Byla 2A-182-368/2014
Dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijaus Mockevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Birutės Simonaitienės, Vilijos Valantienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. S. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-200-79/2013 pakeitimo pagal ieškovo T. S. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Pamūrė“, trečiajam asmeniui UAB ,,Namų statyba“ dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas T. S. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Pamūrė“ 12 579,52 Lt turtinės ir 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Teigė, kad pagal 2007-04-12 sutartį statytoja (atsakovė) UAB ,,Pamūrė“ įsipareigojo pastatyti ir parduoti jam dviejų kambarių butą, esantį ( - ). Butas buvo perduotas su daline apdaila, likusius darbus – dažymą – ieškovui atliko jo pažįstamas asmuo. Tvirtino, kad jau 2008-01-25 raštu kreipėsi į atsakovę nurodydamas, jog buto lubose nuo drėgmės atsirado pūslių, ant sienų – dėmių, laiptinėje nuo lubų pradėjo lašėti vanduo. Mano, kad atsakovė turi atlyginti jam nuostolius pagal jo pateiktą lokalinę darbų sąmatą. Atkreipė dėmesį į tai, kad dėl atsiradusių defektų patyrė daug nepatogumų, todėl neturtinę žalą įvertino 10 000 Lt.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. spalio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui T. S. iš atsakovės UAB ,,Pamūrė“ 2 359,61 Lt turtinę žalą ir 70,78 Lt bylinėjimosi išlaidas. Likusią ieškinio dalį atmetė. Teismas nenustatė, kad būtent dėl atsakovės kaltės ieškovui atsirado žala, tačiau, įvertinęs ieškovo (vartotojo) statusą, nesprendė iš atsakovės priteisti turtinės žalos atlyginimo dalį. Priteisdamas ieškovui žalos atlyginimą, teismas įvertino tik su buto patalpų defektų pašalinimu susijusias išlaidas, todėl, atsižvelgdamas į lokalinę sąmatą, priteisė ieškovui 2 359,61 Lt turtinę žalą. Teismas, įvertindamas tai, kad nebuvo nustatyta atsakovės kaltės ir vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijais netenkino ieškovo ieškinio reikalavimo dėl neturtinės žalos atlyginimo.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimą, apeliantas (ieškovas) T. S. prašo teismo sprendimą pakeisti ir jo ieškinį tenkinti visiškai, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliaciniame skunde nurodo, kad žalos atsiradimą lėmė atsakovės nekokybiškai atlikti darbai.

9Atsiliepdama į apeliacinį skundą, atsakovė UAB „Pamūrė“ prašo skundą atmesti ir Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, kad nėra jos civilinės atsakomybės, kadangi ieškovas be pastabų priėmė butą ir papildomus darbus organizavo pats. Atsakovė nesutiko su eksperto išvada ir ieškovo pateiktomis lokalinėmis sąmatomis.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

13Apelianto (ieškovo) T. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Dėl užsakovo (vartotojo) teisių gynimo būdų vartojimo rangos teisiniuose santykiuose, kai naudojimo metu nustatomi jo trūkumai

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ši konstitucinė nuostata yra vienas iš pamatinių Lietuvos ūkio tvarkymo principų. Ji įgyvendinama per žemesnės teisinės galios norminius teisės aktus. Vartotojo teisių apsauga taip pat yra Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims greta bendrųjų sutarčių teisės taisyklių taikomos specialios, užtikrinančios didesnę vienos iš sutarčių šalių – vartotojo – teisių apsaugą, taisyklės.

16Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo jurisprudencijoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad: vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008,2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002, 2008 m. spalio 28 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

17Vartojimo sutarties instituto tikslas – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimas.

18Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas iš vartojimo rangos teisinių santykių.

19Šalių (ieškovo ir atsakovės) 2007-04-12 sudaryta būsimų patalpų statybos sutartis, pagal kurią statytoja (atsakovė) įsipareigojo pastatyti ir ieškovui perduoti, o užsakovas (ieškovas) sutartyje numatytomis sąlygomis finansuoti ir sutartyje nustatyta tvarka priimti nekilnojamąjį turtą (1 tomas, 7–13 b. l.), kvalifikuotina kaip vartojimo rangos sutartis, nes užsakovas yra fizinis asmuo, jo užsakyto atlikti darbo rezultato (nekilnojamojo turto) paskirtis – tenkinti užsakovo ir jo šeimos buitinius poreikius, o rangovas yra verslininkas – juridinis asmuo (CK 6.672 str. 1 d.).

20Taigi prieš tai minėta ieškovo ir atsakovės sudaryta sutartis yra konsensualinė, dvišalė, atlygintinė. Vienai jos šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinę prievolę, kitos šalies reikalavimu gali būti taikomi vartojimo rangos teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose nustatyti pažeistų teisių gynimo būdai, taip pat atitinkamais atvejais gali būti taikoma sutartinė civilinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnis). Kadangi rangovu pagal vartojimo rangos sutartį visada yra verslininkas, tai sutartinės civilinės atsakomybės taikymo atveju jis atsako be kaltės (CK 6.256 straipsnio 4 dalis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-524/2004).

212006-06-12 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB ,,Namų statyba“ sudarė rangos sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo įsipareigojo atlikti daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių ( - ), statybos darbus (1 tomas, 87–92 b. l.).

22Vadovaujantis CK 6.650 straipsnio 3 d. generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad, ieškovas, būdamas užsakovas, kreipėsi į teismą su reikalavimu atsakovei, kuri yra generalinis rangovas ir atsako už pasitelkto subrangovo (trečiojo asmens) atliktus statybos darbus.

24Nors ieškovas 2007-06-28 susitarimu prie buto priėmimo-pardavimo akto patvirtino, kad butą apžiūrėjo ir atsakovei neturi pretenzijų dėl perduoto buto (1 tomas, 94–95 b. l., 6 punktas), pagal 2007-04-12 sutartį atsakovė įsipareigojo atliktiems statybos darbams suteikti garantiją (pastato laikančioms konstrukcijoms – 10, stogui – 5, o darbams ir įrenginiams – 1 metų) (8.1 sutarties punktas), ir ieškovas jau 2008 sausio mėnesį kreipėsi į atsakovę dėl statybos trūkumų (1 tomas, 14 b. l.), nurodydamas, jog dėl drėgmės ant buto lubų ir sienų atsirado pūslių.

25Esant vartojimo rangos teisiniams santykiams, darbo rezultato naudojimo metu nustačius jo trūkumus, užsakovas (vartotojas) turi teisę savo pasirinkimu pareikšti rangovui CK 6.665 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 6.363 straipsnio 4–8 dalyse nustatytus reikalavimus.

26Nagrinėjamu atveju ieškovas pareikalavo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas.

27Dėl statybos rangos darbų defektų šalinimo išlaidų atlyginimo

28CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta statybos rangovo darbų kokybės garantija – rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

29Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis, šalinančias rangovo atsakomybę, privalo įrodyti rangovas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009).

30Teisėjų kolegija pažymi, kad ši specifinė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė nepaneigia ieškovo, reikalaujančio atlyginti statybos rangos darbų defektų šalinimo išlaidas, pareigos įrodyti žalos (išlaidų) atsiradimo faktą ir jos dydį.

31Defektų faktą, be kita ko, patvirtino, antstolio 2011-09-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, iš kurio matyti, kad ant ieškovo bute esančių lubų ir sienų atsirado pūslių, dėmių, atšoko dažai (1 tomas, 51 b. l.).

32Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl defektų atsiradimo priežasčių.

33Atsakovė nesutiko su ieškovo pretenzijomis dėl statybos darbų defektų, paskaičiuota žala, teigdama, kad ieškovas pats papildomai atliko buto apdailos darbus ir buvo nustatyta, jog pažeista namo stogo danga, užsandarinta ventiliacijos anga.

34Pažymėtina, kad byloje buvo skirta statybinė techninė ekspertizė (2 tomas, 21–22 b. l.). Iš teismo ekspertizės akto išvadų matyti, kad pūslės ir dėmės ant buto lubų ir sienų, taip pat laiptinėje atsirado dėl ne pagal STR 2.02.02:2001 „Statinės konstrukcijos. Stogai“ įrengto stogo latako nuolydžio, dėl kurio stovintis vanduo latake prasiskverbė per stogo dangos siūles žemiau į pasato konstrukcijas. Eksperto nuomone, šie defektai galėjo atsirasti per mėnesį po stogo dangos įrengimo (33, 66, 71 akto lapai). Ekspertas nurodė, kad defektai negalėjo atsirasti dėl netinkamo patalpų mikroklimato / patalpų netinkamo šildymo / vėdinimo (51, 69 akto lapai), taip pat defektai negalėjo atsirasti dėl namo stogo netinkamo eksploatavimo (pvz., sniego dangos nuo stogo valymo specialiai nepritaikytais įrankiais) (54 akto lapas), ar dėl ieškovo apdailos darbams atlikti samdyto asmens (58 akto lapas), nekokybiškų medžiagų ar darbo technologijos nesilaikymo (64 akto lapas).

35Teisėjų kolegija pažymi, kad, nors eksperto išvada teismui nėra privaloma, ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis.

36Kolegija, įvertindama tai, kad byloje kilę klausimai reikalauja specialių žinių, taip pat aplinkybes, jog ekspertizės akto turinys nėra prieštaringas, tyrimas atliktas išsamiai, detaliai motyvuojant išvadas, kurios neprieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams, sprendžia, jog šios bylos kontekste nėra pagrindo nesutikti su eksperto išvadomis, kadangi ekspertas detaliai įvertinęs defektų atsiradimo priežastis, motyvuotai ir išsamiai atsakė į visus pagrindinius ginčo klausimus. Be to, atsakovė nepaneigė ekspertizės akte nurodytų išvadų.

37Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovės (subrangovės UAB ,,Namų statyba“) nekokybiškai atlikti statybos darbai objektyviai lėmė ieškovui neigiamų padarynių atsiradimą.

38Dėl darbų trūkumų šalinimo išlaidų dydžio

39Ieškovas iš pradžių prašė priteisti iš atsakovės 4 871,74 Lt turtinės žalos atlyginimą (pvz., 1 tomas, 4, 80 b. l.) ir savo prašymą grindė lokaline sąmata (1 tomas, 26 b. l.), vėliau savo reikalavimus, remdamasis komerciniu pasiūlymu – sąmata, padidino iki 12 579,52 Lt (2 tomas, 47–50 b. l.).

40Nors atsakovė prieštaravo sąmatose nurodytoms defektų šalinimo išlaidoms, savo paskaičiavimo nepateikė.

41Teisėjų kolegija, remdamasi savo diskrecija nuspręsti dėl ieškovui atlygintinos žalos dydžio, įvertindama aplinkybes, kad lokalinės sąmatos duomenimis, 4871,74 Lt pakanka defektams pašalinti ir visos šioje sąmatoje išvardytos išlaidos yra būtinos statybos darbų trūkumams pašalinti, ir vėlesniame komerciniame pasiūlyme nurodyta dalis nebūtinų darbų (pvz., baldų išardymas ir surinkimas, el. instaliacijos remontas), perteklinių darbų (pvz., šiukšlių valymas ir išnešimas, patalpų valymas ir t. t.), vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo, ir protingumo kriterijais, sprendžia, jog atsakovė turi atlyginti ieškovui 4871,74 Lt defektų šalinimo išlaidas.

42Pažymėtina, kad atsakovė neįrodė, jog statybos darbų trūkumus galima būtų pašalinti pigiau.

43Dėl neturtinės žalos

44Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais, t.y. tik už įstatyme nustatytų teisių ir įstatymo saugomų vertybių pažeidimus.

45Vartotojo teisė į pažeistų teisių gynimą, tarp jų: neturtinės žalos atlyginimą, įtvirtinta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte.

46Kolegija, atsižvelgdama į įstatymu garantuota vartotojo teisė į neturtinės žalos, padarytos netinkamos kokybės statybos darbų atlikimu, atlyginimą, dėl to ieškovas patyrė nepatogumų, papildomų rūpesčių, teisminių būdu turėjo ginti savo, kaip vartotojo, pažeistas teises, sprendžia, kad ieškovui iš atsakovės priteistinas 500 Lt neturtinės žalos atlyginimas.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme

48CPK 79 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu.

49Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

50Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

51Pakeitus skundžiamą sprendimą, perskirstinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

52Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudarė: 446 Lt žyminis mokestis už ieškinio pateikimą (1 tomas, 6, 109 b. l.); 550 Lt teisinės pagalbos išlaidos (1 tomas, 56–59 b. l.), kurias sudarė 350 Lt ieškinio parengimo ir 200 Lt pretenzijų paruošimo išlaidos, 34 Lt už dokumentų kopijų darymą (1 tomas, 106 b. l., 2 tomas, 45 b. l.), 370 Lt antstolio išlaidos už faktinių aplinkybių konstatavimą (1 tomas 60 b. l); 242 Lt komercinio pasiūlymo išlaidos (2 tomas, 51–52 b. l.); 5 500 Lt advokato pagalbos išlaidos (2 tomas 76, 77, 79, 80 b. l.); 5 445 Lt eksperto išlaidos (2 tomas, 27, 78 b. l.).

53Kolegija pažymi, kad 550 Lt teisinės pagalbos išlaidos ieškovui nepriteistinos, nes jas suteikė ne advokatas ar advokato padėjėjas (CPK 98 str. 1 d.). Be to, 200 Lt pretenzijų paruošimo išlaidos nesusijusios su teisminiu procesu. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad profesionalias teisines paslaugas teikia advokatai ar advokato padėjėjai, bet ne kitas juridinis asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2014). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nebuvo būtinos ir 242 Lt komercinio pasiūlymo išlaidos, ir šias išlaidas turi prisiimti pats ieškovas, kadangi šias išlaidas jis patyrė realizuodamas savo teisę keisti ieškinio dalyką. Kolegija, įvertindama ieškovui suteiktų teisinių paslaugų kompleksiškumą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius nuostatas, nuo 5500 Lt iki 3500 Lt mažina advokato pagalbos išlaidas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kitos ieškovo patirtos prieš tai minėtos išlaidos priskirtinos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

54Pažymėtina, kad ieškovas, nuo 14 871,74 Lt iki 22 579,52 Lt padidindamas ieškinio reikalavimus, neprimokėjo 231 Lt žyminio mokesčio už patikslinto ieškinio pateikimą (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), todėl šios išlaidos iš ieškovo priteistinos valstybei. Šios išlaidos taip pat įvertinamos perskirstant tarp šalių bylinėjimosi išlaidas.

55Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies (24 proc.), jam iš atsakovės priteistinos 2 406 Lt bylinėjimosi išlaidos.

56Nors iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės bylinėjimosi išlaidas sudarė 2 268,75 Lt advokato pagalbos išlaidos (2 tomas, 81 b. l.), teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog šios išlaidos neatitinka realumo kriterijaus, kadangi byloje nėra duomenų, kad advokato ištašyta sąskaita faktūra buvo atsakovės apmokėta. Taigi šios išlaidos atsakovei iš ieškovo nepriteistinos.

57Byloje nėra duomenų apie valstybės patirtas proceso išlaidas, todėl jos iš šalių valstybei nepriteisiamos.

58Dėl Šiaulių apygardos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų

59Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies (15 proc.), apeliantui iš atsakovės priteistas 91 Lt žyminis mokestis už apeliacinio skundo padavimą (CPK 93 str. 2 d.) (2 tomas, 109 b. l.), o iš apelianto atsakovei priteistinos 617 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str. 1 d.) (2 tomas, 120–121 b. l.).

60Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais,

Nutarė

61Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo dalis, kuriomis ieškovui T. S. (a. k. ( - )) iš atsakovės UAB „Pamūrė“ (į. k. 145881551) priteistas 2359,61 Lt turtinės žalos atlyginimas ir 70,78 Lt bylinėjimosi išlaidos ir ieškovui iš atsakovės priteisto turtinės žalos atlyginimą padidinti iki 4871,74 Lt, o priteistas bylinėjimosi išlaidas padidinti iki 2406 Lt.

62Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo T. S. ieškinio reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovės UAB „Pamūrė“ (į. k. 145881551) ir šiuos ieškinio reikalavimus tenkinti iš dalies – priteisti iš atsakovės UAB „Pamūrė“ ieškovui T. S. 500 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

63Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovės UAB „Pamūrė“ valstybei priteistos 16,70 Lt proceso išlaidos.

64Priteisti iš ieškovo T. S. 231 Lt žyminį mokestį valstybei už patikslinto ieškinio pateikimą.

65Priteisti iš atsakovės UAB „Pamūrė“ ieškovui T. S. 91 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą, o iš ieškovo T. S. atsakovei UAB „Pamūrė“ 617 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas T. S. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. spalio 21 d. sprendimu ieškinį tenkino... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 8. Skųsdamas Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimą,... 9. Atsiliepdama į apeliacinį skundą, atsakovė UAB „Pamūrė“ prašo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 11. teisiniai argumentai ir išvados... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Apelianto (ieškovo) T. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Dėl užsakovo (vartotojo) teisių gynimo būdų vartojimo rangos teisiniuose... 15. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad... 16. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies,... 17. Vartojimo sutarties instituto tikslas – didesnės vartotojo teisių ir... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas iš vartojimo rangos teisinių santykių.... 19. Šalių (ieškovo ir atsakovės) 2007-04-12 sudaryta būsimų patalpų statybos... 20. Taigi prieš tai minėta ieškovo ir atsakovės sudaryta sutartis yra... 21. 2006-06-12 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB ,,Namų statyba“ sudarė rangos... 22. Vadovaujantis CK 6.650 straipsnio 3 d. generalinis rangovas atsako užsakovui... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad, ieškovas, būdamas užsakovas, kreipėsi į... 24. Nors ieškovas 2007-06-28 susitarimu prie buto priėmimo-pardavimo akto... 25. Esant vartojimo rangos teisiniams santykiams, darbo rezultato naudojimo metu... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovas pareikalavo atlyginti trūkumų šalinimo... 27. Dėl statybos rangos darbų defektų šalinimo išlaidų atlyginimo... 28. CK 6.697 straipsnio 1 dalyje nustatyta statybos rangovo darbų kokybės... 29. Defektų faktą privalo įrodyti užsakovas, bet jų susidarymo priežastis,... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad ši specifinė įrodinėjimo naštos... 31. Defektų faktą, be kita ko, patvirtino, antstolio 2011-09-28 faktinių... 32. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl defektų atsiradimo priežasčių.... 33. Atsakovė nesutiko su ieškovo pretenzijomis dėl statybos darbų defektų,... 34. Pažymėtina, kad byloje buvo skirta statybinė techninė ekspertizė (2 tomas,... 35. Teisėjų kolegija pažymi, kad, nors eksperto išvada teismui nėra privaloma,... 36. Kolegija, įvertindama tai, kad byloje kilę klausimai reikalauja specialių... 37. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovės (subrangovės UAB ,,Namų... 38. Dėl darbų trūkumų šalinimo išlaidų dydžio... 39. Ieškovas iš pradžių prašė priteisti iš atsakovės 4 871,74 Lt turtinės... 40. Nors atsakovė prieštaravo sąmatose nurodytoms defektų šalinimo išlaidoms,... 41. Teisėjų kolegija, remdamasi savo diskrecija nuspręsti dėl ieškovui... 42. Pažymėtina, kad atsakovė neįrodė, jog statybos darbų trūkumus galima... 43. Dėl neturtinės žalos... 44. Pagal CK 6.250 straipsnio 2 dalį neturtinė žala atlyginama tik įstatymų... 45. Vartotojo teisė į pažeistų teisių gynimą, tarp jų: neturtinės žalos... 46. Kolegija, atsižvelgdama į įstatymu garantuota vartotojo teisė į... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme... 48. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro... 49. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame... 50. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 51. Pakeitus skundžiamą sprendimą, perskirstinos šalių turėtos bylinėjimosi... 52. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudarė: 446 Lt žyminis mokestis už... 53. Kolegija pažymi, kad 550 Lt teisinės pagalbos išlaidos ieškovui... 54. Pažymėtina, kad ieškovas, nuo 14 871,74 Lt iki 22 579,52 Lt padidindamas... 55. Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies (24 proc.), jam iš atsakovės... 56. Nors iš bylos duomenų matyti, kad atsakovės bylinėjimosi išlaidas sudarė... 57. Byloje nėra duomenų apie valstybės patirtas proceso išlaidas, todėl jos... 58. Dėl Šiaulių apygardos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų... 59. Apeliacinį skundą tenkinus iš dalies (15 proc.), apeliantui iš atsakovės... 60. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 61. Pakeisti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo dalis,... 62. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo dalį,... 63. Panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. spalio 21 d. sprendimo dalį,... 64. Priteisti iš ieškovo T. S. 231 Lt žyminį mokestį valstybei už patikslinto... 65. Priteisti iš atsakovės UAB „Pamūrė“ ieškovui T. S. 91 Lt žyminį...