Byla e2-457-981/2016
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui K. K. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo K. K. 217,22 EUR negrąžintą paskolą, 21,72 EUR paskolos suteikimo mokestį, 155,55 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2011-01-24 tarp ieškovo ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 3431002 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas paskolino atsakovui 217,22 EUR (750 Lt) sumą 30 dienų terminui. Atsakovas tęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl 217,22 EUR (750 Lt) paskolą ir 21,72 EUR (74,99 Lt) paskolos suteikimo mokestį turėjo grąžinti iki 2012 m. kovo 26 d. Ieškovas įsipareigojimus įvykdė ir pervedė atsakovui 217,22 EUR, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė – nustatytu terminu negrąžino ieškovui skolos. Kadangi atsakovas kredito grąžinimo termino tęsimus atliko vėluodamas, ieškovas nuo 2011 m. rugpjūčio 21 d., remdamasis sutarties bendrųjų sąlygų 7.2. punktu, paskaičiavo 155,55 EUR delspinigius.

3Atsakovui K. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2016-02-15, pasiūlant jam per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad sutinka, jog būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

5Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2011-01-24 ieškovas su atsakovu K. K. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 3431002, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 217,22 EUR (750 Lt) kreditas 30 dienų terminui. Atsakovas pratęsė kredito grąžinimo terminą ir įsipareigojo 217,22 EUR (750 Lt) kredito sumą ir 21,72 EUR (74,99 Lt) kredito suteikimo mokestį grąžinti iki 2012 m. kovo 26 d. Kredito suteikimo faktą patvirtina į bylą pateiktas sąskaitos išrašas.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 217,22 EUR paskola ir 21,72 EUR paskolos suteikimo mokestis.

10LR CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 p. numato, kad paskolos gavėjui vėluojant atlikti paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo delspinigius nuo visų uždelstų mokėjimų už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui ieškovui paskaičiavo 155,55 EUR delspinigius, kuriuos prašo priteisti. Delspinigių paskaičiavo laikotarpio ieškovas ieškinyje nenurodo.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris kredito sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant Sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti rizikos ir Sutarties neįvykdymo pasekmių, ieškovui nepateikus įrodymų dėl konkrečių jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo netesybos yra aiškiai per didelės.

12Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad ieškovas, vykdydamas tokio pobūdžio ūkinę veiklą, privalo realiai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos teikiamų paslaugų vartotojams. Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga, todėl teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina netesybas iki 0,2 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant už 180 dienų, kas sudaro 86,02 EUR (238,94 EUR x 0,2 procentų x 180 d.). Esant tokioms aplinkybėms ir vadovaujantis aukščiau paminėtais pagrindais, 86,02 EUR dydžio delspinigiai priteistini iš atsakovo ieškovui. Likusioje dalyje aptariamas reikalavimas atmestinas.

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 (penkių) procentų metinės palūkanos už priteistą 324,96 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Ieškovas už ieškinį sumokėjo 15 EUR žyminio mokesčio. Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo pasyvų elgesį, į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, į tai, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro minimalaus dydžio žyminis mokestis, daro išvadą, kad yra pagrindas nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos bylinėjimosi išlaidų taisyklės ir priteisti ieškovui iš atsakovo 15 EUR žyminį mokestį (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17Ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui K. K. tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovui UAB „4finance“ (j. a. k. 301881644) 217,22 EUR (dviejų šimtų septyniolikos eurų 22 centų) paskolą, 21,72 EUR (dvidešimt vieno euro 72 centų) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 86,02 EUR (aštuoniasdešimt šešių eurų 02 centų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (324,96 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 EUR (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo K. K. (a.k. ( - ) gyv. ( - ). Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Ukmergės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, rašytinio... 2. Ieškovas UAB ,,4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 3. Atsakovui K. K. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2016-02-15, pasiūlant... 4. Per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 5. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2011-01-24 ieškovas su atsakovu... 9. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 10. LR CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.73 straipsnio 2 dalis ir 6.258 straipsnio 3 dalis... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui... 14. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 15 EUR žyminio mokesčio. Pagal CPK 93... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 17. Ieškovo UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui K. K. tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti ieškovui UAB „4finance“ (j. a. k. 301881644) 217,22 EUR (dviejų... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...