Byla 2-1263/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, uždarosios akcinės bendrovės „Dovirma“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-520-267/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dovirma“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą, uždarosios akcinės bendrovės „Dovirma“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-520-267/2013.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Dovirma“ generalinis direktorius I. K. pateikė teismui pareiškimą, prašydamas iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Dovirma“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, patvirtinti 5000 Lt restruktūrizavimo administratoriaus mėnesinį atlyginimą plano rengimo laikotarpiu, nustatyti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB bankas, sąsk. Nr. ( - ) ir atsiskaitomąją sąskaitą AB DnB bankas, sąsk. Nr. ( - ), iš kurių galės būti mokamos einamosios įmonės įmokos. Pareiškėjas nurodė, kad Finansinės atskaitomybės dokumentų analizė patvirtina, jog pagrindinės priežastys, kurios lėmė, kad bendrovė susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais - tai 1) neatgauti debitoriniai įsiskolinimai (debitoriai yra bankrutavusios įmonės); 2) padidėjusios medžiagų kainos, padidėjęs darbo užmokestis; 3) sumažėjusi Bendrovės teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių paklausa; 4) kiti išoriniai veiksniai pvz.: sustabdytas viešųjų objektų statybos ir renovacijos finansavimas. 2011 m. gruodžio 31 d. bendrovės balanso duomenimis bendrovei priklausančio turto vertė sudarė 8 953 496,00 Lt. 2011 metus bendrovė baigė su 88 748,00 Lt pelnu. Tačiau per 2012 metų tris ketvirčius bendrovė patyrė 1 957 133,00 Lt nuostolio. Šiuo metu UAB „Dovirma” turimo turto balansinė vertė sudaro 9 143 946,00 Lt. UAB „Dovirma” įsipareigojimai kreditoriams 2012 m. rugsėjo 30 d. sudaro 9 779 099 Lt. Pradelstus įsipareigojimus sudaro neišmokėtas darbo užmokestis darbuotojams, skola paslaugų teikėjams (didžioji dalis pradelstų įsipareigojimų), įsipareigojimai kredito institucijoms, tačiau bendrovė neturi pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui. Bendrovės įsipareigojimai darbuotojams per laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 30 iki pareiškimo pateikimo teismui dienos sumažėjo nuo 339 673,00 Lt iki 143 327,96 Lt. Skolos tiekėjams sumažėjo nuo 7 609 443,00 Lt iki 6 444 370,14 Lt, o skolos finansiniams kreditoriams sumažėjo nuo 1 781 869,00 Lt iki 1 704 763,30 Lt. Pareiškėjas nurodė, kad restruktūrizuojant įmonę būtų sudarytos galimybės toliau tęsti ūkinę-komercinę veiklą, vykdyti pagal sutartis prisiimtus įsipareigojimus, išvengti įmonės bankroto. Neiškėlus įmonei restruktūrizavimo bylos, ji neturėtų finansinių galimybių grąžinti jau pradelstas skolas kreditoriams, negalėtų pradėti jau užbaigtų darbų, negalėtų gauti visų pajamų už atliktus darbus, o dėl sutarčių nevykdymo įsipareigojimai kreditoriams tik padidėtų.

5Trečiasis asmuo UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime prašė teismo atsisakyti kelti atsakovei restruktūrizavimo bylą, nes įmonė yra nemoki, o paskaičiavimai apie gautinas pajamas iš objektų ir naujos veiklos – konteinerių gamybos, nebus pakankami kreditoriniams įsipareigojimams vykdyti.

6Trečiasis asmuo UAB „Ginestra“ nurodė, kad atsakovės restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų, nes jie yra deklaratyvūs, formalūs, neatspindintys nei įmonės preliminaraus verslo plano, nei realių priemonių, kuriomis būtų įgyvendintas restruktūrizavimas, nei lėšų šioms priemonėms įgyvendinti.

7Trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos keliai“ nurodė, kad su pareiškimu nesutinka, kadangi atsakovas yra nemokus.

8Trečiųjų asmenų UAB „Arisanda“, UAB „Santechera“ atstovas advokatas E. M. teismo posėdyje nesutiko su pareiškimu ir nurodė, kad atsakovas yra nemokus, atgaivinti įmonę realių galimybių nėra, todėl jai turėtų būti keliama bankroto byla.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB ,,Dovirma“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, UAB „Dovirma” turimo turto balansinė vertė 2012 m. rugsėjo 30 d. sudarė 9 143 946,00 Lt, o įsipareigojimai kreditoriams – 9 779 099,00 Lt, ilgalaikis turtas sudarė 2 892 943 Lt, o trumpalaikis – 6 251 003 Lt. Iš teismui pateikto 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės balanso matyti, kad turtas sudarė 5 184 941 Lt (ilgalaikis turtas – 4 188 167 Lt, trumpalaikis turtas – 996 774 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 9 275 387 Lt, o iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra 4 733 099,35 Lt, skola darbuotojams 146 898,58 Lt. Taigi pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, o tai reiškia, kad įmonė yra nemoki. Atsakovas 2012 metais veikė labai nuostolingai, jo turtinė padėtis yra itin sunki. Įrodymų apie tai, jog kreditoriai (išskyrus įkaito turėtoją AB SEB bankas) ar jų dalis sutinka atidėti skolų grąžinimo terminus, daryti nuolaidas atsakovui, kad atsakovas dalį įsiskolinimų padengė, vykdo veiklą iš kurios gaunamų pajamų užtenka atsiskaitymams su kreditoriais, teismui nepateikta. Priešingai, teisme savo poziciją pareiškę bendrovės kreditoriai, kurių bendra pradelstų reikalavimų suma sudaro 1 206 440,01 Lt, prašė kelti įmonei ne restruktūrizavimo, bet bankroto bylą, kadangi atsakovas, kuri nors ir teigia apie gaunamas pajamas ir atsiskaitymą su kreditoriais, su minėtais kreditoriais neatsiskaitė net iš dalies. Pirmosios instancijos teismas nesirėmė atsakovo direktoriaus pateiktu raštu apie atsakovo 2012 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio ir trumpalaikio turto balansines ir rinkos vertes bei raštu apie pradelstas bei nepradelstas įmonės skolas, kadangi tai nelaikytina finansinės atskaitomybės dokumentu. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimui aiškiai ir nedviprasmiškai nepritaria vieni iš didžiausių įmonės kreditorių, kurių bendra pradelstų reikalavimų suma yra didesnė nei 1/4 dalis bendrovės pradelstų skolų, kitų kreditorių pozicija nežinoma, o restruktūrizavimo bylos iškėlimui pritaria tik įkaito turėtojas, kuriam įkeistas iš esmės visas bendrovės nekilnojamasis turtas. Įmonės kreditoriams nesutinkant su restruktūrizavimo bylos iškėlimu, galimybė patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą yra itin maža. Vien ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindas yra savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Atsakovo metmenyse numatoma toliau plėtoti vykdomą veiklą, tačiau dabartinė įmonės veikla yra itin nuostolinga. Metmenyse numatoma rekonstravus ir pelningai pardavus bendrovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, t. y. atsakovo dalį poilsio namų „Dalia“, poilsinę „Germantas“, esančius Palangoje, gautus pinigus panaudoti atsiskaitymams su kreditoriais. Tačiau taip pat nurodoma, kad minėtų pastatų rekonstrukcijai reikės papildomų lėšų, o planuojamų parduoti rekonstruotų patalpų kaina niekuo nepagrįsta, duomenų apie realiai egzistuojančius potencialius metmenyse nurodomo ir planuojamo parduoti turto pirkėjus, kurie turtą įsigytų už kainą leisiančią atsiskaityti su kreditoriais pirmosios instancijos teismui nepateikta. Metmenyse nurodoma, kad galimas įkaito turėtojui AB SEB bankas įkeisto turto pardavimas, tačiau duomenų, kad įkaito turėtojas sutiktų su tokio turto pardavimu, į bylą taip pat nepateikta. Kiti restruktūrizavimo plano metmenyse nurodomi įmonės papildomų pajamų šaltiniai (nereikalingo turto realizavimas, pelnas iš atliktų darbų) yra taip pat deklaratyvaus pobūdžio ir niekuo nepagrįsti. Restruktūrizavimo plano metmenyse planuojama pradėti vystyti naują ūkinę komercinę veiklą – ekokonteinerių gamybą, tačiau pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį, kad iš naujos veiklos pajamas planuojama pradėti gauti tik 2017 metais, o nuo 2015 metų naujos gamyklos statybos investicijoms reikalingų sumų, nors ir iš dalies dengiamų Europos Sąjungos paramos lėšomis, atsakovas dabartinėmis vykdomos veiklos sąlygomis negalėtų skirti, nes vien pelno (nuostolių) ataskaita parodo, kad UAB „Dovirma“ nuostoliai 2012 m. gruodžio 31 d. sudarė 6 231 663 Lt. Pirmosios instancijos teismo nuomone, esant įstatyme nustatytai ne ilgesnei nei 4 metų restruktūrizavimo proceso trukmei, naujos ūkinės komercinės veiklos pradėjimas nuo 2017 metų niekaip neužtikrins atsakovo galimybių atsiskaityti su esamais kreditoriais, priešingai, naujai veiklai reikalaujant investicijų, atsiskaitymo su kreditoriais galimybės tik mažėtų. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad nustačius ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 bei 3 punktų pagrindus, restruktūrizavimo byla UAB „Dovirma” negalima.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Dovirma“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Dovirma“. Skundą grindžia šiais argumentais:

11Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje numatytas sąlygas, kurioms esant gali būti pradėtas įmonės restruktūrizavimo procesas.

122.

13Trečiasis asmuo UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka. Mano, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino įmonės materialinę padėtį ir padarė pagrįstą išvadą, jog atsakovas susidūrė su nuolatinio pobūdžio finansiniais sunkumais, kurie daro ją nemokia. Aplinkybė, kad UAB „Dovirma“ nuo 2011 m. galo iki 2012 m. vidurio, t.y. iki momento, kada neva atsirado finansiniai sunkumai, nevykdė prievolių UAB „Doka Lietuva“, patvirtina ne laikinus, o nuolatinio pobūdžio bendrovės ūkinės - finansinės veiklos sutrikimus. Iš pateiktų susitarimų su ūkio subjektais matyti, kad UAB „Dovirma“ 2013 m. liepos 31 d. privalo grąžinti 2 311 835,17 Lt dydžio įsiskolinimą. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad ši skola kreditoriams realiai bus grąžinta nustatytu laiku. Atskirajame skunde, kaip ir pareiškėjo pateiktuose kituose dokumentuose, yra pasisakoma apie naujų statybos rangos sutarčių sudarymą, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nėra pateikiama. Taigi, pareiškėjo pateikti bendrovės veiklos atkūrimo planai akivaizdžiai nerealūs ir teismui nedavė pagrindo daryti išvadą apie galimybę pasiekti įmonės restruktūrizavimo tikslus.

14Trečiasis asmuo UAB „Santechera“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka. 2012 m. rugsėjo 30 d. b

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, turi realias galimybes bei jos valdymo organai iš tikrųjų deda protingas pastangas tam, kad įmonė išvengtų bankroto bei išsaugotų savo ūkinės komercinės veiklos tęstinumą.

16Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „Dovirma“ buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą. Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą dėl nustatyto įmonės nemokumo.

17ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas atsisako kelti restruktūrizavimo bylą. Vienas iš šių atvejų yra tada, kai nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Tam, jog būtų galima atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai yra ne laikino pobūdžio ir negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu. Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011; 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš 2012 m. gruodžio 31 d. bendrovės balanso matyti, kad turtas sudarė 5 184 941 Lt (ilgalaikis turtas – 4 188 167 Lt, trumpalaikis turtas – 996 774 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 9 275 387 Lt, o iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra 4 733 099,35 Lt, skola darbuotojams 146 898,58 Lt. Vadovaudamasis auščiau nurodytais argumentais pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad UAB „Dovirma“ yra nemoki, todėl jai negali būti keliama restruktūrizavimo byla. Apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį, nurodė, kad

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikia įsitikinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės gali atkurti normalią įmonės veiklą. Jei iš metmenų yra akivaizdu, kad pagal siūlomas priemones tokia veikla negali būti atkurta, tai yra pagrindas atsisakyti iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bendrovė planuoja toliau vykdyti veiklą, vykdytą iki jos restruktūrizavimo. Tarp UAB „Dovirma“ vykdymų ir planuojamų vykdyti statybos rangos sutarčių, didžiausias pajamas įmonė turėtų gauti iš tų sutarčių, kurios dar nėra sudarytos. Be to, tarp planuojamų sutarčių nurodoma poilsio namų „Dalia“ paruošimas pardavimui butais ir poilsio namų „Germantas“ rekonstrukcija ir išplėtimas, tačiau šios pajamos yra abejotinos, kadangi, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, rekonstrukcijai yra reikalingos lėšos, o įrodymų, iš kur tokias lėšas planuojama gauti, pateikta nėra. Didelę pajamų dalį įmonė planuoja gauti iš ekokonteinerių gamybos įrengus gamyklą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad nurodyta veika reikalauja investicijų, o ūkinės veikos pradėjimas nuo 2017 metų neužtikrins galimybių atsiskaityti su esamais kreditoriais. Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės yra nepakankamos įmonės turtinei padėčiai ir veiklai normalizuoti bei atkurti jos mokumui, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo atsisakyti iškelti atsakovo restruktūrizavimo bylą.

19Be to, apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad sėkmingas restruktūrizavimo procesas priklauso ir nuo kreditorių pritarimo. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta kreditorių reikšmė, sprendžiant restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-970/2011). Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo bylos iškėlimui nepritaria įmonės kreditoriai UAB „Doka Lietuva“, UAB „Ginestra“, UAB „Žemaitijos keliai“, UAB „Arisandra“, UAB „Santechera“. Restruktūrizavimo bylos iškėlimui pritaria tik AB SEB bankas, tačiau pagrindinis pritarimo motyvas yra tas, kad šiam kreditoriui yra įkeistas iš esmės visas bendrovės nekilnojamasis turtas, kurio vertė ženkliai viršija įsiskolinimą bankui, todėl šis kreditorius įsiskolinimą atgaus tiek restruktūrizavimo, tiek bankroto bylos iškėlimo atveju (t.4, b.l. 2). Nors nurodytų kreditorių reikalavimai nesudaro daugumos, tačiau minėtas kreditorių nepritarimas tik dar labiau verčia abejoti restruktūrizavimo tikslų pasiekimu.

20Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta UAB „Dovirma“ iškelti restruktūrizavimo bylą, yra teisėta bei pagrįsta, todėl ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

21Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Šiaulių apygardos teismo 2013 m vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas UAB „Dovirma“ generalinis direktorius I. K. pateikė teismui... 5. Trečiasis asmuo UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime prašė teismo atsisakyti... 6. Trečiasis asmuo UAB „Ginestra“ nurodė, kad atsakovės restruktūrizavimo... 7. Trečiasis asmuo UAB „Žemaitijos keliai“ nurodė, kad su pareiškimu... 8. Trečiųjų asmenų UAB „Arisanda“, UAB „Santechera“ atstovas advokatas... 9. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi atsisakė iškelti... 10. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Dovirma“ prašo Šiaulių apygardos... 11. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 12. 2.... 13. Trečiasis asmuo UAB „Doka Lietuva“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 14. Trečiasis asmuo UAB „Santechera“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 15. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 16. Šios apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 17. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atvejai, kada teismas atsisako kelti... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant dėl... 19. Be to, apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad sėkmingas... 20. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Šiaulių apygardos teismo 2013 m vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą....