Byla e2A-1419-577/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo M. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „ITR grupė“ ieškinį atsakovui M. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „ITR grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo M. M. 10 277,16 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-12-12 su atsakovu sudarė Rangos darbų sutartį Nr. VSU 1213, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti darbus, aprašytus sutarties priede Nr. 1, o atsakovas įsipareigojo sudaryti ieškovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangos sutartyje ir jos prieduose nustatytą kainą. Pasak ieškovo, dėl nuolat keičiamo darbo projekto, atsakovo užsakinėjamų papildomų darbų ir kitų aplinkybių, beveik visi darbai buvo baigti 2014 m. spalio mėnesį. 2014-11-17 išrašytas Atliktų darbų aktas Nr. 4, 18 876 Lt sumai; o už atsakovo papildomai užsakytus darbus - 2014-11-17 Atliktų darbų aktas, 16 608,99 Lt sumai. Pagal šiuos atliktų darbų aktus atsakovui išrašyta 2014-11-18 PVM sąskaita-faktūra Nr. ITR622 bei 2014-11-18 PVM sąskaita-faktūra Nr. ITR623, bendrai 35 484,99 Lt (10 277,16 Eur) sumai. Ieškovas norėjo atsakovui perduoti padarytų darbų rezultatą, tačiau atsakovas pradėjo reikšti pretenzijas, vėliau ėmė vengti bendrauti su ieškovo atstovais, neatsiliepinėjo į skambučius. Ieškovas gavo pranešimą apie sutarties nutraukimą, kuriame buvo nurodyta, jog sutartis nutraukta dėl vangiai vykstančių darbų, darbų nepridavimo bei viršijamų STR nuokrypių. Ieškovo teigimu, atsakovas vengė priimti darbus arba nurodyti konkrečius darbų trūkumus; atsakovas neatsiėmė pašte jam siunčiamų atliktų darbų aktų bei PVM sąskaitų-faktūrų.

5Atsakovas M. M. atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė kad ieškovas privalėjo pateikti įrengtų pamatų išpildomąsias nuotraukas, tvarkingai užpildyti statybos darbų žurnalą ir pateikti jį atsakovo paskirtam techniniam prižiūrėtojui, kaip tai nurodyta šalių pasirašytoje sutartyje. Ieškovas niekada nesiūlė susitikti ir aptarti darbų pridavimo klausimą. Atsakovas nutraukė sutartį dėl nepateisinamo ieškovo atliekamų darbų vėlavimo ir nekokybiškai atliekamų darbų. Darbai pagal patikslintą darbų atlikimo grafiką turėjo būti baigti 2014-05-30, tačiau iki 2014-11-07 (kai atsakovas pranešė apie sutarties nutraukimą) dar nebuvo baigti. Dėl darbų kokybės ieškovui nuolat buvo reiškiamos pastabos. Ieškovas nepasirūpino atlikti išpildomąsias atliktų darbų nuotraukas, kuriomis galėtų remtis teigdamas, kad darbai atlikti neviršijant leistinų nuokrypių. Pasak atsakovo, laukti jis negalėjo, teko samdyti kitą rangovą, kad pastarasis ištaisytų ieškovo darbų trūkumus. Teigė neatsisakantis priimti ieškovo atliktus darbus ir už juos atsiskaityti, ieškovui pateikus statybos darbų žurnalą ir išpildomąją dokumentaciją, kaip tai nurodyta Rangos sutartyje bei sutarti dėl delspinigių, kompensacijų už netinkamai atliktus darbus bei dėl papildomai atliktų darbų, kurie nebuvo su atsakovu suderinti.

6II.

7Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai, priteisė iš atsakovo M. M. ieškovui UAB „ITR grupė“ 10 277,16 Eur skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2015-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 753,34 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas pažymėjo, kad vienašališkai pasirašyti aktai, PVM sąskaitos-faktūros, kuriomi grindžiamas ieškinys, buvo siunčiamos atsakovui, o šalių susitikimų metu apie šiuos dokumentus atsakovui buvo žinoma. Įvertinęs tai, kad Atliktų darbų akte dalies papildomų darbų atlikimą patvirtino liudytojas R. B., o aplinkybės, kad buvo atliekamai papildomame akte nurodyti darbai iš esmės neginčijo ir atsakovas, teismas konstatavo, kad ginčo šalys susitarė ir dėl papildomų darbų atlikimo, kurie detalizuojami ieškovo 2014-11-17 rašte. Teismas sutiko su ieškovo argumentu, kad atsakovas nekonkretizavo, kokie darbai atlikti nekokybiškai ar ne visa apimtimi. Atkreipė dėmesį, jog organizuoti darbų priėmimą yra užsakovo pareiga, tačiau byloje nėra įrodymų, kad atsakovas šią pareigą įvykdė tinkamai. Ieškovas kreipėsi į atsakovą registruotu laišku, tačiau atsakovas nebendradarbiavo, t. y. nenurodė tikslių kontaktų, jei jie pasikeitė, nepateikė įrodymų, kad reiškė pretenzijas dėl atliktų darbų apimties ir trūkumų. Teismo nuomone, vien aplinkybė, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus neatleido atsakovo nuo prievolės pasirašyti aktus ir atsiskaityti už atliktus darbus. Pažymėjo, kad raštas dėl Rangos sutarties nutraukimo parengtas jau po ginčo aktų sudarymo. Pareiga įrodyti, kad darbai atlikti netinkamai tenka atsakovui, tačiau, teismo vertinimu, tokių objektyvių įrodymų byloje nepateikta. Atsakovas patvirtino, jog naudojasi darbų rezultatais, ant įrengtų pamatų pastatytos atitinkamos konstrukcijos, o jas statę asmenys atliktiems darbams iš esmės neturėjo pretenzijų. Taip pat teismas atsižvelgė į tai, jog byloje nepateikti įrodymai, kad atsakovas reikalavo įvykdyti CK 6.665 str. 1 d. numatytas sąlygas, t.y. 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje. Sprendė, kad byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visumos pagrindu labiau tikėtina, kad ieškovas pagrįstai ir teisėtai reikalauja priteisti skolą už atliktus darbus (CK 1.5, 6.38, 6.189, 6.653, 6.655 str. 6.658 str. 5 d., 6.662, 6.694 str.).

9III.

10Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovas M. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2015-12-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti; atšaukti laikinąsias apsaugos priemones ir priteisti iš ieškovo 232 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Nurodė, kad darbai turėjo būti atlikti iki 2014-02-25, tačiau iki 2014-11-07 jie dar nebuvo baigti; vyko nesilaikant Statybos techninių reglamentų reikalavimų (nebuvo tinkamai pildomas statybos darbų žurnalas, nebuvo taisomos statybos techninio prižiūrėtojo raštu pareikštos pastabos, darbai nebuvo priduodami statybos techniniam prižiūrėtojui ir pan.), todėl 2014-11-07 (o ne 2014-12-07) atsakovas nutraukė Rangos sutartį. Ieškovas, gavęs raštą apie Rangos sutarties nutraukimą išrašė ginčo aktus ir juos išsiuntė atsakovui. 2014-12-16 atsakovas priminė ieškovui, kad prieš darbų priėmimą jis privalo įvykdyti pareigas, nurodytas rangos sutartyje, įstatymuose bei poįstatyminiuose aktuose; nurodė statybos techninio prižiūrėtojo R. B. kontaktinius duomenis, todėl teismo teiginį, kad atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu, laiko neatitinkančiu faktinių aplinkybių. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovas būtų atsakovui pateikęs pranešimą apie tai, kad jis pasirengęs perduoti atliktų darbų rezultatą. Nesutinka, jog rangovui užtenka tik atsiųsti Atliktų darbų aktą ir nebesirūpinti darbų bei dokumentacijos perdavimu. Atsakovas samdė statybos techninį prižiūrėtoją, kad pačiam nereikėtų spręsti dėl atliktų darbų ir pateiktos dokumentacijos kokybės, tačiau teismas savo sprendime į tai visiškai neatsižvelgė. Atkreipė dėmesį, kad ieškovo vienašališkas aktų pasirašymas neatitinka CK 6.694 str. 5 d., t.y. žymos apie atsisakymą aktuose nėra. Taip pat, apelianto teigimu, teismas nesiaiškino išieškomų sumų pagrįstumo ir priteisė ieškovo naudai per didelę sumą - atsakovas buvo sumokėjęs ieškovui 2000 Lt avansą, be to, dalis sumų neatitinka sutartimi suderintų kainų, ieškovas neteisingai priskaičiavo darbų už 1331 Lt. Atsakovas įsitikinęs, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovui 16608,99 litų už papildomai atliktus darbus. Šie darbai buvo skirti pamatų hidroizoliacijai bei drenažo vamzdžiams aplink pamatus įrengti, be šių darbų pamatų įrengimo darbai negalėjo būti atlikti, ieškovas, būdamas savo srities profesionalu, tai turėjo įvertinti jau pasirašydamas rangos sutartį, be to, šių darbų kainos su atsakovu nederino, tačiau teismas nenagrinėjo, kodėl šie darbai turėtų padidinti sutarties kainą. Taip pat apeliantas teigia, kad teismas nenagrinėjo, ar ieškovas darbus atliko kokybiškai ir tinkamai, nevertino, kad ieškovas pats tinkamai nebendradarbiavo su atsakovu ir statybos techniniu prižiūrėtoju; nesiaiškino, ar ieškovas ištaisė statybos techninio prižiūrėtojo statybos žurnale nurodytus darbų trūkumus, ir ar tinkamai juos pridavė statybos techniniam prižiūrėtojui, neatsižvelgė, kad ieškovui atliekami darbai yra jo verslas ir negynė atsakovo, kaip vartotojo, teisių bei interesų.

13Ieškovas UAB „ITR“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-12-07 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Pažymėjo, kad atsakovas akivaizdžiai pažeidė bendradarbiavimo pareigą. Ieškovas teigia ne kartą jam skambinęs, siuntęs pranešimus apie atliktus darbus, atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas - faktūras, tačiau atsakovas vengė priimti siunčiamą korespondenciją bei atsiliepti telefonu. Atsakovui perduoti išpildomosios dokumentacijos nebuvo objektyvios galimybės (dokumentacija turėjo būti perduodama būtent atliktų darbų priėmimo- perdavimo metu). Be to, atsakovas niekada nenurodė konkrečių neva netinkamai atliktų darbų trūkumų; atsakovas privalėjo juos pažymėti atliktų darbų aktuose, kad ieškovas galėtų imtis priemonių ir veiksmų trūkumams pašalinti. Aplinkybė, kad ieškovas vėlavo atlikti darbus neatleido atsakovo nuo prievolės pasirašyti aktus ir atsiskaityti už atliktus darbus. Kadangi atsakovas 2014-12-16 atsiuntė ieškovui atsakymą į jam siųstus laiškus, daro išvadą, atsakovui buvo žinoma apie ieškovo pasirengimą perduoti atliktus darbus. Ieškovas taip pat pažymėjo, kad atlikti darbai turi būti perduodami atsakovui, o ne techniniam prižiūrėtojui, kaip teigia apeliantas; šalių sudarytoje sutartyje nėra numatytos ieškovo pareigos derinti darbus su techniniu prižiūrėtoju. Būtent atsakovo pareiga buvo organizuoti darbus taip, kad priduodant darbus (ar juos atliekant) dalyvautų ir techninis prižiūrėtojas. Nurodė, kad atsakovas atliktų darbų rezultatu (išlietais pamatais) naudojasi iki šiol ir nėra nurodęs ar nustatęs, kokius nors trūkumus. Kadangi atsakovas neginčija ieškovo vienašališkai pasirašytų aktų, t.y. neginčija atsisakymo priimti atliktus darbus ir atsisakymo pasirašyti atliktų darbų aktus, šiuos aktus laiko galiojančiais ir teisėtais. Taip pat nesutinka, kad iš atsakovo teismas nepagrįstai priteisė 16608,99 Lt už papildomai atliktus darbus. Rangos sutartyje ar jos priede ieškovas neįsipareigojo atlikti drenažo įrengimo darbų; šie darbai atlikti atsakovui pageidaujant ir su juo suderinus darbų kainą.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Dėl papildomų įrodymų prijungimo

18Atsakovas su apeliaciniu skundu pateikė papildomą rašytinį įrodymą, t.y. 2014-11-10 pašto kvitą, kuriuo apeliantas įrodinėja, kad pranešime apie sutarties nutraukimą padaryta klaida, t.y. surašytas ne 2014-12-07, o 2014-11-07.

19CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė atsisakyti priimti į bylą naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nebent pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 338 str.). Tačiau pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-07-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005). Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su atsakovo naujai pateiktu rašytiniu įrodymu mano, kad siekiant visapusiško bei išsamaus bylos aplinkybių ištyrimo ir įvertinimo, teisingo ginčo išsprendimo, yra pagrindas priimti jo pateikt rašytinį įrodymą (CPK 314 str.). Pažymėtina, kad šalys su naujai pateiktais įrodymais yra susipažinę, nes jie buvo išsiųsti kartu su apeliaciniu skundu.

20Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2013-12-12 sudarė Rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti darbus, aprašytus Rangos sutarties priede Nr. 1, o atsakovas įsipareigojo sudaryti ieškovui būtinas sąlygas statybos rangos darbams atlikti (elektra, statybos leidimas), priimti darbų rezultatą ir sumokėti Rangos sutartyje ir jos prieduose nustatytą kainą (objektas - gyvenamasis namas, pagalbiniai ūkiniai pastatai, esantys ( - )) (sutarties 2.1 -2.3 p.). Visa Rangos sutarties kaina su PVM šalių sutarimu buvo 96 800 Lt (28 035,22 Eur) (sutarties 5.1 p.), numatyta darbų pabaiga 2014-02-25 (sutarties 4 p., priedas Nr. 1). 2014-04-04 darbų terminas pratęstas iki 2014-05-30. 2014-11-07 atsakovas išsiuntė ieškovui pranešimą, kuriame nurodė, kad vienašališkai nutraukia 2013-12-12 Rangos darbų sutartį Nr. VSU1213, kartu reikalaudamas nedelsiant sustabdyti visus darbus objekte, perduoti statybos darbų išpildomąją dokumentaciją ir pasišalinti iš aikštelės. Pranešime nurodyta, kad darbai nėra užbaigti, vyksta labai vangiai, dengti darbai nėra priduodami techniniam prižiūrėtojui nesilaikant STR reikalavimų, viršijami STR leistini nuokrypiai. Ieškovas 2014-11-17 sudarė Atliktų darbų aktą Nr. 4 - 18 876 Lt sumai, Atliktų darbų aktą dėl atliktų papildomų darbų - 16 608,99 Lt sumai bei 2014-11-18 išrašė atsakovui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ITR622 18 876 Lt (5 466,87 Eur) sumai ir Nr. ITR623 16 608,99 Lt (4 810,30 Eur) sumai. Atsakovui neapmokėjus PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų sumų, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 10 277,16 Eur įsiskolinimą už darbus (jų dalį), atliktus pagal šalių sudarytą Rangos sutartį. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino visiškai. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą. Jame nurodė, kad: 1) teismo nurodytos aplinkybės, jog atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu neatitinka faktinių aplinkybių; 2) ieškovas nebuvo pasiruošęs perduoti darbus, neįvykdė atsakovo reikalavimo perduoti statybos išpildomąją dokumentaciją, o teismas neatsižvelgė į Statybos įstatyme nustatytas darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas; 3) ieškovo vienašališkai pasirašyti aktai neatitinka CK 6.694 str. 5 d. nuostatų; 4) teismas nesiaiškino išieškomų sumų pagrįstumo ir priteisė ieškovui per didelę sumą; 5) teismas nepagrįstai priteisė 16 608,99 Lt (4 810,30 Eur) už papildomai atliktus darbus; 6) teismas negynė atsakovo, kaip vartotojo, teisių bei interesų.

21Dėl 2014-11-18 Atliktų darbų akto Nr. 4 bei šalių bendradarbiavimo

22Apeliantas teigia, kad ieškovas neperdavė jam statybos išpildomosios dokumentacijos, todėl jis negalėjo organizuoti darbų priėmimo. Pasak atsakovo, vizualinės apžiūros, prisiimant visą riziką dėl galimų trūkumų, neužtenka.

23CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis (CK 6.694 str. 4 d.).

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų perdavimą ir priėmimą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662 straipsnis), tiek ir specialiosiose (CK 6.694 straipsnis). Pagal abiejų straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus (CK 6.652 straipsnio 4 dalis, 6.694 straipsnio 5, 6 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-01-27. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009; 2016-03-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.e3K-3-148-421/2016, ir kt.).

25CK 6.694 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad įstatymų ar statybos rangos sutarties numatytais atvejais, taip pat kai to reikalauja darbų pobūdis, prieš priimant darbų rezultatą turi būti atlikti bandymai bei kontroliniai matavimai. Tokiais atvejais darbai gali būti priimami tik esant teigiamiems bandymų bei kontrolinių matavimų rezultatams. Pagal šio straipsnio 6 dalį, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Taip pat užsakovas turi teisę atsisakyti priimti įvykdžius prievolę atliktą darbą, jeigu rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą, jeigu dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.).

26Šios nuostatos leidžia daryti išvadą, kad negalima atsisakyti priimti atliktų darbų vien formaliu pagrindu, t.y. kaip nagrinėjamu atveju, vien dėl to, kad ieškovas neįvykdė sutartyje nustatytos pareigos (6.5 p.) pateikti išpildomąją dokumentaciją.

27Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad ir ieškovas tinkamai nebendradarbiavo su atsakovu tiek sutarties vykdymo metu, tiek ją atsakovui nutraukus (CK 6.691 str.). Tačiau pažymėtina, kad pagal CK 6.694 str. 1 d. – būtent užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų priėmimą organizuoja ir atlieka užsakovas savo lėšomis, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis (CK 6.694 str. 2 d.). Apeliantas teigia, jog ieškovas jam nepateikė pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas neneigia fakto, kad jis yra gavęs ieškinyje nurodytus aktus, todėl darytina išvada, kad pagal minėtą teisinį reglamentavimą, atsakovas privalėjo organizuoti darbų priėmimą. Aplinkybė, kad apeliantas buvo pasisamdęs statybos techninį prižiūrėtoją, neatleido jo nuo Rangos sutartimi prisiimto įsipareigojimo priimti atliktų darbų rezultatą. Ieškovas atsiliepime pagrįstai pažymėjo, kad būtent atsakovo pareiga buvo organizuoti darbus taip, kad priduodant darbus dalyvautų ir techninis prižiūrėtojas.

28Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentas, kad aktuose nėra žymos apie atsisakymą, todėl toks vienašališkas akto pasirašymas neatitinka CK 6.694 str. 5 d., nėra reikšmingas ginčo nagrinėjimui, nes apeliantas neneigia fakto, kad gavęs ieškovo atsiųstus atliktų darbų aktus, jų nepasirašė.

29Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas iš esmės nenagrinėjo, ar ieškovas darbus atliko kokybiškai ir tinkamai, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Apeliaciniame skunde atsakovas neįvardina konkrečių duomenų, kurių jo manymu, nenagrinėjo pirmosios instancijos teismas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti skundžiamo teismo sprendimo išvadai, kad atsakovas į bylą nepateikė objektyvių įrodymų dėl netinkamo darbų atlikimo. Nors bylos nagrinėjimo metu atsakovas teigė, jog jam teko samdyti kitus asmenis, kad ištaisytų ieškovo atliktų darbų trūkumus, tačiau, kaip minėta jokių įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, duomenų apie konkrečius nekokybiškai atliktus darbus, patirtus nuostolius, nepateikė. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad ginčo dalykas yra sumų už 2014-11-17 Atliktų darbų aktuose išvardintus darbus priteisimas, todėl įrodymai apie ankstesniuose aktuose aptartų darbų trūkumus, šio ginčo nagrinėjimui neturi teisinės reikšmės.

30Be to, apeliantas neneigia teismo nustatytos, bylos išsprendimui reikšmingos aplinkybės, kad jis naudojasi ieškovo atliktų darbų rezultatais, t.y. ant visų įrengtų pamatų pastatytos atitinkamos konstrukcijos. Taigi, faktiškai priėmęs darbų rezultatą, ir nepateikęs įrodymų dėl netinkamos jų kokybės, atsakovas turi vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir sumokėti už atliktus darbus.

31Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu. Nesant darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio akto nepateikimas nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-27nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007;2011-11-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011 ir kt.).

32Apeliantas nurodo, kad ieškovui neįvykdžius pareigos perduoti išpildomąją dokumentaciją, atsakovas negali patikrinti galimų darbų trūkumų, nes dalis darbų yra uždengta. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Dėl to tais atvejais, kai trūkumai nėra akivaizdūs, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu ir po tinkamo darbų priėmimo nenurodžius trūkumų, tačiau aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už juos atlyginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-01nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011; 2014-02-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2014; 2015-11-24. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015 ir kt.).

33Taigi vien šioje byloje nustatyta aplinkybė, kad ieškovas kartu su atliktų darbų aktu ar vėliau neperdavė išpildomosios darbų dokumentacijos, negali būti pagrindas daryti išvadą, kad rangovas neįvykdė savo sutartinės pareigos – neatliko atliktų 2014-11-18 akte Nr. 4 nurodytų darbų, ir todėl užsakovui neatsirado pareigos sumokėti už darbus.

34Dėl priteistos sumos pagrįstumo

35Pirmosios instancijos teismas visiškai tenkino ieškovo reikalavimus, t.y. priteisė tiek 2014-11-17 Atliktų darbų akte Nr. 4 (2014-11-18 PVM sąskaitoje – faktūroje Nr. ITR622), tiek 2014-11-17 Atliktų darbų akte (dėl papildomų darbų) (2014-11-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ITR623) nurodytas sumas.

36Apeliantas nurodo, kad teismas nesiaiškino išieškomų sumų pagrįstumo, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas buvo sumokėjęs 2000 Lt avansą. Be to, pasak apelianto, jam nupirkus bei pristačius į statybvietę Terriva perdangos blokelius, pagal rangos sutarties NR. VSU1213 priedą Nr. 1, ieškovas akte Nr. 4 neteisingai paskaičiavo darbų už 1331 Lt (1100 Lt +PVM).

37Teisėjų kolegija, įvertinusi 2014-11-17 Atliktų darbų akte Nr. 4 esančius duomenis, kad 2000 Lt suma už darbus lapkričio mėnesį yra padengta avansu, ir nurodyta mokėtina suma 16 876 Lt, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neminusavo šios sumos, todėl apeliacinis skundas šioje dalyje tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistos skolos pagal 2014-11-17 Atliktų darbų aktą Nr. 4 (2014-11-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ITR622) dydį mažinant 579,24 Eur (2000 Lt) suma, t.y. iki 4 887,63 Eur (16 876 Lt). Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo sutarties priede esančios sąlygos dėl Terriva perdangos pristatymo vertinimu. Pažymėtina, kad sutarties priede nurodyta, jog jei Terriva perdangą užsakovas pristato į objektą pats, suma - 1850 + PVM namui, bei 1700 + PVM ūkiniam pastatui. Taigi, apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pagal sutarties priedą Nr. 1 šalys susitarė, kad atsakovui pačiam pristačius blokelius, kaina mažinama 1850 + PVM bei 1700 + PVM sumomis. Tačiau ieškovas neneigdamas, kad už perdangos medžiagas ieškovas sumokėjo (šis faktas pažymėtas ir Atliktų darbų akte Nr. 4), už perdangos įrengimą virš rūsio ūkiniame pastate priskaičiavo ne 1700, kaip nurodyta sutarties priede Nr. 1, o 1800 Lt. Taigi, priteista suma pagal minėtą aktą turi būti sumažinta dar 35,04 Eur suma (100 Lt + PVM), t.y. iki 4 852,59 Eur. Kadangi ieškovas pareiškė reikalavimus dėl skolos priteisimo už 2014-11-17 aktuose nurodytų darbų atlikimą, todėl susitarimas dėl gyvenamajame name atliktų perdangos įrengimo darbų, kurie šiame etape nebuvo atliekami, nėra reikšmingi šios bylos nagrinėjimui.

38Dėl papildomų darbų

39Pirmosios instancijos teismas skundžiamame teismo sprendime atsižvelgęs į tai, kad Atliktų darbų akte dėl papildomų darbų įvardinamų dalies darbų atlikimą patvirtino liudytojas R. B., bei į tai, kad atliekamų papildomame akte nurodytų darbų atlikimo iš esmės neginčijo ir atsakovas, konstatavo, jog ginčo šalys susitarė ir dėl papildomų darbų atlikimo, kurie detalizuojami ieškovo 2014-11-17 rašte.

40Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovui 16608,99 litų (4 810,30 Eur) už papildomai atliktus darbus, kadangi papildomų darbų pobūdis yra toks pats, kaip ir rangos sutarties objekto, šių darbų kaina su atsakovu derinta nebuvo, todėl laiko, jog papildomai aktuojami darbai įeina į bendrą sutarties kainą.

41Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti šiai apelianto pozicijai.

42Pagal CK 6.684 str. 4 d., rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui. Jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Šiuo atveju nuostolius dėl darbų atlikimo sustabdymo turi atlyginti užsakovas, išskyrus atvejus, kai jis įrodo, kad papildomus darbus atlikti nebuvo būtina. Rangovas, neįvykdęs šio straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos, netenka teisės reikalauti iš užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius, jeigu neįrodo, kad jo neatidėliotini veiksmai atitiko užsakovo interesus, o dėl statybos darbų sustabdymo statybos objektas būtų žuvęs ar buvęs sugadintas (CK 6.684 str. 5 d.).

43Kasacinis teismas, aiškindamas rangos sutartimi sutartų darbų kainą reglamentuojančias teisės normas, yra pažymėjęs, kad galimybė šią kainą keisti – išimtinio pobūdžio. Tuo atveju, kai statybos rangos sutartyje kaina apibrėžta konkrečia suma, o ne įtvirtinant kainos nustatymo kriterijus ar nurodant apytikrę sąmatą, įstatyme nenumatyta galimybė jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams atlikti būtinų išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005; 2006-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006). Šalys, sudarančios statybos rangos sutartį, kurioje nustatyta konkreti kaina, privalo prisiimti tokio susitarimo padarinius. Galimybė išimtiniais atvejais keisti (didinti) rangos sutartyje sulygtą darbų kainą nustatyta bendrosiose rangos teisinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.653 straipsnio 6 dalis) bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose – CK 6.684 straipsnio 4 dalyje ir 6.685 straipsnyje. Atsižvelgiant į šalių lygiateisiškumo bei rungimosi principus, šalis, siekianti keisti rangos sutarties darbų kainą, privalo įrodyti šių būtinų sąlygų buvimą, todėl ir rangovas, siekiantis, kad rangos sutarties kaina būtų padidinta, privalo įrodyti buvus tokias išimtines aplinkybes. Galimybė didinti darbų kainą, kai tai būtina dėl reikalingų atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių, susaistyta CK 6.653 straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga – rangovas apie tokius paaiškėjusius kainos padidinimo pagrindus privalo laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainos, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje nustatytą kainą.

44Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.653 straipsnio 4 dalį, pažymėjo, kad joje nustatyta bendro pobūdžio rangos teisinių santykių taisyklė, kuria užsakovas apsaugomas nuo siurprizinių sutarties kainos pasikeitimų, kai rangovas, atlikdamas pagal sudarytą sutartį sulygtus darbus, nustato papildomų darbų poreikį. Rangovui apie papildomus darbus pranešus užsakovui, šis turi absoliučią sprendimo teisę dėl kainos padidinimo. Reikalavimas laiku pranešti reiškia ne tik rangovo pareigą sudaryti užsakovui sąlygas per protingą terminą apsispręsti dėl sprendimo ar sutikti su kainos padidėjimu, bet ir tai, kad pranešama prieš papildomų darbų atlikimą, o ne juos pradėjus atlikti ar jau atlikus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281/2009 ir kt.).

45Šiuo atveju apeliantas neneigdamas, kad apie papildomų darbų atlikimo būtinybę jis buvo informuotas, nurodo, jog su juo papildomų darbų kaina nebuvo derinta – atsakovo nuomone, papildomi darbai pagal šalių pasirašytą sutartį įeina į bendrą sutarties kainą.

46Pagal minėtas įstatymo nuostatas bei kasacinio teismo praktiką, aplinkybes apie tinkamą užsakovo informavimą apie sutarties kainos padidėjimą turi įrodyti ieškovas. Nors bylos nagrinėjimo metu ieškovas teigė siuntęs papildomų darbų sąmatas atsakovui, jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikta. Duomenų, kad tarp šalių pasirašyta kita sutartis dėl 2014-11-17 Atliktų darbų akte dėl papildomų darbų, taipogi nėra. Ieškovui neįrodžius, kad jis pranešė atsakovui apie papildomai atliktinų darbų kainą, pripažintina, kad ieškovas, kuris yra savo srities profesionalas, atlikdamas šiuos darbus prisiėmė riziką dėl galimo darbų neapmokėjimo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinio skundo dalis dėl skolos už papildomus darbus priteisimo, tenkintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, iš atsakovo ieškovui priteista suma mažintina 4 810,30 Eur dydžiu (CK 6.684 str.).

47Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad yra pagrindas atsakovo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą - sumažinti ieškovui iš atsakovo priteistos skolos pagal 2014-11-17 Atliktų darbų aktą Nr. 4 (2014-11-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ITR622) dydį 579,24 Eur bei 35,04 Eur sumomis, t.y. iki 4 852,59 Eur, taip pat nepriteisti 4 810,30 Eur (16 608,99 Lt) sumos pagal 2014-11-17 Atliktų darbų aktą (dėl papildomų darbų) (2014-11-18 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. ITR623). Kitoje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

48Apeliacinio skundo argumentai, kurie šiame procesiniame sprendime nebuvo aptarti, laikytini neturinčiais esminės įtakos skundžiamo pirmos instancijos teismo sprendimo teisėtumui. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

49Dėl bylinėjimosi išlaidų

50CPK 93 str. 5 d. numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

51Atsižvelgiant į tai, kad iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies, todėl priteista iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidų suma (753,34 Eur) mažintina iki 355,73 Eur (atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį).

52Apeliacinės instancijos teisme atsakovas patyrė 232 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio), todėl iš dalies patenkinus jo apeliacinį skundą, jam iš ieškovo priteistina 122,45 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 3 d.).

53Iš dalies pakeitus teismo sprendimą ir sumažinus priteistos iš atsakovo sumos dydį, 5 424,57 Eur suma mažintinas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-25 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas (CPK 150 str. 2 d.).

54Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

55Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą pakeisti ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

56„ieškinį patenkinti iš dalies.

57Priteisti iš atsakovo M. M. (asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „ITR grupė“ (juridinio asmens kodas 302520458) 4 852,59 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt du eurus 59 ct) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4 852,59 Eur sumą nuo 2015-04-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 355,73 Eur (tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus 73 ct) bylinėjimosi išlaidų“.

58Sumažinti 5 424,57 Eur suma Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-25 nutartimi atsakovo M. M. atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

59Priteisti iš ieškovo UAB „ITR grupė“ atsakovui M. M. 122,45 Eur (vieną šimtą dvidešimt du eurus 45 ct) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „ITR grupė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Atsakovas M. M. atsiliepime prašė ieškinį atmesti. Nurodė kad ieškovas... 6. II.... 7. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimu ieškinį... 9. III.... 10. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovas M. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2015-12-07 Vilniaus miesto... 12. Nurodė, kad darbai turėjo būti atlikti iki 2014-02-25, tačiau iki... 13. Ieškovas UAB „ITR“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo atmesti atsakovo... 14. Pažymėjo, kad atsakovas akivaizdžiai pažeidė bendradarbiavimo pareigą.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Dėl papildomų įrodymų prijungimo... 18. Atsakovas su apeliaciniu skundu pateikė papildomą rašytinį įrodymą, t.y.... 19. CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė... 20. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalys 2013-12-12 sudarė Rangos sutartį,... 21. Dėl 2014-11-18 Atliktų darbų akto Nr. 4 bei šalių bendradarbiavimo ... 22. Apeliantas teigia, kad ieškovas neperdavė jam statybos išpildomosios... 23. CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų... 25. CK 6.694 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad įstatymų ar statybos rangos... 26. Šios nuostatos leidžia daryti išvadą, kad negalima atsisakyti priimti... 27. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su apeliacinio skundo... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentas, kad aktuose nėra... 29. Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas iš esmės nenagrinėjo, ar... 30. Be to, apeliantas neneigia teismo nustatytos, bylos išsprendimui reikšmingos... 31. Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui... 32. Apeliantas nurodo, kad ieškovui neįvykdžius pareigos perduoti išpildomąją... 33. Taigi vien šioje byloje nustatyta aplinkybė, kad ieškovas kartu su atliktų... 34. Dėl priteistos sumos pagrįstumo... 35. Pirmosios instancijos teismas visiškai tenkino ieškovo reikalavimus, t.y.... 36. Apeliantas nurodo, kad teismas nesiaiškino išieškomų sumų pagrįstumo,... 37. Teisėjų kolegija, įvertinusi 2014-11-17 Atliktų darbų akte Nr. 4 esančius... 38. Dėl papildomų darbų... 39. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame teismo sprendime atsižvelgęs į... 40. Apeliantas teigia, kad teismas nepagrįstai priteisė ieškovui 16608,99 litų... 41. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti šiai apelianto... 42. Pagal CK 6.684 str. 4 d., rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad... 43. Kasacinis teismas, aiškindamas rangos sutartimi sutartų darbų kainą... 44. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.653 straipsnio 4 dalį, pažymėjo, kad... 45. Šiuo atveju apeliantas neneigdamas, kad apie papildomų darbų atlikimo... 46. Pagal minėtas įstatymo nuostatas bei kasacinio teismo praktiką, aplinkybes... 47. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į... 48. Apeliacinio skundo argumentai, kurie šiame procesiniame sprendime nebuvo... 49. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 50. CPK 93 str. 5 d. numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar... 51. Atsižvelgiant į tai, kad iš dalies patenkinus atsakovo apeliacinį skundą,... 52. Apeliacinės instancijos teisme atsakovas patyrė 232 Eur bylinėjimosi... 53. Iš dalies pakeitus teismo sprendimą ir sumažinus priteistos iš atsakovo... 54. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 55. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 7 d. sprendimą pakeisti ir... 56. „ieškinį patenkinti iš dalies.... 57. Priteisti iš atsakovo M. M. (asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „ITR grupė“... 58. Sumažinti 5 424,57 Eur suma Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-25... 59. Priteisti iš ieškovo UAB „ITR grupė“ atsakovui M. M. 122,45 Eur (vieną...