Byla 2-320/2014
Dėl bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimo užtikrinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal apelianto East China Automobile Association Ltd atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria iš dalies tenkintas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,ECAA Europe“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimo užtikrinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo East China Automobile Association LTD pareiškimą atsakovui UAB „ECAA Europe“, tretiesiems asmenims UAB „Vaivorykštė“, J. D. dėl juridinio asmens UAB „ECAA Europe“ veiklos tyrimo.

5Užtikrindamas atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ galimas bylinėjimosi išlaidas, ieškovas 2013 m. rugpjūčio 1 d. į Šiaulių apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėjo 15 000 Lt.

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo pareiškimą atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „ECAA Europe“ ir trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ bylinėjimosi išlaidas. Ši nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartimi buvo palikta nepakeista. Lietuvos apeliacinis teismas minėta nutartimi taip pat nurodė atsakovui UAB „ECAA Europe“ ir trečiajam asmeniui pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose priteistas bylinėjimosi išlaidas atlyginti iš ieškovo sumokėto užstato, o likusią ieškovo įmokėto užstato sumą grąžinti ieškovui East China Automobile Association Ltd.

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi pagal atsakovo ir trečiojo asmens pareikštus prašymus nutarė pavesti Šiaulių apygardos teismo finansininkei iš teismo specialios sąskaitoje esančio įmokėto ieškovo užstato pervesti atsakovui UAB ,,ECAA Europe“ ir trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ teismų priteistas bylinėjimosi išlaidas, o likusią sumokėto užstato dalį grąžinti ieškovui.

82013 m. lapkričio 8 d. Šiaulių apygardos teismui atsakovas UAB ,,ESAA Europe“ pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad dėl apygardos teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo nutarčių, kuriomis atmestas ieškovo pareiškimas, priimtas ieškovo kasacinis skundas, tai reiškia, kad tiek atsakovas, tiek tretieji asmenys kasaciniame teisme turės papildomų išlaidų. Dėl šios priežasties atsakovas prašė priimti nutartį negrąžinti ieškovui likusios užstato dalies ir įpareigoti ieškovą papildomai įmokėti 1360,05 Lt užstatą, galimų atsakovo ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų kasaciniame teisme atlyginimui užtikrinti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi atsakovo UAB ,,ESAA Europe“ prašymą tenkino iš dalies – Šiaulių apygardos teismo nutarties vykdymą dalyje dėl pavedimo Šiaulių apygardos teismo finansininkei iš teismo specialios sąskaitoje esančio ieškovo įmokėto užstato likusią ieškovo įmokėto užstato sumą grąžinti ieškovui East China Automobile Association Ltd sustabdyti (negražinti likusios sumos) iki civilinės bylos Nr. 2-824-440/2013 išnagrinėjimo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, o kitą atsakovo prašymo dalį – įpareigoti ieškovą papildomai įmokėti 1360,05 Lt užstatą atmetė.

11Iš Šiaulių apygardos teismo finansininkės pateiktų duomenų, sąskaitos išrašo teismas nustatė, kad 2013 m. spalio 31 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties dalis yra įvykdyta – 2013 m. lapkričio 4 d. iš užstato sumos atlikti pavedimai atsakovui UAB ,,ECAA Europe“ pervedant 8 095,29 Lt sumą, o trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ 2 300 Lt sumą, likusi užstato suma ieškovui negražinta.

12Teismas nurodė, kad CPK 794 straipsnis numato ieškovo pareigą užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsižvelgdamas į atsakovo nurodytas aplinkybes dėl galimų bylinėjimosi išlaidų bylą nagrinėjant kasacine tvarka, teismas sprendė, kad atsakovas, rengdamas atsiliepimą į kasacinį skundą gali patirti bylinėjimosi išlaidas. Todėl teismas, vadovaudamasis CPK 795 straipsnio nuostatomis, įvertinęs tai, kad ieškovui likusi užstato suma nėra gražinta, o atsakovo patirtos išlaidos galimo jam palankaus sprendimo atveju gali būti priteistos iš ieškovo, sprendė, kad yra tikslinga sustabdyti 2013 m. spalio 31 d. Šiaulių apygardos nutarties vykdymą dėl lėšų iš užstato ieškovui gražinimo iki civilinėje byloje Nr. 2-824-440/2013 bus priimtas sprendimas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atskiruoju skundu apeliantas East China Automobile Association Ltd prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį ir įpareigoti atsakovą UAB ,,ECAA Europe“ ir trečiajį asmenį UAB ,,Vaivorykštė“ į Šiaulių apygardos teismo specialiąją sąskaitą grąžinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartimi paskirstytą ieškovo East China Automobile Association Ltd sumokėtą užstatą, priimtą nutartį įpareigojant vykdyti skubiai.

15Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties vykdymą tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka, t. y. kartu buvo sustabdyta ir ta nutarties dalis, kuria nutarta atsakovo ir trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidas atlyginti iš apelianto sumokėto užstato. Pačiame kasaciniame skunde buvo nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis stabdytina dėl to, kad dėl neteisėtai priimtų pirmosios ir apeliacinės instancijos nutarčių, apeliantas įpareigotas atlyginti labai dideles bylinėjimosi išlaidas, o kadangi atsakovo turtinė padėtis yra sunki, panaikinus pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo nutartis, egzistuoja didelė tikimybė, kad apeliantas užstato jau neatgautų. Tai reiškia, kad bylinėjimosi išlaidos byloje dalyvaujantiems asmenims iš apelianto sumokėto užstato negalėjo būti paskirstytos, o tuo pačiu negalėjo būti sprendžiamas klausimas dėl atsakovo pareiškimo, kuriuo buvo prašoma apeliantui negrąžinti sumokėto užstato dalies ir įpareigoti apeliantą papildomai sumokėti užstato dalį. Pasak apelianto, skundžiama nutartimi tiek atsakovas, tiek trečiasis asmuo turėjo būti įpareigoti į teismo specialiąją sąskaitą grąžinti jiems paskirstytą užstatą, kadangi skundžiamos nutarties priėmimo metu jau buvo žinoma apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį ir apie tai, kad buvo sustabdytas Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties vykdymas tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,ECAA Europe“ ir tretieji asmenys UAB ,,Vaivorykštė“ bei J. D. prašo atskirąjį skundą atmesti ir trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ naudai priteisti iš ieškovo 500 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą iš sumokėto užstato sumos.

17Nurodo, kad apeliantas nepateikia jokių teisinių argumentų dėl ko paskirstytą užstatą atsakovas ir trečiasis asmuo neva turėjo grąžinti. Apie Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartį sužinojo tik 2013 m. lapkričio 8 d. ir tą pačią dieną apie priimtą nutartį informavo Šiaulių apygardos teismą. Pažymi, kad tiek atsakovo, tiek trečiojo asmens finansinė padėtis yra gera, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad egzistuoja grėsmė, jog atsakovui ir trečiajam asmeniui išmokėtos sumos, kasacinio skundo tenkinimo atveju, ieškovui negalės būti grąžintos.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkinamas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

21Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi, be kita ko, nutarė atsakovui UAB ,,ECAA Europe“ ir trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ priteistas bylinėjimosi išlaidas atlyginti iš ieškovo sumokėto užstato, taip pat nutarė likusią ieškovo įmokėto užstato dalį grąžinti ieškovui (CPK 179 str. 3 d.). Ši Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos (CPK 331 str. 6 d.) ir tapo vykdytinu dokumentu, nepriklausomai nuo to, ar yra priimta Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis, įpareigojanti teismo finansininkę iš ieškovo įmokėto užstato grąžinti ieškovui ir trečiajam asmeniui priteistas bylinėjimosi išlaidas.

22Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 4 d. priėmė nutartį, kuria sustabdė Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Byloje nėra ginčo, kad iki minėtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties priėmimo atsakovui UAB ,,ECAA Europe“ ir trečiajam asmeniui UAB ,,Vaivorykštė“ iš ieškovo įmokėto užstato buvo atlygintos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų priteistos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovui ir trečiajam asmeniui bylinėjimosi išlaidos buvo išmokėtos pagal įsiteisėjusią Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kurios vykdymas minėtų išlaidų atlyginimo metu nebuvo sustabdytas.

23Neturi teisinio pagrindo apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi turėjo įpareigoti atsakovą ir trečiąjį asmenį grąžinti jiem išmokėtas bylinėjimosi išlaidas, tam, kad būtų užtikrinamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutarties vykdymas. Kaip minėta, bylinėjimosi išlaidos atsakovui ir trečiajam asmeniui buvo išmokėtos iki Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. sustabdymo. Pažymėtina, kad bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo įmokėto užstato paskirstymo tvarka numatyta Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 17 d. nutartimi, o ši nutartis sustabdyta 2013 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, kurių vykdymui neturi įtakos Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 31 d. nutartis ir skundžiama 2013 m. lapkričio 12 d. nutartis.

24Minėtų Lietuvos apeliacinio teismo ir kasacinio teismo nutarčių vykdymo nekeičia skundžiama 2013 m. lapkričio 12 d. nutartis, todėl nėra pagrindo jos naikinti.

25Trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ prašymas priteisti išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, kurias jis sumokėjo VšĮ ,,Kultūros vizija“ (b. l. 65-66), netenkintinas. Trečiasis asmuo UAB ,,Vaivorykštė“ yra juridinis asmuo, kuris turi turėti tam tikrus resursus, susijusius su teisinių veiksmų atlikimu, o profesionalias teisines paslaugas teikia advokatai ar advokato padėjėjai, bet ne kitas juridinis asmuo. Pažymėtina, kad CPK 98 straipsnis, kuris reglamentuoja teisinės pagalbos išlaidų atlyginimą, kalba tik apie advokatus ir advokato padėjėjus. Dėl nurodytų aplinkybių trečiajam asmeniui 500 Lt išlaidos nepriteisiamos.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo East... 5. Užtikrindamas atsakovo UAB ,,ECAA Europe“ galimas bylinėjimosi išlaidas,... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi pagal atsakovo ir... 8. 2013 m. lapkričio 8 d. Šiaulių apygardos teismui atsakovas UAB ,,ESAA... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi atsakovo UAB... 11. Iš Šiaulių apygardos teismo finansininkės pateiktų duomenų, sąskaitos... 12. Teismas nurodė, kad CPK 794 straipsnis numato ieškovo pareigą užtikrinti... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu apeliantas East China Automobile Association Ltd prašo... 15. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,ECAA Europe“ ir tretieji... 17. Nurodo, kad apeliantas nepateikia jokių teisinių argumentų dėl ko... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 19. Atskirasis skundas netenkinamas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 17 d. nutartimi, be... 22. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Lietuvos Aukščiausiasis... 23. Neturi teisinio pagrindo apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos... 24. Minėtų Lietuvos apeliacinio teismo ir kasacinio teismo nutarčių vykdymo... 25. Trečiojo asmens UAB ,,Vaivorykštė“ prašymas priteisti išlaidas už... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 27. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti...