Byla 2A-1196-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danguolės Martinavičienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geoforta“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2221-657/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geoforta“ ieškinį atsakovui VĮ „Druskininkų miškų urėdija“, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Geovisata“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Geoforta“ ieškiniu prašė panaikinti perkančiosios organizacijos VĮ „Druskininkų miškų urėdija“ 2015-06-03 sprendimą Nr. V6-223-8.3 „Dėl konkurso Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje“ kvalifikacijos tikrinimo rezultatų“ (toliau – Pirkimas), kuriuo UAB „Geoforta“ pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 2015-07-01 sprendimą Nr. V6-268-8.3 „Dėl dalyvio pateikto skundo/pretenzijos konkursui Nr. 216955:1 „Kadastro matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje“, kuriuo buvo atmestas kaip nepagrįstas UAB „Geoforta“ skundas/pretenzija; 2015-07-02 sprendimą Nr. V6-272-8.3 „Dėl konkurso Nr. 216955:1 „Kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje“ pirkimo rezultatų“, kuriuo konkurso laimėtoja pripažinta UAB „Geovisata“.

4Ieškovas nurodė, kad dalyvavo Pirkime, tačiau jo pasiūlymą perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė kaip netinkamą (neatitinkantį minimalių kvalifikacinių reikalavimų, konkrečiai - Techninio ir profesinio pajėgumo 2 punkto reikalavimo). Perkančioji organizacija vertino tiekėjų kvalifikaciją pagal neaiškias ir netikslias Pirkimo sąlygas, interpretuodama jas pagal kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus.

5Pirma, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ dalies „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkto sąlyga „įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį, t.y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės“ yra netiksli ir neaiški. Pagal ją, ieškovo vertinimu, turi būti sumuojamos įvykdytų pirkimo sutarčių vertės, o planuojamo pirkimo vertės perkančioji organizacija apskritai nenurodė. Ieškovas yra įvykdęs kadastrinių matavimų sutarčių su UAB „Deforta“ ir VĮ „Rietavo miškų urėdija“ bendrai 100 597 Lt (29 134,90 Eur) sumai, o pagal papildomai 2015-06-04 pateiktą pažymą dar vykdo sutartį su UAB „Deforta“. UAB „Geoforta“ per paskutinius tris metus įvykdė ir vykdo pirkimo sutarčių, kurių vertė yra 36 201,64 Eur.

6Antra, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ dalies „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkto sąlygoje nustatytas 0,6 dydžio koeficientas turėjo būti skaičiuojamas nuo UAB „Geoforta“ pasiūlymo vertės – 18 671,40 Eur.

7Trečia, perkančiosios organizacijos 2015-06-03 sprendime Nr. V6-223-8.3 nurodytas reikalavimas būti įvykdžius pirkimo sutarčių, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 21 000,00 Eur, yra naujas (nebuvo nurodytas Pirkimo dokumentuose), todėl neteisėtas.

8Atsakovas VĮ „Druskininkų miškų urėdija“ ieškinį prašė atmesti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčas tarp šalių kilo ne dėl „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos“ dalies „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkto sąlygos netikslumo ar neaiškumo, o todėl, kad ieškovas neatitiko reikalavimo per paskutinius 3 metus būti įvykdžiusiam ir (ar) vykdyti bent vieną panašią pirkimo sutartį, t.y. sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 21 000,00 Eur. Šis reikalavimas nėra naujas. Perkančiosios organizacijos tinklalapyje bei Centriniame viešųjų pirkimų portale nurodyta, kad kadastrinių matavimų paslaugos Grūto kadastro vietovėje vertė yra 35 000,00 Eur, todėl skaičiuojant 0,6 nuo pirkimo objekto vertės rezultatas yra 21 000,00 Eur. 0,6 koeficientas taikomas pirkinio objekto vertei, o ne tiekėjo pasiūlymo vertei.

