Byla 1A-55-245-2013
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Kęstučio Dargužio, teisėjų Svetlanos Jurgaitienės ir Egidijaus Jono Grigaravičiaus, sekretoriaujant Aušrinei Kudžmienei, Vidai Butiškienei, dalyvaujant prokurorui Ričardui Gailevičiui, nuteistiesiems R. K., V. Š., V. Č. J., V. R., gynėjams advokatams Jonui Gaidukevičiui, Vytautui Vilučiui, Vitalijai Smolenskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų R. K., V. Š., V. Č. J., V. R. apeliacinius skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendžio, kuriuo:

2V. Č. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 228 str. 2d., 182 str.1d., 300 str.1d. ir jam paskirta bausmė:

3pagal BK 228 str.2d. - 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimo;

4pagal BK 182 str.1d. - 100 MGL (13000 Lt) bauda;

5pagal BK 300 str.1d. - 50 MGL (6500 Lt) bauda.

6BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu paskirtos bausmės subendrintos, prie griežčiausios paskirtos bausmės iš dalies pridedant švelnesnes ir V. Č. J. paskirta galutinė bausmė - 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams laisvės atėmimas ir bauda 100 MGL (13000 Lt). Pagal BK 75 str.1d., 2 d. 7 p. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį V. Č. J. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

7V. Š. nuteistas pagal BK 228 str.2d., 182 str.1d., 300 str.1d. ir jam paskirta bausmė:

8pagal BK 228 str. 2 d. - 1 (vieneriems) metams laisvės atėmimo;

9pagal BK 182 str. 1 d. - 80 MGL (10400 Lt) bauda;

10pagal BK 300 str. 1 d. - 40 MGL (5200 Lt) bauda.

11BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus paskirtąsias bausmes, prie griežčiausios paskirtos bausmės iš dalies pridedant švelnesnes, V. Š. paskirta galutinė subendrinta bausmė - 1 (vieneri) metai laisvės atėmimo ir 80 MGL (10400 Lt) bauda.

12BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p. pagrindu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant nuteistąjį V. Š. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

13R. K. nuteistas pagal BK 228 str. 2 d., 300 str. 1 d. ir jam paskirta bausmė:

14pagal BK 228 str. 2 d. - 1 (vieneri) metai 3 (trims) mėnesiai laisvės atėmimo;

15pagal BK 300 str. 1 d. - 40 MGL (5200 Lt) bauda.

16BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus paskirtas bausmes, prie griežčiausios paskirtos bausmės iš dalies pridedant švelnesnę, R. K. paskirta galutinė subendrinta bausmė - 1 (vieneri) metai 3 (trys) mėnesiai laisvės atėmimo ir bauda 30 MGL (3900 Lt).

17BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p. pagrindu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį R. K. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip 7 paroms.

18V. R. nuteista pagal BK 182 str.1d., 300 str.1d. ir jai paskirtos bausmės:

19pagal BK 182 str. 1 d. - 40 MGL (5200 Lt) bauda;

20pagal BK 300 str. 1 d. - 30 MGL (3900 Lt) bauda.

21BK 63 str.1d., 4d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus paskirtas bausmes, prie griežčiausios paskirtos bausmės iš dalies pridedant švelnesnę, V. R. paskirta galutinė subendrinta 50 MGL (6500 Lt) bausmė.

22teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

24V. Č. J. nuteistas pagal BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d., 228 str. 2 d. už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigose, turėdamas administracinius įgaliojimus bei teisę veikti ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vardu, siekdamas apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, žinodamas, kad iki 2008-12-21 ( - ) savivaldybės sąskaitoje yra nepanaudoti iš Kaimo renginių programos organizavimo už 2008 metus - 1789,43 litai, 2008m. gruodžio 22d., apie 14.00 val. ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo V. Š. darbo kabinete, esančiame ( - ), susitarė su V. Š. suklastoti oficialius dokumentus bei juos panaudojus, apgaule pervesti iš ( - ) savivaldybės 1700 litų į privačios įmonės sąskaitą ir iš ten paėmus pinigus grynais, juos pasidalinti. Veikdamas pagal išankstinį nusikalstamą susitarimą, 2008 m. gruodžio mėnesio tiksliai nenustatytą dieną nuvyko į UAB ( - ) priklausančią parduotuvę adresu ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su sugyventine V. R., dirbančia UAB ( - ) vyr. pardavėja, ir ten pat iki 2008-12-22 suklastojo tikrą dokumentą - PVM sąskaitą-faktūrą serija BEB Nr. 0006925, t.y. nurodė V. R. išrašyti PVM sąskaitą faktūrą serija BEB Nr.0006925 ir tyčia joje įrašyti žinomai melagingus duomenis apie tai, kad ( - ) savivaldybės administracija 2008-12-22 įgijo iš UAB ( - ) mėsos produktų už 1599,44 Lt, šį suklastotą dokumentą patvirtino savo parašu, kad dokumente nurodyti gaminiai gauti, tačiau minėtų prekių nepirko ir negavo bei ( - ) savivaldybės administracijai nepristatė. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008-12-22 parengė ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus vardu įsakymą Nr.13B-1340 dėl ūkininkų pagerbimo šventės organizavimo, įrašydamas įsakyme žinomai melagingus duomenis apie tai, kad tvirtinama pridedama sąmata ir už sąmatos vykdymą atsakingas V. Č. J., taip pat pagamino netikrą išlaidų sąmatą nurodydamas joje melagingus duomenis apie tai, kad ūkininkų pagerbimo šventės išlaidas sudaro 1700 litų ir šiuos suklastotus dokumentus tvirtinimui pateikė ( - ) savivaldybės administracijos direktoriui R. K.. Šiam tinkamai nepatikrinus duomenų pagrįstumo ir anspaudu bei parašais patvirtinus pateiktus suklastotus dokumentus, 2008-12-22 apie 15.12 val., ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui V. Š., jo darbo kabinete davė 500 litų savo asmeninių pinigų, tam kad V. Š. apmokėtų dalį skolos už ( - ) savivaldybės darbuotojų naujametės šventės išlaidas individualiai įmonei ( - ), žinodamas, kad pagal susitarimą V. Š. duotą pinigų sumą vėliau atsiims iš ( - ) savivaldybės administracijos pervestų pinigų už neva ateityje pirktas ūkines prekes 498,90 litų sumai. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008-12-24 davė nurodymą ( - ) savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos vedėjai R. Š., kuri dėl šios veikos nėra kalta, pervesti iš ( - ) savivaldybės sąskaitos Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr.( - ) - 1599,44 litus, ir šiai 2008-12-24 pervedus nurodytus pinigus į UAB ( - ) sąskaitą, šiuos pinigus – 1599,44 Lt pasisavino. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, neturėdamas įgaliojimų ( - ) savivaldybės vardu įgyti ūkio inventoriaus ir kanceliarinių prekių, siekdamas apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, žinodamas, kad ( - ) savivaldybės administracijos direktorius R. K. 2008-11-05 įsakymu Nr.13B-1161 jį paskyręs atsakingu tik už mažos vertės supaprastintus pirkimus, t.y. už melioracijos objektų projektavimo darbų pirkimus, melioracijos objektų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimus, darbų techninės priežiūros pirkimus, 2008m. gruodžio 22d. tiksliai nenustatytu laiku, UAB ( - ) priklausančioje parduotuvėje adresu ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su sugyventine V. R., dirbančia UAB ( - ) vyr. pardavėja, ir ten pat suklastojo tikrą dokumentą - PVM sąskaitą-faktūrą serija BEB Nr. 0006924, t.y. nurodė V. R. išrašyti PVM sąskaitą faktūrą serija BEB Nr.0006924 ir tyčia joje įrašyti žinomai melagingus duomenis apie tai, kad ( - ) savivaldybės administracija 2008-12-22 įgijo iš UAB ( - ) prekes: maišus šiukšlėms, tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius, popierines servetėles už 498,90 litus bei šį suklastotą dokumentą patvirtino savo parašu, kad gaminiai gauti, tačiau minėtų prekių negavo ir nepirko bei ( - ) savivaldybės administracijai nepristatė. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008-12-23 davė nurodymą ( - ) savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos vedėjai R. Š., kuri dėl šios veikos nėra kalta, pervesti iš ( - ) savivaldybės sąskaitos Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr. ( - ) - 498,90 litus, ir R. Š. 2008-12-23 nurodytus pinigus į UAB ( - ) sąskaitą pervedus, šiuos pinigus 498,90 litus pasisavino, nes 2008-12-22 apie 15.12 val., ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui V. Š., jo darbo kabinete davė 500 litų savo asmeninių pinigų. Tokiais veiksmais V. Č. J. suklastojo dokumentus, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą – ( - ) savivaldybei priklausantį turtą, ne mažiau 2098,34 litų, piktnaudžiavo tarnyba siekdamas sau ir kitiems asmenims turtinės naudos, tuo grubiai pažeidė LR Valstybės tarnybos įstatymo 3 str.2 d. 1p., 2p., 3p., 4p. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo principus, taip pat LR Valstybės tarnybos įstatymo 15 str.1d. 1p., 3 p., 4 p., 5p., numatytas pareigūno pareigas – laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nepiktnaudžiauti tarnyba. Dėl tokių valstybės tarnautojo V. Č. J. veiksmų didelės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės institucijos – ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus – funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės tarnautojo vardas.

25V. Š. nuteistas pagal BK 182 str. 1 d., 228 str. 2 d., 300 str. 1 d. už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigose, turėdamas administracinius įgaliojimus bei teisę veikti ( - ) savivaldybės administracijos vardu, kontroliuodamas ir koordinuodamas Žemės ūkio bei Remonto, ūkio ir statybos skyrių veiklą, siekdamas apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, žinodamas, kad iki 2008-12-21 ( - ) savivaldybės sąskaitoje yra nepanaudoti iš Kaimo renginių programos organizavimo už 2008 metus - 1789,43 litai, 2008m. gruodžio 22d., apie 14.00 val. savo darbo kabinete, esančiame ( - ), susitarė su jo pavaldume esančiu ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėju V. Č. J. suklastoti oficialius dokumentus, bei juos panaudojus, apgaule pervesti iš ( - ) savivaldybės 1700 litų į privačios įmonės sąskaitą ir iš ten paėmus pinigus grynais, juos pasidalinti. Veikdamas pagal išankstinį nusikalstamą susitarimą, 2008-12-22 apie 15.12 val., savo darbo kabinete, esančiame ( - ), ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjui V. Č. J. atnešus ir tiesiogiai jam perdavus 500 litų savo asmeninių pinigų, paėmė juos ir užvaldė. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, veikdamas bendrininkų grupe su UAB ( - ) direktoriumi P. J. G., kuris atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, ir IĮ ( - ) vadove G. V., kuri taip pat atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, pagal aptartą nusikaltimo planą bei pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, nes per 2008m. UAB ( - ) su ( - ) savivaldybės administracija pasirašiusi keturias statybos darbų rangos sutartis, 2009-01-13 apie 13.17 val., savo darbo kabinete, esančiame ( - ), nurodė suklastoti tikrą dokumentą - PVM sąskaitą-faktūrą serija EGL Nr. 068, t.y. UAB ( - ) direktoriui P. J. G. nurodė kreiptis į IĮ ( - ) vadovę G. V., kad jo vadovaujama bendrovė ( - ) apmokėtų dalį skolos už ( - ) savivaldybės darbuotojų maitinimą per naujametę šventę. P. J. G. sutikus bei 2009-01-14 su IĮ ( - ) vadove G. V. sutarus, G. V. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą serija EGL Nr. 068, įrašydama J. P. G. ir V. Š. pateiktus melagingus duomenis apie tai, kad UAB ( - ) iš IĮ ( - ) įgijo paslaugą - svečių maitinimą už 595 litų, nors UAB ( - ) tokių paslaugų iš IĮ ( - ) nebuvo gavusi ir šį suklastotą dokumentą P. J. G. patvirtino savo parašu, kad paslaugos gautos. Tokiais veiksmais V. Š. apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą ( - ) savivaldybės turtą – 500 litų ir UAB ( - ) turtą – 595 litus, piktnaudžiavo tarnyba, siekdamas sau ir kitiems asmenims turtinės naudos bei sukurstė suklastoti tikrą dokumentą, tuo padarė 500 litų turtinę žalą ( - ) savivaldybei ir 595 litų turtinę žalą UAB ( - ), grubiai pažeidė LR Valstybės tarnybos įstatymo 3 str. 2d. 1p., 2p., 3p., 4p. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo principus, taip pat LR Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1d. 1p., 3p., 4p., 5p., numatytas pareigūno pareigas – laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nepiktnaudžiauti tarnyba. Dėl tokių valstybės tarnautojo V. Š. veiksmų didelės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės institucijos – ( - ) savivaldybės administracijos – funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės tarnautojo vardas.

26R. K. nuteistas pagal BK 228 str.2d., 300 str.1d. už tai, kad jis, būdamas valstybės tarnautoju, dirbdamas ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus pareigose, turėdamas administracinius įgaliojimus bei teisę veikti ( - ) savivaldybės administracijos vardu, būdamas atsakingu už ( - ) savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą, t.y. žinodamas, kad iki 2008-12-21 ( - ) savivaldybės sąskaitoje yra nepanaudoti iš Kaimo renginių programos organizavimo už 2008 metus - 1789,43 litai ir siekdamas šiuos pinigus pasisavinti, 2008m. gruodžio 22d. tiksliai nenustatytu laiku, savo darbo kabinete, esančiame ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėju V. Č. J., sutarė suklastoti tikrą dokumentą ir V. Č. J. parengus suklastotą dokumentą - įsakymą Nr.13B-1340 dėl ūkininkų pagerbimo šventės organizavimo, įrašė žinomai melagingus duomenis apie tai, kad organizuojamai rajono ūkininkų pagerbimo šventei bus išleista 1700 litų, taip pat suklastojo sąmatą, kurioje nurodė tą pačią neteisingą išlaidų sumą bei už jos vykdymą atsakingu paskyrė V. Č. J., šiuos suklastotus dokumentus patvirtino savo parašais, spaudais ir taip patvirtino žinomai nebūtus juridinę reikšmę turinčius faktus. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2008m. gruodžio 24d., tiksliai nenustatytu laiku, savo darbo kabinete, esančiame ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėju V. Č. J., taip pat su ( - ) savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos vedėja R. Š., kuri dėl šios veikos nėra kalta, V. Č. J. parengus suklastotą dokumentą - PVM sąskaitą-faktūrą serija BEB Nr. 0006925, kurioje įrašyti melagingi duomenys apie tai, kad ( - ) savivaldybės administracija 2008-12-22 įgijo iš UAB ( - ) mėsos produktų už 1599,44 Lt, nors šių prekių už šią sumą ( - ) savivaldybė iš UAB ( - ) nepirko ir šį žinomai suklastotą dokumentą patvirtino savo parašu bei nurodymu apmokėti, tuo patvirtindamas apie žinomai nebūtą juridinę reikšmę turintį faktą. Tokiais veiksmais R. K. piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą - ( - ) savivaldybei priklausantį turtą, ne mažiau 1599,44 litų ir suklastojo dokumentus, tuo grubiai pažeidė LR Valstybės tarnybos įstatymo 3 str.2 d. 1p., 2p., 3p., 4p. numatytus pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo principus, taip pat LR Valstybės tarnybos įstatymo 15 str.1d.1p.,3 p.,4 p.,5p., numatytas pareigūno pareigas – laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, tarnauti visuomenės interesams, tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nepiktnaudžiauti tarnyba. Dėl tokių valstybės tarnautojo R. K. veiksmų didelės žalos patyrė valstybė, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami teisėtumo, teisingumo, skaidrumo ir lojalumo principai, iškraipytos valstybės institucijos – ( - ) savivaldybės administracijos – funkcijos ir veiklos principai bei diskredituotas valstybės tarnautojo vardas.

27V. R. nuteista pagal BK 182 str. 1d. už tai, kad ji, dirbdama UAB ( - ) vyr. pardavėja, veikdama bendrininkų grupe su sugyventiniu V. Č. J., dirbančiu ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skriaus vedėjo pareigose, siekdama apgaule savo ir V. Č. J. naudai įgyti svetimą turtą, žinodama, kad UAB ( - ) nėra sudaręs sutarties su ( - ) savivaldybės administracija dėl prekių ar paslaugų teikimo, 2008 m. gruodžio 22 d. tiksliai nenustatytu laiku, savo darbo vietoje – UAB ( - ) parduotuvėje, adresu ( - ), vykdydama V. Č. J. prašymą išrašyti tikrą PVM sąskaitą-faktūrą, nurodant joje žinomai melagingus duomenis dėl perkamų mėsos gaminių iš UAB ( - ) parduotuvės, ( - ) savivaldybės vardu, suklastojo PVM sąskaitą-faktūrą serija BEB Nr.0006925, nurodydama melagingus duomenis, kurioje už 1599,44 litus ( - ) savivaldybė iš UAB ( - ) pirko mėsos gaminius, ir šį suklastotą dokumentą perdavė V. Č. J.. V. Č. J. patvirtino šį suklastotą dokumentą savo parašu, kad mėsos gaminiai gauti ir 2008-12-23 pateikė šį suklastotą dokumentą ( - ) savivaldybės administracijos direktoriui R. K. bei gavęs jo patvirtinimą parašu, suklastotą dokumentą perdavė ( - ) savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos vedėjai R. Š., kuri dėl šios veikos nėra kalta, kad ši pervestų iš ( - ) savivaldybės sąskaitos Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr. ( - ) - 1599,44 litus. R. Š. 2008-12-24 pervedus nurodytus pinigus į UAB ( - ) sąskaitą, nenustatytomis aplinkybėmis (išimant grynais ar kitaip), apgaule savo ir V. Č. J. naudai, įgijo svetimą turtą – ( - ) savivaldybei priklausančius 1599,44 litus, tuo padarydama ( - ) savivaldybės administracijai 1599,44 litų turtinę žalą.

28Be to, ji nuteista pagal BK 300 str. 1d. už tai, kad ji, dirbdama UAB ( - ) vyr. pardavėja, veikdama bendrininkų grupe su sugyventiniu V. Č. J., dirbančiu ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skriaus vedėjo pareigose, siekdama apgaule savo ir V. Č. J. naudai įgyti svetimą turtą, žinodama, kad UAB ( - ) nėra sudaręs sutarties su ( - ) savivaldybės administracija dėl prekių ar paslaugų teikimo, 2008m.gruodžio 22d.tiksliai nenustatytu laiku, savo darbo vietoje – UAB ( - ) parduotuvėje, adresu ( - ), vykdydama V. Č. J. prašymą išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą, nurodant joje žinomai melagingus duomenis dėl įgyjamų ūkio prekių iš UAB ( - ) parduotuvės, ( - ) savivaldybės vardu, suklastojo PVM sąskaitą-faktūrą serija BEB Nr.0006924, nurodydama melagingus duomenis, kurioje už 498,90 litus ( - ) savivaldybė iš UAB ( - ) pirko ūkio prekes, ir šį suklastotą dokumentą perdavė V. Č. J.. V. Č. J. patvirtino šį suklastotą dokumentą savo parašu, kad ūkio prekės gautos ir 2008-12-23 pateikė šį suklastotą dokumentą ( - ) savivaldybės administracijos direktoriui R. K. bei gavęs jo patvirtinimą parašu, suklastotą dokumentą ( - ) savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos vedėjai R. Š., kuri dėl šios veikos nėra kalta, kad ši pervestų iš ( - ) savivaldybės sąskaitos Nr. ( - ) į UAB ( - ) sąskaitą Nr. ( - ) – 498,90 litus. R. Š. 2008-12-23 pervedus nurodytus pinigus į UAB ( - ) sąskaitą, nenustatytomis aplinkybėmis (išimant grynais ar kitaip), apgaule savo ir V. Č. J. naudai, įgijo svetimą turtą – ( - ) savivaldybei priklausančius 498,90 litus, tuo padarydama ( - ) savivaldybės administracijai 498,90 litų turtinę žalą.

29Apeliaciniu skundu nuteistasis R. K. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-07-07 nuosprendį jo atžvilgiu ir priimti naują jį išteisinantį nuosprendį. Apeliantas teismo nuosprendį laiko neteisėtu ir nepagrįstu dėl to, kad 2008-12-23 surašyto mokėjimo pavedimo pagrindu, ( - ) savivaldybė už mėsos produkciją UAB ( - ) pervedė 1699.62 Lt. Už šią sumą mėsos produktai iš tiesų buvo nupirkti ir ( - ) ūkininkų delegacijos nuvežti į šventę, todėl kaltinamas suklastojus įsakymą Nr. 13B-1340 ir PVM sąskaita-faktūra serija BEB Nr. 0006925, nepagrįstas ir nuteistas už tai jis nepagrįstai. Dokumentai, susiję su ūkininkų švente ir patvirtinti jo parašais, nebuvo suklastoti. Visi jie buvo realizuoti įstatymų numatyta tvarka ir jokia žala rajono savivaldybei nebuvo padaryta. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių kad iš UAB ( - )( - ) savivaldybės pervesti pinigai būtų buvę kokiu nors būdu paimti ir pasidalinti. Teismas netyrė ir nevertino įrodymų, neatliko jokios apklaustų liudytojų parodymų bei faktinių bylos duomenų analizės ir jų neįvertino. Liudytojos J. V. parodymai, kad V. Č. J. buvo atvykęs į UAB ( - )parduotuvę pirkti mėsos gaminių kažkokiai šventei ir ji šiuos gaminius V. C. J. sudėjo į dėžes, liudytojas Č. N. patvirtino, parodęs, kad jis padėjo V. Č. J. iškrauti iš UAB ( - )atvežtas dėžes. Liudytojai G. S., J. G., M. G., A. P. ir D. P. parodė, kad jie, vykdami į Vilnių Žemės ūkio ministerijoje organizuojamą ūkininkų šventę matė, jog kartu yra vežami mėsos gaminiai, kurie buvo panaudoti furšete maitinant apie 600 žmonių. Kaltinimas remiamas buvo Lietuvos ūkininkų sąjungos pranešimu, kad šventės organizavimui lėšas skyrė pati ministerija, tačiau tai nepaneigia, kad į šią šventę delegatų pavaišinimui maisto produktų atsivežė ir atvykstančios rajonų delegacijos. Operatyvinio tyrimo metu užfiksuoti pokalbiai taip pat nepatvirtina jį klastojus dokumentus, pasisavinus pinigus ar leidus kitiems juos pasisavinti. Nusikaltimai, už kuriuos apeliantas nuteistas, gali būti padaromi tik tiesiogine tyčia, tačiau teismas nuosprendyje jo kaltės formos nekonstatavo. Teisiamojo V. Č. J. kaltinimo dalyje ir nuosprendyje nurodyta: „...šiuos suklastotus dokumentus tvirtinimui pateikė ( - ) savivaldybės administracijos direktoriui R. K.. Šiam tinkamai nepatikrinus duomenų pagrįstumo ir anspaudu bei parašais patvirtinus pateiktus suklastotus dokumentus...". Toks konstatavimas teisine prasme reiškia, veikos padarymą neatsargiai, todėl toks konstatavimas gal ir galėtų būti traktuojamas kaip netinkamas jo pareigų atlikimas, padaręs didelę žalą rajono savivaldybei (BK 229 str.), tačiau ir šio straipsnio sudėties taip pat nėra, nes 1599,44 Lt suma nelaikytina didele žala ( - ) savivaldybei. Nuosprendyje taip pat yra nurodyta, kad minėta piniginė suma kaip žala taip negali būti laikoma didele materialine žala. Savivaldybės biudžeto naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarkos aprašas tikrai nenumato maisto produktų pirkimo šventėms, tačiau dėl to jo padaryti veiksmai galėtų būti vertinami tik kaip drausminis nusižengimas, o ne dokumentų klastojimas bei piktnaudžiavimas tarnyba savanaudiškais tikslais.

30Apeliaciniu skundu nuteistasis V. Š. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-07-07 panaikinti ir priimti naują išteisinamąjį nuosprendį. Nurodo, jog jam pareikšti kaltinimai bei teismo nuosprendis yra prieštaringi, nelogiški ir sukeliantys daug abejonių, kurių pirmosios instancijos teismas nepašalino. Jis buvo kaltinamas ir teismo yra nuteistas už tai, kad, veikdamas pagal išankstinį nusikalstamą susitarimą, V. J. atnešus ir tiesiogiai jam perdavus 500 litų savo asmeninių pinigų, jis juos iš V. J. paėmė ir užvaldė, tačiau taip pasiliko neaiškūs nei tariamo sukčiavimo būdas, nei mechanizmas ir t.t. Jei jis pasisavino V. J. asmeninius pinigus, kodėl jam neinkriminuotos LR BK 178 str. ar BK 183 str. numatytos nusikalstamos veikos. 500 litų iš skyriaus darbuotojų V.Č. J. surinkęs buvo Naujametinei šventei ir atnešęs juos savo skyrių, 2008-12-22 padavė jam. Šias aplinkybes patvirtino teisme apklausti liudytojais tuometinis administracijos direktorius R. K., savivaldybės darbuotojai: V. J., V. K., M. S.. ( - ) savivaldybės žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė D. S. patvirtino, kad nors sąmatoje nebuvo numatyta lėšų žemdirbių pagerbimo šventei, tačiau esant sąskaitoje likusiems nepanaudotiems 1700 litų, ji paruošė įsakymą, kurį pasirašė direktorius ir buhalterė. Senųjų metų palydų šventei pinigai buvo renkami iš darbuotojų. Pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas LR BPK 305 str. 1 d. 2 p. reikalavimus, jų teisme duotų parodymų neanalizavo ir nenurodė motyvų, dėl ko jis jais nesivadovauja. Teismui nesukėlė abejonių tame pat kaltinime esantis akivaizdus prieštaravimas, jog jis kaltinamas tuo, kad „paėmęs ir užvaldęs 500 Lt. asmeninių V. Č. J. pinigų, apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą ( - ) savivaldybės turtą - 500 litų. Jam taip ir pasiliko neaišku, ar jis nuteistas už tai, kad jis 500 Lt pasisavino, iš V. J., ar už tai, kad jis 500 Lt pasisavino iš Savivaldybės lėšų. Jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo būdas, laikas, vietos aplinkybės ir kt., nenurodymas, nesutrukdė pirmosios instancijos teismui priimti jo atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nebuvo pateikti ir duomenys apie jam inkriminuotą tariamą jo susitarimą su V. Č. J. suklastoti oficialius dokumentus, bei juos panaudojus, apgaule pervesti iš ( - ) savivaldybės 1700 litų į privačios įmonės sąskaitą. Neaišku, kokius oficialius dokumentus jis susitarė suklastoti ir panaudoti, ar juos jis suklastojo, ar jis panaudojo apgaulę, pervedant 1700 litų savivaldybės lėšų į privačios įmonės sąskaitą ir kaip. Sukčiavimo sudėtis yra materiali, t.y. visuomet būtina nustatyti dėl nusikalstamos veikos atsiradusius padarinius. Šiuo atveju jų nėra, nes nei V. Č. J., nei ( - ) savivaldybei žala nepadaryta, civiliniai ieškiniai dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo, nepareikšti. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme taip pat nesurinkta ir duomenų, kad jis ar kiti kaltinami asmenys apgaule būtų paėmę savivaldybės pinigus grynais ar juos pasidalinę. „Sukčiavimas laikomas baigtu nuo turtinės žalos atsiradimo momento." (LR BPK Komentaras, Specialioji dalis, 182 psl.) Skundžiamame nuosprendyje žala tik menama. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis ar abejonėmis, o visi prieštaravimus ir abejones pirmosios instancijos teismo turėjo būti įvertinti jo naudai.

31Su UAB ( - ) direktoriumi P.u J. G. jis jokio nusikalstamos veikos plano nekūrė ir savo tarnybine padėtimi nesinaudojo. Tai, kad su P. G. vadovaujama įmone ( - ) savivaldybės administracija buvo pasirašiusi 4 statybos darbų rangos sutartis, niekaip nesusiję su įmonės suteikta finansine parama savivaldybei - 595 Lt, kuriuos bendrovė sumokėjo už 2009-12-29 vykusią savivaldybės darbuotojų Naujametinę šventę. Darbų rangos sutartys buvo sudarytos anksčiau. Teismas iš viso neanalizavo liudytojo P. G. parodymų apie tai, kad konkursai laimimi pagal mažiausią kainą, o čia ne dėl Š., kad dėl pervestų 500 litų UAB ( - )žalos nepatyrė, piniginės paramos prašymas savivaldybės prestižo nesumenkino, užsakymų turėjimas ar neturėjimas neturi jokios įtakos. Pažymėtina, kad už savivaldybės svečių maitinimą bendrovė ( - )pervedė 595 Lt, o ne 500 litų, apie kuriuos teisme davė parodymus P. G.. Paprašydamas bendrovės finansuoti savivaldybės Naujametinę šventę, jis savo veiksmais galėjo pažeisti tik bendrojo pobūdžio teisės aktus (pvz. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms tvarką), ir šie jo veiksmai galėjo būti vertinami tik kaip drausminis pažeidimas, o ne nusikaltimas. Jokia pasekmė, kurią galima būtų vertinti kaip didelę žalą, dėl to nekilo.

32Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Jis niekam nenurodė suklastoti sąskaitą-faktūrą, P. G. sutikus suteikti finansinę paramą apmokant savivaldybės sąskaitos likutį, apie tai informavo kavinės direktorę. Visi duomenys nurodyti tikri: UAB ( - ) apmokėjo sąskaitą, sumokėta buvo už svečių maitinimą. Sąskaitoje – faktūroje įrašyta informacija teisinga. Sąskaitą-faktūrą P. G. patvirtino savo parašu ir tuo patvirtino apmokėjimo faktą pagal susitarimą finansiškai paremti savivaldybę. Pirmosios instancijos teismas, esant byloje esminiams prieštaravimams, kurie, nagrinėjant bylą, nebuvo pašalinti, priėmė neteisėtą nuosprendį, nes neginčijamų įrodymų, patvirtinančių jo kaltę jam inkriminuotų nusikaltimų padarymu, nebuvo nustatyta.

