Byla 2-332-723/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei N. Ulmytei,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą dėl įsiskolinimo iš atsakovo V. Š. priteisimo. Ieškinyje nurodė, kad 2001-10-26 UAB „Omnitel“ ir atsakovas V. Š. sudarė Sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Omnitel“ atsakovui atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Omnitel“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras laikotarpiu nuo 2011-10-01 iki 2012-02-01, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2011-07-26 UAB „Gelvora“ ir UAB „Omnitel“ pasirašė Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Omnitel“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau išvardintas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo vykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų nėra įvykdęs ir ieškinio parengimo dienai yra skolingas 296,58 Lt pagrindinės skolos, 53,38 Lt delspinigių, 49,59 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, iš viso 399,55Lt, kuriuos ieškovas prašo priteisti, taip pat priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytą poziciją, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovas už visas suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir susidarė skola. Skolą ieškovas įsigijo 2012-12-28. Ieškinyje padaryta techninė klaida. 2013 m. siuntė atsakovui registruotą pranešimą. Neregistruotų negali pateikti į bylą. Delspinigiai paskaičiuoti 0,1 proc. už 180 dienų.

5Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta tinkamai (viešo paskelbimo būdu), prašymų bei atsiliepimo nepateikė, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad UAB „Omnitel“ ir atsakovas V. Š. 2006-09-22 sudarė Sutartį dėl skaitmeninio korinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo Nr. ( - ) (b.l. 9-130), kurios pagrindu UAB „Omnitel“ teikė atsakovui mobiliojo ryšio paslaugas, pateikė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras 2011-10-01 Nr. ( - ) (95,38 Lt, neapmokėta 93,23 Lt), 2011-11-01 Nr. ( - ) (52,04 Lt), 2011-12-01 Nr. ( - ) (46,77 Lt), 2012-01-31 Nr. ( - ) (57,77 Lt), 2012-02-01 Nr. ( - ) (46,77 Lt) (b.l. 19-23). V. Š. pateiktų sąskaitų neapmokėjo, todėl susidarė skola 296,58 Lt sumai. 2012-12-28 Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) bei išrašas sutarties priedo patvirtina, kad pradinis kreditorius UAB „Omnitel“ ieškovui UAB „Gelvora“ perleido reikalavimo teisę, pagal išrašą iš sutarties priedo Nr. 2, į 296,58 Lt dydžio V. Š. skolą (b.l. 6, 14-17). Teismas mato, kad šios sutarties perleidimas, kai ieškovui (pirminiam kreditoriui) bet kokiu atveju būtų patenkintas ieškinys (jeigu toks būtų pareikštas), nes kitokio sprendimo pagal galiojančią teismų praktiką ir įstatymo raidę būti negali, gali būti vertinamas keliais aspektais-kaip laikymas, kad skola beviltiška, kas suprantama, kai skolininkas visiškai nemokus ir beviltiškas bedarbis arba tai yra verslo dalis. Tačiau nežiūrint į tai kiekvienas kreditorius turi elgtis skolininko atžvilgiu sąžiningai, teisingai ir protingai (CK 1.5 str., CPK 7 str.).

82013-01-16 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo per 3 dienas nuo pranešimo gavimo sumokėti ieškovui 296,58 Lt skolą, 71,77 Lt skolos išieškojimo išlaidų, 26,22 Lt delspinigių (b.l. 18). Teisme ieškovo atstovė negalėjo pagrįsti ikiteisminio išieškojimo išlaidų. Byloje jokių objektyvių įrodymų apie nurodytas išlaidas nepateikta.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nėra, todėl ieškovo reikalavimas dėl 85,90 Eur (296,58 Lt) skolos tenkintinas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.101 str.).

10Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Kasacinis teismas yra aiškiai, daug kartų ir nuosekliai nurodęs, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jei sutartimi sulygtos netesybos viršija kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, teismas, vertindamas sutartimi sulygtų netesybų dydį, turi teisę mažinti prašomas priteisti netesybas, taikydamas ne CK 6.73 straipsnio 1 dalį, bet 6.73 straipsnio 2 dalį, jei nustatomi šios normos taikymo pagrindai. Tokiu būdu teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros.

11Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių perėmėjas gali patirti nuostolius tik vienu atveju, jeigu jis sumokėjo pirminiam kreditoriui tokią pinigų sumą, kurios ateityje nebus įmanoma išieškoti iš skolininko. Priešingu atveju dabartinis kreditorius turės ne nuostolius, o pelną. Todėl teismas vertina esamus kreditoriaus reikalavimus atsižvelgdamas į realią, o ne formalią situaciją, nes priešingu atveju bus formuojama nesąžininga ir neteisinga teismų praktika analogiškose bylose.

12Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.4 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą nepamokėtos sąskaitos dieną mokėti UAB „Omnitel“ 0,1 proc. nuo visos įsiskolinimo sumos. Teismas spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos A. T. formuojama teismų praktika (Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos A. T., neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos A. T. 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

13LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos A. T. praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t.y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005;Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz C. B.“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr.3K-3-503/2007).Tai rodo pakankamai ilgą ir stabilią teismų praktiką tokio pobūdžio bylose.

14Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 53,38 Lt delspinigių, kuriuos paskaičiavo už laikotarpį nuo 2014-02-23 iki 2014-08-22, taikant 0,1 proc. normą (b.l. 8). Teismas mato, kad ieškovo elgesys – laukti ilgai, beveik du metus laiko nesikreipiant į teismą su ieškiniu dėl skolininko prievolės įvykdymo, o tuo metu skaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį nėra sąžiningas ir teisingas (CK 1.5 str.) nepriklausomai, ar skolininkas sąžiningas atsakovo atžvilgiu. Remdamasis sutartimi dėl skaitmeninio kordinio ryšio (GSM/DCS) paslaugų teikimo ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 0,1 procento dydžio delspinigius, skaičiuojamus už 180 dienas. Nors delspinigių norma nustatyta sutartyje, tačiau ši aplinkybė negali būti vertinami kaip pagrįsta. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas yra vartotojas; pirminis kreditorius delspinigių net neskaičiavo ir perleido ieškovui tik pagrindinę skolą. Teismas atsižvelgdamas į formuojamą praktiką daro išvadą, kad prašomi priteisti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies ir iš atsakovo ieškovui priteistina 7,30 Eur (26,69 Lt) delspinigių (CK 1.5 str., CPK 6.71 str.),kadangi šiuo metu jau pripažinta,kad delspinigiai už dieną neturėtų būti didesni už 0,05 procento.

15CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka. Ieškovas CK 6.249 str. 4 d. 3 p., 6.63 str. 2 d. pagrindu prašo priteisti 49,59 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, jas grindžia išlaidų išklotine, iš kurios matyti, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas sudaro pranešimai, užklausos viešiesiems registrams, darbo priemonės (popierius, vokas, vienpusis spausdinimas ir pridėtinės vertės mokestis). Kaip minėta, ieškovo pareiga yra pagrįsti savo reikalavimus. Šių ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų nepagrindžia jokie byloje esantys įrodymai, todėl reikalavimas dėl 49,59 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 185 str.).

16CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

17Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 16,80 Eur (58 Lt) žyminio mokesčio ieškovui (LR CPK 93 str. 2 d.). Kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bylinėjimosi (pašto) išlaidų suma yra mažesnė nei nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, šios išlaidos iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,185 str.,259-269, 270 str.,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo V. Š. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. ( - )) 85,90 Eur (aštuoniasdešimt penki eurai 90 ct) skolos, 7,30 Eur (septyni eurai 30 ct) delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos 93,20 Eur sumos nuo 2014-10-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,80 Eur (šešiolika eurų 80 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl įsiskolinimo iš atsakovo V. Š.... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje išdėstytą... 5. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie jo laiką ir vietą pranešta... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad UAB „Omnitel“ ir atsakovas V. Š. 2006-09-22 sudarė... 8. 2013-01-16 ieškovas išsiuntė pranešimą atsakovui apie reikalavimo... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 11. Teismas konstatuoja, kad naujasis kreditorius-pirminio kreditoriaus teisių... 12. Pagal paslaugų teikimo sutartį 6.4 p. paslaugos gavėjas įsipareigojo už... 13. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 14. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 15. CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nustato, kad be tiesioginių nuostolių ir negautų... 16. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos penkių... 17. Iš atsakovo atitinkamai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 93,185 str.,259-269, 270 str.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo V. Š. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Gelvora“ (į.k. (... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...