Byla 2-667/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo, byloje dalyvaujant kreditoriui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Cogito Logistics“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-779-544/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Cogito Logistics“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Trade lines“ dėl bankroto bylos iškėlimo, byloje dalyvaujant kreditoriui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriui.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimo klausimas.

5Ieškovas UAB „Cogito Logistics” prašė iškelti atsakovui UAB „Trade lines“ bankroto bylą, nurodydamas, kad, jo manymu, atsakovas yra nemokus. Bankroto administratoriumi pasiūlė skirti administratorių UAB „Bankroto procesas“.

6Atsakovo UAB „Trade lines“ kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius nurodė, kad jeigu teismas nuspręstų atsakovui iškelti bankroto bylą, bankroto administratoriumi skirtinas Lygaudas Petronis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi nutarė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Trade lines“, administratoriumi paskirti Lygaudą Petronį.

9Teismo vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad yra pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą, nes įmonė yra nemoki.

10Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas nurodė, kad abiejų pasiūlytų administratorių kandidatūros formaliuoju kvalifikaciniu požiūriu atitinka teisės aktų nustatytus kriterijus. Iš viešai skelbiamų Įmonių bankroto valdymo departamento duomenų matyti, kad UAB „Bankroto procesas“ buveinė yra Vilniaus mieste, įmonė šią veiklą vykdo nuo 2012 metų, joje dirba du administratoriai, kurie iš viso administruoja 2 įmones, baigtų bankroto procedūrų nėra. Administratoriaus Lygaudo Petronio buveinė yra Panevėžio rajone, administratoriaus (įgalioto asmens) veiklą jis vykdo nuo 1998 metų, šiuo metu administruoja 19 įmonių, yra baigęs vykdyti 49 bankroto procedūras. Administratoriaus Lygaudo Petronio buveinė yra tame pačiame mieste kaip ir bankrutuojančios įmonės buveinė, o, teismo nuomone, administratoriui esant toje pat vietovėje, kur yra ir administruojama įmonė bei jos turtas, paprastai greičiau ir sklandžiau vyksta dokumentų ir turto perėmimas ir jo realizavimas bei būna mažesnės administravimo išlaidos. Kadangi įmonė nebuvo didelė ir didelės bei įvairios ūkinės komercinės veiklos nevykdė, todėl tokią įmonę administruoti yra tinkamas ir turintis ilgalaikę nepriekaištingą darbo patirtį bankroto administratorius – fizinis asmuo. Be to, administratorių Lygaudą Petronį skirti minėtos įmonės administratoriumi siūlo valstybinė institucija - VSDFV Panevėžio skyrius, todėl galima tikėtis nešališkos administratoriaus kandidatūros. Taip pat teismas įvertino, kad ieškovas UAB “Cogito Logistics” nusipirko 643,95 Lt kreditorinį reikalavimą iš bankrutuojančios įmonės UAB “Kavaska”, nors skolų išieškojimas iš finansinių problemų turinčių įmonių pagal įmonės įstatus nėra pagrindinė bendrovės veiklos sritis, o pagrindinis bendrovės veiklos tikslas – pelno siekimas. BUAB „Kavaska“ administratorius yra UAB „Bankroto lyderiai“, kurio buveinės adresas viešojoje erdvėje nurodomas Bebrų 4/Kęstučio 47, Vilnius, sutampa su ieškovo nurodomu adresu korespondencijai - Bebrų 4, Vilnius bei siūlomo administratoriaus buveinės adresu. Tokios aplinkybės, teismo vertinimu, kelia pagrįstų abejonių, ar bankroto administratorius UAB „Bankroto procesas“ neturi ir neturės teisinio suinteresuotumo UAB „Trade lines“ bankroto procese. Todėl, teismo nuomone, įvertinus šiuos duomenis, atsižvelgiant į administratorių patirtį, užimtumą, darbuotojų skaičių ir kitus nurodytus motyvus, nagrinėjamu atveju labiausiai minėtus reikalavimus ir keliamus tikslus atitinka ir interesų konflikto tarp kreditorių, savininkų ir bankrutuojančios įmonės nebuvimą gali užtikrinti Lygaudo Petronio vykdomas administravimas. Pažymėtina ir tai, kad iš dalyvaujančių byloje asmenų negauta jokių argumentų ir įrodymų, kad minėtas administratorius negalėtų būti paskirtas administruoti atsakovo įmonę.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Cogito Logistics“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas Lygaudas Petronis ir priimti šioje dalyje naują nutartį, kuria bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto procesas“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo išvada dėl galimo UAB „Bankroto procesas“ šališkumo yra nepagrįsta, nes registruotos ieškovo buveinės ar korespondencijos adreso sutapimas su kitų Lietuvoje registruotų juridinių asmenų buveinės ar korespondencijos adresu negali būti pagrindu abejoti siūlomos kandidatūros nešališkumu.
  2. Administratoriaus buveinė negali būti lemiamu bankroto administratoriaus skyrimo kriterijumi. Administratorius, sutikdamas administruoti kitame mieste registruotą bendrovę, prisiima visą riziką dėl galimai papildomai susidarysiančių sąnaudų. Nepagrįstas teismo teiginys, kad administratoriui esant toje pat vietovėje, kur yra ir administruojama įmonė, būna mažesnės administravimo išlaidos, nes patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir ją keisti yra bendrovės kreditorių ir bankroto bylos procesą kontroliuojančio teismo prerogatyva.
  3. Lietuvos teismuose formuojama praktika, kad reikšmingiausiais kriterijais, sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros, yra administratorių patirties, kvalifikacijos, darbo krūvio ir užimtumo kriterijai. UAB „Bankroto procesas“ turi žymiai mažesnį užimtumą. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad ši įmonė siekia įeiti į bankroto administravimo rinką, todėl užtikrintai sieks kuo efektyviau vykdyti bankroto procedūras.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bankroto bylų skaičius nerodo bankroto administratoriaus užimtumo. Užimtumui turi įtakos bankroto procesų eiga, nes pagrindinis darbas būna bankroto proceso pradžioje. Lygaudas Petronis nors ir turi 19 bankroto bylų, tačiau 14 iš jų bankroto procesas eina į pabaigą, o 4 bankroto proceso eiga įpusėjusi.
  2. Administratoriumi skirtinas Lygaudas Petronis, nes kuomet administratoriaus buveinė sutampa su administruojamos įmonės buveine, kreditoriams sudaromos geresnės galimybės įgyvendinti jų teises, kadangi išvengiama papildomų išlaidų, susijusių su dalyvavimu kreditorių susirinkimuose, jei jie vyksta administratoriaus buveinėje.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Trade lines“ nurodo nesutinkantis, kad bankroto administratoriumi būtų paskirtas UAB „Bankroto procesas“ ar Lygaudas Petronis. Atsakovo teigimu, byla turėtų būti atnaujinta ir išnagrinėta iš naujo, nes teismas nepagrįstai iškėlė įmonei bankroto bylą.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str., 338 str.) patikrinimas. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra nustatyta, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutarties, remiasi atskirojo skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo teisėtumas faktiniu bei teisiniu aspektais (CPK 320 str., 338 str.).

18Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra nagrinėjęs ir praktiką suformavęs daugelyje nutarčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010).

19Nagrinėjamoje byloje teismas nagrinėjo dviejų pasiūlytų administratorių kandidatūras. Abu pretendentai administruoti įmonę atitiko teisės aktų keliamus reikalavimus. Byloje nėra duomenų apie tai, kad egzistuotų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės, dėl kurių vienas ar kitas pretendentas negalėjo būti paskirtas administratoriumi. Atskirajame skunde apeliantas nenurodo jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą abejoti teismo paskirto administratoriaus Lygaudo Petronio nešališkumu, neatitikimu ĮBĮ nustatytiems reikalavimams ar nesugebėjimu efektyviai vykdyti bankroto procedūras. Atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai suabejojo UAB „Bankroto procesas“ galimu šališkumu, taip pat nurodoma, kad UAB „Bankroto procesas“ turi žymiai mažesnį užimtumą, ši įmonė, nors neturi daug patirties, siekia įeiti į bankroto administravimo rinką, todėl užtikrintai sieks kuo efektyviau vykdyti bankroto procedūras. Be to, apelianto nuomone, administratorius, sutikdamas administruoti kitame mieste registruotą bendrovę, prisiima visą riziką dėl galimai papildomai susidarysiančių sąnaudų. Tai yra, apeliantas iš esmės nekvestionuodamas paskirtojo administratoriaus galimybių tinkamai vykdyti bankroto procedūras, nurodo, kad jo siūlomas kandidatas administratoriaus funkcijas sugebės atlikti geriau. Apelicinės instancijos teismo nuomone, šie atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių. Nors sutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad kreditoriaus ir jo siūlomo administratoriaus buveinių sutapimas vienareikšmiškai negali būti pagrindu išvadai dėl siūlomo administratoriaus galimo šališkumo, visgi negalima atmesti tikimybės dėl šių asmenų tarpusavio sąsajų. Kita vertus, tai nebuvo vienintelis teismo argumentas, parenkant administratorių. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, teismas vadovavosi ir administratoriaus veiklos vietos kriterijumi ir paskyrė administratorių, kurio buveinė yra tame pačiame rajone, kaip ir administruojamos įmonės buveinė, nurodydamas, kad tokiu atveju paprastai greičiau ir sklandžiau vyksta dokumentų ir turto perėmimas ir jo realizavimas bei būna mažesnės administravimo išlaidos. Teisėjų kolegija pastebi, kad atskirojo skundo argumentas, jog administratorius, sutikdamas administruoti kitame mieste registruotą bendrovę, prisiima visą riziką dėl galimai papildomai susidarysiančių sąnaudų, yra objektyviais įrodymais nepagrįsta apelianto nuomonė. Apelianto nurodoma aplinkybė, kad UAB „Bankroto procesas“ turi žymiai mažesnį užimtumą, nesudaro pagrindo išvadai, kad teismo paskirtas administratorius, net ir turėdamas didesnį užimtumą, nesugebėtų tinkamai atlikti UAB „Trade lines“ bankroto administravimo procedūrų, o motyvas, kad, apelianto nuomone, UAB „Bankroto procesas“, būdama neseniai įsteigta įmonė, siekdama įsitvirtinti rinkoje, efektyviau vykdys bankroto procedūras, taip pat nesudaro pagrindo keisti skundžiamos teismo nutarties.

20Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra duomenų, kad pirmosios instancijos teismas būtų netinkamai įgyvendinęs savo diskrecijos teisę arba kad teismas būtų priėmęs šališką sprendimą. Pakeisti pirmosios instancijos teismo paskirtą administratorių tik todėl, kad paskirtas ne apelianto pasiūlytas, nėra pagrindo.

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, apeliantas kaip ir bet kuris kitas atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti kreditorių susirinkime.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas klausimą dėl bankroto administratoriaus skyrimo iš esmės išsprendė teisingai ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar pakeisti atskirajame skunde pateiktais argumentais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimo... 5. Ieškovas UAB „Cogito Logistics” prašė iškelti atsakovui UAB „Trade... 6. Atsakovo UAB „Trade lines“ kreditorius Valstybinio socialinio draudimo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi nutarė iškelti... 9. Teismo vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad yra... 10. Spręsdamas administratoriaus skyrimo klausimą, teismas nurodė, kad abiejų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Cogito Logistics“ prašo panaikinti... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius Valstybinio socialinio draudimo... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Trade lines“ nurodo... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka dalyką sudaro nutarties dalies dėl... 18. Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra... 19. Nagrinėjamoje byloje teismas nagrinėjo dviejų pasiūlytų administratorių... 20. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra duomenų,... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog bankrutuojančios (bankrutavusios)... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti...