Byla e2-3856-933/2019
Dėl piniginio reikalavimo, kylančio sutarties pagrindu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. Č. ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl piniginio reikalavimo, kylančio sutarties pagrindu.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas M. Č. prašė priteisti iš atsakovės BĮ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 10 067,20 Eur bei 8 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 40 Eur išieškojimo išlaidų bei bylinėjimosi išlaidas, ieškinį prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Nurodė, kad:

61.1.

7šalys 2018-12-13 sudarė administracinės paskirties pastato, esančio Kalvarijų g. 153, Vilniuje (toliau – Objektas), atnaujinimo (modernizavimo) vidaus ir lauko darbų užbaigimo techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartį Nr. (049.6)S-403 (toliau – Sutartis). Ieškovas Sutartimi įsipareigojo atlikti Objekto atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų techninę priežiūrą (toliau – Paslaugos). Už suteiktas Paslaugas atsakovė įsipareigojo sumokėti 12 000 Eur. Sutarties 5 punkte buvo sutarta, kad „Paslauga turi būti atlikta iki 2019-05-31“, o Sutarties 12 punkte numatyta, jog „vykdytojas perduoda, o užsakovas priima tinkamai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikimo ataskaitą iki kito mėnesio 10 dienos“. Atsakovė įsipareigojo atsiskaityti per 30 kalendorinių dienų nuo suteiktų paslaugų rezultatų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo bei sąskaitos faktūros pateikimo. Ieškovas Sutartį vykdė tinkamai;

81.2.

9atsakovei buvo pateiktos: 2018-12-19 ataskaita Nr. 1 ir 2018-12-19 sąskaita faktūra Nr. 2018-95 (vertė – 2 000 Eur); 2019-05-06 ataskaita Nr. 2 ir 2019-05-06 sąskaita faktūra Nr. 2019-36 (vertė – 7 000 Eur); 2019-06-03 ataskaita Nr. 3 ir 2019-06-03 sąskaita faktūra Nr. 2019-45 (vertė – 3 000 Eur). Ataskaita Nr. I atsakovės buvo priimta, o sąskaita Nr. 2018-95 – apmokėta. Ataskaita Nr. II atsakovės buvo priimta, tačiau sąskaita Nr. 2019-36 neapmokėta. Atsakovė informacinėje sistemoje „E.sąskaita“ nurodė, kad sąskaita Nr. 2019-36 atmetama dėl to, kad „techninės priežiūros paslaugų įvykdymo procentas turi būti ne didesnis nei per ataskaitinį laikotarpį atliktų statinio statybos darbų procentas. Pagal sutartį Nr. S-399 techninės priežiūros vykdytojas priėmė 27,33 proc. rangos darbų <...>“. Ataskaita Nr. III ir sąskaita Nr. 2019-45 atsakovės nepriimtos. Bendra atsakovės skola – 10 000 Eur. Ieškovas kreipėsi į atsakovę prašydamas paaiškinti sąskaitų neapmokėjimo priežastis. Sutarties vykdymo terminas ir atsiskaitymo sąlygos pagal Sutartį nėra susietos su objekto rangos sutartimi ir jos terminu, ar objekto statybos atliktų darbų procentu;

101.3.

11Sutarties 15 punkte nurodoma, kad „užsakovas, uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje numatytas terminais, vykdytojui raštu pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos“. Atsakovės pareiga atsiskaityti pagal sąskaitą Nr. 2019-36 atsirado 2019-06-05, o pagal sąskaitą Nr. 2019-45 – 2019-07-03. Pagal sąskaitą Nr. 2019-36 susidarė 58,80 Eur delspinigių. Pagal sąskaitą Nr. 2019-45 susidarė 8,40 Eur delspinigių;

121.4.

13Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu ir fiksuotoji palūkanų norma buvo 0,00 procento. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 Eur sumą.

14Teismas

konstatuoja:

152.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalį, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties), ieškovo prašymu gali būti išsprendžiami dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Susipažinęs su ieškovo į bylą pateiktais įrodymais teismas sprendžia, kad ieškovo ieškinys gali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka.

173.

18Ieškovas piniginius reikalavimus grindžia Sutartimi bei kitais rašytiniais įrodymais (sąskaitomis faktūromis, atliktų darbų ataskaitomis), aptartais dokumentais įrodinėjamos ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės (CPK 180 straipsnis), pateiktų dokumentų turinys aiškus. Teismas nenustatė aplinkybių, kurios darytų ieškinio nagrinėjimą dokumentinio proceso tvarka negalimą (CPK 424 straipsnio 2 dalis), todėl ieškovo ieškinio reikalavimai nagrinėjami dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis, 427 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys).

19Dėl piniginės prievolės, kylančios iš Sutarties, priteisimo

204.

21Nustatyta, kad šalys 2018-12-13 sudarė Sutartį (El. b. l. 8–13). Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti Objekto atnaujinimo (modernizavimo) vidaus ir lauko darbų, vykdomų pagal 2018-12-12 administracinės paskirties pastato, esančio Kalvarijų g. 153, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) vidaus ir lauko darbų užbaigimo sutartį Nr. S-399, techninę priežiūrą, o užsakovas įsipareigojo atsiskaityti su vykdytoju (ieškovu) sutartyje numatyta tvarka (Sutarties 1 punktas). Ieškovo įsipareigojimai detaliai aprašyti Sutarties 9 punkte (9.1–9.17 papunkčiai). Statinio techninės priežiūros sąvoka apibrėžta Statybos įstatymo 2 straipsnio 76 dalyje, 19 straipsnyje, taip pat Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-02 įsakymu Nr. D1-848, VII skyriaus (94 – 110.25 punktai) nuostatose. Iš aptartos Sutarties objekto, taip pat ieškovo atliekamų funkcijų Objekte pagal Sutarties 9 punkto nuostatas, teismas sprendžia, jog tarp šalių susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai dėl Objekto techninės priežiūros vykdymo (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalis). Analogiškos teisinės kvalifikacijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-11-24 sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-419-464/2017, sprendimo 29 punktas).

225.

23Šalys sulygo, jog Sutarties kaina – 12 000 Eur (Sutarties 7 punktas). Sutarties 12 punkte šalys sulygo, jog ieškovas perduoda, o atsakovė priima tinkamai suteiktas paslaugas pagal Paslaugų teikimo ataskaitą iki kito mėnesio 10 dienos. Sutarties 13 punkte nurodyta, kad atsiskaitymai atliekami per 30 kalendorinių dienų nuo suteiktų paslaugų rezultatų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

246.

25Nustatyta, kad ieškovas atsakovui pateikė 2018-12-19 sudarytą ataskaitą Nr. 1, kuri buvo pasirašyta abiejų šalių (El. b. l. 14). Ieškovas atsakovei 2018-12-19 taip pat išrašė 2 000 Eur sąskaitą faktūrą Nr. 2018-95, kurią atsakovė gavo 2018-12-20 (El. b. l. 15). Aptarta sąskaita atsakovės apmokėta 2018-12-20 (El. b. l. 24).

267.

27Ieškovas atsakovei pateikė 2019-05-06 ataskaitą Nr. 2, kurį šalių buvo pasirašyta 2019-05-06 (El. b. l. 17). Ieškovas 2019-05-06 taip pat atsakovei pateikė apmokėti 7 000 Eur sąskaitą faktūrą Nr. 2019-36, kuri atsakovės buvo gauta bei pasirašyta (El. b. l. 16). Duomenų, kad aptarta sąskaita buvo apmokėta teismas neturi, o iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, kad sąskaitą atsakovės sprendimu buvo atmesta (El. b. l. 22).

288.

29Ieškovas atsakovei 2019-06-03 pateikė ataskaitą Nr. 3, tačiau aptarta ataskaita atsakovės nepasirašyta (El. b. l. 20). Ieškovas atsakovei pateikė ir 3 000 Eur sąskaitą faktūrą Nr. 2019-45 apmokėjimui, kuri atsakovės buvo atmesta (El. b. l. 19, 23).

309.

31Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus duomenis, sprendžia, jog ieškovas atsakovei pateikė darbų ataskaitas (ataskaitos Nr. 1–3), t. y. įvykdė Sutarties 12 punktą. Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas Paslaugas atliko netinkamai. Iš atsakovės „E.sąskaita“ sistemoje nurodytų paaiškinimų dėl atmestų sąskaitų faktūrų nematyti, jog atsakovė būtų nurodžiusi kokias nors pretenzijas dėl netinkamai suteiktų Paslaugų. Esant aptartoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog yra pagrindas iš atsakovės ieškovui priteisti sąskaitose faktūrose Nr. 2019-36 ir Nr. 2019-45 nurodytas sumas, t. y. iš viso 10 000 Eur (7 000 Eur pagal sąskaitą Nr. 2019-36) + 3 000 Eur pagal sąskaita Nr. 2019-45) (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

32Dėl netesybų priteisimo

3310.

34Ieškovas iš atsakovės, remdamasis Sutarties 15 punktu, taip pat prašė priteisti 67,20 Eur delspinigių. Aptariamam reikalavimui pagrįsti ieškovas pateikė delspinigių apskaičiavimą ieškinio turinyje.

3511.

36Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. Kai už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t., laikoma, kad netesybos mokamos delspinigių forma (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

3712.

38Iš Sutarties 15 punkto matyti, kad šalys sulygo, jog atsakovė, uždelsusi atsiskaityti už suteiktas paslaugas Sutartyje numatytas terminais, ieškovui raštu pareikalavus moka 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas nurodė, kad pagal Sutarties 13 punktą atsakovės pareiga atsiskaityti pagal sąskaitą Nr. 2019-36 atsirado 2019-06-05, o pagal sąskaitą Nr. 2019-45 – 2019-07-03. Pagal sąskaitą Nr. 2019-36 ieškovas paskaičiavo 58,80 Eur delspinigių, o pagal sąskaitą Nr. 2019-45 – 8,40 Eur delspinigių. Ieškovas terminų ir delspinigių skaičiavimą nurodė ieškinyje, o teismas nenustatė, kad nurodyti skaičiavimai būtų klaidingi ar prieštarautų Sutarties sąlygoms. Teismas nustatė, kad atsakovė laiku neįvykdė prievolės ieškovui atsiskaityti už suteiktas Paslaugas, todėl ieškovas įgijo teisę į delspinigių priteisimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Esant aptartoms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovui priteistina 67,20 Eur netesybų (58,80 Eur + 8,40 Eur) (CK 6.71 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis, Sutarties 15 punktas).

39Dėl procesinių palūkanų priteisimo

4013.

41Ieškovas taip pat prašė priteisti 8 procentų dydžio metines palūkanas, numatytas Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme (toliau – MAPKSVPĮ), nuo priteistos sumos, palūkanas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4214.

43CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog nustatant palūkanas už pavėluotus mokėjimus, atliekamus pagal komercinius sandorius, MAPKSVPĮ yra specialus įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-467/2014).

4415.

45Teismas, įvertinęs Sutartį sudariusias šalis, sprendžia, jog Sutartis pripažintina komercine sutartimi MAPKSVPĮ 2 straipsnio 1 dalies prasme. Kadangi teismas pripažino, jog yra teisinis pagrindas ieškinį tenkinti, todėl sprendžiama, jog ieškovas įgijo ir teisę į procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, patikrinęs MAPKSVPĮ 2 straipsnio 5 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalyje numatytą teisinį reguliavimą, nustatė, jog tiek 2019-01-01, tiek 2019-07-01 fiksuotųjų palūkanų norma buvo 0 procento, todėl iš atsakovės priteisiamos 8 procentų metinės procesinės palūkanos už 10 067,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (CPK 137 straipsnio 1 dalis) iki preliminaraus teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis, MAPKSVPĮ 3 straipsnis).

46Dėl 40 Eur išieškojimo išlaidų priteisimo

4716.

48Ieškovas prašė priteisti ir 40 Eur išieškojimo kompensavimo išlaidų pagal MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį.

4917.

50Pagal MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą. Kreditorius, su kuriuo laiku neatsiskaitė skolininkas, turi teisę gauti fiksuotą 40 Eur sumą kaip kompensaciją už skolos išieškojimą. Šis dydis yra neįrodinėtinas (žr. ir Kauno apygardos teismo 2018-12-10 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1823-230/2018, nutarties 27 punktą).

5118.

52Kadangi konstatuota, jog ieškovas įgijo teisę į MAPKSVPĮ numatytas palūkanas, todėl sprendžiama, kad reikalavimas priteisti 40 Eur išieškojimo išlaidų kompensavimą pagrįstas ir tenkintinas.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

5419.

55Ieškovas pareiškė ir reikalavimą atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

5620.

57CPK 79 straipsnio 1 dalis nurodo, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš bylą pralaimėjusios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

5821.

59Ieškovas pateikė duomenis, jog už ieškinį sumokėjo 113 Eur žyminio mokesčio (El. b. l. 30). Į bylą pateikti duomenys, jog advokato pagalbai apmokėti ieškovas patyrė 680 Eur išlaidas (El. b. l. 28–29). Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos aukščiau detalizuotos ieškovo patirtos viso 793 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

6022.

61Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, bylą nagrinėdamas dokumentinio proceso tvarka priima preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais,

Nutarė

63Ieškovo M. Č. ieškinį tenkinti visiškai.

64Priteisti ieškovui M. Č., asmens kodas ( - ) 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) skolą, 67,20 Eur (šešiasdešimt septynis eurus 20 ct) sutartinių delspinigių, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10 067,20 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-07-26) iki preliminaraus teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40 Eur (keturiasdešimt eurų) išieškojimo išlaidų bei 793 Eur (septynis šimtus devyniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės BĮ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinio asmens kodas 291349070.

65Nurodymas atsakovei Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus įrodinėjimo priemonėmis.

66Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

67Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo preliminarų teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

68Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

69Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas.

70Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. Č. ieškinį atsakovei... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas M. Č. prašė priteisti iš atsakovės BĮ Nacionalinio visuomenės... 6. 1.1.... 7. šalys 2018-12-13 sudarė administracinės paskirties pastato, esančio... 8. 1.2.... 9. atsakovei buvo pateiktos: 2018-12-19 ataskaita Nr. 1 ir 2018-12-19 sąskaita... 10. 1.3.... 11. Sutarties 15 punkte nurodoma, kad „užsakovas, uždelsęs atsiskaityti už... 12. 1.4.... 13. Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis vėlavimo prevencijos... 14. Teismas... 15. 2.... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424... 17. 3.... 18. Ieškovas piniginius reikalavimus grindžia Sutartimi bei kitais rašytiniais... 19. Dėl piniginės prievolės, kylančios iš Sutarties, priteisimo... 20. 4.... 21. Nustatyta, kad šalys 2018-12-13 sudarė Sutartį (El. b. l. 8–13). Sutartimi... 22. 5.... 23. Šalys sulygo, jog Sutarties kaina – 12 000 Eur (Sutarties 7 punktas).... 24. 6.... 25. Nustatyta, kad ieškovas atsakovui pateikė 2018-12-19 sudarytą ataskaitą Nr.... 26. 7.... 27. Ieškovas atsakovei pateikė 2019-05-06 ataskaitą Nr. 2, kurį šalių buvo... 28. 8.... 29. Ieškovas atsakovei 2019-06-03 pateikė ataskaitą Nr. 3, tačiau aptarta... 30. 9.... 31. Teismas, įvertinęs į bylą pateiktus duomenis, sprendžia, jog ieškovas... 32. Dėl netesybų priteisimo... 33. 10.... 34. Ieškovas iš atsakovės, remdamasis Sutarties 15 punktu, taip pat prašė... 35. 11.... 36. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 37. 12.... 38. Iš Sutarties 15 punkto matyti, kad šalys sulygo, jog atsakovė, uždelsusi... 39. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 40. 13.... 41. Ieškovas taip pat prašė priteisti 8 procentų dydžio metines palūkanas,... 42. 14.... 43. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 44. 15.... 45. Teismas, įvertinęs Sutartį sudariusias šalis, sprendžia, jog Sutartis... 46. Dėl 40 Eur išieškojimo išlaidų priteisimo... 47. 16.... 48. Ieškovas prašė priteisti ir 40 Eur išieškojimo kompensavimo išlaidų... 49. 17.... 50. Pagal MAPKSVPĮ 7 straipsnio 1 dalį kreditorius, įgijęs teisę į... 51. 18.... 52. Kadangi konstatuota, jog ieškovas įgijo teisę į MAPKSVPĮ numatytas... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 54. 19.... 55. Ieškovas pareiškė ir reikalavimą atlyginti bylinėjimosi išlaidas.... 56. 20.... 57. CPK 79 straipsnio 1 dalis nurodo, jog bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis... 58. 21.... 59. Ieškovas pateikė duomenis, jog už ieškinį sumokėjo 113 Eur žyminio... 60. 22.... 61. Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428... 63. Ieškovo M. Č. ieškinį tenkinti visiškai.... 64. Priteisti ieškovui M. Č., asmens kodas ( - ) 10 000 Eur (dešimt... 65. Nurodymas atsakovei Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos... 66. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo... 67. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo... 68. Preliminarus teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per Lietuvos Respublikos... 69. Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją... 70. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....