Byla e2-1795-820/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovui A. S., jo ir kitų ieškovų atstovams: advokatui Mariui Navickui ir Edmundui Budvyčiui, atsakovams E. L. ir J. V., jų ir kitų atsakovų atstovui advokato padėjėjui Viliui Leškiui, tretiesiems asmenims: viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų A. S., J. S., R. Z.-G. ir A. G. ieškinį atsakovams E. L., I. L., J. V., N. Z., dalyvaujant tretiesiems asmenims: O. Č., E. M., A. P., N. G., D. K. P., dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovai kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti ieškovui A. S. iš:

91.1.1.

10atsakovės N. Z. 3 838,50 EUR skolos;

111.1.2.

12atsakovės J. V. 2 328,96 EUR skolos;

131.1.3.

14atsakovės I. L. 3 174,65 EUR skolos;

151.1.4.

16atsakovo E. L. 3 174,65 EUR skolos.

171.2.

18Priteisti ieškovų R. Z.-G. ir A. G. naudai iš:

191.2.1.

20atsakovės N. Z. 1 029,47 EUR skolos;

211.2.2.

22atsakovės J. V. 624,62 EUR skolos;

231.2.3.

24atsakovės I. L. 851,43 EUR skolos;

251.2.4.

26atsakovo E. L. 851,43 EUR skolos.

271.3.

28Priteisti ieškovei J. S. iš:

291.3.1.

30atsakovės N. Z. 727,38 EUR skolos;

311.3.2.

32atsakovės J. V. 441,33 EUR skolos;

331.3.3.

34atsakovės I. L. 601,58 EUR skolos;

351.3.4.

36atsakovo E. L. 601,58 EUR skolos.

371.4.

385 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo

391.5.

40Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

412.

42Ieškovas nurodė, jog daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendrasavininkai yra sudarę jungtinės veiklos sutartį dėl bendrosios dalinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir priežiūros (toliau tekste – Jungtinės veiklos sutartis). 2012 m. kovo 28 d. Jungtinės veiklos sutartis buvo papildyta įgaliojimu, kuriuo A. S. buvo įgaliotas atstovauti patalpų savininkus.

433.

44Bendraturčiai ¾ balsų dauguma priėmė sprendimą vykdyti rekonstrukciją: kapitaliai suremontuoti stogą, kurio būklė buvo labai bloga. Už stogo remontą atsakovai atsisakė mokėti, todėl už juos sumokėjo ieškovai ir prašo priteisti už atsakovus sumokėtas sumas. Stogo remontas kainavo 76 141 EUR, atsakovams tenkanti išlaidų dalis – 18 245,59 EUR.

454.

46Stogo remontas buvo būtinas, nes pilnai neatliko savo funkcijų, praleido kritulius, tuo gadindamas bendrosios dalinės nuosavybės ir asmeninės bendraturčių nuosavybės teise valdoma turtą.

475.

48Bendraturčių užsakymu UAB SERVICO atliko namo apžiūrą, nustatė defektus ir pateikė rekomendacijas defektams pašalinti: remontuoti lietvamzdžius, kaminus, stogą.

496.

50Namo palėpės savininkai informavo bendraturčius, jog atliekant stogo remontą norėtų pakelti sienas pastatant trečią aukštą ir palėpės vietoje įrengti butus. Buvo sutarta, jog stogo remonto išlaidas kartu dengs ir palėpių savininkai proporcingai palėpių plotui.

517.

522014 m. rugpjūčio mėnesį bendrasavininkai vienbalsiai nubalsavo, kad stogo remonto finansavimas turi būti skaičiuojamas nuo savininkui priklausančio buto ir palėpės ploto. Tuo pačiu bendrasavininkai sutarė ir dėl palėpės rekonstrukcijos, kuri turėjo būti atliekama tik palėpės savininkų sąskaita. Šių lėšų atlyginimo klausimas byloje nekeliamas.

538.

542015 m. gruodžio 28 d. raštu jungtinės veiklos partneriai sutiko, kad A. S. atstovautų juos kaip statytojus rengiant rekonstrukcijos projektą. 2016 m. balandžio 21 d. bendrasavininkai sutiko, jog A. S. statybą leidžiantį dokumentą gautų savo vardu.

559.

56Bendraturčių sudaryta komisija apžiūrėjo ir įvertino namo stogo medinę konstrukciją, stogo dangą ir viršutinio aukšto butus ir sudarė aktą, kuriame užfiksuota, jog šiferis yra suskilęs, atskiri segmentai iškritę, per kiaurymes teka krituliai ant stogo ir namo konstrukcijų, vanduo patenka į viršutinius butus, drėksta sienos ir lubos, kaminų skarda pažeista korozijos, kaminų plytos trupa ir krenta į gatvę.

5710.

58Ieškovas A. S., kaip įgaliotas asmuo, 2017 m. sausio 11 d. pasirašė rangos sutartį su rangovu dėl darbų pagal dvi sąmatas atlikimo. Viena sąmata už stogo remonto darbus, kurią privalėjo apmokėti visi bendraturčiai, kita – dėl rekonstrukcijos darbų, kurią turėjo apmokėti palėpių bendrasavininkai.

5911.

60Bendraturčiai už atliekamus darbus sumokėjo, tačiau atsakovai nepagrįstai atsisakė sumokėti. Visas stogo remontas kainavo 85 092,55 EUR, palėpių savininkai padengė 8 951,554 EUR išlaidas, todėl likusi stogo remonto sąmata yra 76 141 EUR, kurią turėjo padengti bendrasavininkai. Ieškovai sumokėjo savo dalis ir sumokėjo už atsakovus, todėl dabar reiškia reikalavimus atsakovams dėl patirtų išlaidų atlyginimo.

61II.

62Atsakovų atsikirtimų santrauka

6312.

64Atsakovai pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

6513.

66Atsakovai nurodė, jog daugiabučio namo bendraturčiai nėra priėmę sprendimo atlikti namo stogo remontą. Ieškovų pateikiamas protokolas buvo dėl stogo remonto išlaidų pagal faktinę stogo būklę, bet nebuvo duotas sutikimas dėl stogo rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto. Bendraturčiai nėra davę sutikimo rekonstruoti namą. Todėl atsakovai neprivalo mokėti ieškovams šių išlaidų.

6714.

68Ieškovų iniciatyva buvo atlikta stogo rekonstrukcija, bet ne stogo remontas ir buvo išduotas statybos leidimas rekonstrukcijai atlikti, o ne remonto darbams atlikti. Po rekonstrukcijos namas tapo trijų aukštų, vietoj buvusių dviejų. Kad buvo rekonstrukcija patvirtina ir tolimesnė turto registracija, kur vietoj palėpės atsirado atskiri butai.

6915.

70Poreikį atlikti rekonstrukciją lėmė ieškovų sprendimas atlikti palėpės rekonstrukciją. Stogo konstrukcija buvo neremontuojama, bet pakeista ir pritaikyta prie ieškovų palėpės rekonstrukcijos. Todėl stogas buvo rekonstruojamas, o ne remontuojamas ieškovų interesais, be bendraturčių sutikimo. Rekonstrukcijos darbai nėra būtinieji ir jų poreikį lėmė ieškovų siekis atlikti rekonstrukciją.

7116.

72Bendraturčiai, duodami sutikimą rengti rekonstrukcijos projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, manė, jog darbai bus atliekami palėpės rekonstrukcija suinteresuotų asmenų, t. y. ieškovų lėšomis, todėl tokius sutikimus davė. Jungtinės veiklos sutartis netaikytina priimant sprendimus dėl namo rekonstrukcijos, nes Jungtinės veiklos sutartyje apibrėžta, kad ji neapima rekonstrukcijos, todėl, vadovaujantis teisės aktais, turėjo būti gautas visų bendraturčių sutikimas balsuojant susirinkime ar paštu.

7317.

74Jei būtų taikoma Jungtinės veiklos sutartis, tai ji privalėjo būti pasirašyta ne mažiau, kaip du įgalioti asmenys, tačiau ją pasirašė tik vienas asmuo – A. S., todėl tokia sutartis neįpareigoja bendraturčių apmokėti patirtas išlaidas.

7518.

76Ieškovai niekuomet nederino darbų kainos su atsakovais ir bendraturčiai nėra patvirtinę darbų kainos, todėl atsakovai neprivalo atlyginti išlaidų dėl kurių nėra davę sutikimo. Pagal teismų praktiką, jei bendraturtis davė sutikimą dėl remonto darbų atlikimo, bet nebuvo patvirtinęs sąmatos, jis neprivalo atlyginti šių išlaidų.

7719.

78Net ir pripažinus, kad atsakovai privalo atlyginti stogo remonto išlaidas, kurios buvo būtinos stogo remontui, objektyviai negalima nustatyti tokių išlaidų dydžio, nes ieškovų pateikti dokumentai apima stogo rekonstrukcijos išlaidas, t. y. didesnio masto statybų išlaidas. Ieškinyje ir jo prieduose nėra konkrečių išlaidų, kurios buvo tik stogo remontui, todėl ieškovai reikalauja per daug.

79III.

80Ieškovo dubliko santrauka

8120.

82Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su atsakovo argumentais.

8321.

84Atsakovai pripažįsta, jog stogo remontas buvo būtinas, todėl ginčas yra tik dėl prievolės dydžio.

8522.

86Stogo remontas buvo būtinas, nes stogo konstrukcija buvo pažeista puvinio, o stogo danga – šiferis negalėjo būti remontuojama, o tik keičiama. Esant nesandariam stogui, buvo žalojamos pastato konstrukcijos ir bendraturčių turtas. Stogo remonto būtinumas buvo nustatytas UAB SERVICO apžiūroje, bendraturčių komisijos akte ir techninės būklės patikrinimo akte.

8723.

88Stogo remontas buvo būtinas, nes stogas nebeatitiko būtinųjų naudojimo ir priežiūros reikalavimų, todėl jis galėjo būti atliekamas ir nesant bendraturčių sutikimo. Tačiau namo bendraturčiai vienbalsiai išreiškė sutikimą stogo remontui, kartu nustatydami kokiu būdu bus dalinamos išlaidos.

8924.

90Stogo konstrukcija nebeatitiko statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, todėl stogą buvo būtina remontuoti.

9125.

92Bendraturčiai aiškiai išreiškė savo pritarimą dėl stogo remonto ir aiškiai išreiškė, kaip bus skirstomos stogo remonto išlaidos. Bendraturčiai, duodami sutikimus, kad A. S. atstovautų juos kaip statytojus rengiant rekonstrukcijos planą ir gautų statybą leidžiantį dokumentą, sutiko su palėpės rekonstrukcija.

9326.

94Atsakovai jau kėlė klausimą dėl bendraturčių sutikimo dėl namo rekonstrukcijos ir neteisėtų statybų, tačiau Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nustatė, jog statybą leidžiantys dokumentai yra teisėti.

9527.

96Pagal statybą reglamentuojančius įstatymus nėra atskirai išduodami dokumentai dėl palėpės rekonstrukcijos ir stogo remonto, todėl šie darbai buvo atliekami pagal vieną statybos leidimą ir atsakovai privalo sumokėti už stogo remontą.

9728.

98Bendraturčiai buvo informuoti apie remonto darbų kainas ir planuojamas išlaidas. Visi bendraturčiai turėjo galimybę susipažinti su projektiniais techniniais ir finansiniais dokumentais. Stogo remonto sąmata buvo pristatyta bendraturčiams susirinkimo metu, kuris įvyko 2017 m. sausio mėnesį.

9929.

100Atliekant palėpės rekonstrukciją sumažėjo stogo remonto išlaidos, nes sumažėjo stogo plotas, apšiltinimo išlaidas prisiėmė ieškovai.

10130.

102Atsakovai netinkamai cituoja teismų praktiką, nes jų nurodomoje nutartyje bendraturčiai buvo priėmę sprendimą remonto darbus atlikti tik iš sukauptų kaupiamųjų lėšų, buvo atliekami neprivalomi darbai ir gyventojai ginčijo prievolę mokėti už išlaidas, viršijančias kaupiamąsias lėšas. Šiuo atveju gyventojai sprendė dėl remonto būtinumo iš savo, o ne kaupiamųjų lėšų.

10331.

104Atsakovai neginčija, jog buvo reikalinga remontuoti kaminus, bet ginčija tik stogo remonto išlaidas. Kaminų remonto būtinumą patvirtina UAB SERVICO aktas, nuotraukos. Kaminų remontui reikėjo 11 000 plytų, tačiau buvo remontuojam tiek kiek reikia, todėl sunaudotos 6 336 plytos.

10532.

106Antroji sąmata susijusi tik su palėpės rekonstrukcija, todėl neturi reikšmės ginčui. Ji patvirtina, jog už rekonstrukcijos darbus neprašoma mokėti iš atsakovų. Atsakovų ginčijami darbai buvo būtini ir faktiškai atlikti, buvo keičiama lietaus nuvedimo sistema, buvo įrengtas monolitinis žiedas, buvo įrengtas Velux firmos išlipimo liukas, nes jis buvo būtinas pagal priešgaisrinius reikalavimus, plytos naudotos tik kaminų remontui. Medžiagos stogo remontui buvo perkamos su pristatymo paslauga bei buvo išvežtos seno stogo atliekos, todėl transporto išlaidos įtrauktos į stogo remonto išlaidas.

10733.

108Lietvamzdžiai buvo nesandarūs, netinkami, nuo jų drėko sienos, todėl jie turėjo būti keičiami. Keičiant juos, pagal teisės aktus, jie privalėjo būti nuvesti į miesto nuotekų šalinimo sistemą, todėl išaugo jų įrengimo kaina, lyginant su prieš tai buvusia sistema.

10934.

110Atsakovai nepagrįstai teigia, jog reikėjo sutarčiai pasirašyti kelių atstovų parašų, nes be A. S., kitų asmenų atstovavimo teisė buvo atšaukta.

111IV.

112Atsakovo tripliko santrauka

11335.

114Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriame nurodė, jog nesutinka su ieškovų pozicija.

11536.

116Nurodė, jog stogo remontas nebuvo būtinas, buvo būtinas tik atskirų stogo dalių remontas, kurį buvo galima atlikti be pilno stogo remonto ir be rekonstrukcijos. Pilnutinį stogo remontą lėmė ieškovų siekis pastatyti trečią aukštą, t. y. namo rekonstrukcija ir ieškovų turtinis interesas.

11737.

118Ieškovai netinkamai aiškina teismų praktiką, nes kaip ir nagrinėtoje byloje, ieškovai patenkino savo poreikį pristatyti trečią aukštą, nebuvo atsakovų sutikimo ir nebuvo poreikio keisti visą stogą, todėl atsakovai neprivalo atlyginti ieškovų išlaidų.

11938.

120Ieškovai atliko ne stogo remontą, bet rekonstrukciją, kam ir buvo išduoti statybą leidžiantys dokumentai. Ir faktiškai atlikti darbai atitinka teisės aktuose nustatytą rekonstrukcijos, o ne remonto sąvoką.

12139.

122Ieškovai neįrodė, jog stogo remonto darbai buvo būtinieji darbai. Byloje nėra jokių įrodymų patvirtinančių, jog stogas neatitinka privalomų reikalavimų, nėra nuorodų į teisės aktus, ko neatitiko stogas ir remontas buvo privalomas.

12340.

124Neturi būti vertinamas G. L. surašytas techninės būklės patikrinimo aktas kaip patvirtinantis stogo remontą, nes aktas buvo skirtas nustatyti ar esamų konstrukcijų techninė būklė ir laikomoji galia yra pakankama trečiojo aukšto užstatymui, o stogo remontas nebuvo šio akto tikslas.

12541.

126Ieškovai nėra pateikę atliktus darbus pagrindžiančias išlaidas. Neturėdami dokumentų atsakovai negali objektyviai įvertinti ieškovų reikalavimų pagrįstumo.

12742.

128Ieškovai nepagrįstai teigia, jog namo gyventojai 2014 metais pritarė namo stogo remontui ir išlaidų paskirstymo būdui. 2014 metais bendraturčiai negalėjo priimti sprendimo dėl rekonstrukcijos ir jos išlaidų paskirstymo, nes rekonstrukcijos klausimas atsirado 1,5 metų vėliau, todėl 2014 metų sprendimai nelaikytini pritarimu vėlesniems ir išplėstiems darbams.

12943.

130Atsakovai, pateikdami sutikimus dėl namo rekonstrukcijos, neprisiėmė išlaidų, skirtų namo rekonstrukcijai, atsakovai suprato, jog rekonstrukcijos išlaidas dengs ieškovai, kaip rekonstrukcijos iniciatoriai ir naudos gavėjai. Tokia praktika plačiai paplitusi Vilniuje, nes rekonstrukcijos pasekmė yra stogo keitimas.

13144.

132Ieškovai niekuomet nederino darbų kainos su atsakovais ir sprendimas dėl kainos patvirtinimo nebuvo priimtas bendraturčių. Bendraturčiams duodant 2015 m. gruodžio 28 d. ir 2016 m. balandžio 21 d. sutikimus nebuvo pateiktos būsimų darbų sąmatos ir jie neturėjo galimybės įvertinti būsimų darbų kainos. Bendraturčiai niekuomet nesprendė dėl 2017 metų sąmatos, todėl tokia sąmata nėra patvirtinta bendraturčių.

13345.

134Neturi reikšmės aplinkybė, jog stogo plotas sumažėjo ir ši aplinkybė tik patvirtina, jog buvo ne remontas, bet rekonstrukcija.

13546.

136Ieškovai atliko nebūtinus remontui darbus permūrijant kaminus, nes apžiūros akte yra rekomendacija ne permūryti visą kaminą, bet pakeisti aptrupėjusias plytas. Todėl ieškovai nepagrįstai reikalauja iš atsakovų apmokėti už ieškovų interesais atliktus darbus, o ne remonto darbus.

13747.

138Byloje nėra duomenų, jog buvo būtina atlikti monolitinį žiedą, todėl žiedas buvo atliktas ieškovų interesais. Velux išlipimo liukas buvo įrengtas ieškovų interesais, nes pastačius trečią aukštą atsirado poreikis įrengti tokį liuką, kadangi iki to, liukas nebuvo reikalingas. Taip pat nebuvo pagrindo keisti lietvamzdžius ir lietvamzdžių keitimo poreikis atsirado papildomai pastačius trečią aukštą, nes esami lietvamzdžiai buvo nebetinkami.

13948.

140Ieškovai nepagrįstai teigia, jog nereikėjo kitų įgaliotinų parašų pasirašant rekonstrukcijos sutartį, nes atšaukus buvusius įgaliotinius, buvo išrinktas naujas įgaliotinis – S. Z., todėl sutartį ir darbų priėmimo aktus turėjo pasirašyti abu įgalioti asmenys. Byloje nėra protokolo, patvirtinančio S. Z. išrinkimą, nes ieškovas jų nepateikia, tačiau yra susirinkimo garso įrašas, iš kurio girdėti, jog S. Z. buvo išrinktas įgaliotu asmeniu, todėl privalėjo pasirašyti minėtus dokumentus.

