Byla 2A-275/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Konstantino Gurino, Audrones Jarackaites (pirmininke ir pranešeja) ir Danutes Milašienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Berita“ apeliacini skunda, prie kurio prisidejo treciasis asmuo uždaroji akcine bendrove „Euroekspedicija“, del Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsejo 13 d. spendimo civilineje byloje Nr. 2-348-590/2011 pagal nurodyto ieškovo ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“ del ivykio pripažinimo draudžiamuoju, tretieji asmenys – uždaroji akcine bendrove „Euroekspedicija“, uždaroji akcine bendrove „Grens cargo“, uždaroji akcine bendrove „ACE Logistics“, uždaroji akcine bendrove „AD Rem“, uždaroji akcine bendrove „Acme Baltija“, uždaroji akcine bendrove „Timejas“, uždaroji akcine bendrove „Sitibalt“, uždaroji akcine bendrove „Kaera“ ir A. Š.,

2n u s t a t e:

3I. Ginco esme

4Ieškovas UAB „Berita“ kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui UAB DK „PZU Lietuva“, prašydamas: 1) pripažinti negaliojanciu atsakovo priimta sprendima del 2010 m. balandžio 5 d. ivykio, kurio metu buvo pavogtas krovinys, pervežant ji ieškovo vilkiku, valst. Nr. BFM 426/AN 308, pripažinimo nedraudžiamuoju (toliau – Sprendimas, ginco sprendimas); 2) priteisti bylinejimosi išlaidas (1 b. t., 2-13 l.).

5Nurode, kad ieškovas su atsakovu 2010 m. kovo 16 d. sudare Vežeju automobiliais atsakomybes draudimo sutarti (Vežeju automobiliais atsakomybes draudimo liudijimas PZULT Nr. 1161531 su priedais, tarp ju priedas Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“), pagal kuria draudimo apsauga isigaliojo nuo 2010 m. kovo 16 d. (toliau – Draudimo sutartis). Be to, ieškovas ir treciasis asmuo UAB „Euroekspedicija“ 2010 m. kovo 29 d. sudare Transporto užsakymo sutarti, kuria vykdant, 2010 m. balandžio 4 d. vilkiku VOLVO (valst. Nr. BFH 426) su puspriekabe (valst. Nr. AN 308) i Lietuva iš Vokietijos buvo atvežti 3 kroviniai. Pasibaigus treciojo asmens A. Š. (atsakovo darbuotojo – vairuotojo) darbo laikui, jis 2010 m. balandžio 4 d., apie 9.50 val., sustojo UAB „Timejas“ priklausancioje saugomoje stovejimo aikšteleje, esancioje Kauno raj., Ringaudu sen., Karkiškiu k., sumokejo už stovejima ir paliko vilkika šioje aikšteleje, taciau 2010 m. balandžio 5 d., apie 21.00 val., atvykes i pamineta aikštele, treciasis asmuo A. Š. nerado vilkiko, apie transporto priemones ir krovinio vagyste buvo nedelsiant pranešta policijai bei atsakovui. Atsakovas 2010 m. gegužes 21 d. raštu informavo ieškova, kad, remdamasis Vežeju automobiliais atsakomybes draudimo taisykliu Nr. 011 (toliau – Draudimo taisykles) 2.3.4. ir 14.1.2. punktais, jis prieme ginco sprendima pripažinti 2010 m. balandžio 5 d. ivyki nedraudžiamuoju ir neišmoketi ieškovui draudimo išmokos, konstataves, kad žala atsirado del draudejo (ieškovo) darbuotojo tycios, kuris nevykde saugaus krovinio transportavimo, nesirupino vilkiko ir juo vežamo krovinio apsauga, sustojo bei paliko transporto priemone nesaugomoje stovejimo aikšteleje.

6Ieškovo teigimu, atsakovo Sprendimas yra neteisetas ir nepagristas. Ieškovas turejo pagrindo manyti, kad UAB „Timejas“ aikštele, kurioje buvo paliktas vilkikas su kroviniu, yra saugoma, kadangi tokia informacija nurodyta tiek UAB „Timejas“, tiek Tarptautines vežeju organizacijos (IRU) interneto tinklapyje, be to, tai užfiksuota 2010 m. gegužes 26 d. ir 2010 m. birželio 7 d. antstolio faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokoluose (Nr. 40/10/447 bei Nr. 40/10/450), o kvito Nr. 44/4117 duomenys irodo fakta, jog ieškovas 2010 m. balandžio 4 d., 9.49 val. sumokejo 20 Lt už stovejima aikšteleje už 2 paras. Taigi ieškovas (vežejas) elgesi tinkamai, rupestingai ir protingai, nepažeisdamas Draudimo taisykliu nuostatu. Pasak ieškovo, nepagristas ir atsakovo teigimas, jog konstatuotinas didelis treciojo asmens A. Š. neatsargumas bei Draudimo taisykliu pažeidimas, šiam palikus vilkika su kroviniu ir išvykus namo. Ieškovas nurode, kad pagal Draudimo sutarties priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ nuostatas negalima daryti išvados, jog vairuotojui yra draudžiama palikti transporto priemones kabina ar nutolti nuo transporto priemones, be to, sustojus saugomoje aikšteleje, transporto priemone ir krovinys yra nuolatineje aikšteles darbuotoju (sargo) priežiuroje.

7Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime i ieškini praše ji atmesti (1 b. t., 190-196 l.). Nurode, kad aplinkybe, jog ieškovo vairuotojas 2010 m. balandžio 4 d. vilkika su kroviniu paliko be priežiuros nesaugomoje UAB „Timejas“ automobiliu stovejimo aikšteleje buvo pagristai ivertinta kaip tyciniai veiksmai, kuriuos konstatavus, ivykis buvo pripažintas nedraudžiamuoju (Draudimo taisykliu 14.1.2., 14.1.17. p., Draudimo sutarties priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ nuostatos).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsejo 13 d. sprendimu atmete ieškovo UAB „Berita“ ieškini (2 b. t., 105-110 l.).

10Nurode, kad teisetas ir pagristas ginco sprendimas, kadangi pagal ieškovo ir atsakovo sudaryta Draudimo sutarti, ieškovas neturejo teises privalomo sustojimo, savaitgaliu ir švenciu laikotarpiais nutolti nuo automobilio atstumu, kuri pasiekus, prarandama galimybe ji stebeti ir esant pavojui operatyviai imtis visu galimu gelbejimo priemoniu (Draudimo taisykliu 1.10. p., 14.1.17. p.; Draudimo sutarties priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ nuostatos). Teismo teigimu, ieškovo vairuotojas, laikotarpiu nuo 2010 m. balandžio 4 d., 9.50 val. iki 2010 m. balandžio 5 d., 21.00 val. (sekmadienio bei Šv. Velyku laikotarpiu) palikes vilkika su kroviniu be priežiuros, pažeide Draudimo sutarties reikalavimus, o tai padidino tikimybe kitiems asmenims neteisetai užvaldyti nurodyta turta, kadangi vairuotojas, nutoles nuo transporto priemones Draudimo sutartimi neleistinu laikotarpiu ir neleistinu atstumu, neturejo galimybes jos stebeti, esant pavojui, operatyviai imtis galimu jam patiketo turto gelbejimo priemoniu.

11Teismas atmete ieškovo argumenta, kad transporto priemone su kroviniu nebuvo palikta be priežiuros, nes vilkikas aukšciau nurodytu laikotarpiu stovejo saugomoje aikšteleje. Pasak teismo, saugomos aikšteles samprata nera apibrežta draudimo sutartyje, teises aktuose ir teismu praktikoje. Teismas nurode, kad iš dalies sutiktina, jog UAB „Timejas“ priklausanti stovejimo aikštele turi saugomos aikšteles požymiu, nes ji iš dalies aptverta, apšviesta, aikšteleje irengtos vaizdo kameros ir judesio davikliai, taciau, pasak teismo, paminetos aikšteles negalima pripažinti saugoma aikštele, nes UAB „Timejas“ aikšteleje teikiamos ne saugojimo, bet stovejimo paslaugos, išvažiavimas iš jos yra laisvas, šioje aikšteleje nera sargo ar kito asmens, atsakingo už automobiliu stebejima, atvykimo ir išvykimo kontrole. Teismo vertinimu, pamineta aikštele nebuvo pakankamai saugi, kad galima butu padaryti išvada, jog vairuotojo paliktas automobilis buvo prižiurimas saugomoje aikšteleje.

12Del nurodyto teismas konstatavo, kad pagal Draudimo taisykliu 14.1.17 punkta ivykis yra nedraudžiamasis, todel nera pagrindo patenkinti ieškini.

13III. Apeliacinio skundo, prisidejimo prie jo ir atsiliepimu i apeliacini skunda argumentai

14Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Berita“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsejo 13 d. sprendima ir priimti nauja teismo sprendima – patenkinti ieškini ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai jo turetas bylinejimosi išlaidas (2 b. t., 115-123 l.). Apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovas negalejo savo atsikirtimu i ieškini gristi Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto nuostatomis, o teismas jomis remtis, priimdamas skundžiama teismo sprendima, kadangi paminetomis nuostatomis atsakovas nesivadovavo, priimdamas ginco sprendima, iš kurio matyti, jog atsakovas sprendima del ivykio pripažinimo nedraudžiamuoju prieme, vadovaudamasis Draudimo taisykliu 2.3.4. ir 14.1.2. punktais (Draudimo istatymo 82 str. 8 d.).
  2. Teismas netinkamai taike Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto nuostatas:

152.1. Draudimo sutarties priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ nuostatoms buvo be pagrindo suteikta Draudimo sutarties nuostatu, apibrežianciu nedraudžiamuosius ivykius, galia, kadangi paminetu nuostatu pažeidimai negali buti laikomi nedraudiminiais ivykiais, del kuriu atsisakoma išmoketi draudimo išmoka. Tokios nuomones laikomasi ir teismu praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-671/2004);

162.2. Draudimo sutarties priedas Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ negali buti vertinamas nei kaip nedraudžiamaji ivyki tiesiogiai apibrežianti Draudimo sutarties dalis, nei kaip sudetine šios sutarties dalis, paaiškinanti Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto nuostatos dali „palikimas be priežiuros“, o tokia savoka nera detalizuota nei Draudimo sutartyje, nei jos prieduose. Draudimo taisykliu nuostata „nepalikti krovinio be priežiuros“ yra pernelyg abstrakti, todel veiksmu, kurie atitiktu šia salyga, vertinimas kaip pagrindas draudikui atsisakyti moketi draudimo išmoka, negali buti paliekamas tik draudikui ir aiškinamas tik jo naudai, atsižvelgus i tai, kad Draudimo sutartis sudaroma prisijungimo budu (CK 6.193 str. 4 d.);

172.3. Treciasis asmuo A. Š. UAB „Timejas“ aikšteleje sustojo poilsiui, kadangi buvo pasibaiges jo paros bei savaites darbo laikas ir jis turejo padaryti kassavaitini poilsi, kurio metu negali buti ilsimasi transporto priemoneje (2006 m. kovo 15 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 4 str. h) p., 8 str. 6 p.), o iš Draudimo sutarties priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ nuostatu matyti, jog sustojimas poilsiui negali buti laikomas neišvengiamu ir privalomu sustojimu, kurio metu privalu nenutolti nuo transporto priemones. Priešingu atveju netektu prasmes šio priedo nuostata, ipareigojanti vairuotoja, sustojus poilsiui, pasirinkti tokia sustojimo vieta, kuri užtikrintu tam tikra krovinio saugumo lygi;

182.4. Teismas, išvardines saugomos aikšteles požymius, kuriuos atitinka UAB „Timejas“ aikštele, be pagrindo sprende, kad ši aikštele yra nesaugoma. UAB „Timejas“ internetiniame tinklapyje nurodyta: „Jusu paslaugoms – restoranas, patogus motelis, degaline – parduotuve bei saugoma 50 vietu krovininiu automobiliu stovejimo aikštele“ (tai užfiksuota 2010 m. gegužes 26 d. antstolio Faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole Nr. 40/10/447), be to, iš Tarptautines vežeju organizacijos (IRU) interneto tinklapyje esancios informacijos matyti, jog pamineta aikštele yra itraukta i IRU rekomenduojamu saugiu aikšteliu saraša, jog šioje aikšteleje 24 val. per para budi sargas, ji stebima video kameru (tai užfiksuota 2010 m. birželio 7 d. antstolio Faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole Nr. 40/10/450), o antstolio 2010 m. spalio 21-29 d. surašytame Faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole Nr. FA-0008-10-949 konstatuota, kad, paskambinus UAB „Timejas“ internetiniame tinklapyje nurodytu telefonu, atsiliepes asmuo patvirtino, jog prie motelio yra automobiliu saugojimo aikštele, jog UAB „Timejas“ darbuotojas aikšteleje apeina automobilius bei juos apžiuri, teiraujasi, jei krovini iškrauna kitas nei automobili pastates asmuo;

192.5. Teismas be pagrindo sprende, kad išvažiavimas iš paminetos aikšteles yra laisvas, kad joje nera sargo ar kito asmens, atsakingo už automobiliu stebejima, atvykimo ar išvykimo kontrole, nenurodydamas, kokiais irodymais grindžia toki motyva. Byloje esancios aikšteles nuotraukos, treciojo asmens A. Š. paaiškinimu, UAB „Timejas“ darbuotojo G. J. apklausos, IRU interneto tinklapio, kitu imoniu, kurios naudojasi šia aikštele, raštu bei eksperto ataskaitos duomenys patvirtina, kad UAB „Timejas“ aikštele buvo saugoma. Be to, svarbu tai, kad krovinys buvo pavogtas, panaudojant apgaule, t. y. itikinus UAB „Timejas“ darbuotoja, jog automobili su kroviniu paima igaliotas asmuo, o UAB „Timejas“ aikštele yra vienintele Kaune ir Kauno rajone, i kuria gali ivažiuoti vilkikas su puspriekabe. Nustacius, kad vilkikas buvo paliktas saugomoje aikšteleje, nebutu pagrindo konstatuoti Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto taikymo.

  1. Teismas nepasisake del Draudimo taisykliu 14.1.2. punkto, kuriuo atsakovas grinde ginco sprendima, taikymu, t. y. del ieškovo tycios arba didelio neatsargumo (ne)buvimo.

20Pareiškime del prisidejimo prie apeliacinio skundo treciasis asmuo UAB „Euroekspedicija“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsejo 13 d. sprendima ir priimti nauja teismo sprendima – patenkinti ieškovo ieškini bei priteisti iš atsakovo treciojo asmens naudai jo turetas bylinejimosi išlaidas (2 b. t., 136-140 l.). Pareiškima grindžia analogiškais argumentais, nurodytais apeliaciniame skunde.

21Atsiliepime i apeliacini skunda treciasis asmuo UAB „Grens Cargo“ prašo ji patenkinti ir panaikinti skundžiama teismo sprendima ir priimti nauja teismo sprendima – patenkinti ieškovo ieškini (2 b. t., 129-135 l.).

22Atsiliepime i apeliacini skunda atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo ji atmesti ir palikti nepakeista skundžiama teismo sprendima, priteisti bylinejimosi išlaidas (2 b. t., 154-160 l.). Nurodo, kad atsakovas, priimdamas ginco sprendima, vadovavosi Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto nuostatomis, o aplinkybe, jog šiame sprendime nebuvo nurodyta pamineta nuostata, nesudaro pagrindo teigti, kad atsakovas ja nesireme. Atsakovo teigimu, vežejo pareigos nepalikti transporto priemones be priežiuros samprata yra itvirtinta Draudimo sutarties priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ grafoje „Vairuotojai privalo“, be to, nagrinejamu atveju aplinkybe, kad pavogtos transporto priemones vairuotojas, palikes ja be priežiuros, išvyko namo, buvo ivertinta kaip draudejo ar jo darbuotojo tyciniai veiksmai, del ko Draudimo taisykliu 2.3.4. punktas taip pat paminetas kaip pagrindas, del kurio atsakovas nera ipareigotas patenkinti draudejo pretenziju. Pažymi, jog Draudimo sutarties priede Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ nurodytu draudimu nesilaikymas buvo ne pagrindas pripažinti ivyki nedraudžiamuoju, o pagrindas nustatyti Draudimo taisykliu pažeidima (Draudimo taisykliu 14.1.17. p.). Atsakovo nuomone, apelianto nurodytos Lietuvos Aukšciausiojo Teismo išnagrinetos civilines bylos Nr. 3K-3-671/2007 ir nagrinejamos civilines bylos ratio decidendi yra skirtingos, todel netaikytini Kasacinio teismo išaiškinimai negali buti taikomi šioje byloje. Be to, pasak atsakovo, byloje esantys irodymai patvirtina, kad UAB „Timejas“ aikštele yra mokama – nesaugoma stovejimo aikštele, o ieškovas nepagristai tapatina sumokejimo už automobiliu stovejima aplinkybe su automobilio saugojimo faktu.

23Atsiliepime i apeliacini skunda treciasis asmuo UAB „Sitibalt“ prašo ji atmesti ir palikti nepakeista skundžiama teismo sprendima (2 b. t., 146-153 l.).

24Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi atidejus civilines bylos Nr. 2A-275/2013 nagrinejima (2 b. t., 172-173 l.), Apeliaciniame teisme buvo gauti: baudžiamoji byla Nr. 65-1-00401-10 (2 tomai; 2 b. t., 181 l.), Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „Linava“ paaiškinimas, kad nurodyta asociacija nedalyvauja, Tarptautinei vežeju sajungai (IRU) sudarant automobiliu stovejimo aikšteliu saraša (2 b. t., 182 l.), treciojo asmens UAB „Timejas“ papildomai pateikti nauji dokumentai (UAB „Timejas“ istatu, vidaus darbo tvarkos taisykliu, vyr. operatoriaus – pardavejo pareiginiu nuostatu, suskystintu duju operatoriaus pareiginiu nuostatu, kasos aparato kvitu kopijos, 2010 m. balandžio 4-5 d. UAB „Timejas“ degalineje dirbusiu darbuotoju ir ju pareigybiu sarašas (2 b. t., 184-219 l.) bei ieškovo rašytinis paaiškinimas su prideta 2010 m. lapkricio 10 d. UAB „Finejas“ rašto kopija (2 b. t., 222-228 l.).

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliantas apeliaciniame skunde, treciasis asmuo UAB „Euroekspedicija“ pareiškime del prisidejimo prie apeliacinio skundo, atsakovas ir treciasis asmuo UAB „Grens Cargo“ atsiliepimuose i apeliacini skunda praše nagrineti ji žodinio proceso tvarka (2 b. t., 115-123, 129-140, 146-160 l.).

27Teiseju kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dali, apeliacinis skundas nagrinejamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, pagal kurias apeliacinis skundas nagrinejamas žodinio proceso tvarka, jeigu byla nagrinejantis teismas pripažista, kad butinas žodinis nagrinejimas. Nagrinejamu atveju šalys nepateike pagristu motyvu, o teiseju kolegija nenustate pagrindu pripažinti, jog butinas žodinis šios bylos nagrinejimas, todel byla pagal nurodyta apeliacini skunda nagrinejama rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d., 322 str.).

28Be to, teiseju kolegija prijungia prie bylos ieškovo, treciojo asmens UAB „Timejas“ ir asociacijos „Linava“ Apeliaciniam teismui pateiktus naujas dokumentus (2 b. t., 182, 184-219, 222-228 l.; CPK 314 str.), o baudžiamaja byla Nr. 65-1-00401-10 prideda apžiurai (CPK 200 str. 2 d., 302 str.).

29Apeliacinis skundas tenkintinas.

30Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu patikrinimas, t. y. apeliacines instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisetas ir pagristas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

31Teiseju kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK taisykles, tinkamai neištyre ir neivertino visu byloje esanciu irodymu ir reikšmingu aplinkybiu, padare išvadas, neatitinkancias faktiniu aplinkybiu, del ko, netinkamai pritaikes materialines teises normas, neteisingai išsprende byla, nepagristai atmesdamas ieškini (CPK 176 str., 183 str., 185 str.). Todel negalima palikti galioti skundžiamo teismo sprendimo, kuris neatitinka ir Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikos (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

32CK 6.987 straipsnio nuostatomis, draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) isipareigoja už sutartyje nustatyta draudimo imoka (premija) sumoketi kitai šaliai (draudejui) arba treciajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, istatyme ar draudimo sutartyje nustatyta draudimo išmoka, apskaiciuota istatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu ivyksta istatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis ivykis. Pagal Draudimo istatymo 82 straipsnio 6 dali (2007 m. lapkricio 15 d. istatymo Nr. X-1324 redakcija), draudikas privalo irodyti aplinkybes, atleidžiancias ji nuo draudimo išmokos išmokejimo ar suteikiancias teise sumažinti draudimo išmoka. Draudikas, atsisakydamas moketi arba sumažindamas draudimo išmoka del to, kad draudejas pažeide draudimo sutarties salygas, privalo atsižvelgti i draudejo kalte, draudimo sutarties salygu pažeidimo sunkuma, jo priežastini ryši su draudžiamuoju ivykiu, žalos, atsiradusios del pažeidimo, dydi, be to, tokiu atveju draudikas privalo pateikti draudejui, naudos gavejui ar nukentejusiam treciajam asmeniui išsamu ir motyvuota paaiškinima apie tokio sprendimo priežastis (Draudimo istatymo 82 str. 7-8 d.; 2007 m. lapkricio 15 d. istatymo Nr. X-1324 redakcija).

33Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad draudimo sutartis paprastai sudaroma draudiko parengtu draudimo rušies taisykliu (standartiniu sutarties salygu) pagrindu prisijungimo budu, kad draudimo apsauga nustatoma tiek draudiko parengtomis draudimo rušies taisyklemis, tiek draudimo liudijime aptartomis individualiomis salygomis, o draudimo rušies taisyklese gali buti nustatyti atvejai, kai draudejo patirta žala visiškai ar iš dalies nekompensuojama, tarp ju – ivykio pripažinimas nedraudžiamuoju (ivykis, kurio rizikos draudikas draudimo sutartimi neprisieme, ir kurio atveju neturi pareigos moketi draudimo išmokos), ir pažymejes, jog nedraudžiamieji ivykiai yra esmine draudimo sutarties salyga, todel jie draudimo sutartyje turi buti apibrežti aiškiai ir nedviprasmiškai; tais atvejais, kai sutartis sudaroma pagal standartines salygas, draudikas privalo užtikrinti ju teisini apibrežtuma ir suderinamuma, taisyklese pateiktos savokos turi buti kiek imanoma aiškiau atskleistos ir konkretizuotos, nes itrauktos i sudaryta draudimo sutarti, jos tampa sudetine sutarties dalimi; jeigu sutarties salygos suformuluojamos nepakankamai aiškiai, teismas, spresdamas šaliu ginca del sutarties salygu vykdymo, jas aiškina, vadovaudamasis sutarciu aiškinimo taisyklemis, o, sprendžiant šaliu ginca del to, ar draudikas pagristai atsisako išmoketi draudimo išmoka, remdamasis tuo, kad ivykis yra nedraudžiamasis, reikia ivertinti draudimo sutartyje nustatytas draudimo apsaugos ribas, be kita ko, atsižvelgiant ir i tai, ar jos nustatytos standartinese, ar individualiai aptartose sutarties salygose (Draudimo istatymo 2 str. 18, 22 d.; CK 6.193 str., 6.992 str.; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2013 m. kovo 25 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-172/2013, 2012 m. kovo 13 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-91/2012).

34Bylos duomenimis, ieškovo (vežejas, draudejas) ir atsakovo (draudikas) 2010 m. kovo 16 d. prisijungimo budu sudarytoje Vežeju automobiliais atsakomybes draudimo sutartyje, kuria sudaro Vežeju automobiliais atsakomybes draudimo liudijimas PZULT Nr. 1161531 su priedais (tarp ju priedas Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“), Vežeju automobiliais atsakomybes draudimo taisykles Nr. 011 (vadinamos Draudimo taisyklemis) ir ieškovo prašymas del Draudimo sutarties sudarymo, nurodyta, jog draudžiamos rizikos: krovinio praradimas ar sugadinimas, finansiniai nuostoliai bei krovinio gelbejimo ir pašalinimo išlaidos, jog draudimo sutarties objektas – draudejo atsakomybe, numatyta 1956 m. Tarptautinio kroviniu vežimo keliais sutarties konvencijoje (CMR), kurios 17 straipsnio 1 dalies nuostatomis, vežejas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradima ar jo sugadinima nuo to momento, kai krovini prieme vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio paveluota pristatyma (Draudimo taisykliu 11.1. p.), o draudžiamosios apsaugos apimtis – „pagristu pretenziju del nuostoliu kroviniui atlyginimo patenkinimas ir nepagristu atmetimas (1 b. t., 32-48 l.; Draudimo taisykliu 12.1. p.).

35Nustatyta, kad 2010 m. balandžio 5 d. iš treciajam asmeniui UAB „Timejas“ priklausancios stovejimo aikšteleje, esancios Kauno raj., Ringaudu sen., Karkiškiu k., buvo pavogtas vilkikas VOLVO (valst. Nr. BFH 426) su puspriekabe (valst. Nr. AN 308), priklausantys ieškovui, bei kroviniu, kuri nurodytoje stovejimo aikšteleje 2010 m. balandžio 4 d. paliko stoveti dviem dienoms treciasis asmuo – vairuotojas A. Š. (atsakovo darbuotojas; baudžiamoji byla Nr. 65-1-00401-10, 1 t., 1, 8 l.). Atsakovas pamineta ivyki pripažino nedraudžiamuoju ir atsisake išmoketi ieškovui draudimo išmoka už prarasta krovini (1 b. t., 93-94 l.).

36Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas be pagrindo pripažino pagristu ir teisetu ginco sprendima, priimta Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto pagrindu.

37Draudimo taisykliu 14 punkte buvo nustatyti nedraudžiamieji ivykiai, tarp ju ivykis, kai nuostoliai atsiranda del draudejo arba jo vadovaujanciu darbuotoju tycios, išskyrus atvejus, kai tyciniai veiksmai ar neveikimas yra socialiai vertingi (butinoji gintis, pilietines pareigos atlikimas ir kt.; Draudimo taisykliu 14.1.2. p.), bei atvejis, kai nuostoliu priežastimi yra krovinio ir/arba krovinio dokumentu vagyste, salygota transporto priemones su kroviniu ir/arba dokumentu palikimo be priežiuros, pažeidžiant draudimo sutarties reikalavimus (Draudimo taisykliu 14.1.17. p.).

38Teiseju kolegijos nuomone, Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto nuostata yra neaiški ir dviprasmiška, kadangi joje nera tiksliai nurodyti, kurie (ar kuris) Draudimo sutarties reikalavimu pažeidimai sudaro pagrindo taikyti Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto nuostata; pagal šia nuostata nedraudžiamuoju ivykiu galetu buti pripažintas bet kuris ivykis, kurio metu buvo palikta be priežiuros transporto priemone su kroviniu, pažeidžiant bet kuri iš Draudimo sutarties reikalavimu; be to, Draudimo sutartyje nera apibrežta, atskleista ir konkretizuota „palikimo be priežiuros“ savoka, o esant neaiškioms sutarties salygoms, jos turi buti aiškinamos sutarti prisijungimo budu sudariusios šalies (šiuo atveju – ieškovo), naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Be to, Kasacinis teismas yra išaiškines, kad nedraudiminiais ivykiais negali buti pripažistami tie atvejai, kurie pagal standartines draudimo sutarties salygas pripažintini tik draudimo sutarties salygu pažeidimais, o draudimo taisyklese vartojama savoka „nepalikti krovinio be priežiuros“ yra pernelyg abstrakti, todel veiksmu, kurie atitiktu šias salygas, vertinimas, kaip pagrindas draudikui atsisakyti moketi draudimo išmoka, negali buti paliekamas tik draudikui ir aiškinamas tik jo naudai (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. lapkricio 29 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-536/2007, 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-671/2004).

39Nagrinejamu atveju atsakovas, Draudimo sutartyje nustatydamas aukšciau nurodyta Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto salyga, iš esmes paneige ieškovo galimybe gauti draudimo išmoka, todel tokia Draudimo sutarties nuostata bei jos taikymas atsakovo sprendime nurodytu budu neatitinka draudimo esmes ir tikslo (CK 6.186 str. 3 d., 6.193 str., 6.987 str.), o pirmosios instancijos teismas be pagrindo pamineta Draudimo taisykliu nuostata aiškino pleciamai, nurodydamas, kad Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto salyga aiškintina, remiantis Draudimo poliso priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems krovinius automobiliais“ nuostatomis (CK 6.193 str.; CPK 176, 185 str.). Tai neatitinka ir Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikos (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-671/2004). Vien del to pirmosios instancijos teismo sprendimas negali buti paliktas galioti (CPK 330 str.; Teismu istatymo 33 str. 4 d.).

40Be to, apygardos teismas, nurodes, kad treciajam asmeniui UAB „Timejas“ priklausanti automobiliu stovejimo aikštele turi saugomos aikšteles požymiu, padare nepagrista išvada, jog treciasis asmuo A. Š. 2010 m. balandžio 4 d. paliko be priežiuros transporto priemone su kroviniu treciojo asmens UAB „Timejas” automobiliu stovejimo aikšteleje.

41Iš bylos duomenu (tarp ju faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolu Nr. 40/10/447, Nr. 40/10/450 ir Nr. FA-0008-10-949, treciojo asmens A. Š. rašytinio paaiškinimo ieškovo direktoriui bei A. Š. (liudytojo) apklausu, atliktu ikiteisminio tyrimo metu, protokolu, liudytojo G. J. (UAB „Timejas“ darbuotojo) papildomos apklausos, atliktos ikiteisminio tyrimo metu, protokolo) matyti, kad 2010 m. gegužes 26 d. UAB „Timejas“ internetiniame tinklapyje buvo nurodyta: „Jusu paslaugoms – restoranas, patogus motelis, degaline – parduotuve bei saugoma 50 vietu krovininiu automobiliu stovejimo aikštele“, o Tarptautines vežeju organizacijos (IRU) interneto tinklapyje nurodyta, jog pamineta aikštele yra itraukta i IRU rekomenduojamu saugiu aikšteliu saraša, jog šioje aikšteleje 24 val. per para budi sargas, ji stebima video kameru, be to, antstolio 2010 m. spalio 21-29 d. surašytame Faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokole Nr. FA-0008-10-949 užfiksuota, kad, paskambinus UAB „Timejas“ internetiniame tinklapyje nurodytu telefonu, atsiliepes asmuo patvirtino, jog prie motelio yra automobiliu saugojimo aikštele, jog UAB „Timejas“ darbuotojas aikšteleje apeina automobilius bei juos apžiuri, teiraujasi, jei krovini iškrauna kitas nei automobili pastates asmuo, o šias aplinkybes (nurodytu veiksmu atlikima 2010 m. balandžio 4-5 d.) patvirtina ikiteisminio tyrimo medžiaga, tarp jos ikiteisminio tyrimo metu liudytojais apklaustu treciojo asmens A. Š. ir G. J. parodymai bei nagrinejamoje byloje esanciu kitu transporto imoniu rašytiniu paaiškinimu duomenys (1 b. t., 52-92, 202-203 l.; 2 b. t., 2-14, 21-25, 226 l.; baudžiamoji byla Nr. 65-1-00401-10, 1 t., 20-23 l.). Taip pat pažymetina, jog, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimu tyrimu valdybos Autotransporto priemoniu grobimo skyriaus 2010 m. lapkricio 24 d. rašto Nr. 20-9-S-3337 duomenimis, laikotarpiu nuo 2006 m. gruodžio 17 d. iki 2010 m. balandžio 5 d. ginco aikšteleje nebuvo užregistruota vagysciu, kitos transporto imones, kurios laiko savo automobilius treciojo asmens UAB „Timejas“ stovejimo aikšteleje, taip pat nera tureje nusiskundimu (2 b. t., 21-23, 226 l.; baudžiamoji byla Nr. 65-1-00401-10, 1 t., 125 l.).

42Ivertinusi aukšciau pamineta, teiseju kolegija sprendžia, jog treciasis asmuo A. Š., palikdamas vilkika su puspriekabe bei kroviniu aukšciau nurodytoje aikšteleje, turejo pagrindo tiketis, jog transporto priemone su kroviniu nebuvo palikta be priežiuros. Tokios nuomones laikomasi ir teismu praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-387/2009). Del nurodyto nera pagrindo pripažinti ieškovo ar jo darbuotojo (treciojo asmens A. Š.) tycios del nuostoliu atsiradimo, t. y. pagrindo taikyti Draudimo taisykliu 14.1.2. punkto nuostatas (CPK 185 str.).

43Del pasakyto panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir priimtinas naujas teismo sprendimas, kuriuo patenkintinas ieškovo ieškinys: pripažintinas negaliojanciu atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“ 2010 m. gegužes 21 d. sprendimas Nr. 04-15C-66365 del pripažinimo nedraudžiamuoju 2010 m. balandžio 5 d. ivykio, kurio metu buvo pavogtas krovinys, pervežant ji ieškovo vilkiku, valst. Nr. BFM 426/AN 308 (Draudimo istatymo 82 str. 6-8 d.; 2007 m. lapkricio 15 d. istatymo Nr. X-1324 redakcija; CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

44Teiseju kolegija nepasisako del apeliacinio skundo, prisidejimo prie jo ir atsiliepimu i apeliacini skunda kitu argumentu, kurie neturi teisines reikšmes teisingam bylos išnagrinejimui.

45Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendima ir priemus nauja sprendima, pakeistinas ir bylinejimosi išlaidu paskirstymas (CPK 93 str. 5 d.). Be to, ieškovui priteistinos bylinejimosi išlaidos, jo turetos apeliacines instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).

46Bylos duomenimis, ieškovas už ieškini sumokejo 4 694 Lt žymini mokesti (1 b. t., 14 l.), be to, turejo 4 840 Lt išlaidu už advokato pagalba apygardos teisme (2 b. t., 85-86 l.); taigi iš viso patyre 9 534 Lt bylinejimosi išlaidu, byla nagrinejant pirmosios instancijos teisme; taip pat treciasis asmuo UAB „Euroekspedicija“, dalyvaves ieškovo puseje, turejo 1 694 Lt išlaidu už advokato pagalba pirmosios instancijos teisme (2 b. t., 81-82 l.). Teiseju kolegija sprendžia, kad, panaikinus apygardos teismo sprendima ir priemus nauja sprendima, kuriuo patenkinamas ieškovo ieškinys, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 4 694 Lt žyminio mokescio, sumoketo už ieškini, ir 4 840 Lt išlaidu už advokato pagalba, turetu apygardos teisme, treciojo asmens UAB „Euroekspedicija“ naudai - 1 694 Lt išlaidu už advokato pagalba pirmosios instancijos teisme, o valstybes naudai – 89 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu (CPK 92 str., 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., 302 str.).

47Be to, patenkinus ieškovo apeliacini skunda, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 4 694 Lt žyminio mokescio, sumoketo už apeliacini skunda, bei 2 420 Lt išlaidu už advokato pagalba, turetu apeliacines instancijos teisme (2 b. t., 125, 227-228 l.).

48Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

49Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsejo 13 d. sprendima, kuriuo atmestas ieškovo uždarosios akcines bendroves „Berita“, i. k. 122808989, ieškinys.

50Priimti nauja teismo sprendima – patenkinti nurodyto ieškovo ieškini.

51Pripažinti negaliojanciu atsakovo uždarosios akcines bendroves draudimo kompanijos „PZU Lietuva“, i. k. 110057869, 2010 m. gegužes 21 d. sprendima Nr. 04-15C-66365 del 2010 m. balandžio 5 d. ivykio, kurio metu buvo pavogtas krovinys, pervežant ji uždarosios akcines bendroves „Berita“ vilkiku, valst. Nr. BFM 426/AN 308, pripažinimo nedraudžiamuoju.

52Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves draudimo kompanijos „PZU Lietuva“, i. k. 110057869, ieškovui 4 694 Lt žyminio mokescio, sumoketo už ieškini, ir 4 840 Lt išlaidu už advokato pagalba, turetu apygardos teisme, treciojo asmens uždarosios akcines bendroves „Euroekspedicija“ naudai - 1 694 Lt išlaidu už advokato pagalba pirmosios instancijos teisme, o valstybei - 89 Lt išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu.

53Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ ieškovo naudai 4 694 Lt žyminio mokescio, sumoketo už apeliacini skunda, bei 2 420 Lt išlaidu už advokato pagalba, turetu apeliacines instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija,... 2. n u s t a t e:... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškovas UAB „Berita“ kreipesi i teisma su ieškiniu atsakovui UAB DK... 5. Nurode, kad ieškovas su atsakovu 2010 m. kovo 16 d. sudare Vežeju... 6. Ieškovo teigimu, atsakovo Sprendimas yra neteisetas ir nepagristas. Ieškovas... 7. Atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepime i ieškini praše ji atmesti (1... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsejo 13 d. sprendimu atmete ieškovo UAB... 10. Nurode, kad teisetas ir pagristas ginco sprendimas, kadangi pagal ieškovo ir... 11. Teismas atmete ieškovo argumenta, kad transporto priemone su kroviniu nebuvo... 12. Del nurodyto teismas konstatavo, kad pagal Draudimo taisykliu 14.1.17 punkta... 13. III. Apeliacinio skundo, prisidejimo prie jo ir atsiliepimu i apeliacini skunda... 14. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Berita“ prašo panaikinti Vilniaus... 15. 2.1. Draudimo sutarties priedo Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems... 16. 2.2. Draudimo sutarties priedas Nr. 2 „Nurodymai vairuotojams, pervežantiems... 17. 2.3. Treciasis asmuo A. Š. UAB „Timejas“ aikšteleje... 18. 2.4. Teismas, išvardines saugomos aikšteles požymius, kuriuos atitinka UAB... 19. 2.5. Teismas be pagrindo sprende, kad išvažiavimas iš paminetos aikšteles... 20. Pareiškime del prisidejimo prie apeliacinio skundo treciasis asmuo UAB... 21. Atsiliepime i apeliacini skunda treciasis asmuo UAB „Grens Cargo“ prašo ji... 22. Atsiliepime i apeliacini skunda atsakovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo ji... 23. Atsiliepime i apeliacini skunda treciasis asmuo UAB „Sitibalt“ prašo ji... 24. Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. balandžio 2 d. nutartimi atidejus... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliantas apeliaciniame skunde, treciasis asmuo UAB „Euroekspedicija“... 27. Teiseju kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dali, apeliacinis... 28. Be to, teiseju kolegija prijungia prie bylos ieškovo, treciojo asmens UAB... 29. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 30. Apeliacines instancijos teismas nagrineja byla,... 31. Teiseju kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK... 32. CK 6.987 straipsnio nuostatomis, draudimo sutartimi viena šalis (draudikas)... 33. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad draudimo sutartis... 34. Bylos duomenimis, ieškovo (vežejas, draudejas) ir atsakovo (draudikas) 2010... 35. Nustatyta, kad 2010 m. balandžio 5 d. iš treciajam asmeniui UAB „Timejas“... 36. Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas be pagrindo pripažino... 37. Draudimo taisykliu 14 punkte buvo nustatyti nedraudžiamieji ivykiai, tarp ju... 38. Teiseju kolegijos nuomone, Draudimo taisykliu 14.1.17. punkto nuostata yra... 39. Nagrinejamu atveju atsakovas, Draudimo sutartyje nustatydamas aukšciau... 40. Be to, apygardos teismas, nurodes, kad treciajam asmeniui UAB „Timejas“... 41. Iš bylos duomenu (tarp ju faktiniu aplinkybiu konstatavimo protokolu Nr.... 42. Ivertinusi aukšciau pamineta, teiseju kolegija sprendžia, jog treciasis asmuo... 43. Del pasakyto panaikintinas skundžiamas apygardos teismo sprendimas ir... 44. Teiseju kolegija nepasisako del apeliacinio skundo, prisidejimo prie jo ir... 45. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendima ir priemus nauja sprendima,... 46. Bylos duomenimis, ieškovas už ieškini sumokejo 4 694 Lt žymini mokesti (1... 47. Be to, patenkinus ieškovo apeliacini skunda, iš atsakovo ieškovo naudai... 48. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 49. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsejo 13 d. sprendima, kuriuo... 50. Priimti nauja teismo sprendima – patenkinti nurodyto ieškovo ieškini.... 51. Pripažinti negaliojanciu atsakovo uždarosios akcines bendroves draudimo... 52. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves draudimo kompanijos „PZU... 53. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves draudimo kompanijos „PZU...