Byla 2-1200-433/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovei V. M., ieškovės atstovei advokatei I. I., atsakovei A. Č., trečiojo asmens atstovui M. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės V. M. ieškinį atsakovei A. Č., trečiajam asmeniui ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančiam per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2015-03-26 paryčiais buvo užlietas jai asmeninės nuosavybes teise priklausantys butas, esantys adresu ( - ). Butą užpylė kaimynai gyvenantys virš jos, t. y. 13 bute. 2016-11-04 jos butą vėl buvo užlietas. Atvykę UAB "Verkių būstas" atstovai nustatė, kad užpylimas įvyko iš 13 buto vonios iš skalbimo mašinos. Kaip nurodyta UAB "Verkių būstas" 2016-11-04 specializuotų apžiūrų komisijos akte Nr.K-202 užpylimo priežastį nustatė iš 13 buto gyventojų žodžių, į butą specialistų neįleido. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, kuriame buvo apdraustas atsakovės butas adresu ( - ), 2017-02-20 pranešimu informavo ją, kad jai padarytą žalą įvertino 116,08 EUR. Ji nesutinka su tokiu įvertinimu ir pinigų iš draudimo bendrovės neėmė. Ji bandė gražiuoju susitarti su buto, esančio adresu ( - ), savininke dėl padarytos žalos atlyginimo, tačiau susitarti nepavyko, todėl priversta kreiptis į teismą. Siekiant išsiaiškinti patirtos žalos dydį, kreipėsi į žalos ekspertą, kuris sudarė žalos atstatymo kaštų skaičiavimo ataskaitą Nr. 170331, remiantis kuria, pažeidimų (žalos) kaštai sudaro 2313,52 EUR. Tiek kainuotų atstatyti butą po užliejimų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.245 str. 1 d. numato, kad civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas, (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 246 str. 1 d.). Atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimti gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu (CK 6.247 str.). CK 6.248 str. 1 d. numato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas. Taigi civilinė atsakomybė atsiranda dėl neteisėtų veiksmų, esant priežastiniam ryšiui tarp veiksmų ir atsiradusiu nuostoliu bei tik tais atvejais kai yra įpareigoto asmens kaltė. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytu kitam asmeniui žalos (LR 6.263 str.). Žalą, padarytą asmeniu, turtui, o įstatymo numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.251 str. l d. numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai. CK 6.266 str. numato statinių savininko atsakomybę ir nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas. Terminą įvykdyti piniginę prievolę parleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. (CK 6.210 str.), todėl parašu teismo priteisti iš atsakovės mano naudai 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Patikslinusi reikalavimą, prašo priteisti jai iš atsakovės 2 313,52 Eur žalos atlyginimo, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo, 150,00 Eur už žalos vertinimą bei išlaidas už advokato suteiktą pagalbą valstybei.

4Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad labai gailisi dėl netyčinio buto užliejimo, kuris įvyko dėl netobulos sistemos, prijungiant skalbimo mašinos išleidimo šlangą. Nuleidimo šlanga buvo uždedama ant vonios krašto. Sistema sutvarkyta: vandens nuleidimo šlanga prijunta prie kanalizacijos. V. M. (o taip pat jos nuomininkė) nesikreipė į atsakovę dėl žalos atlyginimo, kurį sudarė skirtumas tarp elektros tinklams sumokėtų pinigų ir draudimo bendrovės išmokėto žalos atlyginimo. Manė, kad draudimo bendrovė atlygino padarytą žalą. Atsakovės neatidumas buvo susijęs su sveikatos pablogėjimu: slaugė anūkes, nuo jų užsikrėtė gripu, įvykio metu turėjo temperatūros. Minimas 2015 metų užliejimas buvo atlygintas ieškovės dukrai. Užliejimas buvo labai mažas, nes atsakovė buvo vonioje ir spėjo pagauti nuo vandens spaudimo iššokusią šlangą. V. M. dukrai atlygino patirtus nuostolius: nupirko skalbimo priemonę, elektros lemputę. Prašo teismo atsižvelgti, kad ne tik padeda auginti dvi mažametes mergaites, bet taip rūpinasi dviem neįgaliais vyriškiais: savo broliu ir tėvu, kurio regėjimas yra ypač pablogėjęs. Po 1990 metų ryte prie ieškovės buto buvo radusi dujų balioną su keistu prijungtu prietaisu. Paskambino į duris ir perspėjo V. M. dukrą. Buvo išvengta nelaimės.

5Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytus argumentus.

7Teismo posėdžio metu atsakovė A. Č. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad jos butas buvo apdraustas pas trečiąjį asmenį ERGO, kad ieškovei trečiasis asmuo siūlė atlyginti jos patirtą žalą, tačiau ieškovė atsisakė.

8Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Teigė, kad pagal pranešimą dėl 2016-11-04 įvykio, kurio metu buvo užlietas ieškovės butas, buvo paskaičiuota 116,08 Eur dydžio žalos atlyginimas, kurį trečiasis asmuo siūlė pervesti į ieškovės sąskaitą, tačiau pastaroji žalos atlyginimo atsisakė, sąskaitos numerio nenurodė.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015-03-26 ir 2016-11-04 buvo užlietas ieškovei V. M. asmeninės nuosavybes teise priklausantis butas, esantis adresu ( - ). Po antrojo (2016-11-04 ) užpylimo atvykę UAB „Verkių būstas“ atstovai nustatė, kad užpylimas įvyko iš 13 buto, esančio virš ieškovės buto, kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei A. Č. (b. l. 7), vonios iš skalbimo mašinos. Atsakovė savo butą, laikotarpiu nuo 2015-07-17 iki 2017-07-17 buvo apdraudusi pas trečiąjį asmenį ERGO Insurance SE Lietuvos filiale (b. l. 66, 76). UAB „Verkių būstas“ 2016-11-04 specializuotų apžiūrų komisijos aktu Nr. K-202 nustatė, kad užpiltas ieškovei priklausančio buto koridorius ir vonios kambarys; užpylimas įvyko iš 13 buto vonios iš skalbimo mašinos; į patalpas apžiūros metu UAB „Verkių būstas“ specialistams patekti nepavyko (b. l. 11-12). Ieškovė 2016-12-16 kreipėsi į ERGO Insurance SE Lietuvos filialą su prašymu atlyginti žalą (b. l. 36). ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2016-12-16 defektiniu aktu nustatė, kad sugadintas / pažeistas ieškovei priklausantis turtas: vonia (lubos, plastikinės dailylentės) ir koridorius (medinės dailylentės) (b. l. 37). Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas 2017-02-20 pranešimu informavo ieškovę, kad jai padaryta žala yra įvertinta 116,08 Eur (b. l. 38). Ieškovė nesutiko su tokiu įvertinimu ir pinigų iš draudimo bendrovės neėmė. Ieškovės teigimu, ji mėgino gražiuoju susitarti su buto, esančio adresu ( - ), savininke dėl padarytos žalos atlyginimo, tačiau susitarti nepavyko. Ieškovė kreipėsi į žalos ekspertą T. M., kuris sudarė žalos atstatymo kaštų skaičiavimo ataskaitą Nr. 170331, pagal kurią, pažeidimų (žalos) kaštai sudaro 2 313,52 Eur (su PVM). Ieškovės teigimu tiek kainuotų atstatyti butą po užliejimų ir prašo šią sumą priteisti iš atsakovės.

11Atsakovė paaiškino, kad 2015 kovo 26 d. buvo sprogęs jos bute esančios skalbimo mašinos šlangelis. Teigė, kad pirko ieškovei elektros lemputes, skalbimo priemones, konjaką. Tačiau taip pat teigė, kad žalos padarinių nematė išdžiūvus vandeniui ir žalos neatlygino. Pirmojo užliejimo metu butas nebuvo draustas. Po antro užpylimo žalos neatlygino, nes butas buvo apdraustas. Pripažįsta, kad 2016 m. užpylė ieškovės butą, sutinka, kad užpylimas buvo žymiai didesnis.

12Nagrinėjamu atveju byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2015-03-26 ir 2016-11-04 įvykių – buto, esančio adresu ( - ), – užliejimo metu, patirtų nuostolių (žalos) fakto, jų dydžio ir atlyginimo.

13Teismas pažymi, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 straipsnio 1 dalis). Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Teismų praktika šios kategorijos bylose įrodo, jog žalos padarymo faktas paprastai yra įrodinėjamas remiantis įvykio vietos apžiūros protokolais, nuotraukomis, padarytomis įvykio vietoje, liudytojų parodymais ir kt.

14Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; etc.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, teismas sprendžia apie tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą įvertinęs įrodymų visumą. Dėl to teismas konstatuoja juridiškai reikšmingų byloje nustatytinų faktų buvimą tik tuomet, kai byloje pakanka įrodymų faktui nustatyti. Įrodymų pakankamumas reiškia, kad faktas gali būti pripažintas įrodytu, jei esantys įrodymai leidžia teismui įsitikinti ir daryti išvadą, kad faktas yra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2008; 2008 m. vasario 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2008; etc.). Priešingu atveju tos įrodinėtinos aplinkybės, kurioms nustatyti nepakanka įrodymų, tėra prielaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011; etc.).

15Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad CK nuostatose įtvirtinta bendro pobūdžio pareiga visiems asmenims elgtis atidžiai ir rūpestingai, kad savo veiksmais ar neveikimu nepažeistų kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų ir nepadarytų žalos; už neteisėtus veiksmus ar neveikimą, inter alia (tarp kitko, be kita ko) pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nesilaikymą, numatyti tam tikri teisiniai padariniai – civilinės atsakomybės taikymas.

16Taigi, iš esmės ieškovė savo ieškinį grindžia UAB „Verkių būstas“ specializuotų apžiūrų komisijos 2016-11-04 aktu Nr. K-202 (b. l. 11-12) ir Žalos atstatymo kaštų skaičiavimo 2017-03-31 ataskaita Nr. 170331 (b. l. 13-34). Atsižvelgiant į tai, kad užliejimas įvyko iš atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto, darytina išvada, kad ji yra atsakinga už įvykusį įvykį, taigi – ji privalo atlyginti ieškovės patirtus nuostolius. Tačiau pažymėtina, kad nors atsakovė neginčija ieškovės nurodytų įvykių – jos buto užliejimų ir dėl to kilusių nuostolių, nagrinėjamoje byloje atsižvelgtina į tai, jog dėl 2015 m. įvykusio užpylimo ieškovė niekur nesikreipė, nuostolių nei fakto, nei dydžio niekaip nefiksavo, dėl šio užpylimo nuostolių atlyginti neprašė (CPK 178, 185 straipsniai). Todėl teismas sprendžia, kad šioje byloje vertintinas tik 2016 m. užpylimas.

17Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB „Inesta“ darbuotojas G. R., surašęs 2016-12-16 defektinį aktą, parodė, kad apžiūrėjo tik pažeistas ieškovės buto vietas. Matė koridoriuje medines dailylentes, vonioje plastikines dailylentes, vizualiai defektų nematė, tačiau teigia, kad po užpylimų po dailylentėmis paprastai atsiranda pelėsis, todėl tokį defektą užfiksavo; taip pat užfiksavo ir elektros sutrikimus, nes buto savininkė teigusi, kad jie yra.

18Iš byloje esančio vaizdo įrašo taip pat nustatyta, kad ieškovės butui yra padaryti nuostoliai, konkrečiai – koridoriaus ir vonios kambario luboms bei sienoms, grindims (b. l. 85).

19Taigi nagrinėjamoje byloje reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuojančias CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normas, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, bei kaltės – buvimą. Nagrinėjamo ginčo atveju, ieškovės patirtą žalą, neteisėtus veiksmus ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai) privalėjo įrodyti ieškovė (CPK 199 straipsnis). Kadangi skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), tai ją paneigti privalėjo atsakovė. Kadangi kaltė, kaip civilinės atsakomybės sąlyga, yra preziumuojama, tai reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo turi įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 2.247, 6.249 straipsniai), kurias, nagrinėjamu atveju, kaip jau minėta, ieškovė įrodė iš dalies.

20Teismo vertinimu, atsižvelgiant į aukščiau paminėtus šalių paaiškinimus ir rašytinius bei vaizdo įrodymus, kuriais ieškovė grindžia savo reikalavimą – akivaizdu, jog ieškovė patyrė nuostolių dėl 2016-11-04 įvykio – buto, esančio adresu ( - ), – užliejimo metu padarytą žalą (CK 6.249 straipsnis). Paminėtina, kad ir atsakovė nevengia savo atsakomybės dėl paties įvykio fakto, sutinka, kad ji yra atsakinga už – 2016-11-04 įvykį – buto, esančio adresu ( - ), – užliejimą, ir tai, kaip jau minėta, patvirtina jos duoti paaiškinimai. Tačiau vertinant žalos dydį, atsižvelgtina į tai, kad butas iki šiol nebuvo remontuotas, į žalos paskaičiavimo sąmatą (b. l. 17-18) įtraukti ir su atsakovės padaryta žala nesusiję darbai bei medžiagos, pridėtinės vertės mokestis, todėl ieškovės nuostoliai vertintini pagal buto remontui realiai reikalingas išlaidas, be kita ko, nustatytas UAB „Verkių būstas“ 2016-11-04 specializuotų apžiūrų komisijos aktu Nr. K-202, 2016-12-16 defektiniu aktu bei pagal byloje esančius ir aukščiau paminėtus kitus įrodymus, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus. Šioje vietoje primintina, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi, žala (nuostoliai) civilinės atsakomybės atveju yra turto sugadinimas. Ją patvirtina turtui pataisyti reikalingos lėšos, kurios gali būti išlaidos, jeigu remontas jau atliktas, arba būsimo remonto kaštai (sąnaudos), jeigu remontas dar neatliktas. Nors atsakovė ginčija padarytos žalos dydį, tačiau teismui nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis), paneigiančių ieškovės nurodytą žalos dydį, kuris teismo vertinimu, yra 1 506,95 Eur, ir kurį sudaro ieškovės buto remontui reikalingos išlaidos, apskaičiuotos pagal ieškovės pateiktą žalos atstatymo kaštų skaičiavimo ataskaitoje Nr. 170331 esančią lokalinę sąmatą kritiškai įvertinus į ją įtrauktus su realiai padarytos žalos nesusijusius darbus ir medžiagas, taip pat pridėtinės vertės mokestį, kuris negali būti skaičiuojamas iki kol nėra realiai atliktas remontas. Teismas taip pat įvertino ir tą faktą, kad trečiasis asmuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas dėl 2016-11-04 įvykio paskaičiavo ir siūlė atlyginti ieškovei 116,08 Eur žalos, bet ieškovei atsisakius jį priimti, pagrindo šią sumą priteisti iš atsakovės nėra.

21Taigi, atsižvelgiant į faktines byloje nustatytas aplinkybes, kad 2016-11-04 įvykio – buto, esančio adresu ( - ), – užliejimo metu, buvo padaryta žala; taip pat kad ir atsakovė neginčijo šio fakto; ir, kad, kaip minėta, esant tokiai jos pareigai įtvirtintai CK 6.263 straipsnyje, ieškovei iš atsakovės priteistinas 1 506,95 Eur dydžio žalos atlyginimas, kitoje dalyje ieškinys – atmestinas, kaip neįrodytas.

22Ieškovės patirtos 150,00 Eur išlaidos už žalos vertinimą šioje byloje vertintinos kaip pagrįstos ir laikytinos ieškovės patirtais nuostoliais dėl atsakovės kaltės (CK 6.249 straipsnis), todėl priteistinos iš atsakovės ieškovės naudai.

23CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1 656,95 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. spalio 3 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Kadangi ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, žyminis mokestis iš atsakovės priteistinas valstybei (CPK 96 straipsnis).

25Nagrinėjamu atveju ieškovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2017 m. gegužės 5 d. sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. 2.2-(NTP-2)-17-T-1461-9033 šioje byloje yra atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (išskyrus CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 9 punktuose nurodytas bylinėjimosi išlaidas), su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų mokėjimo. Tuo tarpu atsakovė teismui nepateikė jokių įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas.

26Atsižvelgiant į nurodytą bei ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės valstybės naudai priteistina 49,77 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnis) ir 346,19 Eur išlaidų už Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (CPK 96, 99 straipsniai).

27Valstybė taip pat patyrė 11,30 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, todėl atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau ir ieškinį patenkinus iš dalies, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai – 7,60 Eur, priteisiamos valstybės naudai iš atsakovės.

28Kiti tiek ieškovės bei jos atstovės, tiek atsakovės paaiškinimai, tiek trečiojo asmens atstovo bei procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

30ieškinį patenkinti iš dalies.

31Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) ieškovei V. M., asmens kodas ( - ) 1 506,95 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus šešis eurus 95 ct) žalos atlyginimo, 150,00 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) nuostolių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (1 656,95 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2017 m. spalio 3 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

32Kitą ieškinio dalį atmesti.

33Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 346,19 Eur (tris šimtus keturiasdešimt šešis eurus, 19 ct) išlaidų už Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5630).

34Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 49,77 Eur (keturiasdešimt devynis eurus 77 ct) žyminio mokesčio ir 7,60 Eur (septynis eurus 60 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660). Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

35Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės V.... 3. ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2015-03-26 paryčiais buvo užlietas jai... 4. Atsakovė pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad labai gailisi dėl... 5. Trečiasis asmuo atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 6. Teismo posėdžio metu ieškovė ir jos atstovė prašė ieškinį tenkinti... 7. Teismo posėdžio metu atsakovė A. Č. su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 8. Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiantis per ERGO Insurance SE... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2015-03-26 ir... 11. Atsakovė paaiškino, kad 2015 kovo 26 d. buvo sprogęs jos bute esančios... 12. Nagrinėjamu atveju byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 2015-03-26 ir... 13. Teismas pažymi, jog įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas... 14. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių... 15. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad CK nuostatose įtvirtinta bendro... 16. Taigi, iš esmės ieškovė savo ieškinį grindžia UAB „Verkių būstas“... 17. Teismo posėdžio metu liudytoju apklaustas UAB „Inesta“ darbuotojas G. R.,... 18. Iš byloje esančio vaizdo įrašo taip pat nustatyta, kad ieškovės butui yra... 19. Taigi nagrinėjamoje byloje reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę... 20. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į aukščiau paminėtus šalių paaiškinimus... 21. Taigi, atsižvelgiant į faktines byloje nustatytas aplinkybes, kad 2016-11-04... 22. Ieškovės patirtos 150,00 Eur išlaidos už žalos vertinimą šioje byloje... 23. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 24. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 26. Atsižvelgiant į nurodytą bei ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovės... 27. Valstybė taip pat patyrė 11,30 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 28. Kiti tiek ieškovės bei jos atstovės, tiek atsakovės paaiškinimai, tiek... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 30. ieškinį patenkinti iš dalies.... 31. Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) ieškovei V. M., asmens... 32. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 33. Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 346,19... 34. Priteisti iš atsakovės A. Č., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 49,77 Eur... 35. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...