Byla 2-1515-407/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tavo laisvalaikis“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria nutarta iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Tavo laisvalaikis“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1119-163/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „CONLEX“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tavo laisvalaikis“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „CONLEX“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė iškelti atsakovei UAB „Tavo laisvalaikis“ bankroto bylą.

5Ieškovė UAB „CONLEX“ nurodė, kad Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra perleido reikalavimo teises į atsakovės skolą UAB „CONLEX“ ir nuo 2015 m. spalio 13 d. ieškovė tapo atsakovės kreditoriumi dėl įsipareigojimo nevykdymo ir 615,37 Eur skolos. Atsakovė į ieškovės pranešimus dėl skolos sumokėjimo ir bankroto bylos iškėlimo nereagavo, su ieškove nesusisiekė, skolos nesumokėjo. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDF) biudžetui siekia 3 163,97 Eur, mokestinė nepriemoka Valstybinei mokesčių inspekcijai sudaro 2 807,09 Eur, teismuose atsakovei iškeltos 7 bylos dėl skolos priteisimo ir 2 bylos dėl piniginio reikalavimo iš sutarties. Ieškovės nuomone, atsakovė yra nemoki.

6Ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė iškelti atsakovei UAB „Tavo laisvalaikis“ bankroto bylą.

7Ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ nurodė, kad atsakovė už pateiktas prekes ir apyvartos nuolaidą yra skolinga ieškovei iš viso 15 510,52 Eur. Atsakovė nuo 2015 m. lapkričio mėnesio neatsiskaito už paslaugas bei po įspėjimo dėl bankroto bylos kėlimo įsiskolinimo nepadengė, todėl galima spręsti apie atsakovės faktinį nemokumą. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad atsakovės skola VSDF biudžetui siekia 3 163,97 Eur, UAB „Straujos“ prekybos sistemoms skolinga 3 128,68 Eur, Lietuvos gretutinių teisių asociacijai skola – 1 016,18 Eur.

8Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinės bylos pagal ieškovių UAB „CONLEX“ ir UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ ieškinius sujungtos į vieną.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi atsakovei UAB „Tavo laisvalaikis“ iškėlė bankroto bylą; UAB „Tavo laisvalaikis“ administratoriumi skyrė UAB „Bankroto administravimo partneriai“; areštavo atsakovei UAB „Tavo laisvalaikis“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą; nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius, veiksmus.

11Teismas kritiškai vertino atsakovės balanse nurodytą trumpalaikį turtą bei turimą pinigų ar piniginių ekvivalentų sumą. Teismas konstatavo, jog atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, 2016 m. balandžio 30 d. sudaryto balanso duomenimis, sudaro 126 863,62 Eur. Teismo vertinimu, net tikint, kad mokėjimo terminai UAB „Mineraliniai vandenys“ (49 538,72 Eur) ir UAB „Pernord Ricard“ (9 453,33 Eur), kaip nurodo atsakovė, dar nesuėję, tai vis tiek pradelstų mokėjimų suma yra 67 871 Eur (126 863,62 - 58 992,05) viršija pusę į 2016 m. balandžio 30 d. sudarytą balansą įrašyto turto vertės (88 443 / 2 = 44 221,5 Eur).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

13Atsakovė UAB „Tavo laisvalaikis“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus.
  2. Atsakovės nemokumo būsena yra laikino pobūdžio. Jokie kiti UAB „Tavo laisvalaikis“ kreditoriai, išskyrus ieškovus, į bylą nebuvo įtraukti, t. y. nebuvo pareiškę teisinio suinteresuotumo bankroto bylos atsakovei iškėlimu. Priešingai, kreditoriai yra suinteresuoti, kad atsakovė tęstų veiklą, nes tik tokiu būdu atsakovė gaus pajamų ir galės atsiskaityti su kreditoriais.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ prašo skundą atmesti, atsakovės atžvilgiu pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti visą atsakovės turimą turtą, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakovės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, pinigines lėšas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

  1. Atsakovė atskirajame skunde pripažino savo nemokumą. Atsakovė nepateikė teismui jokių rimtų įrodymų, kurie patvirtintų atsakovės galimybę atkurti savo mokumą, jos atstovai net nepasirodė teismo posėdyje. Į bylą buvo pateikta atsakovės nepasirašytų dokumentų.
  2. Teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir neareštavus viso atsakovės turto, kuris, bylos duomenimis, sudaro 88 442,63 Eur, kyla realus pavojus, jog šis turtas bus iššvaistytas ir / ar paslėptas nuo bankroto administratoriaus, todėl taikytinos laikinosios apsaugos priemonės.

15Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

16Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Dėl ieškovės UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones

19Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ prašė atsakovės UAB „Tavo laisvalaikis“ atžvilgiu pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti visą atsakovės turimą turtą, įskaitant, bet neapsiribojant, atsakovės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, pinigines lėšas. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, šis klausimas jau yra išspręstas, teismui nutarus areštuoti atsakovei UAB „Tavo laisvalaikis“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą. Todėl apeliacinės instancijos teismas neturi įstatyminio pagrindo iš naujo spręsti tapatų klausimą.

20Dėl pagrindų iškelti bankroto bylą buvimo

21Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai iškėlė atsakovei UAB „Tavo laisvalaikis“ bankroto bylą. Kaip teisingai atsiliepime į atskirąjį skundą atkreipė dėmesį ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“, apeliantė iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo konstatuoto fakto, jog atsakovė faktiškai yra nemoki, t. y. jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, ir skundžiamos nutarties nepagrįstumą kvestionuoja tik tuo aspektu, jog, apeliantės vertinimu, sunkumai, su kuriais ji susiduria, yra laikino pobūdžio, o bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik toms įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Sutiktina su apeliantės argumentais, jog teismas, spręsdamas klausimą, ar įmonei keltina bankroto byla, ir vertindamas jos (ne)mokumo egzistavimą, prioritetą turėtų teikti reabilitaciniam tikslui, todėl bankroto byla turi būti keliama tik tada, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016, 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-887/2008).

24Įmonės nemokumas pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Sutiktina su apeliante, jog klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas dėl (ne)mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-643-798/2016, 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014).

25Apeliantė atskirajame skunde iš esmės nepateikė jokių konkrečių argumentų, kodėl, jos manymu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas ĮBĮ numatytus nemokumo nustatymo kriterijus taikė formaliai, kurių, apeliantės nuomone, reikšmingų šio klausimo išsprendimui aspektų neįvertino ar dėl kokių kitų priežasčių pirmosios instancijos teismo priimta nutartis galėtų būti vertinama kaip neteisėta ir nepagrįsta. Įvertinęs bylos medžiagą, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti esant kokių nors aplinkybių, leidžiančių abejoti skundžiamos teismo nutarties pagrįstumu ir teisėtumu.

26Teismas, įvertinęs tiek 2015 m., tiek 2016 m. apeliantės finansinės atskaitomybės dokumentus, padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantės situacija atitinka ĮBĮ apibrėžtą įmonės nemokumo padėtį. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 30 d. sudaryto apeliantės balanso duomenimis, bendra įmonės turto vertė buvo 88 442,63 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 126 863,62 Eur, t. y. daugiau nei pusė į įmonės balansą įrašyto turto vertės (b. l. 66). Pirmosios instancijos teismas, nors ir suabejojęs į balansą įtraukto trumpalaikio turto verte, įmonės turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį apskaičiavo kaip įmonės turimą turtą imdamas visą balanse deklaruojamą įmonės turto vertę (88 442,63 Eur). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, jog net ir nurodytas per vienerius metus mokėtinas sumas sumažinus, apeliantės teigimu, nepradelstais mokėjimais UAB „Mineraliniai vandenys“ (49 538,72 Eur) ir UAB „Pernord Ricard“ (9 453,33 Eur), vis tiek pradelstų mokėjimų suma – 67 871 Eur (126 863,62 - 58 992,05), viršija pusę į 2016 m. balandžio 30 d. sudarytą balansą įrašyto turto vertės (88 443 / 2 = 44 221,5 Eur). Apeliantė pažymoje apie kreditorinių įsipareigojimų įvykdymo terminus patvirtino, jog visų kitų įmonių mokėjimo terminai jau suėjo (b. l. 90).

27Iš skundžiamos nutarties motyvų taip pat matyti, jog pirmosios instancijos teismas vertino visų jo turimų duomenų visumą, atsižvelgė į tai, kad 2015 metais apeliantė patyrė 34 809,45 Eur dydžio nuostolių, taip pat lygino 2015 ir 2016 metų finansinės atskaitomybės duomenis ir vertino apeliantės turtinės padėties pokyčių tendenciją, todėl jokio pagrindo spręsti, kad pirmosios instancijos teismas bylą galėjo išnagrinėti formaliai, apeliacinės instancijos teismas neturi. Priešingų įrodymų, jog reali apeliantės turtinė padėtis yra geresnė nei atvaizduota įmonės balanse, apeliantė realiai vykdo veiklą arba kad apeliantės mokumo problemos yra laikinos, apeliantė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė (CPK 178 str.). Apeliantė yra akivaizdžiai nemoki, todėl naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „CONLEX“ teismui pateikė pareiškimą, kuriuo prašė... 5. Ieškovė UAB „CONLEX“ nurodė, kad Lietuvos autorių teisių gynimo... 6. Ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ teismui pateikė... 7. Ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ nurodė, kad atsakovė už... 8. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinės bylos... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. gegužės 26 d. nutartimi atsakovei UAB... 11. Teismas kritiškai vertino atsakovės balanse nurodytą trumpalaikį turtą bei... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. Atsakovė UAB „Tavo laisvalaikis“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais... 15. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 16. Teismas... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Dėl ieškovės UAB „Prekyba alkoholiniais gėrimais“ prašymo taikyti... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė UAB „Prekyba alkoholiniais... 20. Dėl pagrindų iškelti bankroto bylą buvimo... 21. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas, ar pirmosios instancijos teismas... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti Lietuvos Respublikos įmonių... 24. Įmonės nemokumas pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį – įmonės būsena, kai... 25. Apeliantė atskirajame skunde iš esmės nepateikė jokių konkrečių... 26. Teismas, įvertinęs tiek 2015 m., tiek 2016 m. apeliantės finansinės... 27. Iš skundžiamos nutarties motyvų taip pat matyti, jog pirmosios instancijos... 28. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 29. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. gegužės 26 d. nutartį palikti...