Byla eB2-950-372/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sigitoras“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –ir VMI) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sigitoras“,

Nustatė

2Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Sigitoras“.

3Nurodė, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė skolinga 34164,78 Eur. Atsakovei 2016 m. balandžio 4 d. ir 2016 m. liepos 18 d. buvo išsiųsti pranešimai dėl įsiskolinimo, kuriais atsakovė paraginta sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog 34164,78 Eur skolos nesumokėjus, ieškovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešimai atsakovei UAB „Sigitoras“ grįžo neįteikti. Ieškovė mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovei UAB „Sigitoras“ bankroto bylą.

4Atsakovė UAB „Sigitoras“ pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su pareiškimu dėl bankroto bylos jai iškėlimo. Nurodė, kad įmonės mokumas turi būti vertinamas vadovaujantis atsakovės pateiktais naujaisiais 2016 m. finansinės atsakomybės dokumentais, o ne senu 2009 m. VMI prie FM kartu su pareiškimu pateiktu balansu. Aktualiame su atsakovės atsiliepimu pateiktame 2016 m. balanse yra nurodoma, jog įmonė turi 54070,00 Eur vertės turto, o jos per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 25602,00 Eur. Teigia, kad atsakovė turi vienintelį kreditorių VMI prie FM, kuriai yra skolinga 25602,00 Eur sumą, o ne 34164,78 Eur sumą kaip nurodoma teismui pateiktame pareiškime. Nurodė, kad įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai neviršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teigia, kad bendrovė neturi jokių įsiskolinimų darbuotojams, Sodrai ir kitiems kreditoriams, išskyrus 25602,00 Eur skolą VMI prie FM. Be to, atsakovė nėra viešai skelbusi ar pranešusi kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

5Ieškovė VMI prie FM pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodo, kad atsakovė UAB ,,Sigitoras“ pateikė 2015-12-31 balansą (sudarytą tik 2016-10-14) ir 2016-10-05 balansą. Balansuose beveik visą turto dalį sudaro tas pats 54070 Eur vertės turtas – pinigai ir pinigų ekvivalentai. Balansuose nurodyta ta pati įsipareigojimų suma 25602 Eur, kaip per vienerius metus grąžintina skola. Nurodo, kad balansuose nurodyta 25602 Eur įsipareigojimų suma neatitinka VMI prie FM apskaitos duomenų. Pagal apskaitos duomenis 2015-12-31, 2016-10-05 ir 2016-10-28 atsakovės UAB ,,Sigitoras“ įsiskolinimas viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teigia, kad pagal Juridinių asmenų registro centro pateiktus duomenis, paskutinis balansas buvo pateiktas už 2009 metus, o nuo 2010 metų finansinė atskaitomybė Juridinių asmenų registrų centrui nebuvo teikiama.

6UAB „Sigitoras“ keltina bankroto byla.

7Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas. Tačiau nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuotos taisyklės, kad tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-719/2007; 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1015/2013). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, nes vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

8Nagrinėjamu atveju pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė savo reikalavimo teisę atsakovei grindžia tuo, jog mokestinė nepriemoka susidarė atsakovei deklaravus ir nesumokėjus į biudžetą įstatymų nustatytu terminu deklaruotų mokesčių, taip pat 2014-09-19 atlikus operatyvų patikrinimą ir įpareigojus atsakovę patikslinti mokesčių deklaracijas. Darytina išvada, kad ieškovė VMI prie FM turi reikalavimo teisę į atsakovę, todėl spręstinas klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

9ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įstatymo leidėjo valia įmonės nemokumas, sudarantis teisinį pagrindą iškelti bankroto bylą, vertinamas pagal išorinį (įsipareigojimų nevykdymą) ir vidinį (neigiamą įmonės aktyvų ir pasyvų santykį) nemokumo požymius. Tik abiejų požymių konstatavimas įgalina teismą iškelti įmonei bankroto bylą, t. y. vien tik įmonės nepajėgumo apmokėti savo prievolių, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, kaip nemokumą kvalifikuojančio požymio nepakanka bankroto bylai iškelti. Dėl to sprendžiant, ar egzistuoja įstatyme įtvirtinti bankroto bylos iškėlimo materialieji teisiniai pagrindai, būtina nustatyti ne tik įmonės įsipareigojimų nevykdymo faktą ir to priežastis (įvertinti įmonės finansinių sunkumų pobūdį), bet ir atskleisti įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį. Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Pagal bendrą taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą.

