Byla 2-920-513/2017
Dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. T. ieškinį atsakovėms BUAB „Sanvalda“ ir UAB „Prekuva“ dėl reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu, prašydama pripažinti negaliojančia atsakovių BUAB „Sanvalda“ ir UAB „Prekuva“ 2016-10-17 reikalavimo perleidimo sutartį ir taikyti restituciją. Teigia, kad sandoris sudarytas tarp susijusių asmenų, pažeidžia bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus, sudarytas pažeidžiant nustatytą tvarką. Prašo uždrausti UAB „Prekuva“ perleisti reikalavimo teises, įgytas pagal ginčo sandorį.

3Atsakovės BUAB „Sanvalda“ ir UAB „Prekuva“ atsiliepimais į ieškinį prašė ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos apygardos teismas 2017-01-26 nutartimi ieškovės V. T. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies, uždraudė atsakovei UAB „Prekuva“ parduoti ar kitaip perleisti reikalavimo teisę į V. V. ir P. Č., įgytą pagal 2016-10-17 reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą su BUAB „Sanvalda“.

52017-09-08 teisme gautas šalių prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Patvirtinus taikos sutartį ir teismo nutarčiai įsiteisėjus, prašo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

6Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

7Šalys patvirtino, kad žino taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes (CPK 294 str.).

8Bylos šalių sudarytos, pasirašytos ir pateiktos tvirtinti taikos sutarties turinys, sąlygos perkeliamos į rezoliucinę teismo nutarties dalį, pakoreguojant sutarties turinį pagal lietuvių kalbos taisyklių reikalavimus, nekeičiant taikos sutarties esmės.

9Taikos sutarties nevykdymo atveju gali būti išduotas vykdomasis raštas (CPK 646 str. 3 d.).

10Šalių susitarimu įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo naikintinos laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-26 nutartimi (CPK 149 str. 1 d.).

11Šalys taikos sutartimi susitarė, kad viena kitai neatlygina turėtų bylinėjimosi išlaidų, todėl šalims jų patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 94 str. 2 d.).

12Šalys susitarė, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu ir žyminio mokesčio sumokėjimu, apmokės lygiomis dalimis. CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad

13nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus, taip pat ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys – bankroto bylose, išskyrus CPK 80 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytus atvejus. Esant nurodytoms aplinkybėms ir šalims užbaigus bylą taikos sutartimi, žyminis mokestis iš šalių nepriteistinas. Taip pat nepriteistinos teismo turėtos 3,60 Eur su procesinių dokumentų įteikimu susisijusios teismo išlaidos, nes jų dalis kiekvienai šaliai neviršija minimalią priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

14Taikos sutartis neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių, bankrutavusios įmonės kreditorių teisių ir teisėtų interesų, apie jos sąlygas kreditoriai informuoti, 2017-08-23 susirinkimo nutarimas ją patvirtinti įsitiesėjo, todėl taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina (CK 6.983–6.986 str., CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 3, 5 p., 294 str. 2 d., 584 str. 1 d. 4 p.).

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

16patvirtinti ieškovės V. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovių BUAB „Sanvalda“, juridinio asmens kodas 142144848, registracijos adresas Akmenų g. 10, Klaipėda, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tytus“ direktoriaus V. G. (toliau – Atsakovas 1), UAB „Prekuva“, juridinio asmens kodas 302750391, buveinės adresas Kalvarijų g. 190-56, Vilnius, atstovaujamos direktoriaus A. B. (toliau – Atsakovas 2), sudarytą taikos sutartį Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-920-513/2017:

171.

18Atsakovas 2 įsipareigoja ieškovei už 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) kainą (įskaitant visus mokesčius) perleisti turimas reikalavimo teises visa apimtimi, įskaitant (bet neapsiribojant) procesines teises: 1) Klaipėdos apygardos teisme (pirmąja instancija) nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-462-460/2017 pagal ieškinį atsakovams V. V. ir P. Č. dėl nuostolių priteisimo; 2) Lietuvos apeliaciniame teisme (apeliacine instancija) nagrinėjamoje byloje dėl BUAB „Sanvalda“ bankroto pripažinimo tyčiniu, o ieškovė atsisako visų savo ieškinio reikalavimų, pareikštų Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje

19Nr. 2-920-513/2017 atsakovams, nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

201.1. Ieškovė įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo įsiteisėjusios teismo nutarties, kuria tvirtinama ši taikos sutartis, gavimo dienos į jos pasirinkto antstolio ar notaro depozitinę banko sąskaitą pervesti 5 000 Eur. Išlaidas už pinigų priėmimą į antstolio ar notaro depozitinę sąskaitą apmoka ieškovė.

211.2. Ieškovei pervedus 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) į antstolio ar notaro depozitinę banko sąskaitą ir pateikus Atsakovui 2 tai patvirtinančio dokumento kopiją, per 1 (vieną) darbo dieną pasirašoma Reikalavimų perleidimo sutartis tarp ieškovės ir Atsakovo 2, kurios projektas yra Taikos sutarties sudedamoji dalis (1 priedas). 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio piniginės lėšos, būsiančios antstolio ar notaro depozitinėje sąskaitoje, Atsakovui 2 išmokamos ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo Reikalavimų perleidimo sutarties pasirašymo dienos.