141V. Trečiųjų asmenų atsiliepimų santrauka

14249.

143Tretysis asmuo A. P. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutiko.

14450.

145Nurodė, jog stogas buvo blogos būklės ir jį reikėjo remontuoti. Taip pat buvo būtina remontuoti ir kaminą, nes buvo ištrupėjęs ir skverbėsi vanduo. Dėl blogų lietvamzdžių vanduo patekdavo ant sienų, todėl jos drėko ir gadino namo konstrukcijas.

14651.

147Ieškovas A. S. gyventojams buvo pateikęs visus dokumentus susijusius su remontu. Rekonstrukcija buvo atlikta už palėpių savininkų lėšas, o stogo remontas buvo atliktas už visų namo bendrasavininkų lėšas.

14852.

149Patvirtino, jog palaiko notariškai patvirtintą liudijimą.

15053.

151Tretysis asmuo N. G. su ieškiniu sutiko.

15254.

153Nurodė, jog apie blogas namo konstrukcijas žinojo visi gyventojai, visiems buvo pranešta apie numatomas remonto išlaidas ir gavo reikiamą dokumentaciją. Visos išlaidos, kurių reikalaujama iš atsakovų yra už stogo remontą.

15455.

155Tretysis asmuo D. K. P. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutiko ir papildomų duomenų neturi. Teismas konstatuoja :

156V.

157Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

15856.

159Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

16057.

161Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

16258.

1632012 m. kovo 14 d. namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendraturčiai pasirašė Daugiabučio namo adresu ( - ) Vilniuje bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį (toliau tekste – Jungtinės veiklos sutartis; 1 t., p. 10-15).

16459.

1652012 m. kovo 28 d. Jungtinės veiklos sutarties papildymu suteikti įgaliojimai A. S., E. L. ir S. G. atstovauti bendrasavininkus (1 t., p. 16-17).

16660.

1672012 m. lapkričio 13 d. priedu Nr. 2 prie Jungtinės veiklos sutarties (2 t., p. 64-66), Jungtinės veiklos sutarties dalyviai nutarė atšaukti E. L. iš įgalioto asmens pareigų, įgaliotais asmenimis paliekant A. S. ir S. G., kurie veikia pagal įgaliojimą prie minėtos sutarties.

16861.

169Iš 2015 m. spalio 26 d. S. Z. siųsto elektroninio laiško gyventojams matyti, jog nuo laiško siuntimo dienos namo sąskaitos valdytojas yra S. Z. (2 t., p. 161-162).

17062.

171Iš ieškovo A. S. 2016 m. kovo 09 d. elektroninio laiško matyti, jog šaukiamas susirinkimas aptarti palėpės klausimus, trinkelių klausimas (eiliškumas prieš palėpės darbus ar po palėpės darbų) (2 t., p. 159).

17263.

173Ieškovo A. S. užsakymu buvo apžiūrėtas namas ir surašytas 2016 m. balandžio 05 d. Techninės būklės patikrinimo aktas Nr. STVB-001/2016 (2 t., p. 67-75), kurį sudarė ekspertizės vadovas G. L., turintis kvalifikacijos atestatą Nr. 18435). Iš šio akto matyti, jog stogo šiluminė varža netenkina STR 2.01.01(6):2008 reikalavimų, jog asbestinio šiferio danga netenkina esminio statinio reikalavimo STR 2.01.01.(3):1999, stogo danga susidėvėjusi, per plyšius ant medinių stogo ir gelžbetonio antro aukšto perdenginio konstrukcijų patenka krituliai, stogo medinės laikančios konstrukcijos paveiktos puvinio, stogo konstrukcijų techninė būklė bloga. Atsakovų teigimu šiuo aktu negalima vadovautis, nes jo tikslas buvo kitas – paskaičiuoti apkrovas siekiant statyti trečią aukštą. Su šiais teiginiais nesutiktina. Nors šio akto tikslas nebuvo vien tik stogo konstrukcijų apžiūra, tačiau apžiūra atlikta tikslu nustatyti pagrindinių pastato esamų konstrukcijų techninę būklę, patikrinimas atliktas vadovaujantis STR 1.04.01:2005 pagrindu, atliko kvalifikuotas asmuo ir šis aktas nėra vienintelis įrodymas, bet vertinamas visų byloje esančių įrodymų kontekste, nėra prieštaraujantis, bet yra juos papildantis.

17464.

1752016 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė statybos leidimą Nr. ( - ) (toliau tekste – leidimas; 2 t., p. 8-9)., kuriuo buvo suteikta teisė rekonstruoti statinį – daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Vilniuje, pagal Rekonstravimo projektą, parengtą 2016 metais. Statytoju Leidime nurodytas ieškovas A. S..

17665.

177Iš 2017 m. sausio 29 d. ieškovo A. S. elektroninio laiško (2 t., p. 159) matyti, kad ieškovas pateikia naujus paskaičiavimus, kiek reikia mokėti už stogo keitimą, kaminų atstatymą ir lietaus sistemos pajungimą prie miesto sistemos, statybos priežiūros paslaugas ir šiukšlių išvežimą, pasikeitus butų plotams.

17866.

179Namas buvo rekonstruotas iš dviaukščio į triaukštį (2 t., p. 31-39).

18067.

181Atsakovas pateikė Velux firmos stogo išlipimo liuką, kurio kaina 398 EUR (2 t., p. 40-41). Iš šio pasiūlymo matyti, jog standartiniam lango montavimui būtinai reikalingas montavimo paketas, rekomenduojama garo izoliacija bei vidaus apdailos rėmas.

18268.

183Iš ieškovo A. S. 2017 m. liepos 19 d. elektroninio laiško (2 t., p. 160) matyti, jog ieškovas kviečia susirinkimą dėl ataskaitos už rekonstrukciją pateikimo.

18469.

185Ieškovai pateikė į bylą liudytojų S. G., A. P. ir D. K. P. rašytinius paliudijimus, patvirtintus notaro (2 t., p. 133-141). Atsakovai nesutiko, jog šie įrodymai būtų vertinami kaip liudytojų parodymai, nes jie neatitiko CPK 192 straipsnio 8 dalyje nustatytų aplinkybių. Sutiktina su atsakovų teiginiais, jog šie notariškai patvirtinti parodymai nevertinti, kaip liudytojų parodymai, nes nenustatyta sąlygų, kodėl šie asmenys negalėtų duoti parodymų teisme. Tačiau, A. P. ir D. K. P. buvo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis ir šie dokumentai vertinami kaip tinkami įrodymai - byloje dalyvaujančių asmenų rašytiniai paaiškinimai (CPK 186 straipsnio 2 dalis).

18670.

1872019 m. sausio 22 d. daugiabučio namo ( - ), Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties dalyviai nutarė nušalinti nuo pareigų A. S. (2 t., p. 164). Dėl stogo, kamino lietvamzdžių ir kitų remonto darbų reikalingumo

18871.

189Namo bendraturčių veiksmai (2015 m. gruodžio 28 d. ir 2016 m. balandžio 21 d. sutikimai) siekiant įvykdyti rekonstrukciją, kartu netiesiogiai patvirtina, jog namo bendrasavininkai buvo nusprendę atlikti stogo ir kaminų remonto darbus. Šią išvadą patvirtina ir kiti žemiau pateikiami įrodymai.

19072.

1912014 m. kovo 14 d. UAB SERVICO pateiktas Daugiabučio namo apžiūros aktas Nr. 2014/118-1 (1 t., p. 22-43). Iš akto 7 punkto matyti, jog yra prasėdę šaligatvio plytelės, kai kurių iš viso nėra, taip pat nėra ir kelio bortų (nudaužyti). Iš akto 8 punkto matyti, kad lietaus vandens nubėgimas netinkamas, nuogrinda nusėdusi, vanduo bėga po pamatu. Iš akto 9 punkto matyti, jog kaminas buvo nutrupėjęs ir rekomenduojama permūryti nutrupėjusias plytas. Iš akto 14-20 punktų matyti, jog ant grebėstų ir gegnių yra prasidėjęs puvimo procesas, mediena apipelijusi, grebėstai ir gegnės pažeistos drėgmės, šiferio lapai nutrupėję, vanduo skverbiasi per kamino ir stogo sujungimą.

19273.

193Namo bendrasavininkai 2016 m. rugpjūčio 11 d. sudarė Daugiabučio namo techninio stovio apžiūros ir vertinimo aktą (1 t., p. 44), kurį pasirašė 6 namo bendrasavininkai. Šiame akte nustatyta, jog stogo danga (šiferis) yra suskilęs, atskiri segmentai iškritę, vanduo patenka ant stogo laikančių konstrukcijų, drėgmė sunkiasi į gyvenamąsias antro aukšto patalpas, didžioji dalis medinių konstrukcijų apsitraukusių pelėsiu, apipuvę, dūmtraukių skardos sunaikintos korozijos, dūmtraukiai drėgni, plytos trupa. Komisija pasiūlė atlikti namo rekonstrukcijos darbus.

19474.

195Iš 2016 m. balandžio 05 d. Techninės būklės patikrinimo akto Nr. STBV-001/2016 (2 t., p. 67-75) 3 punkto matyti, kad šiferio danga neatitinka teisės aktų reikalavimų, stogo danga yra susidėvėjusi, per plyšius ant medinių stogo ir gelžbetonio antro aukšto perdengimo konstrukcijų patenka krituliai, stogo laikančiosios medinės konstrukcijos paveiktos puvinio, stogo konstrukcijų techninė būklė bloga. Šiuos duomenis nustatė kvalifikuotas ekspertas, todėl nėra pagrindo abejoti jo teiginiais.

19675.

197Taigi, ir namo bendraturčių samdyti asmenys ir pusė namo bendraturčių nustatė stogo, kamino, lietvamzdžių, pamato ir šaligatvio trūkumus. Dėl sutikimo atlikti rekonstrukcijos darbus

19876.

199Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka (CK 4.83 straipsnio 4 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009).

20077.

201CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir pabrėžia butų ir kitų patalpų savininkų pareigą padengti būtinąsias (privalomąsias) turto išlaikymo sąnaudas, dėl kurių sudėties ir dydžio sprendžiama pagal teisės aktuose nustatytus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytų išimčių taikymas galimas tik tada, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. O. v. G. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-305/2012). Taigi atitinkamų išlaidų susiejimas su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais yra teisiškai reikšmingas todėl, kad pareiga apmokėti pastarąsias išlaidas nepriklauso nei nuo buto ir kitų patalpų savininko sutikimo, nei nuo administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo. Tačiau tai nereiškia, kad, nesant pagrindo išlaidas priskirti prie užtikrinančių privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų laikymąsi, tokias išlaidas buto ir kitų patalpų savininkas galėtų apmokėti tik jo paties sutikimu.

20278.

203Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme bei aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (su vėlesniais pakeitimais). Ginčo santykių atsiradimo metu galiojusi Reglamento 2002 m. liepos 1 d. redakcija prie privalomųjų reikalavimų visumos priskyrė reikalavimus išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo; reikalavimus gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (Reglamento 11 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

20479.

205Remiantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, vienas iš pagrindų atsisakyti mokėti išlaidas yra tuo atveju, kai nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju įsteigta gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, ginčo teisiniams santykiams aktualus CK 4.85 straipsnis, kurio 1 dalyje nustatyta, jog sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Taigi tuo atveju, kai CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas, bendraturčių pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą nėra eliminuojama, net ir nesant asmens aiškiai išreikšto sutikimo dėl atitinkamų išlaidų. Priešingas aiškinimas, kad butų ir kitų patalpų savininkas, nesant jo asmeninio sutikimo, privalėtų apmokėti vien išlaidas, susijusias su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, o jokių kitų išlaidų apmokėti neprivalo, neatitiktų CK 4.82 straipsnio 3 dalyje ir 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyto teisinio reglamentavimo bei neleistų užtikrinti efektyvios daugiabučio namo priežiūros. Pastarųjų išlaidų racionalumas ir proporcingumas gali būti įvertintas teismine tvarka nagrinėjant ginčus tarp gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos bei jos nario ar tarp butų ir kitų patalpų savininkų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014). Taigi, pagal teismų praktiką, tuo atveju, kai CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas, bendraturčių pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą nėra eliminuojama, net ir nesant asmens aiškiai išreikšto sutikimo dėl atitinkamų išlaidų.

20680.

207Tiek iki 2017 m. sausio 1 d. galiojęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintas statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ bei vėliau jį pakeitęs statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, dar vėliau - statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, nustatė pareigą pastato savininkams imtis priemonių užtikrinti konstrukcijų patvarumą, medinių konstrukcijų apsaugą nuo puvimo ir drėgmės. Tai privalomieji reikalavimai, kurių užtikrinimui bendraturčių atskiro sprendimo nereikia (CK 4.83 straipsnio 4 dalis).

20881.

209Stogo ir kamino remonto darbams nėra būtinas bendraturčių sutikimas, nes jie priskirtini prie privalomų priežiūros darbų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, jog CK 4.83 straipsnio 2 dalies 1 punkte tiesiogiai nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę imtis priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams. Šiuo atveju pažymėtina kasatoriaus teisinga ir nuosekli pozicija, kad reikalavimas gauti bendraturčių sutikimą išlaidoms yra perteklinis, nes CK 4.83 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta teisė nesuvaržyta sutikimo gavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012). Taigi, bendrasavininkas turi teisę remontuoti esmines laikančias konstrukcijas (stogą, kaminą ir pan.), be bendrasavininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams. Šiuo atveju, ne tik grėsė, bet ir buvo daroma vandens žala viršutinių aukštų gyventojams ir bendroms pastato konstrukcijoms, nes stogas praleido kritulius, o kaminas buvo ištrupėjęs.

21082.

211Nors stogo ir kitų konstrukcijų priežiūra yra tarp privalomųjų priežiūros reikalavimų bei stogo laikančios konstrukcijos ir kaminas buvo pažeisti, ir jų remontui bendraturčių sutikimas nebuvo reikalingas, tačiau, šiuo atveju, stogo rekonstrukcijai (keičiant stogo konstrukciją ir formą, o ne tik remontuojant stogą atstatant į normalią būklę) buvo reikalingas bendraturčių sprendimas.

21283.

213Atsakovai atsikirtinėja, tuo, jog nė vienas namo bendraturtis nėra davęs sutikimo atlikti namo rekonstrukcijos darbus. Su šiais teiginiais nesutiktina. Rašytinio įrodymo, tiesiogiai patvirtinančio šią aplinkybę, byloje nėra. Didesnė dalis bendraturčių teigia, jog toks sutikimas buvo duotas, dalis – jog nebuvo. Nesant tiesioginių įrodymų, teismas gali aplinkybių buvimą ar nebuvimą nustatyti netiesioginiais įrodymais. 2015 m. gruodžio 28 d. bendrasavininkiai davė sutikimą, kad ieškovas A. S. atstovautų namo bendrasavininkus, kaip statytojus (užsakovus) rengiant rekonstrukcijos projektą (1 t., p. 20), sutikimą pasirašė 10 iš 12 namo bendrasavininkų. 2016 m. balandžio 21 d. namo bendrasavininkai davė sutikimą, kad ieškovas statybą leidžiantį dokumentą projektui „Daugiabutis gyvenamasis namas ( - ), Vilnius. Rekonstravimo projektas“ gautų savo vardu (1 t., p. 21), sutikimą pasirašė 9 iš 12 namo bendrasavininkų. Atsakovai atsikirtinėja, jog nebuvo priimtas sprendimas dėl namo rekonstrukcijos, tačiau bylos aplinkybės rodo, jog namo bendrasavininkų dauguma atliko veiksmus, būtinus namo rekonstrukcijai įgyvendinti. Pirmuoju 2015 m. gruodžio 28 d. sutikimu atstovauti namo bendrasavininkus ieškovas A. S. atstovavo bendraturčius kaip statytojus. Ši aplinkybė leidžia teigti, jog namo bendrasavininkai ne tik buvo priėmę sprendimą dėl namo rekonstrukcijos, bet ir atliko veiksmus, būtinus sprendimo atlikti rekonstrukciją įgyvendinimui – pradėjo rengti rekonstrukcijos projektą. 2016 m. balandžio 21 d. namo bendraturčių sutikimas gauti statybą leidžiantį dokumentą, patvirtina, jog namo bendraturčiai ne tik buvo priėmę sprendimą dėl namo rekonstrukcijos, bet ir buvo sutarę dėl namo rekonstrukcijos apimties. Rekonstrukcijos apimtį apibrėžia projektas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas. Akivaizdu, jog namo bendrasavininkai, jei nebūtų priėmę sprendimo dėl namo rekonstrukcijos, nebūtų pradėję rekonstrukcijos įgyvendinimo veiksmų - projektuoti ir tuo labiau nebūtų kreipęsi dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Taigi, namo bendraturčių veiksmai patvirtina, jog buvo priimtas sprendimas dėl namo, įskaitant stogą, rekonstrukcijos ir jame numatytų darbų atlikimo.

21484.

215Be to, visi bendrasavininkai pasirašytinai yra priėmę sprendimą dėl stogų ir kaminų keitimo finansavimo nuo bendro butų ir palėpių ploto (1 t., p. 18). Šiame sprendime matyti, kad yra nuspręsta būtent keisti stogą ir kaminą, o ne remontuoti jo dalis bei nuspręsta kaip bus paskirstomos išlaidos. Teismo vertinimu yra akivaizdu, jog asmenys, nepriėmę sprendimo vykdyti darbus, nesprendžia kokiais principais bus dalinamos tų darbų patirtos išlaidos. Taigi, šis įrodymas taip pat patvirtina, jog namo bendrasavininkai buvo priėmę sprendimą keisti stogą ir kaminą.

21685.

217Apibendrinant darytina išvada, jog namo bendrasavininkų dauguma priėmė sprendimą dėl namo rekonstrukcijos, kartu remontuojant (rekonstruojant) stogą ir kaminą, ir ėmėsi veiksmų rekonstrukcijai įgyvendinti.

218Dėl sutikimo dėl išlaidų dydžio

21986.

220Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai CK 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimas, bendraturčių pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą nėra eliminuojama, net ir nesant asmens aiškiai išreikšto sutikimo dėl atitinkamų išlaidų. Priešingas aiškinimas, kad butų ir kitų patalpų savininkas, nesant jo asmeninio sutikimo, privalėtų apmokėti vien išlaidas, susijusias su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, o jokių kitų išlaidų apmokėti neprivalo, neatitiktų CK 4.82 straipsnio 3 dalyje ir 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatyto teisinio reglamentavimo bei neleistų užtikrinti efektyvios daugiabučio namo priežiūros. Pastarųjų išlaidų racionalumas ir proporcingumas gali būti įvertintas teismine tvarka nagrinėjant ginčus tarp gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos bei jos nario ar tarp butų ir kitų patalpų savininkų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-687/2017).

22187.

