Byla 2-995/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Apiterapija“ ir atsakovo viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vegastel“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vegastel“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atvirame konkurse „Medicininių atliekų nukenksminimo įrangos pirkimas” panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Apiterapija” ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo 2014 m. sausio 10 d. sprendimą atviro konkurso „Medicininių atliekų nukenksminimo įrangos pirkimas“ laimėtoju pripažinti UAB „Apiterapija“ ir sudaryti sutartį. Šio reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti minėto atviro konkurso procedūras.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 6 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdė atsakovo Klaipėdos jūrininkų ligoninės vykdomo atviro konkurso „Medicininių atliekų nukenksminimo įrangos pirkimas“ (Pirkimo Nr. 152397) viešojo pirkimo procedūras.

6Teismas sprendė, kad yra pagrindo manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus atsakovui tęsti ginčijamo konkurso procedūras, įskaitant ir galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartį, tolesnis abejotinų sprendimų ginčijimas netektų prasmės. Pažymėjo, kad viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras bei nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d). Siekdamas užtikrinti vykdomo viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą, įvertinęs įstatymo nustatytus trumpus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus ir nesant byloje duomenų, kad dėl pirkimo procedūrų stabdymo pagal pareikštus reikalavimus iš esmės galėtų būti neįsisavintos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos, teismas tenkino ieškovo prašymą ir iki įsiteisės sprendimas šioje byloje, sustabdė viešojo pirkimo procedūras.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8Trečiasis asmuo UAB „Apiterapija“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Nutartyje nėra nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Teismo nurodytas argumentas, kad nesant byloje duomenų, kad dėl pirkimo procedūrų stabdymo pagal pareikštus reikalavimus iš esmės galėtų būti neįsisavintos projekto įgyvendinimui skirtos lėšos nėra ir negali būti laikomas savarankišku pagrindu ieškovo prašomoms laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Nėra aišku, kokiais įrodymais remdamasis teismas padarė išvadą, jog viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas nebus kliūtis įsisavinti projekto įgyvendinimui skirtas lėšas.

102. Kitą argumentą, kuris pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, teismas nurodo trumpus viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo terminus. Tai, pagal CPK 4237 straipsnį, nėra laikytinas savarankišku pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos esant CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų visetui. Nei ieškovo prašyme, nei nutartyje nėra nurodytas nei šių sąlygų nustatymo faktas, nei jas pagrindžiantys įrodymai.

113. Taikytos laikinosios apsaugos priemones nėra efektyvios. Ieškovo pasiūlymas šiame viešajame pirkime buvo atmestas. Ieškovas šio atsakovo sprendimo neginčija. Nėra aišku, kokių teisinių pasekmių ieškovas siekia ginčydamas tik vieną atsakovo sprendimą, t. y. dėl pasiūlymo eilės ir laimėtojo nustatymo, nors pats viešajame pirkime jau nebedalyvauja. Teismui tenkinus ieškinį ir panaikinus sprendimą, kuriuo nuspręsta viešojo pirkimo sutartį sudaryti su trečiuoju asmeniu, viešojo pirkimo sutartis su ieškovu nebūtų sudaryta, nes jo pasiūlymas buvo atmestas.

12Ieškovas su trečiojo asmens atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus:

131. Trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, jog nutartyje nėra nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko.

142. Nagrinėjamu atveju CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistuoja. Teismas, preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir ieškovo pateiktus įrodymus, pagrįstai konstatavo, jog yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas ir pagrįstai konstatavo, jog siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo reikia stabdyti viešojo pirkimo procedūras.

153. Nepagrįstas trečiojo asmens argumentas, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neefektyvios. Teismui patenkinus ieškovo ieškinį, t. y. pripažinus, kad atsakovo sprendimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, dėl ko nuspręsta medicininių atliekų tvarkymo įrangą įsigyti iš teikėjo, kurio siūloma įranga neatitinka jai keliamų reikalavimų, atsakovas turėtų skelbti naują konkursą.

164. Nepagrįstas trečiojo asmens teiginys, kad teismui tenkinus ieškinį, atsakovas turėtų iš naujo vertinti apelianto pasiūlymą ir priimti atitinkamą sprendimą. Atsakovo sprendimas ginčijamas tuo pagrindu, jog atsakovas netinkamai, pažeisdamas lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, trečiojo asmens pasiūlymą, iš esmės neatitinkantį konkurso sąlygų, įvertino kaip atitinkantį ir nusprendė sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas nesudaro pagrindo tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti.

17Atsakovas su trečiojo asmens atskiruoju skundu sutinka, prašo skundą tenkinti.

18Atsakovas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia dalimi trečiojo asmens skunde nurodytų argumentų taip pat nurodo:

191. Ieškovas nereiškia teisinio suinteresuotumo sudaryti viešojo pirkimo sutartį, nereiškia naudos ar kitokio pobūdžio suinteresuotumo konkrečiu pirkimo rezultatu, išskyrus nutraukti pirkimo procedūrą be konkretaus tikslo. Pagal VPĮ 39 straipsnio 8 dalį perkančioji organizacija pripažįsta laimėjusiu kurį nors pasiūlymą iš tų, kurie nebuvo atmesti remiantis tiekėjų kvalifikaciniais reikalavimais.

202. Byloje nėra pakankamo pagrindo pripažinti, kad teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas ir pirkimo procedūros pasikeistų nei patenkinus ieškinį ir nesant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Šios aplinkybės patvirtina faktą, jog ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo/netinkamo įvykdymo grėsmės šioje byloje nėra. Priimdamas ginčijamą nutartį teismas šių aplinkybių neįvertino, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

213. Teismas nenurodė, kuo remiantis buvo padaryta išvada, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą ir stabilumą šioje byloje. Teismo taikytos laikinosios apsaugos priemones be teisėto pagrindo užtikrino išimtinai tik ieškovo, kaip privataus asmens, interesus, o ne viešąjį interesą.

224. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad perkančiajai organizacijai sustabdžius pirkimo procedūrą ir netekus projekto finansavimo, nebus jokių galimybių įsigyti įrangos ir dėl to būtų padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms – tinkamų ir kokybiškų sveikatos paslaugų teikimui visuomenei.

23Trečiasis asmuo su atsakovo atskiruoju skundu sutinka, prašo skundą tenkinti.

24Ieškovas su atsakovo atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundą atmesti. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus:

251. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad sustabdžius viešojo pirkimo procedūrą, atsakovui iškyla konkurso finansavimo lėšų praradimo grėsmė, tačiau įrodymų, pagrindžiančių tokią ieškovo nuomonę, nėra pateikta. Atsakovo pateikta pranešimo LAAIF kopija, kuriame nurodoma preliminari viešojo pirkimo procedūrų pabaigos data, nepatvirtina ginčijamos atsakovo pozicijos.

262. Atsakovas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumą motyvuoja visuomenės suinteresuotumu pirkimo objekto svarba, tačiau atsakovas, nesulaukęs konkurso pabaigos, nutraukė sutartį su medicininių atliekų nukenksminimo paslaugos teikėju. Tokie nepagrįsti, neatsakingi ir nesąžiningi atsakovo, kaip profesionalaus viešųjų pirkimų subjekto, veiksmai negali būti laikomi pagrindu teismui panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

29Apeliantai teismo nutarties neteisėtumą grindžia tuo, kad teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones nevertinęs pareikšto reikalavimo pagrįstumo bei nepagrįstai konstatavęs, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, priimtas ieškovui galbūt palankus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomu. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais sutinka.

30CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo. Kaip jau buvo minėta, pirmiausia teismas turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Teismų praktikoje laikoma, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys bei trečiojo asmens pateiktas pirmosios instancijos teismo sprendimas patvirtina, kad Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Nors šis sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, tačiau apeliacinės instancijos teismas turi pagrindo manyti, kad ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų. Nesant vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prielaidų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismas viešojo pirkimo procedūras sustabdė nepagrįstai, todėl yra pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

31Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neturi esminės reikšmės priimtos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui.

32Atskiruosius skundus patenkinus, trečiajam asmeniui ir atsakovui priteistinas iš ieškovo už atskiruosius skundus sumokėtas žyminis mokestis (50, 57 b. l.) (CPK 93 str.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vegastel“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

35Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Apiterapija“, j. a. k. 222222030, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vegastel“, j. a. k. 300527895, 75 (septyniasdešimt penkis) Lt už atskirąjį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

36Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, j. a. k. 191340469, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vegastel“, j. a. k. 300527895, 100 (vieną šimtą) Lt už atskirąjį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo 2014 m. sausio... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 6 d. nutartimi tenkino ieškovo... 6. Teismas sprendė, kad yra pagrindo manyti, jog nepritaikius laikinųjų... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 8. Trečiasis asmuo UAB „Apiterapija“ atskiruoju skundu prašo Klaipėdos... 9. 1. Nutartyje nėra nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas.... 10. 2. Kitą argumentą, kuris pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių... 11. 3. Taikytos laikinosios apsaugos priemones nėra efektyvios. Ieškovo... 12. Ieškovas su trečiojo asmens atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundą... 13. 1. Trečiasis asmuo nepagrįstai teigia, jog nutartyje nėra nurodytas... 14. 2. Nagrinėjamu atveju CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų... 15. 3. Nepagrįstas trečiojo asmens argumentas, kad pritaikytos laikinosios... 16. 4. Nepagrįstas trečiojo asmens teiginys, kad teismui tenkinus ieškinį,... 17. Atsakovas su trečiojo asmens atskiruoju skundu sutinka, prašo skundą... 18. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 6... 19. 1. Ieškovas nereiškia teisinio suinteresuotumo sudaryti viešojo pirkimo... 20. 2. Byloje nėra pakankamo pagrindo pripažinti, kad teismo sprendimo įvykdymas... 21. 3. Teismas nenurodė, kuo remiantis buvo padaryta išvada, kad viešojo pirkimo... 22. 4. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad perkančiajai organizacijai... 23. Trečiasis asmuo su atsakovo atskiruoju skundu sutinka, prašo skundą... 24. Ieškovas su atsakovo atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundą atmesti.... 25. 1. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad sustabdžius viešojo pirkimo... 26. 2. Atsakovas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepagrįstumą motyvuoja... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 28. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo... 29. Apeliantai teismo nutarties neteisėtumą grindžia tuo, kad teismas taikė... 30. CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 31. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas... 32. Atskiruosius skundus patenkinus, trečiajam asmeniui ir atsakovui priteistinas... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 35. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Apiterapija“,... 36. Priteisti atsakovui viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei, j. a....