Byla 2-349/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės R. L. prašymas dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr. 2-2133-221/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alvarsas“ ieškinį atsakovei R. L. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas.

5Ieškovas UAB „Alvarsas“ pateikė teismui ieškinį dėl 233 442,66 Lt skolos priteisimo iš atsakovės R. L.. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –areštuoti atsakovei priklausantį kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar nepakankant pinigines lėšas 233442,66 Lt sumai.

6Kauno apygardos teismas 2012-06-18 nutartimi nutarė areštuoti ne didesnei kaip 233442,66 Lt sumai atsakovei R. L. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, leidžiant šiuo turtu naudotis, bet uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims, o jo nesant, ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose.

7Atsakovė R. L. pateikė prašymą dėl galimų atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti UAB „Alvarsas“ pateikti 12500 Lt dydžio atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nurodė, kad atsakovė 2012-06-15 sudarė su pirkėju preliminariąją buto pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti turtą, kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo areštuotas, o sutartyje buvo numatyta, jog tuo atveju, jei nesudarys pagrindinės sutarties, ji privalo grąžinti pirkėjui 12500 Lt dydžio avansą ir sumokėti pirkėjui avanso dydžio netesybas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi nutarė atsakovės prašymą dėl galimų atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimo atmesti.

10Teismas nurodė, kad CPK146 straipsnis taikytinas, kai atsakovas gali patirti nuostolių būtent dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ne dėl ieškinio pareiškimo. Teismas iš antstolės S. Ž. sudaryto atsakovės turto aprašo sprendė, jog atsakovė turi daug įvairaus nekilnojamojo turto, tačiau šio turto vertė teismui nėra žinoma. Taigi, teismo nuomone, atsakovė turi teisę kreiptis į teismą su prašymu leisti parduoti areštuotą turtą, nes ji turi galimybę vietoj areštuoto turto pateikti kitą teismo sprendimo įvykdymą garantuojančią priemonę.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovė R. L. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, atmetęs atsakovės prašymą vieninteliu motyvu, t.y., kad atsakovė turi galimybę vietoj areštuoto turto pateikti kitą teismo sprendimo įvykdymą garantuojančią priemonę, net nenustatinėjo, ar šiuo atveju buvo sąlygos taikyti galimų atsakovės nuostolių atlyginimo užtikrinimą.
  2. Teismo išvada, kad atsakovė turi galimybę vietoj areštuoto turto pateikti kitą teismo sprendimo įvykdymą garantuojančią priemonę, yra nepagrįsta, nes iš antstolės sudaryto turto aprašo matyti, kad yra areštuotas visas atsakovei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, todėl vietoj areštuoto buto ji neturi realių galimybių pateikti kito nekilnojamojo turto. Areštuoto buto vidutinė rinkos vertė, nustatyta 2001 m. VĮ Registrų centro masinio vertinimo būdu, yra 45 116 Lt ir atsakovė, būdama fiziniu asmeniu, neturi galimybių sumokėti tokios didelės sumos į teismo sąskaitą ar pateikti laidavimą, t.y. įgyvendinti savo teisę prašyti pakeisti buto areštą kita laikinąja apsaugos priemone.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Alvarsas“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad atsakovė neįrodė priežastinio ryšio, kad areštavus jos nekilnojamąjį turtą, ji patirtų 12 500 Lt nuostolį, jeigu atsirastų buto pirkėjas. Teismui nurodžius, jog atsakovė turi galimybę pakeisti sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonę, akivaizdu, kad ji turi visas galimybes išvengti nuostolių, kurie galimai atsirastų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Galimos žalos atsiradimas šiuo atveju priklauso nuo to, ar atsakovė pasinaudos savo teise pakeisti sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonę.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, 338 str.).

16Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

17Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo argumentus bei motyvus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, todėl skundžiama nutartis pripažįstama teisėta ir pagrįsta.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paprastai yra susijęs su tam tikrais apribojimais atsakovo atžvilgiu, todėl būtina išlaikyti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, kad šios priemonės būtų pagrįstos bei užtikrintų tiek ieškovo, tiek ir atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą. Remiantis CPK 146 straipsnio 1 dalimi, šalies prašymu teismas nutartimi gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo padavęs asmuo per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

19Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams.

20CPK 146 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

21Remiantis teismų praktika, teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (nuostoliai yra dideli, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), atsakovui, prašančiam galinčių atsirasti jo nuostolių atlyginimo užtikrinimo, pateikus duomenis apie galimų nuostolių dydį, preliminarų jų paskaičiavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-402/2008, 2008 m. birželio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-695/2008, 2010 m. lapkričio 3 d. nutartis civ. Byloje Nr. 2-1301/2010, kt. ).

22Pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktą, 178 straipsnį atsakovei, prašiusiai teismo pareikalauti iš ieškovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo – jos turto arešto, atlyginimo užtikrinimą, tenka pareiga pateikti įrodymus, pagrindžiančius prašyme nurodyto reikalavimo faktinį pagrindą.

23Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012-06-18 nutartimi patenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškiniui užtikrinti ir areštavo atsakovei R. L. priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, ne didesnei kaip 233 442,66 Lt sumai, leisdamas šiuo turtu naudotis, bet uždrausdamas jį perleisti kitiems asmenims, o jo nesant, ar esant nepakankamai, nurodė areštuoti atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose.

24Atsakovė nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo būtinybę grindžia tuo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – areštavus jos turtą, ji negali šio turto parduoti, nors dar iki laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, 2012-06-15 yra sudariusi preliminariąją buto pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti butą ( - ), kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones buvo areštuotas, o preliminariojoje sutartyje numatyta, jog tuo atveju, jei ji nesudarys pagrindinės sutarties, ji privalo grąžinti pirkėjui 12 500 Lt dydžio avansą ir sumokėti pirkėjui avanso dydžio netesybas. Taigi, apeliantės manymu, ji pateikė įrodymus apie galimai patirsimus 12 500 Lt nuostolius netesybų forma. Teisėjų kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą bei atsižvelgdama į įrodinėjimo pareigos civiliniame procese paskirstymo šalims taisyklę (CPK 178str.), sprendžia, jog atsakovė nepagrindė aplinkybių, kuriomis grindžia prašymą taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą (CPK 185str.).

25Remiantis byloje esančiu antstolės S. Ž. patvarkymu (b.l. 32) bei sudarytu turto aprašu (b.l. 33-35), vykdydama nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolė aprašė 14 atsakovei priklausančių nekilnojamųjų daiktų (jų tarpe- gyvenamąjį namą dėl kurio remonto išlaidų atlyginimo kilęs ginčas teisme, du butus, kitos paskirties statinius, žemės sklypus), nurodydama, jog jų vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Atsižvelgiant į tai, pripažįstamas pagrįstu pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytas argumentas, jog atsiradus realiai galimybei sėkmingai parduoti kažkurį ir areštuotų objektų, atsakovė turi galimybę kreiptis į teismą su prašymu leisti parduoti areštuotą turtą, vietoj jo pateikdama kitą teismo sprendimo įvykdymą garantuojančią priemonę. Šis teismo argumentas nereiškia apeliantės nurodomų aplinkybių, jog tokiu atveju turėtų būti sumokamas užstatas ar pateikiama teismo garantija: kadangi areštuoto turto masė yra iš tiesų didelė, apeliantė galėtų prašyti leisti parduoti butą, dėl kurio pardavimo buvo susitarusi preliminariąja sutartimi ir tokiu atveju, jeigu pateiktų teismui įrodymus, jog kitas areštuotas turtas yra pakankamas užtikrinti pareikštus ieškinio reikalavimus. Remiantis informacinės teismų sistemos Liteko duomenimis, tokio pobūdžio prašymų atsakovė teismui nėra pareiškusi. Taip pat, nors nuo turto arešto įregistravimo yra praėję daugiau kaip šeši mėnesiai, pagal turto arešto aktų registro duomenis matyti, jog iki šiol turto areštas yra įregistruotas apribojant atsakovės disponavimą visais turto apraše išvardintais nekilnojamaisiais daiktais, nenurodant jų vertės. Šios situacijos priežastys byloje nėra atspindėtos, tačiau situacija, kai ilgą laiką nėra nustatoma areštuoto nekilnojamojo turto vertė (arba- galimai ją nustačius tai nėra registruojama hipotekos registre) sudaro pagrindą manyti, kad dalyvaujantys byloje asmenys (taigi, ir apeliantė) nėra suinteresuoti kuo greitesniu, realiu turto įvertinimu bei galimybe disponuoti bent dalimi areštuoto turto. Taip pat teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantė nėra pateikusi jokių įrodymų apie tai, jog yra sumokėjusi preliminariojoje sutartyje numatytas netesybas, nors terminas, per kurį turėjo būti sudaryta pagrindinė sutartis, yra suėjęs 2012-09-01 (sutarties 3 p.). Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog susitarimas dėl netesybų preliminariojoje sutartyje per se nereiškia pareigos šias netesybas mokėti, kadangi CK 6.165 str. 4d. norma pareigą atlyginti nuostolius sieja su nepagrįstu šalies atsisakymu ar vengimu sudaryti pagrindinę sutartį, tuo tarpu sutarties nesudarymas dėl atsakovės atžvilgiu teismo nutartimi taikytų apribojimų teismų praktikoje nėra vertinamas kaip nepagrįstas vengimas ar atsisakymas sudaryti sutartį, todėl pakankamai abejotina tokioje situacijoje ir nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė.

26Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad iš atsakovės nurodytų aplinkybių nėra pagrindo spręsti apie patiriamus ar preliminarius būsimus nuostolius, taip pat, įvertinant tai, kad ieškovas yra veikianti įmonė, apeliantės prašoma užtikrinti nuostolių suma nėra didelė, nėra pagrindo spręsti, jog netaikius galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto, nebūtų galimybės tokio dydžio nuostolius atlyginti, jeigu jie būtų realiai patirti ir būtų susiję būtent su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Todėl konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovės prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329, 330, 338 str.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos... 5. Ieškovas UAB „Alvarsas“ pateikė teismui ieškinį dėl 233 442,66 Lt... 6. Kauno apygardos teismas 2012-06-18 nutartimi nutarė areštuoti ne didesnei... 7. Atsakovė R. L. pateikė prašymą dėl galimų atsakovės nuostolių... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi nutarė atsakovės... 10. Teismas nurodė, kad CPK146 straipsnis taikytinas, kai atsakovas gali patirti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovė R. L. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Alvarsas“ prašo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra... 17. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas paprastai yra susijęs su tam tikrais... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl... 20. CPK 146 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja... 21. Remiantis teismų praktika, teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių... 22. Pagal CPK 111 straipsnio 2 dalies 4 punktą, 178 straipsnį atsakovei,... 23. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2012-06-18... 24. Atsakovė nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo būtinybę... 25. Remiantis byloje esančiu antstolės S. Ž. patvarkymu (b.l. 32) bei sudarytu... 26. Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia,... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....