222Byloje nustatyta, jog buvo namo bendraturčių sprendimas dėl namo rekonstrukcijos, todėl visi bendraturčiai privalo prisidėti prie remonto išlaidų. Kadangi buvo rekonstrukcijos darbai, todėl teismas privalo patikrinti išlaidų racionalumą ir proporcingumą.

22388.

224Namo bendraturčiai pasirašydami balsavo dėl stogo ir kaminų keitimo finansavimo. Buvo pateikti du variantai ir visi namo bendraturčiai vienbalsiai nubalsavo stogo ir kaminų keitimo išlaidas skirstyti nuo buto ir palėpės ploto (1 t., p. 18). Šis dokumentas patvirtina, jog namo bendraturčiai sprendė stogo ir kamino remonto išlaidų paskirstymo klausimą. Klausimas išspręstas vienbalsiai, dalyvaujant visiems bendraturčiams ir toks lėšų paskirstymas atitinka įstatymo reikalavimus, nes skirstoma pagal visą asmens turimą plotą.

22589.

226Atsakovai savo atsisakymą mokėti grindžia ir tuo, jog nebuvo priimtas atskiras sprendimas dėl išlaidų patvirtinimo. Su šiais teiginiais nesutiktina. Minėta, jog stogo remonto darbams bendraturčių sprendimas nebuvo reikalingas, tačiau jis buvo priimtas. Įstatymas nenumato, jog kiekvienas veiksmas būtų priimtas tik bendraturčių daugumos sprendimu. Atsakovų nurodoma teisės norma – CK 4.83 straipsnio 4 dalis numato du variantus: turi būti sprendimas dėl remonto darbų arba išlaidų patvirtinimas, tačiau įstatymas nereikalauja, jog būtų atlikti abu šie veiksmai ir sprendimas ir išlaidų patvirtinimas, todėl atsakovų argumentai atmestini, kaip perteklinis reikalavimas. Kartu pažymėtina, jog iš 2017 m. sausio 29 d. elektroninio laiško (2 t., p. 159), siųsto bendraturčiams, matyti, jog bendraturčiai svarstė stogo keitimo, kaminų atstatymo ir lietaus sistemos išlaidų klausimus ir, pasikeitus butų plotams, buvo perskaičiuotos išlaidos tenkančios kiekvienam butui. Ten pat nurodyta, jog kanalizacijos ir kitos išlaidos bus pateiktos gavus sąskaitas pagal faktiškai atliktus darbus. Taigi, ieškovas A. S. pateikė išlaidų suvestines tenkančias kiekvienam butui.

22790.

228Įstatymai nenustato pareigos bendraturčiams priimti sprendimų dėl rangovo patvirtinimo, todėl šis atsakovų reikalavimas laikytinas pertekliniu.

22991.

230Kadangi buvo atlikta pastato rekonstrukcija, ne tik remonto darbai ir atsakovai ginčija jų reikalingumą, todėl teismas pasisako dėl išlaidų pagrįstumo.

23192.

232Atsakovai teigia, jog rekonstrukcijos darbai pareikalavo daug didesnių išlaidų, nei būtų tik remonto darbai. Su šiais teiginiais nesutiktina. Pirma, stogo danga buvo šiferis, kurio panaudojimas yra draudžiamas dėl jo toksiškumo (STR 2.01.01(3):1999), todėl jo remontas neįmanomas, o įmanomas tik pilnas viso stogo dangos keitimas. Keičiant stogo dangą, atitinkamai stogo dangai yra taikomas atitinkamas grebėstavimas, todėl keičiant stogo dangą buvo būtina keisti ir grebėstavimą (grebėstų žingsnis, storis ir pan.), tuo labiau, jog dalis grebėstų buvo paveikti drėgmės ir pelėsio. Remontuoti grebėstus nekeičiant jų naujais yra ekonomiškai nenaudinga, nes jų kaina, lyginant su darbo kaina, yra mažesnė. Namas statytas 1957 metais ir nuo to laiko medinės stogo konstrukcijos nebuvo remontuotos. Iš apžiūros aktų matyti, jog gegnės yra sudrėkusios, apipelijusios. Byloje nėra duomenų kiek vienetų gegnių buvo pažeistų, kiek gerų, tačiau atsižvelgiant į stogo konstrukcijų amžių (virš 60 metų) darytina labiau tikėtina išvada, jog dauguma gegnių turėjo pažeidimų ir privalėjo būti keičiamos.

23393.

234Atsakovai ginčija būtinumą remontuoti kaminą. Iš UAB SERVICO parengto akto 21 punkto, atsakovų pateiktų foto nuotraukų (2 t., p. 31-34) matyti, jog kaminų būklė nėra gera, nes matyti skylimai, ištrupėjimai, tuščios ertmės plytų vietose. Šios aplinkybės leidžia teigti, jog kaminų būklė nebuvo gera, todėl juos reikėjo remontuoti tiek dėl irimo padarinių kritimo ant šaligatvio padarinių užkardymo, tiek dėl galimybės kaminus naudoti pagal tikslinę paskirtį. Iki statinio rekonstrukcijos statinio aukštis buvo 11,15 m (2 t., p. 74), po rekonstrukcijos statinio aukštis nepasikeitė ir liko toks pats – 11,15 m (2 t., p. 75), todėl dėl rekonstrukcijos nereikėjo papildomai iškelti kaminus, t. y. didinti jų aukštingumo. Kaminas yra specialios konstrukcijos įrenginys, turintis užtikrinti maksimalų hermetiškumą ir užkardyti kenksmingų medžiagų patekimą į gyvenamąsias patalpas, todėl sutiktina su ieškovų teiginiais, kad kaminus reikėjo nuardyti iki jų tinkamos naudoti būklės ir išmūryti naujai netinkamą dalį. Iš ieškovų pateiktų duomenų (2 t., p. 70) matyti, jog kaminai buvo remontuojami ne pilnai, kam reikėtų 11 481 plytos, o dalinai, sunaudojant 6 336 plytas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog kaminą reikėjo permūryti iš dalies naujai.

23594.

236Atsakovai ginčija būtinybę keisti lietvamzdžius, nes lietvamzdžiai buvo keisti mažiau nei prieš 10 metų. Su šiais teiginiais nesutiktina. Iš byloje esančių foto nuotraukų matyti, jog iki rekonstrukcijos buvo sidabrinės (pilkos) spalvos lietvamzdžiai, kurių spalva buvo priderinta prie pilkos šiferio stogo spalvos. Keičiant stogo dangą į tamsią, akivaizdu, jog reikėjo keisti ir lietvamzdžius į tokios pat spalvos, kaip ir stogo. Be to, buvę lietvamzdžiai baigėsi prie namo pamatų ir dėl vandens tekėjimo darė neigiamą poveikį bendrosioms namo konstrukcijoms ir šaligatviui, todėl buvo būtina keisti esamą padėtį ir nutiesti kritulių vandens nutekėjimą į miesto nuotekų sistemą. Atsižvelgiant į tai atsakovų argumentai dėl šių išlaidų nepriteisimo atmestini. Šaligatvio remontas buvo būtinas, nes nuvedus kritulių vandenį po šaligatviu į miesto tinklus bei suremontavus šaligatvį su bortais, šios išlaidos laikytinos pagrįstomis.

23795.

238Atsakovai atsikirtinėja, jog dėl pakitusio aukštingumo atsirado poreikis įrengti stoglangius ir šios išlaidos neturėtų būti paskirstytos visiems bendrasavininkams. Su šiais teiginiais nesutiktina. Statant pastatą 1957 metais buvo kiti priešgaisrinės saugos reikalavimai. Šiuo metu galioja Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimai, kurių 134 punktas nustato, jog laiptinių viršutiniuose aukštuose, bet ne rečiau kaip kas 5 aukštai, turi būti numatyti ne mažesni kaip 1,2 kv. m atidaromi langai dūmams išleisti. Taigi stoglangiai įrengti, nes taip nustatyta teisės aktuose. Aplinkybė, jog anksčiau jų nebuvo nesudaro pagrindo jų neįrenginėti dabar, nes, kaip jau minėta, stogo remontas buvo būtinas, o jį atliekant buvo būtina laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Be to, stoglangiai skirti visų gyventojų saugumui - priešgaisrinės saugos poreikiams tenkinti. Atsakovai ginčijo stoglangių kainą. Tačiau ginčydami kainą atsakovai rėmėsi reklaminiu pasiūlymu (2 t., p. 40), tačiau neįvertino, jog reklaminiame pasiūlyme yra nurodyta tik stoglangio kaina, bet nėra nurodyta įrengimo medžiagų, kurios būtinos įrengiant stoglangius, kaina. Atsižvelgiant į tai atsakovų argumentai atmestini.

23996.

240Atsakovai atsikirtinėja, jog nebuvo būtina įrengti monolitinio žiedo. Ieškovų teigimu monolitinis žiedas įrengti buvo pigiau. Su ieškovų teiginiais negalima sutikti. Įvertinus dedant didžiausius murlotus (20x20x600 cm), 125 m reikėtų apie 5 m3 medienos, kurios kaina yra 175 EUR už kubinį metrą, tuomet medžiagų kaina (1 t., p. 112) būtų apie 1 000 EUR. Byloje nėra duomenų apie šių darbų kainą ir papildomas detales, tačiau pridėtinių detalių ir darbų įkainiai taip pat turėtų būti mažesni, nes šie darbai nėra sudėtingi. Teismas nesivadovauja ieškovų liudytojo parodymais, kad monolito įrengimas yra pigesnis, nes medis kainuoja brangiau, nes šie teiginiai prieštarauja byloje esantiems rašytiniams įrodymams (medienos kainai, už kurią medieną pirko ieškovas). Akivaizdu, jog monolitinio žiedo įrengimo kaina 4 441 EUR (1 t., p. 72) yra žymiai didesnė, nei medinio murloto. Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jei nuostolių dydžio tiksliai įrodyti šalis negali, ta jų dydį nustato teismas. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovai turėjo pareigą įrodyti, kad monolitinio žiedo įrengimas kainuoja mažiau, tačiau to nepadarė (CPK 178 str.), todėl reikalavimas priteisti 4 441 EUR (1 t., p. 72) už monolitinio žiedo įrengimą mažintinas 3 000 EUR suma (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Ieškovų teiginiai, kad monolitinį žiedą įrengti buvo būtina dėl sienų skilinėjimo, nėra pagrįsti byloje esančiais įrodymais, todėl atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).

24197.

242Pažymėtina, jog keičiant stogo konstrukciją, stogo plotas sumažėjo, todėl stogui įrengti reikėjo mažiau lėšų ir atsakovų teisės dėl to negalėjo būti pažeistos.

24398.

244Byloje nėra ginčo, jog ieškovai sumokėjo rangovams už atliktus darbus (1 t., p. 117-132).

24599.

246Kaip minėta, pagal kasacinės instancijos praktiką, bendraturtis privalo apmokėti protingas ir proporcingas išlaidas, reikalingas bendrojo naudojimo objektams remontuoti. Teismas nenustatė, jog pateiktos išlaidos būtų neproporcingos, neteisingos ar nepagrįstos. Ieškovai prašė priteisti iš atsakovų bendrą sumą 18 245,59 EUR. Teismas nustatė, jog monolitinio žiedo įrengimas nebuvo būtinas ir jis kainą nepagrįstai padidino 3 000 EUR, todėl laikytina, kad ieškinys pagrįstas iš dalies ir bendra ieškovų reikalaujama suma mažintina iki 15 245,59 EUR (18 245,59 – 3000), proporcingai (16,4423 procentų) mažinant iš atsakovų priteisiamas sumas (CK 4.83 – 4.86 straipsniai).

247100.

248Atsakovai savo atsikirtimus grindžia Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 26 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-682-479/2018. Šioje byloje minėta praktika netaikytina, nes bylose skirtingos faktinės aplinkybės. Klaipėdos apygardos teismo nagrinėtoje byloje buvo nagrinėjamas apmokėjimas dėl neprivalomų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo, o šioje byloje dėl privalomų, anoje byloje buvo priimtas bendraturčių sprendimas dėl išlaidų iš kaupiamųjų lėšų apmokėjimo, o reikalavimas buvo pareikštas dėl kitų išlaidų išieškojimo. Taigi, bylų faktinės aplinkybės nesutampa ir minėta praktika negalima vadovautis šioje byloje.

249101.

250Atsakovai savo atsikirtimus grindžia Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1000-159/2011. Šioje byloje minėta praktika netaikytina, nes minėtoje byloje nebuvo nustatytos visos aplinkybės ir byla buvo grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui įpareigojant iš naujo ištirti išlaidų padidėjimo pagrįstumą ir kitas aplinkybes. Be to, vėlesnė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika kiek kitokia, yra aukštesnės teisinės galios, todėl ir buvo taikoma šioje byloje.

251102.

252Atsakovų teiginiai, jog pagal Partnerystės sutarties 4.8 punktą rangos sutarčiai pasirašyti buvo reikalingi dviejų atstovų parašai, nepagrįsti. Įgaliojimas pasirašyti keliems asmenims buvo išduoti A. S., E. L. ir S. G. (1 t., p. 16-17). E. L. iš įgaliotų asmenų sąrašo buvo atšauktas 2012 m. lapkričio 13 d. (2 t., p. 64-65). S. G. iš įgaliotų asmenų buvo atšauktas 2015 m. spalio 01 d. (2 t., p. 66). Atsakovai atsikirtinėja, jog teisę pasirašyti turėjo S. Z., kurį atstovu išrinko bendrasavininkai, tačiau byloje nėra įgaliojimo, suteikiančio tokią teisę, t. y. nors bendraturčių sprendimas buvo priimtas, tačiau įgaliojimai įstatymo nustatyta forma nebuvo įformintas, o pats sprendimas tokios teisės automatiškai nesuteikia (CK 2.137 straipsnio 1 dalis). Taigi, teisę atstovauti bendraturčius turėjo tik vienas įgaliotas asmuo – ieškovas A. S., kuris ir pasirašė rangos sutartį bei priėmimo aktus. Be to, minėta, jog statybą leidžiantį dokumentą (2 t., p. 8-9) visų bendrasavininkų vardu, bendrasavininkų daugumos sutikimu, gavo A. S. savo vardu. Todėl, pagal statybą leidžiantį dokumentą, jis buvo statytojas. Ieškovas, būdamas statytoju, rangos sutartį su rangovu (1 t., p. 47-54) turėjo teisę savo vardu arba galėjo perleisti statytojo teises bendrasavininkams. To nepadarius laikytina, jog ieškovas A. S. galėjo pasirašyti rangos sutartį ir darbų priėmimo aktus vienasmeniškai ir Partnerystės sutarties nuostatų nepažeidė.

253103.

254Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

255104.

256Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

257Dėl bylinėjimosi išlaidų

258105.

259Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Ieškovų reikalavimai patenkinti 83,5576 procentų, atitinkamai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos.

260106.

261Ieškovų bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai, pateikti 2019 m. balandžio 30 d., yra byloje, tačiau dėl LITEKO sistemos neveikimo nebuvo sugeneruoti į bylą (trikdžiai yra nuolatinio pobūdžio, nes sistema negeneruoja bylos keletą mėnesių), todėl bylos lapų numeriai nėra nurodomi.

262107.

263Ieškovas A. S. sumokėjo 140,81 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 137) ir 140,81 EUR (1 t., p-. 152), iš viso – 281,62 EUR, kurie priteistini iš atsakovų proporcingomis reikalavimų dalimis, įvertinus atmestų reikalavimų dalį: iš N. Z. – 72,16 EUR, iš J. V. – 43,78 EUR, iš I. L. – 59,68 EUR ir iš atsakovo E. L. – 59,68 EUR (CPK 93 straipsnis).

264108.

265Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės N. Z. atžvilgiu ieškovas A. S. sumokėjo 50 EUR žyminį mokestį (2 t., p. 122) ir 78,38 EUR antstoliams nutarties vykdymui, iš viso 128,38 EUR, kuris proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 107,27 EUR, priteistinas iš atsakovės N. Z. (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

266109.

267Ieškovas A. S. patyrė 2 511,96 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurios paskirstytinos proporcingai reikalavimų dydžiui bei patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, todėl ieškovui priteistina: iš N. Z. – 643,68 EUR, iš J. V. – 390,54 EUR, iš I. L. – 523,35 EUR ir iš atsakovo E. L. – 523,35 EUR (CPK 98 straipsnis).

268110.

269Ieškovė R. Z. G. sumokėjo 37,77 EUR (1 t., p. 135) ir 37,77 EUR (1 t., p. 154), iš viso – 75,54 EUR žyminio mokesčio, kurie priteistini iš atsakovų proporcingomis reikalavimų dalimis, įvertinus atmestų reikalavimų dalį: iš N. Z. – 19,36 EUR, iš J. V. – 11,74 EUR, iš I. L. – 16,00 EUR ir iš atsakovo E. L. – 16,00 EUR (CPK 93 straipsnis).

270111.

271Ieškovė R. Z. G. patyrė 755,04 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kurios paskirstytinos proporcingai reikalavimų dydžiui bei patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, todėl ieškovui priteistina: iš N. Z. – 193,48 EUR, iš J. V. – 117,39 EUR, iš I. L. – 160,01 EUR ir iš atsakovo E. L. – 160,01 EUR (CPK 98 straipsnis). Žyminį mokestį ir kitas išlaidas sumokėjo ieškovė R. Z. G., todėl žyminis mokestis ir kitos bylinėjimosi išlaidos priteistinas jai.

272112.

273Ieškovė J. S. sumokėjo 26,68 EUR (1 t., p. 136) ir 26,68 EUR (1 t., p. 153), iš viso – 53,36 EUR žyminio mokesčio, kurie priteistini iš atsakovų proporcingomis reikalavimų dalimis, įvertinus atmestų reikalavimų dalį: iš N. Z. – 13,66 EUR, iš J. V. – 8,28 EUR, iš I. L. – 11,32 EUR ir iš atsakovo E. L. – 11,32 EUR (CPK 93 straipsnis).

274113.

275Ieškovas A. S. pateikė reikalavimą dėl išlaidų, patirtų dėl liudytojų notariškai patvirtintų reikalavimų priteisimo. Šiuos asmenis ieškovas privalėjo įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, todėl jų notariškai patvirtinti liudytojų parodymai byloje nebuvo reikalingi ir šias išlaidas ieškovas patyrė dėl savo kaltės, todėl jos nepriteistinos.

276114.

277Atsakovai patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti – kiekvienas po 325 EUR (2 t., p. 142-156). Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcijas, kiekvienam atsakovui priteistina po 53,43 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. po 36,65 EUR iš ieškovo A. S., 9,83 EUR iš ieškovų R. Z.-G. ir A. G. bei 6,95 EUR iš ieškovės J. S..

278115.

279Įvertinus tai, jog bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovų atsakovams ir iš atsakovų ieškovams, atliktinas įskaitymas ir iš ieškovų atsakovams priteistinos sumos įskaitytinos į ieškovams priteistinas bylinėjimosi išlaidas, atitinkamai jas mažinant.

280116.

281Teismas patyrė 30,17 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka. Ieškovams tenkanti pašto išlaidų dalis (4,96/3=1,65) neviršija Teisingumo ministro nustatytos minimalios ribos, todėl šios išlaidos iš ieškovų nepriteistinos. Iš atsakovų priteistina likusi suma – 25,21 EUR lygiomis dalimis, t. y. 6,30 EUR iš kiekvieno atsakovo (CPK 96 straipsnis).

282117.

283Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

284tenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui A. S. (kodas ( - ) iš atsakovės N. Z. (kodas ( - ) 3 207,36 EUR (trys tūkstančiai du šimtai septyni euro ir 36 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 3 207,36 EUR (trys tūkstančiai du šimtai septyni euro ir 36 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 786,46 EUR (septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši euro ir 46 euro centai) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovui A. S. (kodas ( - ) iš atsakovės J. V. (kodas ( - ) 1 946,03 EUR (vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeši euro ir 03 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 1946,03 EUR (vienas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeši euro ir 03 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 397,67 EUR (tris šimtus devyniasdešimt septynis euro ir 67 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovui A. S. (kodas ( - ) iš atsakovės I. L. (kodas ( - ) 2 652,66 EUR (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du euro ir 66 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 2 652,66 EUR (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du euro ir 66 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 450,52 EUR (keturis šimtus penkiasdešimt euro ir 52 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovui A. S. (kodas ( - ) iš atsakovo E. L. (kodas ( - ) 2 652,66 EUR (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du euro ir 66 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 2 652,66 EUR (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du euro ir 66 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 450,52 EUR (keturis šimtus penkiasdešimt euro ir 52 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovei J. S. (kodas ( - ) iš atsakovės N. Z. (kodas ( - ) 607,78 EUR (šeši šimtai septyni euro ir 78 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 607,78 EUR (šeši šimtai septyni euro ir 78 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 6,71 EUR (šešis euro ir 71 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovei J. S. (kodas ( - ) iš atsakovės J. V. (kodas ( - ) 368,77 EUR (trys šimtai šešiasdešimt aštuoni euro ir 77 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 368,77 EUR (trys šimtai šešiasdešimt aštuoni euro ir 77 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1,33 EUR (vienas euro ir 33 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovei J. S. (kodas ( - ) iš atsakovės I. L. (kodas ( - ) 502,67 EUR (penki šimtai du euro ir 67 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 502,67 EUR (penki šimtai du euro ir 67 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4,37 EUR (keturis euro ir 37 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti ieškovei J. S. (kodas ( - ) iš atsakovo E. L. (kodas ( - ) 502,67 EUR (penki šimtai du euro ir 67 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 502,67 EUR (penki šimtai du euro ir 67 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4,37 EUR (keturis euro ir 37 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti solidariems ieškovams R. Z.-G. (kodas ( - ) ir A. G. (kodas ( - ) iš atsakovės N. Z. (kodas ( - ) 860,20 EUR (aštuoni šimtai šešiasdešimt euro ir 20 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 860,20 EUR (aštuoni šimtai šešiasdešimt euro ir 20 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 203,01 EUR (du šimtus tris euro ir 01 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti solidariems ieškovams R. Z.-G. (kodas ( - ) ir A. G. (kodas ( - ) iš atsakovės J. V. (kodas ( - ) 521,92 EUR (penki šimtai dvidešimt vienas euro ir 92 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 521,92 EUR (penki šimtai dvidešimt vienas euro ir 92 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 119,30 EUR (vienas šimtas devyniolika euro ir 30 euro centų) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti solidariems ieškovams R. Z.-G. (kodas ( - ) ir A. G. (kodas ( - ) iš atsakovės I. L. (kodas ( - ) 711,44 EUR (septyni šimtai vienuolika euro ir 44 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 711,44 EUR (septyni šimtai vienuolika euro ir 44 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 166,18 EUR (vienas šimtas šešiasdešimt šeši euro ir 18 euro centai) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti solidariems ieškovams R. Z.-G. (kodas ( - ) ir A. G. (kodas ( - ) iš atsakovo E. L. (kodas ( - ) 711,44 EUR (septyni šimtai vienuolika euro ir 44 euro centai) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 711,44 EUR (septyni šimtai vienuolika euro ir 44 euro centai) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 11,89 EUR (vienuolika euro ir 89 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovės N. Z. (kodas ( - ) 6,30 EUR (šešis euro ir 30 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Priteisti iš atsakovės J. V. (kodas ( - ) 6,30 EUR (šešis euro ir 30 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Priteisti iš atsakovės I. L. (kodas ( - ) 6,30 EUR (šešis euro ir 30 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Priteisti iš atsakovo E. L. (kodas ( - ) 6,30 EUR (šešis euro ir 30 euro centų) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovai kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti ieškovui A. S. iš:... 9. 1.1.1.... 10. atsakovės N. Z. 3 838,50 EUR skolos;... 11. 1.1.2.... 12. atsakovės J. V. 2 328,96 EUR skolos;... 13. 1.1.3.... 14. atsakovės I. L. 3 174,65 EUR skolos;... 15. 1.1.4.... 16. atsakovo E. L. 3 174,65 EUR skolos.... 17. 1.2.... 18. Priteisti ieškovų R. Z.-G. ir A. G. naudai iš:... 19. 1.2.1.... 20. atsakovės N. Z. 1 029,47 EUR skolos;... 21. 1.2.2.... 22. atsakovės J. V. 624,62 EUR skolos;... 23. 1.2.3.... 24. atsakovės I. L. 851,43 EUR skolos;... 25. 1.2.4.... 26. atsakovo E. L. 851,43 EUR skolos.... 27. 1.3.... 28. Priteisti ieškovei J. S. iš:... 29. 1.3.1.... 30. atsakovės N. Z. 727,38 EUR skolos;... 31. 1.3.2.... 32. atsakovės J. V. 441,33 EUR skolos;... 33. 1.3.3.... 34. atsakovės I. L. 601,58 EUR skolos;... 35. 1.3.4.... 36. atsakovo E. L. 601,58 EUR skolos.... 37. 1.4.... 38. 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už... 39. 1.5.... 40. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 41. 2.... 42. Ieškovas nurodė, jog daugiabučio namo, esančio ( - ), Vilniuje,... 43. 3.... 44. Bendraturčiai ¾ balsų dauguma priėmė sprendimą vykdyti rekonstrukciją:... 45. 4.... 46. Stogo remontas buvo būtinas, nes pilnai neatliko savo funkcijų, praleido... 47. 5.... 48. Bendraturčių užsakymu UAB SERVICO atliko namo apžiūrą, nustatė defektus... 49. 6.... 50. Namo palėpės savininkai informavo bendraturčius, jog atliekant stogo... 51. 7.... 52. 2014 m. rugpjūčio mėnesį bendrasavininkai vienbalsiai nubalsavo, kad stogo... 53. 8.... 54. 2015 m. gruodžio 28 d. raštu jungtinės veiklos partneriai sutiko, kad A. S.... 55. 9.... 56. Bendraturčių sudaryta komisija apžiūrėjo ir įvertino namo stogo medinę... 57. 10.... 58. Ieškovas A. S., kaip įgaliotas asmuo, 2017 m. sausio 11 d. pasirašė rangos... 59. 11.... 60. Bendraturčiai už atliekamus darbus sumokėjo, tačiau atsakovai nepagrįstai... 61. II.... 62. Atsakovų atsikirtimų santrauka... 63. 12.... 64. Atsakovai pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį... 65. 13.... 66. Atsakovai nurodė, jog daugiabučio namo bendraturčiai nėra priėmę... 67. 14.... 68. Ieškovų iniciatyva buvo atlikta stogo rekonstrukcija, bet ne stogo remontas... 69. 15.... 70. Poreikį atlikti rekonstrukciją lėmė ieškovų sprendimas atlikti palėpės... 71. 16.... 72. Bendraturčiai, duodami sutikimą rengti rekonstrukcijos projektą ir gauti... 73. 17.... 74. Jei būtų taikoma Jungtinės veiklos sutartis, tai ji privalėjo būti... 75. 18.... 76. Ieškovai niekuomet nederino darbų kainos su atsakovais ir bendraturčiai... 77. 19.... 78. Net ir pripažinus, kad atsakovai privalo atlyginti stogo remonto išlaidas,... 79. III.... 80. Ieškovo dubliko santrauka... 81. 20.... 82. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriame nurodė, jog... 83. 21.... 84. Atsakovai pripažįsta, jog stogo remontas buvo būtinas, todėl ginčas yra... 85. 22.... 86. Stogo remontas buvo būtinas, nes stogo konstrukcija buvo pažeista puvinio, o... 87. 23.... 88. Stogo remontas buvo būtinas, nes stogas nebeatitiko būtinųjų naudojimo ir... 89. 24.... 90. Stogo konstrukcija nebeatitiko statinių naudojimo ir priežiūros... 91. 25.... 92. Bendraturčiai aiškiai išreiškė savo pritarimą dėl stogo remonto ir... 93. 26.... 94. Atsakovai jau kėlė klausimą dėl bendraturčių sutikimo dėl namo... 95. 27.... 96. Pagal statybą reglamentuojančius įstatymus nėra atskirai išduodami... 97. 28.... 98. Bendraturčiai buvo informuoti apie remonto darbų kainas ir planuojamas... 99. 29.... 100. Atliekant palėpės rekonstrukciją sumažėjo stogo remonto išlaidos, nes... 101. 30.... 102. Atsakovai netinkamai cituoja teismų praktiką, nes jų nurodomoje nutartyje... 103. 31.... 104. Atsakovai neginčija, jog buvo reikalinga remontuoti kaminus, bet ginčija tik... 105. 32.... 106. Antroji sąmata susijusi tik su palėpės rekonstrukcija, todėl neturi... 107. 33.... 108. Lietvamzdžiai buvo nesandarūs, netinkami, nuo jų drėko sienos, todėl jie... 109. 34.... 110. Atsakovai nepagrįstai teigia, jog reikėjo sutarčiai pasirašyti kelių... 111. IV.... 112. Atsakovo tripliko santrauka... 113. 35.... 114. Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriame nurodė, jog... 115. 36.... 116. Nurodė, jog stogo remontas nebuvo būtinas, buvo būtinas tik atskirų stogo... 117. 37.... 118. Ieškovai netinkamai aiškina teismų praktiką, nes kaip ir nagrinėtoje... 119. 38.... 120. Ieškovai atliko ne stogo remontą, bet rekonstrukciją, kam ir buvo išduoti... 121. 39.... 122. Ieškovai neįrodė, jog stogo remonto darbai buvo būtinieji darbai. Byloje... 123. 40.... 124. Neturi būti vertinamas G. L. surašytas techninės būklės patikrinimo aktas... 125. 41.... 126. Ieškovai nėra pateikę atliktus darbus pagrindžiančias išlaidas.... 127. 42.... 128. Ieškovai nepagrįstai teigia, jog namo gyventojai 2014 metais pritarė namo... 129. 43.... 130. Atsakovai, pateikdami sutikimus dėl namo rekonstrukcijos, neprisiėmė... 131. 44.... 132. Ieškovai niekuomet nederino darbų kainos su atsakovais ir sprendimas dėl... 133. 45.... 134. Neturi reikšmės aplinkybė, jog stogo plotas sumažėjo ir ši aplinkybė tik... 135. 46.... 136. Ieškovai atliko nebūtinus remontui darbus permūrijant kaminus, nes... 137. 47.... 138. Byloje nėra duomenų, jog buvo būtina atlikti monolitinį žiedą, todėl... 139. 48.... 140. Ieškovai nepagrįstai teigia, jog nereikėjo kitų įgaliotinų parašų... 141. V. Trečiųjų asmenų atsiliepimų santrauka... 142. 49.... 143. Tretysis asmuo A. P. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutiko.... 144. 50.... 145. Nurodė, jog stogas buvo blogos būklės ir jį reikėjo remontuoti. Taip pat... 146. 51.... 147. Ieškovas A. S. gyventojams buvo pateikęs visus dokumentus susijusius su... 148. 52.... 149. Patvirtino, jog palaiko notariškai patvirtintą liudijimą.... 150. 53.... 151. Tretysis asmuo N. G. su ieškiniu sutiko.... 152. 54.... 153. Nurodė, jog apie blogas namo konstrukcijas žinojo visi gyventojai, visiems... 154. 55.... 155. Tretysis asmuo D. K. P. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu sutiko ir... 156. V.... 157. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 158. 56.... 159. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 160. 57.... 161. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 162. 58.... 163. 2012 m. kovo 14 d. namo, esančio ( - ), Vilniuje, bendraturčiai pasirašė... 164. 59.... 165. 2012 m. kovo 28 d. Jungtinės veiklos sutarties papildymu suteikti įgaliojimai... 166. 60.... 167. 2012 m. lapkričio 13 d. priedu Nr. 2 prie Jungtinės veiklos sutarties (2 t.,... 168. 61.... 169. Iš 2015 m. spalio 26 d. S. Z. siųsto elektroninio laiško gyventojams matyti,... 170. 62.... 171. Iš ieškovo A. S. 2016 m. kovo 09 d. elektroninio laiško matyti, jog... 172. 63.... 173. Ieškovo A. S. užsakymu buvo apžiūrėtas namas ir surašytas 2016 m.... 174. 64.... 175. 2016 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė... 176. 65.... 177. Iš 2017 m. sausio 29 d. ieškovo A. S. elektroninio laiško (2 t., p. 159)... 178. 66.... 179. Namas buvo rekonstruotas iš dviaukščio į triaukštį (2 t., p. 31-39).... 180. 67.... 181. Atsakovas pateikė Velux firmos stogo išlipimo liuką, kurio kaina 398 EUR (2... 182. 68.... 183. Iš ieškovo A. S. 2017 m. liepos 19 d. elektroninio laiško (2 t., p. 160)... 184. 69.... 185. Ieškovai pateikė į bylą liudytojų S. G., A. P. ir D. K. P. rašytinius... 186. 70.... 187. 2019 m. sausio 22 d. daugiabučio namo ( - ), Vilniuje, bendrojo naudojimo... 188. 71.... 189. Namo bendraturčių veiksmai (2015 m. gruodžio 28 d. ir 2016 m. balandžio 21... 190. 72.... 191. 2014 m. kovo 14 d. UAB SERVICO pateiktas Daugiabučio namo apžiūros aktas Nr.... 192. 73.... 193. Namo bendrasavininkai 2016 m. rugpjūčio 11 d. sudarė Daugiabučio namo... 194. 74.... 195. Iš 2016 m. balandžio 05 d. Techninės būklės patikrinimo akto Nr.... 196. 75.... 197. Taigi, ir namo bendraturčių samdyti asmenys ir pusė namo bendraturčių... 198. 76.... 199. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalis... 200. 77.... 201. CK 4.83 straipsnio 4 dalies nuostata papildo CK 4.82 straipsnio 3 dalį ir... 202. 78.... 203. Privalomieji statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimai nustatyti... 204. 79.... 205. Remiantis CK 4.83 straipsnio 4 dalimi, vienas iš pagrindų atsisakyti mokėti... 206. 80.... 207. Tiek iki 2017 m. sausio 1 d. galiojęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 208. 81.... 209. Stogo ir kamino remonto darbams nėra būtinas bendraturčių sutikimas, nes... 210. 82.... 211. Nors stogo ir kitų konstrukcijų priežiūra yra tarp privalomųjų... 212. 83.... 213. Atsakovai atsikirtinėja, tuo, jog nė vienas namo bendraturtis nėra davęs... 214. 84.... 215. Be to, visi bendrasavininkai pasirašytinai yra priėmę sprendimą dėl stogų... 216. 85.... 217. Apibendrinant darytina išvada, jog namo bendrasavininkų dauguma priėmė... 218. Dėl sutikimo dėl išlaidų dydžio... 219. 86.... 220. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai CK 4.85 straipsnyje... 221. 87.... 222. Byloje nustatyta, jog buvo namo bendraturčių sprendimas dėl namo... 223. 88.... 224. Namo bendraturčiai pasirašydami balsavo dėl stogo ir kaminų keitimo... 225. 89.... 226. Atsakovai savo atsisakymą mokėti grindžia ir tuo, jog nebuvo priimtas... 227. 90.... 228. Įstatymai nenustato pareigos bendraturčiams priimti sprendimų dėl rangovo... 229. 91.... 230. Kadangi buvo atlikta pastato rekonstrukcija, ne tik remonto darbai ir atsakovai... 231. 92.... 232. Atsakovai teigia, jog rekonstrukcijos darbai pareikalavo daug didesnių... 233. 93.... 234. Atsakovai ginčija būtinumą remontuoti kaminą. Iš UAB SERVICO parengto akto... 235. 94.... 236. Atsakovai ginčija būtinybę keisti lietvamzdžius, nes lietvamzdžiai buvo... 237. 95.... 238. Atsakovai atsikirtinėja, jog dėl pakitusio aukštingumo atsirado poreikis... 239. 96.... 240. Atsakovai atsikirtinėja, jog nebuvo būtina įrengti monolitinio žiedo.... 241. 97.... 242. Pažymėtina, jog keičiant stogo konstrukciją, stogo plotas sumažėjo,... 243. 98.... 244. Byloje nėra ginčo, jog ieškovai sumokėjo rangovams už atliktus darbus (1... 245. 99.... 246. Kaip minėta, pagal kasacinės instancijos praktiką, bendraturtis privalo... 247. 100.... 248. Atsakovai savo atsikirtimus grindžia Klaipėdos apygardos teismo 2018 m.... 249. 101.... 250. Atsakovai savo atsikirtimus grindžia Klaipėdos apygardos teismo 2011 m.... 251. 102.... 252. Atsakovų teiginiai, jog pagal Partnerystės sutarties 4.8 punktą rangos... 253. 103.... 254. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 255. 104.... 256. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 257. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 258. 105.... 259. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 260. 106.... 261. Ieškovų bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai, pateikti 2019 m.... 262. 107.... 263. Ieškovas A. S. sumokėjo 140,81 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 137) ir... 264. 108.... 265. Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovės N. Z. atžvilgiu... 266. 109.... 267. Ieškovas A. S. patyrė 2 511,96 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti,... 268. 110.... 269. Ieškovė R. Z. G. sumokėjo 37,77 EUR (1 t., p. 135) ir 37,77 EUR (1 t., p.... 270. 111.... 271. Ieškovė R. Z. G. patyrė 755,04 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti,... 272. 112.... 273. Ieškovė J. S. sumokėjo 26,68 EUR (1 t., p. 136) ir 26,68 EUR (1 t., p. 153),... 274. 113.... 275. Ieškovas A. S. pateikė reikalavimą dėl išlaidų, patirtų dėl liudytojų... 276. 114.... 277. Atsakovai patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti – kiekvienas po 325... 278. 115.... 279. Įvertinus tai, jog bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovų... 280. 116.... 281. Teismas patyrė 30,17 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 282. 117.... 283. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 284. tenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui A. S. (kodas ( - ) iš...