221.3. Ieškovei ir Atsakovui 2 pasirašius Reikalavimų perleidimo sutartį, ieškovė sutinka ir įsipareigoja per 1 (vieną) darbo dieną kreiptis į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos su pareiškimu, kuriuo atsisako visų skundų dėl Atsakovo 1 bankroto administratoriaus.

231.4. Atsakovas 2 per 2 (dvi) darbo dienas nuo Reikalavimų perleidimo sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti 2016-10-17 Reikalavimų perleidimų sutarties, pasirašytos tarp Atsakovo 1 ir Atsakovo 2, kopijas: 1) Klaipėdos apygardos teismo (pirmąja instancija) nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-462-460/2017 pagal ieškinį atsakovams V. V. ir P. Č. dėl nuostolių priteisimo; 2) Lietuvos apeliaciniam teismo (apeliacine instancija) nagrinėjamoje byloje dėl BUAB „Sanvalda“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Atitinkamai ieškovė įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo Reikalavimų perleidimo sutarties pasirašymo dienos pateikti pareiškimus dėl procesinių teisių perėmimo šiose bylose ir pateikti reikalavimų perleidimo sutarčių kopijas: 1) Klaipėdos apygardos teismo (pirmąja instancija) nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-462-460/2017 pagal ieškinį atsakovams V. V. ir P. Č. dėl nuostolių priteisimo; 2) Lietuvos apeliacinio teismo (apeliacine instancija) nagrinėjamoje byloje dėl BUAB „Sanvalda“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Teismams kilus abejonių dėl procesinių teisių perėmimo, atsakovai įsipareigoja teismams pateikti paaiškinimus, kiek tai susiję su reikalavimų ir procesinių teisių bei pareigų perleidimu.

242. Atsakovas 2, pažeidęs taikos sutarties 1.2 punkte nurodytą pareigą pasirašyti Reikalavimų perleidimo sutartį, privalo mokėti ieškovei 5 000 eurų dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Atsakovo 2 nuo pareigos pasirašyti Reikalavimų perleidimo sutartį su ieškove.

253. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi išsprendžiami visi ieškovės ir atsakovų ginčai bei reikalavimai, susiję su ieškiniu ir (ar) reikalavimais šioje civilinėje byloje Nr.

262-920-513/2017. Šalys patvirtina, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtinama ši taikos sutartis, šalys nebeturės ir ateityje viena kitai nereikš jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų ir neinicijuos jokių teisminių ar neteisminių procesų, išskyrus reikalavimus dėl taikos sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

27Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos teismo 2017-01-26 nutartimi.

28Bylą nutraukti.

29Nutartį per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant Klaipėdos apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su actio Pauliana ieškiniu, prašydama... 3. Atsakovės BUAB „Sanvalda“ ir UAB „Prekuva“ atsiliepimais į ieškinį... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2017-01-26 nutartimi ieškovės V. T. prašymą... 5. 2017-09-08 teisme gautas šalių prašymas patvirtinti šalių sudarytą taikos... 6. Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 7. Šalys patvirtino, kad žino taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo... 8. Bylos šalių sudarytos, pasirašytos ir pateiktos tvirtinti taikos sutarties... 9. Taikos sutarties nevykdymo atveju gali būti išduotas vykdomasis raštas (CPK... 10. Šalių susitarimu įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties... 11. Šalys taikos sutartimi susitarė, kad viena kitai neatlygina turėtų... 12. Šalys susitarė, kad teismo išlaidas, susijusias su teismo procesinių... 13. nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiama įmonė (įstaiga), kuriai... 14. Taikos sutartis neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių,... 15. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas... 16. patvirtinti ieškovės V. T., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ir atsakovių BUAB... 17. 1.... 18. Atsakovas 2 įsipareigoja ieškovei už 5 000 Eur (penkių tūkstančių eurų)... 19. Nr. 2-920-513/2017 atsakovams, nurodytomis sąlygomis ir tvarka:... 20. 1.1. Ieškovė įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo įsiteisėjusios... 21. 1.2. Ieškovei pervedus 5 000 Eur (penkis tūkstančius eurų) į antstolio ar... 22. 1.3. Ieškovei ir Atsakovui 2 pasirašius Reikalavimų perleidimo sutartį,... 23. 1.4. Atsakovas 2 per 2 (dvi) darbo dienas nuo Reikalavimų perleidimo sutarties... 24. 2. Atsakovas 2, pažeidęs taikos sutarties 1.2 punkte nurodytą pareigą... 25. 3. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi išsprendžiami... 26. 2-920-513/2017. Šalys patvirtina, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria... 27. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos apygardos... 28. Bylą nutraukti.... 29. Nutartį per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu...