Byla 2A-694-392/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „General Financing“ ieškinį atsakovei I. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „General Financing“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės I. D. 2 758,54 Lt mokėtinų įmokų, 255,81 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2007-02-05 ieškovas su atsakove sudarė vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorį Nr. 1, 2007-02-05 finansavimo sandorį Nr. 2, 2010-08-25 finansavimo sandorį Nr. 3 bei 2011-01-31 finansavimo sandorį Nr. 4 (toliau - Sutartį). Pagal šią Sutartį ieškovas atsakovei iš viso suteikė 4 964,05 Lt vartojimo kreditą terminui iki 2014-01-25. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė. Atsakovei nemokant mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų, ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 6.4 p., turi teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal Sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir skolos administravimu.

4Atsakovė I. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-05-09 sprendimu už akių ieškinį patenkino iš dalies – ieškovui UAB „General Financing“ iš atsakovės I. D. priteisė 1 030,37 Lt nesumokėtų įmokų, 255,81 Lt delspinigių bei 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokį sprendimą motyvavo tuo, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas atsakovei būtų siuntęs papildomą įspėjimą (pranešimą) pašalinti sutarties pažeidimus ir su atsakove būtų nutraukęs sudarytas vartojimo sutartis, laikantis sutartyje nustatytos tvarkos. Todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovės priteisti tik tas įmokas, kurių mokėjimo terminai pagal sutartį yra suėję. Atsižvelgdamas į patenkintų ieškinio reikalavimų dalį (43 proc.), teismas ieškovui iš atsakovės priteisė 38,7 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

6Ieškovas UAB „General Financing“, nesutikdamas su priimtu pirmosios instancijos teismo sprendimu už akių, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-05-09 sprendimo už akių dalis, kuriomis buvo atmesti ieškinio reikalavimai priteisti 1728,17 Lt įmokas bei 51,3 Lt žyminio mokesčio ir ieškinį patenkinti ieškinį visiškai. Taip pat prašė priteisti iš atsakovės už apeliacinį skundą sumokėtą 72 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad teismas nepagrįstai priteisė tik tas įmokas, kurių mokėjimo terminas buvo suėjęs. Sutarties nutraukimas būtų buvęs formalumas, kuris neturėtų jokios teisinės reikšmės (įtakos) tarp ieškovo ir atsakovės susiklosčiusiems teisiniams santykiams, nes atsakovė ne kartą buvo informuota apie tai, kad ieškovas kreipsis į teismą ir reikalaus viso kredito prieš terminą. Kreipimasis į teismą prilyginamas sutarties nutraukimui. Sutarties nutraukimas prievolės nepanaikintų. Pareiškus reikalavimą grąžinti kreditą, sutartis de facto yra laikoma nutraukta, ir atsakovei nekyla su sutarties vykdymu susijusių pareigų, išskyrus prievolę grąžinti kreditą, palūkanas ir kitas mokėtinas sumas. Ieškovas siuntė atsakovei pranešimus. Ieškovo vardu priminimus apie sutarties nutraukimą ir kreipimąsi į teismą tiek elektroniniu paštu, tiek registruotais laiškais taip pat siuntė ir UAB „Skolų valdymo centras“. Taigi ieškovas iš esmės informavo atsakovę ir apie būtiną susiklosčiusioje situacijoje vienašališką sutarties nutraukimą. Devynis mėnesius – nuo 2011-06-27, kai atsakovė nemokėjo mėnesinių įmokų pagal Sutartį, iki 2012 m. kovo mėn., kai ieškovas kreipėsi į teismą - ieškovas su atsakove bandė susitarti geranoriškai, tačiau susitarimų atsakovė neįvykdė. Kadangi atsakovės skola sudaro daugiau kaip 10 proc. bendros kredito sumos, į ieškovo siųstus papildomus pranešimus atsakovė nereagavo, todėl ieškovas pagal CK 6.889 str. turėjo teisę reikalauti vartojimo kredito grąžinimo, nutraukiant sutartį.

7Atsakovė I. D. atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą nepateikė.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė. Byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose (CPK 320 str.).

10Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2007-02-05 sudarė Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorį Nr. 1, kurio pagrindu atsakovė įsigijo prekių ir (ar) paslaugų už 2 375 Lt. Atsakovė pagal sandorio nuostatas taip pat įsipareigojo ieškovui sumokėti 9,99 Lt sandorio sudarymo mokestį bei 14,009 proc. dydžio palūkanas. Atsakovė suteiktą paskolą, įsipareigojo grąžinti iki 2009-02-05 (per 24 mėnesius), kas mėnesį mokėdama 124,82 Lt dydžio įmokas (b. l. 3-3A). 2007-02-05 šalys taip pat sudarė Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorį Nr. 2, pagal kurį atsakovei buvo suteiktas 259 Lt kreditas prekėms ir (ar) paslaugoms pirkti. Pagal šios sutarties nuostatas atsakovė taip pat įsipareigojo sumokėti 9,99 Lt sandorio sudarymo mokestį ir 16,035 proc. dydžio palūkanas. Suteiktą paskolą, atsakovė įsipareigojo grąžinti iki 2007-11-05, t. y. per 9 mėnesius, kas mėnesį mokėdama 34,69 Lt įmoką (b. l. 4-5). Pagal 2007-02-05 Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorius Nr. 1 ir Nr. 2 atsakovė su ieškovu yra pilnai atsiskaičiusi (b. l. 14). 2010-08-25 ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorį Nr. 3, kurio pagrindu atsakovė įsigijo prekių ir (ar) paslaugų už 1 000 Lt. Atsakovė pagal sandorio nuostatas taip pat įsipareigojo ieškovui sumokėti 176,55 Lt sandorio sudarymo mokestį bei 19,004 proc. dydžio palūkanas. Atsakovė suteiktą paskolą, įsipareigojo grąžinti iki 2013-08-25 (per 36 mėnesius), kas mėnesį mokėdama 47,78 Lt dydžio įmokas (b. l. 6-8). 2011-01-31 ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorį Nr. 4, kurio pagrindu atsakovė įsigijo prekių ir (ar) paslaugų už 1 000 Lt. Atsakovė pagal sandorio nuostatas taip pat įsipareigojo ieškovui sumokėti 133,52 Lt sandorio sudarymo mokestį bei 25,002 proc. dydžio palūkanas. Atsakovė suteiktą paskolą, įsipareigojo grąžinti iki 2014-01-25 (per 36 mėnesius), kas mėnesį mokėdama 45,89 Lt dydžio įmokas (b. l. 9-11). Atsakovė įmokų nemoka nuo 2011-06-27 (b. l. 15). Todėl 2012-03-27 ieškovas pateikė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš I. D. visas jos mokėtinas įmokas prieš kredito grąžinimo terminą.

11Ginčas byloje kilo dėl to, ar ieškovas gali reikalauti visų mokėjimų pagal sutartį priteisimo dėl jos netinkamo vykdymo, tuo atveju, kai sutarties vykdymo terminas dar nėra pasibaigęs, ir sutartis dar nėra nutraukta.

12Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje I. A. V. v. SP UAB „Karoliniškių būstas“, bylos Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB ,,Ribenos prekyba“, bylos Nr. 3K-3-536/2008). Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas visais atvejais sutarties sąlygas ex officio turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje V. S. ir N. S. v. UAB „Abuva“, bylos Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje 791-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir Č. K. v. AB „Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

13Tarp ieškovo UAB „General Financing“ ir atsakovės I. D. sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorių Nr. 3 ir Nr. 4 5.4 p. numatyta, jog bendrovė turi teisę reikalauti, kad klientas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 5.4.1 klientas daugiau kaip 60 dienų visiškai nesumokėjo bent vienos įmokos; 5.4.2 klientas daugiau kaip 90 dienų nesumokėjo jam priskaičiuotų delspinigių ar baudų; 5.4.3 klientas neįvykdė sutarties 3.1.2 punkto reikalavimų (nedelsiant raštu informuoti bendrovę numatytais atvejais); 5.4.4 klientas pateikė bendrovei neteisingą ar klaidinančią informaciją apie save; 5.4.5 paaiškėja aplinkybės, galinčios turėti esminės neigiamos įtakos kliento sugebėjimui vykdyti įsipareigojimus pagal sutartį; 5.4.6 klientas nevykdo ar vykdo netinkamai kitas su bendrove sudarytas sutartis (b. l. 8, 11).

14Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad UAB „General Financing“ klientė I. D. įmokų pagal 2010-08-25 Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorį Nr. 3 ir 2011-01-31 Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorį Nr. 4 nemoka nuo 2011-06-27 (b. l. 15). Taigi sutarties 5.4.1 p. numatyta sąlyga, sudaranti pagrindą bendrovei reikalauti, kad klientas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, egzistuoja. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tarp šalių sudaryta sutartis negali prieštarauti imperatyviai įstatymo nuostatai, t. y. CK 6.34 str. 2 d., kurioje įtvirtinta, jog negalima išreikalauti to, kam atlikti nustatytas terminas, iki šio termino pabaigos. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę, t. y. skolininko prievolė kreditoriui turi būti galiojanti, nepasibaigusi įstatyme nustatytais prievolės pasibaigimo pagrindais, turi būti suėjęs prievolės vykdymo terminas, tačiau ne naikinamasis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2008). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtų sandorių įvykdymo terminai sueis 2013-08-25 ir 2014-01-25. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovui iš atsakovės priteisė tik tas įmokas, kurių mokėjimo terminai pagal sutartį yra suėję, bei žyminio mokesčio dalį, atsižvelgiant į patenkinto ieškinio reikalavimo dalį.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovo UAB „General Financing“ reikalavimas grąžinti visas mokėtinas įmokas prieš kredito grąžinimo terminą būtų pagrįstas ir teisėtas, jeigu sutartys, laikantis CK 6.217-6.221 straipsniuose įtvirtintų nuostatų, ieškovo būtų buvusios vienašališkai nutrauktos. Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorių Nr. 3 ir Nr. 4 6.7 p. šalys susitarė, kad bendrovė, prieš 5 dienas pranešusi klientui, turi teisę nutraukti sutartį, jei yra šios sąlygos: 6.7.1 klientas nesumokėjo įmokos ilgiau kaip 1 mėnesį ir įsiskolinimo suma yra ne mažesnė kaip 10 proc. kredito sumos; 6.7.2 klientas nesumokėjo įmokos per 2 savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo klientui. Kaip jau buvo minėta, atsakovė įmokų nemoka nuo 2011-06-27. Pagal finansavimo sandorį Nr. 3, iš bendros kredito sumos, 1 720,08 Lt, atėmus sumokėtą kredito dalį, 430,02 Lt (b. l. 14-15), mokėtina suma yra 1 290,06 Lt, o pagal finansavimo sandorį Nr. 4, iš bendros kredito sumos, 1 652,04 Lt, atėmus sumokėtą kredito dalį, 183,56 Lt (b. l. 14-15), mokėtina suma yra 1 468,48 Lt. Vadinasi, įsiskolinimo sumos yra ne mažesnės kaip 10 proc. kredito sumos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog egzistuoja Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandorių Nr. 3 ir Nr. 4 6.7.1 p. numatytos sąlygos.

16Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė UAB „Skolų valdymo centras“, kuris pagal sutarties 3.3.6 p. ieškovo buvo pasitelktas vykdyti sutartį, atsakovei I. D. siųstą 2011-09-09 priminimą (b. l. 92) bei 2011-10-24 paskutinį perspėjimą (b. l. 91). Per dvi savaites, kaip numatyta sutarties 6.7.2 p., nuo paskutinio perspėjimo klientė skolos nesumokėjo. Taigi konstatuotina, jog ieškovas pagal sutarties 6.7 p. turėjo teisę su atsakove sudarytus finansavimo sandorius vienašališkai nutraukti. Pažymėtina, jog vienas iš apelianto ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinio skundo argumentų yra tas, kad ieškovo kreipimasis į teismą, reikalaujant grąžinti visą kreditą prieš terminą, prilyginamas sutarties nutraukimui, nes sutartis nebevykdoma, atsakovės atžvilgiu nevykdomi jokie skolos išieškojimo veiksmai, nebeskaičiuojami delspinigiai, nebesiunčiami pranešimai ar raginimai sumokėti susidariusią skolą. Tačiau šis argumentas, teisėjų kolegijos nuomone, vertintinas kritiškai, todėl atmestinas, nes pagal CK 6.218 str. 1 d. šalis apie sutarties nutraukimą privalo būti informuota per sutartyje nustatytą terminą.

17Pranešimo apie sutarties nutraukimą tvarką reglamentuojančios teisės normos nenustato privalomų reikalavimų nei pranešimo turiniui, nei formai (būdui) (CK 6.218 str.). Laikytina, kad jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie nutraukimą gali būti pranešama įvairia forma. Svarbu, kad šalis, su kuria yra nutraukiama sutartis, žinotų apie ketinimą ją nutraukti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012). Iš kartu su apeliaciniu skundu ieškovo pateikto 2011-10-24 paskutinio perspėjimo (b. l. 91) matyti, kad atsakovei yra primenama apie egzistuojančią skolą ir raginama ją sumokėti geranoriškai, kol ieškovas nesiėmė priverstinių skolos išieškojimo veiksmų. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiame pranešime taip pat yra numatytas papildomas terminas prievolei įvykdyti – iki 2011-10-30. Atsižvelgiant į tokį pranešimo turinį, konstatuotina, kad tokio turinio pranešimas nelaikytinas pranešimu apie sutarties nutraukimą. Tuo labiau, ieškovo ketinimas nutraukti sutartį nėra aiškiai išreikštas ir suformuluotas. Taigi apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad, nors ir egzistavo būtinos sąlygos (sutarties 6.7.1 ir 6.7.2 punktai), leidžiančios ieškovui sutartį nutraukti vienašališkai, tačiau, nesilaikius įstatyme bei sutartyje įtvirtinto imperatyvaus reikalavimo prieš 5 dienas pranešti klientui apie sutarties nutraukimą (sutarties 6.7 p.), Vartojimo kredito sutarties Nr. 44704160939 finansavimo sandoriai Nr. 3 ir Nr. 4 nelaikytini nutrauktais.

18Grįždamas prie teismo pareigos ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad sutarties sąlyga - bendrovė turi teisę reikalauti, kad klientas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas, delspinigius bei išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei yra bent viena iš nurodytų sąlygų (sutarties 5.4 p.) -, nenumatant, kad toks reikalavimas gali būti pareikštas sutartį nutraukus, laikantis įstatyme numatytos tvarkos, vertintina kaip prieštaraujanti imperatyviai, CK 6.34 str. 2 d. įtvirtintai, teisės normai ir pripažintina nesąžininga vartojimo sutarties sąlyga, todėl netaikytina.

19Kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo pagrįstumo, todėl laikytini teisiškai nereikšmingais, ir apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

20Apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą už akių ar jo dalį, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o sprendimas paliktinas nepakeistas.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

22Ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą atmesti.

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „General Financing“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 4. Atsakovė I. D. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-05-09 sprendimu už akių ieškinį... 6. Ieškovas UAB „General Financing“, nesutikdamas su priimtu pirmosios... 7. Atsakovė I. D. atsiliepimo į ieškovo apeliacinį skundą nepateikė.... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 10. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2007-02-05... 11. Ginčas byloje kilo dėl to, ar ieškovas gali reikalauti visų mokėjimų... 12. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad vartotojų teisių gynimas... 13. Tarp ieškovo UAB „General Financing“ ir atsakovės I. D. sudarytos... 14. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad UAB „General Financing“ klientė... 15. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovo UAB „General... 16. Kartu su apeliaciniu skundu ieškovas pateikė UAB „Skolų valdymo... 17. Pranešimo apie sutarties nutraukimą tvarką reglamentuojančios teisės... 18. Grįždamas prie teismo pareigos ex officio įvertinti vartojimo sutarties... 19. Kiti apeliacinio skundo argumentai neįtakojo skundžiamo sprendimo... 20. Apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 22. Ieškovo UAB „General Financing“ apeliacinį skundą atmesti.... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. sprendimą už akių...