Byla 2-62-840/2013
Dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos ir nuostolių atlyginimo bei pagal atsakovės J. V. priešieškinį ieškovui V. Ž. dėl bendrosios dalinės nuosavybės nustatymo

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Editai Juršienei, dalyvaujant ieškovui V. Ž., jo atstovei advokatei Rūtai Survilienei, atsakovei J. V.* ir jos atstovui advokatui Arnoldui Blaževičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. Ž. patikslintą ieškinį atsakovei J. V. dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos ir nuostolių atlyginimo bei pagal atsakovės J. V. priešieškinį ieškovui V. Ž. dėl bendrosios dalinės nuosavybės nustatymo.

3Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:

4Ieškovas V. Ž. patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 34-36) prašo teismo:

5- iškeldinti atsakovę J. V. (a.k. ( - ) iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ), su visais atsakovės asmeniniais daiktais, nesuteikiant atsakovei kitos gyvenamosios vietos;

6- priteisti iš atsakovės J. V. jo naudai 1691,18 Lt nuostolių atlyginimo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovė J. V. priešieškiniu (t. 1, b.l. 126-130) prašo teismo:

8- pripažinti jai nuosavybes teisę į 1/2 0,2349 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir 1/2 gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), bendros 135000,00 Lt vertės, esančių adresu: ( - ), registruotų V. Ž. (a.k. ( - ) vardu;

9- priteisti iš ieškovo V. Ž. turėtas bylinėjimosi išlaidas.

10Teismo posėdžio metu ieškovas V. Ž. visiškai palaikė patikslintą ieškinį, prašė jį tenkinti, o su jam pareikštu atsakovės J. V. priešieškiniu visiškai nesutiko ir prašė jį atmesti.

11Atsakovė J. V. teismo posėdžio metu visiškai palaikė priešieškinį, prašė jį tenkinti, o su jai pareikštu ieškovo V. Ž. patikslintu ieškiniu visiškai nesutiko, prašė atmesti.

12Ieškovas V. Ž. savo reikalavimus ir atsikirtimus į priešieškinį grindė šiais argumentais:

13- jis yra vienintelis žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių adresu: ( - ), savininkas. Šis žemės sklypas ir gyvenamasis namas yra tik jo asmeninė nuosavybė. Nurodytą žemės sklypą jis įsigijo ir nurodytą gyvenamąjį namą jis pasistatė iš savo asmeninių lėšų. Jis pats asmeniškai, vienas, rūpinosi visais statybų klausimais, tarėsi su meistrais ir jiems sumokėjo. Jam leidus, 2007 m., nurodytame name apsigyveno atsakovė J. V.. Jie buvo sutarę, kad ji jam padės buityje, o jis jai atsilygins suteikdamas teisę gyventi name, nes tuo metu ji neturėjo gyvenamosios vietos, bei sumokėdamas pinigais už suteiktas paslaugas (namų tvarkymą, židinio priežiūrą, skalbimą, valgio gaminimą ir pan.). Be to, jie buvo sutarę ir dėl intymių paslaugų teikimo (1 kartas – 100,00 Lt). Jis su atsakove J. V. nekūrė ateities planų, neketino ir nesiekė susituokti, nekūrė šeimyninių santykių, nevedė bendro gyvenimo, jie nebuvo vienas kitam įsipareigoję. Jis nuolat turėjo draugių, su kuriomis leido laiką ir atostogavo. Atsakovė J. V. susikūrė klaidingą iliuziją, jog jie ? šeima. Jis neneigia, kad padėdavo atsakovei J. V., nes ji tinkamai vykdė savo įsipareigojimus jam ir jis žinojo, kad ji neturi pakankamai piniginių lėšų pragyvenimui, viena rūpinosi studente dukra. Atsakovė J. V. apskritai neturėjo galimybės prisidėti prie žemės sklypo ir gyvenamojo namo įsigijimo, jo rekonstrukcijos, įrengimo ir apstatymo. Jei atsakovė ir pirko kokius nors menkaverčius daiktus, tai juos pati buityje ir sunaudojo. Atsakovė niekada nemokėjo komunalinių mokesčių ir neprisidėjo prie jo nuosavybės išlaikymo. Apie 2011 m. jų santykiai pašlijo, atsakovė J. V. ėmė provokuoti konfliktus, pažeidinėti jo kaip namo savininko teises – trukdyti jam naudotis nuosavybe, dėl ko jis kurį laiką turėjo ieškotis kitos pastogės. Dėl šių priežasčių jis nusprendė atšaukti atsakovei J. V. duotą leidimą gyventi name – 2012-10-10 raštu, persiųstu per notarą, jis ragino atsakovę J. V. iki 2012 m. lapkričio 10 d. išsikelti su visais jai priklausančiais daiktais (raginimas atsakovei įteiktas 2012-10-12). Tačiau atsakovė J. V. iki šiol taip ir neišsikėlė, todėl ji iškeldintina teismo sprendimu, nesuteikiant jai kitos gyvenamosios vietos;

14- atsakovės J. V. iniciatyva jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir jis ikiteisminį tyrimą atliekančio tyrėjo 2012-09-06 nutarimu buvo įpareigotas nesiartinti prie atsakovės ir neieškoti ryšių su ja, taip pat buvo įpareigotas nesilankyti jam priklausančiame name, esančiame adresu: ( - ) Šis ikiteisminį tyrimą atliekančio tyrėjo nutarimas Kauno apygardos teismo 2013-01-09 nutartimi pripažintas neteisėtu ir panaikintas. Tokiu būdu jis prieš savo valią nuo 2012-09-06 iki 2013-01-09 negyveno mane, tačiau privalėjo sumokėti ir sumokėjo visus komunalinius mokesčius už šį laikotarpį, t.y. sumokėjo už tuo metu name gyvenusios atsakovės J. V. gerovę, iš viso: 1691,18 Lt (293,02 Lt už elektros energiją; 445,84 Lt už gamtines dujas; 37,56 Lt už šiukšlių išvežimą; 69,00 Lt už fiksuoto telefono ryšį (17,25 Lt/mėn.); 127,68 Lt už skaitmeninę televiziją (31,92 Lt/mėn.); 118,08 Lt už internetą (29,52 Lt/mėn.); 600,00 Lt už malkas (150,00 Lt/ 1 m3)), ? jis patyrė nuostolį, kurį atsakovė J. V. turinti jam atlyginti.

15Atsakovė J. V. savo reikalavimus ir atsikirtimus į patikslintą ieškinį grindė šiais argumentais:

16- ji nėra ir niekada nebuvo ieškovo V. Ž. tarnaitė ir nuomininkė. 2000-03-08 ji, ieškovui V. Ž. paprašius, pradėjo kartu gyventi su ieškovu V. Ž. ir vedė bendrą ūkį su juo. Ji su ieškovu V. Ž. kūrė bendrą gyvenimą ir visus turtinius reikalus tvarkė bendru sutarimu. Nors oficialiai taip jie ir nesusituokė, tačiau buvo faktinėje santuokoje, apie 12 metų, iki pat ieškovas jos atžvilgiu pavartojo fizinį smurtą – 2012-09-04. Ieškovas V. Ž. visą laiką žadėjo ją vesti, tačiau vis atidėjinėjo, o ji vis tikėjosi, net pasikeitė pavardę į ikisantuokinę, tačiau 2006 m. jai susirgus onkologine liga, santuokos klausimas nebebuvo toks aktualus, teko ilgai ir sunkiai gydytis. Gyvenimą kartu jie pradėjo dar sodo namelyje, kiek vėliau ? 2003 m. ? jie abu iš bendrų pinigų įsigijo žemės sklypą ir namą, adresu: ( - ), 2007 m. namą rekonstravo, įrengė ir apsigyveno, kur ir gyvena iki šiol. Tame name gyveno ir jos nepilnametė dukra E. J.. Nors gyvenamąjį namą jie registravo tik ieškovo V. Ž. vardu, tačiau buvo sutarę, kad jis yra jų abiejų lygiomis dalimis – priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis. Ji taip pat prie namo įsigijimo ir jo rekonstrukcijos prisidėjo savo asmeninėmis piniginėmis lėšomis ir darbu;

17- visus komunalinius mokesčius už gyvenamąjį namą jie mokėjo iš bendrų pinigų, ir niekada dėl to nebuvo kilusių nesusipratimų. Ne dėl jos netinkamo elgesio ieškovas V. Ž. turėjo išsikelti iš namų ir pasirūpinti kita pastoge, o dėl savo – buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto pavartojimo ir ieškovas buvo įpareigotas gyventi skyrium. Jokių nuostolių ieškovui V. Ž. ji gyvendama jų bendrame name nepadarė, o rūpinosi jų būstu jam nesant. Be to, ji niekada nesinaudojo internetu, internetas buvo įrengtas išimtinai ieškovo poreikiams. Visi ieškovo atlikti mokėjimai už komunalines paslaugas buvo atlikti iš jų bendrų pinigų. Iš tiesų ji malkas naudojo ir kūreno namą žiemą, tačiau tai buvo būtina, siekiant nepakenkti namo būklei. Be to, malkos buvo įsigytos iš jų bendrų piniginių lėšų.

18Teismo posėdžio metu ieškovas V. Ž. palaikė patikslintą ieškinį ir prašė jį tenkinti, o atsakovės J. V. priešieškinį atmesti. Ieškovas V. Ž. palaikė visus patikslintame ieškinyje ir atsiliepime į atsakovės pareikštą priešieškinį išsakytus argumentus ir papildomai nurodė, kad namų valda, dėl kurios yra kilęs ginčas, priklausė jo dukrai su jos sutuoktiniu – Ž.ir I. P.. 1997 m. jie išvyko iš Lietuvos gyventi į JAV, kur gyvena iki šiol. Dar 2001 m., lankydamasis pas juos, jis pasiteiravo, ką jie ketina daryti su Lietuvoje palikta sodyba: žemės sklypu ir nebaigtu statyti sovietinio tipo gyvenamuoju namu (buvo įrengti du kambariai, virtuvė, kanalizacija, šildymas). Iš pat pradžių ten gyveno jų draugas, tačiau ir jis išvyko iš Lietuvos. Tada toje sodyboje apsigyveno I. P. pusseserė su šeima. Ž. ir I. P. paprašė jį globoti sodybą, nes dar nebuvo tikri dėl savo ateities JAV, – davė jam įgaliojimą tvarkyti visus reikalus, ką jis ir darė, tvarkė žemės klausimus, nes žemė dar nebuvo registruota. 2004 m. jis iš Ž. ir I. P. už simbolinę kainą – 5000,00 Lt – iš savo asmeninių lėšų įsigijo sodybą: žemę ir namą (nusipirko), su galimybe jiems sodybą susigrąžinti/ atpirkti, jei jiems nepavyktų įsitvirtinti JAV. Įsigytą sodybą registravo savo vardu. Apie 2004 m. pardavė jam ir jo buvusiai sutuoktinei B. Ž. priklausiusį sodo namelį Jonavos rajone ir 2004 m. pradėjo įsigyto gyvenamojo namo rekonstrukciją. Kadangi turėjo pakankamai piniginių lėšų, gyvenamojo namo rekonstrukcija buvo baigta 2007 m. Tiek gyvenamasis namas, tiek namo aplinka buvo sutvarkyti tik jo darbu ir asmeninėmis lėšomis, apie 2006 m. jis pardavė dar ir tėvų jam paliktą žemės sklypą, prieš tai, apie 1998-1999 m., jis buvo pardavęs jam asmeninės nuosavybės teise priklausiusį butą Kaune. Be to, jis nuolat dirbo, gydytojo psichiatro teikiamos paslaugos visada buvo ir yra gerai apmokamos. Gyvenamojo namo rekonstrukcijai iš viso buvo išleista apie 200000,00 Lt, apie 43000,00 Lt per metus. Po jo mirties testamentu šis turtas lygiomis dalimis turėtų atitekti jo dukterims. Paklaustas dėl atsakovės J. V., ieškovas V. Ž. atsakė, kad atsakovė J. V. pas jį atsikėlė gyventi 2000 m., dar į sodo namelį, nes po santuokos nutraukimo ji neturėjo kur dėtis. Jie buvo sutarę, kad ji jam padės buityje, o jis jai atsilygins pinigais, t.y. už viską sumokės. 2007 m. jam persikėlus į rekonstruojamą gyvenamąjį namą, kartu su juo persikėlė ir atsakovė J. V., tomis pačiomis sąlygomis. Kas mėnesį už jos atliktus namų ruošos darbus jis jai sumokėdavo 700,00-1000,00 Lt pagal jos pateiktas išrašytas sąskaitas. Atsakovė J. V. gyveno ir tebegyvena namo pirmame aukšte, o jis – viršuje, kur yra ir jo miegamasis. Ieškovas V. Ž. teigė, kad bendro ūkio su atsakove J. V. jis nevedė, šeimyninių santykių su ja nekūrė, neketino tuoktis, nebuvo jai įsipareigojęs, o už jos suteiktas intymias paslaugas jis taip pat atsiskaitydavo pinigais. Paklaustas, kodėl tiek laiko jis gyveno kartu su atsakove ir net vykdavo su ja atostogų, ieškovas V. Ž. atsakė, kad taip jam buvo patogu. Ieškovas V. Ž. tvirtino, kad, sutuoktinei išvykus į JAV, jis turėjo daug draugių/ meilužių, be to, artimus/ intymius ryšius palaikė ir tebepalaiko su buvusia sutuoktine. Jis neatmeta galimybės ateityje vėl būti kartu su buvusia sutuoktine, juk turi bendrų vaikų (dvi dukras) ir anūkų. Apie tai visada žinojo atsakovė J. V., jokių vilčių susituokti ir gyventi kartu visą likusį gyvenimą jis jai neteikė. Jis niekada nesitarė su atsakove J. V. kartu pirkti žemės sklypo ir gyvenamojo namo, nesitarė įsigyti jokio bendro turto, ji niekada nedavė jam pinigų ir nežadėjo duoti vėliau, tai jis jai duodavo pinigų. Ieškovas teigė, kad atsakovė J. V. visiškai neprisidėjo prie gyvenamojo namo rekonstrukcijos ir aplinkos sutvarkymo. Jis su atsakove J. V. dėl gyvenamojo namo rekonstrukcijos ir aplinkos sutvarkymo niekada nesitarė, gyvenamąjį namą įrengė pagal savo skonį, niekada su atsakove nesitarė dėl apdailos, apšvietimo, baldų ar pan. Jei atsakovė ką ir pirko būstui, tai tik jo prašoma ir už jo duotus pinigus. Atsakovė J. V. net negalėjo prisidėti prie jo sodybos, nes neturėjo jokių santaupų, po skyrybų gautą kompensaciją ji išleido savo reikmėm, dirbo neilgai – kirpėja, uždirbdavo nedaug, be to, turėjo rūpintis nepilnamete dukra. Kai atsakovė J. V. susirgo sunkia onkologine liga, ji apskritai nebegalėjo dirbti, taip pat ir namuose. Ji net darbu negalėjo prisidėti prie namo rekonstrukcijos pabaigos ir aplinkos sutvarkymo. Atsakovė J. V. tapo neįgalia ir jis, davęs Hipokrato priesaiką, tokio žmogaus negalėjo iškeldinti iš savo namų. Atsakovė apie dešimt metų nedirbo ir pragyveno tik iš jo duodamų pinigų. Kai dėl ligos atsakovė nebegalėjo susitvarkyti su jai pavestais darbais, tarp jų atsirado trintis ir kilo konfliktai. Į teismo klausimą, kodėl su atsakove J. V. nebuvo sudaryta oficiali darbo sutartis ir/ ar rašytinė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, ieškovas V. Ž. neatsakė.

19Atsakovė J. V. teismo posėdžio metu visiškai palaikė priešieškinį, prašė jį tenkinti, o su jai pareikštu ieškovo V. Ž. patikslintu ieškiniu visiškai nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovė J. V. palaikė visus priešieškinyje ir atsiliepime į ieškovo pareikštą patikslintą ieškinį išsakytus argumentus ir papildomai nurodė, kad 2000-03-08 ieškovas V. Ž. atvyko pas ją su gėlėmis ir atitinkama dovana bei paprašė apsigyventi kartu. Ji pasitikslino, kaip jis tai įsivaizduoja. Ieškovas V. Ž. jai atsakė, kad jie gyventų kaip vyras ir žmona, nors tuo metu jie dar abu nebuvo išsituokę, – ieškovui V. Ž. tai nebuvo kliūtis, jis sakė, kad tai tik laiko klausimas. Visą jų bendro gyvenimo laiką, virš dešimt metų, juos siejo stiprūs jausmai, pagarba ir supratimas. Jie buvo ideali pora, todėl per tokį trumpą laiką jiems abiem pavyko sukurti jaukius namus. Tiek ji, tiek ieškovas buvo ištikimi vienas kitam, vienas kitu pasitikėjo, rūpinosi, buvo tolerantiški vienas kito artimiesiems, labai retai pykosi. Aplinkiniai juos laikė sutuoktiniais, ieškovas V. Ž. oficialiuose renginiuose visada ją pristatydavo kaip savo antrąją pusę, kai kurie iš pažįstamų/ draugų tik dabar sužinojo, kad jie taip ir nebuvo susituokę, – labai nustebo. Jie nuolat leido laisvalaikį kartu – daug keliavo. Apie santuokos sudarymą ji su ieškovu V. Ž. kalbėjo nuolat, iš pat pradžių jie abu nebuvo išsituokę, vėliau ieškovui nepatiko jos pavardė, tai ji pasikeitė į ikisantuokinę, tada ieškovas prašė jos palaukti, kol į JAV išvyks jo buvusi sutuoktinė, po to ieškovui trukdė jos išsilavinimas, tai ji baigė aukštąją mokyklą, o tada ji susirgo sunkia onkologine liga. Gydymas truko du metus, per tą laiką ji buvo šešis kartus operuota ir nuolat gydoma cheminėmis priemonėmis. Ieškovas V. Ž. labai išgyveno, palaikė ją ir slaugė. 2000 m., grįžęs iš JAV, ieškovas V. Ž. pasakė jai, kad turi įgaliojimą parduoti žento motinos namą – tai ( - ) Ji kartu su ieškovu nuvyko pasižiūrėti namo, jai labai patiko vieta ir ji jam pasiūlė čia įsikurti, jis sutiko, nes gyvenimas sodo namelyje netenkino. Žemės sklypo su nebaigtu statyti namu pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ji nedalyvavo ir šiam sandoriui sudaryti pinigų nedavė, tačiau iš savo asmeninių lėšų yra ieškovui davusi 2000,00 Lt dukters mokslams. Jie abu kruopščiai planavo, kaip turi būti rekonstruotas ir įrengtas namas, todėl net statybininkai stebėjosi, kad rekonstrukcijos darbų metu buvo mažai projekto pakeitimų. Gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbai buvo pradėti 2004 m. pavasarį, o į dar rekonstruojamą namą (po kapitalinių rekonstrukcijos darbų, tačiau iki apdailos darbų atlikimo) jie įsikėlė tų pačių metų vasarą, nes sodo namelio, kuriame jie gyveno, pirkėjai reikalavo išsikelti. Gyvendami sodo namelyje, jie keldavosi anksti ryte, apie 5.00 val., nes ieškovas V. Ž. dirbo nuo 8.00 val. iki 20.00 val., automobiliu vykdavo į statybvietę, iki 6.00 val. apžiūrėdavo statybininkų atliktus darbus, susirašydavo, ką dar reikia nupirkti. Tada ji nuveždavo ieškovą V. Ž. į darbą, o pati vykdavo pirkti statybinių medžiagų. Pinigus statybinėms medžiagoms pirkti duodavo V. Ž., tačiau, jei pritrūkdavo pinigų ar kurį kartą ieškovas jų jai neduodavo, tai statybines medžiagas ji nupirkdavo iš savo turimų pinigų. Nei ji, nei ieškovas V. Ž. niekada neskirstė turimų gėrybių į jos ir į jo. Taip jau nutiko, kad ieškovas V. Ž. buvo daugiau užimtas darbu nei ji, todėl visus buities rūpesčius tvarkė ji, o jis rūpinosi materialine puse – uždirbdavo pinigus. Iš pat pradžių ji su ieškovu V. Ž. buvo sutarę, kad į bendrą dėžutę jie, kiekvienas iš jų, dės po vienos dienos uždarbį, tuo metu ji dirbo kirpėja, – maistui per savaitę. Kiek vėliau ieškovas V. Ž. pasakė, kad taip elgtis nesąžininga, kad jai pinigais prie maisto prisidėti nebereikia, nes tuo metu ji dar ir dukra rūpinosi. Be to, ieškovas V. Ž. mokėjo ir komunalinius mokesčius, niekada iš jos nereikalavo prisidėti, nors ji jam ir siūlė, tačiau jis atsakydavo, kad jos pajamos yra gerokai mažesnės. Visų atostogų užsienyje išlaidos būdavo apmokamos ieškovo V. Ž.. Atsakovė J. V. pripažino, kad didžioji dalis pinigų, skirtų gyvenamojo namo rekonstrukcijai, buvo ieškovo V. Ž., tačiau ir ji prisidėjo pinigais. Ji buvo už 2000,00 Lt pardavusi automobilį ir po santuokos nutraukimo gavo piniginę kompensaciją – apie 16000,00 Lt. Visus už automobilį gautus pinigus ji investavo į gyvenamojo namo rekonstrukciją, o iš piniginės kompensacijos į gyvenamąjį namą ji investavo apie 35 proc. Kadangi ieškovas V. Ž. dirbo, tai ji viena automobiliu pervežė visus daiktus iš sodo namelio į gyvenamąjį namą. Taip pat ji dirbo visus sunkiausius darbus, tiek prie namo, tiek ir prie aplinkos tvarkymo, esant reikalui, net su laužtuvu ardė medines grindis, sienas. Prie statybos darbų prisidėjo ir jų dukterys: nešė akmenis ir plytas, valė ir tvarkė. Namo rekonstrukcijai buvo išleista apie 200000,00 Lt. Tiek ji, tiek ieškovas V. Ž. bendravo su statybininkais, ji duodavo nurodymus statybininkams, ką, kada ir kur dar reikia padaryti. Suprantama, tai, ką reikia pasakyti statybininkams, vakare, grįžęs po darbo, kai statybininkų jau nebebūdavo, jai pasakydavo ieškovas V. Ž.. Paklausus, atsakovė J. V. nurodė, jog gyvenamojo namo rekonstrukcijos metu buvo atlikti šie darbai: išgriautas vidus; pakeistas išplanavimas; įrengti nauji tualetai, dušai, vonia, kambariai; sudėti nauji langai ir durys; sudėtos pirmo aukšto grindų plytelės; įrengtas grindų šildymas; pakeistas namo stogas; sienos apšiltintos vata ir gipso kartonu, iš išorės – kanadietiškomis lentelėmis; paliktas vienas garažas ir pastatytas tambūras; įrengti pakeliami garažo vartai. Žemės sklypas (30 arų) išlygintas ir apsodintas; aptvertas medine tvora du kartus, nes pirma tvora buvo pavogta; vartai suvirinti vietinių meistrų su automatiniu valdymu; įrengta lauko terasa; dalis kiemo grįsta trinkelėmis, kita dalis – akmenėliai. Šviestuvus, užuolaidas, baldus ir kitas interjero detales rinko ji, ieškovas V. Ž. neprieštaravo. Atsakovė J. V. pripažino, kad šiuo metu jos vardu yra registruoti du automobiliai, įgyti jai gyvenant kartu su ieškovu V. Ž., iš bendrų pinigų, todėl yra jų abiejų, tačiau ieškovas nereiškia pretenzijų dėl jų. Jos ir ieškovo V. Ž. santykiai pašlijo po to, kai ji labai aiškiai davė jam suprasti, jog daugiau už nosies nebebus vedžiojama, kad nugalėjus sunkią ligą jai reikia garantijų ir saugumo, kad taip jaustis ji gali tik susituokus. Tada ieškovas V. Ž. ėmė išsisukinėti, priekaištauti jai dėl duodamų pinigų, ėmė reikalauti pinigų išlaidų pagrindimo. Kaip tik tada ji, apimta pykčio, jam ir pateikė teismui pateiktą jos atliekamų darbų namuose kainyną. Tačiau niekada ji nebuvo ieškovo V. Ž. tarnaitė ar darbuotoja. Galutinai jų santykiai nutrūko 2012-09-04, kai ieškovas V. Ž. pažemino ją jų namuose – parsivedė kitą moterį. Kilo kivirčas ir ieškovas V. Ž. jai sudavė. Šiuo metu jie tebegyvena tame pačiame name, tik skirtinguose kambariuose. Ji nenorinti išsikelti iš namų, o ir neturinti kur.

20Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad:

21- 0,2349 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir 254,13 kv.m bendro ploto vieno aukšto gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), esantys adresu: ( - ), yra registruoti ieškovo V. Ž. vardu. Nurodyto žemės sklypo dalis (0,1950 ha) įsigyta 2004-02-03 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 1960 (tuo metu buvęs adresas: ( - ) Sklypo paskirtis – individualiems namams/ statiniams statyti ir eksploatuoti. Pagal 2003 m. vertinimą žemės sklypo vertė (indeksuota) – 4844,00 Lt, rinkos vertė – 15600,00 Lt), likusi žemės sklypo dalis įsigyta 2005-10-05 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2-6589. Gyvenamasis namas registruotas 2007 m. (pagrindas: statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas). Gyvenamojo namo statybos pradžia: 2004 m., statybos pabaiga: 2007 m., baigtumas: 100 % (t. 1, b.l. 6-7, 38-39, 153-154);

22- pagal 2004-02-03 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1960 (t. 1, b.l. 165-168) ieškovas V. Ž. iš Ž. P. (dukters) ir jos sutuoktinio I. P., gyvenančių JAV ir atstovaujamų I. K. (t. 1, b.l. 171), įsigijo 0,1950 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) už 5000,00 Lt, kuriuos ieškovas sumokėjo įgaliotiniui prieš pasirašant sutartį (sutarties 2.1 p.). Nuosavybės teisės į nurodytą žemės sklypą perėjo pirkėjui nuo žemės sklypo perdavimo momento (sutarties 3.1 p.) ? 2004-02-03 perdavimo-priėmimo aktas Nr. 1961 (t. 1, b.l. 165-170). Pagal 2003-09-11 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3808 nurodytą žemės sklypą – 0,1950 ha (unikalus Nr. ( - )) – I. P., atstovaujamas ieškovo V. Ž., įsigijo už 4844,00 Lt (t. 2, b.l. 3);

23- pagal byloje esančius rašytinius įrodymus (2013 m. pavasario duomenys) žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) vertė – 71000,00 Lt, o gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) vertė – 199000,00 Lt (t. 1, b.l. 131-132);

24- atsakovė J. V. ir jos dukra E. J. deklaravo gyvenamąją vietą adresu: ( - ) Atsakovė ? 2008-04-23 (t. 1, b.l. 65-66, 148-149);

25- ieškovas V. Ž. 2012-10-10 raštu, persiųstu per notarą, paragino atsakovę J. V. iki 2012 m. lapkričio 10 d. deklaruoti kitur gyvenamąją vietą ir išsikelti su visais jai priklausančiais daiktais iš jam nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo, esančio adresu: ( - ) Ieškovo raginimas atsakovei įteiktas 2012-10-12 (t. 1, b.l. 8-10);

26- atsakovės J. V. vardu įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvoje, nėra (t. 1, b.l. 135);

27- ieškovas V. Ž. pateikė teismui 2012 m. sausio mėn. jam atsakovės J. V. išrašytą sąskaitą už jos suteiktas paslaugas: namų tvarkymas – 200,00 Lt; židinio priežiūra ir kūrenimas ? 200,00 Lt; rūbų skalbimas 40,00 Lt; rūbų tvarkymas, lyginimas, paruošimas 100,00 Lt; pusryčių ir vakarienės gaminimas bei pateikimas, indų plovimas ? 250,00 Lt; plaukų kirpimas ir ūsų tvarkymas ? 20,00 Lt; intymios paslaugos – 100,00 Lt/ 1 kartas, t.y. iš viso: 810,00 Lt + intymios paslaugos (t. 1, b.l. 152);

28- ieškovas V. Ž. pateikė teismui JAV gyvenančios jo buvusios sutuoktinės B. Ž. rašytinį paaiškinimą, kur nurodyta, jog 2001 m. ji išvyko gyventi į JAV, tačiau visą tą laiką palaikė ryšius su V. Ž.. Kadangi Lietuvoje liko jiems abiem priklausantis turtas – sodo namelis Jonavos rajone, ji siuntė pinigus V. Ž. šio turto išlaikymui, kiek vėliau, suteikė įgaliojimą parduoti namelį, kas ir buvo padaryta 2004 m. V. Ž. iš jų dukters Ž. ir jos sutuoktinio pirko gyvenamąjį namą, ( - ), už minimalią kainą su sąlyga, jog tas gyvenamasis namas visada liks Ž. šeimos namais Lietuvoje. Nors jos ir V. Ž. santuoka buvo nutraukta, tačiau iki šiol jie artimai bendrauja, susiskambina, rašo vienas kitam laiškus, pasiilgsta. V. Ž. ne kartą ją yra lankęs, juos sieja artimesni nei draugystės santykiai. Jai žinoma, kad V. Ž. neturėjo nuolatinių santykių su jokia moterimi. Būnant vienam, jis turėjo draugių, tačiau V. Ž. visada savo šeima laikė ją, jų dukteris ir anūkus. (t. 3, b.l. 54-56, paaiškinimą surašiusio asmens parašas patvirtintas notaro 2013-05-23, paaiškinimą surašęs asmuo yra pareiškęs, jog supranta dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą);

29- atsakovė J. V. pateikė teismui kelionių organizatoriaus UAB „Novaturas“ rezervacijos kuponą, iš kurio matyti, kad 2011-09-21 buvo suplanuota ir užsakyta ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V. kelionė į Graikiją (t. 1, b.l. 85), taip pat išrašus iš kredito įstaigos, jog 2011-05-24 ji nupirko ieškovui V. Ž. 352,00 Lt vertės dovanų kuponą – poilsis AB „Eglė“ sanatorijoje (t. 1, b.l. 93- 94);

30- atsakovė J. V. pateikė teismui pluoštą 2000-2010 m. fotografijų, iš kurių matyti, jog ieškovas V. Ž. ir atsakovė J. V. leido laiką kartu: tiek dviese, tiek su dukterimis, tiek draugų rate. Ieškovas ir atsakovė kartu keliavo: po Lietuvą (leido laisvalaikį prie jūros ir ežerų) ir po užsienį (aplankė Italiją, Kroatiją, Čekiją, Olandiją, Prancūziją, Izraelį, Egiptą). Namuose priimdavo svečius ir kartu dalyvaudavo įvairiuose renginiuose, vykdavo į svečius pas draugus, šokdavo, būdavo šalia, susikibę už rankų, apsikabinę, prisiglaudę, nevengė fotografuotis ir aplinkiniams rodyti, jog juos sieja artimas emocinis ryšys (t. 3, b.l. 6-43). Ginčo dėl šių fotografijų, taip pat dėl atsakovės nurodyto fotografijų laiko ir vietų, tarp šalių nėra;

31- ieškovas V. Ž. yra gydytojas, užsiima psichiatrija ir psichoterapija, turi savo kabinetą (t. 1, b.l. 40, t. 2, b.l. 14);

32- atsakovė J. V. dirba ( - ) visuomenės sveikatos priežiūros specialiste-dietiste, 0,25 etato, jos darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių – 274,50 Lt) (t. 1, b.l. 113);

33- pagal ieškovo V. Ž. pateiktas turto ir pajamų deklaracijas: 1999 m. pradžioje ieškovo turtas ir piniginės lėšos buvo 134441,00 Lt vertės, metų pabaigoje – 145201,00 Lt (su darbo santykiais susijusios ieškovo pajamos – 15340,00 Lt be mokesčių); 2003 m. pabaigoje ieškovas turėjo 97000,00 Lt piniginių lėšų (40000,00 Lt banke, 57000,00 Lt ne banke) ir 100000,00 Lt vertės sodo namelį; 2004 m. su darbo santykiais susijusios ieškovo apmokestinamos pajamos – 3232,77 Lt, nekilnojamojo daikto, privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos – 102721,00 Lt, kitos neapmokestinamos pajamos – 3335,16 Lt; 2005 m. su darbo santykiais susijusios ieškovo apmokestinamos pajamos – 2456,03 Lt; 2006 m. ieškovo neapmokestinamos pajamos – 3480,00 Lt (pajamos iš pelno po apmokestinimo) ir nekilnojamojo daikto, privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos – 173000,00 Lt; 2007 m. ieškovo pajamos – 3840,00 Lt; 2008 m. – 2053,58 Lt; 2009 m. – 5000,00 Lt ir 4000,00 Lt (t. 2, b.l. 14-37, 58-59, 111-116);

34- ieškovas V. Ž. 2004-06-15 pirkimo-pardavimo sutartimi išsimokėtinai savo ir buvusios sutuoktinės B. Ž. vardu pardavė bendrąja jungtine nuosavybės teise valdomą 0,0663 ha žemės ūkio paskirties (sodo) sklypą Jonavos rajone už 40000,00 Eur (138112,00 Lt) (t. 1, b.l. 160-164), ieškovui atiteko 20000,00 Eur (69056,00 Lt), 2006-12-20 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas V. Ž. pardavė asmeninės nuosavybės teise valdomą 0,0705 ha žemės sklypą Ukmergėje už 173000,00 Lt (t. 1, b.l. 155-159, t. 2, b.l. 57);

35- pagal ieškovo V. Ž. kredito įstaigoje turimos banko sąskaitos 2003-2006 ir 2008 m. įrašus matyti, kad ieškovas nuolat gaudavo su darbo santykiais susijusių pajamų – apie 180,00 Lt per mėnesį iš VšĮ Ukmergės ligoninės, apsipirkdavo Senukų prekybos centre, išleisdavo apie 250,00 Lt kiekvieną kartą, ypač dažnai apsipirkdavo 2004 m., nuo vasaros iki metų pabaigos, net po kelis kartus per dieną, kartais išleisdavo daugiau negu 1000,00 Lt, taip pat apsipirkinėjo Statybų panoramos centre (t. 2, b.l. 6-13);

36- pagal VSDFV 2013 m. pateiktus duomenis atsakovės J. V. darbinė veikla: nuo 1999-01-08 iki 2001-03-28 dirbo pagal patentą; nuo 2001-05-25 iki 2001-09-05 – UAB „( - )“; nuo 2001-12-01 iki 2002-02-28 pagal verslo liudijimą (vertėsi kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla); nuo 2012-03-01 iki 2012-12-31 ( - ); nuo 2012-07-28 iki 2012-12-30 pagal verslo liudijimą; nuo 2013 m. – ( - ) (t. 2, b.l. 73, t. 1, 78);

37- atsakovė J. V. 2006 m. susirgo ir buvo operuota (t. 2, b.l. 157-158, t. 3, b.l. 4), 2006-04-11 tapo neįgalia, iš dalies darbinga, darbingumo lygis – 50 % (t. 1, b.l. 76-77, 79-81);

38- pagal VSDFV 2013 m. pateiktus duomenis atsakovei J. V. buvo mokama netekto darbingumo pensija, nuo 2006-04-11 iki 2008-12-31 iš viso jai išmokėta 3642,10 Lt (vidutiniškai apie 110,00 Lt per mėnesį) (t. 3, b.l. 49-53);

39- 2000 m., teismo sprendimu, buvo nutraukta atsakovės J. V. santuoka, o santuokoje įgytas turtas buvo padalintas 2005 m. teismo sprendimu: atsakovei atiteko dalis kilnojamųjų daiktų, iš kurių vienas vertingesnis – 1500,00 Lt vertės lengvasis automobilis; nekilnojamasis turtas atsakovei neatiteko, tačiau jai buvo priteista 16000,00 Lt dydžio piniginė kompensacija (t. 1, b.l. 99-111);

40- atsakovė J. V. pateikė teismui kredito įstaigų mokėjimų nurodymus, iš kurių matyti, kad 2007-02-01 ji iš vienos jos vardu atidarytos kredito įstaigos sąskaitos į kitą jos vardu atidarytą kredito įstaigos sąskaitą pervedė 17000,00 Lt, 2007-03-27 – 12000,00 Lt (t. 1, b.l. 86-87);

41- atsakovė J. V. pateikė teismui UAB Senukų prekybos centro išduotą prekių, įsigytų naudojantis atsakovei išduota šio prekybos centro lojalumo kortele, sąrašą. Iš jo matyti, kad nuo 2006-09-02 iki 2010-10-25 iš viso įsigyta prekių už 1257,44 Lt: tualetinis popierius, gaivikliai, vazonai, šluostės, žemė gėlėms. Be to, įsigyti: indai šaldytuvui, bulvių trintuvė, lygintuvas, židinio malkinė, įrankių židiniui komplektas, rankenėlės baldams, montažinės putos (t. 1, b.l. 92-94);

42- atsakovė J. V. pateikė teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog ji 2010 m. pavasarį užsakė rolėtus plastikiniams langams, jų transportavimą ir montavimą adresu: ( - ), užsakyti darbai buvo atlikti, apmokėti – atsakovės (t. 1, b.l. 88-92);

43- atsakovė J. V. pateikė teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog ji 2011 m. vasarą-rudenį užsakė ir sumokėjo už baldus: 160×200 cm lovą (823,53 Lt vertės) ir valgomojo komplektą (stalas ir keturios kėdės, 872,02 Lt vertės), nurodant baldų pristatymo vietą: ( - ) (t. 1, b.l. 95-96);

44- pagal 2013 m. duomenis atsakovės J. V. vardu yra registruotos dvi transporto priemonės: 2003 m. laidos „Opel, Vectra“ (įsigytas 2008 m.), ir 2000 m. laidos „Fiat, Brava“ (įsigytas 2010 m.) (t. 1, b.l. 134);

45- ieškovas V. Ž. pateikė teismui jo ir TEO LT, AB 2011-10-12 sudarytas Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų ir Interneto ir daugiakanalės televizijos paslaugų sutartis. Nurodytų paslaugų teikimo vieta ? ( - ) (t. 1, b.l. 41-42). Be to, iš ieškovo V. Ž. pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog iš tiesų ieškovas V. Ž. 2012-08-28, 2012-10-24, 2012-11-30, 2013-01-03 mokėjo už komunalines paslaugas, teikiamas adresu: ( - ): 266,32 Lt + 57,21 Lt + 123,11 Lt (už gamtines dujas, su 0,80 Lt aptarnavimo mokesčiu), 92,00 Lt + 201,82 Lt (už elektros energiją su 0,80 Lt aptarnavimo mokesčiu), 29,02 Lt (už šiukšlių išvežimą pagal sąskaitą už 2012 m. liepos mėnesį ir įsiskolinimas, su 0,85 Lt aptarnavimo mokesčiu) (t. 1, b.l. 43-49);

46-

47Kauno apskrities VPK Kaišiadorių r. PK atsakovės J. V. iniciatyva buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ieškovo V. Ž. atžvilgiu dėl galimo smurto 2012-09-04 atsakovės atžvilgiu (t. 1, b.l. 67-69, 112). Ieškovas V. Ž. dėl 2012-09-04 patirtų sužalojimų kreipėsi į teismo medicinos ekspertus, sužalojimai įvertinti nežymiu sveikatos sutrikdymu, tačiau jį sužalojusio asmens ieškovas nenurodė (t. 1, b.l. 150-151). Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2012-12-07 nutartimi atmetė ieškovo V. Ž. skundą dėl ikiteisminio tyrimo tyrėjo 2012-09-06 nutarimo skirti ieškovui kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Kauno apygardos teismas 2013-01-09 nutartimi pakeitė Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012-12-07 nutartį ir ieškovo skundą tenkino iš dalies dėl ikiteisminio tyrimo tyrėjo nutarimo ir rašytinio pasižadėjimo prieštaringumo ? panaikino įpareigojimą ieškovui nepasišalinti ir nesilankyti adresu: ( - ) (t. 1, b.l. 50-51).

48Patikslintas ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.

49Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. Lietuvos Respublikos CPK 176 str. nuostatomis, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 12 ir 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (Lietuvos Respublikos CPK 182 str.). Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

50Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

51Nagrinėjamu atveju ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V. ginčo esmė – įgyto ir ieškovo vardu registruoto turto (žemės sklypo ir gyvenamojo namo) teisinis statusas, t.y. ginčas susijęs su kartu gyvenančių nesusituokusių asmenų (sugyventinių) turtinius santykius reglamentuojančių teisės normų aiškinimu ir taikymu. Tokių asmenų (sugyventinių) turtiniams santykiams netaikomos teisės normos, reglamentuojančios sutuoktinių turto teisinį statusą. Nurodytus teisinius santykius reglamentuojantis Lietuvos Respublikos CK 3-osios knygos VI dalies XV skyrius dar negalioja, nes dar nėra priimta specialaus įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimo tvarką (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 28 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 74-2262). Pagal kasacinio teismo praktiką tokių asmenų turtinių santykių apsaugai į bendrai įgytą turtą taikytinos Lietuvos Respublikos CK 4-osios knygos normos, kuriose nustatyta bendroji nuosavybės teisė bendraturčiams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. Z. v. R. A. L., byla Nr. 3K-7-332/2006, ir kt.). Nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu teismui yra pakankamas pagrindas pripažinti buvus tokių asmenų susitarimą dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. V. S., byla Nr. 3K-3-1029/2001; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. J. v. L. L., byla Nr. 3K-3-235/2008; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. v. O. D. V., byla Nr. 3K-3-134/2011; kt.). Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties rašytinės formos sudarymo pagal įstatymą reikalavimas (Lietuvos Respublikos CK 6.969 str. 4 d.) gyvenimiškai nevykdomas, bet tai per se nedaro šios sutarties negaliojančios, nes tik Lietuvos Respublikos CK 1.93 str. 1 d. atveju, t.y. kai toks padarinys įsakmiai nustatytas įstatymuose, sandorio formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Jeigu rašytinės jungtinės veiklos sutarties nesudaryta, tai tokios sutarties sudarymas ir vykdymas gali būti patvirtintas kitomis įstatymo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (šalių paaiškinimais, netiesioginiais rašytiniais įrodymais ir pan.). Taigi nesusituokusių asmenų (sugyventinių) gyvenimas drauge, bendro ūkio tvarkymas, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu gali būti įrodinėjamas visais įmanomais įrodymais. Įstatymuose nenustatyta draudimo, eliminuojančio tam tikrus įrodymus, jų rūšis ar grupes. Aplinkybė, kad šalis sieja jungtinės veiklos (partnerystės) teisiniai santykiai, nereiškia, kad visas šios sutarties galiojimo metu bet kurio iš jos dalyvių įgytas turtas ex-ante bus laikomas jų bendrąja daline nuosavybe ir kad šalys negali įgyti tam tikro turto asmeninės nuosavybės teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. M. K. T., byla Nr. 3K-3-482/2010). Jungtinės veiklos, kaip ir bet kurios kitos sutarties, dalyviai turi teisę susitarti, kokį turtą įgyti bendrosios dalinės nuosavybės teise, o koks turtas nebus laikomas jungtinės veiklos rezultatu. Sutarties dalyvių įnašai yra laikomi lygiais, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip, o, priklausomai nuo dalyvavimo lėšomis, turtu, asmeniniu įnašu, atsižvelgiant į bendro ūkio tvarkymą, kiekvienam dalyviui sukuriama atitinkama nuosavybės teisės dalis. Sugyventinių turtas, nors nuosavybės teise įregistruotas vieno iš jų vardu, gali būti pripažintas bendrąja daline nuosavybe, jeigu įrodoma, kad toks turtas buvo įgytas abiejų sugyventinių iš bendrų lėšų ir jų naudojamas. Atsižvelgiant į tai, kaip ir kiekvienos civilinės sutarties atveju, būtina nustatyti, į ką buvo nukreipta sutarties šalių valia, t.y. dėl kokio konkretaus turto (ar dėl viso tokių santykių metu įgyto turto) įgijimo ar tvarkymo bendrosios nuosavybės teise buvo susitarta. Akcentuotina, kad įrodyti bendrosios dalinės nuosavybės sukūrimą turi asmuo, kuris ginčija kito asmens, įregistravusio nuosavybę savo vardu, nuosavybės dalį.

52Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V., liudytojų I. K., E. J., I. Ž. A., T. J., A. A., V. A., V. Ž., K. S., O. J., S. J., J. V., R. A., P. Š. ir S. K. paaiškinimus, bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus rašytinius įrodymus bei teisiškai reikšmingų kriterijų visumą, daro išvadą, kad nors ieškovas V. Ž. ir atsakovė J. V. nebuvo susituokę, tačiau nuo 2000-03-08 iki 2012-09-04 gyveno kartu ir turėjo tarpusavio santykius artimus šeimyniniams, t.y. buvo sugyventiniai: jie kartu keitė gyvenamąją vietą, rūpinosi bendra buitimi ir poilsiu, vienas kito sveikata bei turto įsigijimu, jo priežiūra ir išlaikymu, aplinkiniams demonstravo artimą emocinį ryšį ir leido suprasti juos esant pora. Nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu teismui yra pakankamas pagrindas pripažinti buvus tokių asmenų susitarimą dėl jungtinės veiklos (partnerystės) sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę.

53Nors ieškovas V. Ž. kategoriškai neigė jo ir atsakovės J. V. artimus šeimyniniams santykius bei bendro ūkio vedimą, tačiau tai įrodyta bylos nagrinėjimo teisme ištirtais įrodymais: atsakovės J. V. paaiškinimais, kuriais teismas tiki, nes jie labiau atitinka bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus kitus įrodymus ir jiems neprieštarauja; atsakovės J. V. ir jos dukters gyvenamosios vietos deklaravimu ieškovo vardu registruotame gyvenamajame name (t. 1, b.l. 65-66, 148-149); 2000-2010 m. fotografijomis (t. 3, b.l. 6-43); atsakovės ieškovui pirktu dovanų kuponu poilsiui (t. 1, b.l. 93-94); ieškovo sąskaitos kredito įstaigoje išrašais (t. 2, b.l. 6-13); atsakovei išduotos prekybos centro lojalumo kortelės išrašu (t. 1, b.l. 92-94); atsakovės buičiai skirtų daiktų užsakymais (rolėtų, lovos) (t. 1, b.l. 88-92, 95-96), liudytojų parodymais: I. K. (atsakovė gyveno kartu su ieškovu, tvarkėsi namuose, darė valgyti, kartu su ieškovu dalyvaudavo įvairiose šeimos šventėse); T. J. (jis atliko ieškovo ir atsakovės gyvenamojo namo apdailos darbus. Atsakovė nuolat bendravo su darbininkais, atveždavo jiems trūkstamų statybinių medžiagų, pamaitindavo. Nurodymus darbininkams duodavo abu: ir ieškovas, ir atsakovė); A. A. (ji kartu su sutuoktiniu V. A. nuomojosi gyvenamąjį namą, nuomos klausimą sprendė su abiem: ir su ieškovu, ir su atsakove. Ieškovas pristatė jiems atsakovę kaip savo antrą pusę, todėl ji su sutuoktiniu manė, kad ieškovas ir atsakovė taip pat yra sutuoktiniai. Ieškovas ir atsakovė kartu atvykdavo pasižiūrėti kaip jiems sekasi ir jie pas juos svečiuodavosi. Kai jie išsikėlė, ieškovas ir atsakovė ketino namą renovuoti, pasakojo, ką ketina atlikti, kalbėjo už abu. Atsakovė ruošdavo valgį statybininkams, atveždavo iš Kauno statybinių medžiagų, tarėsi su ja dėl užuolaidų, spalvų, rodydavo jai namus, atliktus darbus, įsigytus naujus daiktus. Jai nekilo klausimų dėl ieškovo ir atsakovės santykių: jie gyveno kartu, kartu miegojo, kartu vykdavo į pobūvius, šiltai bendravo, dažnai pasibučiuodavo); V. A. (jis kartu su sutuoktine A. A. nuomojosi gyvenamąjį namą, suprato, kad tai ieškovo ir atsakovės bendras turtas. Ieškovas ir atsakovė jam atrodė kaip vyras ir žmona, buvo meilūs vienas kitam. Jiems išsikėlus, gyvenamąjį namą ieškovas ir atsakovė rekonstravo kartu); V. Ž. (ji tvarkė ieškovo ir atsakovės namus apie penkerius metus, gal nuo 2005 m. Jai atrodė, kad ieškovas ir atsakovė yra vyras ir žmona, puikiai sutarė, kartu su jais dar gyveno dukra, turėjo savo kambarį. Name buvo vienas miegamasis. Jai tvarkant namus, namo rekonstrukcija dar nebuvo baigta. Pinigus ji pasiimdavo pati iš sutartos vietos. Kada reikia pasiimti pinigus, pasakydavo ir ieškovas, ir atsakovė); K. S. (ji suprato, kad ieškovas ir atsakovė yra sutuoktiniai, turi bendrus gražius namus Rumšiškėse, kuriuos kartu įsigijo, puikiai sutarė, ieškovas atvykdavo pasiimti atsakovės po darbo, kartu pietaudavo. Tuo metu atsakovė gerai uždirbo, turėjo daug klientų ir daug dirbo, nuo ryto iki vakaro, turėjo galimybių išsigyti namus ir juos įrengti. Ji kartu su atsakove rinko namams duris, tarėsi dėl žaliuzių spalvų); O. J. (bendravo šeimomis, kartu leido laiką, atostogaudavo ir švęsdavo įvairias šventes, ieškovas ir atsakovė buvo kaip sutuoktiniai, buvo pagarbūs vienas kitam, ieškovas sakydavo, kad atsakovė yra jo mylimoji, jo žmona. Ji žinojo, kad jie nesusituokę ir laukė vestuvių, atrodė, kad vestuvės turėtų įvykti. Jie abu kartu rekonstravo gyvenamąjį namą, atsakovė aktyviai dalyvavo namo rekonstrukcijoje, rodė jai atliktus darbus); S. J. (atsakovė ieškovą pristatė kaip mylimą vyrą, su kuriuo ruošiasi gyventi visą likusį gyvenimą. Ieškovas aprodė jam Rumšiškėse įsigytą gyvenamąjį namą (tuo metu labiau panašesnį į tvartą), sakė, kad atsakovė užsakė projektą, kad ketina rekonstruoti. Matydamas ieškovo ir atsakovės bendravimą, atliktus gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbus, jis suprato, kad ieškovas ir atsakovė yra kaip vyras ir žmona, jie kartu miegodavo, ir kad rekonstruojamas namas yra jų bendras būstas. Ieškovas ir atsakovė nesiruošė skirtis, buvo labai įsimylėję, namą rekonstravo savo šeimai. Atsakovė aktyviai dalyvavo namo rekonstrukcijos darbuose, buvo atsakinga už interjerą ir dizainą, namų aplinką); J. V. (ieškovas ir atsakovė jau apie 10 m. yra jos kaimynai, visada labai gražiai bendravo, ji juos laikė pora, šeima. Ji su sutuoktiniu ilgą laiką nežinojo, kad jie nesusituokę, tai sužinojo prieš kokius 3 m. ir labai nustebo. Namo rekonstrukciją darė abu: ir ieškovas, ir atsakovė. Atsakovė prižiūrėdavo statybininkus, juos auklėjo, organizuodavo, atveždavo statybinių medžiagų); R. A. (dar sodo namelyje ieškovas gyveno su atsakove, kaip vyras ir moteris, susimetę, kaip sugyventiniai, jų santykiai buvo geri. Jie bendravo šeimomis, kartu švęsdavo šventes. Ieškovas sakydavo, kad atsakovė yra jo moteriškė, jo ponia. Ieškovas išmano statybos reikalus, yra prašęs jo patarimo, sprendimus dėl namo rekonstrukcijos darbų priimdavo vienas ieškovas. Nuolat gyvenamojo namo rekonstrukcijos darbuose jis nedalyvavo, o kai dalyvavo (du-tris kartus talkose) – atsakovės nematė, ji neprisidėjo prie darbų, tačiau namuose triūsė ir visiems ruošė valgį); P. Š. (kartu su sūnumi ir ieškovu dirbo rekonstruojant gyvenamąjį namą, grindis dėjo, apšiltino namą, dengė stogą, vykdė ieškovo nurodymus. Ar kokius nors nurodymus jiems duodavo atsakovė, nepamena, bet jei moteris prašo, padaro. Statybines medžiagas atveždavo specialus transportas, atsakovė gal kokį dažų kibiriuką buvo atvežusi, kartais atveždavo statybinių medžiagų, bet ne gipso plokštes. Statybines medžiagas jis pats rinko su ieškovu prekybos centre, ieškovas pirko. Pinigus už darbus jam sumokėdavo ieškovas. Paklaustas, liudytojas atsakė, kad jis supratęs, jog ieškovas ir atsakovė yra šeima. Atsakovė kartais juos pamaitindavo, o talkų metu atsakovė triūsė virtuvėje, ruošė valgį ir visus vaišino) ir S. K. (ieškovė su atsakovu gyveno kaip partneriai, šis ryšys jiems abiem buvo naudingas. Jam iš ieškovo ir atsakovės kalbų (kivirčų) žinoma, kad ieškovo ir atsakovės biudžetai buvo atskiri, visus pinigus uždirbo ieškovas, už viską mokėjo ieškovas, o atsakovė niekur nedirbo ir neturėjo pinigų, skundėsi, kad ieškovas tapo šykštus. Ieškovas yra skundęsis jo sutuoktinei, kad, pašlijus santykiams, ieškovas atsakovei turi už viską susimokėti, net už seksą. Atsakovė spaudė ieškovą tuoktis, tačiau šis nenorėjo. Visus gyvenamojo namo rekonstrukcijos klausimus tvarkė ieškovas, jis konsultavosi su juo, jiems kalbant dalyvaudavo ir atsakovė, pasakydavo savo nuomonę, bet kas priimdavo sprendimus, jis nežino).

54Liudytoja I. Ž. A. yra ieškovo V. Ž. dukra, o liudytoja E. J. yra atsakovės J. V. dukra. Jų paaiškinimai kardinaliai skiriasi, atsižvelgiant į tai, labiau tikėtina, kad kiekviena iš jų yra suinteresuota padėti tėvui ar motinai, todėl teismas jų paaiškinimais nesivadovauja. Teismas taip pat nesivadovauja teismui pateiktais rašytiniais ieškovo buvusios sutuoktinės B. Ž. paaiškinimais, nes labiau tikėtina, kad ieškovo buvusi sutuoktinė taip pat yra suinteresuota padėti ieškovui, nes teismo posėdžio metu ieškovas nurodė, kad po mirties ginčo objektus ketina testamentu palikti jų dukterims.

55Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, jog 2004-02-03 0,1950 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 1960 (t. 1, b.l. 165-168) sudarymo metu nurodytame žemės sklype buvo nebaigtas statyti gyvenamasis namas, nors įrašų apie jį Nekilnojamojo turto registre nebuvo. Apie nebaigtą statinį nurodytame žemės sklype neužsiminta ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje. Pagal sandorio sudarymo metu galiojančias teisės aktų nuostatas – Lietuvos Respublikos CK 6.395 str. 1 d. – parduodant žemės sklypą, kuriame yra pastatų, statinių, įrenginių, sodinių ar kitokių objektų, sutartyje turi būti aptartas nuosavybės teisės į juos perėjimo klausimas. Jeigu šis klausimas sutartyje neaptartas, laikoma, kad nuosavybės teisė į parduotame žemės sklype esančius pastatus, statinius, įrenginius, sodinius ir kitokius objektus perėjo žemės sklypo pirkėjui. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog 2004-02-03 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 1960 buvo įsigytas ir žemės sklypas, ir jame esantis nebaigtas statinys – gyvenamasis namas.

56Nors ieškovas V. Ž.: kategoriškai neigė, jog buvo su atsakove J. V. sutaręs dėl žemės sklypo ir jame buvusio nebaigto statyti gyvenamojo namo pirkimo jų bendriems poreikiams; tvirtino, jog šiuos objektus jis įsigijo su buvusių savininkų teise atpirki parduotus daiktus; tikino, kad pirkimo-pardavimo sutartyje buvo nurodyta tik simbolinė kaina, o jis už sodybą yra sumokėjęs ne tik 5000,00 Lt, bet ir papildomus 60000,00 Lt, tačiau šiuos ieškovo teiginius paneigia bylos nagrinėjimo teisme ištirti įrodymai:

57- liudytojas I. K. teisme nurodė, kad ieškovas V. Ž. už ginčo objektus jam sumokėjo 5000,00 Lt grynais, kuriuos jis išsiuntė JAV gyvenantiems atstovaujamiesiems – Ž.ir I. P.. Apie papildomų 60000,00 Lt sumokėjimą I. P. motinai jis nieko nežino. Liudytojas teigė, kad iš tiesų jo atstovaujamieji, Ž. ir I. P., buvo sutarę su ieškovu V. Ž., jog galės atpirkti perleistus nekilnojamuosius daiktus, jei jiems tektų sugrįžti į Lietuvą. Šio liudytojo teiginiai iš dalies patvirtina ieškovo nurodytas aplinkybes dėl buvusių savininkų teisės susigrąžinti perleistus daiktus, tačiau tai prieštarauja 2004-02-03 pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. 1960 (t. 1, b.l. 165-168), t.y. ieškovo nurodyta sąlyga – buvusių savininkų teisė susigrąžinti perleistus daiktus – sutartyje neaptarta. Šiuo atveju nurodyta rašytinė nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis turi didesnę įrodomąją galią. Nėra pateikta jokių objektyvių duomenų, kad ieškovas už ginčo objektus yra sumokėjęs papildomus 60000,00 Lt. Labiau tikėtina, kad taip nebuvo, nes pagal 2003-09-11 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2-3808 nurodytą žemės sklypą – 0,1950 ha (unikalus Nr. ( - )) I. P. įsigijo už 4844,00 Lt (t. 2, b.l. 3);

58- bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad ieškovas V. Ž. ir atsakovė J. V. turėjo tarpusavio santykius artimus šeimyniniams ir vedė bendrą ūkį, t.y. tarp jų susiklostė ne tik asmeniniai neturtiniai, bet ir asmeniniai turtiniai santykiai. Taip pat nustatyta, kad įsigytas žemės sklypas ir jame nebaigtas statyti gyvenamasis namas buvo panaudoti ieškovo ir atsakovės bendram gyvenimui. Atsakovė J. V. teismui nurodė, kad iš pat pradžių nei ji, nei ieškovas V. Ž. neskirstė turimų gėrybių į jos ir į jo. Ieškovas buvo daugiau užimtas darbe, todėl visus buities rūpesčius tvarkė ji, o jis rūpinosi materialine puse – uždirbdavo pinigus. Iš pat pradžių ji su ieškovu buvo sutarę, kad į bendrą dėžutę kiekvienas iš jų dės po vienos dienos uždarbį – maistui per savaitę. Kiek vėliau ieškovas pasakė, kad taip elgtis nesąžininga, kad jai pinigais prie maisto prisidėti nebereikia, nes tuo metu ji dar ir dukra rūpinosi. Be to, ieškovas mokėjo ir komunalinius mokesčius, niekada iš jos nereikalavo prisidėti, nors ji jam ir siūlė, tačiau jis atsakydavo, kad jos pajamos yra gerokai mažesnės. Visų atostogų užsienyje išlaidos taip pat būdavo apmokamos ieškovo. Šių atsakovės teiginių ieškovas V. Ž. nepaneigė, o ir pats patvirtino – mokėjo komunalinius mokesčius, duodavo pinigų maistui ir namų apyvokos daiktams, dengė atostogų, pramogų ir sveikatos išlaidas. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, jog labiau tikėtina, kad ieškovas V. Ž. ir atsakovė J. V. buvo sutarę, jog prie abiejų jų materialinės gerovės kiekvienas iš jų prisidės ne lygiomis dalimis, o pagal išgales, t.y. ieškovas – daugiau, atsakovė – mažiau. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas sprendžia, jog labiau tikėtina, kad ieškovas V. Ž. ir atsakovė J. V. buvo sutarę dėl ginčo daiktų įsigijimo bendriems poreikiams tenkinti, taip pat sutarė ir dėl žemės sklypo padidėjimo (2004-02-03 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 1960 įsigyta 0,1950 ha žemės, o iki 0,2349 ha žemės sklypas padidėjo 2005-10-05 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2-6589 (t. 1, b.l. 6-7, 38-39, 153-154).

59Nors ieškovas V. Ž. tvirtino, jog atsakovė J. V. visiškai neprisidėjo prie ginčo daiktų įsigijimo ir jų pagerinimo ir net neturėjo tokių galimybių, tačiau šiuos ieškovo teiginius paneigia bylos nagrinėjimo teisme ištirti įrodymai: atsakovės J. V. paaiškinimai, kuriais teismas tiki, nes jie labiau atitinka bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus kitus įrodymus ir jiems neprieštarauja; atsakovės J. V. darbinę veiklą ir nedarbingumą patvirtinantys duomenys (t. 1, b.l. 76-77, 78-81, 113, t. 2, b.l. 73, t. 3, b.l. 49-53) – vis tik atsakovė ne visą laiką nedirbo ir turėjo šiokių tokių pajamų; atsakovės turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai (t. 1, b.l. 99-111, 86-87) – po santuokos nutraukimo jai teko dalis turto (1500,00 Lt vertės automobilis ir 16000,00 Lt kompensacija); atsakovei išduotos prekybos centro lojalumo kortelės išrašas (t. 1, b.l. 92-94); atsakovės buičiai skirtų daiktų užsakymai (rolėtų, lovos) (t. 1, b.l. 88-92, 95-96), liudytojų I. K., T. J., A. A., V. A., V. Ž., K. S., O. J., S. J., J. V., R. A., P. Š. ir S. K. parodymai. Tai, kad atsakovė J. V. dirbo įvairius namų ruošos darbus, pirko buičiai skirtus namų apyvokos daiktus, taip pat gyvenamojo namo rekonstrukcijai reikalingas statybines medžiagas, teismo posėdžio metu pripažino ir pats ieškovas V. Ž.. Teismas ieškovo V. Ž. pateiktą 2012 m. sausio mėnesio atsakovės J. V. išrašytą sąskaitą už teikiamas paslaugas (t. 1, b.l. 152) vertina kaip ieškovo ir atsakovės pašlijusių santykių aiškinimąsi, tačiau ne kaip įprastą šalių gyvenimo ritmą patvirtinantį įrodymą.

60Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, ieškovo V. Ž. vardu registruoti ginčo daiktai: 0,2349 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamasis namas (unikalus Nr. ( - )), esantys adresu: ( - ), pripažintini ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V. bendrąja daline nuosavybe.

61Bylos nagrinėjimo teisme metu buvo nustatyta, jog ieškovas V. Ž. ir atsakovė J. V. buvo sutarę dėl jungtinės veiklos, jog prie abiejų jų materialinės gerovės kiekvienas iš jų prisidės ne lygiomis dalimis, o pagal išgales, t.y. ieškovas – daugiau, atsakovė – mažiau. Ši aplinkybė, pripažinus ginčo daiktus šalių bendrąja daline nuosavybe, svarbi nustatant kiekvieno bendrasavininkio dalį.

62Neginčytinai bylos nagrinėjimo teisme metu įrodyta, kad ieškovo V. Ž. turtinė padėtis visada buvo žymiai geresnė negu atsakovės J. V. (t. 1, b.l. 40, 155-159, t. 2, b.l. 6--37, 57-59, 111-116) ir ieškovas į sodybos sukūrimą investavo daugiau piniginių lėšų negu atsakovė, tačiau mažiau savo darbo. Šios aplinkybės neginčija nei ieškovas V. Ž., nei atsakovė J. V.. Teismo posėdžio metu atsakovė pripažino, kad ieškovas prie jų bendros materialinės gerovės prisidėjo daugiau nei ji, tačiau ji prie bendros materialinės gerovės prisidėjo ne tik materialiai, bet ir savo darbu. Ieškovė nurodė, kad ginčo daiktų įsigijimui ir jų pagerinimui ji išleido po santuokos nutraukimo turėtas asmenines lėšas: 2000,00 Lt, kuriuos gavo pardavusi asmeninį automobilį, ir 35 proc. 16000,00 Lt kompensacijos, t. y. apie 5600,00 Lt. Įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad iš viso atsakovė J. V. prie sodybos įsigijimo ir jos pagerinimo, tiksliau – prie gyvenamojo namo rekonstrukcijos pradžios, prisidėjo apie 7600,00 Lt dydžio asmeninėmis lėšomis, gautomis po 2000 m. santuokos nutraukimo. Be to, įvertinęs bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtus įrodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovė J. V. prie sodybos pagerinimo prisidėjo neženkliais pirkiniais, taip pat ir kasdieniu savo darbu: statybinių darbų planavimu, jų organizavimu, statybinių medžiagų parūpinimu, statybininkų priežiūra ir maitinimu, interjero kūrimu ir jo detalių parinkimu bei nupirkimu, tvarkymo, švarinimo darbais ir pan.

63Atsižvelgus į visas aplinkybes, gyvenamojo namo rekonstrukcijos ir jo aplinkos sutvarkymo trukmę (2004-2007 m.), atsakovės sveikatos būklę (sunkiai susirgo tik 2006 m.), įdėtą atsakovės triūsą (bent jau apie 700 dienų), gyvenamojo namo rekonstrukcijos sąnaudas (apie 200000,00 Lt), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, atsakovei J. V. pripažintinos nuosavybės teisės į 1/3 0,2349 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir 1/3 gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu: ( - ), o V. Ž. pripažintinos nuosavybės teisės į 2/3 dalis 0,2349 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir 2/3 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu: ( - )

64Bylos nagrinėjimo teisme metu, atsižvelgus į priešieškinio reikalavimus, atsakovei J. V. buvo siūloma pareikšti reikalavimą ir dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, tačiau toks reikalavimas nebuvo pareikštas. Be to, nagrinėjamu atveju nespręstinas nei naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarkos, nei kompensacijos priteisimo klausimas, nes tokie reikalavimai nebuvo nepareikšti.

65Pripažinus ieškovo V. Ž. vardu registruotus 0,2349 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu: ( - ), ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V. bendrąja daline nuosavybe, ieškovo reikalavimas iškeldinti atsakovę iš nurodyto gyvenamojo namo su visais atsakovės asmeniniais daiktais, nesuteikiant atsakovei kitos gyvenamosios vietos, atmestinas, užtikrinant atsakovės, kaip savininkės teises (Lietuvos Respublikos CK 4.93 str.).

66Ieškovas V. Ž. prašo teismo priteisti iš atsakovės J. V. 1691,18 Lt nuostolio atlyginimo už laikotarpį nuo 2012-09-06 iki 2013-01-09, kai ikiteisminį tyrimą atliekančio tyrėjo 2012-09-06 nutarimu jis buvo įpareigotas negyventi jam priklausančiame name, esančiame adresu: ( - ), tačiau privalėjo sumokėti ir sumokėjo visus komunalinius mokesčius už šį laikotarpį, t.y. sumokėjo už tuo metu name gyvenusios atsakovės J. V. gerovę: 293,02 Lt už elektros energiją; 445,84 Lt už gamtines dujas; 37,56 Lt už šiukšlių išvežimą; 69,00 Lt už fiksuoto telefono ryšį (17,25 Lt/mėn.); 127,68 Lt už skaitmeninę televiziją (31,92 Lt/mėn.); 118,08 Lt už internetą (29,52 Lt/mėn.); 600,00 Lt už malkas (150,00 Lt/ 1 m3). Atsakovė J. V. visiškai nesutinka su šiuo ieškovo V. Ž. reikalavimu ir prašė jį atmesti, nes ji rūpinosi jų bendru turtu, o internetu niekada nesinaudojo.

67Pažymėtina, kad nurodytu laiku ? 2012-09-06 – jau buvo nutrūkusi ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V. partnerystė, tačiau teismui pripažinus ginčo daiktus abiejų šalių bendrąja daline nuosavybe, šalis vis tik siejo bendraturčių santykiai.

68Bendrosios nuosavybės teisę, naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja nuosavybe bei bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos CK 4-osios knygos 5-o skyriaus 4-o skirsnio normos.

69Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.37 str. 1 d. nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t.y. ar nuosavybė yra asmeninė, ar bendroji. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.72 str. 1 d. bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.73 str. 1-2 d. bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita. Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats (bendraturčių), naudai.

70Lietuvos Respublikos CK 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Šioje teisės normoje įtvirtintas proporcingumo principas, kuris reiškia, kad kiekvieno patalpų savininko bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra nustatoma kaip atitinkama proporcija.

71Pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų praktiką prie bendro daikto, nagrinėjamu atveju – prie gyvenamojo namo, išlaikymo ir išsaugojimo nepriskiriami mokesčiai/ įmokos, susijusios su asmenų poreikių tenkinimu ? tai paslaugų vartojimo santykiai, kuriuos reglamentuoja ne daiktinės, o prievolių teisės normos. Tai apsprendžia dvejopa namo gyventojų padėtis: vienu metu jie yra paslaugų vartotojai ir savininkai. Tokiu atveju dalis paslaugų yra apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų. Kita dalis, kurią sudaro namo, kaip daikto, išlaikymo resursai, turi būti apmokėta namo savininkų.

72Pažymėtina, kad nurodytu laiku (nuo 2012-09-06 iki 2013-01-09) tiek ieškovui V. Ž., tiek atsakovei J. V., kaip ginčo daiktų bendrasavininkams, galiojo pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas gyvenamajam namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (Lietuvos Respublikos CK 4.82 str. 3 d.). Ta aplinkybė, kad ieškovas tuo metu name negyveno, šios pareigos nepanaikina. Tokiu atveju iš atsakovės J. V. priteistina tik 1/3 dalis išlaidų už gyvenamojo namo šildymą: malkomis (200,00 Lt) ir dujomis (148,62 Lt), bei šiukšlių išvežimą (12,52 Lt). Nors fiksuoto telefono ryšio, skaitmeninės televizijos ir interneto paslaugas užsisakė ieškovas V. Ž. (t. 1, b.l. 41-42), tačiau, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, kai dalimi ieškovo užsakytų paslaugų naudojosi atsakovė, iš atsakovės priteistinos fiksuoto telefono ryšio ir skaitmeninės televizijos paslaugų išlaidos (69,00 Lt + 127,68 Lt), taip pat 293,02 Lt už atsakovės suvartotą elektros energiją. Iš viso iš atsakovės J. V. ieškovui V. Ž. priteistina 850,84 Lt nuostolių atlyginimo.

73Patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 20 proc.) iš atsakovės J. V. priteistinos ieškovo V. Ž. turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai ieškinio patenkintų reikalavimų daliai – 38,92 Lt žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d.) (t. 1, b.l. 5, 37).

74Priešieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 67 proc.) iš ieškovo V. Ž. priteistinos atsakovės J. V. turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai priešieškinio patenkintų reikalavimų daliai – 67,00 Lt žyminio mokesčio.

75Patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 20 proc.) ir priešieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 67 proc.), iš šalių valstybei priteistinos pašto išlaidos bei žyminis mokestis, kurio mokėjimas atsakovei, paduodant priešieškinį, buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo (t. 1, b.l. 42-43, 117-119), proporcingai ieškinio ir priešieškinio patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai – iš ieškovo V. Ž. priteistina 51,53 Lt pašto išlaidų ir 2412,00 Lt žyminio mokesčio, o iš atsakovės J. V. priteistina 37,31 Lt pašto išlaidų ir 1188,00 Lt žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 2 d.) (t. 1, b.l. 138-140).

76Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

771. Patikslintą ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.

782. Pripažinti V. Ž. (a.k. ( - ) vardu registruotus 0,2349 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu: ( - ), V. Ž. (a.k. ( - ) ir J. V. (a.k. ( - ) bendrąja daline nuosavybe.

793. Pripažinti J. V. (a.k. ( - ) nuosavybės teises į 1/3 dalį 0,2349 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir 1/3 dalį gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu: ( - ), o V. Ž. (a.k. ( - ) pripažinti nuosavybės teises į 2/3 dalis 0,2349 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) ir 2/3 dalis gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančių adresu: ( - )

804. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) V. Ž. (a.k. ( - ) 850,84 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt litų 84 ct) nuostolių atlyginimo.

815. Kitas patikslinto ieškinio ir priešieškinio dalis atmesti.

826. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) 38,92 Lt (trisdešimt aštuonis litus 92 ct) žyminio mokesčio V. Ž. (a.k. ( - )

837. Priteisti iš V. Ž. (a.k. ( - ) 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis litus 00 ct) žyminio mokesčio J. V. (a.k. ( - )

848. Priteisti iš V. Ž. (a.k. ( - ) 2412,00 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvylika litų 00 ct) žyminio mokesčio ir 51,53 Lt (penkiasdešimt vieną litą 53 ct) pašto išlaidų valstybei (žyminis mokestis, dokumentų vertimo išlaidos ir pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), ,,Swedbank“, AB, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

859. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) 1188,00 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio ir 37,31 Lt (trisdešimt septynis litus 31 ct) pašto išlaidų valstybei (žyminis mokestis, dokumentų vertimo išlaidos ir pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), ,,Swedbank“, AB, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

8610. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąją apsaugos priemonę – įrašą viešame registre draudimą V. Ž. (a.k. ( - ) perleisti nuosavybės teises į 0,2349 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius adresu: ( - ), registr. Nr. ( - ).

87Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. Ž.... 3. Išnagrinėjęs bylą, teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovas V. Ž. patikslintu ieškiniu (t. 1, b.l. 34-36) prašo teismo:... 5. - iškeldinti atsakovę J. V. (a.k. ( - ) iš jam asmeninės nuosavybės teise... 6. - priteisti iš atsakovės J. V. jo naudai 1691,18 Lt nuostolių atlyginimo ir... 7. Atsakovė J. V. priešieškiniu (t. 1, b.l. 126-130) prašo teismo: ... 8. - pripažinti jai nuosavybes teisę į 1/2 0,2349 ha žemės sklypo (unikalus... 9. - priteisti iš ieškovo V. Ž. turėtas bylinėjimosi išlaidas.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas V. Ž. visiškai palaikė patikslintą... 11. Atsakovė J. V. teismo posėdžio metu visiškai palaikė priešieškinį,... 12. Ieškovas V. Ž. savo reikalavimus ir atsikirtimus į priešieškinį grindė... 13. - jis yra vienintelis žemės sklypo ir gyvenamojo namo, esančių adresu: ( -... 14. - atsakovės J. V. iniciatyva jo atžvilgiu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas... 15. Atsakovė J. V. savo reikalavimus ir atsikirtimus į patikslintą ieškinį... 16. - ji nėra ir niekada nebuvo ieškovo V. Ž. tarnaitė ir nuomininkė.... 17. - visus komunalinius mokesčius už gyvenamąjį namą jie mokėjo iš bendrų... 18. Teismo posėdžio metu ieškovas V. Ž. palaikė patikslintą ieškinį ir... 19. Atsakovė J. V. teismo posėdžio metu visiškai palaikė priešieškinį,... 20. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad:... 21. - 0,2349 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ir 254,13 kv.m bendro ploto... 22. - pagal 2004-02-03 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1960 (t. 1, b.l. 165-168)... 23. - pagal byloje esančius rašytinius įrodymus (2013 m. pavasario duomenys)... 24. - atsakovė J. V. ir jos dukra E. J. deklaravo gyvenamąją vietą adresu: ( -... 25. - ieškovas V. Ž. 2012-10-10 raštu, persiųstu per notarą, paragino... 26. - atsakovės J. V. vardu įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių... 27. - ieškovas V. Ž. pateikė teismui 2012 m. sausio mėn. jam atsakovės J. V.... 28. - ieškovas V. Ž. pateikė teismui JAV gyvenančios jo buvusios sutuoktinės... 29. - atsakovė J. V. pateikė teismui kelionių organizatoriaus UAB... 30. - atsakovė J. V. pateikė teismui pluoštą 2000-2010 m. fotografijų, iš... 31. - ieškovas V. Ž. yra gydytojas, užsiima psichiatrija ir psichoterapija, turi... 32. - atsakovė J. V. dirba ( - ) visuomenės sveikatos priežiūros... 33. - pagal ieškovo V. Ž. pateiktas turto ir pajamų deklaracijas: 1999 m.... 34. - ieškovas V. Ž. 2004-06-15 pirkimo-pardavimo sutartimi išsimokėtinai savo... 35. - pagal ieškovo V. Ž. kredito įstaigoje turimos banko sąskaitos 2003-2006... 36. - pagal VSDFV 2013 m. pateiktus duomenis atsakovės J. V. darbinė veikla: nuo... 37. - atsakovė J. V. 2006 m. susirgo ir buvo operuota (t. 2, b.l. 157-158, t. 3,... 38. - pagal VSDFV 2013 m. pateiktus duomenis atsakovei J. V. buvo mokama netekto... 39. - 2000 m., teismo sprendimu, buvo nutraukta atsakovės J. V. santuoka, o... 40. - atsakovė J. V. pateikė teismui kredito įstaigų mokėjimų nurodymus, iš... 41. - atsakovė J. V. pateikė teismui UAB Senukų prekybos centro išduotą... 42. - atsakovė J. V. pateikė teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog... 43. - atsakovė J. V. pateikė teismui rašytinius įrodymus, patvirtinančius, jog... 44. - pagal 2013 m. duomenis atsakovės J. V. vardu yra registruotos dvi transporto... 45. - ieškovas V. Ž. pateikė teismui jo ir TEO LT, AB 2011-10-12 sudarytas... 46. -... 47. Kauno apskrities VPK Kaišiadorių r. PK atsakovės J. V. iniciatyva buvo... 48. Patikslintas ieškinys ir priešieškinis tenkintini iš dalies.... 49. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 2 str. nuostatas teismas, nagrinėdamas... 50. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 51. Nagrinėjamu atveju ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V. ginčo esmė – įgyto... 52. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs ieškovo V. Ž. ir atsakovės J. V.,... 53. Nors ieškovas V. Ž. kategoriškai neigė jo ir atsakovės J. V. artimus... 54. Liudytoja I. Ž. A. yra ieškovo V. Ž. dukra, o liudytoja E. J. yra atsakovės... 55. Bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, jog 2004-02-03 0,1950 ha žemės... 56. Nors ieškovas V. Ž.: kategoriškai neigė, jog buvo su atsakove J. V.... 57. - liudytojas I. K. teisme nurodė, kad ieškovas V. Ž. už ginčo objektus jam... 58. - bylos nagrinėjimo teisme metu nustatyta, kad ieškovas V. Ž. ir atsakovė... 59. Nors ieškovas V. Ž. tvirtino, jog atsakovė J. V. visiškai neprisidėjo prie... 60. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, ieškovo V. Ž. vardu registruoti... 61. Bylos nagrinėjimo teisme metu buvo nustatyta, jog ieškovas V. Ž. ir... 62. Neginčytinai bylos nagrinėjimo teisme metu įrodyta, kad ieškovo V. Ž.... 63. Atsižvelgus į visas aplinkybes, gyvenamojo namo rekonstrukcijos ir jo... 64. Bylos nagrinėjimo teisme metu, atsižvelgus į priešieškinio reikalavimus,... 65. Pripažinus ieškovo V. Ž. vardu registruotus 0,2349 ha žemės sklypą... 66. Ieškovas V. Ž. prašo teismo priteisti iš atsakovės J. V. 1691,18 Lt... 67. Pažymėtina, kad nurodytu laiku ? 2012-09-06 – jau buvo nutrūkusi ieškovo... 68. Bendrosios nuosavybės teisę, naudojimo objektų nuosavybės teisę, butų ir... 69. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.37 str. 1 d. nuosavybės teisė – tai teisė... 70. Lietuvos Respublikos CK 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai... 71. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos teismų praktiką prie bendro daikto,... 72. Pažymėtina, kad nurodytu laiku (nuo 2012-09-06 iki 2013-01-09) tiek ieškovui... 73. Patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis... 74. Priešieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis – 67... 75. Patikslintą ieškinį patenkinus iš dalies (patenkintų reikalavimų dalis... 76. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais, teismas... 77. 1. Patikslintą ieškinį ir priešieškinį tenkinti iš dalies.... 78. 2. Pripažinti V. Ž. (a.k. ( - ) vardu registruotus 0,2349 ha žemės sklypą... 79. 3. Pripažinti J. V. (a.k. ( - ) nuosavybės teises į 1/3 dalį 0,2349 ha... 80. 4. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) V. Ž. (a.k. ( - ) 850,84 Lt (aštuonis... 81. 5. Kitas patikslinto ieškinio ir priešieškinio dalis atmesti.... 82. 6. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) 38,92 Lt (trisdešimt aštuonis litus 92 ct)... 83. 7. Priteisti iš V. Ž. (a.k. ( - ) 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis litus 00... 84. 8. Priteisti iš V. Ž. (a.k. ( - ) 2412,00 Lt (du tūkstančius keturis... 85. 9. Priteisti iš J. V. (a.k. ( - ) 1188,00 Lt (vieną tūkstantį vieną... 86. 10. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąją apsaugos priemonę –... 87. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...