Byla e2-5879-155/2017
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB (duomenys neskelbtini), bei pagal atsakovo UAB (duomenys neskelbtini) priešieškinį dėl sutartinės atsakomybės taikymo, pareikštą UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo atstovams V. K., advokatui P. S., atsakovo atstovams R. Ž., J. M.-P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ( - ) ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB ( - ), bei pagal atsakovo UAB ( - ) priešieškinį dėl sutartinės atsakomybės taikymo, pareikštą UAB ( - ),

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo UAB ( - ) 6213,60 EUR skolos, 40,39 EUR delspinigių, 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad šalys 2016-06-07 sudarė Rangos sutartį Nr. 2016/06/07, kurios pagrindu ieškovas atliko atsakovui rangos darbus, perdavė juos atsakovui pagal atliktų darbų aktus Nr. elv 2016-08-18-01 ir Nr. elv 2016-08-18-02 bei išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00019, kurią atsakovas priėmė, tačiau dalies – 15213,60 EUR sumos atsakovas iki nustatyto 2016-09-18 termino neapmokėjo. Taip pat ieškovas paskaičiavo atsakovui sutartyje numatytus delspinigius. Ieškovas pirmiausia kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo tvarka, po ko atsakovas padengė dalį įsiskolinimo ir 2016-12-16 dienai skola sudarė 6213,60 EUR sumą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

6Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, o visus savo priešpriešinius argumentus ir nesutikimo su ieškiniu motyvus detalizuos priešieškinio turinyje, kuris bus pateiktas teismui.

7Teisme gautas atsakovo priešieškinis, kuriuo atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš atsakovo 4605,74 EUR baudos, numatytos sutarties 5.4. punkte bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinyje nurodė, jog tarp šalių kilo ginčas dėl 2016-06-07 Rangos sutarties Nr. 2016/06/07 vykdymo ir apmokėjimo už atliktus darbus. Atsakovas pasamdė ieškovą subrangos darbams objekte Taurijos g. 69, Vilniuje. Nuo pat pradžių ieškovas neatsakingai ėmėsi sutarties vykdymo, buvo raginamas pateikti statybos darbų grafiką, kurio nepateikė. Pagal sutartį ieškovas turėjo atlikti darbus iki 2016-09-30, tačiau jau 2016-08-09 buvo suprantama, kad darbų rezultatas nebus pasiektas, nes 2016-08-09 ieškovas dar nebuvo pradėjęs atlikinėti darbų. Iki minėto nustatyto termino darbai nebuvo atlikti. Dėl tokio netinkamo ieškovo sutarties vykdymo, kiti statybos darbų dalyviai negalėjo laiku ir tinkamai atlikti savo planuotus darbus. Atsakovas ne kartą bandė susitarti su ieškovu, tačiau ieškovas nekreipė dėmesio į atsakovo raginimus, atsakovas nėra gavęs nė vieno rašto ar atsakymo į atsakovo pretenzijas. 2016-10-11 šalių sutartis buvo nutraukta, pranešant ieškovui apie sutarties nutraukimą, taip pat atsakovas pareikalavo, jog ieškovas apmokėtų 10 proc. sutarties kainos dydžio baudą už sutarties pažeidimą, kas sudaro 4605,74 EUR sumą. Tačiau ieškovas ir toliau ignoravo atsakovo reikalavimus, pasišalino iš objekto nepriduodant darbų, kuriuos faktiškai atliko bei nepagrįstai kreipėsi į teismą. Taip pat mano, kad ieškovo reikalavimas dėl 6253,99 EUR skolos yra nepagrįstas, kadangi ieškovas turi įrodyti, jog atliko darbų už 11253,99 EUR, nes 5000 EUR suma jam jau yra sumokėta. Atsakovo nuomone, visų ieškovo atliktų ir galimų priimti ieškovo darbų vertė vos 5000 EUR. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovas mano, kad ieškovas nėra tinkamai atlikęs ir pridavęs darbus, ieškovui yra sumokėta 5000 EUR už faktiškai atliktus darbus, o kita suma yra nepagrįsta.

8Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, jog su priešieškiniu nesutinka. Pažymėjo, jog ieškinyje nurodomi darbai buvo atlikti, o atsakovo nurodomos aplinkybės, jog ieškovas nespės atlikti darbus Rangos sutartyje numatytu terminu iki 2016-09-30 yra prieštaringi ir melagingi. Pirmiausia ieškovas atliko dalį sutartų

9darbų pagal Rangos sutartį, o atsakovas juos priėmė, ką patvirtina bylos įrodymai - išrašytos PVM sąskaitos-faktūros bei atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktai. Šių darbų dalį atsakovas apmokėjo ir nereiškė jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės. Ieškovas į teismą kreipėsi tik po daugelio prašymų apmokėti už jo atliktus darbus. Jokių atsakovo nurodomų 2016-10-11 pranešimų, 2016-11-11 neva išrašytos pretenzijos ieškovas niekada nėra gavęs nei registruotu paštu, nei elektroniniu paštu, todėl ieškovas mano, kad šiuos dokumentus atsakovas tiesiog suklastojo, surašydamas atgaline data ir pateikdamas teismui. Tuo labiau, net jei tokie pranešimai ir būtų, nei pagal rangos sutartį, nei pagal įstatymą tai nesudarytų pagrindo atsisakyti mokėti ieškovui už jo atliktus darbus ir priimtus darbus ar už juos apmokėti tik iš dalies. Be to darbų atlikimo grafiką ieškovas pateikė atsakovui elektroniniu paštu. Taip pat ieškovas nurodo, kad atsakovo nurodyti Rangos sutarties pažeidimai yra išgalvoti, atsakovas pats pažeidė rangos sutarties nuostatas, nepagrįstai vilkindamas atliktų darbų apmokėjimą. Taip pat atsakovas priešieškinyje melagingai ir prieštaringai nurodo, jog jis nutraukė rangos sutartį, nes byloje jokių įrodymų apie Rangos sutarties nutraukimą nėra,. 2016-10-11 rašto ieškovas niekada nėra matęs ir gavęs, tokių įrodymų apie jo realų siuntimą atsakovas teismui nepateikė. Be to iš šio rašto turinio matyti, kad juo atsakovas ieškovą prašė atlaisvinti tik buitines patalpas ir įrankių dėžę. Atsakovas prieštaringai nurodo ir tai, kad ieškovui siūlė iki 2016-12-31 ištaisyti darbų trūkumus, nes akivaizdu, jog nutraukus sutartį, darbų trūkumai nėra taisomi, o juos taiso užsakovas savo sąskaita, įgydamas teisę išsireikalauti nuostolių atlyginimą iš rangovo. Todėl jeigu jau taip nurodo atsakovas, jog jis buvo nustatęs papildomą terminą rangos sutarčiai įvykdyti, tai jis neturėjo teisės taikyti kitų savo teisių gynimo būdų bei nutraukti Rangos sutartį ir reikalauti sumokėti baudą. Ieškovo įsitikinimu, visos šios atsakovo sugalvotos melagingos versijos yra tiesiog jo gynybinė pozicija teisme. Tuo labiau atsakovas iki šiol periodiškai nedidelėmis sumomis atsiskaitinėja su ieškovu pagal tariamai nutrauktą sutartį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo atsakovo priešieškinį atmesti, o ieškinį atmesti.

10Teismo posėdžio ieškovo atstovai palaikė ieškinyje ir atsiliepime į priešieškinį nurodytas aplinkybes bei prašė ieškinį tenkinti visiškai, o atsakovo priešieškinį atmesti. Papildomai teismui nurodė, kad atsakovas pagal šalių sudarytą rangos sutartį veikė kaip užsakovas, o ieškovas kaip subrangovas. Visi darbai buvo derinami su atsakovo darbų vadovu R. Ž., kuris visus ieškovo atliktus darbus ir priimdavo, remiantis šalių sutartimi už atliktus darbus buvo išrašoma PVM sąskaita-faktūra. Šiuo atveju atsakovas pilnai neatsiskaitė už atliktus darbus pagal ieškovo išrašytą ir atsakovo priimtą PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 00019.

11Teismo posėdyje metu atsakovo atstovai palaikė priešieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė priešieškinį tenkinti, ieškinį atmesti. Papildomai teismui nurodė, kad ieškovas buvo pasamdytas objekte (( - )) elektros darbams atlikti, kadangi pats atsakovas neturėjo šiems darbams atlikti reikiamų specialistų. Ieškovas yra atlikęs darbus, tačiau ne visus ir su trūkumais. Šalių sutartis šiuo metu pagal atsakovo 2016-10-11 siųstą pranešimą nutraukta ir atsakovas nėra skolingas ieškovui. Patikslino, jog priešieškinyje neteisingai nurodyta, jog ieškovas atliko darbų tik už 5000 EUR sumą, tačiau realiai atliko darbus už 19 700 EUR sumą. Pažymėjo, kad nors ieškovo atlikti darbai buvo priimti, tačiau šie atlikti darbai turėjo trūkumų, apie kuriuos atsakovas informavo ieškovą tiek žodiškai, tiek raštiškai, ieškovui buvo siunčiama pretenzija dėl atliktų darbų trūkumų pašalinimo, dalis trūkumų buvo pašalinta, tačiau statybos darbų žurnalas iki šiol nėra užpildytas ir objektas negali būti priduotas Statybinei komisijai, faktiškai būtent šių veiksmų neatlikimas ir yra likęs pagrindinis nepašalintas trūkumas. Taip pat tarp šalių buvo sutarta, jog atsakovas perves ieškovui 5000 EUR sumą, o ieškovas pašalins iki 2016 m. gruodžio 31 d. visus trūkumus, tačiau šie trūkumai buvo pradėti šalinti tik nuo sausio mėnesio. Vėliau teismo posėdyje atsakovas pakeitė poziciją ir nurodė, jog 5000 EUR sumokėjo, kadangi ieškovas jam nurodė, jog šio finansinė padėtis yra sunki. Taip pat 2016 m. rugsėjo mėn. ieškovui už atliktus darbus buvo sumokėta 10 000 EUR suma, tačiau kadangi atsakovas tinkamai darbų neatliko, todėl likusios sumos sumokėjimą atsakovas sustabdė. Kita atsakovo atstovė nurodė dar kitą poziciją dėl ko ieškovui buvo sumokėti 5000 EUR, o būtent tai, kad šis mokėjimas buvo atliktas pasitarus su atsakovo darbų vadovu, kuris nusprendė, jog faktiškai yra atlikta darbų būtent tokiai sumai. Vienas iš atsakovo atstovų sutinka ir iš esmės pripažįsta, jog tokia 6253,99 EUR skolos suma galėtų būti, jeigu ieškovas būtų atlikęs darbus tinkamai ir perdavęs statybų darbų žurnalą, tuo tarpu kita atsakovo atstovė su šiais reikalavimais iš viso nesutinka. Atsakovo atstovė mano, kad šalys šiuo atveju turėjo ieškoti kompromiso ir pasiekti taikų susitarimą, t.y. įskaityti tarpusavio reikalavimus.

12Ieškovo UAB ( - ) ieškinys patenkintas visiškai.

13Atsakovo UAB ( - ) priešieškinį atmestinas.

14Iš šalių procesinių dokumentų, šalių paaiškinimų, bylos dokumentų nustatyta, kad šalys 2016-06-07 sudarė Rangos sutartį Nr. 2016/06/07 pagal kurią ieškovas kaip rangovas (subrangovas) įsipareigojo atlikti Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), vidaus elektros instaliacijos montavimo darbus, apsauginės, priešgaisrinės sistemos montavimo darbus, varžų matavimus, objekto pridavimą Valstybinei energetikos inspekcijai, pateikti priešgaisrinės sistemos atitikimo pažymą, o atsakovas kaip užsakovas (gen. rangovas) įsipareigojo sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus (Sutarties 1.1.). Sutarta darbų kaina 46057,46 EUR su PVM (be PVM 38064,02 EUR) (Sutarties 2.1. punktas). Mokėjimų tvarka nurodyta šalių sutarties 2.3. punkte – atsakovas už atliktus darbus moka ieškovui per 20 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, kuri išrašoma po darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Sutarties 2.4. punkte numatyta atsisakymo priimti darbus ir nustatytų darbų trūkumų pašalinimo tvarka – jei gen. rangovas pastebi darbų trūkumų, rangovas privalo pašalinti šiuos trūkumus per gen. rangovo nurodytą terminą, tuomet šalys pasirašo atliktų darbų aktą. Rangovui laiku nepašalinus nurodytų trūkumų, gen. rangovas turi teisę pašalinti trūkumus pats ir reikalauti atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidų atlyginimo iš rangovo.

15Ieškovas vykdydamas šalių sutarties sąlygas atliko darbus bei 2016-08-18 surašė Atliktų darbų aktus Nr. ELV 2016-08 18-1 (20407,55 EUR) ir Nr. ELV 2016-08 18-2 (3437,46 EUR), bendrai 23845,01 EUR sumai, kuriuos atsakovo atstovas R. Ž. priėmė pasirašydamas šiuose aktuose. Taip pat už šiuos atliktus darbus ieškovas 2016-08-18 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą ELV Nr. 00019 dėl 23845,01 EUR sumai, šią sąskaitą taip pat priėmė atsakovo atstovas R. Ž.. Būtent šios sąskaitos-faktūros pagrindu ieškovas prašo priteisti pateiktu ieškiniu iš atsakovo 6213,60 EUR skolos ir 40,39 EUR apskaičiuotų delspinigių. Šalys paaiškino, jog šią sąskaitą atsakovas apmokėjo tik dalinai (2016 m. rugsėjo mėn. sumokėjo 10 000 EUR, jau bylos nagrinėjimo metu 2016-12-15 dar 5000 EUR), tačiau ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ieškiniu kitokią sumą (6213,60 EUR) nei nurodyta šioje sąskaitoje-faktūroje ir kitokią nei likusią neapmokėtą sumą (8845,01 EUR). Byloje nėra duomenų, kad likusią sumą (t.y. 8845,01 EUR) pagal minėtą PVM sąskaitą-faktūrą atsakovas ieškovui būtų sumokėjęs, teismui yra tik pateikta dar papildomai duomenų prie bylos, jog atsakovas yra mokėjęs ieškovui pagal dar kitas sąskaitas-faktūras. Atsakovas nurodo, jog šią 2016-08-18 išrašytą ir priimtą PVM sąskaitą-faktūrą ELV Nr. 00019 iki galo neapmokėjo, kadangi šioje sąskaitoje-faktūroje numatyti darbai buvo atlikti su trūkumais, kurie nepašalinti iki šiol (konkrečiai nesutvarkyta dokumentacija - neužpildytas statybų darbų žurnalas), Rangos sutartis yra nutraukta pagal atsakovo 2016-10-11 raštišką pranešimą, todėl remiantis tuo priešieškiniu papildomai atsakovas prašo iš ieškovo priteisti sutartyje numatytą baudą.

16Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties tinkamo vykdymo ir atsiskaitymo už atliktus bei priimtus darbus.

17Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis).

18Atsakovas, nagrinėjamu atveju atsisakydamas iki galo sumokėti už jau priimtus darbus, teigia, kad šie darbai buvo atlikti su trūkumais, konkrečiai neužpildyta dokumentacija - nepateiktas statybos darbų žurnalas (darbų atliktų objekte Taurijos g. 69A, Vilnius).

19Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas privalo įrodyti defektų faktą, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB Panevėžio statybos trestas v. UAB AK ,,Aviabaltika”, bylos Nr. 3K-3-652/2004; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009).

20Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti nustatinėjamos laikantis įstatymo ir teismų praktikos nuostatų dėl įrodinėjimo taisyklių.

21Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pagal CPK 185 straipsnį teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Teismai turi įsitikinti, kad pakanka duomenų daryti išvadą, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Svarbu, kad faktiniai duomenys (informacija) būtų patikimi. Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Nešališka išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo turi būti daroma vadovaujantis logikos taisyklėmis, pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; kt.)

22Nagrinėjamoje byloje šalys rašytinėje statybos rangos sutartyje sutarė, kad už atliktus darbus atsakovas mokėjimą atliks ieškovui per 20 kalendorinių dienų už faktiškai atliktus darbus pagal pateiktą darbų atlikimo aktą ir sąskaitą faktūrą (Sutarties 2.3. p.). Taip pat sutarties 2.4. punkte numatyta tvarka, kuria remiantis atsakovas gali atsisakyti priimti ieškovo atliktus darbus arba jiems nustatyti trūkumų šalinimo reikalavimą. Šiuo atveju ieškovo išrašyta ginčo sąskaita ELV Nr. 00019 buvo atsakovo priimta ir pasirašyta atsakovo atstovo 2016-08-18. Savalaikiai dėl šios priimtos sąskaitos-faktūros ir minėtų priimtų atliktų darbų aktų pretenzijų pareikšta nebuvo, nei aktuose, nei sąskaitoje jas priimant nėra atlikta jokių atsakovo atstovo žymų dėl netinkamo darbų atlikimo, tačiau ši ginčo sąskaita-faktūra laiku pagal sutartyje numatytus terminus iki galo nebuvo apmokėta. Jau esant šalių ginčui teisme atsakovas pateikė ieškovui 2016-11-11 pretenziją dėl tam tikrų atliktų darbų trūkumų buvimo pagal šalių sudarytą rangos sutartį, konkrečiai teismo posėdžio metu atsakovas patikslino, jog šie trūkumai jau iš dalies yra pašalinti ir liko nepateiktas tik statybos darbų žurnalas. Taip pat bylos duomenimis atsakovas 2016-08-09 ieškovui yra anksčiau siuntęs pranešimą dėl darbų grafiko suderinimo bei 2016-10-11 pranešimus apie tai, kad nėra pilnai atlikti darbai pagal šalių sudarytą rangos sutartį, apie tam tikrus trūkumus dėl dokumentacijos, taip pat apie tai, kad yra galimas pagal sutartį šalių sudarytos sutarties nutraukimas, tačiau šiuose pranešimuose nieko neminima dėl jau priimtų konkrečių ginčo darbų perdavimo-priėmimo aktų bei ginčo sąskaitos-faktūros, kurią ieškovas ir prašo apmokėti už atliktus darbus. Pažymėtina, kad kaip matyti iš šalių sudarytos Rangos sutarties, šioje rangos sutartyje sutarta darbų kaina 46057,46 EUR su PVM (be PVM 38064,02 EUR) ir darbų atlikimo apimtis yra daug didesnės nei priimtoje ginčo sąskaitoje. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas atlikinėjo atsakovui ir dar kitus darbus pagal kitas sąskaitas/aktus. Tas matyti ir iš skolos suderinimo akto, todėl iš šių pranešimų (nenurodant juose jokių konkrečių sąskaitų-faktūrų ar darbų aktų) neaišku dėl kokių konkrečių ginčo darbų atsakovas turi pretenzijų ieškovui. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas pažymėjo, jog pagrindinis trūkumas – nepateiktas užpildytas 2016-08-18 atliktų darbų statybos darbų žurnalas, dėl ko šis negali priduoti darbų, tačiau šalių sudarytoje rangos sutartyje nėra numatyta, jog dėl tokios priežasties atsakovas gali stabdyti mokėjimus/arba iš viso nemokėti pagal jau priimtus darbus ir priimtas sąskaitas-faktūras. Sutartyje aiškiai nurodyta, jog priimti aktai ir sąskaitos turi būti apmokėti per sutartyje nustatytą terminą, tuo labiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų reiškęs ieškovui pretenzijas konkrečiai dėl šių konkrečių ginčo atliktų ir priimtų darbų. Be to pažymėtina, kad nors atsakovas teismui nurodė, kad 2016-10-11 rašytiniais pranešimais nutraukė šalių sudarytą rangos sutartį, tačiau iš šių pranešimų turinio tokių aplinkybių nenustatyta, nėra jokio aiškiai nurodyto pranešimo ieškovui, jog jų Rangos sutartis yra nutraukiama būtent po šio pranešimo siuntimo. Tuo labiau už mėnesio (2016-11-11) atsakovas jau siuntė ieškovui pretenziją dėl neatliktų darbų arba netinkamai atliktų darbų su terminu pašalinti trūkumus, kas rodo, jog ši rangos sutartis nėra nutraukta. LR CK 6.209 str. imperatyviai nustatyta, jog nustačiusi papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, nukentėjusi šalis gali šiam terminui sustabdyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius, tačiau ji negali taikyti kitų gynimosi būdų. Jeigu nukentėjusi šalis gauna kitos šalies pranešimą apie tai, jog pastaroji sutarties neįvykdys ir per papildomą terminą, arba pasibaigus šiam terminui sutartis neįvykdoma, tai nukentėjusi šalis gali taikyti kitus savo teisių gynimo būdus. Todėl atsakovas nustatęs 2016-11-11 pretenzijoje ieškovui papildomą terminą trūkumams pagal Rangos sutartį pašalinti, negalėjo taikyti kitų teisės gynimo būdų. Tokiu būdu daroma išvada, kad byloje nėra įrodymų, jog šalių rangos sutartis yra realiai nutraukta nuo 2016-10-11. Tuo tarpu ieškovas bylos nagrinėjimo metu pateikė 2017-04-21 pranešimą dėl rangos sutarties nutraukimo, iš kurios aiškiai matyti, jog šiuo pranešimu ieškovas nutraukia su atsakovu 2016-06-07 sudarytą Rangos sutartį.

23Sprendžiant dėl atsakovo nurodytų trūkumų (nesutvarkytos dokumentacijos - nepateikto užpildyto statybos darbų žurnalo), tai pagal CK 6.684 straipsnio normas rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai; normatyviniai statybos dokumentai turi būti nurodyti statybos rangos sutartyje.

24Šiuo nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, šalys sutartyje nėra numačiusios šio konkretaus normatyvinio statybos dokumento (statybų darbų žurnalo – jo pildymo/pateikimo atsakovui tvarkos) ir tokio apmokėjimo būdo, jog atsakovas apmoka ieškovui už faktiškai priimtus atliktus darbus tik po to, kai šis gauna užpildytą konkretų statybų darbų žurnalą. Taip pat atsakovas nepateikė jokių teismui įrodymų, kad ginčo 2016-08-18 aktuose ir sąskaitoje nurodyti atlikti darbai neatitinka sutartyje nustatytus statinio (darbų) kokybės reikalavimus. Tuo labiau, kad Pagal CK 6.696 straipsnį ir 6.697 straipsnio 3 dalį, nustačius statinio/atliktų darbų defektus, už juos gali būti atsakingas ne tik rangovas, bet ir projektuotojas bei statybos techninis prižiūrėtojas, jei šie nepaneigia savo kaltės dėl defektų atsiradimo, šių visų aplinkybių atsakovas teisme neįrodinėjo. Atsakovas teismui buvo nurodęs, jog ieškovas atliko faktiškai darbų tik už 5000 EUR sumą, vėliau teismo posėdžio metu šią poziciją pakeitė ir faktiškai atliktų darbų sumą patikslino į 19 700 EUR sumą, tačiau teismui nenurodė kokių konkrečių darbų pagal priimtus ginčo aktus ir sąskaitą ieškovas realiai (faktiškai) neatliko ar atliko blogai, nenurodė jokių pačių darbų atlikimo faktinių trūkumų. Atsakovas teismui nurodė vienintelį konkretų trūkumą dėl ko nebuvo atsiskaityta su ieškovu iki galo – nesutvarkyta dokumentacija (neperduotas atsakovui užpildytas statybos darbų žurnalas), t.y. jog ieškovas neperdavė jam statybos išpildomosios dokumentacijos, todėl jis negali priduoti atliktų darbų ir užbaigti statybas pagal STR.

25Pažymėtina, kad dėl tokių aplinkybių yra ne kartą pasisakę ir apeliacinės instancijos teismai, pvz. Vilniaus apygardos teismo 2016-06-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1419-577/2016, kurioje taip pat atsakovas ginčijo, jog tos bylos ieškovas neperdavė užsakovui statybos išpildomosios dokumentacijos. Apeliacinės instancijos teismas pasisakė, jog negalima atsisakyti priimti atliktų darbų ir apmokėti už juos vien formaliu pagrindu (t.y. vien dėl to, kad ieškovas neįvykdė sutartyje nustatytos pareigos pateikti išpildomąją dokumentaciją, nors darbai faktiškai buvo atlikti gerai. Šiuo nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad ginčo rangos sutartimi tarp šalių nebuvo susitarta dėl statybos žurnalo pildymo ir jo pateikimo atsakovui tvarkos, paminėta tik abstrakčiai, jog pabaigus galutinai visus darbus pagal rangos sutartį, kartu su baigiamuoju aktu atsakovui turi būti perduodami ir visi dokumentai). Todėl jei darbai buvo atlikti ir perduoti priėmimui, juos atsakovo techninis prižiūrėtojas priėmė, jokių savalaikių pastabų/trūkumų nenurodė, todėl laikoma, kad priimant šiuos darbus pagal ginčo darbų priėmimo-perdavimo aktus/išrašytą sąskaitą, šie darbai buvo faktiškai atlikti, jie buvo atlikti gerai, taip pat atsakovas nenurodė ir jokių konkrečių vėliau paaiškėjusių esminių trūkumų. Dėl minėtos nepateiktos dokumentacijos (statybų darbų žurnalo) šalys turėjo aiškiai ir konkrečiai susitarti šalių sudarytoje sutartyje arba tai aptarti jau perduodant/priimant atliktus darbus. Atsakovo kaip užsakovo pareiga buvo organizuoti darbų priėmimą, tai yra numatyta ir įstatyme (CK 6.694 str. 1 d.). Be to, pats atsakovo atstovas iš esmės neneigia, bylos išsprendimui reikšmingos aplinkybės, kad ieškovas realiai darbus atsakovui atliko ir jis naudojasi ieškovo atliktų darbų rezultatais (nors atsakovas ginčijo atliktų 2016-08-18 aktuose išvardintų darbų mąstą, tačiau konkrečiai nenurodė ir neįrodė kokių konkrečių darbų pagal ginčo aktus ieškovas neatliko).

26Taigi, faktiškai priėmęs darbų rezultatą, ir nepateikęs įrodymų dėl netinkamos jų kokybės, atsakovas turi vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir sumokėti už atliktus darbus.

27Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui reikalauti, jog užsakovas vykdytų jo priešpriešinę pareigą – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo–priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas, todėl jį surašant/priimant darbus šalys turi būti labai atidžios ir rūpestingos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-27nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007;2011-11-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2011 ir kt.).

28Atsakovas nurodo, kad ieškovui neįvykdžius pareigos perduoti išpildomąją dokumentaciją, jis negali priduoti darbų, palyginti jų kiekius ir atlikti kitus veiksmus. Teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Dėl to tais atvejais, kai trūkumai nėra akivaizdūs, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu ir po tinkamo darbų priėmimo nenurodžius trūkumų, tačiau aplinkybė, jog net rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už juos atlyginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-01nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-302/2011; 2014-02-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2014; 2015-11-24. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015 ir kt.). Be to pagal tuo metu (kai buvo sudaryta šalių Rangos sutartis ir surašyti ginčo aktai, sąskaita) galiojusį STR 1.10.01:2010 “Statybos užbaigimas” (jeigu subrangovas nepateikia statybos užbaigimo procedūrų vykdymui rangovui statybos darbų žurnalo) yra minimos pateikiamų dokumentų alternatyvos, t.y. nesant statybos darbų žurnalo, gali būti pateikiamas statinio (jo dalies) ekspertizės aktas, įrodantis statinio (jo dalies) atitiktį Statybos įstatymo nurodytiems esminiams statinių reikalavimams. Todėl net tuo atveju, jeigu dėl subrangovo kaltės statybos užbaigimo procedūrų vykdymui negalima pateikti subrangovui perduotus saugoti ir pildyti statybos žurnalus, nors kaip aukščiau minėta, šalių sutartyje nebuvo susitarta ir nebuvo numatyta dėl statybos darbų žurnalo pateikimo, pildymo, perdavimo tvarkos, tačiau atsakovas turi teisę ir ją gali įgyvendinti rangovo lėšomis atlikdamas statinio ekspertizę ir kreipiantis į teismą išsiieškoti nuostolių atlyginimą. Pažymėta ir tai, kad tinkamai ir laiku užpildyti statybos darbų žurnalą ir statybą užbaigus jį perduoti statytojui yra rangovo pareiga, o ne subrangovo pareiga. Ieškovas gi statybos objekte faktiškai veikė subrangovu, reikalaudamas tokios, sutartimi nesulygtos pareigos atlikimo atsakovas galėtų nebent tuo atveju, jei su subrangovu tai būtų sutarta jų sudarytoje sutartyje, o šiuo atveju tokio susitarimo nebuvo. STR “Statybos darbai” gana išsamiai aprašyta statybos darbų žurnalo pildymo tvarka, kuri privaloma ne tik statybos rangovui ir jo paskirtam statybos vadovui, bet ir rangovui atstovaujančiam techniniam prižiūrėtojui. Būtent nuo šio specialisto požiūrio į savo pareigas priklauso, ar rangovas, reikalui esant, žurnale ras visą apie statinio statybą reikalingą informaciją. Jei rangovas statinio statybos dokumentus praranda, jis turi savo lėšomis juos atkurti, atlikdamas konstrukcijų tyrimus ir atidengdamas paslėptas konstrukcijas, paslėptus darbus ir t.t. Taigi vien šioje byloje nustatyta aplinkybė, kad ieškovas kartu su atliktais darbų aktais ar vėliau neperdavė išpildomosios darbų dokumentacijos – statybos darbų žurnalo, dėl kurio (pildymo, perdavimo) šalys konkrečiai sutartyje net nesusitarė, jei darbai buvo atlikti ir priimti, negali būti pagrindas daryti išvadą, kad rangovas (ieškovas) neįvykdė savo sutartinės pareigos – neatliko 2016-08-18 Atliktų darbų aktuose Nr. ELV 2016-08 18-1 (20407,55 EUR) bei Nr. ELV 2016-08 18-2 (3437,46 EUR) nurodytų sutartų darbų, ir todėl užsakovui neatsirado pareigos sumokėti už darbus. Tokią praktiką formuoja ir apeliacinės instancijos teismas (Vilniaus apygardos teismo 2016-06-21 nutartis Nr. e2A-1419-577/2016). Todėl šiuo atveju laikoma, kad atsakovas, teismui neįrodęs, jog ieškovas atliko pagal ginčo atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus darbus netinkamai arba iš viso neatliko, turi atsiskaityti su ieškovu pagal šiuos ginčo aktus ir priimtą sąskaitą-faktūrą. Be to pažymėtina, kad teismo posėdžio metu atsakovo atstovas iš esmės sutiko su 19 700 EUR vertės ieškovo atliktais darbais ir savo įrodymais nenuginčijo ginčo 2016-08-18 PVM sąskaitoje-faktūroje ELV Nr. 00019 nurodytos didesnės už atliktus darbus sumos pagrįstumo (23845,01 EUR sumos). Abi šalys teismui teismo posėdžio metu patvirtino, jog atsakovas yra atsiskaitęs pagal šią ginčo sąskaitą 15 000 EUR sumai, likusi neatlyginta suma yra 8845,01 EUR suma. Tuo tarpu ieškovas reikalauja iš atsakovo priteisti 6213,60 EUR skolos. Taigi byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visumos pagrindu labiau tikėtina, kad ieškovas pagrįstai ir teisėtai reikalauja priteisti likusią (sumažintą remiantis sąskaita ir atliktais mokėjimais) skolą (6213,60 EUR) už atliktus darbus, šie darbai buvo atlikti faktiškai, atsakovo priimti. Teisme neįrodyta, jog šie darbai buvo atlikti su trūkumais ir tai nėra pagrindas nevykdyti prievolių pagal sutartį, susijusių su mokėjimais už atliktus darbus, tuo labiau, jog dalinius mokėjimus atsakovas atliko (kas rodo ir pačio atsakovo supratimą, jog turi prievolę atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus, o statybų darbų žurnalo nepateikimas šiuo atveju nėra pagrindas nemokėti), todėl laikoma, jog ieškovo ieškinys dalyje dėl 6213,60 EUR skolos priteisimo yra pagrįstas, o atsakovo priešieškinys (dėl neva neįvykdytos sutarties, baudos taikymo (nesant tinkamai nutrauktos šalių sutarties) ir nesant reikalavimo dėl įpareigojimo pateikti statybos darbų žurnalą yra nepagrįstas ir atmestinas, pačiam atsakovui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį.

29Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str.). Šalių sudarytos sutarties 5.5. punkte buvo numatyti 0,05 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą apmokėjimo už darbus kalendorinę dieną. Ieškovas paskaičiavo delspinigius už laikotarpį nuo 2016-12-16 iki 2016-12-29, iš viso 40,39 EUR delspinigių. Atsakovas šio delspinigių paskaičiavimo ir dydžio iš esmės neginčijo, jokių priešingų paskaičiavimų nepateikė, todėl byloje konstatavus, jog atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 40,39 EUR delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas.

30Ieškovas, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymu, prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 8 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesines palūkanas už pagal komercinius sandorius atliekamus pavėluotus mokėjimus reglamentuoja Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas Nr. IX-1873. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Įstatyme nustatyto dydžio palūkanas moka ūkio subjektai, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis). Palūkanas nurodyti ūkio subjektai moka, jeigu jų sudarytas sandoris yra komercinis (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Pagal byloje nustatytas aplinkybes ginčo šalys yra ūkio subjektai, jų sudarytas sandoris yra komercinis, nes susijęs su abiejų šalių verslu ir yra atlygintinis. Taigi, esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo prašomoms palūkanoms taikytinas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas, nes šis įstatymas turi pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-07 nutartį, priimtą byloje Nr. 3K-3-92/2011; 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį, priimtą byloje Nr. 3K-3-505/2010). Atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos. Ieškovo ieškinys teisme priimtas 2017-01-04. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (CPK 137 str. 1 d.), todėl atsakovui pareiga mokėti procesines palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y., nuo 2017-01-04. Todėl atsižvelgus į vėliausią pagrindinę Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikomą fiksuotą palūkanų normą, metinės palūkanos sudaro 8 procento (Įstatymo 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8 procento dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo yra tenkintinas.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš kitos šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.). Šiuo nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, o atsakovo priešieškinis atmestas pilna apimtimi, todėl pagrįstos ieškovo bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos.

32Ieškovas nurodė, jog patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 140,71 EUR sumokėtas žyminis mokestis, 1,18 EUR pašto išlaidos bei 870 EUR bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą, t.y. iš viso 1011,89 EUR bylinėjimosi išlaidų.

33140,71 EUR žyminį mokestį už pareikštą ieškinį ieškovas realiai sumokėjo, šis užskaitytas LITEKO žyminio mokesčio duomenų bazėje, 1,18 EUR pašto išlaidų kvitą (dėl siųsto pranešimo atsakovui) ieškovas teismui realiai pateikė, todėl šios bylinėjimosi išlaidos laikomos pagrįstomis. Sprendžiant dėl 870 EUR bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Ieškovas nurodė, kad šios bylinėjimosi išlaidos sudaro: 30 EUR susipažinimas su ginčo medžiaga ir konsultacija, 170 EUR pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas ir pateikimas, 100 EUR ieškinio parengimas ir pateikimas, 270 EUR už atsiliepimo į priešieškinį parengimą ir pateikimą, 300 EUR už pasirengimą bylos nagrinėjimui ir dalyvavimą teismo posėdžiuose (2017-02-15, 2017-03-21, 2017-04-25).

34CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, 2010; 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Šiuo atveju teismas remiasi Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (LR Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija). Šiuo atveju ieškovo atstovo (advokato) nurodomos sumos neviršija rekomendacijose numatytų dydžių. Sprendžiant dėl šių 870 EUR bylinėjimosi išlaidų atsižvelgiama ir į kitus rekomendacijoje numatytus kriterijus (į bylos sudėtingumą, į ginčo sumos dydį, į teisinių paslaugų kompleksiškumą, į sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir t.t. (Rekomendacijų 2.1-2.10 punktai). Todėl konkrečiu atveju, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą bei apimtį, taip pat į kitas bylos aplinkybes, laikoma, kad šiuo atveju ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teisine pagalba, yra pagrįstos ir priteistinos iš atsakovo ieškovo naudai, t.y. 870 EUR už teisinę advokato pagalbą, iš viso bendrai priteistina iš atsakovo 1011,89 EUR bylinėjimosi išlaidų.

35Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

36Taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 9,07 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

37Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

38ieškovo UAB ( - ), j.a.k. ( - ), ieškinį patenkinti visiškai.

39Priteisti ieškovo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), naudai iš atsakovo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), 6213,60 EUR skolos, 40,39 EUR delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos - 2017-01-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1011,89 EUR bylinėjimosi išlaidų.

40Atsakovo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), priešieškinį atmesti.

41Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), valstybės naudai 9,07 EUR bylinėjimosi išlaidų.

42Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas UAB ( - ) pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje nurodė, kad šalys 2016-06-07 sudarė Rangos sutartį Nr.... 6. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su... 7. Teisme gautas atsakovo priešieškinis, kuriuo atsakovas prašo ieškovo... 8. Ieškovas pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, jog su... 9. darbų pagal Rangos sutartį, o atsakovas juos priėmė, ką patvirtina bylos... 10. Teismo posėdžio ieškovo atstovai palaikė ieškinyje ir atsiliepime į... 11. Teismo posėdyje metu atsakovo atstovai palaikė priešieškinyje nurodytas... 12. Ieškovo UAB ( - ) ieškinys patenkintas visiškai.... 13. Atsakovo UAB ( - ) priešieškinį atmestinas.... 14. Iš šalių procesinių dokumentų, šalių paaiškinimų, bylos dokumentų... 15. Ieškovas vykdydamas šalių sutarties sąlygas atliko darbus bei 2016-08-18... 16. Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl statybos rangos sutarties tinkamo vykdymo... 17. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 18. Atsakovas, nagrinėjamu atveju atsisakydamas iki galo sumokėti už jau... 19. Kilus užsakovo ir rangovo ginčui dėl atliktų darbų kokybės, užsakovas... 20. Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti... 21. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 22. Nagrinėjamoje byloje šalys rašytinėje statybos rangos sutartyje sutarė,... 23. Sprendžiant dėl atsakovo nurodytų trūkumų (nesutvarkytos dokumentacijos -... 24. Šiuo nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, šalys sutartyje nėra... 25. Pažymėtina, kad dėl tokių aplinkybių yra ne kartą pasisakę ir... 26. Taigi, faktiškai priėmęs darbų rezultatą, ir nepateikęs įrodymų dėl... 27. Kasacinio teismo praktikoje yra pripažįstama, kad pagrindas rangovui... 28. Atsakovas nurodo, kad ieškovui neįvykdžius pareigos perduoti išpildomąją... 29. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 30. Ieškovas, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 32. Ieškovas nurodė, jog patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 140,71 EUR... 33. 140,71 EUR žyminį mokestį už pareikštą ieškinį ieškovas realiai... 34. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 35. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 36. Taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 9,07 EUR procesinių... 37. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 38. ieškovo UAB ( - ), j.a.k. ( - ), ieškinį patenkinti visiškai.... 39. Priteisti ieškovo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), naudai iš atsakovo UAB ( -... 40. Atsakovo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), priešieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš atsakovo UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), valstybės naudai 9,07... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...