Byla e2-1593-241/2020
Dėl 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo sprendimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JUDRINGĖ“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-21-253/2020)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-978-253/2020, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo sprendimo antruoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „JUDRINGĖ“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-21-253/2020).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. kovo 29 d. nutartimi iškėlė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „JUDRINGĖ“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB Bankroto administravimo kontorą; 2013 m. birželio 5 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, vėliau juos tikslino; 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto.

82.

9Pareiškėjas, BUAB „JUDRINGĖ“ kreditorius, A. B. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas: panaikinti 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 16 nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu dėl reikalavimo teisių pardavimo; patvirtinti materialinių ir procesinių teisių civilinėje byloje Nr.e2-776-513/2018 (Nr. e2-238-730/2019) pardavimo tvarką: 1) nustatyti pardavimo kainą 125 000 Eur; 2) teises pardavinėti skelbiant apie tai 2014 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimo Nr. 1475 nustatyta tvarka; po kiekvieno neįvykusio pardavimo kainą mažinti 30 procentų intervalu iki galutinio pardavimo; 3) nepardavus reikalavimo teisių, teises nurašyti.

103.

11Pareiškėjas nurodė, kad UAB „JUDRINGĖ“ bankroto byla iškelta 2013 m. kovo 29 d., jos likvidavimo terminas baigėsi 2014 m.; iš esmės visi su bankroto procesu susiję veiksmai jau atlikti. Likvidavimo procedūrų terminas kelis kartus pratęstas vien dėl to, kad iki šiol dėl pagrindinės kreditorės UAB „LANKSTINYS“ dominavimo nėra parduodamas paskutinis įmonei priklausantis turtas – materialinės ir procesinės teisės civilinėje byloje Nr. e2-1683-513/2017 (Nr. e2-238-730/2019). Delsimas užbaigti bankroto procesą yra nuostolingas, nepagrįstai didinantis administravimo išlaidas.

124.

13UAB „LANKSTINYS“ balsais (80,53 proc. balsų), ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta pardavimo tvarka akivaizdžiai sąlygoja likvidavimo terminų pratęsimą, ekonominio tikslingumo prasme prieštarauja teisingumo ir protingumo principams. UAB „LANKSTINYS“ siekia pasinaudoti savo dominuojančia padėtimi bankroto procese, vengia priimti sprendimus dėl kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų, tokiu būdu vilkindama bankroto procesą, todėl tikslinga teismui patvirtinti siūlomą materialinių ir procesinių teisių pardavimo tvarką.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi kreditoriaus A. B. skundą dėl BUAB „JUDRINGĖ“ 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkime priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu (Dėl reikalavimo teisių pardavimo) panaikinimo ir kitos pardavimo tvarkos nustatymo atmetė; priteisė kreditorei UAB „LANKSTINYS“ iš kreditoriaus A. B. 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

186.

19Teismas nustatė, kad 2020 m. birželio 10 d. UAB „JUDRINGĖ“ kreditorių susirinkime dalyvavo 99,13 proc. bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos kreditoriai (VSDFV Mažeikių skyrius – 0,03 proc., A. B. – 18,57 proc., UAB „LANKSTINYS“ – 80,53 proc.). Susirinkimo metu buvo priimti du nutarimai, t. y., 1) dėl darbotvarkės patvirtinimo; 2) dėl reikalavimo teisių pardavimo.

207.

21Teismas pažymėjo, kad kreditorius A. B. nenurodo, jog buvo pažeista kreditorių susirinkimo nustatyta susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarka. Tokių aplinkybių nenustatė ir teismas.

228.

23Remdamasis kasacinio teismo išaiškinimais 2012 m. gruodžio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012, teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, kad pati savaime aplinkybė, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas vieno kreditoriaus (UAB „LANKSTINYS) balsais, sudaro pagrindą spręsti apie skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo neteisėtumą.

249.

25Pritaręs pareiškėjo pozicijai, kad bendrovės likvidavimo terminas pailgėja, teismas pažymėjo, jog įmonės bankroto proceso greitumo ir operatyvumo principai nenusveria teisės į teisingą bankroto procesą, kreditorių teisėtų lūkesčių užtikrinimo principų.

2610.

27Teismas pabrėžė, kad kreditorių susirinkimui priimant nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kad atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015).

2811.

29Teismas, nekartodamas šioje bankroto byloje 2018 m. rugsėjo 7 d. Klaipėdos apygardos teismo ir 2018 m. gruodžio 13 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse dėl analogiško šio kreditoriaus skundo išdėstytų argumentų, sutiko su kreditorių UAB „LANKSTINYS“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyriaus atsiliepimuose išdėstyta pozicija, kad kreditoriaus A. B. siekis yra ne gauti kuo didesnį finansinio reikalavimo patenkinimą, trumpinti UAB „JUDRINGĖ“ bankroto proceso terminą, bet iš esmės išvengti žalos atlyginimo bendrovei iš jo priteisimo.

3012.

31Teismas nurodė, kad nors pareiškėjas teismo prašo patvirtinti jo siūlomą turto pardavimo tvarką ir kainą, tačiau kreditorių susirinkimui šios tvarkos nesiūlė.

3213.

33Teismas, remdamasis kasacinio teismo išaiškinimais, kad kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota; kad teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos; sprendė, jog toks pareiškėjo prašymas yra nepagrįstas, todėl jo netenkino.

3414.

35Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė, jog skundžiamas nutarimas pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis) ar (ir) pažeidžia kreditorių ar (ir) pačios bankrutavusios įmonės interesus, todėl pareiškėjo skundo netenkino.

36III.

37Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3815.

39Suinteresuotas asmuo A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartį; iš nutarties motyvuojamosios dalies pašalinti šiuos motyvus: „sutiktina su kreditorių UAB „LANKSTINYS“ ir VSDFV Mažeikių skyriaus atsiliepimuose išdėstyta pozicija, kad kreditoriaus A. B. siekis yra ne gauti kuo didesnį kreditinio reikalavimo patenkinimą, trumpinti UAB „JUDRINGĖ“ bankroto proceso terminą, bet iš esmės išvengti žalos atlyginimo bendrovei iš jo priteisimo“; pateikto skundo išnagrinėjimui iš Klaipėdos apygardos teismo išreikalauti BUAB „JUDRINGĖ“ bankroto bylą Nr. B2-21-253/2020. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4015.1.

41Teismas nenagrinėjo kreditoriaus pateiktų argumentų, taip atmesdamas galimybę pareiškėjui skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą skunde nurodytais motyvais.

4215.2.

43Pagal teismų praktiką, bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras nutraukiant bankroto bylą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę. Bankroto bylos dalyviams piktnaudžiaujant savo teisėmis ir vilkinant procesą, ją nagrinėjantis teismas privalo imtis įstatyme nustatytų priemonių užkirsti tokiam piktnaudžiavimui kelią.

4415.3.

45Pareiškėjas kėlė klausimą, kad BUAB „JUDRINGĖ“ turto pardavimo procedūra neatitinka Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 90 straipsnio numatančio, kad iš varžytynių parduodamas kitas turtas, kurio pradinė pardavimo kaina ne mažesnė už 10 MMA dydį (kaip yra šios bylos atveju), nuostatų, nes turtas pardavinėjamas be varžytynių.

4615.4.

47Pateikto skundo išnagrinėjimui išreikalautina BUAB „JUDRINGĖ“ bankroto byla, nes teismas visiškai nevertino bankroto proceso vilkinimo faktinių aplinkybių. Turi būti siekiama greitesnės ir operatyvesnės bankroto procedūrų eigos, materialinės ir procesinės teisės pardavinėjamos tokia tvarka, kuri be pagrindo nevilkintų bankroto procedūrų. Tačiau dėl kreditorės UAB „LANKSTINYS“ dominavimo nėra parduodamas paskutinis įmonei priklausantis turtas. Toks delsimas užbaigti bankroto procesą yra nuostolingas, nepagrįstai didinantis administravimo išlaidas.

4815.5.

49Bendrovės 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimas nustatė tokią pardavimo tvarką, kuri akivaizdžiai sąlygoja likvidavimo terminų pratęsimą, nes vieno kreditoriaus balsais nustatyta didelė kaina, esant duomenims, jog teisės nėra parduodamos jau pakankamai ilgą laiką, tai prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

5015.6.

51Pagrindinė kreditorė neteikia paaiškinimų, argumentų, kuriais būtų pagrindžiami vienasmeniškai priimami nutarimai, kas sudaro pagrindą išvadai, jog ši kreditorė siekia pasinaudoti savo dominuojančia padėtimi bankroto procese, vengia priimti sprendimus dėl kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų, tokiu būdu vilkindama bankroto procesą. Todėl yra tikslinga teismui patvirtinti siūlomą materialinių ir procesinių teisių pardavimo tvarką.

5215.7.

53Apelianto vertinimu, skundžiamos nutarties 20 punkte nurodytais motyvais teismas pagrindu atmesti pareiškėjo skundą laiko pareiškėjo siekį išvengti žalos atlyginimo bendrovei. Tokia motyvacija akivaizdžiai pažeidžia pareiškėjo teisėtus interesus į tinkamą procesą dėl nutarimo pripažinimo negaliojančiu, nes teismo nurodytas motyvas išeina iš bylos nagrinėjimo ribų, ir nėra nei faktine, nei teisine prasme pagrįstas (apeliantas neturi jokios pareigos atlyginti žalą bendrovei, yra priešingai apeliantas yra bendrovės kreditorius, dėl kokios bylos ir kokiais motyvais teismas pasisako dėl bylos aplinkybių, kai šioje byloje sprendžia pareiškėjo skundą dėl nutarimo ir jokios kitos bylos nenagrinėja, ir pan.). Todėl šie motyvai pašalintini iš nutarties motyvų.

5416.

55Suinteresuotas asmuo, BUAB „JUDRINGĖ“ kreditorė, UAB „LANKSTINYS“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti A. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutarties; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:

5616.1.

57Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. spalio 11 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.1-27-206/2019 A. B. pripažintas kaltu dėl tyčinio BUAB „JUDRINGĖ“ bankroto, nuteistas ir jam skirta bausmė; baudžiamoji byla apeliacine tvarka (bylos Nr. 1A-19-361/2020) dar neišnagrinėta.

5816.2.

59Teismas atskleidė ginčo esmę, išnagrinėjo visus pareiškėjo skundo argumentus ir tinkamai motyvavo savo nutartį.

6016.3.

61Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kurie buvo nurodyti skunde bei kuriuos teismas jau išsprendė ir jų pakartotinai nagrinėti nėra jokio pagrindo. Tai, kad apelianto netenkina pirmosios instancijos teismo motyvai savaime nereiškia, kad teismo nutartis nemotyvuota ir kad neatsakyta į pareiškėjo skundo argumentus.

6216.4.

63Apeliantas nepagrįstai argumentuoja dėl JANĮ 90 straipsnio taikymo, nes šia teisės norma nesirėmė pirmosios instancijos teisme, prašė taikyti 2014 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1475 (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 306 straipsnio 2 dalis). Materialinės ir procesinės teisės civilinėje byloje Nr. e2-1683-513/2017 (Nr. e2-238-730/2019) buvo pradėtos pardavinėti ne varžytynių tvarka dar galiojant ĮBĮ, tokios pardavimo tvarkos apeliantas neskundė 2018 m. teikdamas analogišką skundą. Tai patvirtina, kad materialinių ir procesinių teisių pardavimo tvarka yra tinkama JANĮ 90 straipsnio prasme. Apeliantas nemokumo administratorei nepateikė duomenų apie poreikį materialines ir procesines teises pardavinėti kitokia tvarka, nei tvarką pasiūlė nemokumo administratorė.

6416.5.

65Apeliantas atskirajame skunde nepagrindė, jog didesnę naudą kreditoriai gautų turtą pardavinėjant kita tvarka, nei ją pasiūlė nemokumo administratorė.

6616.6.

67Apelianto teismui siūlyta pardavimo tvarka patogi ne kreditoriams, kurie negautų reikalavimų patenkinimo kuo didesne apimtimi, o tik pačiam apeliantui, kuris pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu jau pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto ir įsiteisėjus tokiam nuosprendžiui privalėtų atlyginti žalą įmonei ir tuo pačiu kreditoriams. Apelianto pretenzijos yra nepagrįstos, tik subjektyvaus pobūdžio, teikiamos vien dėl to, kad UAB „LANKSTINYS“ pareiškė jam netiesioginį ieškinį dėl žalos, padarytos tyčiniu bankrotu, atlyginimo.

6816.7.

69Vien tai, kad apelianto netenkina pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytas jam nepalankus motyvas, savaime nereiškia jo neteisingumo. Teismas nutarties 20 punkto motyvus formulavo iš esmės nebekartodamas įsiteisėjusios Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1752-407/2018 18 punkte išdėstytų motyvų dėl A. B. visiškai analogiško skundo. Manytina, kad šie motyvai turi prejudicinę galią ir šioje byloje bei užtikrina teismo pozicijos analogišku klausimu nuoseklumą.

7017.

71Suinteresuotas asmuo, BUAB „JUDRINGĖ“ kreditorius, VSDFV Mažeikių skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo A. B. atskirąjį skundą atmesti; skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

7217.1.

73Kreditorius iš esmės nesutinka su reikalavimo teisių, kylančių iš civilinės bylos Nr. e2-776-513/2018 (ankstesnis Nr. e2-1683-513/2017) pardavimu, todėl vykusiuose kreditorių susirinkimuose balsavo „prieš“ reikalavimo teisių pardavimą. Civilinėje byloje pareikštas netiesioginis ieškinys dėl tyčiniu bankrotu padarytos 230 574,88 Eur žalos atlyginimo. Apeliantas A. B. yra atsakovu civilinėje byloje, kurios reikalavimo teises ir norima parduoti, todėl yra suinteresuotas, kad materialinės ir procesinės teisės (reikalavimas į jį) būtų parduotos greitai, pigiai arba nurašytos. Apeliantas yra keturių bendrovių vadovas, dirbantis ir turintis registruotino (neregistruotino) turto, todėl tikslinga vykdyti ne reikalavimo teisės pardavimą, o įvertinus tai, kad BUAB „JUDRINGĖ“ bankrotas pripažintas tyčiniu, tęsti civilinės bylos nagrinėjimą dėl žalos iš atsakovo A. B. priteisimo, o išnagrinėjus bylą, vykdyti priverstinį skolos išieškojimą, kad žala būtų išieškota ir paskirstyta įmonės kreditoriams.

7417.2.

75Įmonės bankroto proceso greitumo ir operatyvumo principai nenusveria teisės į teisingą bankroto procesą, kreditorių teisėtų lūkesčių užtikrinimo principo. Be to, nurodytoje civilinėje byloje, pripažinus reikalavimą dėl žalos atlyginimo, bankroto procesas būtų greitai baigtas, todėl apeliantas iš esmės yra pats atsakingas dėl bankroto proceso trukmės.

7617.3.

77Iš faktinių bylos aplinkybių nenustatyta, kad kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją, todėl apeliantas savo pasiūlymus dėl kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimų turėtų teikti bankroto administratoriui, o ne teismui.

78Teismas

konstatuoja:

79IV.

80Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8118.

82Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas kreditoriaus skundas dėl kreditorių susirinkime priimto nutarimo panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 , 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Dėl naujų įrodymų priėmimo ir bankroto bylos išreikalavimo

8319.

84Apeliantas A. B. kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: septynis Klaipėdos apygardos teismo pranešimus dėl informacijos pateikimo bankroto byloje, šiais įrodymais grįsdamas atskirojo skundo argumentus. Taip pat formuluoja prašymą išreikalauti BUAB „JUDRINGĖ“ bankroto bylą Nr. B2-21-253/2020.

8520.

86Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

8721.

88Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantas, pateikdamas įrodymus, kuriais grindžia savo skundo argumentus, neprašo šių įrodymų priimti, nenurodo argumentų, kodėl jų neteikė pirmosios instancijos teismui, ar kad šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau, nors akivaizdu, kad pridedami įrodymai sudaryti iki skundžiamos nutarties priėmimo. Apelianto pateikti įrodymai yra bankroto byloje, teismas su jais, kaip ir su pačios bankroto bylos duomenimis, gali susipažinti LITEKO sistemoje (CPK 179 straipsnio 3 dalis), todėl nėra poreikio juos pakartotinai priimti bei atsižvelgiant į apelianto argumentus, atitinkamai nenustatytas poreikis išsireikalauti visą BUAB „JUDRINGĖ“ bankroto bylą. Dėl ginčo esmės

8922.

90Byloje nustatyta, kad 2020 m. birželio 10 d. vykusiame BUAB „JUDRINGĖ“ kreditorių susirinkime dalyvavo 99,13 proc. bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos kreditoriai (VSDFV Mažeikių skyrius – 0,03 proc., A. B. – 18,57 proc., UAB „LANKSTINYS“ – 80,53 proc.). Susirinkimo metu buvo priimti du nutarimai: 1) dėl darbotvarkės patvirtinimo; 2) dėl reikalavimo teisių pardavimo. Antruoju klausimu priimtas nutarimas patvirtinti reikalavimo teisių pardavimo tvarką pagal Priedą Nr. 1. Balsuota: „už“ 80,53 proc. UAB „LANKSTINYS“, „prieš“ 18,60 proc. VSDFV Mažeikių skyrius ir A. B..

9123.