10Iš atsakovės teismui pateikto balanso, sudaryto 2016-10-14 dienai (b.l.62), nustatyta, kad atsakovė turi turto už 54070 Eur, iš kurio ilgalaikis turtas sudaro 0 Eur, o trumpalaikis turtas – 54070 Eur (pinigai ir pinigų ekvivalentai). Iš atsakovės pateikto balanso matyti, kad nuosavas kapitalas sudaro 28468 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 25602 Eur. Tuo tarpu iš ieškovės pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovės skola skirtingais laikotarpiais (2012-11-14 – 2016-10-28) sudarė 34164,78 Eur (b.l.73-76). Ši skola nesikeitė, o tai reiškia, kad atsakovė net nebandė sumokėti bent dalies skolos valstybei. Atsakovės skola sudaro daugiau kaip ½ dalį jos balanse įrašyto turto, todėl teismas turi pagrindo daryti išvadą, kad ji yra nemoki. Duomenų apie tai, ar įmonė turi daugiau kreditorių, nepateikta.

11Pažymėtina, kad Juridinių asmenų centro duomenimis paskutinis balansas buvo pateiktas už 2009 metus. Vėlesnių laikotarpių, t. y. nuo 2010 metų, finansinė atskaitomybė Juridinių asmenų registrų centrui nebuvo teikiama (b.l.44-51). Atsakovė po pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė teismui du balansus – 2015-12-31 ir 2016-10-05 (b.l.62, 64). Iš jų matyti, kad įmonės turtas beveik nesikeitė. Iš 2015-12-31 Pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad ši ataskaita nebuvo pildoma (b.l.65). 2016-10-05 Pelno (nuostolių) ataskaitoje jau nurodyta, kad įmonės veikla buvo nuostolinga (b.l.63). Nustatyta, kad VĮ Regitra duomenimis atsakovės vardu buvusios transporto priemonės yra išregistruotos (b.l.53). Pagal VĮ Registrų centro duomenis atsakovė materialaus turto neturi (b.l.52). Kaip matyti iš Informacijos apie draudėjo viešus duomenis, pas atsakovę nėra apdraustų darbuotojų (b.l.85). Pati įmonės direktorė dirba kitoje įmonėje tose pačiose pareigose. Tai nurodyta viešai skelbiamuose informaciniuose duomenyse.

12Teismas mano, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

13UAB „Sigitoras“ keltina bankroto byla dėl laiku nemokamų įstatymų nustatytų mokesčių (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

14Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d., įmonės administratoriumi skirtina UAB ,,Bankroto vizija“, sąrašo eilės numeris B-JA198.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais, LR Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punktu, 6 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu,10 straipsnio 4, 6 dalimis, 7 dalies 8 punktu, 11 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

161. Iškelti bankroto bylą UAB „Sigitoras“ (įmonės kodas 145884519, buveinė – Tilžės g. 98A, Šiauliai.).

172. Bankrutuojančios UAB „Sigitoras“ administratoriumi paskirti UAB ,,Bankroto viziją“, sąrašo eilės numeris B-JA198.

183.Areštuoti UAB „Sigitoras“ (įmonės kodas 145884519) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

194. Uždrausti UAB „Sigitoras“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti įmonės turtą, juo laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

205. Nustatyti 30 terminą UAB „Sigitoras“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

216. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p.,7 d. 8 p., 11 str. 5 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

227. UAB „Sigitoras“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

238. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Sigitoras“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

24Apie iškeltą UAB „Sigitoras“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Juridinių asmenų registrui, atsakovei UAB „Sigitoras“.

25Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

26Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Ieškovė Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 3. Nurodė, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, kuriai atsakovė skolinga... 4. Atsakovė UAB „Sigitoras“ pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su... 5. Ieškovė VMI prie FM pateikė atsiliepimą, kuriuo nurodo, kad atsakovė UAB... 6. UAB „Sigitoras“ keltina bankroto byla.... 7. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui... 8. Nagrinėjamu atveju pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovė savo... 9. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas... 10. Iš atsakovės teismui pateikto balanso, sudaryto 2016-10-14 dienai (b.l.62),... 11. Pažymėtina, kad Juridinių asmenų centro duomenimis paskutinis balansas buvo... 12. Teismas mano, kad atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.... 13. UAB „Sigitoras“ keltina bankroto byla dėl laiku nemokamų įstatymų... 14. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d., įmonės... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 - 291 straipsniais, LR Įmonių... 16. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Sigitoras“ (įmonės kodas 145884519,... 17. 2. Bankrutuojančios UAB „Sigitoras“ administratoriumi paskirti UAB... 18. 3.Areštuoti UAB „Sigitoras“ (įmonės kodas 145884519) nekilnojamąjį ir... 19. 4. Uždrausti UAB „Sigitoras“ vykdyti visas finansines prievoles,... 20. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Sigitoras“ kreditorių finansiniams... 21. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 22. 7. UAB „Sigitoras“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties... 23. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Sigitoras“... 24. Apie iškeltą UAB „Sigitoras“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos,... 25. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 26. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...