Byla e2-1595-305/2017
Dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1595-305/2017 pagal ieškovės likviduojamos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Linida“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“ įgalioto asmens Irmanto Lengvino, ieškinį atsakovui L. K. dėl žalos (nuostolių) atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. 2017 m. birželio 23 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės likviduojamos BUAB „Linida“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ įgalioto asmens Irmanto Lengvino, ieškinys atsakovui L. K., kuriuo prašoma priteisto iš atsakovo ieškovės naudai 31 316,63 Eur žalos (nuostolių) atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Esant įstatyme nustatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.
 2. 2017 m. spalio 24 d. atsakovui tinkamai (pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nuostatas) buvo įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu. Atsakovas įpareigotas per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos privalomai pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Teismo nustatytas procesinis terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi. Šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.
 3. Kadangi ieškovė ieškinyje prašo, kad tokiu atveju byloje būtų priimtas sprendimas už akių, ir teismas turi tokią teisę, ieškovės reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Teismas

konstatuoja:

 1. Atlikus formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovės pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustatyta:
  1. Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartimi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą UAB „Linida“ iškelta bankroto byla (nutartis įsiteisėjo 2016 m. spalio 11 d.), Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 4 d. nutartimi BUAB „Linida“ administratoriumi buvo paskirta UAB „Gribžiniai“. Vykdant bankroto procedūrą, Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimi buvo patvirtinta 1 000,00 Eur lėšų suma, kurią administratorė turi teisę naudoti BUAB „Linida“ administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 3 000,00 Eur administravimo išlaidų suma. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi (pagal duomenis valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre nutartis įsiteisėjo 2017 m. kovo 15 d. (http://www.registrucentras.lt/jar/p/dok.php?kod=301113687)) UAB „Linida“ pripažinta bankrutavusia, patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 27 316,63 Eur sumai.
  2. Pagal valstybės įmonės „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro išrašą BUAB „Linida“ vieninteliu akcininku ir direktoriumi nuo pat įmonės (bendrovės) veiklos pradžios buvo atsakovas L. K..
  3. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi įpareigojo UAB „Linida“ vadovą L. K. pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2016 m. rugsėjo 8 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą, jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti ribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą ir kitus duomenis (pagal duomenis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje „LITEKO“). Atsakovas šio teismo įpareigojimo neįvykdė. Taip pat Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 30 d. nutartimi įpareigojo BUAB „Linida“ valdymo organus nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Šio teismo įpareigojimo atsakovas taip pat neįvykdė: nei įmonės turto, nei dokumentų administratoriui neperdavė.
  4. BUAB „Linida“ savo veiklos laikotarpiu Juridinių asmenų registrui pateikė metinę finansinę atskaitomybę tik du kartus: 2010 m. gegužės 31 d. už 2009 metus ir 2011 m. gegužės 30 d. už 2010 metus. Nuo to momento iki bankroto bylos iškėlimo teisme Juridinių asmenų registrui BUAB „Linida“ finansinės atskaitomybės dokumentai nebuvo teikiami. Iš įmonės turto balanso už 2010 metus 2009 metais įmonė buvo nemoki, nes turto buvo už 254 790,00 Lt, o įsipareigojimų už 142 483,00 Lt (beveik 56 proc. turėto turto vertės), bet 2010 metais bendrovės finansinė padėtis pagerėjo, bendrovė tapo moki.
  5. 2016 m. lapkričio 28 d. BUAB „Linida“ balanse nurodyta, kad BUAB „Linida“ jokio turto neturi.
 2. Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia ieškiniu, Kauno apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 30 d., 2016 m. lapkričio 4 d., 2016 m. lapkričio 21 d. nutartimis civilinėje byloje Nr. eB2-2506-254/2016, Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1175-254/2017; 2016 m. lapkričio 11 d. įgaliojimu Dėl atstovavimo bankroto byloje, Irmanto Lengvino diplomu, išrašais iš valstybės įmonės „Registrų centras“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro „Balansas“ ir „Pelno (nuostolių) ataskaita“; 2016 m. lapkričio 28 d. BUAB „Linida“ balansu; valstybės įmonės „Registrų centras“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstiniu išrašu su istorija; BUAB „Linida“ akcininkų sąrašu; 2017 m. sausio 5 d. BUAB „Linida“ pirmojo kreditorių susirinkimo protokolu.
 3. Juridinio asmens vadovui ar akcininkui nevykdant ar netinkamai vykdant jo kompetencijai priskirtas pareigas, jam, be kitų atsakomybės rūšių, gali kilti civilinė atsakomybė. Tam, kad juridinio asmens vadovui būtų galima taikyti civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas (neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 - 6.249 straipsniai).
 4. Neteisėti veiksmai yra tuomet, kai nevykdomos įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliekami veiksmai, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas neveikimas) (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).
 5. Įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi didesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdieninę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis; CK 2.82 straipsnio 3 dalis, 2.87 straipsnio 1-3 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Bendrovės akcininkai turi pareigą elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-329/2009). Ši pareiga atitinka CK 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą bendro pobūdžio pareigą asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-29/2011).
 6. Pagal CK 2.66 straipsnio 4 dalį juridiniai asmenys privalo kiekvienais metais teikti Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės duomenis. Atsakovas, būdamas UAB „Linida“ vadovu, šios įstatyme numatytos pareigos nevykdė, nuo 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui neteikė.
 7. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis numato, jog jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Bankroto bylos iškėlimas yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas. Atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, taigi atsakovas taip pat nevykdė minėto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos.
 8. Kauno apygardos teismas, iškėlęs bankroto bylą UAB „Linida“, nutartimi nustatė tam tikras pareigas bankrutuojančios įmonės valdymo organui, tarp kurių įmonės valdymo organas įpareigoti per 10 dienų terminą nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui visus įmonės dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Tačiau atsakovas šio įpareigojimo taip pat neįvykdė. Toks bankrutavusios įmonės valdymo organo neveikimas, kuris yra akivaizdžiai priešingas teismo nustatytiems įpareigojimams, negali būti laikomas teisėtu.
 9. Taigi, konstatuotina, kad atsakovas nevykdė įstatymuose jam, kaip UAB „Linida“ vadovui, nustatytų pareigų (neteisėtas neveikimas).
 10. Lietuvos teismų praktikoje žala apibūdinama kaip neigiamas poveikis tam tikram teisės saugomam objektui (vertybei), kuris pasireiškia jo ekonominės ar ūkinės vertės sumažėjimu ar visišku praradimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. rugpjūčio mėn. 8 d. Teismų praktikos taikant įstatymus dėl atlyginimo turtinės žalos, padarytos eismo įvykio metu, apibendrinimo apžvalga Nr. A2-13 Teismų praktika 13). CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuotolių atlyginimo principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė yra ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-358/2012). Tačiau pagal įstatymą atlyginami ne visi nuostoliai (žala), bet tik tiek, kurie atsirado kaip rezultatas skolininko neteisėtų veiksmų (veikimo, neveikimo), t.y. tarp skolininko neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių yra priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis).
 11. Atsakovui nevykdant įstatymų numatytų pareigų: nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, Juridinių asmenų registrui neteikiant finansinės atskaitomybės dokumentų, nevykdant teismo nutarties bei nerūpestingai ir aplaidžiai valdant įmonę, ja nesirūpinant, bankrutavusi įmonė ir jos kreditoriai patyrė žalos. Nors pagal 2010 metų finansinės atskaitomybės duomenis UAB „Linida“ turėto turto bendra vertė sudarė 337 120,00 Lt (97 636,70 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 162 198,00 Lt (46 975,79 Eur), tačiau pagal šiandienos duomenis jokio BUAB „Linida“ turto nebėra, o finansiniai įsipareigojimai siekia 27 316,63 Eur. Neperduoti jokie įmonės dokumentai bei turtas, dėl ko įmonė neturi galimybės padengti net bankroto administravimo išlaidų – 4 000,00 Eur (1 000,00 Eur + 3 000,00 Eur).
 12. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, jog įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis į teismą, finansiniams rodikliams rodant įmonės faktinį nemokumą, tačiau nelaukiant, kol įmonėje faktiškai neliks turto, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju irgi administravimo išlaidos būtų apmokėtos (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013).
 13. Teismui nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).
 14. Pažymėtina, kad tiek nagrinėjant bankroto bylą, tiek šią bylą, atsakovas elgėsi pasyviai, neteikė jokių duomenų, paaiškinimų, dokumentų, kuriais būtų patikslintos konkrečios aplinkybės. Todėl atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir įvertindamas atsakovo pasyvumą, teismas sprendžia, kad yra pagrindas konstatuoti, jog egzistuoja visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, todėl ieškovės ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovei priteistina 31 316,63 Eur žalos (nuostolių) atlyginimo (27 316,63 Eur + 1 000,00 Eur + 3 000,00 Eur).
 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, sutinkamai su CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostata, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteisiamos sumos (31 316,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, 2017 m. birželio 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 16. Kadangi ieškinys tenkinamas visiškai, atsakovui tenka pareiga atlyginti ieškovei visas jos turėtas pagrįstas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 50,00 Eur už suteiktas teisines paslaugas paruošiant ieškinį (pagal byloje esančius dokumentus) (CPK 93 straipsnio 1 dalis).
 17. Taip pat atsakovui tenka pareiga atlyginti ir visas valstybės turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias šioje byloje sudaro 5,80 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 695,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas), iš viso 700,80 Eur (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

7Ieškinį tenkinti visiškai.

8Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – L. K. (asmens kodas ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - )) 31 316,63 Eur (trisdešimt vieną tūkstantį tris šimtus šešiolika eurų 63 ct) žalos (nuostolių) atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (31 316,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 23 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ieškovei – likviduojamai bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Linida“ (juridinio asmens kodas 301113687, buveinės adresas Vilkaviškis, Kaštonų g. 15), atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“ (juridinio asmens kodas 304059458) įgalioto asmens Irmanto Lengvino.

9Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – L. K. (asmens kodas ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta – ( - )) 700,80 Eur (septynis šimtus eurų 80 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas: „Swedbank“, akcinė bendrovė Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, akcinė bendrovė „Citadele“ Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, akcinė bendrovė SEB bankas Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, akcinė bendrovė Šiaulių bankas Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, Danske Bank A/S Lietuvos filialas Nr. LT74 7400 0000 0872 3870, Luminor Bank akcinė bendrovė Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660).

10Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo turi teisę paduoti Vilkaviškio rajono apylinkės teismui motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

11Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai