

10Atsakovo BUAB „Saimon“ bankroto administratorius dėl pareikšto ieškinio nurodė, jog palieka jį spręsti teismo nuožiūra.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ieškinį atmetė.

13Teismas konstatavo, kad ieškovas reikalavimą pakeisti sutarties ir darbų priėmimo akte nurodytas sumas grindžia tuo, jog su UAB „Saimon“ atstove J. D. žodžiu buvo susitarta dėl kitokios t.y. 51 000 Lt o ne 2 000 Lt atlyginimo už atliktą užsakymą sumos. Apygardos teismas Nutarė tai, kad ieškovas galėjo susitarti su J. D. dėl didesnės apmokėjimo sumos, nereiškia, kad UAB „Estetas“ turi pagrindo šią sumą reikalauti kaip skolą iš UAB „Saimon“; tai, kad J. D. galėjo įsipareigoti žodžiu apmokėti už atliktus darbus R. P. 51 000 Lt sumą, nėra pagrindas daryti išvados, kad dėl tokios sumos susitarė du juridiniai asmenys, tarp kurių dizaino darbų sutartis buvo surašyta raštu ir joje nurodyta kitokia darbų kaina – 2 000 Lt. Teismas taip pat nutarė, kad šioje byloje nėra pagrindo daryti išvadų, koks susitarimas buvo sudarytas tarp fizinių asmenų R. P. ir J. D., kadangi ieškinys nereiškiamas J. D.. Teismas pažymėjo, jog ieškovo profesija ir išsilavinimas yra pakankami suvokti, jog patvirtinimas tam tikros sumos, nurodytos akte, reiškia, kad priduodami darbai, kurių įvertinimas yra toks, koks nurodytas akte. Teismas konstatavo ieškovą neįrodžius, jog darbų, kuriuos jis atliko pagal dizaino darbų sutartį, rinkos vertė jų atlikimo metu buvo 51 000 Lt.

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Ieškovas R. P. per atstovą advokatą E. M. padavė atskirąjį skundą. Prašo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde išdėsto tokius argumentus:

  • ieškovo reikalavimai nepagrįstai buvo nagrinėjami kaip ginčijami kreditoriaus reikalavimai UAB „Saimon“ bankroto byloje, nes civilinė byla Nr. 2-1921/275/2015 (senas Nr. 2-5295/275/2014) yra atskira civilinė byla ir nėra UAB „Saimon“ bankroto byla, o reikalavimas patvirtinti UAB „Estetas“ kreditinį reikalavimą yra tik antrinis. Todėl, apelianto nuomone, teismas, dėl ieškinio reikalavimų priimdamas ne sprendimą, o nutartį, pasirinko formą, kuriai keliami žemesnio teisinio motyvavimo ir argumentavimo reikalavimai (CPK 291 str. 1 d. 5 p.) ir taip pažeidė CPK 259 straipsnio 1 dalies ir 290 straipsnio 1 dalies reikalavimus;
  • atsakovo UAB „Saimon“ bankroto administratorius byloje išreiškė neutralią poziciją, o trečiasis asmuo J. D. pademonstravo didelį teisinį suinteresuotumą;
  • teismas bylos aplinkybes vertino vienašališkai, nevisapusiškai ir neobjektyviai tyrė byloje surinktus įrodymus – nutartyje nepasisakė dėl 2011-06-21 J. D. elektroninio laiško R. P., 2011-06-22 J. D. elektroniniu laišku siųsto UAB „Saimon“ mokėjimo pavedimo, rašytinių duomenų iš ikiteisminio tyrimo Nr. 10-1-00946-13 medžiagos, kurioje J. D. pareikšti kaltinimai padarius nusikalstamą veiką – sukčiavimą stambiu mastu;
  • teismas netinkamai įvertino aplinkybę, kad dizaino darbų sutartis buvo sudaryta pažeidžiant kiekybinio atstovavimo taisyklę, ir kad ieškovas nebuvo kompetentingas pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktą.

16Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Byloje sprendžiama dėl reikalavimo juridinio asmens teisnumui prieštaraujančią sutarties sąlygą pakeisti taip, kad ji atitiktų sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus.

20Byloje nustatyta, kad UAB „Saimon“ (užsakovas), atstovaujama direktorės S. K. ir UAB „Estetas“ (projektuotojas), atstovaujama direktorės V. G. 2011 m. birželio 22 d. pasirašė dizaino darbų sutartį Nr. 2011-01, kuria projektuotojas įsipareigojo atlikti statinio dizaino darbus (p. 1.1), o užsakovas – sumokėti pagal faktą (p. 1.2). Šalys sulygo projektuotojo atlyginimą už dizaino darbus, priežiūros vykdymą – 2 000 (du tūkstančius) Lt be PVM (p. 3.1). 2011-06-22 mokėjimo nurodymu UAB „Saimon“ bendrovei „Estetas“ sumokėjo 2 000 Lt „Pagal dizaino darbų sutartį 2011-04-02 avansas“. Ieškovas R. P. 2011-09-14 už UAB „Estetas“ pasirašė „darbų priėmimo – perdavimo aktą pagal: dizaino darbų sutartį Nr.201-01/ 2011 m. birželio 22 d.“. Akte įrašyta prekės / paslaugos vieneto kaina – 2 000 Lt ir suma – 2 000 Lt. Ieškovas R. P. byloje teigia, kad tikroji sulygta dizaino darbų kaina 51 000 Lt ir prašo atitinkamai pakeisti su darbų kaina susijusias sutarties sąlygas.

21Vilniaus apygardos teismas ieškinį atmetė, ieškovas, prašydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, pateikė apeliacinį skundą, kuriame išdėstytus argumentus teisėjų kolegija aptars šioje nutartyje.

22Dėl teismo baigiamojo procesinio dokumento.

23Apeliantas skunde nurodo, kad teismas turėjo priimti sprendimą atskiroje civilinėje byloje, tačiau priėmė netinkamą procesinį dokumentą – nutartį, kuriam yra keliami žemesnio teisinio motyvavimo ir argumentavimo reikalavimai.

24Argumentas nepagrįstas. Minėta, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus atsakovas yra bankrutavusi UAB „Saimon“. Remiantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punktu, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kol vyksta bankroto byla, turtinių reikalavimų, pareikštų bankrutuojančiai įmonei, išsprendimas turi būti atliekamas tik šioje byloje nutartimi išsprendžiant dėl kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo ir jo dydžio. (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-88/2010, 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje 3K-7-328/2012). Toks įstatymo aiškinimas liečia visus bankrutuojančiai įmonei reiškiamus reikalavimus ir pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje procesinį sprendimą priėmė pagal suformuotą teismų praktiką. Vien ta procesinė aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 166 straipsnio 2 dalimi 2014-11-11 nutartimi bylą ne prijungė, o pridėjo prie UAB „Saimon“ bankroto bylos ir paliko jai individualų numerį (tačiau suteikė bankroto bylos teisminio proceso numerį) nėra pagrindas klausimą, kuris bankroto byloje yra tarpinis, išspręsti sprendimu t. y. teismo procesiniu dokumentu, kuris priimamas išsprendžiant visą bylą (visus joje pareikštus reikalavimus) iš esmės. Kita vertus CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas, nustatantis reikalavimus teismo nutarties motyvuojamajai daliai, nors ir nėra išdėstytas taip išsamiai kaip CPK 270 straipsnio 4 dalis, tačiau nesuteikia teismui procesinės galimybės nagrinėjamus reikalavimus išspręsti neįvertinus ginčo dalyvių argumentų ir jų pateiktų įrodymų. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė tinkamą procesinį sprendimą, kurio teisėtumas ir pagrįstumas aptariamas šioje nutartyje.

25Dėl ieškovo reikalavimo.

26Teismui pateikiamame ieškinyje turi būti įrašytas ieškovo reikalavimas - ieškinio dalykas ir aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą – faktinis ieškinio pagrindas (CPK 135 str. 1 d. 4, 2 p.). Kai ieškovas naudojasi advokato pagalba, dėl reikalavimo ir pozicijos aiškumo, pageidautina ieškinio pareiškime išdėstyti ir juridinį ieškinio pagrindą, nors proceso įstatyme toks reikalavimas ir nenustatytas.

27Nagrinėjamu atveju ieškinyje juridiniu reikalavimo pagrindu nurodyta CK 1.82 straipsnio 1 dalis. Šioje įstatymo normoje pasakyta, kad negalioja sandoriai, prieštaraujantys juridinio asmens teisnumui, tarp kurių įvardinami ir sandoriai, sudaryti privataus juridinio asmens valdymo organų, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją. Apeliantas teigia, kad UAB „Estetas“ direktorė V. G. neturėjo teisės pasirašyti 2011-06-22 dizaino darbų sutarties Nr. 2011-01, o pats ieškovas neturėjo teisės pasirašyti 2011-09-14 darbų priėmimo – perdavimo akto pagal minėtą sutartį, nes bendrovės įstatuose yra įtvirtinta kiekybinio atstovavimo taisyklė. Apeliantas nurodo, kad šiuo atveju yra pažeista Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 10 dalis, kurioje nustatyta, kad „bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei.“ UAB „Estetas“ įstatų 20 punkte parašyta: „bendrovėje yra nustatytas kiekybinis atstovavimas. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu veikia ir pasirašo visus sudaromus sandorius visi valdybos nariai ir bendrovės vadovas kartu“. Minėta, jog dizaino darbų sutartį Nr. 2011-01 pasirašė bendrovės direktorė V. G.. Į bylą yra pateiktas 2011-06-22 įgaliojimas, kuriuo UAB „Estetas“ valdybos nariai R. P., Č. J. ir V. G. įgaliojo valdybos narę V. G. pasirašyti dizaino darbų sutartį su UAB „Saimon“. Įgaliojimą pasirašė R. P. ir Č. J.. Asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus (CK 2.132 str.). atstovui teisė sudaryti sandorį suteikiama išduodant įgaliojimą (CK 2.137 str.). Įgaliojimą duoti gali ir juridinis asmuo, kurį turi pasirašyti jo vadovas (CK 2.140 str.). Nagrinėjamu atveju 2011-06-22 įgaliojimas išduotas dalyvaujant visiems bendrovės valdybos nariams ir bendrovės direktorei. Toks įgaliojimas visiškai atitinka ir bendrovės įstatuose įtvirtintą kiekybinį atstovavimą, ir atstovavimą reglamentuojančias normas (CK 2.132 – 2.151, 2.176 – 2.185 str.). Apeliantas nenurodė teisės normos, draudžiančios valdymo organo dalyviams, veikiantiems kiekybinio atstovavimo principu, įgalioti vieną iš jų visų vardu atlikti konkretų veiksmą. Kadangi aptariamas įgaliojimas yra išduotas pasirašyti konkrečią sutartį, akivaizdu, jog visi asmenys, privalantys veikti pagal kiekybinio atstovavimo taisyklę, apie būsimą sutarties sudarymą buvo informuoti ir jai neprieštaravo. Daroma išvada, kad sudarant ginčijamą dizaino darbų sutartį kiekybinio atstovavimo taisyklė nepažeista. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad ši taisyklė buvo pažeista, kai ieškovas (apeliantas) pasirašė 2011-09-14 darbų priėmimo – perdavimo aktą. Ir Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnyje, ir UAB „Estetas“ įstatų 20 punkte parašyta, kad kiekybinis atstovavimas yra privalomas sudarant sandorius. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad darbų priėmimo-perdavimo aktas nėra sandoris, kuris gali būti sudarytas tik laikantis kiekybinio atstovavimo taisyklės. Kita vertus, akto teisingumas ar ydingumas negali turėti įtakos sutarties sąlygoms sutarties pasirašymo momentu. Ginčijamos sutarties galiojimui įtakos negali turėti ir skunde nurodoma aplinkybė, kad dėl teisinio ir ekonominio neišprusimo ieškovas, pasirašydamas darbų priėmimo-perdavimo aktą, jo nesuprato. Pirmosios instancijos teismas teisingai nutarė, kad ieškovo patirtis ir išsilavinimas yra pakankami suvokti akto turinį ir reikšmę, juolab, kad byloje nėra ginčo, jog bendrovėje „Estetas“ būtent ieškovas buvo labiausia susijęs su ginčijama sutartimi. Todėl CK 1.82 straipsnio pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas.

28Ieškinyje ir apeliaciniame skunde išdėstytos tokios faktinės aplinkybės: atsakovė J. D., ieškovo teigimu faktinė UAB „Saimon“ direktorė, sutarties sudarymo metu elgėsi nesąžiningai, delsė ją sudaryti iš anksto aptarta sąžininga kaina, primetė ekonominį priklausomumą, į sutarties vykdymą įtraukė ieškovą ir kt. Iš tokio ieškinio turinio galima spręsti, kad ieškovas siekia 2011-06-22 dizaino darbų sutartį Nr. 2011-01 pripažinti negaliojančia kaip sudarytą dėl apgaulės, ekonominio spaudimo ar kitų sunkių aplinkybių pagal CK 1.90 straipsnį. Tačiau šiuo pagrindu sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį (CK 1.90 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje yra pareikštas netiesioginis ieškinys, todėl ieškovas turi įrodyti, kad ne jo, o bendrovės „Estetas“ atžvilgiu buvo atlikti apgaulės, ekonominio spaudimo ar kitokie neteisėti veiksmai. Apgaulės atveju sudarytas sandoris yra ne sandorio šalies laisvos valios išraiškos rezultatas, o kitos sandorio šalies ar trečiojo asmens nesąžiningų veiksmų rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2015 m. gegužės 14 d. nutarti, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-329-916/2015). Ekonominio spaudimo sąlygomis sudarytu sandoris pripažįstamas tuomet, kai nustatoma, kad kitas asmuo reikalavo sudaryti sandorį, grasino ekonominiais padariniais, sandoris sudarytas akivaizdžiai nenaudingomis sąlygomis, o nesant ekonominio spaudimo, jis iš viso nebūtų sudarytas (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus 2011 m. gegužės 27 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2011). Įrodymų, kad tokie veiksmai būtų buvę atliekami UAB „Estetas“ atžvilgiu, kad sutartyje įrašyta kaina yra visiškai netinkama, ieškovas nepateikė. Tokių aplinkybių nepatvirtina ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys, susiję su ginčijamos sutarties sudarymu - J. D., Č. J., V. G.. Vien tik apelianto akcentuojamas atsakovės J. D. 2011-06-21 elektroninis laiškas R. P., kuriame kalbama apie būsimą sutartį ir 2000 Lt „ant kuro“, kuris labiau panašus į asmeninį susirašinėjimą, bet ne į derybas taro įmonių, taip pat 2011-06-22 mokėjimo nurodymas, kuriame 2000 Lt įrašyti kaip avansas pagal 2011-04-20 sutartį, nepaneigia kitų išvardintų bylos aplinkybių ir neįrodo, kad tikroji UAB „Estetas“ ir UAB „Saimon“, ar bent jau vien UAB „Estetas“ valia buvo sudaryti dizaino darbų sutartį 51 000 Lt sumai. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai apie tai, kad atsakovė J. D. itin aktyviai dalyvauja byloje, kad jai yra pareikšti kaltinimai padarius sukčiavimą, kad bendrovės „Saimon“ apskaitos dokumentai buvo pildomi netinkamai, gali atskleisti kitokias aplinkybes, susitarimus ar tikslus, tačiau pagal įrodymų pakankamumo nepatvirtina ieškovo įrodinėjamos sandorio kainos. Esant tokiems bylos duomenims pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad ieškinys neįrodytas (CPK 178 str.), o galimos ieškovo atsakovės J. D. derybos ar susitarimai nėra pagrindas pripažinti juridinių asmenų sutarties sąlygas negaliojančiomis ir jas pakeisti.

29Išnagrinėjus atskirąjį skundą neperžengiant jame nustatytų ribų (CPK 338 str., 320 str.), nenustatyta įstatyme (CPK 338, 329, 330 str.) nurodytų pagrindų, įgalinančių panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R.... 3. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2014-01-29 buvo gautas ieškovo R. P.... 6. Ieškovas prašė pakeisti:
  1. dizaino darbų sutarties Nr.... 7. Ieškovas teigė, kad dėl atsakovo UAB „Saimon“ ir jos faktinės... 8. Trečiasis asmuo Č. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė,... 9. Trečiasis asmuo V. G. su ieškiniu nesutiko ir pateiktame atsiliepime prašė... 10. Atsakovo BUAB „Saimon“ bankroto administratorius dėl pareikšto ieškinio... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartimi ieškinį atmetė.... 13. Teismas konstatavo, kad ieškovas reikalavimą pakeisti sutarties ir darbų... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Ieškovas R. P. per atstovą advokatą E. M. padavė atskirąjį skundą.... 16. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Byloje sprendžiama dėl reikalavimo juridinio asmens teisnumui... 20. Byloje nustatyta, kad UAB „Saimon“ (užsakovas), atstovaujama direktorės... 21. Vilniaus apygardos teismas ieškinį atmetė, ieškovas, prašydamas pirmosios... 22. Dėl teismo baigiamojo procesinio dokumento.... 23. Apeliantas skunde nurodo, kad teismas turėjo priimti sprendimą atskiroje... 24. Argumentas nepagrįstas. Minėta, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus... 25. Dėl ieškovo reikalavimo.... 26. Teismui pateikiamame ieškinyje turi būti įrašytas ieškovo reikalavimas -... 27. Nagrinėjamu atveju ieškinyje juridiniu reikalavimo pagrindu nurodyta CK 1.82... 28. Ieškinyje ir apeliaciniame skunde išdėstytos tokios faktinės aplinkybės:... 29. Išnagrinėjus atskirąjį skundą neperžengiant jame nustatytų ribų (CPK... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 31. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą....