Byla B2-1710-264/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų UAB „Kaišiadorių statyba“ direktoriaus A. S., AB DNB banko, BUAB „EKSPO-MATEC“ ieškinius atsakovei UAB „Kaišiadorių statyba“, bendraieškiai UAB „Reikalavimas.LT“, UAB „Peri“ ir UAB „Sostinės teisė“, tretieji asmenys nepareiškiantys, savarankiškų reikalavimų: bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „TUV Uolektis“, S. L., UAB „Markučiai“, UAB „Baltexim“, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“, UAB „Ermitažas“, dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius A. S. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kaišiadorių statyba“, bankroto administratorium paskirti UAB „Lexuna“. Ieškovas nurodo, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė 2013 – 2014 metus baigė nuostolingai, nėra galimybių atstatyti įmonės mokumą. Kadangi įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, mokėti mokesčių valstybei, darytina išvada, jog įmonė yra nemoki, todėl jai turi būti iškelta bankroto byla.

3Ieškovas AB DNB bankas ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei, bankroto administratorium paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Nurodo, kad Kauno apylinkės teismas 2011-07-08 nutartimi nutarė išieškoti iš atsakovės ieškovo naudai 219467,08 Lt skolos, 6 proc. metines palūkanas nuo negrąžintos skolos sumos nuo 2011-06-29 iki hipotekos teisėjo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo ir žyminį mokestį. Kauno miesto apylinkės teismas 2014-02-05 nutartimi nutarė išieškoti iš atsakovės 490052,94 Lt, 6 proc. metines palūkanas nuo išieškotinos sumos nuo 2011-06-29 iki teismo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo ir žyminį mokestį. Visa atsakovės skola ieškovui sudaro 824547,25 Lt. Nepaisant 2014-02-03 atsakovei įteikto įspėjimo, atsakovė skolos ieškovui per nustatytą 30 dienų terminą nuo įspėjimo įteikimo dienos nesumokėjo. Ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

4Ieškovas BUAB „EKSPO-MATEC“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Restrus“, ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei, bankroto administratorium paskirti UAB „Tigesta“. Nurodo, kad atsakovės skola ieškovui už suteiktas paslaugas sudaro 20254,23 Lt. Atsakovė neatsiskaitė su ieškovu per pretenzijoje nustatytą 30 dienų terminą. Ieškovo nuomone, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

5Bendraieškis UAB „Reikalavimas.LT“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei, bankroto administratoriumi paskirti I. S.. Nurodo, kad jam atsakovės įsiskolinimas pagal 2012-04-23 Reikalavimo perleidimo sutartį sudaro 2196,88 Lt.

6Bendraieškis UAB „Peri“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Draugo petys“. Nurodo, kad jam atsakovės skola pagal 2009-09-10 Kauno apygardos teismo patvirtintą šalių taikos sutartį sudaro 107341,16 Lt.

7Bendraieškis UAB „Sostinės teisė“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“. Nurodo, kad jam atsakovės skola pagal 2014-02-25 Reikalavimo perleidimo sutartį, sudarytą tarp UAB „Sostinės teisė“ ir BUAB „Ortas“, sudaro 22868,52 Lt.

8Trečiasis asmuo bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „TUV Uolektis“ atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Atsakovo skola jam sudaro 16 878,56 Lt.

9Trečiasis asmuo S. L. atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Atsakovo skola jam sudaro 12882,23 Lt neišmokėto darbo užmokesčio.

10Trečiasis asmuo UAB „Markučiai“ atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Atsakovo skola jam sudaro 55 704,51 Lt.

11Trečiasis asmuo UAB „Baltexim“ atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Atsakovo skola jam sudaro 1038,72 Lt.

12Trečiasis asmuo UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB „Verslo konsultantai“. Atsakovo skola jam sudaro 6158,38 Lt.

13Trečiasis asmuo UAB „Ermitažas“ atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti M. T.. Atsakovo skola jam sudaro 34658,75 Lt.

14Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.

15LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

16Iš UAB „Kaišiadorių statyba“ balanso, sudaryto 2014 m. kovo 6 d., nustatyta, kad į balansą įrašyto turto vertė viso sudaro 2.065.821,00 Lt, iš jų ilgalaikio turto – 1.735.877,00 Lt, trumpalaikio turto – 329.944,00 Lt. Pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 2014-03-06 dienai viso sudarė 3.025.300,92 Lt. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „Kaišiadorių statyba“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

17Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros.

18Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Ieškovas UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius A. S. atsakovės bankroto administratorium siūlo paskirti UAB „Lexuna“, ieškovas AB DNB bankas – UAB „Bankrotų administravimo grupė“, ieškovas BUAB „EKSPO-MATEC“ – UAB „Tigesta“, bendraieškis UAB „Reikalavimas.LT“ – I. S., bendraieškis UAB „Peri“ – UAB „Draugo petys“, bendraieškis UAB „Sostinės teisė“ – UAB „Insolvensa“, trečiasis asmuo bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „TUV Uolektis“ – UAB „Bankroto valdymas“, tretieji asmenys S. L., UAB „Markučiai“, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ – UAB „Verslo konsultantai“, trečiasis asmuo UAB „Baltexim“ – UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, trečiasis asmuo UAB „Ermitažas“ – M. T.. Visos siūlomos administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus - turi LR Ūkio ministerijos išduotus leidimus, suteikiančius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę, yra suderintos su LR Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos.

19Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai verčiančių abejoti bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai atstovauti visus įmonės kreditorius bei ginti teisėtus pačios įmonės interesus, yra galimas bankroto administratoriaus teisinis suinteresuotumas (šališkumas) tos įmonės bankroto procese. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės, kuriai iškeliama bankroto byla, vadovas bei savininkas (savininkai) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą tos įmonės bankroto bylos baigtimi, teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų būtų paskirtas ne atsakovo vadovo ar savininko pasiūlytas asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis c. b. Nr. 2-2222/2011, 2012 m. gegužės 31 d. nutartis c. b. Nr. 2-1231/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis c. b. Nr. 2-1593/2012). Vadovaujantis aukščiau minima teismų praktika, atsakovės bankroto administratoriumi neskirtinas ieškovo UAB „Kaišiadorių statyba“ direktoriaus A. S. siūlomas administratorius UAB „Lexuna“.

20Teismų praktikoje yra suformuoti bankroto administratorių parinkimo kriterijai, kurių sąrašas nėra baigtinis. Tokiais kriterijais dažniausiai įvardijami bankroto administratoriaus patirtis (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai ir pan.), užimtumas (administruojamų įmonių skaičius, dirbančių bankroto administratorių skaičius, personalo dydis ir pan.), buveinės vieta (įtakojanti administravimo išlaidų dydį, priimamų sprendimų greitumą ir pan.) ir kiti. Teismas, įvertinęs atsakovės UAB „Kaišiadorių statyba“ turto vertę ir kreditorių skaičių ir įsipareigojimų kreditoriams apimtis, sprendžia, kad atsakovės bankroto administratorium turėtų būti skiriami juridiniai asmenys, kuriuose dirba keletas bankroto administratorių, todėl neskirtini siūlomi bankroto administratoriai fiziniai asmenys I. S. ir M. T.. Vadovaujantis ekonomiškumo principu, taip pat neskirtini atsakovės bankroto administratorium UAB „Tigesta“, UAB „Draugo petys“, UAB „Insolvensa“, UAB „Bankroto valdymas“, UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, kadangi šių bankroto administratorių buveinės yra Vilniaus mieste, o atsakovės UAB „Kaišiadorių statyba“ buveinė ir turtas yra Kaišiadorių mieste. Teismo nuomone, siekiant sumažinti atsakovės administravimo išlaidas bei greitesnį bankroto procedūrų vykdymą, atsižvelgiant į tai, kad bankroto byla nagrinėjama Kauno apygardos teisme, tikslinga atsakovės bankroto administratorium paskirti Kauno mieste veikiantį juridinį asmenį. Teismas, įvertinęs Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamus duomenis apie siūlomas bankroto administratorių UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir UAB „Verslo konsultantai“ kandidatūras, sprendžia, kad administruoti UAB „Kaišiadorių statyba“ skirtina UAB „Verslo konsultantai“, kuri turi panašų užimtumą, tačiau didesnę administravimo patirtį, lyginant su UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Be to, UAB „Verslo konsultantai“ yra baigusi daugiausiai bankroto procedūrų (151) iš visų siūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, šį administratorių prašo paskirti trys atsakovės kreditoriai.

21Kadangi Kauno apygardos teismo 2014-03-10 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovei UAB „Kaišiadorių statyba“ (1 t. b. l. 41-42), todėl laikytina, jog LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punkto reikalavimas uždėti areštą atsakovo turtui, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos yra įvykdytas.

22Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

23Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių statyba“, juridinio asmens kodas 158850698, registracijos adresas: Girelės g. 45, Kaišiadorys, bankroto bylą.

24Administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“, Leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 114, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA058.

25Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

26Nustatyti, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei ir administratoriui.

28Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

29Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovas UAB „Kaišiadorių statyba“ direktorius A. S. pateikė teismui... 3. Ieškovas AB DNB bankas ieškiniu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei,... 4. Ieškovas BUAB „EKSPO-MATEC“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 5. Bendraieškis UAB „Reikalavimas.LT“ prašo iškelti bankroto bylą... 6. Bendraieškis UAB „Peri“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei, bankroto... 7. Bendraieškis UAB „Sostinės teisė“ prašo iškelti bankroto bylą... 8. Trečiasis asmuo bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „TUV Uolektis“... 9. Trečiasis asmuo S. L. atsakovės bankroto administratoriumi prašo paskirti... 10. Trečiasis asmuo UAB „Markučiai“ atsakovės bankroto administratoriumi... 11. Trečiasis asmuo UAB „Baltexim“ atsakovės bankroto administratoriumi... 12. Trečiasis asmuo UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ atsakovės bankroto... 13. Trečiasis asmuo UAB „Ermitažas“ atsakovės bankroto administratoriumi... 14. Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.... 15. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 16. Iš UAB „Kaišiadorių statyba“ balanso, sudaryto 2014 m. kovo 6 d.,... 17. Dėl bankroto administratoriaus kandidatūros.... 18. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės... 19. Pagal formuojamą teismų praktiką kaip viena iš aplinkybių, pagrįstai... 20. Teismų praktikoje yra suformuoti bankroto administratorių parinkimo... 21. Kadangi Kauno apygardos teismo 2014-03-10 nutartimi pritaikytos laikinosios... 22. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 23. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių statyba“, juridinio... 24. Administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“, Leidimas teikti... 25. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 26. Nustatyti, kad UAB „Kaišiadorių statyba“ vadovas ne vėliau kaip per 10... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 28. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 29. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...