92Pareiškėjas A. B. teismui pateikė skundą prašydamas panaikinti 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl reikalavimo teisių pardavimo bei patvirtinti jo siūlomą materialinių ir procesinių teisių civilinėje byloje Nr. e2-776-513/2018 (Nr. e2-238-730/2019) pardavimo tvarką. Skundą pareiškėjas iš esmės argumentavo bankroto procedūrų vilkinimu. Pirmosios instancijos teismas kreditoriaus skundą atmetė. Teismo vertinimu, įmonės bankroto proceso greitumo ir operatyvumo principai nenusveria teisės į teisingą bankroto procesą, kreditorių teisėtų lūkesčių užtikrinimo principų, skundžiamas nutarimas neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijams, nepažeidžia kreditorių ar (ir) pačios bankrutavusios įmonės interesų. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantas pateikė atskirąjį skundą, kurį iš esmės grindžia bankroto procedūrų vilkinimu bei tuo, kad teismas netinkamai motyvavo skundžiamą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria apelianto argumentams.

9324.

94Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant sprendimus kreditorių susirinkime (JANĮ 43, 44, 51 straipsniai). Tik kreditorių visuma sprendžia dėl turto pardavimo, pradinės pardavimo kainos nustatymo, leidimo turtą parduoti kitu negu iš varžytynių būdu (JANĮ 44 straipsnio 8 punktas, 86 straipsnis).

9525.

96Tačiau kreditorių autonomijos principas nereiškia, kad kreditorių susirinkimo sprendimai turi neribotą ir nenuginčijamą galią. Teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant šio įstatymo nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus (JANĮ 55 straipsnio 4 dalis).

9726.

98Pirmosios instancijos teismo išvada dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, balsavimo ir sprendimų priėmimo pažeidimų nebuvimo (JANĮ 46, 47, 49, 51 straipsniai) atskiruoju skundu nekvestionuojama, todėl šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

9927.

100JANĮ 85 straipsnyje reglamentuota, kad juridinio asmens turtas parduodamas vadovaujantis šiais principais: 1) rinkos kainos principu, reiškiančiu, kad turto pardavimo kaina turi būti nustatoma pagal analogiško turto pardavimo rinkoje kainas; 2) didžiausios kainos principu, reiškiančiu, kad turtą turi būti siekiama parduoti už didžiausią galimą kainą; 3) turto apyvartos greičio principu, reiškiančiu, kad turtas turi būti parduodamas taip, kad būtų užtikrintas kuo greitesnis jo grąžinimas į apyvartą ir vertės išsaugojimas.

10128.

102Pagal JANĮ 86 straipsnio 2 dalį juridinio asmens turtas parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, išskyrus iš varžytynių parduodamą turtą. Nemokumo administratorius siūlo kreditorių susirinkimui pradinę turto pardavimo kainą, kartu pateikdamas siūlomos turto pardavimo kainos pagrindimą. Juridinio asmens pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Juridinio asmens turtas parduodamas tik kreditorių susirinkimui pritarus turto, išskyrus parduodamą iš varžytynių turtą, pardavimui (JANĮ 86 straipsnio 3 – 5 dalys). Kreditorių susirinkimas turi teisę leisti turtą parduoti kitu negu iš varžytynių būdu (JANĮ 44 straipsnio 8 punktas).

10329.

104BUAB „JUDRINGĖ“ kreditoriai skundžiamu nutarimu patvirtino likusio įmonės turto – materialinių ir procesinių teisių dėl pareikštos 230 574,88 Eur dydžio ieškinio sumos ir visų kitų teisių civilinėje byloje Nr. e2-1683-513/2017 (Nr. e2-238-730/2019) pardavimo tvarką ir nusprendė teises pardavinėti: 1) iki 2020 m. liepos 10 d. už 125 000 Eur vertę; 2) nepavykus iki 2020 m. liepos 10 d. parduoti už 125 000 Eur vertę, pardavinėti iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. už 120 000 Eur vertę; 3) nepavykus iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. parduoti už 120 000 Eur, pardavinėti iki 2020 m. rugsėjo 10 d. už 115 000 Eur vertę; 4) nepavykus iki 2020 m. rugsėjo 10 d. parduoti už 115 000 Eur, pardavinėti iki 2020 m. spalio 10 d. už 110 000 Eur vertę; 5) nepavykus iki 2020 m. spalio 10 d. parduoti už 110 000 Eur, pardavinėti iki 2020 m. lapkričio 10 d. už 105 000 Eur vertę; 6) nepavykus iki 2020 m. lapkričio 10 d. parduoti už 105 000 Eur, pardavinėti iki 2020 m. gruodžio 10 d. už 100 000 Eur vertę; 7) nepavykus iki 2020 m. gruodžio 10 d. parduoti už 100 000 Eur, šaukti kreditorių susirinkimą.

10530.

106Apeliantas neteikia argumentų, kad skundžiamu nutarimu pažeistas nutarties 27-28 punktuose aptartas juridinio asmens turto pardavimo tvarkos bei principų teisinis reguliavimas. Teiginys dėl būtinumo procesines bei materialines teises pardavinėti iš varžytynių kaip numatyta JANĮ 90 straipsnio 1 dalies 2 punkte atmestinas kaip neargumentuotas bei deklaratyvus. Be to, be jau aptarto reglamentavimo ir JANĮ 90 straipsnio 2 dalis suteikia teisę kreditorių susirinkimui nemokumo administratoriaus motyvuotu prašymu priimti sprendimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą turtą leisti parduoti kitu negu iš varžytynių būdu, jeigu tokio pardavimo atveju numatoma nauda kreditoriams būtų didesnė, negu turtą parduodant iš varžytynių. Kaip minėta, apeliantas neteikia argumentų dėl jo siūlomos pardavimo tvarkos – turtą pardavinėti iš varžytynių, o nepardavus nurašyti, naudingumo tiek pačiai bankrutavusiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Apelianto argumentai iš esmės nukreipti tik į bankroto procedūrų vilkinimą, teigiant, kad pagrindinė kreditorė, pasinaudodama savo dominuojančia padėtimi bankroto procese, vengia priimti sprendimus dėl kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų klausimų, tokiu būdu vilkindama bankroto procesą, todėl yra tikslinga teismui patvirtinti siūlomą materialinių ir procesinių teisių pardavimo tvarką.

10731.

108Apeliantas teisingai nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais gali įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, kreditorių, turinčių balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui, atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, gali nustatyti turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą. Tam turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196-313/2017). Tačiau apeliantas nedetalizuoja, kuo pasireiškia kreditorės neveikimas, sąlygojantis proceso vilkinimą ir lemiantis teismo įsikišimą į kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirto klausimo sprendimą. Tokio įsikišimo būtinumo savaime nelemia ir bankroto proceso trukmė.

10932.

110Pagal bylos duomenis akivaizdu, kad BUAB ,,JUDRINGĖ“ bankroto procesas tęsiasi jau pakankamai ilgą laiką (bankroto byla atsakovei iškelta 2013 m.), tačiau atsižvelgiant į parduodamo turto specifiką (materialinės ir procesinės teisės dėl pareikštos 230 574,88 Eur dydžio ieškinio sumos civilinėje byloje Nr. e2-1683-513/2017 (Nr. e2-238-730/2019), kurioje vienas iš atsakovų yra apeliantas) ir vieną pagrindinių bankroto proceso tikslų – kuo didesne apimtimi patenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, jog ginčijamu sprendimu neįgyvendinama kreditorių susirinkimo kompetencija ir yra pagrindas teismui nustatyti kitokią turto (reikalavimo teisių) pardavimo tvarką ir kainą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad įmonės bankroto proceso greitumo ir operatyvumo principai nenusveria teisės į teisingą bankroto procesą, kreditorių teisėtų lūkesčių užtikrinimo principų. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012, 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015).

11133.

112Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo jo pateiktų argumentų, taip atmesdamas galimybę pareiškėjui skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą skunde nurodytais motyvais. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstami tokie atvejai, kai sprendimas, nutartis yra be motyvų (sutrumpintų motyvų). Pirmosios instancijos teismo motyvų glaustumas, atmetant apelianto argumentus, ar detalus kiekvieno argumento neatkartojimas skundžiamoje nutartyje nelemia teismo pareigos visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti visas ginčo aplinkybes pažeidimo. Be to, pareiškėjui nebuvo užkirstas kelias nesutinkant su pirmosios instancijos teismo argumentais įgyvendinti savo apeliacijos teisę.

11334.

114Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-279-381/2020, aptaręs CPK 270, 301, 303 straipsnių reglamentavimą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. spalio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-968/2003 pateiktus išaiškinimus, nurodė, kad teisinę reikšmę turi ne tik teismo sprendimo rezoliucinė dalis, bet ir konkrečių faktų ir teisinių santykių, kurie dalyvavusiems byloje asmenims gali būti vertinami kaip prejudiciniai, nustatymas. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, gali panaikinti visą procesinį sprendimą ar jo dalį ir priimti naują sprendimą arba jį pakeisti. Taigi, gali būti skundžiamas tiek visas procesinis sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis.

11535.

116Apeliantas prašo iš skundžiamos nutarties pašalinti 20 punkte išdėstytus motyvus: „.. sutiktina su kreditorių UAB „LANKSTINYS“ ir VSDFV Mažeikių skyriaus atsiliepimuose išdėstyta pozicija, kad kreditoriaus A. B. siekis yra ne gauti kuo didesnį kreditinio reikalavimo patenkinimą, trumpinti UAB „JUDRINGĖ“ bankroto proceso terminą, bet iš esmės išvengti žalos atlyginimo bendrovei iš jo priteisimo.“ Apelianto teigimu, tokia motyvacija akivaizdžiai pažeidžia jo teisėtus interesus į tinkamą procesą dėl nutarimo pripažinimo negaliojančiu, nes nurodytas teismo motyvas išeina iš bylos nagrinėjimo ribų ir nėra absoliučiai nei faktine, nei teisine prasme pagrįstas, nes apeliantas neturi jokios pareigos atlyginti žalą bendrovei.

11736.

118Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad faktinės aplinkybės, jog ginčo sprendimu parduodamos materialinės ir procesinės teisės civilinėje byloje Nr. e2-1683-513/2017 (Nr. e2-238-730/2019) pagal ieškovo N. M. ieškinį atsakovui A. B. dėl prievolių pripažinimo solidariosiomis ir skolos priteisimo ir pagal trečiųjų asmenų, pareiškusių savarankiškus reikalavimus, UAB „LANKSTINYS“ bei BUAB „JUDRINGĖ“ ieškinį atsakovams N. M. ir A. B. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, UAB „Jens Transport“, UAB „Rekosta“, UAB „Prolain“, restruktūrizuojama UAB „Lucanica“, „Luminor Bank“ AS, G. M., K. D., t. y. byloje, kurioje vienas iš atsakovų, iš kurio prašoma priteisti pinigines lėšas, yra pats apeliantas, nelemia apelianto prašomų pašalinti motyvų nepagrįstumo ar sąsajų su nagrinėjamu klausimu nebuvimo. Taip pat nėra pagrindo teigti, kad ginčijamu motyvu, pritardamas kreditorių argumentams teismas nustatė konkrečius faktus ir teisinius santykius, kurie dalyvavusiems byloje asmenims gali būti vertinami kaip prejudiciniai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes apelianto prašymas dėl motyvų iš nutarties pašalinimo netenkinamas. Dėl bylos procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų

11937.

120Apibendrindamas išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino visas nagrinėjamam klausimui reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė nagrinėjamam klausimui aktualias teisės normas, todėl pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, tinkamai motyvavo skundžiamą nutartį. Atskirojo skundo argumentai skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo nepaneigia, todėl ji paliekama nepakeista, o apelianto atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12138.

122Suinteresuotas asmuo UAB „LANKSTINYS“ pateikė prašymą priteisti iš apelianto 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus (2020 m. rugsėjo 22 d. sąskaitą bei 2020 m. spalio 5 d. banko patvirtinimą apie lėšų įskaitymą į kliento sąskaitą).

12339.

124Pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, kreditorės patirtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 300 Eur, priteistinos iš apelianto (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Kreditorės patirtos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti neviršija nurodytose Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio (8.16 punktas), todėl priteistinos iš apelianto (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

125Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

126Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

127Priteisti suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LANKSTINYS“ (juridinio asmens kodas 141680679) iš apelianto A. B. (asmens kodas ( - )) 300 Eur (tris šimtus eurų) apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. kovo 29 d. nutartimi iškėlė uždarajai... 8. 2.... 9. Pareiškėjas, BUAB „JUDRINGĖ“ kreditorius, A. B. kreipėsi į teismą su... 10. 3.... 11. Pareiškėjas nurodė, kad UAB „JUDRINGĖ“ bankroto byla iškelta 2013 m.... 12. 4.... 13. UAB „LANKSTINYS“ balsais (80,53 proc. balsų), ginčijamu kreditorių... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartimi kreditoriaus A. B.... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad 2020 m. birželio 10 d. UAB „JUDRINGĖ“ kreditorių... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad kreditorius A. B. nenurodo, jog buvo pažeista... 22. 8.... 23. Remdamasis kasacinio teismo išaiškinimais 2012 m. gruodžio 28 d. nutartyje... 24. 9.... 25. Pritaręs pareiškėjo pozicijai, kad bendrovės likvidavimo terminas... 26. 10.... 27. Teismas pabrėžė, kad kreditorių susirinkimui priimant nutarimą dėl... 28. 11.... 29. Teismas, nekartodamas šioje bankroto byloje 2018 m. rugsėjo 7 d. Klaipėdos... 30. 12.... 31. Teismas nurodė, kad nors pareiškėjas teismo prašo patvirtinti jo siūlomą... 32. 13.... 33. Teismas, remdamasis kasacinio teismo išaiškinimais, kad kai kreditorių... 34. 14.... 35. Teismas, įvertinęs visą bylos medžiagą, padarė išvadą, kad... 36. III.... 37. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 38. 15.... 39. Suinteresuotas asmuo A. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 40. 15.1.... 41. Teismas nenagrinėjo kreditoriaus pateiktų argumentų, taip atmesdamas... 42. 15.2.... 43. Pagal teismų praktiką, bankroto procese turi būti siekiama kiek įmanoma... 44. 15.3.... 45. Pareiškėjas kėlė klausimą, kad BUAB „JUDRINGĖ“ turto pardavimo... 46. 15.4.... 47. Pateikto skundo išnagrinėjimui išreikalautina BUAB „JUDRINGĖ“ bankroto... 48. 15.5.... 49. Bendrovės 2020 m. birželio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimas nustatė... 50. 15.6.... 51. Pagrindinė kreditorė neteikia paaiškinimų, argumentų, kuriais būtų... 52. 15.7.... 53. Apelianto vertinimu, skundžiamos nutarties 20 punkte nurodytais motyvais... 54. 16.... 55. Suinteresuotas asmuo, BUAB „JUDRINGĖ“ kreditorė, UAB „LANKSTINYS“... 56. 16.1.... 57. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų 2019 m. spalio 11 d. nuosprendžiu... 58. 16.2.... 59. Teismas atskleidė ginčo esmę, išnagrinėjo visus pareiškėjo skundo... 60. 16.3.... 61. Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kurie... 62. 16.4.... 63. Apeliantas nepagrįstai argumentuoja dėl JANĮ 90 straipsnio taikymo, nes šia... 64. 16.5.... 65. Apeliantas atskirajame skunde nepagrindė, jog didesnę naudą kreditoriai... 66. 16.6.... 67. Apelianto teismui siūlyta pardavimo tvarka patogi ne kreditoriams, kurie... 68. 16.7.... 69. Vien tai, kad apelianto netenkina pirmosios instancijos teismo nutartyje... 70. 17.... 71. Suinteresuotas asmuo, BUAB „JUDRINGĖ“ kreditorius, VSDFV Mažeikių... 72. 17.1.... 73. Kreditorius iš esmės nesutinka su reikalavimo teisių, kylančių iš... 74. 17.2.... 75. Įmonės bankroto proceso greitumo ir operatyvumo principai nenusveria teisės... 76. 17.3.... 77. Iš faktinių bylos aplinkybių nenustatyta, kad kreditorių susirinkimas... 78. Teismas... 79. IV.... 80. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 81. 18.... 82. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria netenkintas kreditoriaus... 83. 19.... 84. Apeliantas A. B. kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: septynis... 85. 20.... 86. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 87. 21.... 88. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad apeliantas,... 89. 22.... 90. Byloje nustatyta, kad 2020 m. birželio 10 d. vykusiame BUAB „JUDRINGĖ“... 91. 23.... 92. Pareiškėjas A. B. teismui pateikė skundą prašydamas panaikinti 2020 m.... 93. 24.... 94. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus... 95. 25.... 96. Tačiau kreditorių autonomijos principas nereiškia, kad kreditorių... 97. 26.... 98. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl procedūrinių kreditorių... 99. 27.... 100. JANĮ 85 straipsnyje reglamentuota, kad juridinio asmens turtas parduodamas... 101. 28.... 102. Pagal JANĮ 86 straipsnio 2 dalį juridinio asmens turtas parduodamas... 103. 29.... 104. BUAB „JUDRINGĖ“ kreditoriai skundžiamu nutarimu patvirtino likusio... 105. 30.... 106. Apeliantas neteikia argumentų, kad skundžiamu nutarimu pažeistas nutarties... 107. 31.... 108. Apeliantas teisingai nurodo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 109. 32.... 110. Pagal bylos duomenis akivaizdu, kad BUAB ,,JUDRINGĖ“ bankroto procesas... 111. 33.... 112. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo... 113. 34.... 114. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. balandžio 9 d. nutartyje civilinėje... 115. 35.... 116. Apeliantas prašo iš skundžiamos nutarties pašalinti 20 punkte išdėstytus... 117. 36.... 118. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad faktinės aplinkybės, jog... 119. 37.... 120. Apibendrindamas išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 121. 38.... 122. Suinteresuotas asmuo UAB „LANKSTINYS“ pateikė prašymą priteisti iš... 123. 39.... 124. Pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, kreditorės patirtos... 125. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 126. Klaipėdos apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.... 127. Priteisti suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LANKSTINYS“...