Byla 2S-1277-258/2011
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Petro Jaržemskio, Ritos Kisielienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Kutrienės,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Amber Promotions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų R. S., J. S. ieškinį atsakovui UAB „Amber Promotions“ dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Pateiktu teismui ieškiniu ieškovai R. S. ir J. S. prašė priteisti iš atsakovo UAB “Amber Promotions” 3100 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB “Amber Promotions” pinigines lėšas 3100 Lt sumai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

8Ieškovų R. S. ir J. S. reikalavimų įvykdymui užtikrinti nutarė areštuoti atsakovei UAB „Amber Promotions“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą 3100 Lt (trijų tūkstančių šimto Lt 00 ct) sumai, uždraudžiant jį parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti kitiems asmenims. Nesant tokio turto ar esant jo nepakankamai, areštuoti trūkstamai sumai pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti. Leisti atsakovui UAB „Amber Promotions“ šios nutarties pagrindu areštuotu turtu (lėšomis) atsiskaityti su ieškovais R. S. ir J. S., mokėti darbuotojams darbo užmokestį, su juo susijusias įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondą, mokesčius ir kitus privalomus mokėjimus į valstybės ir savivaldybės biudžetus.

9Nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovė, todėl surasti ir aprašyti jos turtą 3100 Lt sumai bei išspręsti areštuoto turto saugojimo klausimą pavesti ieškovų pasirinktam antstoliui, veikiančiam Vilniaus mieste.

10Išaiškinti ieškovams, jog šią nutartį vykdyti jų pasirinktam antstoliui, veikiančiam Vilniaus mieste, turi pateikti jie ar jų atstovas. Per vieną mėnesį nuo turto arešto laikino įregistravimo dienos LR Turto arešto aktų registre nepateikus turto arešto akto, kuriame nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, laikinai įregistruotas turto arešto aktas gali būti išregistruotas iš LR Turto arešto aktų registro.

11Teismas nurodė, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovės 3100 Lt sumą. Prievolė yra turtinė, reikalavimo suma, atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovė vengia atsiskaityti su ieškovais, yra pakankamai didelė, be to, Lietuvos teismų informacinės bazės duomenimis, atsakovei yra pareikšti reikalavimai daugelyje civilinių bylų, atsakovė – juridinis asmuo, jos mokumas nėra žinomas. Preziumavo, kad atsakovė nevykdydama pareigos grąžinti ieškovei sumokėtus pinigus, turi žinoti apie prievolių nevykdymo pasekmes.

12Įvertinęs šias aplinkybes teismas konstatavo, kad didelė reikalavimų suma bei kitos ieškinyje nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str.).

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

  1. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos tada kai yra grėsmė jog dėl kokių nors atsakovų veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Šioje byloje ieškovai nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad atsakovas vengtų ar mažintų galimybes dėl teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o tik reiškia savo subjektyvią nuomonę.
  2. Atsakovas savo komercinėje veikloje nevengė jokių sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nes atsakovas ne vengia atsiskaityti, o ginčija ieškovų pareikštą reikalavimą. Atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, galinti atsiskaityti tiek su ieškovais, tiek ir su visais kitais kreditoriais, su kuriais yra kilęs teisminis ginčas dėl santykinai nedidelių sumų. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui yra visiškai nepagrįstas, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.
  3. 3 100 Lt suma nelaikytina didele.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

18Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma nėra didelė, o ieškovai nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad atsakovas bus nepajėgus teismo sprendimą įvykdyti. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad dėl to, jog pareikštas turtinis reikalavimas yra turtinis, kad skolos suma yra didelė, ir kad atsakovas vengia atsiskaityti yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad ieškovų pareikšto reikalavimo suma 3 100 Lt negali būti laikoma didele. Su šia apelianto atskirajame skunde nurodyta aplinkybe būtų galima sutikti tuo atveju, jei apeliantui, ūkinę – komercinę veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, teismuose daugiau turtinių reikalavimų nebūtų pareikšta. Tačiau iš LITEKO duomenų bazės matyti, kad su atsakovu bylinėjasi itin daug fizinių asmenų (atsakovui pareikštų ir dar neišnagrinėtų reikalavimų skaičius viršija 50), be to, į Vilniaus apygardos teismą yra kreiptasi dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Amber promotions“. Dėl to nepripažintini pagrįstais atskirojo skundo argumentai, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu. Kartu su atskiruoju skundu apelianto pateiktas balansas, sudarytas 2010 m. liepos 31 d., taip pat nesudaro pagrindo išvadai, jog šiuo metu atsakovo finansinė padėtis yra gera, nes šiame balanse nurodyti duomenys nėra aktualūs, be to, nėra aišku, kas sudarė ir pasirašė šį dokumentą (b.l. 18). Iš UAB „Amber promotions“ VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateikto balanso (finansinės atskaitomybės laikotarpis: nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31) matyti, kad įmonė turto turi už 1 279 879 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš esmės tą pačią sumą, t.y. 1 265 304, o tai reiškia, kad įmonės padėtis yra sudėtinga.

19Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p., 338 str.).

20Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 03 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ (į/k 302454691) 8 litus ir 40 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Pateiktu teismui ieškiniu ieškovai R. S. ir J. S. prašė priteisti iš... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. kovo 7 d. nutartimi ieškovų... 8. Ieškovų R. S. ir J. S. reikalavimų įvykdymui užtikrinti nutarė areštuoti... 9. Nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi... 10. Išaiškinti ieškovams, jog šią nutartį vykdyti jų pasirinktam antstoliui,... 11. Teismas nurodė, kad teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius... 12. Įvertinęs šias aplinkybes teismas konstatavo, kad didelė reikalavimų suma... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Amber promotions“ prašo panaikinti... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 18. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos neturėjo pagrindo... 19. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro... 20. Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 03 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Amber promotions“ (į/k 302454691) 8 litus ir...