Byla 2-918/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo akcinės bendrovės „DNB bankas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo skundas dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Berneda“ kreditorių susirinkimo dalies nutarimų panaikinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-624-368/2014 (suinteresuotieji asmenys: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, bankrutavusi akcinė bendrovė „Snoras“, D. Š. ir A. Š.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartimi iškelta atsakovo UAB „Berneda“ bankroto byla, o bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Tytus“; 2013 m. gruodžio 3 d. teismo nutartimi patvirtinti atsakovo kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, iš viso 4 106 350,18 Lt, tarp jų – pareiškėjo AB „DNB banko“ 1 855 440,46 Lt dydžio finansinis reikalavimas.

4Pareiškėjas AB „DNB bankas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su skundu, kuriuo prašė panaikinti 2013 m. gruodžio 30 d. atsakovo BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, tarp jų – nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ ir dalį nutarimo 6 darbotvarkės klausimu (6.1 p.) „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“, bei grąžinti šiuos klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (2 – 8 b. l.).

5Pareiškėjas nurodė, kad 2013 m. gruodžio 30 d. vyko pirmasis atsakovo BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimti nutarimai, susiję su atsakovo bankroto administravimu, tarp jų: nustatyti administratoriaus atlyginimą už administravimo paslaugas laikotarpiu nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-10-16) iki 2014-12-31 – 3 000 Lt (+PVM) kas mėnesį (2013 m. kreditorių susirinkimo protokolo 5.1.1 p.); patvirtinti administravimo sąmatą pagal priedą „Administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-10-26) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro“ (2013 m. kreditorių susirinkimo protokolo 6.1 p.). Pasak pareiškėjo, bankroto administratoriaus darbo apimtys atsakovo bankroto byloje nėra didelės, todėl skundžiamu nutarimu nustatytas administratoriui 3 000 Lt (+PVM) atlyginimas į mėnesį yra neproporcingai didelis; skundžiamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmatos 1 500 Lt (+PVM) suma turto pardavimo bei kitoms ūkio išlaidoms, 500 Lt (+PVM) suma buhalterinei apskaitai, bei visa bankroto administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta, skundžiamo nutarimo dalis patvirtinti kitas išlaidas (advokato ir archyvaro samdymui, kenksmingų atliekų utilizavimui, turto vertinimo paslaugoms) pagal faktą, t. y. pagal pasirašytas paslaugų sutartis, yra neteisėta.

6Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį patenkinti (52, 53 b. l.). Nurodė, kad 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimai 5 ir 6 darbotvarkės klausimais neteisingi, kadangi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįstai didelė, o VMI balsavimo raštu biuletenyje pasisakė „prieš“ administratoriaus pateiktus nutarimų projektus 5-uoju ir 6-uoju darbotvarkės klausimais ir siūlė atsakovo bankroto administravimo išlaidoms iš viso skirti 50 000 Lt (+PVM).

7Tretieji asmenys A. Š. ir D. Š. atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį nagrinėti teismo nuožiūra (57, 58 b. l.).

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartimi patenkino iš dalies pareiškėjo AB „DNB banko“ skundą, panaikindamas BUAB „Berneda“ 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta patvirtinti informacijos teikimo tvarką pagal pridedamą priedą, ir perduoti šį klausimą iš naujo svarstyti BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui; atmetė kitą AB DNB banko skundo dalį, kuria pareiškėjas prašė panaikinti 2013 m. gruodžio 30 d. vykusiame atsakovo BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 5-uoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ ir dalį nutarimo 6 darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“, grąžinant šiuos klausimus atsakovo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (61 – 65 b. l.).

10Teismas nurodė, kad iš BUAB „Berneda“ 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo matyti, jog nebuvo pažeista skundžiamų nutarimų priėmimo tvarka, ir pareiškėjas skunde nekėlė klausimo dėl procedūrinių 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo aspektų.

11Teismas, spręsdamas skundo reikalavimus, susijusius su kreditorių susirinkimo nutarimais 5, 6 darbotvarkės klausimais, nurodė, kad iš BUAB „Berneda“ 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo posėdžio protokolo matyti, jog įmonės kreditorių balsų dauguma nutarta nustatyti administratoriaus atlyginimą laikotarpiu nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-10-16) iki 2014-12-31 kas mėnesinį 3 000 Lt (su PVM); iš bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, kad įmonės darbuotojai atleisti iš darbo 2013-11-07, įmonės turtas pagal 2013-10-14 balansą sudaro 2 021 313 Lt, įmonė turi tris debitorius, o vienas iš jų padengė įsiskolinimą įmonei.

12Teismas pažymėjo, kad 2014 m. sausio 8 d. ir 2014 m. vasario 25 d. teismo nutartimis į bankroto bylą įtraukti nauji kreditoriai, o Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pareiškėjas AB DNB bankas pateikė teismui ieškinį atsakovui BUAB „Berneda“ ir kitiems atsakovams dėl paskolos sutarčių pripažinimo nesudarytomis ir skolos raštelių pripažinimo niekiniais (civilinė byla Nr. B2-686-368/2014); taigi bankroto administratoriaus darbo apimtis padidėjo.

13Teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis (3 000 Lt mėnesiui), įvertinant BUAB „Berneda“ bankroto proceso apimtį, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrina tiek administratoriaus, tiek bankrutavusios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, o tai, jog atlyginimas administratoriui nustatytas iki 2014-12-31, nepatvirtina pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kad administratorius bus nemotyvuotas operatyviai atlikti visas bankroto procedūras; priešingai, įvertinant paties pareiškėjo inicijuotą teisminį ginčą (civilinė byla Nr. B2-686-368/2014), siekį nustatyti administratoriaus veikimą konkretų laiką už konkretų atlyginimą ir įvertinti administratoriaus teikiamų paslaugų, kurios turi įtakos jo atlyginimui, pobūdį, mastą, sunku tiksliai nustatyti tokį administratoriaus atlyginimą, kuris skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir nepažeistų įmonės kreditorių interesų. Teismas sprendė, kad daugumos įmonės kreditorių sprendimas nustatyti administratoriaus atlyginimą iki konkrečios datos, neprieštarauja teisiniam reglamentavimui ir nepažeidžia visų įmonės kreditorių interesų.

14Teismas nurodė, kad pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu nutarimu, turėjo pagrįsti savo teiginius apie tam tikrų administravimo išlaidų nebūtinumą ar nepagrįstumą, tačiau jis nepateikė teismui duomenų, jog tinkamos kvalifikacijos buhalteris sutiktų tvarkyti bankrutuojančios įmonės apskaitą už žymiai mažesnį atlyginimą, jog advokato paslaugos, archyvaro samdymas, turto vertinimo paslaugos nebus būtinos ar bankroto proceso metu patirtos; be to, kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, nustato tik administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras bei netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos, ir administratorius negalės pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Teismo teigimu, tai neatleidžia administratoriaus nuo jo pareigos įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, jog šios išlaidos iš tiesų yra patirtos ir buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

15Teismas pažymėjo, kad visais atvejais bankroto administratorius turi įrodyti, jog bankroto proceso metu patirtos išlaidos buvo būtinos ir panaudotos efektyviai, o, įvertinus kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, nenustatyta išlaidų, tiesiogiai nesusijusių su šiuo bankroto procesu ar nebūtinu tinkamai atlikti bankroto procedūras.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutarties dalį, kuria atmestas jo skundas dėl atsakovo BUAB „Berneda“ 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų 5-uoju ir 6-uoju darbotvarkės klausimais panaikinimo, ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti AB „DNB banko“ skundą šioje dalyje, t. y. panaikinti 2013 m. gruodžio 30 d. atsakovo BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus 5 – uoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ ir 6-ojo darbotvarkės klausimo 6.1 d. „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“ bei grąžinti šiuos klausimus BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (68 – 73 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

 1. Teismas neturėjo pagrindo spręsti, jog skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas už laikotarpį nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013 m. spalio 16 d.) iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 3 000 Lt (+PVM) kas mėnesį – atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, nes:
  1. Atsakovas nevykdo ūkinės – komercinės veiklos, jam nuosavybės teise priklauso keli nekilnojamojo turto objektai bei kilnojamasis turtas, kurio bendra balansinė vertė 132 000 Lt, atsakovas bankroto bylos iškėlimo dieną turėjo tik tris debitorius, kurių skola sudaro bendrą 7 323,47 Lt sumą, o didžiausias debitorius UAB „Kardinolas“ turi bankrutuojančios įmonės statusą, be to, debitorius Vilčinskų firma „Vilporė“ jau atsiskaitė; atsakovas turi sąlyginai mažai, t. y. 20, kreditorių, ir nei vieno iš jų reikalavimas nėra ginčijamas atsakovo bankroto administratoriaus; bankroto administratorius nenurodė, jog atsakovas dalyvauja bent viename teisminiame ginče, taigi akivaizdu, kad bankroto administratoriaus darbo apimtys BUAB „Berneda“ bankroto byloje nėra didelės, ir skundžiama nutartimi nustatytas atsakovo bankroto administratoriaus atlyginimas yra neproporcingai didelis;
  2. Teismas neteisingai sprendė, kad skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas administratoriaus atlyginimas yra pagrįstas, nes bankroto administratoriaus darbo apimtys padidėjo. Kelių papildomų kreditorių įstojimas į bankroto procesą bei vieno teisminio ginčo, kuriame dalyvauja atsakovas, iškėlimas, nesudaro pagrindo spręsti apie žymų atsakovo bankroto procedūros pasunkėjimą, už kurį atsakovo bankroto administratoriui turėtų būti mokamas 52 635,00 Lt atlyginimas (3 000 Lt×14,5 mėn.);
  3. Kreditorių interesus pažeidžia ir tai, jog atlyginimas atsakovo bankroto administratoriui skundžiamu nutarimu nustatytas mėnesine suma iki 2014 m. gruodžio 31 d., o ne visam atsakovo bankroto procedūrų laikotarpiui bendra suma;
  4. Teismas nepagrįstai nurodė, kad kreditorių dauguma skundžiamu nutarimu nustatė atlyginimą bankroto administratoriui. Tik dviejų iš atsakovo kreditorių balsais buvo priimtas skundžiamas nutarimas dėl bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo, kai kiti kreditoriai su šiuo nutarimu pagrįstai nesutiko;
 2. Teismas nepagrįstai atmetė skundą dėl nutarimo 6–uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“ 6.1 dalies panaikinimo, nes:
  1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratorius kartu su medžiaga 2013 m. gruodžio 30 d. atsakovo kreditorių susirinkimui nepateikė prašomų patvirtinti bankroto administravimo išlaidų pagrindimo bei duomenų, kiek bankroto administravimo išlaidų jau buvo patirta iki atsakovo pirmojo kreditorių susirinkimo. Apygardos teismas neturėjo teisės skundą pateikusiam kreditoriui perkelti įrodinėjimo pareigos dėl skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintos bankroto administravimo išlaidų sąmatos nepagrįstumo;
  2. Teismas neteisingai nurodė, kad visos į sąmatą įtrauktos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su bankroto procesu ir yra būtinos. Nėra pagrindo spręsti apie būtinumą papildomų išlaidų buhalterinėms paslaugoms, nes ĮBĮ nustatytos bankroto administratoriaus pareigos apima ir bankrutuojančios įmonės apskaitos tvarkymą (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10, 12, 16 p.), o ūkinė komercinė veikla po atsakovo bankroto bylos iškėlimo nevykdoma, todėl buhalterinės apskaitos poreikis šioje bankroto byloje yra minimalus, taigi papildomi 500 Lt (+PVM) į mėnesį buhalterinei apskaitai šioje bankroto byloje patvirtinti nepagrįstai;
  3. Teismas neįvertino aplinkybių, jog skundžiama nutarimo dalis patvirtinti kitas administravimo išlaidas – advokato, archyvaro samdymui, kenksmingų atliekų utilizavimui, turto vertinimo paslaugoms – pagal faktą, t. y. pagal pasirašytas paslaugų sutartis, yra neteisėta. Skundžiamu nutarimu nusprendus minėtas administravimo išlaidas dengti pagal faktą, nebuvo nustatyta administravimo išlaidų riba, kas sudaro sąlygas bankroto administratoriui piktnaudžiauti teise disponuoti bankrutuojančios įmonės piniginėmis lėšomis, apmokant administravimo išlaidas.

18Atsiliepime į trečiojo asmens AB „DNB bankas“ atskirąjį skundą atsakovas prašo jį atmesti ir priteisti iš trečiojo asmens 1 113,20 Lt bylinėjimosi išlaidų (78 – 84 b. l.). Nurodo, kad trečiojo asmens nurodomos aplinkybės dėl atsakovo kreditorių ir debitorių skaičiaus nepaneigia nustatytos 3 000 Lt (+PVM) atlyginimo administratoriui sumos pagrįstumo, kadangi bet kuriuo atveju bankroto administratorius privalės atlikti visas jam ĮBĮ įtvirtintas pareigas; be to, trečiasis asmuo neteisingai nurodo, kad atsakovas dalyvauja tik viename banko inicijuotame procese, kadangi yra bylų, kuriose atsakovas dalyvauja kaip trečiasis asmuo (civilinė byla Nr. 2-7616-569/2013, 2-714-907/2014, 2-716-907/2014, 2-3456-653/2014). Pasak atsakovo, apeliantas nepateikė duomenų apie rinkoje egzistuojančius kitokius paslaugų įkainius, administruojant tokių bendrovių bankrotą, kurie paneigtų ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytus administravimo kaštus.

19Atsiliepime į trečiojo asmens AB „DNB bankas“ atskirąjį skundą tretieji asmenys A. Š. ir D. Š. prašo jį spręsti teismo nuožiūra (90, 91 b. l.).

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

23Pagal ĮBĮ 7 straipsnio 2 dalį, įmonės bankroto administravimo išlaidos apmokamos šio įstatymo nustatyta tvarka.

24ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis nustato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, o pagal nurodyto straipsnio 3 dalį, bankroto administravimo išlaidas sudaro atlyginimas administratoriui, su darbo santykiais susijusios išmokos įmonės darbuotojams (įskaitant mokesčius, apskaičiuojamus nuo susijusių su darbo santykiais išmokų), kuriems būtina dalyvauti bankroto procese, išskyrus darbuotojus, dalyvaujančius ūkinėje komercinėje veikloje, išlaidos įmonės auditui, turto įvertinimo, pardavimo, atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo bei kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos. Be to, šio straipsnio 4 dalis nustato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos.

25Be to, pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį, administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį bei jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų bei pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto, baigus bankroto procesą arba dalimis, vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje.

26Teismų praktikoje pripažįstama, kad faktiškai patirtų arba planuojamų išlaidų nepagrindimas, sprendžiant veiklos ataskaitos ar administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo klausimą, atima iš kreditorių galimybę užduoti klausimus, reikalauti patikslinti bei įvertinti teikiamų tvirtinti dokumentų pagrįstumą; administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams); administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį; kreditorių susirinkimo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje turėtų būti įtrauktos tik tokios išlaidos, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį, t. y. išlaidos, būtinos tinkamai atlikti bankroto procedūras; dėl to administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą teismui iki pirmojo kreditorių susirinkimo, vėliau – kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl yra būtinos atitinkamos administravimo išlaidos (patalpų nuomos, pašto, teisinių paslaugų, šildymo ir pan.) ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą; įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo; be to, nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, kuris turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą; teismas, kilus ginčui, įvertina, ar kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ar pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais; tuo atveju, jei teismas nustato, kad tokie kriterijai pažeisti, jis naikina kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoda klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, nurodydamas pažeidimus (ĮBĮ 36 str. 3 d.); nors administratoriaus atlyginimo, šios sąmatos tvirtinimo, jos keitimo ir kitų, su tuo susijusių klausimų, sprendimas yra priskirtas kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 23 str. 5, 9 p., 36 str. 2 d.), privaloma atsižvelgti į tai, kiek likvidaus turto turi bendrovė, ar būtinos yra administratoriaus nurodomos išlaidos (teisinių, antstolių paslaugų ir kt.), ar administratoriaus atlyginimo dydis yra pagrįstas darbų, kuriuos jis atliko iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kiekiu, kokybe, sudėtingumu, o taip pat planuojamų ateityje atlikti darbų būtinumu, turimo turto verte, skolų dydžiu ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis Nr. 3K-3-354/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3k-3-486/2010; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis Nr.3k-3-234/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis Nr. 2-816/2010; 2013 m. sausio 17 d. nutartis Nr. 2-266/2013).

27Byloje nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 30 d. įvyko pirmas atsakovo BUAB „Berneda“ kreditorių susirinkimas, kurio metu 5 darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ nutarta nustatyti atsakovo administratoriaus atlyginimą už administravimo paslaugas laikotarpiu nuo atsakovo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-10-16) iki 2014-12-31 – 3 000 Lt (+PVM) kas mėnesį; „už“ šį nutarimą balsavo 54,53 proc. nuo visų kreditorių reikalavimų, „prieš“ pasisakė 44,94 proc. nuo visų kreditorių reikalavimų sumos, be to, 6 darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“ nutarta patvirtinti administravimo sąmatą pagal priedą „Administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-06-26) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro“; „už“ šį nutarimą balsavo 54,53 proc. nuo visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, „prieš“ – 44,94 proc. (9 – 15 b. l.). Minėto priedo 4 punkte nurodoma, kad nuo 2013 m. gruodžio 31 d. administravimo išlaidos sudaro: 4.1. buhalterinė apskaita – 500 Lt (+PVM) kas mėnesį; 4.2. turto pardavimo bei kitos ūkio išlaidos (turto apsauga, reklama, kuras, telefonas, kanceliarinės prekės, pašto paslaugos ir t. t. – 1 500 Lt (+PVM) kas mėnesį; 4.3. advokato (juristo) samdymas – pagal su advokatu surašytą pavedimo sutartį; 4.4. Archyvaro (archyvo tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės) samdymas – pagal pasirašytą archyvo tvarkymo sutartį; 4.5. kenksmingų atliekų utilizavimas – pagal su atliekų utilizuotoju pasirašytą sutartį; 4.6. turto vertinimo paslauga – pagal pasirašytą turto vertinimo sutartį (18 b. l.).

28Atsakovo bankroto administratorius 2013 m. gruodžio 16 d. Bankroto administravimo ataskaitoje nurodė, kad, vykdydamas atsakovo bankroto administravimo paslaugas, jis informavo žinomus atsakovo kreditorius apie atsakovui iškeltą bankroto bylą, išsiuntė pretenzijas skolininkui, priėmė įmonės turtą ir ėmėsi veiksmų jo apsaugai organizuoti, nustatė, kad atsakovas turi 20 kreditorių, 3 debitorius, kurių vienas atsiskaitė po pretenzijos pateikimo, o, išanalizavęs atsakovo situaciją, pateikė išvadas, kad, iškėlus atsakovui bankroto bylą, jo darbuotojai atleisti pagal ĮBĮ, taikos sutartis nesudaryta, įmonė likviduotina ir, gavus lėšas už parduotą turtą, atsiskaitytina su kreditoriais (19 – 24 b. l.).

29Apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo bankroto administratoriaus atlyginimo, teisingai nurodė ĮBĮ nuostatas, motyvuotai teigdamas, kad administratoriaus atlyginimo suma nustatoma, atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį, o administratoriaus atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas toks, jog skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras.

30Tačiau nagrinėjamu atveju apygardos teismui nebuvo pagrindo teigti, kad ginčo nutarimo priėmimo dieną (2012-12-30) kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo atsakovo bankroto administratoriui dydis (3 000 Lt į mėnesį + PVM), įvertinus BUAB „Berneda“ bankroto proceso apimtį ir kitas faktines aplinkybes, atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus.

31Teismas nepakankamai įvertino 2013 m. gruodžio 16 d. Bankroto administravimo ataskaitos duomenis, tarp jų – bankroto administratoriaus veiksmus, atliktus iki ginčo susirinkimo, be to, tai, kad atsakovas turi 20 kreditorių ir faktiškai du debitorius, įmonė nevykdo ūkinės veiklos, visi darbuotojai yra atleisti, kad ginčo nutarimo priėmimo dieną bankroto administratorius nebuvo nurodęs ataskaitoje, jog atsakovo bankroto procedūra gali būti komplikuota dėl naujų civilinių bylų iškėlimo ar atsakovo turto realizavimo. Nors apygardos teismas nustatė, jog pareiškėjo skundo nagrinėjimo dieną bankroto administratoriaus darbo apimtis padidėjo dėl dviejų finansinių reikalavimų patvirtinimo atsakovo bankroto byloje bei dėl AB „DNB bankas“ pareikšto ieškinio atsakovui dėl paskolos sutarčių pripažinimo nesudarytomis ir skolos raštelių pripažinimo niekiniais, tačiau tai nepatvirtina apygardos teismo išvados dėl ginčo nutarimo 5 darbotvarkės klausimu pagrįstumo; be to, pagal LITEKO duomenis, 2014 m. vasario 25 d. nutartimi į bylą buvo įrašytas kreditorius A. S., nurodytas bankroto administratoriaus ataskaitoje kaip vienas iš 20 atsakovo kreditorių. Taigi, turint omenyje atsakovo bankroto administratoriaus veiksmus, atliktus iki pirmojo kreditorių susirinkimo, nurodytus jo ataskaitoje, t. y. tai, kad atsakovo bankroto administratorius iki šio susirinkimo atliko iš esmės tuos bankroto administratoriaus veiksmus, kurie privalomi įmonės bankroto bylos iškėlimo atveju, kad atsakovo bankroto administratoriaus veiksmai nebuvo sudėtingi, kad bankroto administratorius ataskaitoje nenurodė, jog ateityje būtina atlikti sudėtingesnius nei įprasta bankroto administratoriaus veiksmus, o taip pat atsižvelgiant į atsakovo turimo turto vertę, skolų dydį, byloje nebuvo pagrindo teigti, jog atsakovo kreditorių susirinkimo nustatytas protingas ir teisingas administratoriaus atlyginimo dydis.

32Be to, nagrinėjamu atveju apygardos teismas, spręsdamas dėl ginčo nutarimo 6.1 punkto pagrįstumo, teisingai nurodęs, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia šių išlaidų ribas, palikdamas galioti ginčo nutarimo 6.1 punktą, be pagrindo teigė, kad pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu nutarimu, turėjo pagrįsti savo teiginius apie tam tikrų administravimo išlaidų nebūtinumą ar nepagrįstumą. Kaip minėta, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, tačiau teismas neįvertino to, kad kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 6.1 buvo patvirtinta sąmata pagal priedą (19 – 24 b. l.), kuriame nebuvo nurodytas galimų administravimo išlaidų dydis, nebuvo nustatyta dalies išlaidų (advokato, archyvaro samdymo, kenksmingų atliekų utilizavimo ir turto vertinimo paslaugų) dydžio ribos. Beje, bankroto administratorius, pateikdamas tokią administravimo išlaidų sąmatą (kurios priede, be kita ko, dėl 1 500 Lt mėnesinių išlaidų turto pardavimui ir kitoms ūkio išlaidoms nurodyta, kad į šias išlaidas įeina kuras, telefonas, kanceliarinės prekės, pašto paslaugos) nepaaiškino, kodėl yra būtinos advokato paslaugos, turto vertinimo paslaugos, ar administratoriaus darbo vietos ir infrastruktūros išlaikymo, transporto išlaidos. Juolab kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog administratoriaus veiklai įgyvendinti be atitinkamos kvalifikacijos administratorius privalo turėti tam tikras priemones (biurą, transportą, ryšio priemones) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-419/2012). Nagrinėjamu atveju atsakovo bankroto administratorius, pasiūlydamas atsakovo kreditorių susirinkimui patvirtinti jo pateiktą atsakovo administravimo išlaidų sąmatą, tinkamai jos nepagrindė, o teismas be pagrindo paliko galioti ginčo kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 6.1 (ĮBĮ 36 str., CPK 178 str., 185 str.).

33Dėl pasakyto pakeistina Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis, tenkinant pareiškėjo skundo dalį dėl kreditorių susirinkimo nutarimų 5 ir 6.1 darbotvarkės klausimais, panaikinant šiuos nutarimus, kuriais nustatytas atsakovo bankroto administratoriaus atlyginimas už administravimo paslaugas laikotarpiu nuo įmonės bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-10-16) iki 2014-12-31 – 3 000 Lt (+PVM) kas mėnesį; patvirtinta administravimo sąmata pagal priedą „Administravimo išlaidų sąmata nuo bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos (2013-10-26) iki įmonės išregistravimo iš įmonių rejestro“ bei grąžinant klausimus dėl atsakovo bankroto administratoriaus atlyginimo ir bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo atsakovo kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

34Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

35Patenkinus pareiškėjo AB „DNB bankas“ atskirąjį skundą, netenkintinas atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą prašymas dėl priteisimo bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme (78 – 84 b. l., CPK 93 str. 1 d., 302 str., 338 str.).

36Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

37Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartį.

38Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutarties dalį, kuria atmesti pareiškėjo akcinės bendrovės „DNB bankas“ skundo reikalavimai dėl atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Berneda“ 2013 m. gruodžio 30 d. nutarimų 5 ir 6.1 darbotvarkės klausimais.

39Panaikinti atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Berneda“ 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 5 darbotvarkės klausimu „Administratoriaus atlyginimo nustatymas“ bei 6.1 darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos nustatymas“, bei grąžinti klausimus dėl atsakovo bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Tytus“ atlyginimo ir atsakovo bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo svarstyti iš naujo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Berneda“ kreditorių susirinkimui.

40Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo... 4. Pareiškėjas AB „DNB bankas“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2013 m. gruodžio 30 d. vyko pirmasis atsakovo BUAB... 6. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 7. Tretieji asmenys A. Š. ir D. Š. atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. kovo 4 d. nutartimi patenkino iš dalies... 10. Teismas nurodė, kad iš BUAB „Berneda“ 2013 m. gruodžio 30 d. kreditorių... 11. Teismas, spręsdamas skundo reikalavimus, susijusius su kreditorių susirinkimo... 12. Teismas pažymėjo, kad 2014 m. sausio 8 d. ir 2014 m. vasario 25 d. teismo... 13. Teismo vertinimu, kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo... 14. Teismas nurodė, kad pareiškėjas, nesutikdamas su skundžiamu nutarimu,... 15. Teismas pažymėjo, kad visais atvejais bankroto administratorius turi... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo AB „DNB bankas“ prašo panaikinti... 18. Atsiliepime į trečiojo asmens AB „DNB bankas“ atskirąjį skundą... 19. Atsiliepime į trečiojo asmens AB „DNB bankas“ atskirąjį skundą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Pagal ĮBĮ 7 straipsnio 2 dalį, įmonės bankroto administravimo išlaidos... 24. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis nustato, kad administravimo išlaidų sąmatą... 25. Be to, pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį, administratoriaus atlyginimo suma... 26. Teismų praktikoje pripažįstama, kad faktiškai patirtų arba planuojamų... 27. Byloje nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 30 d. įvyko pirmas atsakovo BUAB... 28. Atsakovo bankroto administratorius 2013 m. gruodžio 16 d. Bankroto... 29. Apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo bankroto... 30. Tačiau nagrinėjamu atveju apygardos teismui nebuvo pagrindo teigti, kad... 31. Teismas nepakankamai įvertino 2013 m. gruodžio 16 d. Bankroto administravimo... 32. Be to, nagrinėjamu atveju apygardos teismas, spręsdamas dėl ginčo nutarimo... 33. Dėl pasakyto pakeistina Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis,... 34. Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi... 35. Patenkinus pareiškėjo AB „DNB bankas“ atskirąjį skundą, netenkintinas... 36. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 37. Pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartį.... 38. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. kovo 4 d. nutarties dalį, kuria... 39. Panaikinti atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 40. Palikti nepakeistą kitą teismo nutarties dalį....