Byla 2A-538-154/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Jolantos Badaugienės, Laisvės Aleknavičienės, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant atsakovei V. Č.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos Transporto priemonių draudikų biuro apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1304-77/2010 pagal ieškovo LR Transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovams M. S., V. Č., trečiajam asmeniui E. V. dėl nuostolių atlyginimo regreso teise.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras ieškiniu (2009-10-26) ir patikslintu ieškiniu (2009-12-24) kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas solidariai priteisti iš atsakovų M. S. ir V. Č. 3218, 02 Lt nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo M. S. kaltės, vairuojant V. Č. priklausantį automobilį ( - ), valstybinis Nr.( - ), 2007 m. vasario 19 d. Šiaulių mieste įvyko eismo įvykis, kurio metu apgadintas A. K. priklausantis automobilis ( - ) AVANT, valstybinis Nr. ( - ) Žalos dydį nustatė ir žalą nukentėjusiajam atlygino UAB “BTA draudimas“, o ieškovas, vykdydamas 2002 m. kovo 29 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr.6 2.1.3p. nuostatas, kompensavo UAB “BTA draudimas“ 3218,02 Lt sumokėtą draudimo išmoką.

6Pagal LR CK 6.280 str. bei LR „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 4 str.2 d., 23 str.1 d., ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką nukentėjusiam autoavarijos metu asmeniui, turi atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisę į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotoją, arba transporto priemonės savininką.

7Atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

8Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo atsakovei V. Č. 500,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 49,00 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

9Teismas konstatavo, kad asmuo gali būti įpareigotas atlyginti žalą, tik esant priežastiniam ryšiui tarp teisei priešingų jo veiksmų ir kilusios žalos. Priežastinio ryšio nebuvimas visais atvejais atleidžia asmenį nuo pareigos atlyginti žalą. Nurodė, kad tarp atsakovės V. Č. veiksmų, kad ji, parduodama nevažiuojantį automobilį trečiajam asmeniui E. V., jo neišregistravo, ir kilusios žalos nėra jokio priežastinio ryšio, jos veiksmai niekaip neįtakojo žalos atsiradimo. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimas atsakovei V. Č. dėl solidariosios civilinės atsakomybės taikymo ir M. S. kaltais veiksmais padarytos žalos atlyginimo yra niekuo nepagrįstas (LR CK 6.270 str.2 d.). Teismas taip pat nustatė, kad autoavarijos metu, t.y. 2007 m. vasario 19 d., automobilio ( - ), valstybinis Nr. ( - ), vairuotoju ir teisėtu valdytoju buvo tas pats M. S., nes 2006 m. birželio 15 d., iš buvusios automobilio savininkės V. Č. automobilį nupirko trečiasis asmuo E. V., o 2006 m. žiemą, tiksliai nenustatytą mėnesį ir dieną, iš E. V. automobilį nusipirko M. S.. Teismo manymu, toks sandoris pirkimo-pardavimo sutarties šalims galioja, nors ir nėra privalomai įregistruotas. Nurodė, kad ieškovas 2008 m. kovo 5 d. kompensavo UAB “BTA Draudimas“ 3218,02 Lt išmokėtą draudimo išmoką A. K. ir įgijo teisę regreso tvarka reikalauti, kad sumokėtą dėl padarytos žalos sumą grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo M. S., nes jis vairavo automobilį, neturėdamas teisės jį vairuoti. Toks ieškovo reikalavimas transporto priemonės valdytojui ir atsakingam už žalos padarymą asmeniui kildinamas iš transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių, ieškovas ieškinį teismui pateikė 2009 m. spalio 26 d. (išsiųstas 2009 m. spalio 21 d.), t.y. daugiau kaip po vienerių metų ir septynių mėnesių, t.y. praleidęs įstatymo nustatytą vienerių metų terminą ieškiniui paduoti ir neprašė teismo šio termino atnaujinti, todėl teismas taikė sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą (LR CK 1.125 str. 7 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-78/2010) ir ieškinį atmetė.

10Apeliaciniu skundu ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: priteisti solidariai iš atsakovų M. S. ir V. Č. 3218, 02 Lt nuostolių atlyginimo regreso teise, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

11Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai taikė vienerių metų ieškinio senatį. Ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras nevykdo draudimo veiklos ir nėra draudikas, tik kai žala padaroma neapdrausta transporto priemone, ieškovas, vadovaudamasis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, moka išmokas nukentėjusiems tretiesiems asmenims už savo civilinės atsakomybės neapsidraudusius eismo įvykių kaltininkus. Išmokėjęs išmoką, ieškovas, vadovaudamasis minėto Įstatymo 23 str. 1 dalies nuostatomis, regreso tvarka įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į eismo įvykio kaltininką ir atsakingą už draudimo sutarties sudarymą transporto priemonės savininką, su kuriais ieškovą LR Transporto priemonių draudikų biurą sieja ne draudimo teisiniai santykiai, o iš delikto kylantys santykiai, o iš delikto kylantiems reikalavimams taikomas 3 metų senaties terminas (LR CK 1.125 str. 8 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-456/2006).

132. Nurodo, kad LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 19 str. nustato, jog Lietuvos Respublikoje leidžiama eksploatuoti tik Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka įregistruotas motorines transporto priemones. 2007 m. vasario 19 d. įvykusio eismo įvykio metu galiojusių Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių, patvirtintų Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 (2006-07-13 įsakymo Nr. 1V-268 redakcija) 4 punkte nustatyta, kad transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruoja VĮ „Regitra”. Be to, šių taisyklių 71.1 punkte nustatyta, kad, pasikeitus transporto priemonės valdytojui, registravimo duomenys turi būti pakeisti. Atsakovė V. Č. laiku nesikreipė į VĮ „Regitra” dėl automobilio ( - ), valst. Nr. ( - ) savininko duomenų pakeitimo, ar jo išregistravimo, todėl ji išliko minėtos transporto priemonės savininke. Teismas nepagrįstai nustatė, kad autoįvykio metu minėtos transporto priemonės savininku buvo M. S.. Be to, asmenys, perdavę transporto priemonę, tačiau nepadarę pakeitimų VĮ „Regitra" tvarkomame registre, negali sandorio fakto panaudoti prieš trečiuosius asmenis, šiuo atveju ieškovą (LR CK 1.75 str.).

143. Nurodo, kad nesutinka su teismo išvadomis, jog ieškovo reikalavimas atsakovei V. Č. dėl solidariosios civilinės atsakomybės taikymo ir M. S. kaltais veiksmais padarytos žalos atlyginimo yra niekuo nepagrįstas. LR CK 6.988 str. 3 d. reglamentuota, kad privalomojo draudimo rūšis ir sąlygas bei draudimo šakas ir draudimo interesus reglamentuoja kiti įstatymai. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo klausimus, tame tarpe ir ieškovo atgręžtinio reikalavimo teisę, detaliai reglamentuoja specialus įstatymas- LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas. Minėto įstatymo 17 str. yra įtvirtinti atvejai, kuomet LR Transporto priemonių draudikų biuras moka išmokas. Minėto straipsnio 1 dalies 1 punktas leidžia ieškovui mokėti išmokas nukentėjusiam trečiajam asmeniui, jeigu kaltininkas, kurio tapatybė yra nustatyta, padarė žalą, naudodamas neapdraustą nustatytą transporto priemonę, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė. Ieškovas, minėtu pagrindu išmokėjęs išmoką, vadovaudamasis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str. 1 d., įgyja teisę reikalauti, kad dėl padarytos žalos išmokėtą sumą grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį. Asmeniu, neįvykdžiusiu pareigos sudaryti sutartį, LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo prasme, yra laikomas transporto priemonės savininkas ir jis privalo drausti jam priklausančią transporto priemonę tol, kol ji įregistruota (LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str. 2 d.). LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str. 1 d. įtvirtinta solidari transporto priemonės savininko ir eismo įvykio kaltininko atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2008). Todėl transporto priemonės neapdraudimas tuo atveju, kai ją privaloma apdrausti, tokios transporto priemonės perdavimas naudoti ir jos naudojimas yra tyčiniai draudžiamųjų ir imperatyviųjų teisės normų reikalavimų pažeidimai. Šiuo atveju atsakomybė ir automobilio savininkei V. Č. atsirado ne dėl tiesiogiai eismo įvykio metu padarytos žalos, bet dėl to, kad ji neįvykdė LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo imperatyvo - neapdraudė transporto priemonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, taip pažeisdama draudžiamąją įstatymo normą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-325/2008).

154. Nurodo, kad teismas motyvuojamoje sprendimo dalyje konstatavo, jog ieškovas įgijo teisę regreso tvarka reikalauti, kad sumokėtą dėl padarytos žalos sumą grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo M. S., nes jis vairavo automobilį, neturėdamas teisės jį vairuoti. Teigia, kad ieškovas įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę dėl to, kad M. S. padarė žalos naudodamas V. Č. priklausančią ir neapdraustą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonę (LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str. 2 d., 23 str. 1 d.). Mano, kad teismas supainiojo ieškovo atgręžtinio reikalavimo teisę, reglamentuotą LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 23 str., su LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 1 d. 3 p. nustatyta draudiko, o ne LR Transporto priemonių draudikų biuras teise reikalauti sumokėtų išmokų grąžinimo iš atsakingo už žalos padarymą asmens, jeigu pastarasis padarė žalos neturėdamas teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės.

165. Nurodo, kad teismas sprendimu pažeidė LR CK 1.2 str. nuostatose įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą, kuris reiškia diskriminavimo draudimą ir reikalavimą, kad vienodos situacijos būtų vertinamos vienodai, t.y. esant toms pačioms faktinėms aplinkybėms teisės normas būtina aiškinti ir taikyti vienodai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, visi Lietuvos apygardų teismai jau yra pasisakę, jog, vadovaujantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu, asmuo, VĮ „Regitra” duomenų bazėje įregistruotas kaip transporto priemonės savininkas (privalantis sudaryti draudimo sutartį dėl jam priklausančios transporto priemonės), ir asmuo, atsakingas už eismo įvykį, atsako LR Transporto priemonių draudikų biurui solidariai (2007m. lapkričio 6 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-380-368/2007, 2008 m. balandžio 24 d. Kauno apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-440-259/2008, 2009 m. vasario 4 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-57-360/2009, 2009 m. gegužės 5 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-475-611/2009).

17Atsiliepimų į ieškovo apeliacinį skundą negauta.

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas, priimtinas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1d. 2 p.).

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą bei byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovui taikė ieškinio senatį ir tuo pagrindu visiškai atmetė ieškovo LR Transporto priemonių draudikų biuro ieškinį.

20Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad 2007 m. vasario 19 d. Šiaulių mieste, Elnio g. 5, dėl M. S., vairavusio V. Č. vardu registruotą automobilį ( - ), valstybinis Nr. ( - ), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas A. K. vairuojamas ir jam priklausantis automobilis ( - ) AVANT, valstybinis Nr. ( - ) Kaltu dėl eismo įvykio buvo pripažintas M. S.. Minėto eismo įvykio metu M. S. civilinė atsakomybė, vairuojant jau minėtą transporto priemonę, nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, todėl, vadovaujantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ( tolia nutartyje LRTPVCAPD) įstatymu, dėl minėtos autoavarijos metu padarytos žalos atlyginimo A. K. kreipėsi į ieškovą - LR Transporto priemonių draudikų biurą.

21Žalos dydį nustatė ir žalą nukentėjusiajam atlygino UAB “BTA draudimas“, o ieškovas, vykdydamas 2002 m. kovo 29 d. Paslaugų teikimo sutarties Nr.6 2.1.3p. nuostatas, 2008 m. kovo 5d. kompensavo UAB “BTA draudimas“ 3218,02 Lt sumokėtą draudimo išmoką, ir pagal LR CK 6.280 str. bei LR „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 4 str. 2 d., 23 str. 1 d., pareiškė atgręžtinį reikalavimą į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotoją M. S. ir V. Č., kurios vardu eismo įvykio metu buvo registruotas automobilis ( - ), valstybinis Nr.( - ), kaip transporto priemonės savininkę.

22Ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras iš atsakovų M. S. ir V. Č. solidariai prašė priteisti 3218,02 Lt nuostolių atlyginimą ir 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant sumokėtą žyminį mokestį.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamu teismo sprendimu pripažino ieškovo teisę „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 4 str. 2 d., 23 str. 1 d. bei LR CK 6.280 str. pagrindu pareikšti ieškinį, tačiau nustatė, kad ieškinys galėtų būti pareikštas tik M. S., nes jis buvo ne tik kaltas dėl 2007 -02-19 eismo įvykio, bet tuo laiku buvo ir neapdraustos transporto priemonės ( - ), valstybinis Nr. ( - ) teisėtas valdytojas, nes automobilį ( - ) buvusi savininkė V. Č. 2006 m. birželio 15 d., pardavė trečiajam asmeniui E. V., o 2006 m. žiemą, tiksliai nenustatytą mėnesį ir dieną, pastarasis automobilį pardavė M. S.. Teismo manymu, toks sandoris pirkimo-pardavimo sutarties šalims galioja, nors ir nėra įregistruotas VĮ „Regitra“.

24Nustatęs minėtas aplinkybes pirmos instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas transporto priemonės valdytojui ir atsakingam už žalos padarymą M. S. kildinamas iš transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisinių santykių, ieškovas ieškinį teismui pateikė 2009 m. spalio 26 d. (išsiųstas 2009 m. spalio 21 d.), t.y. praleidęs įstatymo nustatytą vienerių metų terminą ieškiniui paduoti ir neprašė teismo šio termino atnaujinti, todėl, pritaikęs sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą (LR CK 1.125 str. 7 d.), ieškinį LR CK 1.131 str. 1 d. pagrindu atmetė .

25Teisėjų kolegija, sutikdama su ieškovo apeliacinio skundo argumentais, nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad ieškovas - LR Transporto priemonių draudikų biuras - savo ieškinį teisme pareiškė praleidęs LR CK 1.125 str. 7 dalyje nustatytą vienerių metų ieškinio senatį.

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas nagrinėjamiems teisiniams santykiams taikė ne tą įstatymą, kurį privalėjo taikyti, todėl, atmesdamas ieškovo ieškinį dėl senaties pasibaigimo ( CK 1.131 str. 1 d.), priėmė neteisingą sprendimą, kuris panaikintinas.

27Norint nustatyti ar nėra pasibaigęs ieškinio senaties terminas, būtina teisingai kvalifikuoti iš kokių teisinių santykių ieškovas kildina savo reikalavimą, nes nuo to priklauso ieškinio senaties termino trukmė, jos pradžia ir pabaiga.

28Teisėjų kolegija sprendžia, kad LR Transporto priemonių draudikų biuro pareiga Lietuvos Respublikoje įvykusio eismo įvykio metu nukentėjusiam trečiajam asmeniui mokėti išmoką kylą pagal LR „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kai kaltininkas padarė žalą naudodamas neapdraustą transporto priemonę. Kadangi 2007 m. vasario 19 įvykusio eismo įvykio metu atsakovo M. S. vairuojama transporto priemonės nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, ieškovo pareiga išmokėti išmoką kilo ne iš draudimo sutarties, o įstatymo pagrindu. Dėl to negalima sutikti su pirmos instancijos teismo išvada, jog byloje kilo ginčas iš draudimo teisinių santykių ir kad šioje byloje turi būti taikomas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 7 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovo su atsakovais ne tik nesieja sutartiniai draudimo teisiniai santykiai, bet ir paties ginčo esmė yra orientuota ne į kuriuos nors draudimo teisinių santykių aspektus, bet nukreipta į žalos (nuostolių) atlyginimo teisinį santykį.

29Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad šioje byloje ieškovo pareikštas reikalavimas kyla iš regresinių prievolių. „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 23 straipsnio 1 dalies pagrindu atsiranda Transporto priemonių draudikų biuro teisė regreso tvarka reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį. Pagal CK 1.127 straipsnio 4 dalį iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento. Transporto priemonių draudikų biuras išmoką pagal „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą išmokėjo 2008 m. kovo 5 d. (b.l. 24), vadinasi ieškovas nuo šio momento įgijo regresinio reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį arba asmenį, neįvykdžiusį pareigos sudaryti draudimo sutartį. Šių asmenų prievolės Transporto priemonių draudikų biurui kyla ne iš draudimo teisnių santykių, o iš žalos padarymo fakto, todėl ieškovo reikalavimams taikytinas CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytas trejų metų ieškinio senaties terminas. Ieškovas į teismą kreipėsi 2009 m. spalio 26 d., t.y. nepasibaigus trejų metų ieškinio senaties terminui (b.l. 1-2), ir ieškovo teisės turi būti ginamos.

30Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pirmos instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškinio senaties taikymo, pažeidė ne tik materialinės teisės, bet ir procesinės teisės normas, nes teismo posėdžio, kuriame ieškovas nedalyvavo, metu atsakovams pareiškus prašymą taikyti ieškinio senatį, nepranešęs apie šį iš esmės naują reikalavimą ieškovui, išsprendė prašymą iš esmės.

31Ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras, vadovaudamasis LR CK 6.280 str. bei LR „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 4 str. 2 d., 23 str. 1 d., pareiškė regresinį ieškinį atsakingam už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotojui M. S. ir transporto priemonės savininkei pagal VĮ „Regitra“ duomenis V. Č., prašydamas iš jų priteisti nuostolius kaip iš solidarių atsakovų.

32Su tokia ieškovo teise Teisėjų kolegija sutinka, tačiau sutinka ir su pirmos instancijos teismo išvada, kad eismo įvykio metu, t.y. 2007 m. vasario 19 d., atsakovė V. Č. nebebuvo automobilio ( - ), valstybinis Nr. ( - ), savininke ir nebeturėjo „Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ įstatymo 4 str. 2 dalyje nustatytos pareigos apdrausti šią transporto priemonę, o tuo pačiu ir pareigos pagal minėto Įstatymo 23 straipsnį atlyginti patirtus nuostolius ieškovui.

33A. V. Č. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jos vardu registruotą, tačiau dėl variklio gedimo („užkalimo“) visiškai nevažiuojantį automobilį ( - ), valstybinis Nr. ( - ) ji apie 2006 m. liepos mėnesį pardavė E. V., kuris taip pat patvirtino, kad automobilį perka „detalėms“, todėl buvo įsitikinusi, kad automobilis nebus eksploatuojamas. Dėl tos priežasties nebesirūpino automobilio civilinės atsakomybės privalomu draudimu ir dėl užimtumo uždelsė jį išregistruoti VĮ „Regitra“. Apie tai, kad automobilis ( - ) eksploatuojamas ir juo kažkas padarė avariją, sužinojo tik 2008 m. liepos mėnesį gavusi ieškovo pretenziją.

34Trečiasis asmuo E. V. teisme pripažino ir tai patvirtino pateiktu rašteliu (b.l. 109, 118-119), kad 2006 m. birželio 15 d. iš V. Č. vyro už 1100 Lt nupirko „nevažiuojantį“ automobilį ( - ), valstybinis Nr. ( - ), tikėdamasis jį ateityje suremontuoti. Su automobiliu jam buvo perduotas automobilio techninis pasas. Automobilio nedraudė, nes jis buvo nevažiuojantis. Nepavykus suremontuoti šio automobilio, bei pavogus dalį šio automobilio detalių, pastarąjį jis nusprendė parduoti ir 2006 m. rugsėjo mėn. paskelbė laikraštyje „Ekspres kontaktas“, kad parduoda BMW automobilį detalėms. Po skelbimo, automobilį iš jo nupirko nepažįstamas asmuo. Atsiliepime į ieškinį E. V. taip pat nurodė, kad jis 2006-06-15 už 1100 Lt nusipirko „nevažiuojantį“ automobilį ( - ), kurio variklis buvo sugedęs „nebepataisomai“. 2006 m. rudenį šį automobilį pardavė (b.l.74). 2010-04-26 parengiamajame posėdyje E. V. nurodė analogiškas aplinkybes ir patikslino, kad pirkdamas automobilį draudimo poliso jis negavo, tik jam buvo nurodyta, kad polisą pardavėjas perrašys kitam automobiliui (b.l. 102-103).

35A. M. S. teisme patvirtino (b.l.118-119), kad nevažiuojantį automobilį ( - ), valstybinis Nr. ( - ), už 1000 ar 1500 Lt jis nusipirko iš E. V.. Kartu su automobiliu iš E. V. gavo automobilio dokumentus, tačiau draudimo poliso nebuvo. Šį automobilį susiremontavo meistras ir dar nespėjęs jo apdrausti, 2007-02-19 vežė metalo laužą į supirktuvę ir dėl slidaus kelio padarė avariją.

36Iš šių byloje esančių įrodymų kolegija daro išvadą, kad nors automobilis ( - ), valstybinis Nr. ( - ), formaliai VĮ „Regitra“ nebuvo perregistruotas kito savininko vardu, tačiau eismo įvykio metu faktiškai jis buvo M. S. nuosavybė, ką patvirtino pats M. S.. Kolegija sutinka su pirmos instancijos argumentu, kad nors ir nėra privalomai įregistruotas, toks sandoris pirkimo-pardavimo sutarties šalims galioja, ir būtent M. S., kaip faktinis automobilio ( - ) savininkas, privalėjo apdrausti šį automobilį. Juolab, V. Č. nebeturėjo jokių šio automobilio dokumentų ir automobilio apdrausti nebūtų galėjusi. Priešingas teismo sprendimas, kolegijos manymu, pagal šios bylos faktines aplinkybes, būtų aiškiai formalus ir pažeistų sąžiningumo ir teisingumo principus. Kolegija pažymi, kad analogiškoje byloje, išnagrinėtoje 2010 m. spalio 7 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės septynių teisėjų kolegijos (bylos Nr. 3K-7-300/2010) buvo pasisakyta, kad „atsakovas, įregistruotas registre automobilio savininku, teigdamas, kad yra pardavęs automobilį kitam asmeniui<...>, gali gintis sandorio sudarymo faktu“. „Tokiu atveju atsakovas turi siekti, kad į bylos nagrinėjimą būtų įtraukta kita sandorio šalis ir pateikti įrodymus, patvirtinančius automobilio pardavimą“. Šioje byloje automobilio ( - ) pirkėjas E. V. atsakovės iniciatyva buvo patrauktas trečiuoju asmeniu ir patvirtino, kad dar iki eismo įvykio nupirko iš atsakovės minėtą automobilį.

37Atsakovas M. S., 2007 m. vasario 19 eismo įvykio metu vairavęs faktiškai jam priklausantį neapdraustą automobilis ( - ), valstybinis Nr. ( - ), savo kaltės dėl eismo įvykio ir padarytos žalos dydžio neginčijo.

38Kadangi šioje byloje buvo nustatyta, kad asmuo, kaltas dėl eismo įvykio, ir asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti transporto priemonės draudimo sutartį yra tas pats M. S., tai visa ieškovo reikalaujama suma priteistina iš atsakovo M. S., o ieškinys atsakovei V. Č. atmestinas.

39Šiuo sprendimu visiškai patenkinus LR Transporto priemonių draudikų biuro ieškinį, iš atsakovo M. S. ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, jo turėtos bylą nagrinėjant pirmos instancijos ir apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 93 str.). Taip pat iš atsakovo M. S. Valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ((LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

40Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas 2009-10-19 yra sumokėjęs 97,- Lt žyminio mokesčio pareikšdamas ieškinį (b.l. 30) ir 2010-06-11 yra sumokėjęs 97,- Lt žyminio mokesčio pateikdamas apeliacinį skundą (b.l. 132), todėl ieškinį patenkinus iš atsakovo M. S. priteistina ieškovui 194 Lt bylinėjimosi išlaidų bei Valstybei 53,25 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d. ).

41Visiškai atmetus ieškinį atsakovei V. Č., iš ieškovo priteistinos šios atsakovės turėtos 500,- Lt (b.l. 110) advokato samdymo išlaidos (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.)

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

43Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

44Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį patenkinti iš dalies.

45Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui (į.k. 125709291, buveinės adresas: Algirdo g. 38, LT-03606 Vilnius, a.s. Nr. ( - ) Ab SEB bankas, banko kodas 70440) iš atsakovo M. S. (a.k. ( - ) gyvenančio ( - )) 3218, 02 Lt (tris tūkstančius du šimtus aštuoniolika litų ir du centus) nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 3218,02 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2009 m. spalio 27 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

46Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui iš atsakovo M. S. 194,- Lt (šimtą devyniasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

47Priteisti Valstybei iš atsakovo M. S. 53,25 Lt (penkiasdešimt tris litus 25 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

48Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei V. Č. atmesti.

49Priteisti atsakovei V. Č. (a.k. ( - ) gyvenančiai ( - )) iš ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro (į.k. 125709291) 500,- Lt (penkis šimtus litų) advokato samdymo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras ieškiniu (2009-10-26) ir... 5. Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovo M. S. kaltės, vairuojant V. Č.... 6. Pagal LR CK 6.280 str. bei LR „Transporto priemonių valdytojų civilinės... 7. Atsakovai su ieškiniu nesutiko, prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį... 8. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas konstatavo, kad asmuo gali būti įpareigotas atlyginti žalą, tik... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras prašo... 11. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai taikė vienerių metų ieškinio... 13. 2. Nurodo, kad LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 19 str. nustato,... 14. 3. Nurodo, kad nesutinka su teismo išvadomis, jog ieškovo reikalavimas... 15. 4. Nurodo, kad teismas motyvuojamoje sprendimo dalyje konstatavo, jog ieškovas... 16. 5. Nurodo, kad teismas sprendimu pažeidė LR CK 1.2 str. nuostatose... 17. Atsiliepimų į ieškovo apeliacinį skundą negauta.... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 20. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka nustatyta, kad 2007 m. vasario 19 d.... 21. Žalos dydį nustatė ir žalą nukentėjusiajam atlygino UAB “BTA... 22. Ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras iš atsakovų M. S. ir V.... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu teismo sprendimu pripažino ieškovo... 24. Nustatęs minėtas aplinkybes pirmos instancijos teismas konstatavo, kad... 25. Teisėjų kolegija, sutikdama su ieškovo apeliacinio skundo argumentais,... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas nagrinėjamiems... 27. Norint nustatyti ar nėra pasibaigęs ieškinio senaties terminas, būtina... 28. Teisėjų kolegija sprendžia, kad LR Transporto priemonių draudikų biuro... 29. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad šioje byloje... 30. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pirmos instancijos teismas,... 31. Ieškovas LR Transporto priemonių draudikų biuras, vadovaudamasis LR CK 6.280... 32. Su tokia ieškovo teise Teisėjų kolegija sutinka, tačiau sutinka ir su... 33. A. V. Č. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jos vardu registruotą, tačiau... 34. Trečiasis asmuo E. V. teisme pripažino ir tai patvirtino pateiktu rašteliu... 35. A. M. S. teisme patvirtino (b.l.118-119), kad nevažiuojantį automobilį ( -... 36. Iš šių byloje esančių įrodymų kolegija daro išvadą, kad nors... 37. Atsakovas M. S., 2007 m. vasario 19 eismo įvykio metu vairavęs faktiškai jam... 38. Kadangi šioje byloje buvo nustatyta, kad asmuo, kaltas dėl eismo įvykio, ir... 39. Šiuo sprendimu visiškai patenkinus LR Transporto priemonių draudikų biuro... 40. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas 2009-10-19 yra... 41. Visiškai atmetus ieškinį atsakovei V. Č., iš ieškovo priteistinos šios... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. sprendimą... 44. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį patenkinti... 45. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui... 46. Priteisti ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui... 47. Priteisti Valstybei iš atsakovo M. S. 53,25 Lt (penkiasdešimt tris litus 25... 48. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei... 49. Priteisti atsakovei V. Č. (a.k. ( - ) gyvenančiai ( - )) iš ieškovo...