Byla 2K-266/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Gintaro Godos, Tomo Šeškausko ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. Č. kasacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 31 d. nuosprendžio, kuriuo G. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie paskirtos bausmės pridėta dalis neatliktos bausmės pagal 2008 m. spalio 23 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendį ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas ketveriems metams dviem mėnesiams.

2Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 15 d. nutartis, kuria nuteistojo G. Č. apeliacinis skundas atmestas.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą ir susipažinusi su baudžiamąja byla,

Nustatė

4G. Č. nuteistas už tai, kad 2008 m. kovo 5 d., apie 17.00 val., Šiauliuose ( - ), iš chuliganiškų paskatų spirdamas vieną kartą keliu į pilvo sritį O. Č., padarė nukentėjusiajai pilvo sumušimą, kraujo susikaupimą poodyje, gaktos ir lytinių organų srityje su kraujosruva, taip sukeldamas O. Č. nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl pilvo sumušimo jos sveikata sutriko ilgiau nei dešimt dienų.

5Kasaciniu skundu G. Č. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 31 d. nuosprendį bei Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 15 d. nutartį ir baudžiamąją bylą nutraukti.

6Kasatorius nurodo, kad teismų sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas bei padaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų.

7G. Č. teigia, kad minėto nusikaltimo jis nepadarė. Pasak nuteistojo, jis pripažintas kaltu ir nuteistas remiantis vien tik prieštaringais nukentėjusiosios O. Č. parodymais. Nuteistojo manymu, tai įvykio liudytoja D. V. „įbruko“ nukentėjusiajai mintį, kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą, o po to jau O. Č. iš esmės pakeitė savo parodymus. Kasatoriaus teigimu, pažeistos BPK 20 straipsnio ir 44 straipsnio 5 dalies nuostatos.

8Atsiliepimu į G. Č. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokuroras prašo nuteistojo G. Č. kasacinį skundą atmesti.

9Prokuroras atsiliepime pažymi, kad faktinės bylos aplinkybės ištirtos išsamiai ir nešališkai, esminių BPK pažeidimų, dėl kurių turėtų būti keičiami ar naikinami teismų sprendimai, – nepadaryta.

10Pasak prokuroro, nuteistojo G. Č. kaltė padarius BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą nusikalstamą veiką nustatyta teismo posėdžio metu tiesiogiai ištirtais ir nuosprendyje aptartais įrodymais, kuriuos teismas, priešingai nei teigiama kasaciniame skunde, vertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų. Kasatoriaus kaltė padarius nusikalstamą veiką grindžiama nukentėjusiosios O. Č., liudytojų parodymais, asmens parodymų atpažinti protokolu, specialisto išvada ir kitais bylos duomenimis.

11Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo G. Č. apeliacinį skundą, BPK 320 straipsnio nuostatų nepažeidė, iš esmės atsakė į visus apeliaciniame skunde keltus klausimus, apsvarstė visus nuteistojo pareikštus prašymus.

12Prokuroras nesutinka su kasacinio skundo teiginiais, kad, nagrinėjant bylą, buvo pažeistos BPK 20 straipsnio ir 44 straipsnio 5 dalies nuostatos.

13Be to, prokuroras pažymi, jog teismai tinkamai kvalifikavo G. Č. veiksmus kaip nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte. Baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai, skiriant nuteistajam bausmę, šiurkščių įstatymo pažeidimų taip pat nepadaryta.

14Atsiliepimu į G. Č. kasacinį skundą nukentėjusioji O. Č. prašo palikti galioti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. spalio 31 d. nuosprendį bei Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 15 d. nutartį.

15Nukentėjusioji nurodo, kad savo parodymų ji nė karto nekeitė, jau nuo pat pirmosios apklausos pareigūnams teigė, kad pažins savo skriaudiką. Iš nuotraukų O. Č. iš karto atpažino G. Č., vėliau jį pažino iš trijų parodytų atpažinti vyriškių.

16O. Č. pažymi, kad jos sveikata sutriko ne dešimčiai, o daugiau dienų, smūgio pasekmes nukentėjusioji jaučia iki šiol: sutriko nervų sistema, atsirado nemiga, geria daug papildomų vaistų.

17Nuteistojo G. Č. kasacinis skundas netenkintinas.

18Dėl kasatoriaus nurodomų BPK pažeidimų

19Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, tikrina teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnio 1 dalis), t. y. tik teismo sprendimų teisėtumą. Nuosprendžių ir nutarčių pagrįstumas, jeigu jis nesusijęs su esminiais baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimais, nagrinėjant bylą kasacine tvarka netikrinamas.

20Esminiais Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimais laikomi tokie šio Kodekso reikalavimų pažeidimai, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos kaltinamojo teisės ar kurie sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį ar nutartį (BPK 369 straipsnio 3 dalis).

21Nuteistasis G. Č. kasaciniame skunde teigia, kad teismai vadovavosi prieštaringais nukentėjusiosios parodymais ir taip pažeidė BPK 20 straipsnio ir 44 straipsnio 5 dalies nuostatas.

22Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalį teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad teismas nukentėjusiosios parodymus pripažino nuosekliais ir juos įvertino atsižvelgdamas į kitas bylos aplinkybes, kurios visos patvirtino kasatoriaus kaltę padarius jam inkriminuotą nusikaltimą. Apeliacinės instancijos teismas patikrino bylą pagal nuteistojo apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo išvadas pripažino teisingomis. Kasacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti, kad įrodymus vertinusių teisėjų vidinis įsitikinimas yra pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasatoriaus nurodoma BPK 44 straipsnio 5 dalis suteikia kiekvienam nusikalstamos veikos padarymu kaltinamam asmeniui teisę, kad jo bylą per kuo trumpiausią laiką lygybės ir viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Jokių duomenų, kad nuteistojo G. Č. byla būtų išnagrinėta pažeidžiant šią jo teisę, nėra. Ta aplinkybė, kad teismai įrodymus įvertino ne taip, kaip pageidautų kasatorius, nėra jo teisės į teisingą bylos išnagrinėjimą pažeidimas.

23Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą

24Kasatoriaus G. Č. teiginys, kad jam netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas yra nepagrįstas ir atmestinas.

25Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą baudžiamas tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino žmogų dėl chuliganiškų paskatų. Teisingam nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą svarbus nusikalstamos veikos motyvo – chuliganiškų paskatų – nustatymas. Teismų praktikoje veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant pademonstruoti niekinantį požiūrį į aplinkinius, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį.

26Byloje nustatyta, kad 2008 m. kovo 5 d., apie 17.00 val., Šiauliuose ( - ), G. Č. be jokios aiškios priežasties prišoko prie gatve einančios nukentėjusiosios O. Č. ir sudavė jai smūgį kairės kojos keliu į pilvo sritį. Šia nusikalstama veika G. Č. sukėlė nukentėjusiajai nesunkų sveikatos sutrikdymą. Tokie nuteistojo veiksmai pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą kvalifikuoti teisingai.

27Teismų sprendimų panaikinimo arba pakeitimo pagrindų, įtvirtintų BPK 369 straipsnyje, nenustatyta.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Atmesti nuteistojo G. Č. kasacinį skundą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą ir susipažinusi su... 4. G. Č. nuteistas už tai, kad 2008 m. kovo 5 d., apie 17.00 val., Šiauliuose (... 5. Kasaciniu skundu G. Č. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo... 6. Kasatorius nurodo, kad teismų sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes... 7. G. Č. teigia, kad minėto nusikaltimo jis nepadarė. Pasak nuteistojo, jis... 8. Atsiliepimu į G. Č. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 9. Prokuroras atsiliepime pažymi, kad faktinės bylos aplinkybės ištirtos... 10. Pasak prokuroro, nuteistojo G. Č. kaltė padarius BK 138 straipsnio 2 dalies 8... 11. Atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas... 12. Prokuroras nesutinka su kasacinio skundo teiginiais, kad, nagrinėjant bylą,... 13. Be to, prokuroras pažymi, jog teismai tinkamai kvalifikavo G. Č. veiksmus... 14. Atsiliepimu į G. Č. kasacinį skundą nukentėjusioji O. Č. prašo palikti... 15. Nukentėjusioji nurodo, kad savo parodymų ji nė karto nekeitė, jau nuo pat... 16. O. Č. pažymi, kad jos sveikata sutriko ne dešimčiai, o daugiau dienų,... 17. Nuteistojo G. Č. kasacinis skundas netenkintinas.... 18. Dėl kasatoriaus nurodomų BPK pažeidimų... 19. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą kasacinės instancijos teismas priimtus... 20. Esminiais Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimais laikomi tokie šio Kodekso... 21. Nuteistasis G. Č. kasaciniame skunde teigia, kad teismai vadovavosi... 22. Pagal BPK 20 straipsnio 5 dalį teisėjai įrodymus įvertina pagal savo... 23. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8... 24. Kasatoriaus G. Č. teiginys, kad jam netinkamai pritaikytas baudžiamasis... 25. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą baudžiamas tas, kas nesunkiai... 26. Byloje nustatyta, kad 2008 m. kovo 5 d., apie 17.00 val., Šiauliuose ( - ), G.... 27. Teismų sprendimų panaikinimo arba pakeitimo pagrindų, įtvirtintų BPK 369... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1... 29. Atmesti nuteistojo G. Č. kasacinį skundą....