Byla 2A-60/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ad Love“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3797-656/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Open Agency“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“, uždarajai akcinei bendrovei „Lotto Baltica“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ad Love“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas UAB „Open Agency“ ieškiniu prašė iš atsakovų UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ solidariai priteisti 929 806 Lt skolos ir delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.5 b.l.219-223). Nurodė, kad ieškovas (sutarties sudarymo metu buvęs pavadinimas UAB „Publicum Media“) ir atsakovas UAB „Lotto Baltica“ 2011-08-24 sudarė Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį Nr. PM1-3-83 (toliau – Sutartis). Kadangi derybose dėl sutarties pasirašymo dalyvavo tik atsakovas UAB „Žalgirio loto“ ir vėliau vienašališkai pakeitė sutarties šalį į UAB „Lotto Baltica“, tai ieškovo reikalavimu atsakovas UAB „Žalgirio loto“ išdavė 2011-09-22 raštą Nr.01-4430 dėl laidavimo. Laidavimo raštu atsakovas UAB „Žalgirio loto“ laidavo už atsakovo UAB „Lotto Baltica“ prisiimtų įsipareigojimų vykdymą. Sutartimi ieškovas įsipareigojo teikti atsakovo UAB „Lotto Baltica“ organizuojamos „Nacionalinė loterija 10 milijonų“ reklamos ir komunikacijos paslaugas. Sutartimi ieškovas įsipareigojo teikti dviejų rūšių reklamos paslaugas: žiniasklaidos planavimo paslaugas (tiesioginis šių paslaugų teikėjas - ieškovas) ir kūrybines reklamos paslaugas (atsakinga – UAB „Ad Love“). Kūrybinės reklamos paslaugos apėmė kūrybinės reklamos strategijos parengimą bei įgyvendinimą, pareigą sukurti 4 vnt. TV klipų, 2 vnt. virusinių klipų internetui, 4 banerių scenarijus, 3 radijo klipus, spaudos maketą, loterijos internetinės svetainės techninį dizainą, loterijos bilietą (Sutarties priedas Nr. 4, priedas Nr. 1). Sutartimi buvo prisiimta pareiga teikti ne tik atlygintines paslaugas, kurių metu nesukuriamas materialus rezultatas, bet taip pat ir pareiga sukurti kūrinius, todėl Sutartis turi tiek atlygintinų paslaugų teikimo, tiek autorinės ir rangos sutarčių elementų. 2011 m. rugsėjo mėnesį ieškovui ir UAB „Ad Love“ pristačius žiniasklaidos planavimo ir kūrybinių reklamos paslaugų strategijas, 2011-09-20 atsakovų vadovai raštu patvirtino žiniasklaidos paslaugų bendrąjį biudžetą, kuriame buvo išskaidytos ir nurodytos visos paslaugos, jų teikimo kanalai, teikimo laikas, auditorija ir kt. 2011-09-21 atsakovai raštu patvirtino, kad neturi jokių pastabų visam projektui. Ieškovas ir trečiasis asmuo pradėjo įgyvendinti patvirtintus sprendimus. Atsakovo kūrybinių sprendimų bei maketų patvirtinimas prilyginamas sukurto kūrinio priėmimui. Ieškovas, detalizuodamas Bendrąjį biudžetą, pateikė atsakovui tvirtinti atskiras paslaugų sąmatas (planus). Atsakovo UAB „Žalgirio loto“ generalinis direktorius Š. D. 2011-10-26, 2011-11-02, 2011-11-03, 2011-11-23, 2011-12-01, 2011-12-07, 2011-12-23 raštu ir antspaudu patvirtino siūlomas konkrečias žiniasklaidos paslaugas. Ieškovas, vykdydamas sutartį, pasitelkė subrangovus. Sutarties derinimo ir vykdymo laikotarpiu ieškovas su atsakovais intensyviai keitėsi informacija ir šią aplinkybę patvirtina šalių susirašinėjimas. Pasirašant sutartį atsakovai pasiūlė į sutarties tekstą įrašyti tam tikros apyvartos pasiekimą kaip sutarties tikslą, tačiau buvo aiškiai pasakyta, jog reklamos paslaugų teikėjas negali užtikrinti bilietų pardavimo rodiklių, todėl atsakovai, pasirašydami sutartį, neturėjo pagrindo tikėtis, jog apvartos pasiekimas priklauso nuo ieškovo teikiamų paslaugų ir būtent ieškovas yra atsakingas už apyvartos pasiekimą. Atsakovų argumentas, kad pareiga mokėti už paslaugas atsiranda tik tuo atveju, jei bus pasiekta sutartyje nurodyta apyvarta, nepagrįstas. Atsakovas UAB „Lotto Baltica“ pagal sutarties 3.1.1.1. ir 3.1.2.2. punktus įsipareigojo pagal ieškovo išrašytas sąskaitas mokėti ieškovui už pasitelktų trečiųjų asmenų suteiktas reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos bei masinių informavimo priemonių (media) paslaugas. Iš viso subrangovai, įskaitant trečiąjį asmenį UAB „Ad Love“, už suteiktas paslaugas ieškovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras 862 136,17 Lt sumai. Atsakovas pervedė ieškovui 210 042 Lt sumą, kuri neįtraukta į ieškinio sumą. Ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitų-faktūrų, iš kurių 914 542,09 Lt suma neapmokėta ir sudaro ieškinio dalyką (į šią sumą įtrauktos subrangovų suteiktos paslaugos, ieškovo suteiktos paslaugos ir 14 141,50 Lt komisinis mokestis, nustatytas sutarties 3.1.1.4. ir 3.1.2.2. punktuose. Be to, vadovaudamasis sutarties 3.5 punktu, ieškovas paskaičiavo 0,05 procentų dydžio delspinigius vienai dienai – iš viso 15 265,88 Lt.

5Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad preambulėje ir du kartus sutartyje pakartota nuostata, kad atlygio mokėjimas susietas su rezultato - bendru darbu pasiekti, jog iki šios sutarties galiojimo pabaigos, užsakovo organizuojama loterija užimtų 10, o, pageidaujama, 25 procentus Lietuvoje organizuojamų loterijų bilietų pardavimo rinkos (200 000 bilietų išplatintų per vieną tiražą) pasiekimu. Ieškovas neteikė įrodymų apie suteiktas paslaugas. Suteiktos paslaugos neatitiko tokio pobūdžio paslaugoms keliamų kokybės reikalavimų, todėl nepavyko pasiekti šalių nustatyto tikslo. Ieškovas, siekdamas uždirbti kuo daugiau pinigų, skubiai per žiniasklaidos kanalus ištransliavo visą nekokybiškai paruoštą reklaminę medžiagą. Atsakovai neprivalo mokėti už nekokybiškas paslaugas. Nebuvo pasirašyta nė vieno paslaugų perdavimo-priėmimo akto, nes ieškovas nepateikė suteiktų paslaugų ataskaitos. Ieškovas elgėsi nesąžiningai ir nebendradarbiavo. Be to, atsakovas UAB „Žalgirio loto“ nurodė, kad 2011-09-22 raštas „Dėl laidavimo“ neįrodo, kad buvo sudaryta laidavimo sutartis, nes laidavimo sutartis turi būti dvišalė. Laiduojama suma yra žymiai didesnė, negu atsakovo UAB „Žalgirio loto“ įstatinis kapitalas. Pagal įstatų 9.12 punktą sprendimą dėl laidavimo turėjo priimti valdyba, tačiau tokio sprendimo nebuvo.

6Trečiasis asmuo UAB „Ad Love“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė ieškovui UAB „Open Agency“ iš atsakovų UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ solidariai 929 806 Lt skolos ir delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-02-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Teismas, nustatęs, kad byloje kilęs ginčas dėl UAB „Lotto Baltica“ ir UAB „Open Agency“ 2011-08-24 sudarytos Atlygintinų paslaugų teikimo sutarties turinio ir jos sąlygų, vadovaudamasis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (CK 6.193 str.), konstatavo, kad sutartis buvo ruošiama abejoms pusėms intensyviai derantis, o preambulėje esanti nuostata, kad šalys bendru darbu siekia, kad iki šios sutarties galiojimo pabaigos užsakovo organizuojama loterija užimtų 10 procentų, o pageidaujama 25 procentus Lietuvoje organizuojamų loterijų bilietų pardavimo rinkos, įrašyta derybų pabaigoje atsakovų iniciatyva. Šalys yra verslininkai, kurie sudarydami svarbias sutartis veikia atidžiai ir rūpestingai, todėl preziumavo, kad sutarties nuostatos dėl atlyginimo ieškovui apskaičiavimo formulės adekvačiai atspindi šalių valią. Pagal atsakovų sukurtą loterijos organizavimo schemą verslo riziką dėl viso projekto sėkmės prisiėmė loterijos organizatorius UAB „Žalgirio loto“, todėl atsakovų aiškinimas, kad ieškovas prisiėmė sėkmingo loterijos išplatinimo riziką, būtų nesąžiningas. Teismas į sutarties preambulę bei jos 1.1 punktą („Sutarties objektas ir dalykas“) įrašytą nuostatą apie rinkos dalies pasiekimą vertino kaip ieškovo prievolę, kurios įvykdyti neįmanoma, kadangi loterijos bilietų pardavimai priklauso ne tik nuo reklaminės kampanijos, bet ir nuo atsakovo kaip loterijos organizatoriaus veiksmų ar neveikimo, todėl konstatavo, kad sutartis įtvirtina ieškovo prievolę dėti maksimalias pastangas, kad būtų pasiektas rezultatas, bet ne įsipareigojimą užtikrinti nustatyto loterijos bilietų skaičiaus pardavimą.

10Teismas, nustatęs, kad šalių sudaryta sutartis nenumato papildomų sąlygų ieškovui įgyti teisę į atlyginimą už suteiktas paslaugas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovas tinkamai suteikė sutartas ir užsakovo patvirtintas paslaugas, padarė išvadą, kad jis turi teisę gauti už tai nustatyto dydžio užmokestį. Ikisutartinių derybų metu ieškovo darbuotojai aiškiai kelis kartus informavo atsakovų darbuotojus, kad pagal nusistovėjusią reklamos rinkos praktiką, reklamos paslaugų teikėjai neprisiima pareigos pasiekti ar garantuoti rezultatą, t.y. kad reklamuojamas produktas užims tam tikrą rinkos dalį. Ieškovo argumentai, kad UAB „Žalgirio loto“ generalinis direktorius Š. D. žodžiu patikino ieškovą, kad sutarties 1.1 punkte įrašytas tikslas yra kaip gairės, kuriomis turi būti vadovaujamasi teikiant paslaugas.

11Tvirtinant reklaminės kampanijos strategiją ir jos įgyvendinimo priemones, atsakovų darbuotojai nepateikė jokių pastabų dėl strategijos ir jos įgyvendinimo. Vėliau sukurtas reklamines priemones generalinis direktorius patvirtino be pastabų. Atsakovų elgesį, kai pastabos pateikiamos po to, kai yra atliktos pagrindinės investicijos ir sukurtos reklaminės priemonės, teismas vertino kaip nesąžiningą, pažeidžiantį bendradarbiavimo ir kooperavimosi principus.

12Sprendime pažymėta, kad loterijos reklaminės kampanijos kokybės standartas objektyviai neegzistuoja, loterijos koncepcijos sėkmingumą lemia daugelis faktorių, pavyzdžiui, konkurentų organizuojamų loterijų kokybė, loterijų rinkos užpildymas ir loterijos organizatorių konkurencija, gyventojų ekonominė padėtis, todėl, teismo vertinimu, byloje pateiktos specialistų išvados, kurios neparemtos moksliniais metodais atliktais tyrimais ir konkrečiais vertinimo kriterijais, yra subjektyvaus pobūdžio vertinimai, negali būti pakankamos kategoriškai konstatuoti, kad ieškovo sukurti reklamos produktai ir paslaugos buvo nekokybiškos ar itin kokybiškos.

13Loterijos mastą, tikslinės auditorijos nustatymą, reklamos platinimo intensyvumą lėmė pats loterijos organizatorius UAB „Lotto Baltica“, paslaugų apimtis ir reklamos transliavimo kanalai buvo šalių detaliai aptarti. Bendrasis biudžetas buvo detalizuojamas ir išskaidomas į atskiras sąmatas (planus), pasak ieškovo, jos buvo teikiamos užsakovui susipažinti ir išanalizuoti prieš kiekvieną nurodytų paslaugų teikimo pradžią, šios aplinkybės atsakovai nepaneigė.

14Atsakovams patvirtinus kūrybinės reklamos strategiją bei jos įgyvendinimo sprendimus, kūrybines reklamos priemones (kūrinius) be jokių pastabų, teismas preziumavo, kad UAB „Ad Love“ tinkamai įvykdė savo pareigas. Teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Lotto Baltica“ neneigia, kad reklama buvo ištransliuota šalių sutartu mastu. Tai, kad šalys atskirai neaptarė suteiktų paslaugų perdavimo tvarkos, informacijos apie suteiktas paslaugas apimties ir pateikimo formos, nesudaro pagrindo atmesti ieškinį, kadangi šalių sutartos paslaugos faktiškai buvo suteiktos, be to, šalys neginčija, kad ieškovai 2012-12-30 pateikė atsakovams suteiktas paslaugas patvirtinančius dokumentus ir ataskaitas.

15Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas UAB „Žalgirio loto“ laidavo už ieškovą sutartinių įsipareigojimų vykdymą, nėra pareikšto reikalavimo dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, UAB „Žalgirio loto“ įstatų 10.6 punkto 5 papunktis suteikia teisę bendrovės vadovui vienvaldiškai sudaryti sandorius bendrovės vardu, konstatavo, kad esant galiojančiai laidavimo sutarčiai abu atsakovai atsako solidariai (CK 6.767 str. 1 d.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Žalgirio loto“ prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

18Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neatskleidė bylos esmės, padarė klaidingas išvadas, pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas ir tai turėjo esminės reikšmės neteisėto sprendimo priėmimui.

19Teismas sprendimu ėmėsi aiškinti ir taip suprantamą UAB „Publicum Media“ ir UAB „Lotto Baltica“ 2011-08-24 sudarytos atlygintinų paslaugų teikimo sutarties sąlygą, numatančią teikiamų paslaugų apimtį ir jų tikslinę paskirtį, tokiu būdu toks aiškinimas suteikė ieškovui akivaizdų pranašumą ir nulėmė jo nepagrįstą praturtėjimą, iškreipė civilinius teisinius santykius, pažeidė sutarčių laisvės principą. Aiškindamas sutartį teismas neteisėtai eliminavo esmines ir pagrindines sutarties sąlygas ir pripažino jas negaliojančiomis, todėl tokia teismo išvada prieštarauja įstatymui, nes ieškovas nebuvo pareiškęs reikalavimo dėl sutarties pakeitimo (modifikavimo) pagal CK 6.204 str., be to, pažeidžia rungtyniškumo principą. Teismas neargumentuodamas atmetė daug svarbių įrodymų, pritarė tiems įrodymams, kurie buvo palankūs išimtinai ieškovui arba sureikšmino įrodymus, kurie gali būti šalutiniai. Tai, kad sutartis buvo netipinė, o visos paslaugos susietos su konkrečiu rezultatu, buvo aišku nuo derybų pradžios. Klaidinga teismo išvada, kad sutarties preambulė ir jos 1.1 p. buvo įrašyti šalių derybų pabaigoje atsakovų iniciatyva, todėl šios nuostatos negali būti taikomos, kadangi iš bylos duomenų matyti, kad derybos tarp šalių vyko ne derybų pabaigoje, o 2011-08-03. Ieškovo darbuotojai atsakė į pasiūlymą įrašyti į sutartį sąlygą dėl rezultatų pasiekimo tą pačią dieną, derybų metu procentas buvo sumažintas nuo 25 iki 10 procentų, taigi ši sąlyga atsirado abiejų šalių valia, todėl nebuvo pagrindo taikyti CK 6.193 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos taisyklės.

20Apelianto manymu, teismas, atleisdamas ieškovą nuo esminių įsipareigojimų vykdymo motyvuodamas tuo, kad ieškovas negali atsakyti už rezultatus, kadangi negali garantuoti, jog paslaugų sutartis bus įvykdyta tinkamai (CK 6.3 str. 4 d.), pažeidė CK 6.718 straipsnį, nustatantį kliento interesų prioritetus.

21Teismas klaidingai aiškino sutartį konstatuodamas, kad atsakovai, būdami loterijų verslo profesionalai, sukūrė loterijos organizavimo struktūrą, kurioje UAB „Lotto Baltica“ vykdė loterijos platintojo vaidmenį, t. y. vykdė esmines ir svarbiausias funkcijas, o ieškovas neva atliko šalutines funkcijas, tokios teismo išvados prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms, iškreipia sutartinių santykių turinį. Akivaizdu, kad pagal šalims paskirstytas pareigas užsakovui negali būti papildomai perkeltos vykdytojo pareigos.

22Teismas neįvertino Loterijos bilietų platinimo sutarties, taip pat sutarties su ieškovu, neatsižvelgė, kad pagal Loterijų įstatymą loterijų organizatoriui yra uždrausta verstis bet kokia kita komercine veikla, todėl siekiant užtikrinti tinkamą loterijų organizavimą visoms įmonėms bei nepažeidžiant konkurencijos principų, loterijos organizatoriams yra suteikta speciali teisė pasitelkti į pagalbą kitas įmonės, kurios gali padėti užtikrinti loterijos bilietų platinimą ir suteikti kitas reikiamas paslaugas. Todėl ir yra sudaryta bilietų platinimo sutartis su UAB „Lotto Baltica“, tačiau ji apėmė kitas organizuojamas loterijas, o naujai nacionalinei loterijai buvo pasirinktas ne bilietų tarpininkas, o patyręs reklaminių kampanijų kūrėjas – ieškovas. Todėl atsakovai ir nekūrė specialios organizavimo struktūros, sudaryta sutartis visiškai atitiko Loterijų įstatymo reikalavimus, ji apėmė ir kitų loterijų organizavimą.

23Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad visos paslaugos yra suteiktos tinkamai, kokybiškai. Byloje yra pateikti patikimi duomenys, jog nei vienas sutarties rodiklis nebuvo pasiektas, nei vienas nustatytas rezultatas nepasiektas ir ieškovas šios aplinkybės neginčija, todėl teismas turėjo padaryti priešingą išvadą. Per 9 tiražus susidaręs bilietų trūkumas - daugiau nei 1,5 mln. Lt bilietų, tai reiškia, kad sutarties vykdytojai privalomą vienos savaitės darbą sugebėjo atlikti per 2 mėnesius. Be to, nebuvo įvykdyta esminė sutarties sąlyga – pasiekti apie 17 proc. (10 ir 25 proc. vidurkis) Lietuvoje organizuojamų visų loterijų bilietų pardavimo rinkos, tačiau buvo pasiektas vos 1 procentas.

24Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pretenzijos buvo reiškiamos nuo pat to momento, kai atsirado joms pagrindas, t. y. nuo pirmojo loterijos tiražo (2011-11-14), skirtingai nei konstatuojama teismo sprendime, jog pastabos buvo pateikiamos po to, kai atliktos pagrindinės investicijos ir sukurtos reklaminės priemonės. Tačiau šios sutarties vykdymo esmė ne pretenzijų kiekyje, o paslaugų kokybėje, kuri atsispindi pagal loterijos žaidėjų nupirktus loterijos bilietus. Ieškovui buvo siunčiamos ataskaitos apie parduotų bilietų skaičių, tačiau jis nieko neketino keisti, nekreipė dėmesio į naujos loterijos žlugimą. Teismas nepagrįstai netaikė CK 6.718 straipsnyje įtvirtinto klientų interesų pusiausvyros principo.

25Pačioje sutartyje nustatyta privaloma paslaugų priėmimo – perdavimo tvarka, tačiau teismas padarė priešingą išvadą šiuo aspektu. Tokios tvarkos nuo pat pradžių mėgino laikytis ieškovas 2011-09-12, 2011-09-16 teikdamas atsakovui pirmąsias PVM sąskaitas – faktūras kartu su surašytais perdavimo – priėmimo aktais.

26Ieškovui neteikiant jokių privalomų dokumentų ir paslaugų pridavimo akto teismas privalėjo padaryti išvadą, kad visos paslaugos ir darbai ieškovo įforminti 2011 m. lapkričio mėn. išrašytomis PVM sąskaitomis 648 192 Lt sumai yra nepriduoti ir nepriimti, nes ieškovas atsisakė bendradarbiauti, taisyti trūkumus, vykdyti sutarties 2.2.4 punkto reikalavimus ir teikti papildomus dokumentus.

27Teismas atsisakė tirti argumentus dėl sutarties 7.4 punkto pažeidimo, kad sutarties vykdymo metu vienašališkai ir savavališkai UAB „Publicum Media“ buvo pakeistas UAB „Open Agency“.

28Atsakovas UAB „Lotto Baltica“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo prašo patenkinti jo prašymą dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo ir skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti, o ieškinį atmesti.

29Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti nurodydamas, kad teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, tinkamai vertino į bylą pateiktus įrodymus.

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacinis skundas atmestinas.

32Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

33Apeliantas pateikė prašymą nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso tvarka.

34Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertintinos kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tokių aplinkybių ar kitų svarių argumentų nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nenurodė ir tokį prašymą pateikęs atsakovas, nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus jis išsamiai išdėstė paduotame apeliaciniame skunde, todėl prašymas netenkintinas (CPK 322 str.).

35Dėl apeliacinio skundo argumentų

36Dėl sutarties tikslo

37Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-04-25 UAB „Žalgirio loto“ (loterijos organizatorius) ir UAB „Lotto Baltica“ (platintojas) sudarė Loterijų bilietų platinimo sutartį Nr. 25-04-2011. Jos tikslas – loterijos organizatoriaus organizuojamų loterijų bilietų platinimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimas (t. 2, b. l. 65-72). Šia sutartimi loterijos platintojas be visa ko įsipareigojo suderinus su loterijos organizatoriumi ir jo užsakymu, organizuoti reklamą per televiziją, radiją, SMS žinutėmis, spaudą ir kitomis priemonėmis, apie loterijos organizatoriaus loterijos bilietų pardavimą ir nuolat atsiskaityti su loterijos organizatoriumi (2.2.4 p.). Loterijos organizatorius, pripažindamas, kad pagal šios sutarties 2.2 punktą platintojo prisiimti įsipareigojimai yra gan didelės apimties ir 5.1 punkte nustatytų lėšų jam nepakanka, siekdamas sudaryti pakankamas sąlygas platintojui įvykdyti sutartį, susitarė su platintoju, kad šis be visa ko turi teisę reklamuoti loterijos organizatoriaus organizuojamas loterijas (5.5.5 p.).

382011-08-24 UAB Publicum Media“ (vykdytojas) (šiuo metu UAB „Open Agency“) ir UAB „Lotto Baltica“ (užsakovas) sudarė Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį Nr. PM1-3-83 (t. 1, b. l. 69-74) atsižvelgdami į tai, kad abi šalys turi tikslą bendru darbu pasiekti, jog iki šios sutarties galiojimo pabaigos (pagal sutarties 7.1 punktą – iki 2012-04-15) užsakovo organizuojama loterija pavadinimu „Nacionalinė loterija 10 milijonų“ užimtų 10, o pageidaujamai - 25 procentus Lietuvoje organizuojamų loterijų bilietų pardavimo rinkos. Sutarties sudarymo tikslas taip pat įtvirtintas ir sutarties skyriaus „Sutarties objektas ir dalykas“ 1.1 punkte. Ieškovas įsipareigojo teikti tinkamas, profesionalias, geriausiai užsakovo interesus atitinkančias prieduose prie sutarties numatytas paslaugas. Reklamos paslaugos numatytos teikti tokia apimtimi, terminais ir tokiais būdais, kokie yra šalių suderinti rašytiniuose prieduose prie šios sutarties (2.2.1 p.), teikti paslaugas pagal sutartį bei šalių patvirtintas paslaugų sąmatas (2.2.2 p.). Užsakovas įsipareigojo pateikti vykdytojui visą su užsakomomis paslaugomis susijusią ir suteikti būtiną informaciją ar medžiagą, taip pat savo pageidavimus dėl teikiamų paslaugų turinio ir specifikos (2.4.1 p.), priimti iš vykdytojo jo suteiktas reklamos paslaugas, kurios atitinka teisės aktų numatytus ir šalių suderintus reikalavimus (2.4.2 p.), taip pat suderinti ir raštu patvirtinti teikiamų paslaugų planus ir / ar sąmatas (2.4.3 p.). Priede Nr. 1 prie sudarytos sutarties numatytas loterijos „Nacionalinė loterija“ reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos paslaugų sąrašas (t. 1, b. l. 75-76), jame numatyti paruošimo darbai [prekės ženklo, produkto ir jo apraiškos žiniasklaidoje sukūrimas (1.1 p.), produkto išvaizdos kūrimas (1.2 p.), komunikacijos strategijos veiksmai (1.3 p.)], reklaminės kampanijos [įvedimo reklaminė kampanija (kuriamas populiariausios nacionalinės loterijos įspūdis, maksimaliai išnaudojant masinio informavimo priemones) (2.1 p.), antra reklaminė kampanija, kuri skirta priminti auditorijai „Nacionalinės loterijos privalumus arba kitokia žinute aktyvuoti tikslines auditorijas (2.2 p.), netradiciniai reklaminiai veiksmai (3 p.), nuolatiniai reklaminiai veiksmai (26 savaitės) (4 p.), savaitinis reklaminis palaikymas (26 savaitės) (5 p.), strategijos atnaujinimas (6 p.). Sutarties šalių sutarta tokia atsiskaitymo tvarka: už reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos paslaugas užsakovas įsipareigoja mokėti vykdytojui už trečiųjų šalių, kurias šios sutarties vykdymo metu pasamdė vykdytojas ar sudarė kitokias sutartis atskiriems darbams atlikti, atliktą darbą pagal vykdytojo pateikiamas sąskaitas – faktūras bei mokėti vykdytojui komisinį mokestį nuo parduotų ir apmokėtų loterijos bilietų už užsakovo naudai užsakomas trečiųjų šalių paslaugas. Bendra reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos paslaugų sąmata yra neatskiriama sutarties dalis (3.1.1 p.); trečiųjų šalių teikiamų reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos paslaugų vertė visam sutarties galiojimo laikotarpiui yra nustatyta sąmatoje ir mokėjimo grafike. Šalys susitaria, kad vykdytojui už trečiųjų asmenų teikiamas reklaminių kampanijų kūrimo paslaugas yra taikoma 40 proc. nuolaida, o trečiųjų asmenų teikiamoms reklaminių kampanijų gamybos paslaugoms yra taikoma 30 proc. nuolaida. Galutinės sumos už konkrečias trečiųjų asmenų paslaugas su pritaikytomis nuolaidomis yra nustatytos sąmatoje ir mokėjimo grafike. Užsakovas vykdytojui moka komisinį mokestį, paskaičiuojamą nuo parduotų bilietų kiekio, už masinių informavimo priemonių paslaugas. 2011-09-22 raštu UAB „Žalgirio loto“ informavo UAB „Publicum Media“, kad laiduoja už UAB „Lotto Baltica“ 2011-08-24 pasirašyta sutartimi su UAB „Publicum Media“ prisiimtų įsipareigojimų ir terminų ribose (t. 1, b. l. 77). Iš UAB „Žalgirio loto“ 2012-03-23 buhalterinės pažymos matyti, kad nuo loterijos „Nacionalinė loterija 10 milijonų“ platinimo pradžios nuo 2011-10-20 iki 2011-12-31 buvo išplatinta 277 284 vnt. loterijos bilietų. Didžiausias išplatintų bilietų kiekis buvo 2 tiraže – 44 768 vnt. Nuo loterijos platinimo pradžios 2011-10-20 iki 2012-02-06 buvo išplatinta 376 440 vnt. loterijos bilietų (t. 4, b. l. 21).

39Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo pareigos mokėti ieškovui už sutartimi suteiktas paslaugas atsižvelgiant į tai, kad nebuvo pasiektas sutarties tikslas.

40Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į, be kita ko, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo (CK 6.193 straipsnio 2, 5 dalys). Šios sutarčių aiškinimo taisyklės, kaip tai daugelį kartų konstatuota kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje, taikytinos atskleidžiant sutarties turinį, jos tikslą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas“ v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,NT Service“ v. SIA ,,Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. J. V., R. K., bylos Nr. 3K-3-585/2013; kt.).

41Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tinkamai taikydamas materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą (CK 6.193 str.), padarė pagrįstą išvadą, kad šalys sutartimi įtvirtino ne ieškovo prievolę garantuoti tam tikrą Lietuvoje organizuojamų loterijų rinkos dalį, tačiau jo prievolę dėti maksimalias pastangas siekiant tokio tikslo. Papildomai pažymėtina, kad toks tikslas turėjo būti siekiamas ne vien ieškovo, tačiau abiejų sutarties šalių darbu. Šalių glaudus bendradarbiavimas įtvirtintas pačioje sutartyje: ieškovas kaip vykdytojas turėjo iš anksto parengti detalias paslaugų sąmatas ir / ar planus, su kuriomis atsakovas kaip užsakovas turėjo teisę susipažinti bei reikšti dėl jų pretenzijas arba jas patvirtinti. Į bylą pateikta UAB „Žalgirio loto“ ir UAB „Lotto Baltica“ sudaryta Loterijos bilietų platinimo sutartis, iš kurios turinio matyti, kad UAB „Lotto Baltica“ buvo suteikta teisė reklamuoti loterijos organizatoriaus organizuojamą loteriją, patvirtina, kad atsakovas nebuvo paprastas užsakovas, turintis pareigą sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas, tačiau subjektas, kuriam buvo suteikta loterijos reklamos organizavimo teisė ir atitinkamai su tuo susijusi atsakomybė užtikrinti tinkamą Loterijos bilietų platinimo sutarties tinkamą vykdymą. Nors atsakovas UAB „Lotto Baltica“ nurodo, kad ši Loterijos bilietų platinimo sutartis buvo sudaryta dėl kitų UAB „Žalgirio loto“ organizuojamų loterijų, tačiau ne dėl „Nacionalinės loterijos“, tačiau į bylą nėra pateikta tai patvirtinančių įrodymų, todėl laikytina, kad UAB „Lotto Baltica“, sudarydamas Atlygintinų paslaugų teikimo sutartį su UAB „Open Agency“ ne tik užsakė tam tikras loterijos reklamos paslaugas, bet ir organizavo loterijos reklamą. Todėl visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad būtent UAB „Lotto Baltica“ prisiėmė sėkmingo loterijos išplatinimo riziką, o nepavykus pasiekti sutartyje numatyto tikslo, atsakomybė dėl to negali kilti ieškovui, sudariusiam sutartį dėl atlygintinų paslaugų teikimo, juolab, jog neįrodyta, kad ieškovas nedėjo maksimalių pastangų, kad būtų pasiektas sutarties tikslas (CPK 178 str.). Apelianto nurodomi argumentai, kad šalys tarėsi dėl konkretaus sutarties rezultato, nepaneigia teismo padarytų išvadų, jog sutarties tikslas yra šalių siekiamybė, tačiau ne prievolė, todėl jie neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šalys sutarties tikslą susitarė pasiekti iki sutarties galiojimo pabaigos, kuri buvo numatyta 2012-04-15 (7.1 p.). Atsakovas dar iki sutarties galiojimo pabaigos nustojęs vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir mokėti ieškovui pagal jo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, nepateikė į bylą pakankamų įrodymų, kad sutarties tikslas, ją vykdant iki pabaigos, nebūtų pasiektas.

42Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas

43Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą grindžiamas trečiųjų asmenų suteiktomis paslaugomis ir jų išrašytomis sąskaitomis už reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos paslaugas, taip pat už masinių informavimo priemonių paslaugas (media). Toks reikalavimas atitinka šalių sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su sutarties apmokėjimo sąlygomis. Kaip matyti iš nurodytos sutarties, vykdant šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus šalims buvo svarbi bendra reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos paslaugų sąmata, kadangi paslaugos turėjo būti teikiamos pagal šalių patvirtintas paslaugų sąmatas ir / ar planus ir šalių suderintus reikalavimus (2.2.2 p., 2.4.3 p.). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad 2011 m. rugsėjo mėn. ieškovui ir UAB „Ad Love“ pristačius žiniasklaidos planavimo ir kūrybinių reklamos paslaugų strategijas, 2011-09-20 atsakovų vadovai patvirtinto žiniasklaidos paslaugų bendrąjį biudžetą. Žiniasklaidos planavimo paslaugų sąmatose (planuose) buvo detaliai nurodoma: planuojami naudoti žiniasklaidos kanalai, laiko zonos (ar konkrečios vietos) žiniasklaidos kanaluose, reklaminė medžiaga (klipai ir pan.), planuojama pasiekti tikslinė auditorija, planuojami auditorijos pasiekimo rodikliai (GRP/TRP reitingai) ir pan. 2011-09-21 patvirtintas UAB „Publicum media“ sudarytas mokėjimo grafikas, iš kurio matyti, kad reklaminės kampanijos biudžetas – 1 643 952 Lt, o su komisiniais mokesčiais (2 proc. nuo bilietų pardavimo) ir 21 proc. PVM – 1 989 182,16 Lt (t. 1, b. l. 67).Spręsdamas dėl suteiktų paslaugų kokybės pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo sutarties vykdymo aplinkybes, šalių elgesį, vykusį susirašinėjimą ir padarė pagrįstą išvadą, kad užsakovui patvirtinus kūrybinės reklamos strategiją bei jos įgyvendinimo sprendimus, užsakovas negali reikšti pretenzijų, kad pagamintų kūrybinių reklamos priemonių kokybė neatitinka įprastų reikalavimų. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad loterijos mastą, tikslinės auditorijos nustatymą, reklamos platinimo intensyvumą sąlygojo pats atsakovas UAB „Lotto Baltica“. 2011-09-21 UAB „Lotto Baltica“ generalinis direktorius A. D. patvirtino, kad nacionalinės loterijos „10 milijonų“ pristatymo projektui pastabų neturi (t. 1, b. l. 81). 2011-09-22 buvo sudarytas priedas Nr. 4 (t. 1, b. l. 11), kuriuo šalys susitarė dėl reklaminės kampanijos įgyvendinimo, 2011-09-23 sudarytas priedas Nr. 2 reklamos paslaugos televizijos kanaluose (t. 1, b. l. 55-56), kuriuo šalys patvirtino reklamos paslaugų, kurios bus užsakomos iš Lietuvoje transliuojamų televizijos kanalų (TV3, TV6, TV8, LTV, PBK, Lietuvos ryto TV), apimtis, kainodarą, paslaugų teikimo terminus; tą pačią dieną sudarytas priedas Nr. 2 reklamos paslaugos radijo stotyse, priedas Nr. 2 reklamos paslaugos spaudos leidiniuose, priedas Nr. 2 reklamos paslaugos interneto portaluose (t. 1, b. l. 57-60). Byloje iš esmės nėra ginčo dėl to, kad sutartyje numatytos paslaugos buvo suteiktos šalių suderinta apimtimi ir mastu. Pagal CK 6.720 straipsnio 3 dalį klientas už suteiktas paslaugas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Sutartimi sulygta suteiktų paslaugų apmokėjimo tvarka nenumatė jokių papildomų sąlygų, kurias įvykdžius ieškovas galėtų tikėtis gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas, kadangi atsakovas įsipareigojo atlyginti ieškovui už trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

44Apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo reikalaujamos apmokėti sumos už trečiųjų asmenų suteiktas paslaugas neatitinka patvirtintose sąmatose nurodytų sumų, yra neproporcingo ir neprotingo dydžio.

45Esant nepaneigtai teismo padarytai išvadai, kad sutartiniai įsipareigojimai suteikiant reklamos ir masinių informavimo priemonių paslaugas buvo įvykdyti tinkamai, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliaciniame skunde dėstomais argumentais, kuriais ginčijamas teismo sprendimas.

46Atsižvelgiant į tai, kad pagal ieškovo pateiktus duomenis skola už suteiktas reklaminių kampanijų kūrimo, planavimo ir gamybos paslaugas ir media paslaugas yra 914 542 Lt (subrangovų paslaugos, UAB „Ad Love“ kūrybinės reklamos paslaugos, ieškovo komisinis mokestis) (t. 1, b. l. 197, t. 2, b. l. 2, 6, 10, 13, 16, 20, t. 1, b. l. 103, 117, 98, 140, 135, 154, 99), ši suma bei paskaičiuoti delspinigiai 15 265,88 Lt sumai pirmosios instancijos teismo pagrįstai priteisti ieškovui solidariai iš atsakovų (CK 6.38 str., 6.205 str.).

47Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako nustačiusi teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su teismo sprendimo peržiūrėjimu apeliacine tvarka.

48Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra priimtas tinkamai taikant ir aiškinant materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimo taisykles, nepažeidžiant įrodinėjimą reglamentuojančių procesinės teisės normų, todėl, nenustačius absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p., 185 str., 330 str.).

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

50Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas UAB „Open Agency“ ieškiniu prašė iš atsakovų UAB... 5. Atsakovai prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad preambulėje ir du kartus... 6. Trečiasis asmuo UAB „Ad Love“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 9. Teismas, nustatęs, kad byloje kilęs ginčas dėl UAB „Lotto Baltica“ ir... 10. Teismas, nustatęs, kad šalių sudaryta sutartis nenumato papildomų sąlygų... 11. Tvirtinant reklaminės kampanijos strategiją ir jos įgyvendinimo priemones,... 12. Sprendime pažymėta, kad loterijos reklaminės kampanijos kokybės standartas... 13. Loterijos mastą, tikslinės auditorijos nustatymą, reklamos platinimo... 14. Atsakovams patvirtinus kūrybinės reklamos strategiją bei jos įgyvendinimo... 15. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas UAB „Žalgirio loto“ laidavo už... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Žalgirio loto“ prašo skundžiamą... 18. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas neatskleidė bylos esmės,... 19. Teismas sprendimu ėmėsi aiškinti ir taip suprantamą UAB „Publicum... 20. Apelianto manymu, teismas, atleisdamas ieškovą nuo esminių įsipareigojimų... 21. Teismas klaidingai aiškino sutartį konstatuodamas, kad atsakovai, būdami... 22. Teismas neįvertino Loterijos bilietų platinimo sutarties, taip pat sutarties... 23. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad visos paslaugos yra suteiktos... 24. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pretenzijos buvo reiškiamos nuo pat... 25. Pačioje sutartyje nustatyta privaloma paslaugų priėmimo – perdavimo... 26. Ieškovui neteikiant jokių privalomų dokumentų ir paslaugų pridavimo akto... 27. Teismas atsisakė tirti argumentus dėl sutarties 7.4 punkto pažeidimo, kad... 28. Atsakovas UAB „Lotto Baltica“ pareiškimu dėl prisidėjimo prie... 29. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. Apeliacinis skundas atmestinas.... 32. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka... 33. Apeliantas pateikė prašymą nagrinėti apeliacinį skundą žodinio proceso... 34. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė aplinkybių,... 35. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 36. Dėl sutarties tikslo... 37. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-04-25 UAB „Žalgirio loto“ (loterijos... 38. 2011-08-24 UAB Publicum Media“ (vykdytojas) (šiuo metu UAB „Open... 39. Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo pareigos mokėti ieškovui už sutartimi... 40. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų... 41. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tinkamai... 42. Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas... 43. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovo reikalavimas priteisti skolą... 44. Apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo reikalaujamos... 45. Esant nepaneigtai teismo padarytai išvadai, kad sutartiniai įsipareigojimai... 46. Atsižvelgiant į tai, kad pagal ieškovo pateiktus duomenis skola už... 47. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako... 48. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 50. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą palikti...