Byla e2-8135-294/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Šileriui, atsakovo atstovei advokatei Sigitai Galbuogienei viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB Nolteris ieškinį atsakovui UAB Transoil dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

Nustatė

2Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais 2015-12-15 mokėjimo pavedimą 20 000 Eur sumai, 2016-01-22 mokėjimo pavedimą 2 900 Eur sumai; 2016-02-15 mokėjimo pavedimą 589,50 Eur sumai bei 2016-01-26 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 2016/01/26, pagal kurią įsigyta transporto priemonė Scania, valst. Nr. ( - ); taikyti restituciją, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. balandžio 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Nolteris“. Įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“. Administratoriaus nuomone, tarp UAB „Nolteris“ ir Atsakovo buvo sudaryti šie sandoriai, kurie pažeidė kitu kreditorių interesus: 2015 m. gruodžio 15 d. mokėjimo pavedimu UAB „Nolteris“ sumokėjo UAB „Transoil“ 20 000,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „avansas“; 2016 m. sausio 22 d. UAB „Nolteris“ mokėjimo pavedimu sumokėjo UAB „Transoil“ 2 900,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „avansas už paslaugas“; 2016 m. sausio 26 d. tarp UAB „Nolteris“ ir UAB „Transoil“ buvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2016/01/26, pagal kurią UAB „Transoil“ pardavė UAB „Nolteris“ naudotą transporto priemonę SCANIA, valst. Nr. ( - ) už 14.520,00 Eur kainą; 2016 m. vasario 15 d. UAB „Nolteris“ mokėjimo pavedimu sumokėjo UAB „Transoil“ 589,50 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „S/F TRA Nr. 226“. Pirkimo – pardavimo sutartis ir nurodyti mokėjimai naikintini pagal CK 6.66 str. nuostatas, nes šių sandoriu šalys neprivalėjo sudaryti ir šie sandoriai pažeidžia kreditorių teises, Sutarties šalys buvo nesąžiningos. Dėl šių aplinkybių nurodyti sandoriai pripažintini negaliojančiais ir turi buti taikoma restitucija. Nurodyti mokėjimai, kuriais UAB „Nolteris“ sumokėjo UAB „Transoil“ iš viso 23 489,50 Eur yra laikytini vienašaliais sandoriais. bankroto byla iškelta 2016 m. balandžio 13 d., ginčijami sandoriai sudaryti laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 15 d. iki 2016 m. vasario 15 d. t. y., likus ne daugiau kaip keturiems mėnesiams iki bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo dienos. Mano, kad transporto priemonė įsigyta iš atsakovo už didesnę nei rinkos vertę, todėl toks sandoris pažeidžia kitų kreditorių interesus. Be to, ši priemonė buvo išregistruota, nes ieškovas neketino tokios priemonės savo veikloje naudoti.

3Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka. Nurodė, kad šalių sudarytas sandoris atitinka normalią ūkinę praktiką, taikomą verslo santykiuose. Šalys 2014-12-08 buvo sudariusios Transporto paslaugų sutartį, pagal kurią ieškovas mokėjo atsakovui 5000 Eur/mėn. už paslaugas. Todėl periodiškai buvo daroma pavedimai atsakovo naudai. 2015-12-15 ieškovas atsakovui kaip vežėjui pervedė 20 000 Eur avansą būsimoms transporto paslaugoms. Atsakovas nurodytu laikotarpiu transporto paslaugų nesuteikė, tačiau ieškovo reikalavimu, neturėjo galimybės pervesto avanso grąžinti. Derybų metų dalį skolos reikalavimo ieškovas perleido Škotijos bendrovei. Kadangi likusios dalies sumos atsakovas neturėjo galimybės sumokėti buvo sutarta, jog atsakovas perleis jam nuosavybės teise priklausantį turtą – vilkiką Scania už 14 520 Eur suma (įskaitant PVM). Dėl šios priežasties sudarytas bankroto administratoriaus ginčijamas transporto priemonės pirkimo – pardavimo sandoris. Atsižvelgdamos į tarpusavio įsipareigojimus šalys užskaitė avansiniu mokėjimu likusias skolas. Nurodo, kad ieškovas neįrodė visų sandorio negaliojimo sąlygų.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti iš esmės ieškinyje išdėstytais motyvais.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

6Ieškinys atmestinas.

7Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

8Kadangi actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties laisvės principo apribojimą, pripažinti sandorį negaliojančiu šiuo pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visetui, kad būtų užkirstas kelias galimam kreditoriaus piktnaudžiavimui šiuo institutu ir nepagrįstam skolininko teisių suvaržymui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos tokios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos:

91) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę;

102) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises;

113) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio;

124) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises;

135) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintiną dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas.

14Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo sandorį pripažinti negaliojančiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 26 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-25/2012).

15Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-06-13 nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius prieš bankroto bylos iškėlimą sudarytus šios įmonės sandorius gali ginčyti visais CK nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-917/2003). Plėtodamas actio Pauliana taikymo praktiką pagal bankroto administratoriaus pareikštą ieškinį, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad sprendžiant, ar ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių teises, būtina įvertinti įrodinėjamo pažeidimo pobūdį sandorio sudarymo metu egzistuojančiomis sąlygomis, atsižvelgiant į reikalavimą pareiškusio administratoriaus statusą ir ginčijamų sandorių esmę. Neatsižvelgus į nurodytas aplinkybes gali būti pažeista ginčo šalių interesų pusiausvyra vieno kreditoriaus sąskaita nepagrįstai suteikiant naudą kitiems kreditoriams ir taip sudarant sąlygas piktnaudžiauti teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).

17Bankroto administratorius ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais 2015 m. gruodžio 15 d. mokėjimo pavedimą, kuriuo UAB „Nolteris“ sumokėjo UAB „Transoil“ 20 000,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „avansas“; 2016 m. sausio 22 d. UAB „Nolteris“ pavedimą, kuriuo sumokėjo UAB „Transoil“ 2 900,00 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „avansas už paslaugas“; 2016 m. sausio 26 d. tarp UAB „Nolteris“ ir UAB „Transoil“ sudarytą Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2016/01/26, pagal kurią UAB „Transoil“ pardavė UAB „Nolteris“ naudotą transporto priemonę SCANIA, valst. Nr. ( - ) už 14 520,00 Eur kainą; ir 2016 m. vasario 15 d. UAB „Nolteris“ pavedimą, kuriuo sumokėjo UAB „Transoil“ 589,50 Eur, mokėjimo paskirtyje nurodant „S/F TRA Nr. 226“. Bankroto administratoriaus, prašydamas pripažinti sandorius negaliojančiais, nurodė, kad sandoriai (mokėjimai ir pirkimo – pardavimo sutartis) buvo atlikti likus ne daug laiko iki bankroto bylos iškėlimo.

18Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

19CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus; kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui; kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios aplinkybės, susijusios su skolininko mokumo sumažėjimu, būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Kreditorių teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio, nes pakanka įrodyti tai, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriams patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio skolininko turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2007). Arba pakanka įrodyti, kad nors skolininkas, perleidęs turtą ir netapo nemokus, tačiau gerokai sumažino savo turtą ir sudarė realią grėsmę, kad jo įsipareigojimai nebus tinkamai įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2007).

20Pažymėtina, kad pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimu, be kita ko, laikomas atvejis, kai skolininkas būdamas nemokus ginčijamu sandoriu suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Šiai aplinkybei nustatyti nėra būtina įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti skolininkui bankroto bylą. Be to, vien tik faktas, jog sandorius ginčija bankroto administratorius, nesudaro pagrindo ginčijamus ir iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius vertinti pagal taisykles, kurios yra būdingos bankroto procesui. Actio Pauliana negali būti aiškinamas taip, kad sudarytų prielaidas ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkas turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jam buvo iškelta bankroto byla. Toks įstatymo aiškinimas ir taikymas sukeltų teisinį neapibrėžtumą, nepasitikėjimą finansinių problemų turinčiu skolininku ir nepagrįstai ribotų jo galimybes vykdyti veiklą bei siekti atsiskaitymo su visais kreditoriais išvengiant bankroto, o bankroto administratoriui sudarytų nepagrįstas prielaidas ginčyti visus be išimties iki bankroto bylos iškėlimo sudarytus sandorius, taip piktnaudžiaujant savo teisėmis.

21Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę kitam kreditoriui, reikia turėti omenyje tai, kad kol skolininkui nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno iš kreditorių reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams. Tokius sprendimus dažnai padiktuoja verslo logika, kartais tai gali būti vienintelė racionali išeitis išvengti bankroto. Dėl šios priežasties įprastai skolininko turto pirkimo – pardavimo sandoris arba atsiskaitymai už paslaugas, arba jam savo esme analogiškas turto perleidimo už skolą sandoris nėra draudžiamas, jeigu turtas yra perleistas už rinkos kainą. Svarbu, kad toks turto perleidimas ir reikalavimų įskaitymas nepažeistų kitų analogiškoje situacijoje esančių kreditorių teisių, kurie būtų suinteresuoti įsigyti tą patį turtą ir įskaityti savo reikalavimus tokiomis pačiomis ar geresnėmis skolininkui sąlygomis.

22Iš sudarytų sandorių bei šalių ir jų atstovų paaiškinimų bylos nagrinėjimo metu matyti, kad sandoris ginčijamas iš esmės tik aplinkybe, jog jis buvo sudarytas netrukus iki bankroto bylos iškėlimo bei aplinkybe, jog įsigytas turtas buvo nenaudojamas.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad buvo įsigytas specifinis kilnojamasis turtas - vilkikas, siekiant atsiskaityti su ieškovu už gautus pinigus. Teismo nuomone, bankroto administratorius neįrodė, jog turtas įsigytas ne už rinko vertę. Priešingai, taip sudaryta galimybė ieškovui realizavus turtą atsiskaityti su kitais kreditoriais nei siekti skolos išieškojimo iš atsakovo ir taip galimai sukelti dar vienai įmonei nemokumą.

