Byla 2K-178/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Prano Kuconio, Albino Sirvydžio ir pranešėjo Benedikto Stakausko, sekretoriaujant M. Čiučiulkai, dalyvaujant prokurorei L. Beinarytei,

2išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. B. kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 26 d. nuosprendžio.

3Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu T. B. buvo nuteistas: pagal BK 138 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu keturiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį būti nuo 22 iki 6 val. savo namuose, esančiuose ( - ), per tris mėnesius išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis; pagal BK 286 straipsnį viešaisiais darbais trims mėnesiams, įpareigojant per teismo paskirtą laiką neatlygintinai dirbti po dvidešimt valandų kiekvieną mėnesį. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, bausmės subendrintos apėmimo būdu, galutinę bausmę paskiriant laisvės apribojimą keturiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį būti savo namuose, esančiuose ( - ), nuo 22 iki 6 val., per tris mėnesius išdirbti 50 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

4Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 26 d. nuosprendžiu Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendis pakeistas: T. B. veika perkvalifikuota iš BK 138 straipsnio 1 dalies į BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą, paskiriant laisvės atėmimą vieneriems metams šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, ši bausmė apėmimo būdu subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 286 straipsnį, nustatant laisvės atėmimą vieneriems metams šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 75 straipsnio 1, 2 dalis, bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant nuteistąjį atsiprašyti nukentėjusiojo V. G. ir be teismo sutikimo nekeisti darbo vietos.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio skundą atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

6T. B. nuteistas už tai, kad 2006 m. birželio 9 d., apie 22 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, prie kultūros namų, esančių Kėdainių r., Tiskūnų k., nepaisydamas policijos pareigūno teisėto reikalavimo nutraukti daromą administracinės teisės pažeidimą, pavartodamas fizinį smurtą, pasipriešino valstybės tarnautojui – keturis kartus smogė kumščiu į veidą tarnybines pareigas ėjusiam ir jį sulaikyti ketinusiam Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnui V. G., kuriam dėl galvos smegenų sukrėtimo buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata.

7Kasacinių skundu T. B. prašo palikti galioti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendį. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas jo veiksmus kvalifikavo tinkamai ir skyrė teisingą bausmę. Kasatorius savo veiksmais siekė pasipriešinti policijos pareigūnui, o ne jį sužaloti. BK 286 straipsnyje nenumatytas sužalojimo sunkumo laipsnis. Nuteistojo manymu, BK 286 straipsnį sudaro ne tik pasipriešinimas teisėtiems pareigūnų reikalavimams, bet ir pasipriešinimo pasekmės. Vadinasi, papildomai inkriminuoti BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punktą nėra būtina. Skunde taip pat nurodyta, kad kasatoriui paskirta per griežta bausmė, nes jis pareigūno atsiprašė, o pastarasis jam atleido.

8Kasacinis skundas atmestinas.

9BK 286 straipsnio ir BK 138 straipsnio 2 dalies 10 punkto taikymas

10BK 286 straipsnis nustato baudžiamąją atsakomybę asmeniui, kuris panaudodamas ar grasindamas panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. Įstatymų leidėjas šios teisės normos dispozicijoje nenumatė pasekmių atsiradimo, todėl ši veika laikoma baigta nuo to momento, kai priešindamasis viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui kaltininkas pradeda vartoti fizinį smurtą arba grasina tuoj pat jį panaudoti. Nagrinėjamoje byloje faktiniais duomenimis nustatyta, kad nuteistasis T. B. tais pačiais veiksmais pasikėsino į du skirtingus objektus – normalią valdymo tvarkos subjektų veiklą ir viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens sveikatą, t. y. ne tik pasipriešino tarnybines pareigas einančiam policijos pareigūnui V. G., bet ir jį sužalojo, padarydamas nesunkų sveikatos sutrikdymą. Apeliacinės instancijos teismas kasatoriaus T. B. nusikalstamus veiksmus teisingai kvalifikavo kaip dviejų nusikaltimų idealią sutaptį (pasipriešinimas viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui ir nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl nukentėjusiojo asmens tarnybos vykdymo).

11BK 54 straipsnio taikymas

12Kasatorius nuosprendį laiko ydingu taip pat dėl bausmės griežtumo, nurodydamas, kad policijos pareigūno atsiprašė ir pastarasis jam atleido. Šie skundo argumentai nėra pakankamas pagrindas T. B. bausmės švelninimui. Kasacinės instancijos teismas gali sušvelninti bausmę, jeigu neteisinga bausmė susijusi su netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu (BK 376 straipsnio 3 dalis). Skirdamas bausmę apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į BK 54 straipsnio 2 dalyje išvardintas aplinkybes, tarp jų ir į nurodytas kasaciniame skunde, bei vadovavosi kitomis Baudžiamojo kodekso Bendroje dalyje numatytomis bausmės skyrimo taisyklėmis. Kolegija nenustatė, kad skiriant bausmę T. B. būtų netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Nuteistojo T. B. kasacinį skundą atmesti.