Byla 2-197/2013
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baldų rojus“ bankroto byloje Nr. B2-4514-392/2012, atmestas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus R. J. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. nutarties, kuria kreditoriaus R. J. G. skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Baldų rojus“ bankroto byloje Nr. B2-4514-392/2012, atmestas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi UAB „Baldų rojus“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Insolvensa“.

52012 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl debitorių skolų pardavimo. Šiame kreditorių komiteto posėdyje buvo pasiūlyti tokie nutarimų projektai: 1) nutarimo projektas – neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir BUAB „OWL Klaipėda“ skolą) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimą skelbti www.skelbiu.lt), nepardavus per 20 (dvidešimt) dienų turtą nurašyti, šis nutarimas nebuvo priimtas; 2) nutarimo projektas – neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir BUAB „OWL Klaipėda“ skolą) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimus skelbti www.skelbiu.lt), šis nutarimas buvo priimtas; 3) nutarimo projektas – neišieškotas skolas iš debitorių (išskyrus BUAB „OWL Klaipėda“) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimą skelbti www.skelbiu.lt), debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ skolos pardavimą sustabdyti iki kol pasibaigs ikiteisminis tyrimas BUAB „OWL Klaipėda“ atžvilgiu, šis nutarimas nebuvo priimtas.

6Kreditorius R. J. G. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančiu BUAB ,,Baldų rojus“ 2012 m. balandžio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 2 punktą dalyje dėl neišieškotos skolos iš debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ pardavinėjimo laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą. Kreditorius nurodė, kad jis pateikė BUAB „Baldų rojus“ administratoriui prašymą sušaukti BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komitetą bei pateikė kreditorių komitetui nutarimo projektą: „visas debitorių skolas, išskyrus BUAB „OWL Klaipėda“, pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą. Debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ skolos pardavimą sustabdyti iki kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas BUAB „OWL Klaipėda“ atžvilgiu“. Tokį nutarimo projektą kreditorius teikė, kadangi yra didelė tikimybė, kad BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skola bus priteista iš buvusio BUAB „OWL Klaipėda“ direktoriaus A. R.. BUAB „Baldų rojus“ administratorius yra pateikęs 645 000 Lt dydžio civilinį ieškinį kaltinamajam A. R. baudžiamojoje byloje, kurioje A. R. yra įtariamas nusikalstamu bankrotu pagal BK 209 straipsnį bei taip pat veikų, numatytų BK 281 straipsnyje, 300 straipsnyje, padarymu. BUAB „Baldų rojus“ prašomus priteisti nuostolius 645 000 Lt sudaro esama BUAB „OWL Klaipėda“ skola BUAB „Baldų rojus", kadangi įmonė tapo nemokia ir nebegalėjo atsiskaityti su savo kreditoriumi dėl tyčinių BUAB „OWL Klaipėda“ vadovo veiksmų – įmonės privedimo prie bankroto. Šiuo atveju BUAB „Baldų rojus“ kreditorių susirinkimas, nepaisant nurodytų aplinkybių, nusprendė visas debitorių skolas pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, apie pardavimą skelbiant www.skelbiu.lt. BUAB „Baldų rojus“ pardavinėdama debitorių skolas laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą, galimai reikalavimą BUAB „OWL Klaipėda“ parduos už mažą kainą. BUAB „Baldų rojus“ pardavus savo reikalavimą BUAB „OWL Klaipėda“ trečiajam asmeniui, pastarajam pereis visos teisės, susijusios su 645 000 Lt BUAB „OWL Klaipėda“ skola, tame tarpe ir teisė reikšti ieškinį bankrutuojančios įmonės buvusiam vadovui dėl nuostolių, susidariusių dėl BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skolos, atlyginimo. Tokiu atveju BUAB „Baldų rojus“ pardavinėjant laisvame pardavime neišieškotą skolą iš debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ bei ją pardavus, nukentės visų BUAB „Baldų rojus“ kreditorių interesai, nes galimai skola debitoriui bus parduota už labai mažą kainą ir BUAB „Baldų rojus“ praras bet kokią galimybę išsiieškoti iš BUAB „OWL Klaipėda“ vadovo nuostolius dėl susidariusios BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skolos.

7Atsakovas BUAB „Baldų rojus“ atsiliepime nurodė, kad jis siekdamas išlikti objektyvus, negali vertinti skundžiamo nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimo, todėl nepasisako dėl skundo bei prašė iškilusį ginčą išspręsti teismo nuožiūra.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 19 d. nutartimi kreditoriaus R. J. G. skundą atmetė.

10Teismas nurodė, kad BUAB „Baldų rojus“ 2012 m. balandžio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas yra teisėtas, atitinkantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 25 straipsnio 4 dalies nuostatas, nes susirinkime buvo kvorumas, raštu balsavo visi kreditorių komiteto nariai, nutarimas priimtas balsų dauguma – už nutarimo projektą balsavo keturi iš šešių nariai. Be to, kreditorių komiteto posėdžio metu priimtas nutarimas atitinka ir turto pardavimo tvarką, nustatytą ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, jog kreditorių komiteto priimtas nutarimas yra teisėtas.

11Teismas nesutiko su pareiškėjo skunde išdėstytais argumentais ir nurodė, kad ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalis numato, kad jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Taigi, įstatymas numato ganėtinai trumpą įmonės likvidavimo procedūros terminą, t. y. dvejus metus, per kurį turi būti realizuojamas įmonės turtas ir tokiu būdu tenkinami įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai. Šis terminas gali būti pratęstas tik dėl svarbių priežasčių. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad BUAB „Baldų rojus“ bankroto procesas vyksta nuo 2009 metų bei pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju patenkinus kreditoriaus skundą ir panaikinus ginčijamą nutarimą iš esmės būtų itin ilgam bei neapibrėžtam laikui sustabdytas BUAB „Baldų rojus“ turto pardavimo procesas bei sutrikdyta bankroto eiga, kadangi reikėtų laukti baudžiamosios ir civilinės bylų BUAB „OWL Klaipėda“ buvusio vadovo atžvilgiu išnagrinėjimo, o tai nepagrįstai suvaržytų kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai jau yra patvirtinti BUAB „Baldų rojus“ bankroto byloje, teises.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Kreditorius R. J. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti BUAB ,,Baldų rojus“ 2012 m. balandžio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 2 punktą dalyje dėl neišieškotos skolos iš debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ pardavinėjimo laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas skundžiamoje nutartyje netyrė ir nevertino kokias galimas pasekmes sukels skundžiamas nutarimas BUAB „Baldų rojus“ kreditoriams, neatsižvelgė į tai, kad skundžiamas nutarimas neužtikrina siekio, jog įmonei priklausantis turtas būtų parduotas už didžiausią įmanomą kainą, įgyvendinimą bei nesudaro sąlygų kuo didesniam kreditorių reikalavimų patenkinimui.

142. Nagrinėjamu atveju egzistuoja didelė tikimybė, kad BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skola bus priteista iš buvusio BUAB „OWL Klaipėda“ direktoriaus A. R.. BUAB „Baldų rojus“ administratorius yra pateikęs 645 000 Lt dydžio civilinį ieškinį kaltinamajam A. R. baudžiamojoje byloje, kurioje A. R. yra įtariamas nusikalstamu bankrotu pagal BK 209 straipsnį bei taip pat veikų, numatytų BK 281 straipsnyje, 300 straipsnyje, padarymu. BUAB „Baldų rojus“ prašomus priteisti nuostolius 645 000 Lt sudaro esama BUAB „OWL Klaipėda“ skola BUAB „Baldų rojus“, kadangi įmonė tapo nemokia ir nebegalėjo atsiskaityti su savo kreditoriumi dėl tyčinių BUAB „OWL Klaipėda“ vadovo veiksmų – įmonės privedimo prie bankroto.

153. A. R. kartu su sutuoktine turi nemažai nekilnojamojo turto, dėl ko būtų galima BUAB „Baldų rojus“ priteistų nuostolių išieškojimą nukreipti į A. R. nekilnojamąjį turtą. Tokiu atveju tikėtina, kad būtų išieškota didesnė debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ skola ir tai sudarytų sąlygas kuo didesniam kreditorių reikalavimų patenkinimui.

164. BUAB „Baldų rojus“ laisvame pardavime parduodant neišieškotą skolą iš debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ bei ją pardavus, nukentės visų BUAB „Baldų rojus“ kreditorių interesai, kadangi galimai skola debitoriui bus parduota už labai mažą kainą ir BUAB „Baldų rojus“ praras bet kokią galimybę išsiieškoti iš BUAB „OWL Klaipėda“ vadovo nuostolius dėl susidariusios BUAB „OWL Klaipėda“ 645 000 Lt skolos.

175. Teismas nutartyje nenurodė kaip konkrečiai nukentės BUAB „Baldų rojus“ kreditorių interesai, teismui panaikinus skundžiamą nutarimą.

186. Teismo nutartis yra iš esmės nemotyvuota.

19Atsakovas BUAB „Baldų rojus“ atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. nutartis paliktina nepakeista.

22Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjo prašymas dėl kreditorių komiteto nutarimo panaikinimo (pripažinimo negaliojančiais) atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo.

23CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

24Byloje nustatyta, kad 2012 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto posėdis, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl debitorių skolų pardavimo. Šiame kreditorių komiteto posėdyje buvo pasiūlyti tokie nutarimų projektai: 1) nutarimo projektas – neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir BUAB „OWL Klaipėda“ skolą) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimą skelbti www.skelbiu.lt), nepardavus per 20 (dvidešimt) dienų turtą nurašyti, šis nutarimas nebuvo priimtas; 2) nutarimo projektas – neišieškotas skolas iš debitorių (tame tarpe ir BUAB „OWL Klaipėda“ skolą) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimus skelbti www.skelbiu.lt), šis nutarimas buvo priimtas; 3) nutarimo projektas – neišieškotas skolas iš debitorių (išskyrus BUAB „OWL Klaipėda“) pardavinėti laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą (apie pardavimą skelbti www.skelbiu.lt), debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ skolos pardavimą sustabdyti iki kol pasibaigs ikiteisminis tyrimas BUAB „OWL Klaipėda“ atžvilgiu, šis nutarimas nebuvo priimtas. Kreditorius R. J. G. kreipėsi į teismą su skundu dėl BUAB ,,Baldų rojus“ 2012 m. balandžio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimo 2 punkto dalies dėl neišieškotos skolos iš debitoriaus BUAB „OWL Klaipėda“ pardavinėjimo laisvame pardavime už didžiausią pasiūlytą kainą panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 19 d. nutartimi kreditoriaus skundą atmetė. Dėl minėtos teismo nutarties kreditorius pateikė atskirąjį skundą.

25Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, kad teismas skundžiamoje nutartyje netyrė ir nevertino kokias galimas pasekmes sukels skundžiamas nutarimas BUAB „Baldų rojus“ kreditoriams, neatsižvelgė į tai, kad skundžiamas nutarimas neužtikrina siekio, jog įmonei priklausantis turtas būtų parduotas už didžiausią įmanomą kainą, įgyvendinimą bei nesudaro sąlygų kuo didesniam kreditorių reikalavimų patenkinimui, taigi minėtas nutarimas yra neteisėtas. Su tokiais apelianto atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.

26ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis numato, kad k

27Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad vien ta aplinkybė, jog didesnė debitorinė skola būtų išieškota sulaukus

28Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties neapibrėžtumas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei. Taigi, vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2008 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2008, 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011). Taigi, šiomis teismų praktikoje suformuluotomis nuostatomis nustatyta prioritetinė būtent kreditorių teisių ir interesų apsauga bankroto procedūrose bei operatyvaus bankroto procedūrų vykdymo ir jų užbaigimo, siekiant išvengti teisinių santykių nestabilumo ir teisinio neaiškumo, kuriuos sukelia ilgas bankroto procedūrų vyksmas, nuostata (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-144/2012). Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas, BUAB „Baldų rojus“ bankroto procesas vyksta dar nuo 2009 metų, todėl tolimesnis nepagrįstas bankroto procedūrų užvilkinimas dar ilgesniam laiko tarpui neabejotinai pažeistų bankroto proceso operatyvumo principą bei bankrutuojančios įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į visas minėtam klausimui svarbias aplinkybes, į operatyvumo principo bankroto procese laikymąsi, pagrįstai sprendė, jog nėra objektyvių aplinkybių kreditoriaus skundo patenkinimui, todėl pagrįstai atmetė kreditoriaus skundą dėl kreditorių komiteto priimto nutarimo panaikinimo.

30Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

31Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmestinas, skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimi UAB „Baldų... 5. 2012 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Baldų rojus“ kreditorių komiteto... 6. Kreditorius R. J. G. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti... 7. Atsakovas BUAB „Baldų rojus“ atsiliepime nurodė, kad jis siekdamas... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 19 d. nutartimi kreditoriaus R. J.... 10. Teismas nurodė, kad BUAB „Baldų rojus“ 2012 m. balandžio 10 d.... 11. Teismas nesutiko su pareiškėjo skunde išdėstytais argumentais ir nurodė,... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Kreditorius R. J. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 14. 2. Nagrinėjamu atveju egzistuoja didelė tikimybė, kad BUAB „OWL... 15. 3. A. R. kartu su sutuoktine turi nemažai nekilnojamojo turto, dėl ko būtų... 16. 4. BUAB „Baldų rojus“ laisvame pardavime parduodant neišieškotą skolą... 17. 5. Teismas nutartyje nenurodė kaip konkrečiai nukentės BUAB „Baldų... 18. 6. Teismo nutartis yra iš esmės nemotyvuota.... 19. Atsakovas BUAB „Baldų rojus“ atsiliepimo į atskirąjį skundą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio... 22. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos... 24. Byloje nustatyta, kad 2012 m. balandžio 10 d. įvyko BUAB „Baldų rojus“... 25. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, kad teismas... 26. ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalis numato, kad k... 27. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad vien ta aplinkybė, jog... 28. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas... 30. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....