24Dėl nurodytų priežasčių teismas akcentuoja, kad vertinant, ar skolininkas, būdamas nemokus, ginčijamu sandoriu suteikdamas pirmenybę kitam kreditoriui pažeidė kreditoriaus teises, būtina nustatyti tokią skolininko būklę, kai jis objektyviai nepajėgus vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, kurių terminai yra suėję, o kreditorių reikalavimų tenkinimas iš skolininko turto laikantis įstatymų nustatyto eiliškumo geriausiai atitinka kreditorių interesus.

25Vertindamas aukščiau teismo sprendime nustatytas aplinkybes CK 6.66 straipsnio taikymo aspektu, teismas taip pat pažymi, kad kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu gali būti pažeistos tik tada, jeigu kreditorius actio Pauliana ginamą reikalavimo teisę turėjo sandorio sudarymo metu, arba ginčijamo sandorio metu egzistavo tokios teisės atsiradimo pagrindas, pvz., buvo sudarytas sandoris atidedant prievolės įvykdymo terminą. Aplinkybė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu dar nebuvo kreditoriaus reikalavimo teisės, daro negalimą CK 6.66 straipsnio taikymą, nes tokiu atveju teisių pažeidimas objektyviai nėra įmanomas.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apibendrinant konstatuotina, kad ieškovas (bankroto administratorius) neįrodė sudarytos pirkimo - pardavimo sandorio vertės neatitikimo rinkos vertei, t.y. nepateikta jokių įrodymų, kad sudaryta pirkimo pardavimo sutartis būtų perleidžiant daiktą už rinkos neatitinkančią vertę (pavyzdžiui pernelyg mažą kainą). Be to, atsižvelgiant į tai, kad bankroto byla iškelta dėl kreditoriaus kreipimosi į teismą, skolos suma yra ženkliai didesnė už šiame ieškinyje ginčijamus sandorius, todėl, teismas vertindamas šalių pasisakymus, byloje surinktus įrodymus daro išvadą, kad tokie sandoriai buvo sudaryti iki bankroto bylos iškėlimo, šių sandorių sudarymas nesukėlė įmonės nemokumo (atsižvelgiant į sandorio vertę ir kreditorinių įsiskolinimų sumą), tokie sandoriai nepažeidė kitų kreditorių interesų, nes atitiko normalią įprastinę komercinę praktiką, todėl atsižvelgiant į analogiškų civilinių bylų teismų praktiką, teismas mano, kad nėra pagrindo sandorius (atliktus mokėjimus už paslaugas bei pirkimo – pardavimo sutartį) pripažinti negaliojančiais.

27Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes, pripažinus pagal kreditoriaus ieškinį skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Taigi sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. vasario 21 d. nutartis AB Turto bankas v. BAB ,,Rimeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-201/2001; 2006 m. sausio 11 d. nutartis VĮ Valstybės turto fondas v. UAB ,, Ortofina“ ir kt.,bylos Nr. 3K-3-17/2006; kt.). Kita vertus, pasekmės ginčijant sandorį bankroto byloje skiriasi. Turtas turi būti grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi sandoriai pripažinti galiojančiais, teismas daro išvadą, kad nėra jokio teisinio pagrindo taikyti restituciją atsakovo atžvilgiu.

28Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

29Kadangi atmestas pagrindinis reikalavimas (dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo), atmestinas (papildomai nemotyvuojant) ir išvestinis reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo.

30Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. ), išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas visiškai, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 96 str.).

31Atsakovas teismui nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ar jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, todėl, ieškovo ieškinį atmetus, pastarosios atsakovui nėra priteisiamos (CPK 88, 93, 98 str.).

32Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo nėra priteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio sumos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

33Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

34Ieškovo BUAB „Nolteris“, ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais 2015-12-15 mokėjimo pavedimą... 3. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti iš esmės... 5. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko iš esmės... 6. Ieškinys atmestinas. ... 7. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 8. Kadangi actio Pauliana instituto taikymas reiškia tam tikrą sutarties... 9. 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę;... 10. 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises;... 11. 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio;... 12. 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad... 13. 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintiną dvišalį sandorį,... 14. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1)... 15. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pasisakyta, kad bankrutuojančios... 17. Bankroto administratorius ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais 2015 m.... 18. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 19. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent... 20. Pažymėtina, kad pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių... 21. Sprendžiant, ar buvo pažeistos kreditoriaus teisės ginčijamu sandoriu... 22. Iš sudarytų sandorių bei šalių ir jų atstovų paaiškinimų bylos... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad buvo įsigytas specifinis kilnojamasis turtas... 24. Dėl nurodytų priežasčių teismas akcentuoja, kad vertinant, ar skolininkas,... 25. Vertindamas aukščiau teismo sprendime nustatytas aplinkybes CK 6.66... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apibendrinant konstatuotina, kad... 27. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų... 28. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 29. Kadangi atmestas pagrindinis reikalavimas (dėl sandorio pripažinimo... 30. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83... 31. Atsakovas teismui nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 32. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo nėra... 33. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 34. Ieškovo BUAB „Nolteris“, ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...