Byla e2-730-236/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 2 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 24 d. nutarties ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. kovo 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Eurelus“, uždarajai akcinei bendrovei „VILNIAUS TURTAS“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Stalkalnis“, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims notarėms A. P. ir L. M., dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2019-12-04 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama:

61.1.

7nutraukti ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovės UAB „Eurelus“ 2015-07-08 sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – ir 2015-07-08 pirkimo – pardavimo sutartis);

81.2.

9pripažinti atsakovės UAB „Eurelus“ ir atsakovių UAB „VILNIAUS TURTAS“ bei UAB „Stalkalnis“ 2016-10-05 sudarytą nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – ir 2016-10-05 pirkimo – pardavimo sutartis) negaliojančia ab initio (nuo sudarymo momento);

101.3.

11taikyti restituciją: 1) grąžinti ieškovei UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1680/4537 dalį ir pripažinti ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nuosavybės teisę į šio sklypo dalį; 2) įpareigoti atsakovę UAB „Eurelus“ grąžinti atsakovei UAB „VILNIAUS TURTAS“ 4 200 Eur sumą; 3) įpareigoti atsakovę UAB „Eurelus“ grąžinti atsakovei UAB „Stalkalnis“ 4 200 Eur sumą.

122.

13Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1680/4537 dalį, priklausiančią atsakovėms UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“. Prašymą motyvavo tuo, kad ieškovės reikalavimai dėl 2015-07-08 pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo ir 2016-10-05 pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia yra pagrįsti pateiktais įrodymais, motyvuoti teisės normomis ir kasacinio teismo praktika, todėl ieškovės reikalavimai yra prima facie (preliminariai, iš pirmo žvilgsnio) pagrįsti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia grėsmė (periculum in mora – lot. pavojus uždelsime), kad dėl kokių nors atsakovių veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

143.

15Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2020-02-20 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1680/4537 dalį, priklausiančią atsakovėms UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis, perleidimo draudimo. Prašymą motyvavo tuo, kad egzistuoja grėsmė, jog gali būti perleista nuosavybės teisė į ginčo dalyką – žemės sklypą. Žemės sklypo atžvilgiu yra taikomas areštas. Areštas taikytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-16 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-44181-734/2016, kurioje buvo nagrinėjamas ieškinys dėl ginčo žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-06-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-288-734-2019 ieškinį atmėtė. Dėl minėto teismo sprendimo Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla apeliacine tvarka, kurioje 2020-03-03 bus skelbiamas teismo procesinis sprendimas. Vilniaus apygardos teismui palikus nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-06-04 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-288-734-2019, bus panaikintos laikinosios apsaugos priemonės. Išnagrinėjus minėtą bylą susiklostys situacija, kad atsakovės galės laisvai disponuoti žemės sklypu nepaisydamos to, kad ginčas dėl to paties žemės sklypo nuosavybės iš esmės nagrinėjamas šioje byloje. Pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovių veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

164.

17Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2020-03-06 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1680/4537 dalį, priklausiančią atsakovėms UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis, perleidimo draudimo. Prašymą grindė tuo, kad nagrinėjamu atveju galimai ieškovei palankaus sprendimo įvykdymo rizika neabejotinai egzistuoja, kadangi nepadarius įrašo dėl draudimo perleisti nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypo dalį, ji gali būti iš karto atsakovių perleista tretiesiems asmenims ar kitaip būti apsunkinta (išnuomota, įkeista hipoteka ir pan.), dėl ko teismo sprendimo įvykdymas ne tik kad gali pasunkėti, tačiau iš viso bus neįmanomas įvykdyti. Ieškovei tapo žinoma nauja reikšminga aplinkybė, kad internetinio portalo alio.lt tinklapyje yra patalpintas skelbimas, kad ginčo turtas, t. y. žemės sklypas, esantis ( - ), yra parduodamas, todėl akivaizdu, kad atsakovės turi rimtų ketinimų parduoti ginčo turtą.

185.

19Atsakovės UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškovės 2020-03-06 prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti; nevertinti kaip įrodymo galimai suklastoto portalo alio.lt skelbimo ir kreiptis į prokurorą dėl galimo nusikaltimo padarymo; skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesu, dalį jos skiriant atsakovėms UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“. Atsiliepime atsakovės nurodė, kad aplinkybę, jog skelbimas yra galimai fiktyvus (suklastotas) įrodo neišsamūs žemės sklypo pardavimo duomenys, t. y. jame yra nurodomi tik sklypą identifikuojantys adresas bei vieta, bet nėra išsamaus aprašymo, nuotraukų, žemės sklypo plano, nenurodytas konkretus pardavėjas, o nurodytas telefonas numeris, nesusijęs su atsakovėmis. Atsakovės pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teismas 2020-03-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A- 285-640/2020 patvirtino atsakovių UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“ sąžiningumą sudarant ginčijamą sandorį, nurodydamas, jog byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų atsakovių UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“ nesąžiningumą sudarant ginčo sandorį. Atsakovės taip pat nurodė, kad ieškovė jau trečią kartą teikia nepagrįstą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, galimai teikdama suklastotus įrodymus, be to prašyme sąmoningai nurodo priešingas teismo konstatuotoms aplinkybes ir taip siekia klaidinti teismą. Todėl akivaizdu, kad ieškovė veikia nesąžiningai ir piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis reikšdama nepagrįstus prašymus. Todėl teismui atmestus eilinį ieškovės prašymą, prašė skirti baudą už piktnaudžiavimą procesu, dalį jos skiriant atsakovėms.

20II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

216.

22Vilniaus apygardos teismas 2020-01-02 nutartimi:

236.1.

24tenkino ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019-12-09 nutarties ir panaikino Vilniaus apygardos teismo 2019-12-09 nutartį;

256.2.

26atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

277.

28Teismas, įvertinęs pareikšto ieškinio turinį ir prie jo pateiktus įrodymus nenustatė akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje civilinio proceso stadijoje teiktų pagrindą daryti išvadą, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas.

298.

30Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju bylos iškėlimo stadijoje nėra duomenų, kurie bent tikėtinai teiktų pagrindą spręsti apie atsakovių galimą nesąžiningumą, jų galimus ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti turimą turtą ar imtis kitokių veiksmų, siekiant išvengti prievolių kreditoriams vykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, teismas darė išvadą, kad šioje civilinio proceso stadijoje nenustatyta galimos grėsmės teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovei, įvykdymui.

319.

32Vilniaus apygardos teismas 2020-02-24 nutartimi ieškovės 2020-02-20 pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

3310.

34Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodė jokių naujų aplinkybių, pagrindžiančių, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovė nepateikė duomenų, kurie bent tikėtinai teiktų pagrindą spręsti apie atsakovių galimą nesąžiningumą, jų galimus ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti turimą turtą ar imtis kitokių veiksmų, siekiant išvengti prievolių kreditoriams vykdymo.

3511.

36Teismas pažymėjo, kad asmens nesąžiningumas nepreziumuojamas, todėl pareiga įrodyti bylos šalies nesąžiningumą tenka tam asmeniui, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovių nesąžiningumą siekiant sumažinti turimo turto vertę ar kitaip apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o tik nurodė, kad palikus Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-06-04 sprendimą nepakeistą, taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos, todėl egzistuoja grėsmė, kad minėtas turtas gali būti perleistas. Tokios bendro pobūdžio abejonės, teismo vertinimu, nesukuria pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remiantis suformuota teismine praktika, nepateikus atsakovių nesąžiningumo įrodymų, prašymas negali būti tenkinamas ir asmeniui negali būti ribojamos nuosavybės teisės naudotis turimu turtu.

3712.

38Vilniaus apygardos teismas 2020-03-19 nutartimi ieškovės 2020-03-06 pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Taip pat teismas atmetė ir atsakovių UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“ prašymą dėl baudos ieškovei skyrimo.

3913.

40Teismas nurodė, kad ieškovės teiginiai, jog internetinio portalo alio.lt tinklapyje yra patalpintas skelbimas, kad ginčo turtas, t. y. žemės sklypas, esantis ( - ), yra parduodamas, yra nepagrįsti. Teismas pažymėjo, kad neturi duomenų, jog minėtą skelbimą internetiniame tinklapyje patalpino būtent atsakovės. Be to atsakovės nurodė, kad minėtas skelbimas yra fiktyvus, kadangi atsakovės savo sklypo dalies neparduoda, o likusi dalis priklauso Lietuvos Respublikai, skelbime nurodytas telefono numeris nėra susijęs nei su viena iš atsakovių, be to, nurodytu telefono numeriu niekas neatsiliepia.

4114.

42Teismas sprendė, kad piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis galima konstatuoti tik išimtiniais atvejais, o šiuo atveju ieškovė turėjo teisę paaiškėjus naujoms aplinkybėms teikti pakartotinai prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, proceso metu piktnaudžiavimo aplinkybių teismas nenustatė.

43III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

4415.

45Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-01-02 nutarties dalį, kuria atsisakyta tenkinti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4615.1.

47Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovės reikalavimų esmę ir bylos specifiką. Ieškovės reikalavimai susiję su žemės sklypo dalies grąžinimu ieškovei, pripažįstant ieškovės nuosavybės teisę į ginčo žemės sklypo dalį.

4815.2.

49Ieškovei palankaus sprendimo įvykdymo rizika neabejotinai egzistuoja, kadangi netaikius arešto ginčo žemės sklypo daliai egzistuoja galimybė, kad ši žemės sklypo dalis gali būti perleista tretiesiems asmenims ar kitaip būti apsunkinta (išnuomota, įkeista hipoteka ir pan.), dėl ko teismo sprendimo įvykdymas ne tik kad gali pasunkėti, tačiau iš viso bus neįmanomas įvykdyti. Atsakovių nesąžiningumą patvirtina aplinkybės, kad pirkėjai ginčo žemės sklypo dalį įsigijo už ženkliai mažesnę, nei rinkos vertė, kaina.

5016.

51Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-02-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti ir padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1680/4537 dalį, priklausiančią atsakovėms UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis, perleidimo draudimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5216.1.

53Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino atsakovių (ne)sąžiningumą, kadangi nesąžiningumas negali būti laikoma būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, priešingai, nei jas taikant siekiant užtikrinti teismo sprendimu priteistos skolos, palūkanų išieškojimui.

5416.2.

55Po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo paaiškėjo naujos aplinkybės – vykstant teisminiams ginčams dėl ginčo žemės sklypo, atsakovės siekia jį parduoti, todėl ši aplinkybė pagrindžia jų siekį žemės sklypą perleisti, kad ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo nebūtų galima įvykdyti.

5617.

57Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020-03-19 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti ir padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1680/4537 dalį, priklausiančią atsakovėms UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis, perleidimo draudimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5817.1.

59Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino atsakovių (ne)sąžiningumą, kadangi nesąžiningumas negali būti laikoma būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, priešingai, nei jas taikant siekiant užtikrinti teismo sprendimu priteistos skolos, palūkanų išieškojimui.

6017.2.

61Nagrinėjamu atveju egzistuoja ieškovei palankaus sprendimo įvykdymo rizika, kadangi netaikius arešto ginčo žemės sklypo daliai egzistuoja galimybė, kad ši žemės sklypo dalis gali būti perleista tretiesiems asmenims ar kitaip būti apsunkinta (išnuomota, įkeista hipoteka ir pan.), dėl ko teismo sprendimo įvykdymas ne tik kad gali pasunkėti, tačiau iš viso bus neįmanomas įvykdyti. Atsakovių nesąžiningumą patvirtina aplinkybės, kad pirkėjai ginčo žemės sklypo dalį įsigijo už ženkliai mažesnę, nei rinkos vertė, kaina.

6218.

63Atsakovė UAB „Eurelus“ atsiliepimu, sutikdama su ieškovės atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2020-03-19 nutarties išdėstyta pozicija ir argumentais, prašo tenkinti ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020-03-19 nutarties ir taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

64IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6519.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarčių negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

6720.

68Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiamos teismo nutartys, kuriomis atmesti ieškovės prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra teisėtos ir pagrįstos (CPK 263 straipsnio 1 dalis). Dėl naujo įrodymo

6921.

70Ieškovė su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2020-02-24 nutarties pateikė naują įrodymą – skelbimo alio.lt tinklapyje kopiją. Ja grindė aplinkybę, kad atsakovės bylos nagrinėjimo metu siekia perleisti ginčo žemės sklypą.

7122.

72Remiantis CPK 314 straipsnyje įtvirtinu teisiniu reglamentavimu, apeliacinės instancijos teismas turi atsisakyti priimti naujus įrodymus, kurie galėjo ir turėjo būti pateikti būtent pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

7323.

74Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad skelbimo alio.lt tinklapyje kopiją ieškovė taip pat teikė ir pirmosios instancijos teismui su 2020-03-06 prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į tai, kad šis įrodymas jau yra pateiktas byloje, apeliacinės instancijos teismas atsisako jį priimti kaip perteklinį. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

7524.

76Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš jų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2018-01-04 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018).

7725.

78Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl ieškinio pagrįstumo, todėl dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos plačiau nepasisakytina.

7926.

80Dėl antrosios sąlygos teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas, kurią privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1235/2014). Vertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis ekonomiškumo bei proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas. Proporcingumo principo taikymas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad laikinosios apsaugos priemonės neturi varžyti proceso šalies teisių daugiau, negu būtina tikslui pasiekti, be to, jos turi būti tiesiogiai susijusios su pareikštais reikalavimais, užtikrinti šių reikalavimų įvykdymą.

8127.

82Ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad ginčijamos 2016-10-05 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu yra įregistruotos atsakovių UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“ nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypo dalį, todėl jei atsakovės perleistų nuosavybės teises į ginčo turtą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, tai ženkliai apsunkintų galimai ieškovei palankaus būsimo teismo sprendimo vykdymą. Pirmosios instancijos teismas su tokiais ieškovės argumentais nesutiko ir skundžiamose nutartyse sprendė, kad ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, pagrindžiančių, jog egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovė nepateikė duomenų, kurie bent tikėtinai teiktų pagrindą spręsti apie atsakovių galimą nesąžiningumą, jų galimus ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti turimą turtą ar imtis kitokių veiksmų.

8328.

84Teismų praktikoje išaiškinta, kad tais atvejais, kai ginčijama arba prašoma pripažinti negaliojančiais konkrečius turtinius sandorius ar kitus nuosavybės teises sukuriančius ar pakeičiančius aktus, kurių objektas yra nekilnojamasis turtas, laikoma, kad ieškovo materialiniai teisiniai reikalavimai tiesiogiai siejami su ginčo objektų teisinio režimo, jo tolesnio statuso pasikeitimu. Tokiu atveju netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ginčo turtui, iškyla grėsmė, kad šis turtas bus perleistas tretiesiems asmenims ir dėl to gali būti apsunkintas būsimo ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymas arba tokio sprendimo vykdymas gali pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2020-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-17-943/2020). Todėl teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai ieškovas paduoda ieškinį dėl nuosavybės teisių į konkretų turtą, jeigu nėra duomenų, kad paduotas ieškinys akivaizdžiai neperspektyvus, teismas paprastai turi tenkinti pareiškėjo prašymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-636-178/2015). Teismų praktikoje taip pat nurodyta, kad vien tik aplinkybė, jog ginčo nekilnojamasis turtas, kuris palankaus ieškovui sprendimo atveju galėtų būti grąžintas natūra, yra pas atsakovus, turinčius teisę disponuoti ginčo objektu, patvirtina teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-859/2014).

8529.

86Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje nurodė, kad ji su atsakove UAB „Eurelus“ 2015-07-08 sudarė 1 680/4 537 dalies žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau atsakovė už ieškovės perleistą žemės sklypo dalį su pastarąja neatsiskaitė, nors nuosavybės teisė ir perėjo UAB „Eurelus“, todėl ieškovė reiškia reikalavimą 2015-07-08 pirkimo – pardavimo sutartį nutraukti. Šiuo atveju UAB „Eurelus“ 2016-10-05 pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu ginčo turtą perleido atsakovėms UAB „VILNIAUS TURTAS“ bei UAB „Stalkalnis“, todėl ieškovė reiškia ir reikalavimus pripažinti negaliojančia 2016-10-05 pirkimo – pardavimo sutartį ir taikyti restituciją natūra. Taigi, matyti, kad ieškovė byloje reiškia reikalavimus dėl turto – žemės sklypo dalies – kuris yra atsakovių UAB „VILNIAUS TURTAS“ bei UAB „Stalkalnis“ žinioje, nuosavybės teisių grąžinimo ir pripažinimo taikant restituciją natūra.

8730.

88Kaip jau pirmiau minėta, tokia situacija suponuoja grėsmės ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui atsiradimą. Kai turtas, esantis teisminio ginčo objektu, yra pas atsakoves, kurios gali nevaržomai juo disponuoti, egzistuoja tikimybė, kad šis turtas bus perleistas, todėl ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba pasidaryti neįmanomas, jei, pavyzdžiui, būtų sudarytas sandoris, kuriuo turtas atlygintinai būtų perleistas. Esant tokioms aplinkybėms, tam, kad bylos nagrinėjimo teisme metu nepakistų esama situacija ir neatsirastų nauji ginčo žemės sklypo dalies savininkai, nagrinėjamu atveju yra pagrindas patenkinti ieškovės prašymą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

8931.

90Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pareikštų reikalavimų turinį, sprendžia, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju galėtų būti taikyta restitucija natūra, t. y. ieškovei turėtų būti grąžintos nuosavybės teisės į ginčo turtą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą perleidimas tretiesiems asmenims neabejotinai apsunkintų galimo teismo sprendimo įvykdymą ar jis taptų iš viso neįmanomas, t. y. nagrinėjamu atveju neabejotinai egzistuoja grėsmė galbūt palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad laikinoji apsaugos priemonė – įrašas viešajame registre, uždraudžiantis disponuoti ginčo turtu, yra prevencinė priemonė, užtikrinanti ginčo šalių status quo (padėtis, kuri yra), t. y. užkertanti kelią bylos nagrinėjimo metu pakisti esančiai situacijai bei atsirasti naujiems ginčo objektu esančio turto savininkams, kurių atsiradimas, kaip minėta, apsunkintų ar net padarytų neįmanomu ieškovei palankaus sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-02-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-118-516/2017; 2017-09-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1163-464/2017).

9132.

92Teismo vertinimu, įrašo viešame registre atlikimas neproporcingai nesuvaržys atsakovių teisių. Pritaikius šią laikinąją apsaugos priemonę atsakovėms bus užkirstas kelias tik disponuoti ginčo turtu, jį perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti. Tačiau atsakovėms nebus draudžiama valdyti ginčo žemės sklypo dalį ir ja naudotis, todėl atsakovės neturėtų patirti jokių neigiamų padarinių dėl jų turtui pritaikytų ribojimų. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismo vertinimu, įrašo viešame registre atlikimas labiau atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus, nei ieškovės pirmuoju prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašytas taikyti areštas. Dėl bylos procesinės baigties

9333.

94Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir nepagrįstai nurodė, kad byloje nėra įrodyta grėsmė ieškovei galbūt palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Remdamasis pirmiau šioje nutartyje išdėstytais teisiniais motyvais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, proporcingumo ir ekonomiškumo principais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovės atskirieji skundai dėl Vilniaus apygardos teismo 2020-02-24 ir 2020-03-19 nutarčių tenkinami, skundžiamos nutartys naikinamos ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės 2020-02-20 ir 2020-03-06 prašymai taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinami, o atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2020-01-02 nutarties dalies atmestinas ir skundžiamos nutarties dalis paliktina nepakeista.

95Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais,

Nutarė

96Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 2 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, palikti nepakeistą.

97Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 24 d. ir 2020 m. kovo 19 d. nutartis ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovės 2020 m. vasario 20 d. ir 2020 m. kovo 6 d. prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės į žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), 1680/4537 dalį, priklausiančią atsakovėms uždarajai akcinei „VILNIAUS TURTAS“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Stalkalnis, perleidimo draudimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2019-12-04 kreipėsi į... 6. 1.1.... 7. nutraukti ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir atsakovės UAB... 8. 1.2.... 9. pripažinti atsakovės UAB „Eurelus“ ir atsakovių UAB „VILNIAUS... 10. 1.3.... 11. taikyti restituciją: 1) grąžinti ieškovei UAB „Nekilnojamojo turto... 12. 2.... 13. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 14. 3.... 15. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2020-02-20 pateikė prašymą... 16. 4.... 17. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2020-03-06 pateikė prašymą... 18. 5.... 19. Atsakovės UAB „VILNIAUS TURTAS“ ir UAB „Stalkalnis“ pateikė... 20. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 21. 6.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2020-01-02 nutartimi:... 23. 6.1.... 24. tenkino ieškovės UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą... 25. 6.2.... 26. atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 27. 7.... 28. Teismas, įvertinęs pareikšto ieškinio turinį ir prie jo pateiktus... 29. 8.... 30. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju bylos iškėlimo stadijoje nėra... 31. 9.... 32. Vilniaus apygardos teismas 2020-02-24 nutartimi ieškovės 2020-02-20 pateiktą... 33. 10.... 34. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė nenurodė jokių naujų... 35. 11.... 36. Teismas pažymėjo, kad asmens nesąžiningumas nepreziumuojamas, todėl... 37. 12.... 38. Vilniaus apygardos teismas 2020-03-19 nutartimi ieškovės 2020-03-06 pateiktą... 39. 13.... 40. Teismas nurodė, kad ieškovės teiginiai, jog internetinio portalo alio.lt... 41. 14.... 42. Teismas sprendė, kad piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis galima... 43. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 44. 15.... 45. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 46. 15.1.... 47. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į ieškovės reikalavimų esmę... 48. 15.2.... 49. Ieškovei palankaus sprendimo įvykdymo rizika neabejotinai egzistuoja, kadangi... 50. 16.... 51. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 52. 16.1.... 53. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino atsakovių... 54. 16.2.... 55. Po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo paaiškėjo... 56. 17.... 57. Ieškovė UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 58. 17.1.... 59. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vertino atsakovių... 60. 17.2.... 61. Nagrinėjamu atveju egzistuoja ieškovei palankaus sprendimo įvykdymo rizika,... 62. 18.... 63. Atsakovė UAB „Eurelus“ atsiliepimu, sutikdama su ieškovės atskirajame... 64. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 65. 19.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai... 67. 20.... 68. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiamos teismo nutartys,... 69. 21.... 70. Ieškovė su atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2020-02-24... 71. 22.... 72. Remiantis CPK 314 straipsnyje įtvirtinu teisiniu reglamentavimu, apeliacinės... 73. 23.... 74. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančių duomenų matyti, kad skelbimo alio.lt... 75. 24.... 76. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 77. 25.... 78. Nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl ieškinio pagrįstumo, todėl dėl... 79. 26.... 80. Dėl antrosios sąlygos teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad... 81. 27.... 82. Ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad... 83. 28.... 84. Teismų praktikoje išaiškinta, kad tais atvejais, kai ginčijama arba... 85. 29.... 86. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju ieškovė... 87. 30.... 88. Kaip jau pirmiau minėta, tokia situacija suponuoja grėsmės ieškovei... 89. 31.... 90. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pareikštų reikalavimų... 91. 32.... 92. Teismo vertinimu, įrašo viešame registre atlikimas neproporcingai... 93. 33.... 94. Apibendrindamas išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad pirmosios... 95. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 96. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 2 d. nutarties dalies, kuria... 97. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 24 d. ir 2020 m. kovo 19...