Byla e2-20835-944/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DOTNUVĖLĖ“ patikslintą ieškinį atsakovui S. Ž. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė BUAB „DOTNUVĖLĖ“, atstovaujama bankroto administratorės „Gribžiniai“, patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo S. Ž. 12 190,13 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui procesiniai dokumentai (patikslintas ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į patikslintą ieškinį) išsiųsti jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau teismui grąžinti neįteikti, su pašto atžyma „neatsiėmė pašte“. Atsakovui procesinius dokumentus įteikti per darbovietę nėra galimybės, nes VSDFV duomenimis jis niekur nedirba. Procesiniai dokumentai pakartotinai išsiųsti atsakovo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikomi jam įteikti 2018 m. rugsėjo 12 d. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteikiamus procesinius dokumentus palikimo atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Teismas konstatuoja:

8patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.

9Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 22 d. ir 2018 m. vasario 14 d. nutarčių, priimtų civilinėje byloje Nr. eB2-1069-221/2018 (31-32, 39-42 e. b. l.); juridinių asmenų registro išrašo apie ieškovę (63-66 e. b. l.); ieškovės 2018 m. sausio 3 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo (33-38 e. b. l.).; ieškovės 2017-09-19 balanso, pelno nuostolių ataskaitos, už laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31 (67-69 e. b. l.); nekilnojamojo turto registro išrašo apie ieškovės nuosavybės teise valdomą turtą (70-71 e. b. l.); 2018-07-11 varžytinių aktų dėl ieškovės turto pardavimo (75 e. b. l.), vertinimą ir kitų rašytinių įrodymų tyrimą, bei atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis savo prievolę ieškovei yra įvykdęs, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą.

10Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 straipsniai). Juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų juridinio asmens vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Juridinio asmens vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius juridinio asmens vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis). Juridinio asmens vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nevykdant įstatymuose ar įstatuose numatytų pareigų arba netinkamai jas vykdant, juridinio asmens valdymo organo nariui atsiranda teisinė atsakomybė, kuri pasireiškia prievole atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 straipsnis). Atsakovas, būdamas įmonės vadovu privalėjo elgtis rūpestingai, atidžiai, apdairiai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus bei kitus teisės aktus, tačiau savo veiksmais netinkamai atliko vadovo funkcijas, t. y. laiku ir tinkamai neatsiskaitinėjo su kreditoriais, nesiėmė priemonių įmonės prastėjančiai finansinei padėčiai pagerinti, nevykdė savo, kaip įmonės vadovo, pareigos laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 12 190,13 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 straipsnis, 6.263 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau teismui nepateikia jokių jas patvirtinančių dokumentų, todėl ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

14Iš atsakovo valstybei priteistina 274 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 80 straipsnio 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnis), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta tvarka.

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo S. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „DOTNUVĖLĖ“ (juridinio asmens kodas 301601551), atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“ (juridinio asmens kodas 304059458), iš atsakovo S. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) 12 190,13 Eur (dvylika tūkstančių vieną šimtą devyniasdešimt eurų 13 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (12 190,13 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš S. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) 274 Eur (du šimtus septyniasdešimt keturis eurus) žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Aušra Barškietytė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė BUAB „DOTNUVĖLĖ“, atstovaujama bankroto administratorės... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai (patikslintas ieškinys su priedais ir teismo... 6. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 7. Teismas konstatuoja:... 8. patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Teismas, atlikęs formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų – Kauno... 10. Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės... 11. CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo... 12. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 13. Ieškovė ieškiniu taip pat prašo priteisti iš atsakovo visas patirtas... 14. Iš atsakovo valstybei priteistina 274 Eur žyminio mokesčio (CPK 79... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo S. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) ieškovei... 19. Priteisti valstybei iš S. Ž. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) 274 Eur... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau jis turi... 21. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...