Byla 2-1522/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų K. D., uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“, L. L. ir E. V. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalies, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Trikampis žiedas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Karaliaučiaus grupė“, civilinėje byloje Nr. B2-1287-553/2013 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“, V. A., V. K., E. V., J. J., E. M., L. L., A. R. ir K. D. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Trikampis žiedas“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir ieškovo J. J. prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: uždaroji akcinė bendrovė „Danske lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Eurocash1“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, V. S., L. J., K. K., Danguolė Burbaitė, K. G., L. S., S. G., A. M., K. S., Darius Pangonis, V. K., A. V. R., V. P., A. M., V. G., R. K., Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, R. J., uždaroji akcinė bendrovė „BSS prekyba“, uždaroji akcinė bendrovė „GRIFS AG“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Trikampis žiedas“ bankroto bylą, o J. J. – taip pat pripažinti atsakovo bankrotą tyčiniu. Ieškovai ir tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų pasiūlė šias atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras: UAB ,,Ius Positivum“, UAB „Finresta“, UAB „Vantolina“, UAB „Bankroto centras“, UAB „Admivita“, UAB „Karaliaučiaus grupė“, UAB „Bankroto administravimo kontora“, UAB „Bankroto administratorių biuras“, UAB „Jupoga“, UAB „Bankrotų administravimo grupė“, UAB „Lematas“ ir UAB „Avere“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Trikampis žiedas“ bankroto bylą, atmetė prašymą dėl atsakovo bankroto pripažinimo tyčiniu ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“. Patikrinęs byloje siūlomų atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūrų atitiktį Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nustatytiems reikalavimams, teismas konstatavo, kad visi siūlomi administratoriai atitinka formalius reikalavimus (kriterijus). Teismas pažymėjo, kad tokiu atveju vertintini administratorius identifikuojantys (individualieji) teismų praktikos suformuoti kriterijai, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą: profesinė patirtis, užimtumas, vykdomų ir baigtų procedūrų skaičius, administratoriaus buveinės (veiklos) vieta, kreditorių ir juridinio asmens dalyvių nuomonė. Išanalizavęs viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis, teismas padarė išvadą, kad dauguma kandidatų faktiškai yra tinkami administruoti atsakovo bankroto procedūrą. Siekdamas išvengti konkurencijos ribojimo tarp kandidatų ir skirdamas administratorių, teismas nereitingavo pasiūlytų administratoriaus kandidatūrų pagal minėtus kriterijus. Teismo įsitikinimu, siekiant užtikrinti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises, operatyvų bankroto procedūrų vykdymą bei bankroto eigos efektyvumą ir nepertraukiamumą, pirmenybė teiktina trečiojo asmens UAB „Danske lizingas“ pasiūlytam bankroto administratoriui UAB „Karaliaučiaus grupė“.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

8Atskiruoju skundu ieškovė K. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodo, kad teismas nepagrįstai apribojo konkurenciją tarp pasiūlytų administratoriaus kandidatūrų ir neįvertino jokių kriterijų, leidžiančių įvertinti administratoriaus gebėjimą operatyviai ir sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. Teismas nenurodė jokių motyvų, kodėl UAB „Karaliaučiaus grupė“ turėtų būti teikiamas prioritetas kitų siūlomų kandidatų atžvilgiu, todėl skundžiama nutarties dalis yra absoliučiai negaliojanti. Nutartyje akcentuota, kad skiriamas būtent trečiojo asmens UAB „Danske lizingas“ siūlomas kandidatas, todėl kyla pagrįsta abejonė teismo nepriklausomumu ir nešališkumu. Kadangi teismas nevertino jokių minėtų kriterijų, neaišku, kuo remiantis teismas padarė išvadą, kad būtent UAB „Karaliaučiaus grupė“ užtikrins įmonės ir jos interesų apsaugą, operatyviai organizuos bankroto procedūrą. Apeliantės teigimu, įvertinus kvalifikacijos, pajėgumų ir užimtumo kriterijus, tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą yra UAB „Admivita“, nes nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių abejoti šio asmens nešališkumu, sąžiningumu ir gebėjimu sklandžiai ir laiku vykdyti atsakovo bankroto procedūrą. UAB „Admivita“ laikytinas aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį, optimalų užimtumą ir pakankamą specialistų skaičių turinčiu administratoriumi.

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Indebt“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodo, kad teismas apskritai nevertino pasiūlytų administratoriaus kandidatūrų, savo pasirinkimo visiškai nemotyvavo, nenurodė, kokiomis aplinkybėmis remiantis padarė išvadą, jog UAB „Karaliaučiaus grupė“ yra tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą, taip pat nepateikė argumentų, kodėl atmetamos kitos pasiūlytos kandidatūros. Ši aplinkybė sudaro ne tik absoliutų skundžiamos nutarties dalies negaliojimo pagrindą, bet ir kelia abejonių dėl teismo galimo šališkumo ir suinteresuotumo bylos baigtimi, nes suteikė nepagrįstą prioritetą kreditoriui UAB „Danske lizingas“. Atsižvelgiant į administratoriaus įgaliotų asmenų užimtumo, buveinės vietos ir įgaliotų asmenų patirties kriterijus, apelianto nuomone, mažesniais kaštais, operatyviau, kokybiškiau ir sklandžiau vykdyti atsakovo bankroto procedūrą galėtų UAB „Admivita“, o ne teismo paskirtas administratorius.

10Atskiraisiais skundais ieškovai L. L. ir E. V. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį (apeliantai atskirojo skundo rezoliucinėje dalyje klaidingai nurodo skundžiamos nutarties datą – 2013 m. kovo 25 d.) ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Nurodo, kad teismas nemotyvavo, kodėl paskyrė būtent trečiojo asmens UAB „Danske lizingas“ siūlomą administratoriaus kandidatūrą. Teismas turėjo įvertinti ir vadovautis administratorių identifikuojančiais (individualiaisiais) teismų praktikos suformuotais kriterijais. Teismas neįvertino UAB „Bankroto centras“ ilgesnės darbo patirties ir darbo krūvio, be to, į tai, kad šį kandidatą siūlė pirmos eilės kreditoriai. Trečiojo asmens UAB „Danske lizingas“ prašymas administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“ sietinas su trečiojo asmens specifiniu suinteresuotumu būtent šiam administratoriui, nes bankroto bylose UAB „Danske lizingas“ taip pat siūlė UAB „Karaliaučiaus grupė“ kandidatūrą.

11Atsiliepimais į ieškovų atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „BSS prekyba“ prašo ieškovų K. D. ir UAB „Indebt“ atskiruosius skundus atmesti, o ieškovų L. L. ir E. V. atskiruosius skundus patenkinti. Trečiasis asmuo sutinka su ieškovų L. L. ir E. V. atskiruosiuose skunduose išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisine argumentacija, be to, sutinka su ieškovų K. D. ir UAB „Indept“ atskirųjų skundų argumentais dalyje dėl neteisėtai ir nepagrįstai paskirto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, tačiau nesutinka su nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir argumentacija dėl siūlomo administratoriaus UAB „Admivita“.

12Atsiliepimu į ieškovų UAB „Indebt“, E. V. ir L. L. atskiruosius skundus ieškovė K. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodo, kad apeliantai E. V. ir L. L. teisingai pastebėjo, jog UAB „Danske lizingas“, būdamas trečiuoju asmeniu bankroto bylose, visada siūlo vieną bankroto administratoriaus kandidatūrą – UAB „Karaliaučiaus grupė“. Ši aplinkybė suponuoja pagrįstą prielaidą, kad UAB „Danske lizingas“ yra suinteresuotas bankroto eiga, kuri būtų nukreipta išimtinai šio kreditoriaus interesų tenkinimui. Ieškovės K. D. įsitikinimu, UAB „Karaliaučiaus grupė“ gins ne visų atsakovo kreditorių interesus, o labiausiai UAB „Danske lizingas“. Ieškovė K. D. nesutinka su ieškovų E. V. ir L. L. teiginiais, kad UAB „Bankroto centras“ yra tinkamiausias kandidatas vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

13Atsiliepimu į ieškovų K. D., E. V. ir L. L. atskiruosius skundus ieškovas UAB „Indebt“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Nurodo, kad apeliantai E. V. ir L. L. pastebėjo akivaizdžią tendenciją, kad UAB „Danske lizingas“, bankroto bylose dalyvaujantis kaip trečiasis asmuo, visada siūlo tik vieną bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“. Ši aplinkybė suponuoja abejonę, kad paskyrus atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Karaliaučiaus grupė“, bus ginami ne visų atsakovų kreditorių interesai, o palankesni sprendimai bus priimami išskirtinai vieno, tikėtinai, didžiausio kreditoriaus UAB „Danske lizingas“ naudai. Ieškovas UAB „Indebt“ nesutinka su ieškovų E. V. ir L. L. teiginiais, kad UAB „Bankroto centras“ yra tinkamiausias kandidatas vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

14Atsiliepimu į ieškovų K. D., UAB „Indebt“, E. V. ir L. L. ieškovas V. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Vantolina“. Ieškovas V. K. nesutinka su apeliantų motyvais atsakovo administratoriumi skirti UAB „Bankroto centras“ ir UAB „Admivita“. Šio ieškovo nuomone, tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą yra UAB „Vantolina“.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Trikampis žiedas“ bankroto administratoriumi buvo paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

17Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnio numatytų administratoriui keliamų reikalavimų. Byloje dalyvaujantys asmenys neginčija tos aplinkybės, kad nagrinėjamoje byloje visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka šiuos formalius reikalavimus.

18Kaip teisingai pažymėta atskiruosiuose skunduose, teismo nutartis, kuria skiriamas bankrutuojančios įmonės administratorius, turi būti motyvuota. Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad motyvuoti konkrečios administratoriaus kandidatūros parinkimą ypač svarbu tais atvejais, kai buvo pasiūlytos kelios administratoriaus kandidatūros. Tokiu atveju teismas, skirdamas bankroto administratorių, turi pasisakyti, kodėl skiria būtent šią ir kodėl atmeta kitas pasiūlytas bankroto administratoriaus kandidatūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-700/2010; 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2102/2011, kt.). Galiojantys teisės aktai nepateikia kriterijų sąrašo, kuriais turi vadovautis teismas, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą. Teismų praktikoje dažniausiai vertinami šie bankroto administratoriaus parinkimo kriterijai: bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, taip pat juridinio asmens dalyvių nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros. Nė vienas iš šių kriterijų nėra absoliutus ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas turi įvertinti visas bylos aplinkybes, rodančias, kurio konkretaus bankroto administratoriaus paskyrimas sudarytų maksimalias prielaidas pasiekti tikslą kuo sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras.

19Nagrinėjamoje byloje atsakovo administratoriumi buvo siūlomos dvylika bankroto administratorių kandidatūrų. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“, motyvuodamas tuo, kad pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos viešai skelbiamus duomenis dauguma pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų faktiškai yra tinkami administruoti atsakovą, todėl, siekdamas išvengti konkurencijos tarp kandidatų ribojimo, jų nereitinguoja pagal minėtus teismų praktikoje nusistovėjusius bankroto administratoriaus kandidatūrų parinkimo kriterijus. Nors pirmosios instancijos teismas detaliai nemotyvavo, kodėl ši administratoriaus kandidatūra yra tinkamiausia vykdyti atsakovo bankroto procedūrą ir kodėl atmetamos kitos bankroto administratoriaus kandidatūros, tačiau ši aplinkybė nelaikytina absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu, nes pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą tokiu pagrindu pripažįstamas tik visiškas motyvų nebuvimas. Be to, kai keli administratoriai iš esmės vienodai atitinka visus konkrečiu atveju reikšmingus kriterijus, teismas turi diskrecijos teisę administratoriumi parinkti vieną iš šių asmenų. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad dauguma pasiūlytų bankroto administratoriaus kandidatūrų faktiškai yra tinkami administruoti atsakovą ir pasirinko vieną iš jų, t. y. iš esmės nurodė motyvus, kodėl nagrinėjamu atveju plačiau nepasisako, kuris iš kandidatų yra tinkamesnis.

20Apeliantai atskiruosius skundus iš esmės grindžia argumentais, kad, atsižvelgiant į teismų praktikos suformuotus bankroto administratoriaus kandidatūros vertinimo kriterijus, jų pasiūlyti administratoriai UAB „Admivita“ ir UAB „Bankroto centras“ yra tinkamesni vykdyti atsakovo bankroto procedūrą negu pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas V. K. atsiliepime prašo atsakovo bankroto administratoriumi skirti UAB „Vantolina“. Kadangi šis ieškovas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo neskundė, o tik pateikė atsiliepimą į kitų ieškovų atskiruosius skundus, nėra pagrindo pasisakyti dėl atsiliepime nurodytos bankroto administratoriaus kandidatūros.

21Įmonių bankroto valdymo departamento prie Susisiekimo ministerijos viešai skelbiamais duomenimis, UAB „Admivita“ įsteigta 2003 m., įmonėje dirba aštuoni darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, kurie bendrai vykdo 47 ir yra baigę 22 bankroto procedūras. UAB „Bankroto centras“ įsteigta 2009 m., įmonėje dirba 2 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, kurie bendrai vykdo 20 ir yra baigę 14 bankroto procedūrų. UAB „Karaliaučiaus grupė“ įsteigta 2010 m., įmonėje dirba 4 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, kurie bendrai vykdo 21 ir yra baigę 7 bankroto procedūras. Visų šių įmonių buveinė, kaip ir atsakovo, yra Vilniuje. Šie duomenys leidžia konstatuoti, kad didžiausią profesinę patirtį (t. y. veiklos laikotarpis, baigtų bankrotų procedūrų skaičius) turi UAB „Admivita“, tačiau pagal kitus svarbius kriterijus: turimą darbo krūvį, buveinės vietą ir kitų kreditorių nuomonę, nei vienas iš minėtų kandidatų neturi akivaizdaus pranašumo. Pažymėtina, kad UAB „Trikampis žiedas“ nėra labai didelė įmonė (pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo turtas sudaro 4 131 920,99 Lt), todėl jos bankroto procedūros vykdymas neturėtų būti labai sudėtingas ir reikalauti neįprastų pastangų, sąnaudų ir ypatingos kvalifikacijos. Dėl to šioje byloje siūlomų bankroto administratorių profesinė patirtis neturi lemiamos reikšmės ir negali būti vieninteliu kriterijumi, apsprendžiančiu konkrečios kandidatūros pasirinkimą, nes tokiu atveju bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų ir (ar) įsteigtas vėliau, negalėtų būti paskirtas administruoti įmonę, jei konkuruotų kitas – daugiau bankroto procedūrų užbaigęs ir (ar) anksčiau pradėjęs veiklą administratorius. Tuomet didesnę profesinę patirtį turinčio bankroto administratoriaus patirtis dar labiau didėtų ir mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010). Dėl šios priežasties siūlomų kandidatų profesinė patirtis nagrinėjamu atveju neturi esminės reikšmės. Kadangi visi trys kandidatai yra tinkami administruoti atsakovą, pirmosios instancijos teismui pasirinkus vieną iš jų, nėra pagrindo spręsti, kad teismas netinkamai įgyvendino diskrecijos teisę ir dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

22Neturi pagrindo apeliantų argumentai, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas atsakovo bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ šališkai gins tik jį pasiūliusio kreditoriaus UAB „Danske lizingas“ interesus. Aplinkybė, kad UAB „Danske lizingas“, būdamas trečiuoju asmeniu bankroto bylose, siūlo tą pačią bankroto administratoriaus kandidatūrą – UAB „Karaliaučiaus grupė“, nesuponuoja išvados, kad šis bankroto administratorius gins ne visų atsakovo kreditorių ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus, o palankesnius sprendimus priiminės išskirtinai vieno kreditoriaus UAB „Danske lizingas“ naudai.

23Apeliantas UAB „Indebt“ pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė naujas aplinkybes, susijusias su UAB „Karaliaučiaus grupė“ suinteresuotumu atsakovo bankroto bylos baigtimi. Šio apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius yra šališkas ir proteguoja išimtinai tik UAB „Danske lizingas“ interesus, o tai patvirtina šios faktinės aplinkybės: UAB „Karaliaučiaus grupė“ steigėju ir vieninteliu akcininku 2005-2006 m. buvo M. G., kuris 2001-2005 m. ėjo Danske Bank A/S Lietuvos filialo (kurio dukterinė įmonė yra UAB „Danske lizingas“) Teisės departamento vadovo pareigas; advokato kontora B. ir G., kurioje dirba advokatas M. G., yra susijusi su Danske Bank A/S Lietuvos filialu; šiuo metu UAB „Karaliaučiaus grupė“ vienintele akcininke yra UAB „Euroconsult Group“, kuri yra tiesiogiai susijusi su advokato kontora B. ir G.. Apelianto UAB „Indebt“ nuomone, šios aplinkybės patvirtina, kad Danske bank A/S Lietuvos filialas, UAB „Danske lizingas“, advokatų kontora B. ir G., UAB „Euroconsult Group“ ir UAB „Karaliaučiaus grupė“ yra tarpusavyje susijusios įmonės, todėl skundžiama teismo nutartimi paskirtas bankroto administratorius yra šališkas ir suinteresuotas proteguoti išimtinai tik UAB „Danske lizingas“ interesus, dėl ko neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies reikalavimų.

24Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų. Apelianto UAB „Indebt“ minėtos faktinės aplinkybės nepatvirtina ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytų apribojimų skirti konkretų asmenį bankroto administratoriumi buvimo.

25Nors bankroto bylos iškėlimo stadijoje nėra galimybės tiksliai nustatyti, kokio dydžio konkretaus kreditoriaus reikalavimas bus patvirtintas, tačiau iš UAB „Danske lizingas“ pareiškimo dėl įtraukimo trečiuoju asmeniui matyti, kad atsakovas šiam kreditoriui yra skolingas tik 4 793,29 Lt. Esant tokiam mažam, palyginus su pirmosios instancijos teismo nustatyta bendra atsakovo pradelstų įsipareigojimų 3 726 117,44 Lt suma, reikalavimo dydžiui, nėra pagrindo konstatuoti pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, kurį pasiūlė UAB „Danske lizingas“, suinteresuotumo bylos baigtimi.

26Apibendrinant konstatuotina, kad apeliantų argumentai dėl UAB „Danske lizingas“ pasiūlyto atsakovo bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ suinteresuotumo yra pagrįsti tik prielaidomis, todėl atmestini.

27Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo administratoriaus paskyrimo klausimą, nepažeidė įstatymo reikalavimų, o apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų dėl teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajėgumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą, pirmosios instancijos teismo skundžiama nutarties dalis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

29palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Trikampis žiedas“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Karaliaučiaus grupė“, nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai prašė teismo iškelti atsakovui UAB „Trikampis žiedas“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 8. Atskiruoju skundu ieškovė K. D. prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Indebt“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos... 10. Atskiraisiais skundais ieškovai L. L. ir E. V. prašo pakeisti Vilniaus... 11. Atsiliepimais į ieškovų atskiruosius skundus trečiasis asmuo UAB „BSS... 12. Atsiliepimu į ieškovų UAB „Indebt“, E. V. ir L. L. atskiruosius skundus... 13. Atsiliepimu į ieškovų K. D., E. V. ir L. L. atskiruosius skundus ieškovas... 14. Atsiliepimu į ieškovų K. D., UAB „Indebt“, E. V. ir L. L. ieškovas V.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos... 17. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 18. Kaip teisingai pažymėta atskiruosiuose skunduose, teismo nutartis, kuria... 19. Nagrinėjamoje byloje atsakovo administratoriumi buvo siūlomos dvylika... 20. Apeliantai atskiruosius skundus iš esmės grindžia argumentais, kad,... 21. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Susisiekimo ministerijos viešai... 22. Neturi pagrindo apeliantų argumentai, kad pirmosios instancijos teismo... 23. Apeliantas UAB „Indebt“ pateikė apeliacinės instancijos teismui... 24. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį administratoriumi negali... 25. Nors bankroto bylos iškėlimo stadijoje nėra galimybės tiksliai nustatyti,... 26. Apibendrinant konstatuotina, kad apeliantų argumentai dėl UAB „Danske... 27. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 29. palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties dalį, kuria...