Byla 2-1708/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), M. M. ir Rimvydo Norkaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Rukesa ir Ko“, ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės statyba“ ir trečiojo asmens B. K. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-4613-464/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Nemenčinės statyba“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus skyriaus ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rukesa ir Ko“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė DNB bankas, akcinė bendrovė „Lietuvos dujos“, B. K. ir uždaroji akcinė bendrovė „Kompata“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas dėl įmonės bankroto administratoriaus paskyrimo.

5Ieškovai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Rukesa ir Ko“ iškėlimo. Ieškovas UAB „Nemenčinės statyba“ atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti Z. J.; ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau –VSDFV Vilniaus skyrius) - UAB „Būrai“.

6Bankroto byloje dalyvaujantys tretieji asmenys taip pat pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūras: AB DNB bankas atsakovo bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankroto centras“, AB „Lietuvos dujos“ ir UAB „Kompata“ – UAB „Ius Positivum“, B. K. – UAB „Abadona“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 18 d. nutartimi atsakovui UAB „Rukesa ir Ko“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytą kandidatą – UAB „Būrai“.

9Pasisakydamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros teismas nurodė, kad neturi duomenų, jog bankroto administratorių Z. J., UAB „Būrai“, UAB „Bankroto centras“, UAB „Ius Positivum“ kandidatūros prieštarautų imperatyvioms Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 4 dalyje normoms. Byloje pateikti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos pranešimai, kad prašomi skirti administratoriai atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus (t. 2, b.l. 73, 91, 156), siūlomi bankroto administratoriai yra pateikę profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijas (t. 1, b.l. 57, t.2, 30, 85, 133). Teismas pažymėjo, kad prašymą dėl įtraukimo į bylą bei siūlymą skirti bankroto administratorių UAB „Abadona“ B. K. pateikė teismui likus vos dviem darbo dienom iki teismo posėdžio datos, neturi duomenų iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos apie šio administratoriaus atitiktį Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams, todėl konstatavo, jog dar vienas bylos nagrinėjimo atidėjimas tik tam, kad būtų suderinta trečiojo asmens B. K. siūlomo administratoriaus kandidatūra, nebūtų protingas ir racionalus (CPK 3 str. 1 d.), prieštarautų proceso ekonomijos bei koncentracijos principams, sukliudytų teismui operatyviai išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą (CPK 7 str.). Teismas taip pat nurodė, kad atžvelgiant į nagrinėjamos bankroto bylos apimtį ir sudėtingumą, į UAB „Abadona“ nedidelę patirtį (leidimas išduotas tik 2011-05-26, įmonė nėra baigusi nei vienos bankroto administravimo procedūros), nemažą šios įmonės darbo krūvį (įmonėje dirba 3 darbuotojai, vykdomos 11 bankroto procedūrų), sprendė, jog prielaidų šio administratorius skyrimui nebūtų. Teismas atsižvelgė į pasiūlytų kandidatų vykdomų procedūrų skaičių, darbuotojų skaičių, bankroto procedūrų administravimo patirtį ir konstatavo, kad iš visų siūlomų administratorių santykinai mažiausią darbo krūvį bei užimtumą turi bankroto administratorius, kartu turintis ir didžiausią darbo patirtį – UAB „Būrai“.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

11Atsakovas UAB „Rukesa ir Ko“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“, ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti Z. J.. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas subjektyviai ir formaliai nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis Z. J. skirtas įspėjimas. Byloje buvo pateiktas Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas Nr.3R-47, patvirtinantis, kad nuobauda Z. J. yra panaikinta. Teismas nepasisakė ir nevertino šio rašytinio įrodymo, taip pat nevertino ir jų išdėstytų motyvų dėl kitų proceso šalių netinkamo procesinio elgesio ir galimo piktnaudžiavimo šiomis teisėmis.

132. AB „Lietuvos dujos“, į bylą įtraukiamo tikėtino kreditoriaus, procesinė padėtis negali būti prioritetinė kitų kreditorių atžvilgiu ir turi būti keičiama į trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, kaip tai ir numato Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalis.

143. VSDFV Vilniaus skyrius, pateikdama atskirą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo jau esant priimtam UAB „Nemenčinės statyba“ ieškiniui, siekė įgyti ieškovo procesines teises ir siūlyti savo bankroto administratoriaus kandidatūrą.

154. VSDFV Vilniaus skyrius savo veikloje privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu. Iš pateikto ieškinio neaišku, kaip buvo įgyvendintos minėto įstatymo nuostatos dėl UAB „Būrai“ kandidatūros parinkimo ir kodėl būtent šį privatų subjektą valstybinė institucija siekia paskirti bankroto administratoriumi. Valstybinė institucija, šiurkščiai pažeisdama imperatyvias teisės aktų procedūras ir reikalavimus dėl paslaugos pirkimo, proteguoja atskirą privatų subjektą, diskriminuodama visus kitus paslaugos teikimo pretendentus, paslaugos teikėjo kandidatūra galbūt parinkta slapta bei piktnaudžiaujant valdžia.

165. Teismas, bankroto administratoriumi paskyręs VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlytą kandidatūrą, pažeidė asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą, rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principus. Administratorius turi lygiai ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus. UAB „Būrai“ yra proteguojamas valstybinės institucijos, todėl šis administratorius gins jį pasiūliusios valstybinės institucijos interesus.

17Ieškovas UAB „Nemenčinės Statyba“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“, panaikinti ir bankroto administratoriumi paskirti Z. J.. Atskirąjį skundą grindžia tapačiais motyvais kaip ir atsakovas, bei papildomai nurodo šiuos argumentus:

181. Teismas formaliai konstatavo, kad iš visų siūlomų bankroto administratorių didžiausią darbo patirtį turi UAB „Būrai“. Teismas formaliai pabrėžė, kad profesinės patirties kriterijus nėra absoliutus, todėl vertintini ir siūlomų bankroto administratorių darbo ištekliai (darbuotojų skaičius).

192. Teismas privalėjo atsižvelgti, kad UAB „Būrai“ įgaliotu asmeniu skirs administratorę J. J., kuri teisę teikti bankroto administravimo paslaugas įgijo tik 2009 m. lapkričio 9 d., todėl turi tik 2,5 metų darbo patirtį. Tuo tarpu UAB „Nemenčinės statyba“ siūlomas administratorius Z. J. yra labiausiai patyręs iš byloje siūlomų administratorių, yra užbaigęs net 37 bankroto procedūras. Todėl teismo teiginys, kad UAB „Būrai“ turi didžiausią darbo patirtį, nurodytas subjektyviai, pagrindžiant skiriamo administratoriaus tariamą pranašumą.

203. Vien tik statistiškai nedaug mažesnis užimtumas nesudaro pagrindo suteikti prioritetinę reikšmę UAB „Būrai“ kandidatūrai. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad administratorių darbo pajėgumai reikšmingi išskirtiniais atvejais, kai bankroto procedūros vykdomos ypatingai didelėse bankrutuojančiose įmonėse. Atsakovas nėra didelė įmonė, todėl abejoti ieškovo siūlomo administratoriaus pajėgumu nėra objektyvaus pagrindo. Šiuo atveju prioritetinę reikšmę turi tai, kad Z. J. kaip bankroto administratorius yra užbaigęs 37 bankroto procedūras ir yra labiausiai patyręs fizinis bankroto administratorius.

21Trečiasis asmuo B. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Abadona“. Atskirąjį skundą grindžia tokiais pačiais motyvais, kaip ieškovas ir atsakovas, bei papildomai nurodo šiuos argumentus:

221. Teismas buvo šališkas, nes protingu ir racionaliu teisių įgyvendinimu pripažįsta tik VSDFV Vilniaus skyriaus, dėl kurio 2012 m. birželio 4 d. atidėjo bylos nagrinėjimą, teises. Nei UAB „Rukesa ir Ko“, nei teismas neinformavo apeliantės apie paskirtą bankroto bylos nagrinėjimą, todėl skundžiamoje nutartyje neaišku, kokiu teisiniu pagrindu teigiama, jog apeliantė nepagrįstai vėlai pateikė savo procesinį prašymą dėl įtraukimo į bankroto bylą ir administratoriaus paskyrimo.

232. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“, motyvuodamas didele šio administratoriaus patirtimi ir mažiausiu užimtumu. Teismo nurodomas kriterijus – administratoriaus patirtis, nėra įtvirtintas nei Įmonių bankroto įstatyme, nei kitame teisės akte, nei teismų praktikoje. Mažiau patyrę administratoriai visada bus diskriminuojami, nes teismas visada gali formaliai remtis didesne kito kandidato patirtimi. Todėl teismas nemotyvuotai atmetė jos siūlyto administratoriaus kandidatūrą, kuri pagal paties teismo nurodytus kriterijus, yra pranašesnė nei teismo paskirta UAB „Būrai“.

24Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo atskiruosius skundus atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo palikti nepakeistą. Ieškovas nurodo, kad vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-49/V-111, VSDFV Vilniaus skyrius 2012 m. balandžio 11 d. administratoriaus kandidatūrą suderino su VMI. VSDFV Vilniaus skyrius, atsižvelgęs į UAB „Rukesa ir Ko“ veiklos apimtis, teisminius ginčus, didelį skaičių tikrintinų sandorių, į bylos sudėtingumą, pasiūlė UAB „Būrai“, kaip aukštos kvalifikacijos, turintį didelę darbo patirtį, optimalų darbo krūvį, pakankamą skaičių kompetentingų specialistų, administratorių. Teismas, pasirinkdamas administratorių, atsižvelgė į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, įvertino siūlomų administratorių darbo krūvius, užimtumą, darbo patirtį, kitas reikšmingas aplinkybes ir nutarė UAB „Rukesa ir Ko“ administruoti paskirti santykinai mažiausią darbo krūvį bei užimtumą turintį administratorių UAB „Būrai“. Apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus neobjektyvumo, šališkumo, suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūras, o teismas, spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų.

25Atsakovas UAB „Rukesa ir Ko“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Nemenčinės statyba“ ir trečiojo asmens B. K. atskiruosius skundus sutinka su jų motyvais ir prašo skundus tenkinti.

26Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad atskiruosiuose skunduose nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. VSDFV Vilniaus skyriaus ir AB „Lietuvos dujos“ įtraukimas į bylą bendraieškiais nepažeidžia nei ĮBĮ, nei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) normų. Jų procesinė padėtis neturi įtakos pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, juolab pagal formuojamą teismų praktiką įmonės kreditorius iki bankroto bylos iškėlimo turi teisę pateikti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą net ir neįtrauktas į bylą kaip proceso šalies. Duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų, nėra pateikta. Iš bylos medžiagos matyti, kad administratoriaus Z. J. kandidatūrą pateikė ieškovas UAB „Nemenčinės statyba“ bei ją palaikė atsakovas. Ta aplinkybė, jog bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo įmonės vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

28Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Būrai“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

29Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

30Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad didelė dalis atskirųjų skundų argumentų sutampa, nagrinėja juos bendrai ir dėl kiekvieno atskirai nepasisako.

31Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas paskiria įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų.

32Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2–1593/2012).

33Ginčo atveju paskirto bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius. Atkreiptinas dėmesys, kad teismas turi teisę iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamiausiai administruos bankrutuojančią bendrovę. Taigi skiriant bankroto administratorių teismui suteikta diskrecijos teisė.

34Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011; 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1231/2012). Įvertinant bylos aplinkybes, kad ieškovo UAB „Nemenčinės statyba“ pasiūlytai bankroto administratoriaus kandidatūrai pritarė ir atsakovas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad teismas, pasirinkdamas kitą nei atsakovo palaikomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, priėmė teisingą sprendimą.

35Apeliantų argumentai dėl VSDFV Vilniaus skyriaus piktnaudžiavimo valdžia, bankroto administratoriumi pasiūlant UAB „Būrai“, yra nepagrįsti. Būdai ir tvarka, kuriais vadovaudamasis kreditorius parenka teismui siūlomos skolininko bankroto administratoriaus kandidatūrą, nėra kriterijus, kurį teismas turi įvertinti parinkdamas bankroto administratorių. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su VSDFV argumentais, kad UAB „Būrai“ kandidatūra, vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-49/V-111, 2012 m. balandžio 11 d. suderinta su VMI. Apeliantų samprotavimai apie valstybės institucijos pareigą siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą parinkti taikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas yra nepagrįsti ir teisiškai nereikšmingi sprendžiant dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumo.

36Negalima sutikti su apeliantų argumentais, kad bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Būrai“ jis gins tik jį pasiūliusios valstybinės institucijos interesus ir taip bus pažeidžiami šalių lygiateisiškumo, rungimosi ir lygybės prieš įstatymą ir teismą principai. Šį apeliantų argumentą pripažinus pagrįstu, susidarytų dviprasmiška situacija, kuomet bankroto administratoriumi paskyrus kurio nors asmens pasiūlytą kandidatą, visais atvejais būtų galima konstatuoti paskirto bankroto administratoriaus šališkumą. Taip pat būtų galima daryti išvada, kad ieškovo UAB „Nemenčinės statyba“ pasiūlytas kandidatas, tuo atveju, jei būtų paskirtas atsakovo bankroto administratoriumi, gintų tik UAB „Nemenčinės statyba“ interesus.

37Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bankroto administratorius veikia vadovaudamasis teisės aktais ir turi ĮBĮ ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises ir pareigas. Bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius savo kaip administratoriaus veikloje yra nepriklausomas nuo jo kandidatūrą ĮBĮ nustatyta tvarka pasiūliusio asmens. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas).

38Aplinkybė, kad teismas neįvertino fakto, jog Z. J. paskirtas įspėjimas buvo panaikintas, nesudaro pagrindo spręsti apie paskirto bankroto administratoriaus netinkamumą. Skirdamas bankroto administratorių, teismas atsižvelgė į siūlomų administratorių darbo patirtį, jų užimtumą, įvertino dirbančių darbuotojų skaičių. Teismas, atmesdamas Z. J. kandidatūrą, nenurodė, kad jo kandidatūros nepasirinko tik todėl, kad jam buvo skirtas įspėjimas.

39Teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, nesivadovavo tik užimtumo ar patirties kriterijumi ir nė vienam iš jų prioritetinės reikšmės nesuteikė. Teismas vertino bankroto administratorių darbuotojų skaičių, patirtį ir užimtumą, atsižvelgė ir į veiklos vykdymo vietą. Toks teismo kandidatūrų įvertinimas atitinka formuojamą teismų praktiką, pagal kurią, teismas, skirdamas administratorių, atsižvelgia į daugelį svarbių aplinkybių, tačiau nė vienai iš jų negali būti teikiamas prioritetas. Todėl atmestini apeliantų argumentai dėl prioriteto atskiriems bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimui kriterijams suteikimo.

40Apeliantas UAB „Nemenčinės statyba“ nepagrįstai nurodo, kad teismo išvada, jog iš visų siūlomų bankroto administratorių kandidatūrų didžiausią darbo patirtį turi administratorius UAB „Būrai“, padaryta formaliai. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad teismas atsižvelgė į visų pasiūlytų kandidatų patirtį ir pagrįstai nustatė, jog UAB „Būrai“ turi didžiausia darbo patirtį (užbaigta net 161 bankroto procedūra). Net ir tuo atveju, jei bankroto procedūrą vykdys UAB „Būrai“ įgaliota administratorė J. J., aplinkybė, kad ji teisę teikti bankroto administravimo paslaugas įgijo 2009 m. lapkričio 9 d., nelemia priešingos išvados dėl UAB „Būrai“ didžiausios darbo patirties.

41Tai, kad teismas, neturėdamas duomenų apie B. K. siūlomą kandidatą, bylos nagrinėjimo neatidėjo, nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį. Teismas įvertino apeliantės pasiūlyto kandidato patirtį ir konstatavo prielaidų skirti jį bankroto administratoriumi nebuvimą. Todėl apeliantės argumentai, kad teismas dėl jos pasiūlyto kandidato nepasisakė, nepagrįsti.

42Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas pagrįstai nurodė, jog bylos nagrinėjimo atidėjimas vien tam, kad būtų suderinta B. K. siūlomo administratoriaus kandidatūrą, nebūtų protingas ir racionalus (CPK 3 straipsnio 1 dalis), prieštarautų proceso ekonomijos bei koncentracijos principams, sukliudytų teismui operatyviai išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą (CPK 7 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad įmonės bankroto procese siekiama dviejų tikslų – ne tik ginti kreditorių teises, kuo greičiau patenkinant jų pagrįstus reikalavimus bankroto byloje (nemokaus skolininko likvidavimo tikslas), bet ir atkurti nemokios įmonės mokumą, išlaisvinti ją nuo skolų ir suteikti galimybę vykdyti verslą toliau arba iš naujo (atkuriamasis arba reabilitacinis tikslas). Todėl ypač svarbu operatyviai išnagrinėti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą. Tokią išvadą suponuoja ir ĮBĮ, kuriame nustatyti pakankamai trumpi bankroto bylos iškėlimo terminai. Pirmosios instancijos teismas teisingai prioritetinę reikšmę suteikė greitam ir operatyviam bankroto bylos iškėlimo klausimo išsprendimui, todėl aplinkybė, kad teismas bylos nagrinėjimo neatidėjo vien tam, kad būtų suderinta apeliantės pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra, nesudaro pagrindo spręsti apie teismo šališkumą.

43Apeliantai nepateikė įrodymų, kurie sukeltų abejonių dėl teismo paskirto bankroto administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Aplinkybė, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civ. byloje 2-468/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-629/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-960/2009, 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1597/2009).

44Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1861/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011). Aplinkybių, kad paskirtas administratorius neatitiktų ĮBĮ nustatytų reikalavimų ar būtų šališkas, neobjektyvus, nesąžiningas, byloje nenustatyta. Priešingai, iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „Būrai“ išduotas Ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 1, b. l. 54), administratorius yra apsidraudęs bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (t. 1, b. l. 57), 2012 m. balandžio 4 d. deklaracija patvirtina, kad kliūčių teikti administravimo paslaugas minėtai bendrovei nėra (t. 1, b. l. 53), o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, jog administratorius atitinka ĮBĮ reikalavimus (t. 2, b. l. 156).

45Kitus atskirųjų skundų argumentus teisėjų kolegija laiko teisiškai nereikšmingais, todėl jų nenagrinėja ir plačiau dėl jų nepasisako.

46Teisėjų kolegija sprendžia, kad nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo fakto apeliantai neįrodė, todėl naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutarties dalį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo (CPK 263 str.).

47Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

48Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Rukesa ir Ko“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Būrai“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas dėl įmonės bankroto administratoriaus... 5. Ieškovai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Rukesa ir... 6. Bankroto byloje dalyvaujantys tretieji asmenys taip pat pasiūlė bankroto... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 18 d. nutartimi atsakovui UAB... 9. Pasisakydamas dėl bankroto administratoriaus kandidatūros teismas nurodė,... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 11. Atsakovas UAB „Rukesa ir Ko“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 12. 1. Teismas subjektyviai ir formaliai nurodė, kad Įmonių bankroto valdymo... 13. 2. AB „Lietuvos dujos“, į bylą įtraukiamo tikėtino kreditoriaus,... 14. 3. VSDFV Vilniaus skyrius, pateikdama atskirą ieškinį dėl bankroto bylos... 15. 4. VSDFV Vilniaus skyrius savo veikloje privalo vadovautis Viešųjų pirkimų... 16. 5. Teismas, bankroto administratoriumi paskyręs VSDFV Vilniaus skyriaus... 17. Ieškovas UAB „Nemenčinės Statyba“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 18. 1. Teismas formaliai konstatavo, kad iš visų siūlomų bankroto... 19. 2. Teismas privalėjo atsižvelgti, kad UAB „Būrai“ įgaliotu asmeniu... 20. 3. Vien tik statistiškai nedaug mažesnis užimtumas nesudaro pagrindo... 21. Trečiasis asmuo B. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 22. 1. Teismas buvo šališkas, nes protingu ir racionaliu teisių įgyvendinimu... 23. 2. Teismas bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“, motyvuodamas... 24. Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius prašo atskiruosius skundus atmesti ir... 25. Atsakovas UAB „Rukesa ir Ko“ atsiliepimu į ieškovo UAB „Nemenčinės... 26. Trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo atskiruosius skundus atmesti. Nurodo, kad... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 28. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies,... 29. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir... 30. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad didelė dalis atskirųjų... 31. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 32. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 33. Ginčo atveju paskirto bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė... 34. Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui... 35. Apeliantų argumentai dėl VSDFV Vilniaus skyriaus piktnaudžiavimo valdžia,... 36. Negalima sutikti su apeliantų argumentais, kad bankroto administratoriumi... 37. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad bankroto administratorius veikia... 38. Aplinkybė, kad teismas neįvertino fakto, jog Z. J. paskirtas įspėjimas buvo... 39. Teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, nesivadovavo tik... 40. Apeliantas UAB „Nemenčinės statyba“ nepagrįstai nurodo, kad teismo... 41. Tai, kad teismas, neturėdamas duomenų apie B. K. siūlomą kandidatą, bylos... 42. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas pagrįstai nurodė, jog bylos... 43. Apeliantai nepateikė įrodymų, kurie sukeltų abejonių dėl teismo paskirto... 44. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pirmosios instancijos teismo... 45. Kitus atskirųjų skundų argumentus teisėjų kolegija laiko teisiškai... 46. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nutarties neteisėtumo ar nepagrįstumo... 47. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 48. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutarties dalį, kuria...