Byla 1-2744-369/2016
Dėl kaltinimo pagal baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus Ramanauskas, sekretoriaujant Jekaterinai Proskurinai, dalyvaujant prokurorui Josifui Gigevičiui, gynėjai advokato padėjėjai Jolantai Klimavičienei, nukentėjusiajai A. Š., vertėjaujant Giedriui Račkauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3E. V. a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 4 klasių išsilavinimo, našlys, pensininkas, gyvenantis ( - ), teistas:

41. 2016-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. vienerių metų laisvės apribojimo bausme. 2016-06-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi apylinkės teismo nuosprendis pakeistas. Sumažintas priteistas civilinis ieškinys.

5Kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d., 286 str.

6teismas išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7E. V., 2016-03-28 apie 13.20 val., namo, esančio ( - ), kieme pasakė A. Š. „pirk karstą, nes aš tave iki balandžio pirmos užmušiu“, nuėjo į savo butą. Po to, sugrįžęs į kiemą, E. V., rankoje laikydamas kirvį ir garsiai šaukdamas, kad užmuš, artinosi prie A. Š.. Tokiais veiksmais E. V. grasino A. Š. nužudyti ir sudarė pakankamą pagrindą manyti, kad jo išsakytas grasinimas užmušti (nužudyti) A. Š. gali būti įvykdyti.

8Be to, E. V., 2016-03-28, apie 14.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jo organizme rasta 1,25‰ promilės alkoholio, bute, esančiame ( - ), rankoje laikydamas kirvį, artinosi prie savo pareigas atliekančių Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės ketvirtos kuopos antrojo būrio vyriausiojo patrulio P. S. ir vyriausiojo patrulio P. K.. Šiais veiksmais E. V. grasindamas tuojau pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams – Vilniaus apskrities VPK policijos pareigūnams.

9Dėl kaltinimo pagal baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d.

10Apklaustas teisme kaltinamasis E. V. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad gyvena bet, adresu ( - ). 2016 m. kovo 28 d. ryte išgėrė alkoholio ir buvo savo namuose. Tą dieną kaimynės A. Š. nematė. Į kiemą nebuvo išėjęs ir kirviu jai negrasino.

11Apklausta teisme nukentėjusioji A. Š. paaiškino, kad 2016-03-28 apie 13.20 val., sėdėjo ant suoliuko daugiabučio namo kieme. Tuomet prie jos priėjo kaltinamasis E. V. ir pasakė „Pirk karstą, nes iki balandžio pirmos tave užmušiu“ ir išėjo namo. Netrukus ji pakilo nuo suoliuko ir ėjo link savo namų. Eidama pastebėjo prie jos besiartinantį E. V., kuris garsiai šaukė, kad ją užmuš ir rankoje laikė kirvį. Ji labai išsigando ir pasislėpė tarp kieme stovėjusių automobilių. Kieme buvusios jai nepažįstamos mergaitės iškvietė policiją. Atvykus policijos pareigūnams E. V. nuėjo namo. Policijos pareigūnai ją palydėjo namo, o patys nuėjo pas į E. V. butą. Kiek jai žinoma, pastarasis pasipriešino policijos pareigūnams, todėl buvo sulaikytas. Ji išsigando E. V. grasinimų. Galvojo, kad jis juos realiai įvykdys, nes jau anksčiau buvo ją sumušęs. Dėl ankstesnio jos sumušimo įvyko teismas ir E. V. buvo nuteistas, nuosprendžiu E. V. pripažintas kaltu. Po šio įvykio, ją sutikęs E. V. įžeidinėdavo necenzūriniais žodžiais. Jos nuomone, E. V. jai grasino kirviu ir sakė, kad nužudys dėl to, kad teismas jam priteisė atlyginti padarytą žalą.

12Apklausta teisme liudytoja B. Š. paaiškino, kad 2016-03-28 apie 13.00 -14.00 val. lifto kabinoje sutiko susierzinusį E. V., kuris rankoje laikė į baltą medžiagą susuktą kažkokį daiktą ir garsiai burbėjo, sakydamas, jog jam ir taip reikės sėsti į kalėjimą, todėl jis ją sutvarkysi. Išėjusi iš lifto liudytoja pastebėjo, kad E. V. nuėjo link vaikų aukštelės, kur tuo metu buvo A. Š.. Kas toliau įvyko, liudytoja nematė. Vėliau matė atvykusius policijos pareigūnus, policijos pareigūnai buvo uniformuoti.

13Apklausti teisme liudytojai, E. J., D. P., L. M., namo, esančio ( - ) Vilnius gyventojai apibūdino kaltinamąjį E. V., tačiau teigė, kad 2016-03-28 kieme įvykusio įvykio jie nematė.

14Iš byloje esančios BIRT ataskaitų žiūryklės ROIK 0116000161627 matyti, kad 2016-03-28 apie 13.35 val., asmuo, prisistatęs B. B., nurodė, kad prie laiptinės senyvo amžiaus moterį užpuolė neblaivus kaimynas su kirviu. Minėtoje ataskaitoje nurodoma ir tai, kad kaimynas iš 262 buto agresyvus, sulaikomas priešinosi, buvo panaudotas elektros impulsinis prietaisas Taser.

15BK 145 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Šio nusikaltimo objektyvieji požymiai pasireiškia žodžiu, raštu, telefonu ar kitokia forma pranešant žmogui, kad jis gali būti nužudytas ar sunkiai sutrikdyta sveikata. Grasinimas – tai pavojingas tyčinis poveikis kito žmogaus psichikai, verčiant bijoti, kad dėl tolesnių grasinančio asmens veiksmų gali atsirasti sunkūs neigiami padariniai. Grasinimas turi būti konkretus ir realus. Sprendžiant ar išreikštas grasinimas yra realus, papratai atsižvelgiama į grasinimo motyvus, grasinančiojo ir asmens, kuriam grasinama, tarpusavio santykius, aplinkybes, kurioms esant buvo grasinama, kaip grasinimo realumą suprato pats asmuo, kuriam buvo grasinama.

16Šio nusikaltimo sudėtis formalioji – baigtumo momentas siejamas su grasinimo pareiškimo paskelbimu apie kurį sužino nukentėjusysis. Subjektyvieji požymiai pasireiškia tiesiogine tyčia, kurios esmė yra tokia, jog grasinantysis supranta, kad pavojingai psichiškai veikia kitą žmogų, keldamas jam baimę, kad priverstų jį paklusti savo valiai, ir nori taip elgtis. Tai yra bauginimo procesas, baimės kitam asmeniui sukėlimas, o ne grasinančio asmens realūs ketinimai įgyvendinti smurtą. Pabrėžtina, kad grasinimo sudėčiai pakanka, jog kaltininkas siekia sudaryti įspūdį nukentėjusiajam, jog grasinimas bus įvykdytas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą teismų praktiką pažymėjo, kad siekiant išvengti vertinimo klaidų ir užtikrinant, kad tam tikri asmens neteisingai suprasti žodžiai ar poelgiai nebūtų be pagrindo pripažinti psichine prievarta, baudžiamosios teisės teorijoje ir teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog teisinę reikšmę turi tik realūs (ne tariami) grasinimai. Baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d. tiesiogiai suformuluota, kad baudžiamas tik toks grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas. Pažymėtina, kad grasinimo realumui nustatyti nėra būtina, kad grasinantysis iš tikrųjų ketino jį realizuoti, bet pakanka to, jog nukentėjusysis pagal grasinimo išraišką ir kitas aplinkybes turėjo pagrindą bijoti jo įgyvendinimo, o kaltininkas norėjo būtent tokios nukentėjusiojo būsenos (kasacinės nutartys Nr. 2K-403/2006, 2K-142/2007, 2K-26/2010,). Nustatant grasinimo realumą, būtina įsitikinti, kad kaltininko elgesys buvo teisingai suprastas, kad nagrinėjamojoje situacijoje buvo pakankamas pagrindas bijoti dėl šio asmens ketinimų ir kad jis iš tikrųjų siekė įbauginti nukentėjusįjį (tai nebuvo nevykęs pokštas, spontaniškai išsprūdę žodžiai, į grasinimo panašūs, bet kitokią prasmę turintys veiksmai ir pan.) (kasacinė nutartis 2K-341/2010).

17Įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus teismas daro išvadą, jog kaltinamojo E. V. kaltė, laikant rankoje kirvį ir grasinant nužudyti namo kaimynę, nukentėjusiąją A. Š., įrodyta byloje surinktais ir teisme ištirtais įrodymais. Nukentėjusioji nuosekliai aiškino, kad iš pradžių namo kaimynas, kaltinamasis E. V., jai pagrasino, kad iki balandžio pirmos ją užmuš. Atsižvelgus, kad anksčiau E. V. jos atžvilgiu jau buvo panaudojęs fizinį smurtą, ją sumušęs, todėl sunerimo dėl tokių žodžių ir nusprendė eiti į namus. Eidama link namo, sutiko link jos ateinantį E. V., kuris rankoje laikė kirvį. Išsigandusi kaltinamojo, apsisuko ir puolė nuo jo bėgti. Pažvelgusi per petį, pamatė visai šalia jos esantį kaltinamąjį, kuris virš jos galvos buvo užsimojęs kirviu. Nukentėjusioji tvirtino, kad labai išsigando kaltinamojo. Jo išsakytus grasinimus suprato kaip realius, juo labiau, kad kaltinamasis ant jos buvo užsimojęs kirviu. Nukentėjusioji paaiškino, kad jai pavyko nuo kaltinamojo pasislėpti tarp namo kieme stovėjusių automobilių. Kartu su ja besislapsčiusi mergaitė, jos duomenų nukentėjusioji nežino, paskambino į policiją. Įvertinus byloje ištirtus įrodymus darytina išvada, jog kaltinamojo E. V. grasinimas nukentėjusiajai A. Š. buvo konkretus ir realus ir tokie kaltinamojo veiksmai atitinka baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d. numatyto nusikaltimo objektyviąją pusę, kas yra viena iš pagrindinių sąlygų baudžiamajai atsakomybei atsirasti.

18Nukentėjusioji A. Š. pateikė 4000 eurų civilinį ieškinį, jai padarytai neturtinei žalai atlyginti. Nukentėjusioji aiškino, kad yra senyvo amžiaus, todėl dėl kaltinamojo išsakytų grasinimų patyrė didelį stresą, pablogėjo jos sveikata. Baudžiamojo proceso kodekso 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pagal CK 6.250 straipsnį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas, turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

19Teismas sutinka su nukentėjusiosios parodymais toje apimtyje, kad kaltinamojo veiksmai, išsakyti grasinimai dėl fizinio susidorojimo, jai sukėlė moralinius išgyvenimus ir padarė žalą. A. Š. reikalavimas iš E. V. priteisti piniginę išmoką neturtinei, moralinei žalai atlyginti, teismui yra suprantamas ir pateisinamas. Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į LR CK 6.250 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus. Teismo vertinimu, nukentėjusiosios reikalaujama priteisti piniginė suma, 4000 eurų, yra akivaizdžiai neadekvati įvykdytam nusikaltimui, todėl teismas ją mažina. Teismas iš kaltinamojo priteisia nukentėjusiajai 500 eurų. Sumažindamas nukentėjusiosios civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas atsižvelgia į įvykdyto nusikaltimo sunkumo laipsnį, kaltinamojo turtinę padėtį, sunkių pasekmių nebuvimą bei sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

20Dėl kaltinimo pagal baudžiamojo kodekso 286 str.

21Apklaustas teisme kaltinamasis E. V. nepripažino, kad pasipriešino policijos pareigūnams ir grasino jų atžvilgiu panaudoti fizinį smurtą. Kaltinamasis teigė, kad atrakinę jo buto duris į butą įėjo du vyriškai, kurie pradėjo į jį šaudyti. Vyriškiai buvo neuniformuoti. Jie nieko neklausė ir nieko nepaaiškino. Jis nežinojo, ard tai buvo policijos pareigūnai. Tuo metu rankoje laikė kirvį. Tačiau kirviu į butą įėjusiems vyrams negrasino.

22Apklausti teisme policijos pareigūnai, liudytojai P. S. ir P. K. patvirtino tarnybiniuose pranešimuose nurodytas aplinkybes. Liudytojai paaiškino, kad buvo gautas pranešimas, jog viename iš V. Druskio gatvėje esančių kiemų neblaivus vyras kirviu grasina kitiems asmenims. Nuvykus nurodytu adresu, kieme buvę asmenys paaiškino, kad kirvį turėjęs vyras nuėjo į savo butą. Jiems buvo nurodytas jo buto numeris. Liudytojams atėjus prie nurodyto buto, įėjimo durys buvo neuždarytos. Atidarę buto duris ir patekę į koridorių, pamatė link jų einantį senyvą vyriškį, kuris rankoje laikė kirvį. Liudytojai pareikalavo padėti kirvį ir link jų nesiartinti. Vyriškis į nurodytus reikalavimus nereagavo ir užsimojo rankoje laikytu kirviu. Vyriškio veiksmus suprato kaip pavojingus jų gyvybei ir sveikatai, todėl panaudojo elektrinį impulsą (Tazerį). Po to vyriškis buvo nugabentas į policijos komisariatą, o jo butas užrakintas.

23Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 4-os kuopos 2-ojo būrio vyriausiojo patrulio P. S. 2016-03-28 tarnybiniame pranešime nurodoma, kad buvo gautas iškvietimas dėl to, kad L. Asanavičiūtės g. 4, vyras puola su kirviu moterį. Atvykus minėtu adresu, į juos kreipėsi A. Š., gyvenanti ( - ), Vilniuje, kuri paaiškino, kad ją puolė kirviu jos kaimynas E. V.. Prieš jiems atvykstant, minėtas asmuo jau buvo pasišalinęs iš įvykio vietos, tačiau A. Š. nurodė, kur gyvena E. V.. Nuėję nurodytu adresu (Buto Nr. ( - )), jie paskambino į buto duris, tačiau jiems durų niekas neatidarė. Tada jie pabandė patys atidaryti duris, durys buvo neužrakintos. Pravėrę duris pamatė, kad tarp durų stovi vyriškis (E. V.), kuris rankose laikė kirvį. Minėto asmens buvo pareikalauta mesti kirvį, įspėjus, kad kitaip bus panaudotos specialiosios priemonės. Vyras į reikalavimą mesti kirvį nereagavo, pasidarė dar agresyvesnis ir puolė juos kirviu, dėl ko buvo panaudotos specialiosios priemonės (elektros impulsas Taser ir dujos, rankos suvestos už nugaros), asmuo pristatytas į pirmąjį policijos komisariatą. Analogiškas aplinkybes savo 2016-03-28 tarnybiniame pranešime nurodė ir Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 4-os kuopos 2-ojo būrio vyriausiais patrulis P. K..

24Iš 2016-04-05 Apžiūros protokolo yra matyti, jog buvo apžiūrėtas E. V. rankoje turėtas kirvis.

25Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnį atsako tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą, pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. Pasipriešinimas pagal objektyviuosius nusikaltimo požymius pasireiškia dviem alternatyviais būdais: panaudojant fizinį smurtą arba grasinant tuoj pat jį panaudoti. BK 286 straipsnio prasme fizinis smurtas yra bet koks neteisėtas tiesioginis poveikis (tyčinis smūgių sudavimas, kankinimas, surišimas, laikymas, uždarymas ir pan.), kuris sukelia žmogui skausmą ar nežymų sveikatos sutrikdymą. Pasipriešinimas fiziniu smurtu – tai tyčinis smūgių sudavimas ar kūno sužalojimų padarymas kitu būdu. Grasinimas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą – tai kaltininko veiksmai ar pasisakymai, rodantys realų ketinimą tuoj pat panaudoti fizinį smurtą. Vadovaujantis teismų praktika, pagrindinis kriterijus, sprendžiant baudžiamojo kodekso 286 str. ir ATPK 187 str. 1 d. numatytų veikų atribojimo klausimą, yra kaltininko veiksmų pobūdis ir intensyvumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys 2K-370/2005, 2K-178/2007).

26Už pasipriešinimą policijos, viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar policijos rėmėjui, einantiems jiems pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas ir už valstybės tarnautojo įžeidimą numatyta teisinė atsakomybė. Ją numato baudžiamasis ir administracinių teisės pažeidimų kodeksai. ATPK 187 straipsnio 1 dalyje nustatyta atsakomybė už pasipriešinimą policijos, viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar policijos rėmėjui, einantiems jiems pavestas viešosios tvarkos saugojimo pareigas. Baudžiamojo kodekso 286 straipsnyje nustatyta atsakomybė už pasipriešinimą teisėtai veikiančiam valstybės tarnautojui, kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, policijos pareigūnui ar policijos rėmėjui, panaudojant fizinį smurtą arba grasinant tuoj pat jį panaudoti. Taigi fizinis smurtas ar grasinimas tuoj pat jį panaudoti yra atribojamasis nusikaltimo ir administracinio teisės pažeidimo požymis.

27E. V. nepripažino, kad grasino į jo butą atvykusiems policijos pareigūnams jų atžvilgiu panaudoti fizinį smurtą. Kaltinamojo parodymus paneigia teisme apklaustų policijos pareigūnų parodymai. Minėti asmenys patvirtino, kad jiems užėjus į kaltinamojo butą, pastarasis elgėsi agresyviai, nevykdė jų teisėtų reikalavimų nusiraminti ir padėti kirvį, kaltinamasis, laikydamas rankoje kirvį, juo užsimojo ir artinosi link jų. Tokius kaltinamojo veiksmus liudytojai pagrįstai įvertino kaip pavojingus jų gyvybei ir sveikatai. Policijos pareigūnai turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad kaltinamojo grasinimai panaudoti fizinį smurtą tuojau pat gali būti įvykdyti. Įvertinus byloje surinktus įrodymus kaltinamojo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal baudžiamojo kodekso 286 str.

28Skirdamas E. V. bausmes, teismas atsižvelgia į baudžiamojo kodekso 54 str. nuostatas, į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, motyvus, tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes.

29E. V. įvykdė dvi tyčines nesunkias nusikalstamas veikas, anksčiau teistas, teistumas neišnykęs, baustas administracine tvarka. Kaltinamasis senyvo amžiaus, senatvės pensininkas, silpnos sveikatos. Ikiteisminio tyrimo metu paskyrus stacionarinę teismo medicininę ekspertizę, gauta išvada, kad E. V. diagnozuotas organinis asmenybės sutrikimas; psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant alkoholį, žalingas vartojimas; adaptacijos sutrikimai. E. V. nusikaltimo padarymo metu galėjo ir šiuo metu gali suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti. Teismas nenustatė E. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Kaltinamojo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamų veikų įvykdymo metu jis buvo apsvaigęs nuo alkoholio. Jo organizme rasta 1,25 promilių alkoholio. Įvertinęs kaltinamojo asmenybę, jo įvykdytas nusikalstamas veikas bei vadovaudamasis baudžiamojo kodekso 54 str. nuostatomis, teismas mano, kad kaltinamasis baustinas laisvės atėmimo bausmėmis, kurių dydis skirtinas mažesnis nei straipsnių, numatančių atsakomybę už padarytas nusikalstamas veikas, sankcijose numatytų bausmių vidurkis.

30Nuosprendžiui įsiteisėjus, iš kaltinamojo paimtas kirvis, saugomas Vilniaus apskrities VPK centrinėje daiktinių įrodymų saugykloje (Buivydiškių g. 19, Vilniuje) (perduotas saugoti 2016-04-07 Kvitu B serija BBB Nr. 5PK000859), turi būti sunaikintas.

31Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR BPK 297-305 str., 307-308 str. 1 d. teismas:

Nutarė

32E. V. a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d. ir nubausti 4 (keturių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

33E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą baudžiamojo kodekso 286 str. ir nubausti 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

34Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d. 4 d. paskirtas bausmes subendrinti ir paskirti 7 (septynių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

35Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 64 str. 1 d., 4 d., 9 d. paskirtą bausmę subendrinti su 2016-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu, pakeistu 2016-06-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi paskirta bausme ir paskirti galutinę 7 (septynių) mėnesių ir 19 (dienų) laisvės atėmimo bausmę. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

36E. V. į paskirto bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2016-03-28 iki 2016-03-29 (1 para) ir kardomosios priemonės suėmimo laiką nuo 2016-04-01 iki 2016-11-18 ir pripažinti, kad E. V. atliko šiuo nuosprendžiu jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Iki nuosprendžio įsitesėjimo E. V. kardomosios priemonės neskirti.

37Nukentėjusiosios A. Š. civilinį ieškinį dėl neturtinės (moralinės) žalos tenkinti iš dalies ir iš E. V. priteisti 500 (penkis) šimtus eurų.

38Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:

39- kirvį, kuris po apžiūros perduotas saugojimui į Vilniaus apskrities VPK centrinėje daiktinių įrodymų saugykloje (Buivydiškių g. 19, Vilniuje) (perduotas saugoti 2016-04-07 Kvitu B serija BBB Nr. 5PK000859), įsiteisėjus nuosprendžiui sunaikinti.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Ovidijus... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. E. V. a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, 4 klasių... 4. 1. 2016-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos... 5. Kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d., 286... 6. teismas išnagrinėjęs bylą,... 7. E. V., 2016-03-28 apie 13.20 val., namo, esančio ( - ), kieme pasakė A. Š.... 8. Be to, E. V., 2016-03-28, apie 14.00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 9. Dėl kaltinimo pagal baudžiamojo kodekso 145 str. 1 d.... 10. Apklaustas teisme kaltinamasis E. V. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad... 11. Apklausta teisme nukentėjusioji A. Š. paaiškino, kad 2016-03-28 apie 13.20... 12. Apklausta teisme liudytoja B. Š. paaiškino, kad 2016-03-28 apie 13.00 -14.00... 13. Apklausti teisme liudytojai, E. J., D. P., L. M., namo, esančio ( - ) Vilnius... 14. Iš byloje esančios BIRT ataskaitų žiūryklės ROIK 0116000161627 matyti,... 15. BK 145 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė asmeniui, kuris... 16. Šio nusikaltimo sudėtis formalioji – baigtumo momentas siejamas su... 17. Įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus teismas daro išvadą,... 18. Nukentėjusioji A. Š. pateikė 4000 eurų civilinį ieškinį, jai padarytai... 19. Teismas sutinka su nukentėjusiosios parodymais toje apimtyje, kad kaltinamojo... 20. Dėl kaltinimo pagal baudžiamojo kodekso 286 str. ... 21. Apklaustas teisme kaltinamasis E. V. nepripažino, kad pasipriešino policijos... 22. Apklausti teisme policijos pareigūnai, liudytojai P. S. ir P. K. patvirtino... 23. Vilniaus apskrities VPK Patrulių rinktinės 4-os kuopos 2-ojo būrio... 24. Iš 2016-04-05 Apžiūros protokolo yra matyti, jog buvo apžiūrėtas E. V.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnį atsako tas, kas... 26. Už pasipriešinimą policijos, viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar... 27. E. V. nepripažino, kad grasino į jo butą atvykusiems policijos pareigūnams... 28. Skirdamas E. V. bausmes, teismas atsižvelgia į baudžiamojo kodekso 54 str.... 29. E. V. įvykdė dvi tyčines nesunkias nusikalstamas veikas, anksčiau teistas,... 30. Nuosprendžiui įsiteisėjus, iš kaltinamojo paimtas kirvis, saugomas Vilniaus... 31. Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR BPK 297-305 str., 307-308 str. 1 d.... 32. E. V. a. k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą... 33. E. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką numatytą baudžiamojo... 34. Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d. 4 d. paskirtas bausmes... 35. Vadovaujantis baudžiamojo kodekso 64 str. 1 d., 4 d., 9 d. paskirtą bausmę... 36. E. V. į paskirto bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo... 37. Nukentėjusiosios A. Š. civilinį ieškinį dėl neturtinės (moralinės)... 38. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 39. - kirvį, kuris po apžiūros perduotas saugojimui į Vilniaus apskrities VPK... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...