9Trečiasis asmuo UAB „Geovisata“ taip pat prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Ieškovo interpretacija neatitinka nei ginčui aktualios Pirkimo sąlygos turinio, nei Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1720-273/2015, turinčio prejudicinę reikšmę šioje byloje. Kai kvalifikaciniame reikalavime nurodyta „bent viena sutartis”, tai reiškia, kad tiekėjas (arba vienas iš jungtinės veiklos sutarties partnerių) turi būti įvykdęs vieną sutartį, kurios vertė būtų ne mažiau kaip 21 000,00 Eur, o įvykdytų sutarčių vertės negali būti sumuojamos.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškovo UAB „Geoforta“ ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Geoforta“ atsakovui VĮ „Druskininkų miškų urėdija“ 700 Eur bylinėjimosi išlaidų, o trečiajam asmeniui UAB „Geovisata“ 250 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Byloje nagrinėjamas ginčas, ar ieškovo pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija” skyriuje „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, jog tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį, t.y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės.

13Teismas sprendė, kad pagal tokią Pirkimo sąlygą tiekėjas turi būti įvykdęs ir (ar) vykdyti bent vieną panašią sutartį ir sutarčių vertės negali būti sumuojamos. Nėra ginčo, kad 0,6 koeficientas taikomas nuo objekto vertės (t.y. 35 000 Eur), taigi tiekėjas per paskutinius 3 metus turi būti įvykdęs ir (ar) vykdyti bent 1 panašią pirkimo sutartį, t.y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 21 000 Eur.

14Pagal UAB „Geoforta“ 2015-02-04 pažymą ieškovas įvykdė ir (ar) vykdo miško sklypų kadastrinių matavimų sutartis: 2013-09-09 sutartį Nr. GEO-15/2013 su pirkėju UAB „Deforta“, kadastrinių matavimų vertė 15 523,63 Eur (53 600 Lt) ir 2013-09-24 sutartį Nr. F3-129 su pirkėju VĮ „Rietavo miškų urėdija“, kadastrinių matavimų vertė 13 611,27 Eur (46 997 Lt). Šios sutartys neviršija minimalios reikalaujamos 21 000,00 Eur sumos.

15Ieškovo kadastrinių matavimų 2013-09-09 sutartis Nr. GEO-15/2013 su privačiu juridiniu asmeniu UAB „Deforta“ pagal 2015-06-04 pažymą Nr. 58-36/15 sudaryta bendrai kadastrinių matavimų vertei 22 590,36 Eur (78 000 Lt). Iki 2014-02-04 įvykdytų darbų vertė – 15 523,63 Eur (53 600 Lt), likusių darbų vertė 7 066,73 Eur (24 400 Lt). Teismo vertinimu, iš pateiktos pažymos nebuvo aiškus sutarties objektas, dalykas ar apimtis (kadastro vietovės pavadinimas, preliminarus sklypų skaičius, preliminarus plotas), todėl perkančioji organizacija paprašė ieškovo šiuos duomenis patikslinti, tačiau ieškovas to nepadarė.

16Pagal VPĮ (39 str. 2 d. 1 p.), Pirkimo sąlygas (50 p., 51 p.) tiekėjo pasiūlymas turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis, tiekėjas dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro. Kadangi perkančioji organizacija, prieš atmesdama ieškovo pasiūlymą, prašė ieškovą patikslinti kvalifikacinius reikalavimus, ji tinkamai taikė VPĮ normas, reguliuojančias tiekėjo pasiūlymo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams vertinimą ir atmetimą dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.).

17Perkančioji organizacija tinkamai ir nedviprasmiškai traktavo ieškovo neatitikimą keliamiems reikalavimams. Ieškovas UAB „Geoforta“, kaip ir kiti dalyviai, nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl, jo manymu, neaiškių ir netikslių Pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo, todėl teismas sprendė, kad Pirkimo sąlygas ieškovas suprato. Minimalus kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams (reikalavimas būti įvykdžius tam tikros vertės sutartį) savaime nėra neteisėtas ir netikslingas, todėl juo proporcingumo principas nepažeistas.

18Viešojo pirkimo pažeidimų teismas nenustatė ir sprendė, kad ieškovas nepagrįstai plečiamai aiškino Pirkimo dokumentų sąlygas.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Ieškovas uždarosios akcinės bendrovė „Geoforta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir priimti naują – ieškinį tenkinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

211. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra ginčo, jog 0,6 koeficientas turi būtis skaičiuojamas nuo objekto vertės (35 000 Eur). Ieškovas aiškiai nurodė savo poziciją, kad šis koeficientas turtų būti taikomas nuo pasiūlymo vertės. Objekto vertė yra lygi pasiūlymo vertei (Viešųjų pirkimų tarnybos 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (2011-12-30 įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1 punktas, VPĮ 2 straipsnio 19 punktas, iš kurių matyti, kad pirkimo vertė yra lygi pasiūlymo vertei. Ieškovo pasiūlymo vertė – 18 671,40 Eur ir 0,6 koeficientas turėjo būti skaičiuojamas nuo šios sumos. Šių ieškovo paaiškinimų teismas nevertino, tik sutiko su perkančiosios organizacijos teiginiais.

222. Ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai kvalifikaciją atitinkančius įrodymus (pažymas, kaip buvo reikalaujama). Be to, po perkančiosios organizacijos 2015 m. birželio 3 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas, ieškovas papildomai pateikė UAB „Deforta“ 2015-06-04 pažymą Nr. SR-36/15, kuria konstatuojama, kad ieškovo 2013-09-09 sutartyje Nr. GEO-15/2013 su UAB „Deforta“ dėl žemės sklypų kadastrinių davimų atlikimo numatyta sutarties vertė 78 000 Lt (22590,36 Eur), kad iki 2014-02-04 ieškovas buvo įvykdęs šioje sutartyje numatytų darbų už 53 600 Lt (15 523,63 Eur) ir vis dar vykdo sutartyje numatytus darbus, kurių likusi vertė yra 24 400 Lt (7 066,73 Eur). Ši sutartis kartu su ieškovo pasiūlymu pateiktomis kitomis sutartimis patvirtina, kad ieškovas per pastaruosius 3 metus yra įvykdęs sutarčių, kurių bendra vertė 36 201,64 Eur. Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ dalies „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkto sąlygos dalis „įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį“ reiškia, kad tiekėjas turi būti įvykdęs ar vykdo vieną ar daugiau pirkimo sutarčių, kurių vertės sumuojamos. Sumavimas netaikomas tik ūkio subjektų grupės atveju (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1720-273/2015).

233. Perkančiosios organizacijos reikalavimas būti įvykdžius pirkimo sutarčių, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 21 000 Eur, yra naujas, Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodytas, todėl neteisėtas. Nors Centrinių viešųjų pirkimų portale buvo skelbiama planuojama paslaugų pirkimo kaina (35 000 Eur), taip Pirkimo vertė nebuvo nurodyta, nes pirkimo objekto vertė yra nustatoma pagal pasiūlymo kainą ir būtent nuo pasiūlymo kainos turėjo būti taikomas 0,6 koeficientas (skaičiuojama Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ dalies „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 p.).

244. Ieškovui nebuvo įteikti atsakovo ir trečiojo asmens triplikai, todėl į juos ieškovas neturėjo galimybės sureaguoti.

25Atsakovas VĮ „Druskininkų miškų urėdija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas - 280 Eur už atsiliepimo parengimą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Viešųjų pirkimų tarnybos 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (2011-12-30 įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1 punkte sąvoka „pasiūlymas“ vartojama kaip pirkimo objekto sinonimas, tuo tarpu VPĮ pasiūlymą apibrėžia kitaip (VPĮ 2 str. 19 d.), t.y. kaip tiekėjo pasiūlymą.

272. Ieškovas nepatikslino atitikimą kvalifikaciniame reikalavimams pagrindžiančių duomenų, net ir po perkančiosios organizacijos prašymo (atsakovo 2005-07-01 raštas Nr. V6-268-8.3).

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Apeliacinis skundas netenkintinas

30Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

31Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl ieškovo UAB „Geoforta“ pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygų 2 priede „Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija” skyriuje „Techninis ir profesinis pajėgumas“ 2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, jog tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį, t.y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės.

32Ieškovas šią Pirkimo sąlygą supranta, kaip reikalavimą, kad tiekėjo įvykdytų sutarčių bendra vertė ją sumuojant būtų ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės ir remiasi Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1720-273/2015. Šie ieškovo argumentai atmestini kaip nepagrįsti, neatitinkantys nei Pirkimo ginčo sąlygos turinio, nei ieškovo nurodytos Kauno apygardos teismo praktikos.

33Pirma, lingvistinė Pirkimo sąlygos „tiekėjas per paskutinius 3 metus įvykdė ir (ar) vykdo bent 1 panašią pirkimo sutartį, t.y. pirkimo sutartį, kurios dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės“ formuluotė „bent vieną, kurios“ lingvistiškai ją aiškinant reiškia, kad iš tiekėjo reikalaujama būti įvykdžius vieną arba daugiau, t.y. mažiausiai vieną, atitinkamos vertės sutartį. Nėra pagrindo šią sąlygą aiškinti ieškovo nurodomu būdu, t.y. kaip reikalaujančią būti įvykdžius kiek nors sutarčių, kurių bendra vertė būtų ne mažesnė kaip 0,6 pirkimo objekto vertės. Toks aiškinimas prieštarautų ginčui aktualios Pirkimo sąlygos turiniui, reikštų neleidžiamą plečiamą Pirkimo sąlygos aiškinimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad reikalavimai tiekėjams pirkimų sąlygose turi būti formuluojami aiškiai, tiksliai, vienodai suprantami visiems tiekėjams, o ir pačiai perkančiajai organizacijai nepaliktų galimybės jokioms interpretacijoms. Perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Vadovaujantis VPĮ 24 straipsnio 8 dalimi, Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Be to, tik tikslus paskelbtų Pirkimo sąlygų laikymasis sudaro prielaidas tiekėjų sąžiningai konkurencijai be neteisėto atskirų tiekėjų diskriminavimo ar protegavimo.

34Antra, skirtingai nei teigia ieškovas, Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1720-273/2015 turinys tik patvirtina, kad analogiška pirkimo dokumentų sąlyga byloje tarp tų pačių šalių jau buvo teismo išaiškinta, kaip reikalaujanti, kad tiekėjas būtų įvykdęs bent vieną reikalaujamos vertės sutartį, nenumatant galimybės sutarčių vertes sumuoti. Tai, kad byloje papildomai pažymėta, kad ūkio subjektų, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, įvykdytų sutarčių vertės negali būti sumuojamos, nereiškia, kad gali būti sumuojamos Pirkime dalyvaujančio atskiro tiekėjo (ne tiekėjų grupės) įvykdytų sutarčių vertės. Todėl šis Kauno apygardos teismo sprendimas nepatvirtina ieškovo argumentų.

35Ieškovas jau po perkančiosios organizacijos 2015-06-03 sprendimo, kuriuo įforminti tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo rezultatai (atmestas ieškovo pasiūlymas kaip neatitinkantis minimalių kvalifikacinių reikalavimų), papildomai pateikė UAB „Deforta“ 2015-06-04 pažymą Nr. SR-36/15, pagal kurią 2013-09-09 sutartyje Nr. GEO-15/2013 su UAB „Deforta“ dėl žemės sklypų kadastrinių davimų atlikimo numatyta sutarties vertė 78 000 Lt (22 590,36 EUR), kad iki 2014-02-04 ieškovas buvo įvykdęs šioje sutartyje numatytų darbų už 53 600 Lt (15 523,63 Eur) ir tebevykdo sutartyje numatytus darbus, kurių likusi vertė yra 24 400 Lt (7 066,73 Eur). Šis nesavalaikiai (jau po pasiūlymo Pirkime atmetimo) pateiktas įrodymas taip pat nepagrindžia Pirkime reikalaujamos ieškovo kvalifikacijos, kadangi neįrodo, kad ieškovas pasiūlymo perkančiajai organizacijai metu būtų įvykdęs nors vieną reikalaujamo pobūdžio sutarties dalį už ne mažiau kaip 21 000 Eur (0,6 x 35 000 Eur).

36Byloje taip pat kilo ginčas, ar ginčo Pirkimo sąlygoje numatytas 0,6 koeficientas taikytinas tiekėjo pasiūlymo sumai, ar numatomo pirkimo sumai. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovo argumentus ir nurodomas teisės normas (Viešųjų pirkimų tarnybos 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (2011-12-30 įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 20.1 p., VPĮ 2 str. 19 p.), sprendžia, kad ieškovas nepagrįstai tapatina pasiūlymo ir Pirkimo objekto kainą. Ji atskirais atvejais gali sutapti, tačiau ne visada yra tapati. VPĮ 2 straipsnio 19 dalyje apibrėžtas pasiūlymas viešajame pirkime – tai tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma ar žodžiu pateiktas siūlymas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas. Tokia pačia prasme sąvoka „pasiūlymas“ suprantama ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2003-10-20 įsakyme Nr. 1S-100 (2011-12-30 įsakymo Nr. 1S-196 redakcija). Šių įsakymu patvirtintų rekomendacijų 20.1 punkte aprašoma kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinantis tiekėjo patirties kriterijus, siejant jį su pasiūlymo arba alternatyviai su pirkimo verte. Antroji alternatyva nurodyta panaudojant skliaustelius, tačiau tai nereiškia, kad rekomendacijų 20.1 punkte (ar kitose rekomendacijų vietose) numatyta, kad tiekėjo pasiūlymo vertė yra visuomet tapati pirkimo pasiūlymo vertei. Taigi ieškovo nurodytos teisės normos nepagrindžia ieškovo argumentų, kad pagal ginčui aktualią Pirkimo sąlygą 0,6 koeficientas turėtų būti taikomas nuo tiekėjo pasiūlymo, o ne nuo Pirkimo objekto vertės, ar kad pasiūlymo ir pirkimo vertės yra visuomet tapačios.

37Atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai, kad perkančiosios organizacijos taikytas reikalavimas tiekėjui būti įvykdžius pirkimo sutarčių, kurių vertė yra ne mažesnė kaip 21 000 Eur yra naujas ir Pirkimo dokumentuose nebuvo nurodytas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Centrinių viešųjų pirkimų portale buvo skelbiama planuojama paslaugų pirkimo kaina (35 000 Eur), o ginčui aktuali Pirkimo sąlyga akivaizdžiai koeficientą numatė taikyti nuo pirkimo objekto vertės. Tokiomis aplinkybėmis ieškovas neturėjo pagrindo kitaip aiškinti ginčo Pirkimo sąlygą ir taikyti 0,6 koeficientą nuo savo pasiūlymo vertės.

38Aplinkybė, kad ieškovui nebuvo įteikti atsakovo ir trečiojo asmens triplikai, todėl į juos ieškovas neturėjo galimybės sureaguoti, neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui. Kai pasiruošimas bylos nagrinėjimui vyksta paruošiamųjų dokumentų būdu (CPK 227 str.), gali būti pateikiami ne daugiau kaip du paruošiamieji dokumentai, neįskaitant ieškinio ir atsiliepimo į jį (CPK 227 str. 2 d.). Su triplikais ieškovas galėjo susipažinti pats aktyviai domėdamasis byla, be to, ieškovas nenurodė jokių reikšmingų bylos išnagrinėjimui aplinkybių, kurios galėjo likti teismui nežinomos ir lėmusios neteisingą bylos išnagrinėjimą ieškovui nesusipažinus su triplikais ir į juos neatsiliepus.

39Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

40Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų

42Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovui neatlyginamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovui priteistina 280 Eur išlaidų, turėtų dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti atsakovui valstybės įmonei „Druskininkų miškų urėdija“ (j. a. k. 252145020) iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geoforta“ (j. a. k. 303000371) 280 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Geoforta“ ieškiniu prašė panaikinti perkančiosios... 4. Ieškovas nurodė, kad dalyvavo Pirkime, tačiau jo pasiūlymą perkančioji... 5. Pirma, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų... 6. Antra, Pirkimo sąlygų 2 priedo „Minimalių kvalifikacinių reikalavimų... 7. Trečia, perkančiosios organizacijos 2015-06-03 sprendime Nr. V6-223-8.3... 8. Atsakovas VĮ „Druskininkų miškų urėdija“ ieškinį prašė atmesti bei... 9. Trečiasis asmuo UAB „Geovisata“ taip pat prašė ieškinį atmesti ir... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškovo UAB... 12. Byloje nagrinėjamas ginčas, ar ieškovo pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų... 13. Teismas sprendė, kad pagal tokią Pirkimo sąlygą tiekėjas turi būti... 14. Pagal UAB „Geoforta“ 2015-02-04 pažymą ieškovas įvykdė ir (ar) vykdo... 15. Ieškovo kadastrinių matavimų 2013-09-09 sutartis Nr. GEO-15/2013 su... 16. Pagal VPĮ (39 str. 2 d. 1 p.), Pirkimo sąlygas (50 p., 51 p.) tiekėjo... 17. Perkančioji organizacija tinkamai ir nedviprasmiškai traktavo ieškovo... 18. Viešojo pirkimo pažeidimų teismas nenustatė ir sprendė, kad ieškovas... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Ieškovas uždarosios akcinės bendrovė „Geoforta“ apeliaciniu skundu... 21. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra ginčo, jog... 22. 2. Ieškovas pateikė perkančiajai organizacijai kvalifikaciją atitinkančius... 23. 3. Perkančiosios organizacijos reikalavimas būti įvykdžius pirkimo... 24. 4. Ieškovui nebuvo įteikti atsakovo ir trečiojo asmens triplikai, todėl į... 25. Atsakovas VĮ „Druskininkų miškų urėdija“ atsiliepimu į apeliacinį... 26. 1. Viešųjų pirkimų tarnybos 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (2011-12-30... 27. 2. Ieškovas nepatikslino atitikimą kvalifikaciniame reikalavimams... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. Apeliacinis skundas netenkintinas... 30. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 31. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl ieškovo UAB „Geoforta“ pasiūlymo... 32. Ieškovas šią Pirkimo sąlygą supranta, kaip reikalavimą, kad tiekėjo... 33. Pirma, lingvistinė Pirkimo sąlygos „tiekėjas per paskutinius 3 metus... 34. Antra, skirtingai nei teigia ieškovas, Kauno apygardos teismo 2015 m.... 35. Ieškovas jau po perkančiosios organizacijos 2015-06-03 sprendimo, kuriuo... 36. Byloje taip pat kilo ginčas, ar ginčo Pirkimo sąlygoje numatytas 0,6... 37. Atmestini kaip nepagrįsti ieškovo argumentai, kad perkančiosios... 38. Aplinkybė, kad ieškovui nebuvo įteikti atsakovo ir trečiojo asmens... 39. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 40. Dėl nurodytų motyvų apeliacinis skundas netenkintinas ir pirmosios... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 42. Kadangi apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovui neatlyginamos jo turėtos... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 44. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 45. Priteisti atsakovui valstybės įmonei „Druskininkų miškų urėdija“ (j....