Byla 2-90-943/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo M. T. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria buvo netenkintas prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ER Group“ ieškinį atsakovams individualiai įmonei ,,Produce Entertaiment“, M. T. dėl skolos priteisimo ir atsakovų individualios įmonės ,,Produce Entertaiment“, M. T. priešieškinį dėl susitarimo ir pinigų išmokėjimo kvito pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Pareiškėjas M. T. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „ER Group“ ieškinį atsakovams individualiai įmonei (toliau – IĮ) ,,Produce Entertaiment“ (anksčiau buvusi juridinio asmens forma – uždaroji akcinė bendrovė), M. T. dėl skolos priteisimo ir atsakovų priešieškinį dėl susitarimo ir pinigų išmokėjimo kvito pripažinimo negaliojančiais, kadangi egzistuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindas – naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

61.1.

7Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2016 iš dalies tenkino ieškovės ieškinį ir priteisė ieškovei iš atsakovės IĮ „Produce Entertaiment“ 85 000 Eur finansavimą, 1 989 Eur žyminį mokestį, 880 Eur advokato pagalbos išlaidoms atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. balandžio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, atmetė ieškinį atsakovo M. T. atžvilgiu, atsakovų priešieškinį. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-72-196/2017 atsakovų apeliacinis skundas buvo atmestas, o Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimas paliktas nepakeistas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad 2015 m. sausio 27 d. susitarimas savo esme yra susitarimas dėl jungtinės veiklos, t. y. vienas duoda lėšas šalių aptartiems renginiams organizuoti, o kitas dirba, ir atitinkamai dalijasi pelnu. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai vertino, kad toks susitarimas neturėjo būti patvirtintas notaro, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, be to, susitarimas dėl pinigų perdavimo yra įvykdytas, pinigai atsakovui M. T. yra perduoti. Šias išvadas dėl susitarimo egzistavimo ir pinigų perdavimo atsakovui M. T. teismai padarė remdamiesi 2015 m. sausio 27 d. susitarimu ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvitu ER Nr. 00006, kuriuose yra nenuginčytas atsakovo M. T. parašas, liudytojo E. K. parodymais apie susitarimo pasirašymo ir pinigų perdavimo aplinkybes. Teismai laikė neįrodytais atsakovų argumentus, jog ieškovė neturėjo ir negalėjo perduoti atsakovui M. T. 85 000 Eur, sprendė, jog nustatytas faktas, kad 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvitas ER Nr. 00006 atspausdintas ne vienu spausdinimo veiksmu, nepatvirtina, jog įrašai kvite yra prirašyti, ir šis faktas nepaneigia aplinkybės, kad pinigai atsakovui M. T. buvo perduoti.

81.2.

9Pareiškėjas paaiškino, kad pagal ieškovės atstovo pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o vėliau Kauno apygardos teismui buvo perduota nagrinėti baudžiamoji byla Nr. 1-211-327/2018, kurioje pareiškėjas buvo kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 223 straipsnio 1 dalyje, t. y. kaltinamas tuo, kad būdamas IĮ „Produce Entertaiment“ direktoriumi nuo 2015 m. kovo 10 d. iki 2016 m. balandžio 1 d. aplaidžiai organizavo ir tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą; BK 222 straipsnio 1 dalyje, t. y. kaltinamas tuo, kad būdamas IĮ „Produce Entertaiment“ direktoriumi nuo 2014 m. gruodžio 18 d. iki 2015 m. kovo 10 d. apgaulingai tvarkė IĮ „Produce Entertaiment“ buhalterinę apskaitą; BK 183 straipsnio 2 dalyje, t. y. kaltinamas tuo, kad gavo 85 000 Eur, kurių sąmoningai neįtraukė į IĮ „Produce Entertaiment“ buhalterinę apskaitą, neįnešė į bendrovės banko sąskaitas ar grynais pinigais į bendrovės kasą, neįtraukė į savo avanso apyskaitą, neįrašė į apskaitos registrus, taip pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ir padarė ieškovei 85 000 Eur turtinę žalą. Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-211-327/2018 pripažino pareiškėją kaltu pagal BK 223 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis BK 37 straipsniu pripažino šią veiką mažareikšme, pareiškėją atleido nuo baudžiamosios atsakomybės ir bylą nutraukė. Kauno apygardos teismas išteisino pareiškėją pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir 183 straipsnio 2 dalį, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197-487/2019 atmetė prokuroro apeliacinį skundą ir nuosprendį paliko nepakeistą.

101.3.

11Pareiškėjo nuomone, baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo naujos aplinkybės, sudarančios pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2016. Pareiškėjas nepripažino kaltės dėl pinigų pasisavinimo, tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nuosekliai parodė, kad sąmoningai nepasirašė 2015 m. sausio 27 d. susitarimo su ieškove, neplanavo organizuoti bendrų renginių nei su ieškove, nei su E. K., jų neorganizavo, negavo 85 000 Eur, renginius organizavo ir finansavo iš savo turimų lėšų, pradinėms įmokoms pinigų pasiskolino iš motinos L. T.. Kaip matyti iš civilinėje byloje esančių kasos pajamų ir kasos išlaidų orderių, 2014 m. gruodžio 22 d. kasos pajamų orderiu Nr. ( - ) ieškovės UAB „ER Group“ kasininkas K. G. paėmė iš E. K. ir užpajamavo 85 000 Eur, o 2014 m. gruodžio 23 d. kasos išlaidų orderiu Nr. ( - ) juos išdavė E. K.. Tą pačią pinigų sumą 2015 m. sausio 26 d. kasininkas K. G. vėl užpajamavo įmonės kasoje kasos pajamų orderiu Nr. ( - ) kaip priimtą iš E. K., o 2015 m. sausio 27 d. kasos išlaidų orderiu Nr. ( - ) vėl išdavė E. K.. Nagrinėjant baudžiamąją bylą pirmosios instancijos teisme, paaiškėjo, kad ieškovės kasininkas K. G., pasirašęs į civilinę bylą pateiktus kasos pajamų ir kasos išlaidų orderius, nematė pajamuojamų pinigų. Nagrinėjant baudžiamąją bylą apklaustas ieškovės direktorius K. G. parodė, kad atliko ir įmonės kasininko funkcijas, niekada realiai neėmė pinigų iš E. K. ir jų jam neperdavė, nedalyvavo E. K. ir pareiškėjo projektuose, nematė susitarimo tarp ieškovės ir IĮ „Produce Entertaiment“, nežinojo jo sąlygų, nedalyvavo susitarimo pasirašymo ir pinigų perdavimo pareiškėjui metu, nežinojo koncertų finansavimo aplinkybių, viską tvarkė E. K.. K. G. kasos išlaidų orderį pasirašė buhalterijoje, laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. sausio 26 d. tik vieną kartą matė seife pinigus, suvyniotus į maišą, kai pasirašė pinigų priėmimo kvitą, tačiau jų neperskaičiavo, nes pasitikėjo E. K.. Nagrinėjant civilinę bylą nebuvo apklaustas ieškovės direktorius ir kasininkas K. G., todėl nei pareiškėjui, nei teismui nebuvo žinoma, kad ieškovės kasininkas du kartus užpajamavo ir du kartus išlaidavo 85 000 Eur skolintų lėšų, jų neperskaičiavęs ir net realiai nematęs pinigų.

121.4.

13Taip pat nagrinėjant civilinę bylą, teismui nebuvo žinomas faktas, kad E. K. apie pareiškėjo organizuojamus koncertus sužinojo iš pažįstamų ir buvo susipykęs su pareiškėju. Tai duoda pagrindą manyti, kad E. K. buvo suinteresuotas melagingai apkaltinti pareiškėją, duoti jo atžvilgiu neteisingus parodymus. Nagrinėjant civilinę bylą, kaip liudytojas apklaustas E. K. tvirtino, kad bendras koncertų organizavimas ir jų finansavimas buvo asmeniškai aptartas su pareiškėju. Baudžiamojoje byloje paaiškėjo, kad išliko E. K. ir pareiškėjo susirašinėjimas socialiniame tinkle „Facebook“, iš kurio matyti, kad E. K. pretenzijas pareiškėjui dėl jo organizuojamų koncertų, tame versle nedalyvaujant E. K., išreiškė naktį iš 2014 m. gruodžio 22 d. (nuo 23.23 val.) į 2014 m. gruodžio 23 d. 85 000 Eur paskolos sutartis tarp A. M. ir ieškovės buvo sudaryta 2014 m. gruodžio 20 d., o pinigai pagal pinigų priėmimo kvitą E. K. sumokėti 2014 m. gruodžio 22 d., į ieškovės kasą įnešti 2014 m. gruodžio 22 d., t. y. dar prieš E. K. ir pareiškėjo pokalbį dėl planuojamų trijų koncertų organizavimo, nesant jų susitarimo bendrai organizuoti šiuos koncertus. Nurodytos aplinkybės nulėmė apeliacinės instancijos teismo, nagrinėjusio baudžiamąją bylą, išvadas, kad pareiškėjas turėjo pakankamai piniginių lėšų koncertams organizuoti (tiek savo, tiek gautų iš anksčiau paminėtų šaltinių), jam nebuvo poreikio skolintis iš ieškovės ar E. K., juo labiau, kad, kaip nustatyta byloje, pareiškėjas nenorėjo, kad E. K. būtų jo verslo partneris, pareiškėjas norėjo pats vienas organizuoti koncertus.

141.5.

15Nagrinėjant civilinę bylą nebuvo ir negalėjo būti žinoma aplinkybė, kad civilinėje byloje kaip liudytojas apklaustas E. K. klaidino teismą, teigdamas, jog pinigus perdavė pareiškėjo bendrovei, o ne pareiškėjui kaip fiziniam asmeniui. Apklaustas liudytoju nagrinėjant baudžiamąją bylą pirmosios instancijos teisme E. K. parodė, kad ieškovės vardu pagal sutartį iš fizinio asmens A. M. pasiskolinęs 85 000 Eur, juos perdavė pareiškėjui kaip asmeniui, o ne bendrovei, tuos pinigus realiai matė tik jis pats, A. M. ir pareiškėjas.

161.6.

17Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 16 d. nutartyje, priimtoje baudžiamojoje byloje, nurodė, kad nelogiškos 2015 m. sausio 27 d. susitarimo sąlygos, kai pinigai – 85 000 Eur, kurie tariamai buvo skirti trijų koncertų organizavimui, turėjo būti grąžinti iki 2015 m. kovo 27 d., t. y. neįvykus nė vienam iš trijų koncertų (pirmasis „Nneka“ koncertas turėjo įvykti 2015 m. balandžio 18 d., „Loreen“ koncertas – 2015 m. balandžio 24 d., o „Back To 80‘s“ – 2015 m. lapkričio 7 d.) ir dar negavus iš jų viso pelno. Be to, pagal minėtą susitarimą iš šių renginių gautas pelnas, atskaičius privalomus mokesčius, turėjo būti padalintas tokia tvarka: 80 procentų IĮ „Produce Entertaiment“ ir 20 procentų ieškovei, tačiau E. K. nepateikė pagrįstų ir patikimų duomenų, kokiu būdu ieškovė prisidėjo prie šių trijų koncertų organizavimo, kodėl IĮ „Produce Entertaiment“, atstovaujama pareiškėjo, turėtų su ieškove, atstovaujama pagal įgaliojimą E. K., dalintis gautu pelnu. 2015 m. sausio 27 d. susitarimas IĮ „Produce Entertaiment“ buvo ekonomiškai nepagrįstas ir nenaudingas, todėl abejotina, kad pareiškėjas galėjo sąmoningai pasirašyti tokį susitarimą su ieškovės atstovu E. K., juo labiau, kad pareiškėjas nenorėjo tokio verslo partnerio kaip E. K., jam nereikėjo piniginės pagalbos iš ieškovės ar E. K., nes pareiškėjas pinigus, skirtus koncertų organizavimui, gavo iš kitų šaltinių. Pareiškėjo parodymus, kad jis net nebuvo raginamas sumokėti skolą, iš esmės patvirtino ir liudytojas E. K., nurodęs, kad iš karto po susitarime nurodytos datos – 2015 m. kovo 27 d. buvo pradėta skolos išieškojimo procedūra. Byloje nepaneigti pareiškėjo parodymai, kad tokiais veiksmais E. K. siekė pakenkti pareiškėjo verslui, sutrukdyti toliau organizuoti koncertus, nes pareiškėjas 2014 m. gruodžio 23 d. atsisakė bendrai organizuoti koncertus su E. K.. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, kad civilinėje byloje aplinkybė, jog pareiškėjas gavo 85 000 Eur iš E. K., nustatyta, iš esmės vadovaujantis tik jo parašu 2015 m. sausio 27 d. susitarime ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite. Baudžiamąją bylą nagrinėjančio teismo nesaisto civilinėje byloje nustatytas faktas, kad, sprendžiant iš pareiškėjo pasirašytų 2015 m. sausio 27 d. susitarimo ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvito, jis gavo 85 000 Eur iš E. K..

181.7.

19Nagrinėjant civilinę bylą, nebuvo žinoma aplinkybė, kad 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite serija ER Nr. 00006 buvo spausdinama po įrašų ir parašų pasirašymo. Baudžiamojoje byloje buvo vertinama 2017 m. vasario 13 d. specialisto išvada, kurioje su didele tikimybe nurodyta, kad 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite serija ER Nr. 00006 buvo spausdinama po įrašų ir parašų pasirašymo. Civilinėje byloje atlikta ekspertizė nepateikė tokios išvados. Pareiškėjas nuosekliai teigė, kad kvite galėjo būti atspausdinti įrašai ir po to, kai jis tą kvitą pasirašė, todėl tikėtina, jog pareiškėjui pasirašius 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite, jo turinys buvo pakeistas (papildytas). Nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės nagrinėjant baudžiamąją bylą leido teismui padaryti išvadą, jog vien 2015 m. sausio 27 d. susitarimo ir pinigų išmokėjimo kvito pasirašymas vienareikšmiai ir neabejotinai nepatvirtina fakto, kad pareiškėjas gavo nurodytą pinigų sumą, ją pasisavino.

202.

21Ieškovė UAB „ER Group“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kurio prašo netenkinti. Atsiliepime nurodyti šie pagrindiniai nesutikimo su prašymu atnaujinti procesą argumentai:

222.1.

23Ieškovė nurodė, kad visos aplinkybės, kuriomis remiasi pareiškėjas, jam galėjo būti žinomos ir faktiškai buvo žinomos daug anksčiau, nei Lietuvos apeliacinis teismas priėmė 2019 m. balandžio 16 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197-487/2019. Aplinkybė, kad ieškovės kasininkas K. G., pasirašęs į civilinę bylą pateiktus kasos pajamų ir kasos išlaidų orderius, nematė pajamuojamų pinigų, paaiškėjo baudžiamąją bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl pareiškėjas ją sužinojo iki 2018 m. gruodžio 21 d., kai pirmosios instancijos teismas priėmė nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-211-327/2018.

242.2.

25Aplinkybę, kad E. K. apie pareiškėjo organizuojamus koncertus sužinojo iš pažįstamų ir buvo susipykęs su pareiškėju, pareiškėjas įrodinėja savo paties pokalbio su E. K. įrašais „Facebook“ socialiniame tinkle, kurių data nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2014 m. gruodžio 23 d. Taigi, nurodytą aplinkybę pareiškėjas sužinojo 2014 m. gruodžio 22 d., todėl šios aplinkybės atžvilgiu CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas yra praleistas. Aplinkybė, kad E. K. ir pareiškėjas buvo susipykę buvo žinoma pačiam pareiškėjui, pareiškėjas šią aplinkybę grindžia savo asmeniniu susirašinėjimu su E. K. per „Facebook“ socialinį tinklą. Tai, kad 2014 m. gruodžio 22 d. ir 2014 m. gruodžio 23 d. galbūt vyko ginčas, kurio kontekstas nepateikiamas, nepaneigia aplinkybės, jog 2015 m. sausio 27 d. šalys pasiekė susitarimą. Nėra tiesioginio ryšio tarp pareiškėjo nurodyto pokalbio ir jo tvirtinamo fakto, kad jis negavo pinigų.

262.3.

27Aplinkybė dėl E. K. parodymų baudžiamojoje byloje tariamo neatitikimo parodymams civilinėje byloje paaiškėjo baudžiamąją bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, kai E. K. buvo apklausas liudytoju teisiamajame posėdyje, todėl pareiškėjas ją sužinojo dar iki 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio priėmimo. 2015 m. sausio 27 d. susitarimas ir jo turinys buvo nagrinėjami civilinėje byloje, kurią pareiškėjas siekia atnaujinti. Pareiškėjas pats siekė šio susitarimo pripažinimo negaliojančiu, todėl susitarimo turinys jam buvo žinomas tuo metu. Visi procesiniai veiksmai (ieškovės kreipimasis į teismą dėl skolos priteisimo, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas ir pan.) buvo atliekami civilinėje byloje, kurią pareiškėjas siekia atnaujinti. Pareiškėjas buvo minėtos civilinės bylos dalyvis, visos aplinkybės jam žinomos iš civilinės bylos.

282.4.

29Aplinkybė dėl kvito spausdinimo keliais veiksmais buvo aptariama ne tik 2017 m. vasario 13 d. specialisto išvadoje, bet ir 2016 m. kovo 2 d. ekspertizės išvadoje, todėl ši aplinkybė pareiškėjui buvo žinoma nuo 2016 m. kovo 2 d. Nurodyti argumentai patvirtina, kad pareiškėjas yra praleidęs CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą kreiptis dėl proceso atnaujinimo, todėl jo prašymas turi būti atmestas.

302.5.

31Visos pareiškėjo nurodytos aplinkybės ne tik buvo ar turėjo būti žinomos pareiškėjui civilinės bylos nagrinėjimo metu, bet ir neturi esminės reikšmės priimtam sprendimui civilinėje byloje. Būdamas atsakovu civilinėje byloje pareiškėjas galėjo liudytoju kviesti K. G. ir užduoti jam klausimus apie pinigų įnešimą į ieškovės kasą, jeigu tokia aplinkybė pareiškėjui būtų atrodžiusi reikšminga. Pažymėjo, kad pareiškėjui atstovavo profesionalūs teisininkai – advokatai.

322.6.

33Jokioje byloje nėra pripažinta, kad E. K. davė melagingus parodymus. E. K. nėra teisininkas ir liudijo apie faktines aplinkybes, o ne teikė teisinį jų vertinimą. Kadangi sandoris buvo vykdomas grynaisiais pinigais, tai pinigus iš E. K. fiziškai priėmė pareiškėjas, ką savo parodymuose ir tvirtino E. K.. Tai nepaneigia aplinkybės, kad sandorio metu pareiškėjas veikė kaip IĮ „Produce Entertaiment“ atstovas. Aplinkybę, kad pinigus realiai matė E. K., A. M. ir pareiškėjas, jeigu ją būtų laikęs reikšminga, pareiškėjas galėjo išsiaiškinti nagrinėjant civilinę bylą pirmosios instancijos teisme, apklausiant E. K. kaip liudytoją. Taigi, ši aplinkybė galėjo būti žinoma pareiškėjui. Kita vertus, pareiškėjas nepagrindė, kaip aplinkybės, kad pinigus matė tik E. K., A. M., pareiškėjas, galėtų lemti kitokį sprendimo priėmimą civilinėje byloje. Civilinėje byloje niekada nebuvo teigiama, kad pinigų perdavime dalyvavo kiti asmenys. Ši aplinkybė nepaneigia fakto, kad pareiškėjas gavo pinigus.

342.7.

35Pareiškėjo teiginiai apie sandorio ekonominį nenaudingumą ar nepagrįstumą, išreikštos abejonės dėl įvykių eigos yra ne juridiniai faktai, o jų interpretacija, nuomonė. Ieškovė pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi netgi nėra konstatuota, kad pareiškėjas nepasirašė sandorių, yra tik išreikšta tam tikra teismo abejonė dėl sandorio sudarymo aplinkybių. Pareiškėjo nurodoma aplinkybė, kad baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas nepaneigė kokių nors pareiškėjo parodymų, nelaikytina juridiniu faktu, nes nuo to civiliniai teisiniai santykiai nei atsirado, nei pasikeitė, nei pasibaigė. Aplinkybės, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra civilinės bylos dalis, todėl negali būti laikomos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis.

362.8.

37Baudžiamojoje byloje buvo aiškinamasi ne pinigų gavimo, o pinigų pasisavinimo faktas. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197-487/2019 teigiama, kad apeliacinis teismas tikrino, ar byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina faktą, kad kaltinamasis 2015 m. sausio 27 d. susitarime ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite nurodytą pinigų sumą 85 000 Eur pasisavino, panaudojo ne pagal paskirtį ar prarado, dėl ko turėtų būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197-487/2019 prokuroro apeliacinis skundas atmestas ir paliktas galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendis. Taigi baudžiamojoje byloje tik konstatuota, kad pareiškėjas pinigų nepasisavino baudžiamojo įstatymo prasme, tačiau nepaneigta, kad pareiškėjas gavo pinigus.

383.

39Atsakovė IĮ ,,Produce Entertaiment“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo prašymą, kurį prašo tenkinti. Atsakovė IĮ ,,Produce Entertaiment“ nurodo, kad esminės bylos aplinkybės naujai paaiškėjo tik Kauno apygardos teisme ir Lietuvos apeliaciniame teisme išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kurioje pareiškėjas buvo kaltinamas apgaulingu įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymu ir 85 000 Eur, neva gautų iš ieškovės, pasisavinimu. Jeigu nagrinėjant civilinę bylą minėtas aplinkybes teismas būtų žinojęs, neabejotinai priimtų visai kitokį sprendimą ieškovės ieškinį atmetant, o priešieškinį patenkinant tuo pagrindu, kad neįrodytas ieškovės pinigų turėjimo ir perdavimo faktas, o E. K. ir pareiškėjo susirašinėjimas socialiniame tinkle „Facebook“ paneigia teismo išvadą, kad šalys turėjo jungtinės veiklos susitarimą organizuoti tris koncertus.

40II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

414.

42Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi prašymo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2016 netenkino.

435.

44Teismas pažymėjo, kad pagrindą atnaujinti procesą sudaranti aplinkybė turi būti ne tik naujai paaiškėjusi, bet ir turinti esminę reikšmę bylai. Kaip nurodo pats pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą, aplinkybė, kad pareiškėjas gavo 85 000 Eur iš E. K., nustatyta vadovaujantis jo parašu 2015 m. sausio 27 d. susitarime ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite. Net ir laikant naujai paaiškėjusia aplinkybe ieškovės kasininko K. G. liudijimą baudžiamojoje byloje (pareiškėjui civilinėje byloje buvo atstovavo profesionalus teisininkas – advokatas, todėl šis galėjo prašyti kaip liudytoją apklausti nurodytą asmenį ir civilinėje byloje), pirmosios instancijos teismas nurodė, jog neaišku kaip šis liudijimas paneigia civilinėje byloje nustatytą aplinkybę, kad pareiškėjas pasirašė 2015 m. sausio 27 d. susitarimą ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvitą, kurių pagrindu jam buvo perduota 85 000 Eur suma. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo nurodytas liudytojas K. G. nurodė ne tik paminėtas aplinkybes, bet ir tai, kad jis laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. sausio 26 d. vieną kartą matė seife pinigus, suvyniotus į maišą, kai pasirašė pinigų priėmimo kvitą, tačiau jų neperskaičiavo, nes pasitikėjo E. K.. Tai, teismo vertinimu, reiškia, kad seife yra buvę pinigų, o aplinkybė, kad jų K. G. neperskaičiavo, nepaneigia galimybės, jog seife buvo būtent 85 000 Eur suma ir pareiškėjas gavo šią sumą.

456.

46Vertindamas, kitą pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad E. K. apie pareiškėjo organizuojamus koncertus sužinojo iš pažįstamų ir buvo susipykęs su pareiškėju, kuri įrodinėjama pareiškėjo ir E. K. susirašinėjimu „Facebook“ socialiniame tinkle, teismas nurodė, kad sudarančia pagrindą atnaujinti procesą naujai paaiškėjusia aplinkybe gali būti laikoma tik aplinkybė, kuri pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinoma, o kadangi susirašinėjime su E. K. „Facebook“ socialiniame tinkle dalyvavo pats pareiškėjas, tai, kad jis buvo susipykęs su E. K., jam negalėjo būti nežinoma civilinės bylos nagrinėjimo metu.

477.

48Pareiškėjo nurodomą aplinkybę, kad civilinėje byloje kaip liudytojas apklaustas E. K. klaidino teismą, teigdamas, jog pinigus perdavė pareiškėjo bendrovei, o ne pareiškėjui kaip fiziniam asmeniui, pinigus realiai matė tik jis pats, A. M. ir pareiškėjas, teismas vertino, jog tai negali būti laikoma naujai paaiškėjusia, kadangi jam ši aplinkybė turėjo būti žinoma nuo pinigų perdavimo. Pats pareiškėjas nenurodo, kokią įtaką bylos išnagrinėjimui turi paminėta aplinkybė. Aplinkybė, ar ši suma buvo perduota pareiškėjui kaip fiziniam asmeniui ar pareiškėjui kaip juridinio asmens atstovui šiuo atveju neturi reikšmės, nes niekaip nepaneigia Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendime konstatuotos aplinkybės, kad pareiškėjas gavo 85 000 Eur sumą. Kitą pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad pinigus realiai matė tik jis pats, A. M. ir E. K., taip pat įvertino ne kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę. Teismo nuomone, neturi esminės reikšmės bylai žmonių, mačiusių pinigus, skaičius, kadangi jis niekaip nepaneigia 85 000 Eur sumos perdavimo pareiškėjui fakto.

498.

50Aplinkybę, kad 2017 m. vasario 13 d. specialisto išvadoje, kuri buvo pateikta baudžiamojoje byloje, su didele tikimybe nurodyta, kad 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite serija ER Nr. 00006 buvo spausdinama po įrašų ir parašų pasirašymo, teismas nevertino kaip sudarančios pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Teismo nuomone, 2017 m. vasario 13 d. specialisto išvada nepaneigia Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendime konstatuoto fakto, kad pareiškėjas gavo pinigus. Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendime konstatuota, kad pareiškėjas niekuomet neteigė, kad pasirašė tuščiame pinigų išmokėjimo kvite, taip pat jis nenurodė, kas konkrečiai yra prirašyta, nors neginčytinai nustatyta, kad parašas yra pareiškėjo.

519.

52Taip pat teismas pažymėjo, kad prašyme atnaujinti procesą pareiškėjas cituoja Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendį (baudžiamosios bylos Nr. 1-211-327/2018) ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartį (baudžiamosios bylos Nr. 1A-197-487/2019), tačiau neįvardina, kokios konkrečios aplinkybės, nurodytos cituojamuose procesiniuose dokumentuose, sudaro pagrindą jas vertinti kaip naujai paaiškėjusias ir turinčias esminę reikšmę bylai. Pareiškėjo minimos aplinkybės, teismo vertinimu, nesudaro pagrindo spręsti, kad pareiškėjui nebuvo išmokėti pinigai, dėl kurių negrąžinimo civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2019 buvo kilęs ginčas. Taip pat minėtuose teismų procesiniuose sprendimuose nėra pasisakyta dėl pareiškėjo 2015 m. sausio 27 d. susitarimo ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvito galiojimo (negaliojimo). Priešingai, iš Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendžio matyti, kad teismas konstatavo, jog įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytas 85 000 Eur perdavimo faktas, todėl šios pinigų sumos suteikimo aplinkybių šioje byloje teismas nebenagrinėja, sprendžiamas tik klausimas, ar kaltinamasis šiuo pinigus pasisavino. Nors Kauno apygardos teismas 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendyje nekonstatavo, kad pareiškėjas pasisavino 85 000 Eur sumą, tačiau nepaneigė Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendime nustatyto fakto, kad pareiškėjas tuos pinigus gavo.

5310.

54Teismas taip pat pridūrė ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 16 d. nutartyje nurodė, kad, esant abejonėms, vien 2015 m. sausio 27 d. susitarimo ir pinigų išmokėjimo kvito pasirašymas vienareikšmiškai ir neabejotinai nepatvirtina fakto, kad pareiškėjas, gavęs nurodytą sumą, ją pasisavino. Pareiškėjas prašyme atnaujinti procesą netiksliai cituoja Lietuvos apeliacinį teismą teigdamas, kad nurodytos naujai paaiškėjusios aplinkybės nagrinėjant baudžiamąją bylą leido teismui padaryti išvadą, jog vien 2015 m. sausio 27 d. susitarimo ir pinigų išmokėjimo kvito pasirašymas vienareikšmiai ir neabejotinai nepatvirtina fakto, kad pareiškėjas gavo nurodytą pinigų sumą, ją pasisavino. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 16 d. nutartyje, priešingai, nei teigia pareiškėjas, nekonstatavo, kad pareiškėjas neabejotinai negavo pinigų, jis tik konstatavo, kad nėra patvirtintas faktas, jog, gavęs pinigus, pareiškėjas juos pasisavino. Be to, liko nepaneigtas faktas, kad pareiškėjas pasirašė 2015 m. sausio 27 d. susitarimą ir pinigų išmokėjimo kvitą, kuris ir sudarė pagrindą Kauno apygardos teismui 2016 m. gegužės 16 d. priimti pareiškėjui nepalankų sprendimą.

55III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5611.

57Atskirajame skunde apeliantas M. T. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl proceso atnaujino tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

5811.1.

59Priešingai nei nustatė teismas, po teismo sprendimo priėmimo paaiškėjusi aplinkybė, jog 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite serija ER Nr. 00006 buvo spausdinama po įrašų ir parašų pasirašymo, leidžia teigti, kad tikėtina, jog pareiškėjui pasirašius 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite, jo turinys buvo pakeistas (papildytas), ir kyla abejonių dėl šio kvito turinio jo pasirašymo metu. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad vien susitarimo ir kvito pasirašymas nepatvirtina fakto, kad pareiškėjas gavo 85 000 Eur ir juos pasisavino. Nagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo nustatyta, kad kvito turinys buvo keičiamas, todėl tai galėjo lemti kitokio sprendimo priėmimą.

6011.2.

61Baudžiamojoje byloje liudytoju apklaustas ieškovės kasininkas K. G. nurodė, kad realiai įnešamų ir išimamų kasos pinigų nematė, o matė tik maišą su pinigais seife. Nors teismas šią aplinkybę laikė naujai paaiškėjusia, tačiau nepagrįstai sprendė, jog tai neturi reikšmės nagrinėtai civilinei bylai. Ši aplinkybė yra reikšminga, nes teismui leistų kitaip vertinti bylos faktus ir pakeisti įrodinėjimo naštos paskirstymą tarp šalių – ieškovė turėtų įrodyti, kad 2015 m. sausio 27 d. dieną įmonės kasoje turėjo 85 000 Eur, kuriuos išdavė E. K..

6211.3.

63Pareiškėjas nežinojo, kad „Facebook“ socialiniame tinkle išlieka susirašinėjimų istorija. Susirašinėjimas su E. K. vyko anksčiau nei pusmetis iki civilinės bylos iškėlimo. Pagal kasacinio teismo praktiką, CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujus įrodymus, patvirtinančius, kad paaiškėjo naujos esminės aplinkybės. Pareiškėjo ir E. K. konflikto faktas yra svarbus teismui sprendžiant, ar buvo susitarimas dėl jungtinės veiklos vykdymo.

6411.4.

65Civilinės bylos nagrinėjimo metu E. K. teigė, kad pinigai buvo skolinami tarp juridinių asmenų, o baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu jau laikėsi pozicijos, kad pinigai buvo skolinami pareiškėjui, kaip fiziniam asmeniui. Šios aplinkybės keičia teisinių santykių tarp UAB „ER Group“ ir IĮ „Produce Entertaiment“ kvalifikavimą.

6611.5.

67Teismas nurodė, kad pareiškėjas cituoja baudžiamojoje byloje priimtus teismo sprendimus, bet neįvardija, kokios konkrečiai aplinkybės sudarė pagrindą jas vertinti kaip naujai paaiškėjusias ir turinčias reikšmės bylai. Pareiškėjas nurodo, kad baudžiamojoje byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjas turėjo pakankamai lėšų koncertų organizavimui, planų koncertus organizuoti su E. K. neturėjo, buvo susipykę, todėl E. K. buvo suinteresuotas duoti melagingus parodymus atsakovo atžvilgiu.

6812.

69Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „ER Group“ teismo prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

7012.1.

71Niekur nėra neginčijamai konstatuotas faktas, kad 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite serija ER Nr. 0006 galėjo būti spausdinama ir po įrašų ir parašų pasirašymo – nurodoma tik tikimybė. Be to, ši aplinkybė buvo aptariama ir 2016 m. kovo 2 d. ekspertizės išvadoje. Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendime vertino, kad aplinkybė, jog įrašai padaryti ne vienu spausdinimo veiksmu, nepaneigia pinigų gavimo fakto, su tuo sutiko ir apeliacinės instancijos teismas.

7212.2.

73Pareiškėjas, būdamas atsakovu nagrinėtoje civilinėje byloje, galėjo reikšti prašymą dėl liudytojo K. G. apklausos, ypač, kai buvo atstovaujamas profesionalių teisininkų. Tačiau nėra aišku, kokią reikšmę gali turėti liudytojo parodymai, nes bylos dalykas – ne kasininko pareigų vykdymas. Be to, byloje nėra duomenų, kad kasininkas K. G. būtų dalyvavęs sandoriuose tarp pareiškėjo ir E. K. (pinigų perdavimo).

7412.3.

75Pareiškėjo pateiktas pokalbis (susirašinėjimas) su E. K. yra 2014 m. gruodžio mėn., todėl tai nėra nauja aplinkybė, ypač, kai pats pareiškėjas yra santykio dalyvis. Vien tai, kad pateiktas susirašinėjimas, kuriame pykstamasi, nepaneigia fakto, kad galėjo būti prieitas susitarimas.

7612.4.

77Tai, kad E. K. civilinio proceso metu teigė, kad pinigus perdavė pareiškėjui, kaip juridinio asmens atstovui, o baudžiamojo proceso metu teigė, kad pinigus perdavė kaip fiziniam asmeniui, nesudaro pagrindo laikyti svarbia aplinkybe. E. K. nėra teisininkas ir liudijo apie faktines aplinkybes, o ne teikė teisinį jų vertinimą.

7812.5.

79Baudžiamojoje byloje buvo nustatinėjamas ne pinigų gavimo, bet pasisavinimo faktas. Teismo sprendimuose baudžiamojoje byloje aiškiai nurodyta, kad pinigų perdavimo faktas nėra kvestionuojamas, nes tai nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu civilinėje byloje.

80Teismas

konstatuoja:

81IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8213.

83Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

84Dėl prašymo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu

8514.

86Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūrėjimo būdas. Jį galima taikyti tik konstatavus vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas baigtinis. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai, laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms.

8715.

88Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais. Dėl to procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014).

8916.

90Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose, pažymėjo, kad teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, garantuojama Europos Žmogaus Teisių Konvencijos 6 straipsnyje, turi būti aiškinama Konvencijos preambulės kontekste, kurioje teisės viršenybės principas įtvirtintas kaip bendro Konvenciją taikančių šalių paveldo dalis. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Vadovaujantis šiuo principu, prašymai atnaujinti procesą turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindams bei juos taikant neformaliai. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisės atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko v. Rusija (pareiškimo Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje Volkov v. Rusija (pareiškimo Nr. 8564/020.))

9117.

92CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujintas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kasacinio teismo praktika dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių kaip proceso atnaujinimo pagrindo (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) yra suformuota. Kasacinis teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios, kurios atitinka šiuos požymius: 1) egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437-686/2016).

9318.

94Vis dėlto, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-212-916/2017).

9519.

96Byloje nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2016 iš dalies tenkino ieškovės ieškinį ir priteisė ieškovei iš atsakovės IĮ „Produce Entertaiment“ 85 000 Eur finansavimą, 1 989 Eur žyminį mokestį, 880 Eur advokato pagalbos išlaidoms atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. balandžio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, atmetė ieškinį atsakovo M. T. atžvilgiu, taip pat atmetė atsakovų priešieškinį dėl 2015 m. sausio 27 d. susitarimo ir pinigų išmokėjimo kvito ER Nr. 00006 pripažinimo negaliojančiais. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-72-196/2017 atsakovų apeliacinis skundas buvo atmestas, o Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

9720.

98Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo įrodinėjamas bei kvestionuojamas aplinkybes, kurios, jo vertinimu, turi esminės reikšmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu užbaigtos bylos nagrinėjimui, konstatavo, kad šios aplinkybės buvo žinomos pareiškėjui ginčo nagrinėjimo metu, o jei ir nežinomos – jos nėra esminės, nekeičiančios priimto teismo sprendimo esmės, todėl nevertinamos kaip sudarančios pagrindą procesui atnaujinti.

9921.

100Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, nurodytomis ginčijamoje nutartyje, nenurodo nesutikimo su jomis argumentų, tačiau atskirajame skunde iš esmės įvardija tas pačias aplinkybes, kurios jo vertinimu, sudaro pagrindą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2016. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad jos nesudaro pagrindo daryti priešingas išvadas nei nurodytos pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje.

10122.

102Pirmoji apelianto nurodoma aplinkybė, kad po Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendimo priėmimo, nagrinėjant baudžiamąją bylą ir joje pateiktą 2017 m. vasario 13 d. specialisto išvadą, paaiškėjo, jog 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite serija ER Nr. 00006 buvo spausdinama ir po įrašų, ir po parašų pasirašymo. Atkreiptinas dėmesys, kad civilinėje Nr. 2-822-343/2016 paties pareiškėjo prašymu taip pat buvo atlikta ekspertizė. 2016 m. kovo 2 d. ekspertizės akte padaryta išvada, jog yra didelė tikimybė, kad 2015 m. sausio 27 d. kvite esantis įrašas „aštuoniasdešimt penki tūkstančiai eurų 00 euro ct“ yra išspausdintas kitu spausdinimo veiksmu nei įrašas „pagal sausio 27 d. susitarimą“ ir, tikėtina, nei įrašas „2015 m. sausio 27 d.“, nustatyti su kokiais įrašais tuo pačiu spausdinimo veiksmu išspausdintas įrašas „85 000 Eur 00 Eur ct“ negalima. Tiek pirmosios instancijos teismas, tiek apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog įrašai padaryti ne vienu spausdinimo veiksmu, nepaneigia pinigų gavimo fakto, nes parašas yra atsakovo M. T., o ekspertizės išvada nepatvirtina, kad spausdinimo veiksmai buvo atlikti po to, kai M. T. pasirašė kvite. Taigi, akivaizdu, kad civilinę bylą nagrinėjant tiek pareiškėjui, tiek teismui buvo žinoma aplinkybė, jog yra tikimybė, kad įrašai padaryti ne vienu spausdinimo veiksmu, ir šią aplinkybę teismai įvertino priimant procesinius sprendimus. Šie civilinėje byloje atliktų ekspertizių duomenys buvo panaudoti ir baudžiamojoje byloje. Be to, baudžiamojoje byloje pateiktoje 2017 m. vasario 13 d. specialisto išvadoje tik nurodyta, kad yra didelė tikimybė, jog 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvite serija ER Nr. 00006 buvo spausdinama ir po įrašų, ir po parašų pasirašymo, tačiau nėra neabejotinai patvirtinta.

10323.

104Kita pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kurią pirmosios instancijos teismas nors ir vertino kaip naujai paaiškėjusią, tačiau neturinčią esminės reikšmės išnagrinėtai bylai, yra tai, jog baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog ieškovės kasininkas K. G., laikotarpiu nuo 2014 m. gruodžio 22 d. iki 2015 m. sausio 26 d. vieną kartą matė seife pinigus, suvyniotus į maišą, tačiau jų neperskaičiavo. Apelianto teigimu, ši aplinkybė lemtų tai, jog teismas kitaip vertintų byloje esančius įrodymus ir tai lemtų įrodinėjimo pareigos perskirstymą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, liudytojo K. G. parodymai baudžiamojoje byloje nelemia kitokio įrodymų vertinimo, nes parodymai nėra tikslūs ir reikšmingi nagrinėtai bylai, t. y. nėra pasisakyta dėl to, ar atsakovė IĮ „Produce Enterntaiment“, atstovaujama pareiškėjo, gavo pinigus ar ne, o tik nurodyta, kad matė maišą su pinigais. Dar daugiau, visiškai pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad K. G. parodymai patvirtino tai, jog seife buvo pinigų, o aplinkybė, kad K. G. pinigų neperskaičiavo, nepaneigia galimybės, jog seife buvo būtent 85 000 Eur suma ir pareiškėjas gavo šią sumą. Be to, pareiškėjas, atstovaujamas advokato, turėjo teisę prašyti teismo apklausti K. G., kuris ginčo nagrinėjimo metu buvo ir ieškovės vadovas, jeigu laikė, kad nagrinėjamai bylai svarbus faktas, ar pinigai buvo perskaičiuoti, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Apeliantas taip pat nutyli aplinkybę, jog teikdamas prieštaravimus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. balandžio 24 d. teismo įsakymo, išduoto pagal kreditoriaus UAB „ER Group“ pareiškimą, nurodė, jog kreipėsi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą UAB „ER Group“ direktoriaus K. G. bei UAB „ER Group“ atžvilgiu dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir melagingos informacijos pateikimo siekiant įgyti dokumentą pagal BK 182 straipsnio 2 ir 5 dalis, 304 straipsnio 1 ir 2 dalis, 300 straipsnio 1 dalį, bei su prašymu patikrinti UAB „ER Group“ buhalterinę apskaitą tikslu nustatyti ar 2015 m. sausio 27 d. ši bendrovė iš viso turėjo 85 000 Eur (civilinės bylos Nr. 2-822-343/2016 1 t., b. l. 32). Kaip vėliau atsiliepime į ieškinį, pareikštą minėtoje civilinėje byloje, nurodė pareiškėjas tokį ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti. Pareiškėjas tais pačiais klausimais prašė apeliacinės instancijos teismo priimti atskirąją nutartį.

10524.

106Dar viena aplinkybė, kad pareiškėjas ir E. K. buvo susipykę, taip pat nelaikytina naujai paaiškėjusia aplinkybe, nes vienas iš konfliktuojančių asmenų yra būtent pats pareiškėjas. Nors pareiškėjas pagrįstai teigia, jog CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių, tačiau pabrėžtina, kad tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Nagrinėjamu atveju, nors pareiškėjas neva tik po bylos išnagrinėjimo rado susirašinėjimą su E. K. socialiniame tinkle „Facebook“, šis įrodymas nepatvirtina naujai paaiškėjusios aplinkybės, t. y. kad pareiškėjas ir E. K. buvo susipykę, nes, kaip ir minėta, tai buvo žinoma pačiam pareiškėjui. Šiuo atveju svarbus pats konflikto faktas, kuris neabejotinai pareiškėjui buvo žinomas ir galėjo būti nurodytas bei įrodinėjamas civilinės bylos, kurioje procesą siekiama atnaujinti, nagrinėjimo metu. Apelianto teiginiai, jog E. K. davė melagingus parodymus yra nepagrįsti, nes jokių duomenų apie tai, jog šiam liudytojui būtų iškelta, pradėta nagrinėti ar jau išnagrinėta baudžiamoji byla dėl melagingų parodymų davimo, nėra. Būtent toks faktas sudarytų pagrindą pareiškėjui kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo tiek CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto, tiek 3 punkto nuostatų pagrindu.

10725.

108Apeliantas neargumentuoja, kokią esminę reikšmę išnagrinėtai civilinei bylai turi aplinkybė, jog baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu liudytoju apklaustas E. K. nurodė, kad pinigus pareiškėjui perdavė kaip fiziniam asmeniui, o tik nurodo, jog ši aplinkybė keičia teisinių santykių tarp ieškovės ir IĮ „Produce Entertaiment“ kvalifikavimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad procesiniai sprendimai buvo priimti ne vien remiantis liudytojo E. K. parodymais, o visuma byloje esančių įrodymų ir 2015 m. sausio 27 d. susitarimo turiniu, kurį pasirašė pareiškėjas. Aplinkybė, ar ši suma buvo perduota pareiškėjui kaip fiziniam asmeniui ar pareiškėjui kaip juridinio asmens atstovui šiuo atveju neturi reikšmės, nes niekaip nepaneigia Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 16 d. sprendime konstatuotos aplinkybės, kad pareiškėjas gavo 85 000 Eur sumą.

10926.

110Papildomai pažymėtina, kad asmens veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir vertinami baudžiamojo proceso ir baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu. To paties asmens veiksmai civilinėje byloje vertinami pagal civilinio proceso ir civilinių įstatymų reikalavimus. Įrodinėjimo dalykai baudžiamojoje ir civilinėje bylose paprastai yra skirtingi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2010, 2015 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-487-915/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-572-969/2015). Kauno apygardos teismo 2018 m. gruodžio 21 d. nuosprendyje baudžiamojoje byloje Nr. 1-211-327/2018 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-197-487/2019 buvo nustatinėjama tai, ar pareiškėjas pasisavino gautus pinigus (pareiškėjui buvo inkriminuojamas BK 183 straipsnyje numatyto nusikaltimo padarymas). Teismų procesiniuose sprendimuose nėra pasisakyta dėl pareiškėjo 2015 m. sausio 27 d. susitarimo ir 2015 m. sausio 27 d. pinigų išmokėjimo kvito galiojimo (negaliojimo), ar kad pareiškėjui nebuvo išmokėti pinigai, dėl kurių negrąžinimo prašomoje atnaujinti civilinėje byloje Nr. 2-822-343/2019 buvo kilęs ginčas. Kauno apygardos teismas nuosprendyje sprendė, kad vien tik aplinkybė, kad kaltinamasis pasirašė kaltinime nurodytus dokumentus, nėra pakankama spręsti, kad kaltinamasis turėjo tikslą pasisavinti iš UAB „ER GROUP“ gautus 85 000 Eur. Teismas, įvertinęs M. T. išsilavinimą, jog paties nurodytas dokumentų pasirašymo aplinkybes, sprendė, kad šiomis aplinkybėmis nėra paneigta, kad kaltinime nurodytus dokumentus kaltinamasis pasirašė elgdamasis rizikingai, ar dėl neapdairumo, neapsižiūrėjimo ar dėl klaidos, didelio pasitikėjimo ar kitokiomis sąlygomis, ir nors nebuvo apgautas, bet galėjo apsigauti. Papildomai nuosprendyje nurodoma, jog nekvestionuodamas sprendimo civilinėje byloje teismas sprendžia, kad vien tik nustatymas fakto, kad pinigai pagal kaltinime nurodytą sutartį buvo M. T. paimti, nesant patikimų įrodymų, kad kaltinamasis, gaudamas šiuos pinigus, turėjo tyčią juos pasisavinti, nėra pakankamas pripažinti, kad jis pasisavino kaltinime nurodytą jo paties bendrovei priklausančią pinigų sumą. Taip pat pabrėžta, jog įsiteisėjusius teismo sprendimu nustatytas 85 000 Eur perdavimo faktas, todėl šios pinigų sumos suteikimo aplinkybių šioje byloje teismas detaliau nebenagrinėja. Sprendžiamas tik klausimas ar kaltinamasis šiuos pinigus pasisavino. Nors apeliacinės instancijos teisme baudžiamojoje byloje aplinkybės, susijusios su susitarimo pasirašymu, susitarimo ekonominiu naudingumu ir kita, vertintos plačiau, tai nesudaro pagrindo tokį baudžiamąją bylą nagrinėjusio teismo atliktą vertinimą pripažinti pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje. Skirtingas baudžiamąją bylą ir civilinę bylą nagrinėjusių teismų, sprendusių dėl skirtingos teisinės prigimties atsakomybės, tų pačių įrodymų įvertinimas nėra naujai paaiškėjusi nebuvusi žinoma aplinkybė atnaujinti procesą.

111Dėl procesinės bylos baigties

11227.

113Įvertinęs prašyme atnaujinti procesą nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog jos nesudaro pagrindo spręsti, kad egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos proceso atnaujinimo sąlygos, kadangi kartu su prašymu atnaujinti procesą nepateikti nauji įrodymai, o pareiškėjo subjektyvus interpretavimas aplinkybių, kurios buvo nustatinėjamos baudžiamojoje byloje, nesudarytų pagrindo priimti kitokį procesinį sprendimą pareiškėjo atžvilgiu. Šios aplinkybės pagrįstai pirmosios instancijos teismo nevertintos kaip naujai paaiškėjusios CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme, nes neatitinka kriterijaus – kad jos nebuvo ir neturėjo būti žinomos pareiškėjui, nors egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, taip pat kad jos turi esminę reikšmę išnagrinėtai civilinei bylai. Įvertinęs šias aplinkybes Lietuvos apeliacinis teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkinamas, o Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

114Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

115Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėjas M. T. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą... 6. 1.1.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d.... 8. 1.2.... 9. Pareiškėjas paaiškino, kad pagal ieškovės atstovo pareiškimą buvo... 10. 1.3.... 11. Pareiškėjo nuomone, baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo naujos... 12. 1.4.... 13. Taip pat nagrinėjant civilinę bylą, teismui nebuvo žinomas faktas, kad E.... 14. 1.5.... 15. Nagrinėjant civilinę bylą nebuvo ir negalėjo būti žinoma aplinkybė, kad... 16. 1.6.... 17. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. balandžio 16 d. nutartyje, priimtoje... 18. 1.7.... 19. Nagrinėjant civilinę bylą, nebuvo žinoma aplinkybė, kad 2015 m. sausio 27... 20. 2.... 21. Ieškovė UAB „ER Group“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjo prašymą,... 22. 2.1.... 23. Ieškovė nurodė, kad visos aplinkybės, kuriomis remiasi pareiškėjas, jam... 24. 2.2.... 25. Aplinkybę, kad E. K. apie pareiškėjo organizuojamus koncertus sužinojo iš... 26. 2.3.... 27. Aplinkybė dėl E. K. parodymų baudžiamojoje byloje tariamo neatitikimo... 28. 2.4.... 29. Aplinkybė dėl kvito spausdinimo keliais veiksmais buvo aptariama ne tik 2017... 30. 2.5.... 31. Visos pareiškėjo nurodytos aplinkybės ne tik buvo ar turėjo būti žinomos... 32. 2.6.... 33. Jokioje byloje nėra pripažinta, kad E. K. davė melagingus parodymus. E. K.... 34. 2.7.... 35. Pareiškėjo teiginiai apie sandorio ekonominį nenaudingumą ar... 36. 2.8.... 37. Baudžiamojoje byloje buvo aiškinamasi ne pinigų gavimo, o pinigų... 38. 3.... 39. Atsakovė IĮ ,,Produce Entertaiment“ pateikė teismui atsiliepimą į... 40. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 41. 4.... 42. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartimi prašymo atnaujinti... 43. 5.... 44. Teismas pažymėjo, kad pagrindą atnaujinti procesą sudaranti aplinkybė turi... 45. 6.... 46. Vertindamas, kitą pareiškėjo nurodytą aplinkybę, kad E. K. apie... 47. 7.... 48. Pareiškėjo nurodomą aplinkybę, kad civilinėje byloje kaip liudytojas... 49. 8.... 50. Aplinkybę, kad 2017 m. vasario 13 d. specialisto išvadoje, kuri buvo pateikta... 51. 9.... 52. Taip pat teismas pažymėjo, kad prašyme atnaujinti procesą pareiškėjas... 53. 10.... 54. Teismas taip pat pridūrė ir tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m.... 55. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 56. 11.... 57. Atskirajame skunde apeliantas M. T. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 58. 11.1.... 59. Priešingai nei nustatė teismas, po teismo sprendimo priėmimo paaiškėjusi... 60. 11.2.... 61. Baudžiamojoje byloje liudytoju apklaustas ieškovės kasininkas K. G. nurodė,... 62. 11.3.... 63. Pareiškėjas nežinojo, kad „Facebook“ socialiniame tinkle išlieka... 64. 11.4.... 65. Civilinės bylos nagrinėjimo metu E. K. teigė, kad pinigai buvo skolinami... 66. 11.5.... 67. Teismas nurodė, kad pareiškėjas cituoja baudžiamojoje byloje priimtus... 68. 12.... 69. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „ER Group“ teismo prašo... 70. 12.1.... 71. Niekur nėra neginčijamai konstatuotas faktas, kad 2015 m. sausio 27 d.... 72. 12.2.... 73. Pareiškėjas, būdamas atsakovu nagrinėtoje civilinėje byloje, galėjo... 74. 12.3.... 75. Pareiškėjo pateiktas pokalbis (susirašinėjimas) su E. K. yra 2014 m.... 76. 12.4.... 77. Tai, kad E. K. civilinio proceso metu teigė, kad pinigus perdavė... 78. 12.5.... 79. Baudžiamojoje byloje buvo nustatinėjamas ne pinigų gavimo, bet pasisavinimo... 80. Teismas... 81. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 82. 13.... 83. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 84. Dėl prašymo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu... 85. 14.... 86. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų... 87. 15.... 88. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti... 89. 16.... 90. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo... 91. 17.... 92. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad bylos, užbaigtos... 93. 18.... 94. Vis dėlto, ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl... 95. 19.... 96. Byloje nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 16 d. sprendimu... 97. 20.... 98. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjo įrodinėjamas bei... 99. 21.... 100. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvadomis,... 101. 22.... 102. Pirmoji apelianto nurodoma aplinkybė, kad po Kauno apygardos teismo 2016 m.... 103. 23.... 104. Kita pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kurią pirmosios instancijos teismas... 105. 24.... 106. Dar viena aplinkybė, kad pareiškėjas ir E. K. buvo susipykę, taip pat... 107. 25.... 108. Apeliantas neargumentuoja, kokią esminę reikšmę išnagrinėtai civilinei... 109. 26.... 110. Papildomai pažymėtina, kad asmens veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir... 111. Dėl procesinės bylos baigties... 112. 27.... 113. Įvertinęs prašyme atnaujinti procesą nurodytas aplinkybes, apeliacinės... 114. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 115. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....