Byla N1-5-948/2016
Dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė A. S. sveikatą. Ši veika atitinka LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant Ž. K., dalyvaujant prokurorei D. Š., nukentėjusiajam A. S., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M.Š., a.k. ( - ) gim. ( - ), Biržų r., ( - ) kaime, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 10 klasių išsilavinimo, nesimokantis ir nedirbantis, gyvenantis ir deklaravęs gyvenamą vietą Biržų r., ( - ) k, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Kaltinamasis M. Š. 2015 m. balandžio 8 d., apie 23 val., Biržų r., ( - ) k., ( - ), vaikų socializacijos centre „Š“, A. S. ir E. P. gyvenamajame kambaryje, viešoje vietoje, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliu, akivaizdžiai agresyviu ir moralės požiūriu nepriimtinu, aplinkinius šokiruojančiu elgesiu, iš chuliganiškų paskatų - tyčia, A. S. trenkdamas kumščiu į veidą ir į pilvą, A. S. pargriuvus ant žemės, suduodamas kumščiais ir įspirdamas A. S. ne mažiau 4 kartų į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas A. S. kraujosruvą kairiame skruoste, kairės ausies kaušelio minkštųjų audinių sumušimą, apatinio žandikaulio kairiojo kampo lūžį, tuo nukentėjusiajam A. S. padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą, tuo įžūliais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, bei dėl chuliganiškų paskatų nesunkiai sutrikdė A. S. sveikatą. Ši veika atitinka LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.

4Kaltinamasis M. Š. teismo posėdžio metu kaltu iš esmės prisipažino, pripažino faktines bylos aplinkybes, tačiau mano, kad galėjo suduoti nukentėjusiajam ne daugiau 3 smūgių. Parodė, kad galėjo būti balandžio 8 d., apie 23 val. Konfliktas įvyko A. S. ir E. P. kambaryje. A. S. grįžo iš pabėgimo. Apsauginis R. V. palydėjo A. S. iki kambario durų. A. S. įėjus į kambarį, gal po minutės ir jis įėjo į A. S. kambarį. Kai įėjo į kambarį, ten jau buvo A. B., A. M. ir E. P., kuris miegojo. Konfliktas kilo dėl to, kad A. S. su juo nepasisveikino ir jį pastūmė. Trenkė atgal į pilvą ir į petį kumščiu. Trenkiant nuo peties ranka galėjo nuslysti ir kliūti A. S. į veidą. Koja nespyrė. Nukentėjusysis nugriuvęs nebuvo. Į kambarį norėjo įeiti naktinė budėtoja ir apsauginis. Neprašė kitų vaikinų palaikyti duris, kad niekas neužeitų. Durys buvo užsikirtusios. Iš kitos pusės jas atidarė apsauginis ir naktinė budėtoja. Su A. B. ir A. M. iš anksto nesitarė, kad reikia sumušti A. S. už pabėgimą. Kai A. S. pabėgo, kitiems auklėtiniams buvo atjungę internetą, neleido į lauką. Buvo žinoma, kad tą dieną turėjo parvažiuoti A. S.. A. M. galėjo teigti, kad jis (M. Š.) spyrė, nes su A. S. buvo draugai, galėjo būti susitarę. Gailisi dėl tokio poelgio. Posėdžio metu kaltinamasis atsiprašė nukentėjusiojo A. S..

5Nukentėjusysis A. S. parodė, kad iš socializacijos centro buvo pabėgęs kokius 7 kartus, todėl įvykio detalių po grįžimo iš šio pabėgimo nebeprisimena. Po įvykio geriau prisiminė. Socializacijos centro darbuotojui R. V., kuris parvežė jį iš Vilniaus, nesakė, kad buvo sumuštas Vilniuje, nesiskundė galvos skausmu. Su M. Š. iki įvykio susipykę nebuvo. Konflikto metu buvo nugriuvęs ant grindų. Buvo sumuštas. Buvo padarytas ausies ir žandikaulio sužalojimas. Galėjo būti suduota apie 20 smūgių. Kažkas naudojo smurtą prieš jį, bet nežino, kas sudavė smūgius. Iš ligoninės pabėgo. Pretenzijų M. Š. neturi.

6Liudytoja B. P. parodė, kad dirba „Š“ socializacijos centre budėtoja. Auklėtinis A. S. buvo pabėgęs iš socializacijos centro, tą vakarą buvo sugrąžintas atgal. A. S. parvežė apsauginis R. V.. Apsauginis A. S. atvedė iki grupės. A. S. įėjo į grupę, po to į savo kambarį. Išgirdusi triukšmą, bildesį, šnarėjimą, ėjo žiūrėti, kas vyksta. Rėkavimo nebuvo. A. B. ją stūmė tolyn, vaikščiojo priekyje ir neleido praeiti. Jos į kambarį neleido, nes iš vidaus buvo užsibarikadavę kambario duris. Iškvietė apsauginį. Apsauginis duris atidarė jėga, pastumdamas petimi. Kai atidarė duris, visi stovėjo, kaip niekur nieko. Liepė auklėtiniams eiti į savo kambarius miegoti. A. S. irgi atsigulė. Klausė, kas atsitiko. A. S. sakė, kad nieko nebuvo. Naktį A. S. ėjo į tualetą ir ji pastebėjo, kad jam raudona ausis. Vėliau A. S. pasakė, kad skauda ausį, kad jis buvo parkritęs. Nesakė, kur buvo pargriuvęs. Iškvietė greitąją ir policiją. Paskui A. S. vėl buvo pabėgęs ir į socializacijos centrą nebegrįžo.

7Liudytojas R. V. parodė, kad dirba ( - ) socializacijos centre apsauginiu. Datos tiksliai nebepamena, važiavo į Vilnių parsivežti A. S.. Parvežė A. S. apie 22 val., palydėjo į III aukštą, į III grupę. Pridavė A. S. budėtojai B. P.. Netrukus jį pakvietė budėtoja dėl kilusio triukšmo. Girdėjo triukšmą, barantis, „koliojantis“. Į kambarį įėjo, stumtelėjęs stipriau duris, nes atrodė, kad duris kažkas laikė. E. P. ir dar vienas vaikinas gulėjo lovose. Viduryje kambario buvo A. M., o toliau A. S. ir M. Š.. A. S. ir M. Š. kažką barėsi, aiškinosi. Nematė, kad A. S. ir M. Š. vienas prieš kitą būtų smurtavę. M. Š. buvo gan pavyzdingas auklėtinis, o A. S. sudėtingesnis. Vežant A. S. iš Vilniaus, A. S. sakė, kad jam svaigsta ir skauda galva, sakė, kad „gavo į galvą“. Akivaizdžių sužalojimų nepastebėjo. A. S. sakė, kad nori, jog jį išvežtų į medicinos įstaigą, kad galėtų pabėgti. Teisėjai pagarsinus liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 34) parodė, kad įvykio aplinkybes geriau prisiminė po įvykio, kada parodė, jog įėjus į kambarį A. S. sėdėjo ant lovos. Paraudimą prie ausies pamatė kambaryje. A. S. sakė, kad jam skauda galvą, žandikaulį. A. S. nekalbėjo, kad buvo sumuštas, tik sakė, kad nori pabėgti iš ligoninės.

8Liudytojas A. B. parodė, kad A. S. grįžus iš pabėgimo, jis, A. M., R. S. ir M. Š. atėjo į A. S. kambarį pasisveikinti. Kilo konfliktas tarp A. S. ir M. Š.. A. S. galėjo kažką pasakyti M. Š. ir jie pradėjo muštis. M. Š. gal ir trenkė A. S. vieną kartą į veido sritį. Apsauginis atėjo, kai pakvietė budėtoja, nes išgirdo, kad A. S. verkia. Budėtoja durų neatidarė, nes jos buvo užsitrenkusios. Niekas durų nelaikė. Duris atidarė apsauginis. M. Š. neprašė padėti primušti A. S.. Teisėjai pagarsinus liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 31-32), juos patvirtino, nes iš karto po įvykio prisiminė geriau. A. S. buvo pargriuvęs, bet kaip ir nuo ko jis pargriuvo, nematė. Kiti vaikinai ir jis A. S. smūgių nesudavė. Dėl A. S. pabėgimo neleido naudotis kompiuteriais, nebuvo interneto, neleido pasivaikščioti.

9Liudytojas E. P. parodė, kad A. S. grįžus iš pabėgimo, miegojo. Pramerkęs akis pamatė, kad A. S. ir M. Š. susiginčijo. A. S. pastūmė M. Š., M. Š. pastūmė A. S.. A. S. nugriuvo į lovą. Kambaryje prie durų buvo A. M., A. B.. A. S. jie nemušė. Nematė, kad A. S. kambaryje kažkas muštų. Kambario durys kartais užsitrenkdavo. Budėtoja buvo priėjusi prie kambario durų, prašė įleisti. Buvo prisnūdęs, todėl nesikėlė ir nenuėjo įleisti budėtojos. Kai budėtoja prašė įleisti, duris laikė A. B.. A. B. buvo kambaryje. Buvo pabėgęs kartu su A. S., bet Vilniuje išsiskyrė. Į socializacijos centrą grįžo prieš dieną iki A. S. sugrįžimo. Jam grįžus, nebuvo problemų, socializacijos centro gyventojai neskriaudė. Buvo žinoma, kad tą vakarą turi parvežti A. S.. Už pabėgimą Centro gyventojams buvo apribotas televizoriaus žiūrėjimo laikas. Iki A. S. grįžtant į socializacijos centrą negirdėjo, kad kas nors iš gyventojų būtų kalbėjęs, kad reikia su A. S. atsiskaityti, kažką jam padaryti.

10Liudytojas A. M. parodė, kad A. S. parvežus iš Vilniaus, susirinko A. S. kambaryje paklausti, kaip sekėsi. A. S. su M. Š. susistumdė. A. S. buvo pargriuvęs ant žemės. Pirmas pastūmė A. S.. Paskui atėjo apsauginis. Nematė, kad A. S. kas nors muštų. A. S. pats pirmas šoko. A. B. laikė duris, o jis žiūrėjo, kaip laikė duris, nes brovėsi apsauginis. Kambaryje buvo jis, M. Š., A. S., A. B.. Teisėjai pagarsinus liudytojo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b.l. 61-62), parodė, kad 2015-07-03 jo parodymai neteisingi. Dabar sako tiesą. Ikiteisminio tyrimo metu neskaitė, ką parašė tyrėja, kai jį apklausinėjo.

11Liudytojas R. S. parodė, kad žino, jog A. S. buvo pabėgęs ir tą vakarą grįžo į socializacijos centrą. Su A. S. prasilenkė lipdami laiptais, pasisveikino. A. S. nuėjo į grupę trečiame aukšte, o jis – į pirmą aukštą pas apsauginį. A. S. kambaryje nebuvo, triukšmo negirdėjo, nes tuo metu buvo pirmame aukšte.

12Iš VTMT Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad poodinė kraujosruva kairiame skruoste, kairio skruosto ir kairės ausies kaušelio minkštųjų audinių sumušimas, apatinio žandikaulio kairiojo kampo lūžis A. S. padaryta kieto buko daikto poveikyje, galimai aplinkybėse nurodytu laiku, t.y. 2015-04-08. Sužalojimai galėjo būti padaryti ne mažiau keturių bukų trauminių poveikių pasėkoje. A. S. nustatomas nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl apatinio žandikaulio lūžio jo sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei 10 dienų laikotarpiui (b.l. 49).

13Kaltinamojo kaltė dėl šio nusikaltimo įrodoma jo paties parodymais, nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, rašytine bylos medžiaga.

14LR BK 284 str. 1 d. nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Kvalifikuojant veiką pagal 284 str. 1 d. neturi reikšmės, kas pradėjo konfliktą, neturi reikšmės ir veikos padarymo motyvai. Jie gali būti ir chuliganiški, bet gali būti ir asmeniniai. Veikos kvalifikavimą lemia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. Nusikaltimo padarymo vieta yra viešoji vieta. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Vaikų socializacijos centro gyvenamosios patalpos yra pripažintinos viešomis vietomis, nes jose gali laisvai lankytis ir būti tiek šios įstaigos auklėtiniai, tiek įstaigos personalas. Nusikalstamo elgesio padariniai yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Papildoma vertybė, saugoma LR BK 284 str., yra žmogaus sveikata bei nuosavybė. Pagal teismų praktiką visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį viešoje vietoje panaudojamas fizinis smurtas. Smūgio sudavimas nepatikusiam asmeniui viešai, net ne žmonių minioje reiškia įžūlius veiksmus ir nepagarbą aplinkiniams (kasacinė nutartis Nr. 2K-652/2007). Byloje nustatyta, kad kaltinamojo M. Š. viešais smurtiniais veiksmais buvo sukeltas triukšmas, atkreipęs įstaigos darbuotojų dėmesį.

15Pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino dėl chuliganiškų paskatų. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės bylos Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009,2K-241/2009, 2K-266/2009). Teismas, nenustatęs asmeninių santykių tarp nukentėjusiojo ir kaltinamojo, neturi pagrindo perkvalifikuoti veiką pagal LR BK 138 str. 1 d., kaip kad prašo kaltinamojo gynėjas.

16Ištyrus liudytojų parodymus, nustatyta, kad smurtinius veiksmus A. S. atžvilgiu atliko tik kaltinamasis M. Š.. Liudytojai patvirtino, kad konflikto metu nukentėjusysis buvo pargriuvęs, M. Š. jam vieną kartą įspyrė koja. Nukentėjusysis A. S. patvirtino, kad po pabėgimo į socializacijos centrą grįžo nesumuštas, galvos skausmu nesiskundė. A. S. padarytus sužalojimus patvirtina specialisto išvada. Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamojo M. Š. kaltė įrodyta, nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p., kadangi kaltinamasis M. Š. viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, taip pat nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą.

17Kaltinime mažintinas suduotų smūgių skaičius, kadangi tikslaus smūgių skaičiaus nepamena ir pats nukentėjusysis, jų skaičiaus negalėjo nurodyti apklausti liudytojai, o pats kaltinamasis pripažįsta galėjęs suduoti ne daugiau 3 smūgių. Smūgių skaičius veikų kvalifikacijai įtakos neturi.

18Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

19Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi pagrindais, numatytais Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 54 straipsnyje, ir taisyklėmis, kurias nustato Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso VIII – sis skyrius, į nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumus, numatytus BK XI skyriuje, t.y., atsižvelgiama į visas bylos aplinkybes, į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, jos apimtį, į kaltės formą ir rūšį, į padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, stadiją, kaltinamojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

20Kaltinamojo M. Š. atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra M. Š. įvykdė dvi tyčines nusikalstamas veikas – viena iš jų įstatymų leidėjo priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai, kita – nesunkių (LR BK 11 str. 3 d., 4 d.). Nusikalstamos veikos yra baigtos, įvykdytos kaltinamajam esant nepilnamečiui. M. Š. neteistas, teisiamas pirmą kartą, baustas administracine tvarka (b.l. 68-71), Psichikos sveikatos centre dėl priklausomybių ir psichinių ligų neregistruotas (b.l.78). Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktoje informacijoje apie vaiko gyvenimo ir auklėjimo sąlygas nurodoma, kad tėvų R. ir S. Š. šeima dėl girtavimo ir socialinių įgūdžių stokos įrašyta į rajono socialinės rizikos šeimų apskaitą nuo 2000 metų. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis atsiprašė nukentėjusiojo.

21Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, M. Š. už atskiras nusikalstamas veikas skiriamos bausmės, mažesnės nei straipsnių sankcijose už įvykdytas nusikalstamas veikas numatyti bausmių vidurkiai. Įvertinęs visas paminėtas aplinkybes, padarytų nusikaltimų pobūdį, teismas mano, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, paskyrus M. Š. galutinę subendrintą laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidedant ir skiriant auklėjamojo poveikio priemones.

22Kaltinamajam taikoma kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina iki bus pradėtas vykdyti nuosprendis.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301-305 str., 307-308 str., teismas

Nutarė

24M. Š. pripažinti kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p. ir nubausti:

25pagal LR BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 10 (dešimčiai) mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val.;

26pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams.

27Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

28Vadovaujantis LR BK 92 str., bausmės vykdymą atidėti 2 m. (dvejiems metams), vadovaujantis LR BK 82 str. skirti auklėjamojo poveikio priemones – įspėjimą ir elgesio apribojimą 10 mėnesių, įpareigojant būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val.

29Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

30M. Š. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti pradėjus vykdyti nuosprendį.

31Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Edita Jusevičienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Kaltinamasis M. Š. 2015 m. balandžio 8 d., apie 23 val., Biržų r., ( - )... 4. Kaltinamasis M. Š. teismo posėdžio metu kaltu iš esmės prisipažino,... 5. Nukentėjusysis A. S. parodė, kad iš socializacijos centro buvo pabėgęs... 6. Liudytoja B. P. parodė, kad dirba „Š“ socializacijos centre budėtoja.... 7. Liudytojas R. V. parodė, kad dirba ( - ) socializacijos centre apsauginiu.... 8. Liudytojas A. B. parodė, kad A. S. grįžus iš pabėgimo, jis, A. M., R. S.... 9. Liudytojas E. P. parodė, kad A. S. grįžus iš pabėgimo, miegojo. Pramerkęs... 10. Liudytojas A. M. parodė, kad A. S. parvežus iš Vilniaus, susirinko A. S.... 11. Liudytojas R. S. parodė, kad žino, jog A. S. buvo pabėgęs ir tą vakarą... 12. Iš VTMT Panevėžio skyriaus specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad... 13. Kaltinamojo kaltė dėl šio nusikaltimo įrodoma jo paties parodymais,... 14. LR BK 284 str. 1 d. nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas viešoje... 15. Pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar... 16. Ištyrus liudytojų parodymus, nustatyta, kad smurtinius veiksmus A. S.... 17. Kaltinime mažintinas suduotų smūgių skaičius, kadangi tikslaus smūgių... 18. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.... 19. Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi pagrindais, numatytais... 20. Kaltinamojo M. Š. atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių... 21. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, į kaltinamojo asmenybę, M. Š. už... 22. Kaltinamajam taikoma kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301-305 str., 307-308 str.,... 24. M. Š. pripažinti kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d. ir 138 str. 2 d. 8 p. ir... 25. pagal LR BK 284 str. 1 d. laisvės apribojimu 10 (dešimčiai) mėnesių,... 26. pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams.... 27. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p., paskirtas bausmes... 28. Vadovaujantis LR BK 92 str., bausmės vykdymą atidėti 2 m. (dvejiems metams),... 29. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 30. M. Š. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 31. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali...