Byla 2-909/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo BUAB ,,Elvora“ ir trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria UAB „Šilumos priežiūra“ iškelta bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Insolvensa“, civilinėje byloje Nr. B2-1375-567/2013 pagal ieškovo UAB „Realm juridical“, bendraieškių BUAB „Elvora“ ir UAB „LitCon“ (procesinių teisių perėmėjas Tytluva, MB) ieškinius atsakovui UAB „Šilumos priežiūra“ (buvęs UAB „Verkių ūkis“) dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius ir UAB „Verkių būstas“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Schindler-Liftas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Realm juridical“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Šilumos priežiūra“, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Audata“. Nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 20 529,79 Lt, iš jų 18 026,60 Lt pagrindinė skola, 2 503,19 Lt palūkanos.

5Į bylą bendraieškiu įtrauktas BUAB „Elvora“, kuris prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, bankroto administratoriumi skirti UAB „Admivita“. Nurodė, kad BUAB „Elvora“ yra atsakovo kreditorius, kurio bendra kreditorinio reikalavimo suma sudaro 500 Lt.

6Į bylą bendraieškiu įtrauktas UAB „LitCon“, kuris prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, bankroto administratoriumi skirti UAB „Insolvensa“. Nurodė, kad UAB „LitCon“ kreditorinio reikalavimo suma sudaro 506 116,66 Lt.

7Į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, įtraukta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, kuri prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, bankroto administratoriumi skirti UAB „Savetim“. Nurodė, kad atsakovo įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012 m. rugsėjo 26 d. duomenimis sudarė 27 500,11 Lt, iš jų 26 245,12 Lt VSD įmokų ir 1 254,99 Lt delspinigių.

8Į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, įtrauktas UAB „Verkių būstas“, kuris prašo iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Nurodo, kad atsakovas skolingas UAB „Verkių būstas“ 600 204,47 Lt.

9Į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtrauktas UAB „Schindler-Liftas“. Nurodė, kad UAB „Schindler-Lifas“ yra atsakovo kreditorius, nes tai patvirtina su prašymu pateikti vykdomųjų dokumentų nuorašai.

10II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Šilumos priežiūra“ (buvęs UAB „Verkių ūkis“) bei paskyrė įmonės administratoriumi UAB „Insolvensa“. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog siūlomų administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritarė pretendentams UAB „Audata“, UAB „Admivita“, UAB „Insolvensa“, UAB „Savetim“, UAB „Tigesta“ administruoti UAB „Šilumos priežiūra“ (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.). Pagal internetinės svetainės www.bankrotodep.lt duomenis visos siūlomos bankroto administratorių įmonės veikia Vilniuje, jose dirba apytiksliai vienodas skaičius darbuotojų, kurie administruoja bankrutuojančias įmones. Teismas nurodė, kad skiriant įmonės bankroto administratorių, būtina atsižvelgti į kelias kriterijų grupes. Pirma, tai kriterijai, susiję su įmone, kurią reikia administruoti: įmonės dydis ir veiklos mastas, valdomas turtas ir kreditorių skaičius. Antra, kriterijai, susiję su nuolatiniais siūlomo bankroto administratoriaus požymiais: administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, administratoriaus (juridinio asmens) dydis, darbuotojų skaičius, administratoriaus patirtis ir administruojamų įmonių skaičius. Trečia, kriterijai, apibūdinantys bankroto administratoriaus santykį su siūloma administruoti įmone: administratoriaus teritorinė buveinė ir jos atstumas iki įmonės, administratorių pasiūlęs asmuo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2643-11). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad teismas neturi duomenų dėl šalių pasiūlytų bankroto administratorių kvalifikacijos bei darbo patirties trūkumų, visi siūlomi administratoriai yra juridiniai asmenys, todėl teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, vadovavosi kreditorių, kurie kreipėsi į teismą dėl UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto bylos iškėlimo, kreditorinio reikalavimo sumos dydžiu ir kriterijais dėl kreditoriaus, pasiūliusio bankroto administratorių, teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi. Teismas konstatavo, kad ieškovo UAB „Realm juridical“ kreditorinis reikalavimas sudaro 20 529,79 Lt, iš jų 18 026,60 Lt pagrindinė skola, 2 503,19 Lt palūkanos. Bendraieškių: BUAB „Elvora“ – 500 Lt, UAB „LitCon“ – 506 116,66 Lt, trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos – 27 500,11 Lt, iš jų 26 245,12 Lt VSD įmokų ir 1 254,99 Lt delspinigių, UAB „Verkių būstas“ – 600 204,47 Lt. Teismas motyvavo, kad UAB „Verkių būstas“ kreditorinis reikalavimas yra didžiausias, tačiau bylos duomenimis UAB „Šilumos priežiūra“ vienintelis akcininkas UAB „Streamway“ 2012 m. liepos 3 d. įregistravo UAB „Verkių būstas“, t.y. minėtas įmones sieja vienas ir tas pats akcininkas, todėl UAB „Verkių būstas“ siūlomos administratoriaus kandidatūros paskyrimas neužtikrins bankroto procese atsirandančių teisinių santykių veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartų ir UAB „Šilumos priežiūra“ visų kreditorių interesų tinkamo atstovavimo. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais bei įvertinęs išdėstytas aplinkybes, padarė išvadą, jog UAB „Šilumos priežiūra“ administratoriumi skirtinas UAB „LitCon“ siūlomas administratorius UAB „Insolvensa“. Motyvavo, kad UAB „LitCon“ nurodytas kreditorinis reikalavimas yra vienas iš didžiausių ir nėra duomenų dėl UAB „LitCon“ teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

13Trečiasis asmuo UAB „Verkių būstas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį pakeisti dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Nurodo, kad, priimdamas sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas privalo, sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 179 str. 3 d., vadovautis ne tik į bylą pateikta šalių informacija, bet ir viešuosiuose registruose laisvai prieinama informacija. Kaip matyti iš pridedamų Juridinių asmenų registro išplėstinių sąrašų (2012 m. gruodžio 20 d.) UAB „Šilumos priežiūra“ akcininkas yra UAB „Streamway“, UAB „Verkių būstas“ akcininkas nenurodytas. Pagal teisinį reglamentavimą tuo atveju, kai akcininkų yra daugiau nei vienas, išraše jie nenurodomi. Teismo išvada, kad tiek bankrutuojančią UAB „Šilumos priežiūra“, tiek kreditorių UAB „Verkių būstas“ sieja vienas ir tas pats vienintelis akcininkas UAB „Streamway“ yra nepagrįsta ir prieštaraujanti teisiniam reglamentavimui. Ši išvada paremta išimtinai UAB „LitCon“ teiginiais jų nepatikrinus, dėl ko kyla pagrįstos abejonės administratoriaus paskyrimo skaidrumu, sąžiningumu, objektyvumu ir nešališkumu. Kaip matyti iš pridedamo akcininkų sąrašo, UAB „Verkių būstas“ akcininkais yra du fiziniai asmenys – V. V. (67 proc. akcijų) ir A. M. (33 proc. akcijų). Šie asmenys niekaip nesusiję su UAB „Streamway“. Darydamas išvadą, kad UAB „Verkių būstas“ kreditoriniai reikalavimai didžiausi, dėl ko bankroto administratoriumi būtų galima skirti jo pasiūlytą UAB „Tigesta“, teismas vadovavosi kriterijumi dėl teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi bei padarė klaidinga išvadą, kad dėl vienintelio UAB „Šilumos priežiūra“ ir UAB „Verkių būstas“ akcininko sutapimo UAB „Tigesta“ bankroto administratoriumi būti negali. Nuosekliai paneigus šį teismo argumentą lieka galioti tik kriterijus dėl kreditorinio reikalavimo sumos dydžio ir dėl to, kad apelianto kreditorinis reikalavimas yra didžiausias, bankroto administratoriumi šioje byloje skirtinas UAB „Verkių būstas“ pasiūlytas UAB „Tigesta“.

14Ieškovas BUAB „Elvora“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį, kuria UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Insolvensa“ ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodo, kad ginčijama nutarties dalis yra priimta pažeidžiant procesines ir materialiosios teisės normas, aplaidžiai vertinant byloje surinktus įrodymus, netiriant ir nenustatinėjant bylos esminių aplinkybių. Teismas netyrė ir neįvertino tos aplinkybės, kad bankroto administratoriai UAB „Insolvensa“ ir UAB „Tigesta“ patys pasisiūlė administruoti UAB „Šilumos priežiūra“. Teisę kreiptis į teismą su prašymais turi tik byloje dalyvaujantys asmeny, t.y. asmenys, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Šiuo atveju administratorius neturi teisės jokiais aktyviais veiksmais įtakoti teismo ar byloje dalyvaujančių asmenų, ir juo labiau – pats prašyti teismo būti paskiriamas administratoriumi vienoje ar kitoje bankroto byloje. Todėl pagrįsta teigti, kad vien aplinkybė, jog administratoriai teikia prašymus teismui skirti juos UAB „Šilumos priežiūra“ administratoriais, leidžia teigti, jog UAB „Insolvensa“ bei UAB „Tigesta“ yra suinteresuoti vykdyti UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto procedūras, taigi yra suinteresuoti UAB „Šilumos priežiūra“ bylos baigtimi. Teismas šias kandidatūras turėjo atmesti kaip neatitinkančias Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. reikalavimų. Taip pat nurodo, kad bankroto administratorių UAB „Audata“ ir UAB „Savetim“ kandidatūros neatitinka teisės aktų keliamiems reikalavimas, kadangi jie nėra pateikę teismui naujos formos Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijų dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Kadangi nei UAB „Audata“, nei UAB „Savetim“ tinkamai nepatvirtino nesant kliūčių administruoti UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto procesą, teismas turėjo pareigą atmesti šias administratorių kandidatūras kaip neatitinkančias teisės aktų nustatytų reikalavimų. Nors teismas nurodė, kad siūlomų administratorių įmonėse dirba apytiksliai vienodas skaičius darbuotojų, tačiau, vadovaujantis www.bankrotodep.lt duomenimis, akivaizdu, kad kelis kartus besiskiriantis darbuotojų, administruojančių bankroto procedūras, skaičius, negali būti laikomas apytiksliai vienodas. Šie procesinių teisės normų pažeidimai lėmė įrodymais ir faktinėmis aplinkybėmis nepagrįstos teismo išvados, kad visos pasiūlytos administratorių kandidatūros yra apytiksliai vienodos, priėmimą, kas atitinkamai lėmė neteisingą bylos išsprendimą. Teismas taip pat nevertino bankroto administratorių patirties ir užimtumo. Jei pirmosios instancijos teismas nebūtų pažeidęs civilinio proceso teisės normų, būtų tinkamai nustatęs aplinkybes dėl galimo UAB „Insolvensa“ ir UAB „Tigesta“ suinteresuotumo UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto bylos baigtimi bei dėl administratorių UAB „Audata“ ir UAB „Savetim“ kandidatūrų neatitikimo Įmonių bankroto įstatymo nustatytiems reikalavimams, bei atitinkamai administratoriumi būtų paskyręs UAB „Admivita“.

15Ieškovas UAB „Realm juridical“ atsiliepimais į ieškovo BUAB ,,Elvora“ ir trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti. Teismui kilus abejonių dėl skundžiama nutartimi paskirto administratoriaus tinkamumo, prašo atsižvelgti į ieškovo siūlytą UAB „Audata“ kandidatūrą administruoti UAB „Šilumos priežiūra“, kuri atitinka visus bankroto administratoriui įstatymų ir kitų teisės aktų keliamus reikalavimus.

16Ieškovas UAB „LitCon“ atsiliepimais į ieškovo BUAB ,,Elvora“ ir trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskiruosius skundus prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskiruosius skundus atmesti.

17Ieškovas BUAB „Elvora“ atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį, kuria UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Insolvensa“ ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. UAB „Verkių būstas“ prašymą UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“ atmesti.

18Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas pagrįstai, pasinaudojęs jam suteikta diskrecijos teise, nusprendė UAB „Insolvensa“ skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši įmonė atitinka bankroto administratoriams keliamus reikalavimus, duomenų, kad jos kandidatūra prieštarautų Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. normoms, nenustatyta.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Dėl atsakovo UAB „Šilumos priežiūra“ direktoriaus K. B. prašymo laikyti, jog su ieškovu BUAB „Elvora“ yra tinkamai atsiskaityta

21Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. sausio 30 d. gautas atsakovo UAB „Šilumos priežiūra“ direktoriaus K. B. pranešimas, kad su vienu iš kreditorių byloje – BUAB „Elvora“ pilnai atsiskaityta pagal jo pareikštą reikalavimą, kilusį iš 2011 m. rugsėjo 27 d. projektavimo ir tyrinėjimo akto Nr. 172/PER, t.y. sumokėta 500 Lt suma. Atsakovo UAB „Šilumos ūkis“ direktorius K. B. prašo atsižvelgti į tai, kad BUAB „Elvora“ yra buvęs UAB „Šilumos priežiūra“ kreditorius ir nebeturi teisinio suinteresuotumo byla.

22Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. vasario 12 d. gauti ieškovo BUAB „Elvora“ rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodoma, kad atsakovo UAB „Šilumos priežiūra“ atsiskaitymas su BUAB „Elvora“ yra neteisėtas. Nutarties dalis, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, 2013 m. sausio 22 d., t.y. atsiskaitymo su BUAB „Elvora“ dieną, jau buvo įsiteisėjusi. Atsakovas nesilaikė Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. įtvirtintos taisyklės, draudžiančios bankrutuojančiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, be to BUAB „Elvora“ nėra davęs sutikimo tokiam bankrutuojančios įmonės skolininko prievolės įvykdymui. Aplinkybė dėl neteisėto atsiskaitymo su BUAB „Elvora“ patvirtina UAB „Šilumos priežiūra“ ir UAB „Verkių būstas“ suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi.

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad į bylą yra pateiktas 2013 m. sausio 22 d. nurodymas pervesti įmokėtus grynuosius pinigus (t. 4, b.l. 21), iš kurio matyti, kad mokėtojas R. B. už UAB „Šilumos priežiūra“ bendrai Lietuvos ir Vokietijos įmonei „Elvora“ pervedė 500 Lt. Nutarties dalis, kuria atsakovui iškelta bankroto byla, 2013 m. sausio 22 d., t.y. atsiskaitymo su BUAB „Elvora“ dieną, jau buvo įsiteisėjusi. Teisėjų kolegija pažymi, kad Civilinio kodekso 6.50 str. reglamentuoja trečiojo asmens teisę įvykdyti skolininko prievolę. Ši bendroji teisės norma nustato, kad prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, jog skolininkas ją įvykdytų asmeniškai (CK 6.50 str. 1 d.). Esant iškeltai bankroto bylai, be bendrosios Civilinio kodekso 6.50 str. įtvirtintos normos, turi būti vadovaujamasi ir specialiąja norma, įtvirtinta Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju R. B. prievolę įvykdė už atsakovą po bankroto bylos šiam iškėlimo. Iš ieškovo BUAB „Elvora“ teismui pateiktų rašytinių paaiškinimų matyti, kad ieškovas nedavė sutikimo tokiam bankrutuojančio skolininko prievolės įvykdymui. Dėl šios priežasties darytina išvada, kad R. B. nesilaikė Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. įtvirtintos taisyklės, draudžiančios bankrutuojančiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nustatyto draudimo sąvoka išreikšta neapibrėžtai, ji nėra kategoriška, todėl draudimas įvykdyti prievoles taikytinas ir trečiajam asmeniui, kai pastarasis ima vykdyti bankrutuojančios įmonės prievoles be kreditoriaus sutikimo po bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2005). Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nėra pagrindo laikyti, kad su ieškovu BUAB „Elvora“ yra tinkamai atsiskaityta ir pastarasis nebeturi teisinio suinteresuotumo UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto byla, todėl atsakovo UAB „Šilumos priežiūra“ direktoriaus K. B. prašymą atmeta.

24Dėl ieškovo UAB „LitCon“ pakeitimo jo procesinių teisių perėmėjų Tytluva, MB

25Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. vasario 11 d. gautas Tytluva, MB pranešimas dėl reikalavimo perleidimo, kuriuo informuojama, kad Tytluva, MB pagal 2013 m. sausio 28 d. reikalavimo perleidimo sutartį pilna apimtimi perėmė UAB „LitCon“ reikalavimą į UAB „Šilumos priežiūra“. Atsižvelgiant į tai prašoma pakeisti byloje ieškovą UAB „LitCon“ jo teisių perėmėju Tytluva, MB. Taip pat atsižvelgiant į byloje pasiūlytų administratorių kompetenciją, reputaciją bei juos pasiūliusių asmenų turimų reikalavimų dydį, prašoma teismo skirti UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi UAB „Tigesta“.

26Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pateiktą reikalavimo perleidimo sutartį, konstatuodama, kad tokios sutarties sudarymas prilyginamas ieškovo UAB „LitCon“ materialiųjų teisių į atsakovą atsisakymui, sprendžia, jog yra pagrindas pakeisti UAB „LitCon“ jo teisių perėmėju Tytluva, MB (Civilinio proceso kodekso 48 str.). Apeliacinės instancijos teismas nutaria UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto byloje ieškovą UAB „LitCon“ pakeisti šio asmens procesinių teisių perėmėju Tytluva, MB, kuriam visi veiksmai, atlikti procese iki įstojimo į jį, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas. Apeliacinės instancijos teismas, svarstydamas klausimą dėl Tytluva, MB prašymo UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Tigesta“, atsižvelgia į tai, kad pirminis ieškovas UAB „LitCon“ bankroto administratoriumi šioje byloje siūlė paskirti UAB „Insolvensa“, pirmosios instancijos teismas šį administratorių ir paskyrė UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi, ieškovas UAB „LitCon“ priimtos nutarties neskundė, todėl sprendžia, kad šioje proceso stadijoje nagrinėjant atskiruosius skundus yra pagrindas atsižvelgti tik į apeliantų prašymus dėl administratorių kandidatūrų. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad apie ieškovo UAB „LitCon“ teisių perėmėjo Tytluva, MB prašomą paskirti bankroto administratoriumi UAB „Tigesta“ plačiau bus pasisakyta šioje nutartyje nagrinėjant trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskirąjį skundą.

27Atskirieji skundai atmestini.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų nutarties dalių, kurios nėra skundžiamos. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, atsižvelgiant į nutarties priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes (Civilinio proceso kodekso 320, 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta.

29Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Byloje nėra pateikta jokių argumentų ar įrodymų, kad skundžiama teismo nutartimi paskirtas bankroto administratorius gali būti šališkas.

30Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1405/2010).

31Apeliantai nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis paliktina nepakeista.

32Dėl trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskirojo skundo argumentų

33Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog UAB „Verkių būstas“ turi didžiausią kreditorinį reikalavimą, todėl atsakovo bankroto administratoriumi turėtų būti paskirta UAB „Tigesta“.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad turimo kreditorinio reikalavimo dydis nėra esminis kriterijus skirti būtent to kreditoriaus pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Netgi priešingai, įstatymai pabrėžia, jog bankroto administratorius turi būti nešališkas ir lojalus administruojamos įmonės ir visų jos kreditorių interesų atžvilgiu. Teismas yra laisvas pasirinkti iš jam pateiktų pasiūlymų dėl bankrutuojančios įmonės administravimo. Tai, jog UAB „Verkių būstas“ laiko save didžiausiu atsakovo kreditoriumi, teisinės reikšmės neturi: galutiniai kreditorinių reikalavimų dydžiai bus tvirtinami vėliau, jau įsiteisėjus nutarčiai iškelti bankroto bylą. Be to, tokio kriterijaus nenumato net ir bankroto procesą gana detaliai reglamentuojantis Įmonių bankroto įstatymas.

35Apeliantas taip pat teigia, kad šiuo metu atsakovo UAB „Šilumos priežiūra” ir apelianto UAB „Verkių būstas“ akcininkai skiriasi. Tačiau tai nepaneigia faktinių aplinkybių, jog šių abiejų asmenų akcininkas buvo UAB „Streamway“. Iš byloje esančių Juridinių asmenų registrų išrašų matyti, kad UAB „Verkių būstas“ įregistruota 2012 m. liepos 3 d., nuo 2012 m. liepos 3 d. iki 2012 m. rugpjūčio 6 d. įmonės akcininkas buvo UAB „Streamway“ (t. 2, b.l. 70-71), o UAB „Šilumos priežiūra“ įregistruota 1992 m. birželio 18 d., nuo 2010 m. liepos 7 d. įmonės akcininkas buvo UAB „Streamway“ (t. 2, b.l. 163-164). Kadangi, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo normomis, bankroto administratorius privalės patikrinti įmonės sandorius sudarytus per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo, bus nagrinėjama bankrutuojančios bendrovės veikla, savininkų ir akcininkų atsakomybė ir t.t., pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tretysis asmuo UAB „Verkių būstas“ gali būti suinteresuotas bankroto bylos baigtimi, todėl jo siūlomas bankroto administratorius UAB „Tigesta“ negali būti paskirtas UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto administratoriumi. Teisėjų kolegija pažymi, kad tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese.

36Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

37Dėl ieškovo BUAB „Elvora“ atskirojo skundo argumentų

38Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas netyrė ir neįvertino tos aplinkybės, jog bankroto administratoriai UAB „Insolvensa“ ir UAB „Tigesta“ patys pasisiūlė administruoti UAB „Šilumos priežiūra“ ir tai leidžia teigti, jog šie administratoriai yra suinteresuoti vykdyti UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto procedūras, taigi yra suinteresuoti UAB „Šilumos priežiūra“ bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bylos duomenys paneigia apelianto nurodomas aplinkybes, kadangi iš 2012 m. rugsėjo 21 d. UAB „LitCon“ prašymo dėl įstojimo į bylą bendraieškiu, matyti jog jis bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Insolvensa“ (t. 1, b.l. 145), taip pat iš 2012 m. rugsėjo 28 d. UAB „Verkių būstas“ prašymo įtraukti į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, matyti jog jis bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Tigesta“ (t. 2, b.l. 36). Taigi šios aplinkybės patvirtina, jog bankroto administratorių kandidatūros buvo pasiūlytos įmonės kreditorių kaip tai numato Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. Administratorių į bylą pateikti sutikimai administruoti bankrutuojančią įmonę negali būti pagrindu teigti, jog siūlomas administratorius turi teisinį suinteresuotumą. Apeliantas nenurodė konkrečių faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą teigti, jog pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius yra suinteresuotas bylos baigtimi, taip pat nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

39Teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino bankroto administratorių patirties ir užimtumo. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo normomis, teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1708/2012), teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, neprivalo vadovautis tik užimtumo ar patirties kriterijumi ir nė vienam iš jų prioritetinės reikšmės neturi suteikti. Pirmosios instancijos teismas vertino bankroto administratorių darbuotojų skaičių, patirtį ir užimtumą, atsižvelgė ir į veiklos vykdymo vietą ir kita. Toks teismo kandidatūrų įvertinimas atitinka formuojamą teismų praktiką, pagal kurią, teismas, skirdamas administratorių, atsižvelgia į daugelį svarbių aplinkybių, tačiau nė vienai iš jų negali būti teikiamas prioritetas. Todėl atmestini apelianto argumentai dėl prioriteto atskiriems bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo kriterijams suteikimo.

40Atskirajame skunde apeliantas teigia, jog UAB „Audata“ bei UAB „Savetim“ nepateikė teismui naujos formos deklaracijos, taigi nepatvirtino nesant kliūčių administruoti atsakovą. Kadangi apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjęs atskiruosius skundus nenustatė aplinkybių dėl kurių būtų pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą bankroto administratorių, todėl plačiau nepasisako dėl nepaskirtų bankroto administratorių atitikimo teisės aktų keliamiems reikalavimams.

41Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovo BUAB „Elvora“ atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

42Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, jog atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Pakeisti ieškovą UAB „LitCon“ jo procesinių teisių perėmėjų Tytluva, MB.

45Atmesti atsakovo UAB „Šilumos priežiūra“ direktoriaus K. B. prašymą, kuriuo prašoma laikyti, jog su ieškovu BUAB „Elvora“ yra tinkamai atsiskaityta ir pastarasis nebeturi teisinio suinteresuotumo UAB „Šilumos priežiūra“ bankroto byla.

46Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Realm juridical“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Į bylą bendraieškiu įtrauktas BUAB „Elvora“, kuris prašo iškelti... 6. Į bylą bendraieškiu įtrauktas UAB „LitCon“, kuris prašo iškelti... 7. Į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus,... 8. Į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus,... 9. Į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gruodžio 11 d. nutartimi iškėlė bankroto... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 13. Trečiasis asmuo UAB „Verkių būstas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 14. Ieškovas BUAB „Elvora“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 15. Ieškovas UAB „Realm juridical“ atsiliepimais į ieškovo BUAB ,,Elvora“... 16. Ieškovas UAB „LitCon“ atsiliepimais į ieškovo BUAB ,,Elvora“ ir... 17. Ieškovas BUAB „Elvora“ atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Verkių... 18. Trečiasis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepimu į... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Dėl atsakovo UAB „Šilumos priežiūra“ direktoriaus K. B. prašymo... 21. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. sausio 30 d. gautas atsakovo UAB... 22. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. vasario 12 d. gauti ieškovo BUAB... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad į bylą yra pateiktas 2013 m. sausio 22 d.... 24. Dėl ieškovo UAB „LitCon“ pakeitimo jo procesinių teisių perėmėjų... 25. Lietuvos apeliaciniame teisme 2013 m. vasario 11 d. gautas Tytluva, MB... 26. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pateiktą reikalavimo perleidimo... 27. Atskirieji skundai atmestini.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 29. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 30. Pagal suformuotą teismų praktiką, tuo atveju, kai pirmosios instancijos... 31. Apeliantai nepateikė įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto... 32. Dėl trečiojo asmens UAB „Verkių būstas“ atskirojo skundo argumentų... 33. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog UAB „Verkių... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad turimo kreditorinio reikalavimo dydis nėra... 35. Apeliantas taip pat teigia, kad šiuo metu atsakovo UAB „Šilumos... 36. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes trečiojo asmens UAB „Verkių... 37. Dėl ieškovo BUAB „Elvora“ atskirojo skundo argumentų... 38. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas netyrė ir neįvertino tos... 39. Teisėjų kolegija atmeta atskirojo skundo argumentą, kad pirmosios... 40. Atskirajame skunde apeliantas teigia, jog UAB „Audata“ bei UAB... 41. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovo BUAB „Elvora“ atskirasis... 42. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija konstatuoja, jog atskiruosiuose... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 44. Pakeisti ieškovą UAB „LitCon“ jo procesinių teisių perėmėjų Tytluva,... 45. Atmesti atsakovo UAB „Šilumos priežiūra“ direktoriaus K. B. prašymą,... 46. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutarties dalį dėl...