33Apeliaciniu skundu V. Č. J. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendį jo atžvilgiu panaikinti, priimti naują nuosprendį ir jį išteisinti. Nurodo, jog teismas nuosprendyje nurodė ne visas aplinkybes, kurias nurodyti reikalauja įstatymas ir tuo pažeidė BPK 305 str. 1 d. nuostatas. Kaltinamajame akte ir teismo nuosprendyje teigiama, jog jis davė V. Š. 500 litų iš savo asmeninių pinigų, tačiau, kad jis nurodytų, jog juos reikia kaip nors pasisavinti, nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nebuvo surinkta jokių įrodymų. Nuosprendyje nurodyta, kad jis susitarė su V. Š. suklastoti oficialius dokumentus bei juos panaudojus apgaule pervesti iš ( - ) savivaldybės 1700 litų į privačios įmonės sąskaitą ir iš ten paėmus, pinigus grynais pasidalinti, nes iš tiesų tokio susitarimo nebuvo ir nėra šiuos veiksmus patvirtinančių duomenų, tačiau kada ir kaip jis tą padarė, jam neaišku. R. K., dirbo ( - ) savivaldybės administracijos direktoriumi, Apeliantas, jo įsakymu, buvo įpareigotas organizuoti ūkininkų pagerbimo šventę ir vykdyti pirkimą. Sąskaitose - faktūrose įrašytos prekės iš tiesų buvo nupirktos. Pervedus pinigus į UAB ( - )sąskaitą už mėsos gaminius ir ūkines prekes, jos iš parduotuvės buvo paimtos. Liudytoja J. V. patvirtino, kad apeliantas UAB ( - )pirko mėsos gaminių kažkokiai šventei bei ūkinių prekių. Pradžioje atrinko prekes ir paliko sandėlyje, o pervedus pinigus, prekės iš parduotuvės buvo paimtos. Liudytojas C. N. parodė, kad jis prie ūkio prekių sandėlio durų jam padėjo iš automobilio iškrauti atvežtas prekes. Liudytojai J. S., J. G., M. G., A. P., D. P., D. P. parodė, kad jie vyko į Žemės ūkio ministerijoje Vilniuje organizuojamą ūkininkų pagerbimo šventę ir matė, kad keliuose krepšiuose buvo vežami mėsos gaminiai, kurie furšete buvo panaudoti. Šventėje buvo apie 600 žmonių. Jie patys vaišinosi tais gaminiais ir važiuodami autobuse. Liudytoja R. Š. taip pat parodė, kad mėsos gaminiai buvo nupirkti, dokumentai nesuklastoti. Pinigai - 1700 litų buvo iš patvirtintos programos lėšų. Nepaisant viso to, teismas, aptardamas įrodymus, ne tik nenurodė apeliantą teisinančių įrodymų, bet ir neanalizavo minėtų liudytojų parodymų ir jų nevertino (BPK 305 str. 1 d. 2 p.). Teismas nuosprendį grindė tuo, kad UAB ( - )pateikti duomenys patvirtino, jog kai kurių mėsos gaminių kurie pagal PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) savivaldybės buvo pirkti 2008-12-22, galiojimo laikas yra nuo 14 iki 21 dienos, taigi 2009-02-13, ūkininkų pagerbimo šventės dieną šių produktų galiojimo terminas jau buvo pasibaigęs, tačiau tai nepaneigia tų prekių pirkimo fakto. Šventė buvo planuojama po Naujųjų metų. Kadangi pasikeitė Žemės ūkio ministerijos vadovybė, šventė buvo nukelta į 2009-02-13. Prekės buvo tinkamos naudojimui, kadangi saugojimui buvo palankus žiemos metas, o prekės, turinčios trumpesnį galiojimo laiką buvo sudėtos į šaldytuvą. Kad apeliantas UAB ( - )parduotuvėje iš tiesų pirko ūkinių prekių, patvirtino liudytojai J. V., R. Š., Č. N.. Minėtos prekės buvo užpajamuotos ( - ) savivaldybės centralizuotoje buhalterijoje. Teismas šių aplinkybių visiškai netyrė, nevertino ir dėl jų nepasisakė. Kaltinimas, kad jis, neturėdamas įgaliojimų ( - ) savivaldybės vardu įgyti ūkio inventoriaus ir kanceliarinių prekių, siekdamas apgaule savo ir kitų asmenų naudai įgyti svetimą turtą žinodamas, kad ( - ) savivaldybės administracijos direktorius R. K. 2008-11-05 įsakymu Nr.l3B-1161 paskyręs atsakingu tik už mažos vertės supaprastintus pirkimus, t.y. už melioracijos objektų projektavimo darbų pirkimus, melioracijos objektų remonto ir rekonstrukcijos darbų pirkimus, darbų techninės priežiūros pirkimus, neturėjo teisės pirkti ūkinių prekių savivaldybei, taip pat nepagrįstas, nes apie tokį administracijos direktoriaus įsakymą jis nieko nežinojo, su juo supažindintas nebuvo. ( - ) savivaldybei pervedus pinigus į UAB ( - )sąskaitą bankiniu pavedimu, jis pasisavinti šių pinigų negalėjo. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nenurodyti duomenys, patvirtinančių kada, kokiu būdu jis iš UAB ( - )pasisavino pinigus.

34Apeliaciniu skundu nuteistoji V. R. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendį jos atžvilgiu panaikinti, priimti naują nuosprendį ir ją išteisinti, nes teismo nuosprendį ji laiko neteisėtu ir nepagrįstu. Nurodo, kad, ji nuteista už tai, kad ji, suklastodama sąskaitas - faktūras, siekė apgaule savo ir V. Č. J. naudai įgyti svetimą turtą - ( - ) savivaldybės turtą 1599, 44 Lt ir 498, 90 Lt, tačiau kokiu būdu, kada ir kaip ji tą padarė, nenurodyta. Ji dokumentų neklastojo, dokumentai ir prekės buvo realizuoti įstatymų nustatyta tvarka. ( - ) savivaldybė už pirktas prekes pervedė pinigus į UAB ( - )sąskaitą, mėsos gaminius ir švaros prekes išsivežė V. Č. J.. Kad prekes pirko V. Č. J., patvirtino ir liudytoja J. V., liudytoja R. Š. taip pat patvirtino, kad dokumentai nebuvo suklastoti, prekės buvo pirktos. Nuosprendyje nurodyta, kad už pirktas prekes ( - ) savivaldybė pinigus pervedė į UAB ( - )sąskaitą, ir kad pinigai iš UAB ( - )buvo paimti grynais arba kitaip. Tačiau nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme duomenys, patvirtinantys, kad pervesti pinigai iš UAB ( - )buvo kokiu nors būdu tikrai buvo paimti ir pasidalinti, nenurodyti. Lietuvos Respublikos BPK 305 str. 1 d. 1 p. įtvirtinta nuostata, kad apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstoma: įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos aplinkybės, t.y. nurodoma jos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Tačiau nuosprendyje tik spėlionių ir prielaidų o ne surinktų įrodymų pagrindu nurodyta, kad pinigai buvo paimti „grynais arba kitaip". Toks nuosprendžio surašymas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

35Teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai advokatai prašė tenkinti apeliacinius skundus, prokuroras prašė skundus atmesti.

36Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini.

37Tiriamoje byloje visi keturi kaltinamieji - R. K., V. Š., V. Č. J. ir V. R. apeliacine tvarka skundžia jų atžvilgiu priimtą apkaltinamąjį Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendį ir prašo priimti naują nuosprendį, juos išteisinti. Jie visi iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, laiko skundžiamą nuosprendį neteisėtu ir nepagrįstu. Tokia apeliantų pozicija yra neteisinga, kadangi pirmosios instancijos teismas atliko išsamų, pilną ir objektyvų įrodymų tyrimą ir apkaltinamajame nuosprendyje padarė išvadas, atitinkančias bylos aplinkybėms. Įrodymų visumos pagrindu nustatytas kiekvieno nuteistojo vaidmuo nusikalstamos veikos padaryme. Apylinkės teismo nuosprendis teisėtas, pagrįstas, o nuteistųjų apeliacinių skundų motyvai paneigtini teismo padarytomis ir nuosprendyje išdėstytomis išvadomis.

38Kolegijos nuomone, visi kaltinamieji siekia išvengti atsakomybės, savo kaltę dangstydami nebūtais faktais. Nors apylinkės teismo nuosprendyje nėra plačiai aptartas nusikaltimo mechanizmas, tačiau iš visos bylos medžiagos nelieka jokių abejonių dėl apylinkės teismo padarytos apkaltinamosios išvados teisingumo ir pagrįstumo. Visas kaltinamųjų planas buvo parengtas tam, kad užvaldyti savivaldybės nepanaudotas per 2008 metus 1700 Lt lėšas.

39Nors kaltinamieji V. Č. J., V. Š., R. K. ir V. R. savo kaltės dėl jiems inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo neprisipažino, tačiau tiek teisminio nagrinėjimo metu, tiek ir apeliaciniuose skunduose išdėstyti jų argumentai vertintini kaip gynybinė pozicija.

40Ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, o būtent - operatyviniais veiksmais gauta informacija ir liudytojų parodymai prieštaringi teisminio nagrinėjimo metu duotiems kaltinamųjų parodymams. Teisme visi keturi kaltinamieji siekia suklaidinti teismą, neigdami tyčios pažeisti teisės aktų reikalavimus požymio buvimą savo veiksmuose, o nuteistasis R. K. teigia, kad ( - ) savivaldybei nebuvo padaryta didelė žala, o jo veiksmų neteisėtumas gali būti vertinamas tik kaip drausminis nusižengimas. Analogiškai savo veiksmus vertina nuteistasis V. Š., kartu pabrėždamas, kad piniginės paramos prašymas savivaldybės prestižo nesumenkino.

41Operatyvinio sekimo metu gauta medžiaga neabejotinai patvirtina tai, kad V. Š. ir R. K., sužinoję apie ( - ) savivaldybėje per 2008 m. nepanaudotas lėšas -1700 Lt, surengė planą jas pasisavinti. ( - ) savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjui V. Č. J. pavedus ir iš ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniosios specialistės D. S. sužinojus, kad savivaldybės sąskaitoje už 2008 metus yra 1700 Lt nepanaudotų pinigų, skirtų renginių organizavimui, ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Š. pritarė, kad juos galima būtų panaudoti padengiant naujametės šventės išlaidas, ir sugalvojo planą, kaip šiuos pinigus išgryninti. Šiam reikalui įgyvendinti V. Č. J. pasiūlė tai padaryti per kavinę ( - ). V. Š. paprašė duoti jam dalį šių pinigų – 500 Lt, kuriuos V. Č. J. jam davė. V. Š. pakalbėjus su UAB ( - ) direktoriumi P. J. G., 595 Lt pinigų už savivaldybės darbuotojų vaišes P. J. G. sutinka pervesti G. V. kavinei ( - ) neva už kažkokius statybos darbus, nupirktus iš savivaldybės. Tą pačią dieną V. Č. J. parodo sąskaitą V. Š., nurodo, kad pagal ją R. Š. apmokės banketo išlaidas. V. Š. gi ( - ) savivaldybės merui B. L. paaiškina, kad už naujametę šventę 500 Lt davė V. Č. J., kitą dalį padengs rangovas, o V. K. nurodo sumą, kurią reikia pervesti G. V. kavinei - ( - ) už tarybos narių paskutinę vakarienę – 1196,05 Lt.

42Nei vieno operatyviniais veiksmais užfiksuoto pokalbio metu neina kalba apie kokią nors ūkininkų pagerbimo šventę, kalbama viena apie tai, kaip pasisavinti 2008 m. nepanaudotus savivaldybės pinigus.

43Atmetama kaip neįrodyta ta kaltinamųjų versija, jog šie pinigai buvo reikalingi pirkti vaišėms ūkininkų pagerbimo šventei, ir kad tai buvo padaryta perkant mėsos produktų iš UAB ( - ), kurioje dirba V. Č. J. sugyventinė V. R.. Pažymėtina tai, kad 2008-12-22 surašyta PVM sąskaita- faktūra Nr.0006925 įrodo, kad ji pasirašyta UAB ( - ) darbuotojos V. R., kad ( - ) pirko mėsos gaminių už 1599,44 Lt, o prekes gavo V. Č. J., tačiau visiškai nelogiška yra tai, kad mėsos produktai buvo perkami 2008 metų pabaigoje, o Vilniuje Žemės ūkio ministerijoje organizuojama šventė ūkininkams pagerbti „Metų ūkis“ vyko 2009 m. vasario mėnesį 13 d. Be to, ministerija pakankamai finansavo visas šios šventės išlaidas sumoje 20 000 Lt, todėl jokių papildomų produktų ar išlaidų ( - ) savivaldybei patirti nereikėjo. Taigi, nepasitvirtino versija, kad minėta pinigų suma buvo pervesta už 2008 m. gruodžio mėn. pabaigoje savivaldybėje vykusią ūkininkų pagerbimo šventę, kadangi tokia šventė nevyko. Faktiškai ( - ) savivaldybėje buvo suorganizuotos dvi metų palydėtuvių šventės – viena savivaldybės darbuotojams, kita- tarybos nariams, ir abi jos vyko kavinėje ( - ). Skirtumas tik tas, kad savivaldybės darbuotojų šventei pinigai buvo renkami iš kiekvieno joje dalyvavusiojo, o savivaldybės tarybos narių šventę apmokėjo valstybė. Be to, ( - ) savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidos tvarkos aprašas patvirtino, kad šiame apraše maisto produktų pirkimas šventėms nėra numatytas (t. 1, b. l. 81).

44Visi šie paminėti įrodymai patvirtino, kad planas buvo rengiamas ne ūkininkų šventei organizuoti, o savivaldybės tarybos narių vakarienei kavinėje ( - ) apmokėti.

45Ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojos G. V. parodymais nustatyta, kad 2008 m. ( - ) savivaldybės darbuotojai jos kavinei davė du užsakymus – vienas buvo administracijos darbuotojų, jie šventė kavinės patalpose, o kitas buvo skirtas tik tarybos nariams, jiems užsakymas buvo pateiktas į savivaldybę. 2009 m. sausio mėnesį jai paskambino administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Š. ir pasakė, kad ateis G. ir sumokės už savivaldybės balių.

46Šventėje dalyvavę liudytojai V. J., V. K. parodė, kad 2008 m. pabaigoje Jonavos kavinėje ( - ) vyko metų palydų šventė, kad už šią šventę pinigus davė visi joje dalyvavę darbuotojai (t. 4, b. l. 57, 58, 62, 63).

47Liudytojos D. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais nustatyta, kad 2008 m. ( - ) savivaldybės taryba patvirtino renginių sąmatą, tačiau joje nebuvo numatyta ūkininkų pagerbimo šventė bei jai skirti pinigai. V. Č. J. pavedimu ji perskaičiavo 2008 m. organizuotiems renginiams panaudotas lėšas, kurių likutį 1700 Lt ir V. Č. J. nurodymu parengtą įsakymą bei sąmatą dėl ūkininkų pagerbimo šventės atidavė administracijai. Vėliau V. Č. J. jai perdavė PVM sąskaitą – faktūrą. Vėliau ( - ) savivaldybė organizavo metų palydų įšventę, už kurią 60 litų ji davė V. Č. J.. Ir kiti šioje šventėje dalyvavę darbuotojai apmokėjo savo išlaidų dalį (t. 4, b. l. 54-55). Teisme ši liudytoja patvirtino, kad 2008 m. savivaldybės renginių sąmatoje ši šventė nebuvo numatyta, ji rengė įsakymo projektą, V. Č. J. pas ją atėjo ir pasakė, kad bus šventė, kad reikia paruošti dokumentus, suma – 1700 Lt. Šventė buvo nukelta į 2009 metų vasario mėnesį.

48Tai patvirtina ir ( - ) ūkininkų sąjungos pirmininkas G. S., kuris ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad jis žino apie 2008 m. kovo mėnesį ( - ) savivaldybėje organizuotą ūkininkų pagerbimo šventę, tačiau apie jokias kitas šventes jis nežino nieko (t. 7, b. l. 44). Jis dalyvavo Žemės ūkio ministerijoje rengtoje šventėje „Metų ūkis 2008“ 2009 m. pradžioje Vilniuje (t. 4, b. l. 47).

49Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009-12-15 rašte nurodyta, jog geriausiems ūkininkams savivaldybėse išaiškinti šventė „Metų ūkis“ vyko 2009-02-13 Žemės ūkio ministerijoje, buvo suteiktos patalpos ir skirta parama šiai šventei organizuoti (t. 2, b. l. 6).

50Lietuvos ūkininkų sąjungos pranešimas ir prie bylos prijungti dokumentai patvirtino, kad 2009-02-13 LR Žemės ūkio ministerijoje šventė „Metų ūkis 2008“ vyko, tačiau šventės organizavimui lėšas skyrė pati ministerija (t. 2, b. l. 17-18).

51Liudytojai G. S., D. P., J. G., T. G., A. P., D. P. parodė, kad 2009 m. vasario mėn. vyko ūkininkų pagerbimo šventė Vilniuje, Žemės ūkio ministerijoje (t. 4, b. l. 47, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 82, 83, 86, 87).

52Konkurso „Metų ūkis 2008“ respublikinės laimėtojų šventės organizavimo detali ministerijos finansuojamų išlaidų sąmata įrodo, kad šiai šventei ministerija skyrė 20 000 Lt (t. 2, b. l. 63).

53V. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008 m. pabaigoje ( - ) savivaldybė organizavo metų palydas Jonavos kavinėje ( - ), savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Š. ją žodžiu įpareigojo organizuoti šią šventę ir iš darbuotojų surinktus pinigus (po 30 litų) perdavė kavinės savininkei, jos manymu, tai galėjo būti virš 2000 Lt. Kavinės savininkė jai neįteikė jokios sąskaitos – faktūros (t. 4, b. l. 58). Teisme ši liudytoja parodė analogiškai.

54Liudytoja V. K. teisme ir ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008 m. pabaigoje ( - ) savivaldybė organizavo šventinį tarybos posėdį, jai telefonu paskambino administracijos direktorius V. Š. ir pakvietė užeiti į jo kabinetą, jai nuėjus, paklausė, kokių reikia dokumentų įsakymui parengti, lygtai minėjo 1196,05 Lt sumą, kurią ji turi nurodyti įsakyme. Kada vyko įsakyme paminėta šventė, skirta tarybos nariams, ji neprisiminė, tik pamena, kad 2008 metų palydų šventė buvo švenčiama Jonavos kavinėje ( - ), už šią šventę pinigus nuo 30 iki 50 Lt davė kiekvienas joje dalyvavęs darbuotojas (t. 4, b. l. 62-63).

55Liudytojas M. S. teisme parodė, kad savivaldybė kiekvienais metais organizuoja metų palydėtuvių šventę, ir 2008 m. taip buvo, jis joje dalyvavo, prisidėjo pinigais 110 Lt.

56Liudytojos R. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais nustatyta, kad ji nieko nežinojo ir negalvojo, kad V. Č. J. ją apgaus ir sugalvos menamą šventę, kad sukurps dokumentą šiai šventei pateisinti. Ji jaučiasi kalta, kad nepatikrino visų dokumentų, ir paaiškino, kad 2008 m. pabaigoje ( - ) savivaldybės direktorius buvo R. K., ji su juo nebendravo, tačiau 2008 m. pabaigoje į ją kreipėsi V. Č. J. ir klausė, koks yra nepanaudotų 2008 m. lėšų likutis. Vėliau pas ją atėjo D. S. ir jai pateikė ūkininkų pagerbimo šventės sąmatą 1700 Lt sumai. Ši sąmata buvo patvirtinta direktoriaus R. K. parašu, o taip pat ją pasirašęs buvo ir V. Č. J.. Ji nesitikėjo, kad V. Č. J. ją gali apgauti ir kad tokios šventės savivaldybės taryba sprendimu nebuvo 2008 m. numačiusi. Pervedusi nurodytą sumą į ( - ) sąskaitą, daugiau negirdėjo nieko apie šios šventės organizavimą. Parodė dar ir tai, kad kiekvienų metų pabaigoje gruodžio mėnesį, po paskutinio tarybos posėdžio, būna šventė tarybos nariams, ir kad administracijos direktorius V. Š. jai būnant pas jį darbo kabinete paklausė, iš ko galėtume apmokėti tarybos narių šventę. Ji jam atsakė, kad iš reprezentacinių lėšų, kad reikia sąskaitos, o jis jai pasakė, kad sąskaita bus. Grįžusi į darbą ji pastebėjo, kad pateikta sąskaita, ją pateikė Viešųjų pirkimų ir informatikos skyriaus poskyrio vedėja V. K.. Ji nedalyvavo nei vienoje savivaldybės rengiamoje šventėje, todėl nieko apie įvykusias šventes pasakyti negali (t. 4, b. l. 121). Teisme ji iš esmės patvirtino savo parodymus (žr. toliau).

57Operatyvinio tyrimo metu buvo užfiksuoti faktai, o būtent, 2009-02-20 operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota, kad 2012-12-22 V. Š. darbo kabinete panaudojant specialią vaizdo ir garso kontrolės įrangą užfiksuota, kaip į jo kabinetą užeina ( - ) savivaldybės administracijos direktorius R. K. ir jie kalbasi apie lėšų skyrimą savivaldybės tarybos narių naujametiniam banketui, ir kad yra toks variantas, jei trūksta pinigų, „parašant daugiau“, pasako, kad reprezentacinės išlaidos išsemtos (t. 1, b. l. 4);

58Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. darbo kabinetą užeina ( - ) savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas V. J. ir jie kalbasi apie lėšų skyrimą savivaldybės tarybos narių naujametiniam banketui: 2008-12-22,14.00-14.05 val. įvykusio pokalbio tarp V. Š. ir V. Č. J. metu, V. Č. J. paaiškino, kad savivaldybės sąskaitoje yra neišnaudotų 1700 Lt, kuriuos reikia paimti. V. Š. paaiškino, kad juos galima panaudoti naujametinei šventei. V. Š. pasiūlė tuos pinigus „pasigryninti“ per ką nors, o V. Č. J. paaiškino, kad „pasigrynins“ per ( - ), nes jau yra sutaręs, praves pinigus ir pasiims. V. Š. paprašė iš tų pinigų jam duoti kokius 500 Lt. Ir kad ūkininkų šventę organizuos po Naujų metų, o čia yra tie 1700 Lt, kad paprastai ta šventė vyksta viešbutyje „Villon“, kad pirkdavo tai šventei visokius daiktus; V. Š. prašo paremti 29 dieną vyksiantį renginį, kad jis rezervuos 500 Lt, kad atsiims per maitinimą ir pagerbimą (t. 1, b. l. 7-10);

59Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. kabinetą užeina UAB ( - ) direktorius P. J. G., ir pokalbio metu V. Š. paprašo P. J. G. skirti 500 Lt naujametiniam ( - ) tarybos narių banketui apmokėti: 2008-12-22, 14.46 – 14.57 val. pokalbio tarp V. Š. ir P. J. G. metu, V. Š. paprašė P. J. G. už savivaldybės darbuotojų šventę pervesti maitinimo įstaigai 500 Lt, šis sutiko pervesti pinigus, kalbėdamas apie savivaldybės nupirktus statybos darbus (t. 1, b. l. 11-13);

60Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. kabinetą užeina ( - ) savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas V. J. ir perduoda V. Š. išgrynintus pinigus, skirtus ( - ) savivaldybės tarybos narių naujametiniam banketui apmokėti: 2008-12-22, 15.12 – 15.13 val. pokalbio tarp V. Š. ir V. Č. J. metu, V. Č. J. padavė V. Š. pinigus, parodė sąskaitą ir aiškino, kad čia parašė popierius, kad čia visokių tokių...V. Š. nurodė pasakyti, jog turi, kai R. Š. neš parašui. (t. 1, b. l. 15,16).

61Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. kabinetą užeina ( - ) meras B. L. - pokalbio tema ( - ) tarybos narių naujametinio banketo apmokėjimas: 2008-12-29, 09.56 – 10.00 val. pokalbio tarp V. Š. ir mero B. L. metu, V. Š. paaiškino, kad 500 Lt už šventę davė V. Č. J., o kitą dalį skolos padengs rangovas. Kalbasi, kad atgaline data sužaist „šansų nebėra“, tai reikia tiktai buhalterės ir direktoriaus (t. 1, b. l. 17-19).

62Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. darbo kabinetą užeina ( - ) savivaldybės administracijos vyr. buhalterė R. Š. ir pokalbio metu V. Š. paprašo iš reprezentacinių lėšų apmokėti ( - ) tarybos narių naujametinį banketą: 2008-12-29, 10.15 -10.16 val. pokalbio metu R. Š. pasakius, kad reikia sąskaitos, V. Š. nurodė, kad sąskaitą padarys (t. 1, b. l. 20,21).

63Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. darbo kabinetą užeina ( - ) savivaldybės administracijos Dokumentų ir informatikos skyriaus vedėja V. K. ir pasiteirauja, kokie dokumentai reikalingi apmokėti banketo tarybos nariams, kur buvo suruošta paskutinė vakarienė per posėdį, sąskaitai: 2008-12-29 10.18 -10.19 val. įvykusio pokalbio metu V. Š. pasiteirauja, kokie dokumentai reikalingi apmokėti banketo sąskaitai, V. K. jam pasako, kad reikia padaryti įsakymą. V. Š. nurodė paruošti įsakymą, paaiškino, kad sumą nurodys po valandos (t. 1, b. l. 22-23), o 13.18 -13.19 val. pokalbio tarp šių asmenų metu, V. Š. V. K. žodžiu nurodė sumą 1196,05 Lt ir ją užrašė, kurią reikia pervesti ( - ) (t. 1, b. l. 24, 25).

64Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. darbo kabinetą užeina UAB ( - ) direktorius P. J. G., ir pokalbio metu V. Š. paprašo jo apmokėti sąskaitą, kurią nurodys kavinė ( - ) (savininkė G. V.): 2009-01-13, 13.17 – 13.45 val. pokalbio tarp V. Š. ir P. J. G. metu, P. J. G. klausė ar reikalinga pagalba, V. Š. nurodė eiti pas G. V., ji viską žino. P. J. G. kalbėjo apie ateityje jam duotinus darbus, prižadėjo apmokėti skolas už savivaldybės darbuotojų vaišes (t. 1, b. l. b. l. 30, 31).

652009-01-14 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra EGL Nr. 068, pasirašyta P. J. G., kurioje nurodyta, kad UAB ( - ) pirko iš IĮ ( - ) maitinimo paslaugas už 595 Lt (be PVM-500) (t. 4, b. l. 22-23).

662009-01-15 mokėjimo pavedimu Nr. 729 iš UAB ( - ) į IĮ ( - ) sąskaitą buvo pervesti 500 Lt (t. 4, b. l. 40,41).

672009-02-04 mokėjimo pavedimu Nr. 751 iš UAB ( - ) į IĮ ( - ) sąskaitą buvo pervesti 95 Lt (t. 4, b. l. 43).

68Liudytoja G. V. teisme patvirtino, kad 2008 metų gruodžio mėnesį savivaldybė kavinėje ( - ) buvo užsakiusi banketą, už kurį Š. pinigus nešė gal per 3-5 kartus, bet vis tiek užsakovas dar buvo likęs skolingas 600 Lt, kuriuos V. Š. prašymu, įmonei pervedė P. J. G. vadovaujama įmonė ( - ). Ji 2009-01-14 išrašė ( - ) sąskaitą už 595 Lt.

691700 Lt įsisavinimui įgyvendinti 2008-12-23 surašyto mokėjimo pavedimo pagrindu, ( - ) savivaldybė už mėsos produkciją UAB ( - )pervedė 1699.62 Lt. Apeliantai įrodinėja, kad už šią sumą mėsos produktai iš tiesų buvo nupirkti ir ( - ) ūkininkų delegacijos nuvežti į šventę, todėl R. K. nepagrįstai kaltinamas suklastojus įsakymą Nr. 13B-1340 ir PVM sąskaitą-faktūrą, serija BEB Nr. 0006925, nes dokumentai, susiję su ūkininkų švente ir patvirtinti jo parašais, nebuvo suklastoti. Nėra pagrindo tikėti tokia jo pozicija, nes ją paneigia visa bylos medžiaga.

70Teisiamajame posėdyje liudytoja R. Š. parodė, kad pas ją atėjo V. Č. J. ir paklausė, kiek yra likę nepanaudotų pinigų, jai pažiūrėjus, kad pinigų yra, gimė įsakymas ūkininkų šventei organizuoti. Buvo gruodžio pabaiga. Ji patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kad UAB ( - ) sąskaita dėl mėsos gaminių pirkimo išrašyta „nekaip“, kuriuos pirko V. Č. J. apytikriai už 1800 Lt sumą, o sąmata buvo apmokėta ne tą pačią dieną. Kaltę ji prisiima, kad neapsižiūrėjo, kad pirkta buvo tik mėsos. Ji matė įsakymą, sąmatą ir sąskaitą, paprastai sąmatą pasirašo J., tvirtina direktorius, turėjo būti parašai. Apmokėta buvo ne tą pačią dieną, pirma būna įsakymas, o apmoka, kai ateina sąskaita. Ji pervedė pinigus 500 Lt ( - ) ir už popierių, servetėles. Tualetinio popieriaus ir servetėlių V. Č. J. nupirkti neprašė. Reprezentacinės savivaldybės išlaidos yra visai kitoje sąmatoje. Savo kaltę, kad neapžiūrėjo tų sąskaitų, ji pripažino (t. 6, b. l. 179).

71UAB ( - ) pateikti duomenys patvirtino, kad kai kurių mėsos gaminių, kurie pagal PVM sąskaitą-faktūrą ( - ) savivaldybės buvo pirkti 2008-12-22, galiojimo laikas yra nuo 14 iki 21 dienos (t. 1, b. l. 76, 77).

72Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-22 surašytos PVM sąskaita- faktūra Nr.0006925 pasirašyta UAB ( - ) darbuotojos V. R., kad ( - ) pirko mėsos gaminių už 1599,44 Lt, o prekes gavo V. Č. J. (t. 3, b. l. 194-199).

73Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-22 R. K. pasirašė įsakymą Nr. 13B-1340 dėl ūkininkų šventės organizavimo ir išlaidų sąmatą, kad iš 1700 Lt panaudota 1699,62 Lt. Sąmatą parengė V.Č. J. (t. 3, b. l. 194-199).

74Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-23 buvo išrašytas mokėjimo pavedimas Nr. 4845, kuriuo 1599,44 Lt ( - ) pervedė UAB ( - ) už paslaugas pagal PVM sąskaitą- faktūrą Nr.0006925 (t. 3, b. l. 194-199).

75Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-22 buvo surašyta PVM sąskaita-faktūra Nr.0006924, pasirašyta UAB ( - ) darbuotojos V. R. ir V. Č. J., iš kurios matyti, kad ( - ) pirko ūkinių prekių už 498,90 Lt, o prekes gavo V. Č. J. (t. 4, b. l. 11-15).

762008-12-23 buvo išrašytas mokėjimo pavedimas Nr. 4800, kuriuo 498,90 Lt pervesti iš ( - )s sąskaitos į UAB ( - ) sąskaitą (t. 4, b. l. 11-14).

77R. K. teigia, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių kad iš UAB ( - )( - ) savivaldybės pervesti pinigai būtų buvę kokiu nors būdu paimti ir pasidalinti, ir kad apylinkės teismas netyrė ir nevertino įrodymų, neatliko jokios apklaustų liudytojų parodymų bei faktinių bylos duomenų analizės ir jų neįvertino, tačiau iš visko aukščiau išdėstyto akivaizdu, kad tiesiogiai iš UAB ( - ) jis pinigų nepasisavino, tai buvo padaryta pervedant 1599,44 Lt iš savivaldybės šiai įmonei, kurioje dirbo V. R., ir kurios sugyventinis V. Č. J. parašu patvirtino, kad jis prekes už šią sumą gavo. Esmė tame, kad bendrininkams sugalvojus nusikaltimo mechanizmą, jis buvo įgyvendintas išgryninant savivaldybės lėšas per juridinį asmenį, pervedant pinigus UAB ( - ) už neva ūkininkų šventei įsigytus mėsos gaminius už 1599,44 bei ūkinių prekių už 498,90 Lt, viso už 2098,34 Lt sumą.

78R. K. skundo argumentas, jog liudytojos J. V. parodymai, kad V. Č. J. buvo atvykęs į UAB ( - )parduotuvę pirkti mėsos gaminių kažkokiai šventei ir ji šiuos gaminius V. Č. J. sudėjo į dėžes, liudytojas Č. N. patvirtino parodęs, kad jis padėjo V. Č. J. iškrauti iš UAB ( - ) atvežtas dėžes, atmetamas tuo pagrindu, kad Č. N. teisme negalėjo nurodyti, kada tai buvo, parodė, kad popierines dėžes jis iškrovė kieme, tačiau iš UAB ( - ) nieko nevežė. Liudytoja J. V. teisme parodė, kad jai V. R. sakė, kad reikės liudyti dėl tų dešrų pirkimo, kad buvo kažkoks renginys, kad pirkti dešrų ėjo V. Č. J., kad dešrų buvo apie 60 kg, dar paėmė servetėlių, popieriaus, buvo rašoma sąskaita, ir kad gaminius pasiėmė su lengva mašina. Šių dviejų liudytojų parodymai prieštaringi, todėl jie pagrįstai nebuvo vertinami, kaip objektyviai tiesai nustatyti nepakankami. Įvertinant tai, kad maisto produktų pirkimas savivaldybės 2008 m. sąmatoje reprezentaciniams renginiams nenumatytas, ūkininkų pagerbimo šventei daryti pirkimų nereikėjo, kadangi ji yra finansuojama Žemės ūkio ministerijos, to negalima pateisinti ir mėsos gaminių vežimusi į ūkininkų šventę, kadangi ji vyko 2009 m. vasario mėn. Jis, kaip savivaldybės administracijos direktorius, neužtikrino tinkamo teisės aktų reikalavimų laikymosi, panaudojant savivaldybės lėšas, todėl baudžiamojon atsakomybėn patrauktas visiškai pagrįstai.

79Labai abejotina ir prieštaringa R. K. pozicija dėl to, kad liudytojai G. S., J. G., M. G., A. P. ir D. P. parodė, kad jie, vykdami į Vilnių Žemės ūkio ministerijoje organizuojamą ūkininkų šventę matė, jog kartu yra vežami mėsos gaminiai, kurie buvo panaudoti furšete maitinant apie 600 žmonių, nes visi minėti liudytojai nurodė, kad dešromis ir gėrimais jie vaišinosi kelionės metu.

80Nors apylinkės teismas nemotyvavo subjektyviosios nusikalstamų veikų pusės, tačiau apie tyčią taip veikti ir norėti pasisavinti savivaldybės pinigus 1700 Lt, įrodo aukščiau paminėtų operatyvinių veiksmų metu gauta informacija, o būtent, susitarimas tarp V. Č. J., V. Š. ir R. K.. Operatyvinio tyrimo metu užfiksuoti pokalbiai patvirtina R. K. su bendrininkais klastojus dokumentus ir pasisavinus pinigus.

81Atmetamas R. K. skundo argumentas ir dėl to, kad kaltinimo dalyje ir nuosprendyje nurodyta: „...šiuos suklastotus dokumentus tvirtinimui pateikė ( - ) savivaldybės administracijos direktoriui R. K.. Šiam tinkamai nepatikrinus duomenų pagrįstumo ir anspaudu bei parašais patvirtinus pateiktus suklastotus dokumentus...", ir kad toks konstatavimas teisine prasme reiškia, veikos padarymą neatsargiai, todėl jo veiksmai galėtų būti vertinami kaip netinkamas jo pareigų atlikimas, padaręs didelę žalą rajono savivaldybei pagal BK 229 str. Suklastotų dokumentų tvirtinimas, žinant apie nepanaudotas savivaldybės lėšas ir už tai, kad jas panaudoti kitu tikslu, gaunant atlygį – 500 Lt, negalimas neatsargia tyčios forma, tai nenuginčijamai rodo esant susitarimą, kas iš aukščiau aptartų įrodymų aiškiai matyti, jog bendrininkai tyčia taip veikė ir siekė padarinių – 1700 Lt nepanaudotų ( - ) savivaldybės lėšų pasisavinimo.

82Nors R. K. manymu, 1599,44 Lt suma nelaikytina didele žala ( - ) savivaldybei, dėl ko nėra ir BK 228 str. 2 d. nusikalstamos veikos požymių, ir įstatymas neįvardija konkrečiai, kokio dydžio žala šio straipsnio prasme yra laikytina didele, tačiau įvertinus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-638/2005, Nr. 2K-529/2008, 2K-108/2009, 2K-199/2009,Nr. 2K-16/2010, Nr. 2K-305/2011 ir kt.), taikant BK 228 straipsnį, žala suprantama kaip turtinio ar kitokio pobūdžio žala, dėl kurios nukenčia valstybės, tarptautinės viešosios organizacijos, juridinio ar fizinio asmens turtinė padėtis arba (ir) padaromas neigiamas poveikis jų neturtiniams interesams. Kitokio pobūdžio žala yra fizinė, moralinė, organizacinė ar kito neturtinio pobūdžio žala, padaryta teisės ginamoms ir saugomoms nematerialioms vertybėms (asmens sveikatai, garbei, orumui, juridinio asmens reputacijai, valstybės tarnybos autoritetui ir pan.). Kvalifikuojant piktnaudžiavimą pagal BK 228 straipsnį, šia veika padaryta žala turi būti pripažinta didele. Pagal šį požymį atribojamas piktnaudžiavimas kaip nusikalstama veika nuo tarnybinio (arba drausminio) nusižengimo. Didelės žalos požymis yra vertinamasis, todėl kiekvienu atveju nustatomas atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes: veiksmų, kuriais buvo piktnaudžiaujama, pobūdį (ar padaryti formaliai teisėti ar aiškiai neteisėti veiksmai), pažeistų interesų ir kaltininko einamų pareigų svarbą, nukentėjusiųjų skaičių ir jų pareigūno ar jam prilyginto asmens veiksmų vertinimą, padarytos veikos neigiamą poveikį institucijos, kurioje dirba kaltininkas, reputacijai, valstybės autoritetui ir pan. Tais atvejais, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, padaro dar ir kitą nusikalstamą veiką, šis faktas suteikia papildomą pagrindą konstatuoti, kad šiais veiksmais sumenkinamas valstybės institucijų autoritetas ir padaroma didelė žala valstybei. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, valstybės tarnybos autoriteto sumenkinimas ar kiti esmingai žalingi padariniai paprastai pripažįstami didele žala ne tik tarnybai ar asmeniui, bet ir valstybei.

83Šioje byloje apylinkės teismas pagrįstai pripažino, kad V. Č. J., V. Š. ir R. K. padarė didelės žalos valstybei, kadangi jie savo nusikalstamais veiksmais, piktnaudžiaudami tarnyba, sumenkino valstybės tarnautojo vardą, iškraipė valstybės institucijos – ( - ) savivaldybės administracijos – funkcijas ir veiklos principus.

84Nuteistojo V. Š. argumentas, kad jam yra neaišku, už ką jis yra nuteistas, ar už tai, kad paėmęs ir užvaldęs 500 Lt V. J. pinigų, ar už tai, kad apgaule savo ir kitų naudai įgijo svetimą ( - ) savivaldybės turtą - 500 Lt, atremiamas tuo, kad jis yra nuteistas už abu veiksmus, o būtent: vienu atveju, kas nenuginčijamai atsispindi operatyvinėje medžiagoje, jis paėmė iš V. Č. J. 500 Lt pinigų už būsimą 1700 Lt savivaldybės lėšų pasisavinimą, o kitu atveju – jis, neturėdamas tam jokių įgaliojimų, neteisėtai inicijavo naujametės šventės apmokėjimą G. V. kavinei ( - ), ką ir padarė UAB ( - ) savivaldybei pervesdama 595 Lt. Kiti V. Š. apeliacinio skundo argumentai yra tik siekis visaip išsisukti iš padėties, kiek įmanoma teisinėmis priemonėmis pasiremiant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Kadangi aukščiau išdėstytų įrodymų visuma nenuginčijamai jo kaltę patvirtino, tai, kad apylinkės teismas neanalizavo liudytojo P. G. parodymų, taip tėra tik jo išsisukinėjimas, kadangi P. G. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais aiškiai nustatyta, kad jo firma pervedė 500 Lt ir 95 Lt (viso 595 Lt) į ( - ) sąskaitą už kažkokią naujametę šventę, kas aiškiai nėra susiję su jokiais statybos darbais savivaldybės naudai, ir jis gi parodė, kad UAB ( - ) jokių svečių nevaišino (t. 4, b. l. 126-127). O operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į V. Š. darbo kabinetą užeina ( - ) savivaldybės administracijos vyr. buhalterė R. Š. ir pokalbio metu V. Š. paprašo iš reprezentacinių lėšų apmokėti ( - ) tarybos narių naujametinį banketą: 2008-12-29, 10.15 -10.16 val. pokalbio metu R. Š. pasakius, kad reikia sąskaitos, V. Š. nurodė, kad sąskaitą padarys (t. 1, b. l. 20,21), tik paneigia jo skundo argumentą, kad jis niekam nenurodė suklastoti sąskaitą – faktūrą, P. G. sutikus suteikti finansinę paramą apmokant savivaldybės sąskaitos likutį, apie tai tik informavo kavinės direktorę.

85Dėl V. Č. J. apeliacinio skundo pasakytina tai, kad dėl visų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų aukščiau jau pasisakyta, jis veikė ne vienas, o su bendrininkais – R. K. ir V. Š., todėl plačiau apie tai kalbėti nėra būtinumo. O dėl to, kad jis neigia kaltę veikus bendrai su V. R., pasakytina štai kas – jis šioje byloje yra daugiausiai neteisėtų veiksmų atlikęs kaltinamasis, kadangi žinodamas apie 1700 Lt nepanaudotas savivaldybės lėšas, inicijavo neteisėtą jų išgryninimą, parengė įsakymą dėl ūkininkų pagerbimo šventės organizavimo, sąmatą 1700 Lt sumai šiai šventei, visa tai pateikė tvirtinti R. K., V. Š. pasiūlė šiuos pinigus išgryninti per ( - ). V. Š. tokiems veiksmams pritarus, ir V. Č. J. už tai jam davus 500 Lt asmeninių pinigų, tokiu būdu buvo padengtos savivaldybės darbuotojų metų palydų šventės išlaidos. Nei vieno operatyvinių veiksmų pagalba užfiksuoto pokalbio metu neina kalba apie jokią ūkininkų pagerbimo šventę, o kalbama vien apie tai, kaip pagrobti pinigus, likusius 2008 metų pabaigoje. Kas ir buvo padaryta, o ir yra įrodyta jau minėtais įrodymais. Dar apeliantas V. Č. J. teigia, kad UAB ( - ) parduotuvėje jis iš tiesų pirko ūkinių prekių, ką patvirtino liudytojai J. V., R. Š., Č. N.. Minėtos prekės buvo užpajamuotos ( - ) savivaldybės centralizuotoje buhalterijoje. Jo manymu, teismas šių aplinkybių visiškai netyrė, nevertino ir dėl jų nepasisakė. Todėl dėl to pasisako apeliacinės instancijos teismas, o būtent, liudytojų L. K. teisme ir ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, ( - ) savivaldybės administracijos remonto, ūkio ir statybos skyriaus vedėjo, ir A. V., ( - ) savivaldybės administracijos remonto, ūkio ir statybos skyriaus specialisto parodymais, jie niekada nebendravo su V. Č. J. dėl kanceliarinių prekių pirkimo savivaldybei, tai buvo daroma minėtų prekių užpirkimui nustatyta tvarka. Minėto skyriaus darbininkas J. D. ir valytoja A. B. patvirtino šių liudytojų parodymus ir paaiškino ūkio prekių išdavimo tvarką (t. 4, b. l. 51, 91, 93, 96). Jis neturėjo teisės pirkti mėsos gaminių už 1599,44 Lt ir ūkinių prekių už 498,90 Lt ir pinigus pervesti šiai įmonei, nes tiek mėsos gaminiai, tiek ir popierius už šiuos pinigus buvo perkami realiai neįvykusiai ūkininkų pagerbimo šventei. Bylos duomenys rodo priešingai, kad minimos prekės nebuvo užpajamuotos ( - ) savivaldybės centralizuotoje buhalterijoje. Jis šių prekių pirkti neturėjo ir teisės. Ties apeliaciniame skunde, tiek teisiamojo posėdžio metu jis nepagrindė šio savo teiginio, nurodant konkrečias faktines aplinkybes, todėl šis V. Č. J. apeliacinio skundo teiginys laikomas deklaratyviu, siekiant suklaidinti teismą.

86Nuteistoji V. R., kaip ir kiti kaltinamieji, nesutinka su jos atžvilgiu priimtu apkaltinamuoju nuosprendžiu, prašo ją išteisinti, kadangi ji dokumentų nekalstojo, dokumentai ir prekės buvo realizuoti įstatymų numatyta tvarka, teigia, jog nuosprendyje neteisingai nurodyta, kad už nupirktas prekes ( - ) savivaldybė pinigus pervedė į UAB ( - ) sąskaitą, ir kad pinigai iš UAB ( - ) buvo paimti grynais arba kitaip, tačiau nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme duomenys, patvirtinantys, kad pervesti pinigai iš UAB ( - )buvo kokiu nors būdu tikrai buvo paimti ir pasidalinti, nenurodyti. Jos argumentas atremiamas tuo, kad byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtino tą faktą, kad ji veikė bendrai su sugyventiniu V. Č. J. (ikiteisminio tyrimo metu jis nurodė, kad ji yra jo žmona, tačiau santuoka neįteisinta, (t. 4, b. l. 165-166)), dirbančiu ( - ) savivaldybės administracijos Žemės ūkio skriaus vedėjo pareigose, ir V. Č. J. paprašius, išrašė PVM sąskaitą-faktūrą serija BEB Nr.0006925 nurodydama, jog už 1599,44 litus ( - ) savivaldybė iš UAB ( - ) pirko mėsos gaminius, kurią pasirašė V. Č. J., ir šių veiksmų pasekmė – savivaldybės pinigų 1599,44 Lt pervedimas į UAB ( - ) sąskaitą, neabejotinai tuo padarant ( - ) savivaldybės administracijai 1599,44 litų turtinę žalą. Pati aplinkybė, kokiu būdu buvo pasisavinti šie pinigai – ar grynais, ar mėsos produktais, esminės reikšmės neturi. Svarbu yra tai, kad ji veikė išvien su savo sugyventiniu, kuris neturėdamas tam jokio pagrindo, pasirašė minėtą sąskaitą faktūrą, be to, dar nupirktus mėsos gaminius nusivežė į savo namų garažą. Analogiškomis aplinkybėmis buvo įvykdytas ir kitas pirkimas, kur už 498,90 litus ( - ) savivaldybė pirko iš UAB ( - ) ūkio prekes. Apylinkės teismas savo išvadas, kad V. R., siekdama apgaule savo ir V. Č. J. naudai įgyti svetimą turtą, ( - ) savivaldybės administracijai šiais veiksmais padarė 1599,44 litų ir 498,90 litų turtinę žalą, grindė įrodymų visumos pagrindu. Liudytoja R. Š. teisme patvirtino, kad tuo metu jos vadovaujamoje ( - )s buhalterijoje V. Č. J., sužinojęs apie 1700 savivaldybės nepanaudotų lėšų už 2008 m., R. Š. pasakius V. Č. J., kad reikia sąskaitos, atsakė, kad sąskaita bus, nurodė pinigus pervesti į UAB ( - ) sąskaitą, ir parengus ir pateikus R. K. ir V. Č. J. pasirašytą ūkininkų pagerbimo šventės sąmatą, nurodyta suma buvo pervesta į UAB ( - ) sąskaitą. Ši liudytoja patvirtino, kad UAB ( - ) sąskaita yra išrašyta „nekaip“, kad joje buvo surašyti tik mėsos gaminiai, kuriuos pirko V. Č. J., analogiškai pervedus UAB ( - ) pinigus ir už popierių ir servetėles, ir įvertinus tai, kad V. Č. J. neturėjo įgaliojimų pirkti prekes iš UAB ( - ) savivaldybei, ką patvirtina ( - ) savivaldybės administracijos pranešimas, kad ( - ) savivaldybė šventės „Metų ūkis 2008“ neorganizavo, šiai šventei skyrė 105 Lt ir V. Č. J. savivaldybei pirkti ūkines prekes neįgaliojo, ir tai, kad V.Č. J. prieš pat Naujuosius metus atvažiavo paimti nupirktų prekių iš parduotuvės (ką parodė teisme V. R.), kurias aiškina pirkęs ūkininkų pagerbimo šventei, kuri iš tikrųjų vyko 2009 m. vasario mėn. Vilniuje, visa tai rodo V. R. bendradarbiavimą su V. Č. J..

87Minėtų oficialių dokumentų suklastojimas ir jų panaudojimo faktas patvirtina nuteistųjų nusikaltimo tikslą ir motyvą siekti sau turtinės naudos. Nuteistieji neneigia pasirašę oficialiuose dokumentuose ir juos panaudoję, tačiau teigia, kad taip jie nusikalstamų tikslų nesiekę. Tačiau šiuos rašytinius įrodymus sugretinus su minėtais užfiksuotais operatyviniu būdu nuteistųjų pokalbiais matyti, kad šie įrodymai vieni kitus atitinka, prieštaravimų tarp jų nėra, tai yra, nuteistųjų pokalbių turinio įgyvendinimas atsispindi rašytiniuose įrodymuose - suklastotuose oficialiuose dokumentuose. Užfiksuotų pokalbių turinys atskleidžia nuteistųjų V.Č. J., V. Š., o taip pat R. K. bendras siekis kaip pasisavinti likusias nepanaudotas metų pabaigoje ( - ) savivaldybės lėšas ir jie yra nusikaltimų organizatoriai. Ir tai buvo daroma atvirai, neslepiant, nuo kitų savivaldybės darbuotojų, kurių darbas susijęs su finansų tvarkymu, tai yra, pastarieji aiškinosi, kaip minėtus nepanaudotus pinigus paimti. Todėl šių nuteistųjų skundų teiginiai, kad jiems inkriminuotos veikos yra aprašytos netiksliai, nenurodytas svetimo turto pasisavinimo būdas ir kitos aplinkybės, yra nepagrįsti. Sukčiavimas baigtas nuo turtinės žalos atsiradimo momento, o šiuo atveju įgyjant svetimą turtą. Nuteistoji V. R. yra bendrininkų grupės vykdytoja. Pastaroji veikė betarpiškai su nuteistuoju V.Č. J. ir bendrai siekė šios nusikalstamos bendrininkų grupės tikslų, o tai reiškia, kad ji veikė bendrai ir kryptingai. Aukščiau aprašyti nuteistųjų V.Č. J., V. Š., R. K. ir V. R. veiksmai buvo suderinti ir vieningi. Nuteistiesiems savivaldybės turtas ir minėtas kitas turtas buvo svetimas. Pasisavinto turto dydis viršijo 3 MGL, tačiau neviršijo 250 MGL. Svetimas turtas, kaip minėta, įgytas apgaule, klastojant ir panaudojant oficialius dokumentus. Neturi reikšmės, kuris iš nuteistųjų ir kiek gavo svetimo turto iš bendros sumos, kaip pasidalino. Tai reikšmės kvalifikavimui neturi, todėl plačiau apie tai nepasisakoma. Minėtų dviejų nusikalstamų veikų atsiradimas susijęs su piktnaudžiavimu tarnyba ir apie tai pasisakyta anksčiau, todėl kolegija daro išvadą, kad nuteistųjų veikos kvalifikuotos teisingai.

88Iš aptartų ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų, ištirtų apylinkės teisme ir pripažintų įrodymais, kolegija daro išvadą, kad nuteistųjų V.Č. J., V. Š., R. K. ir V. R. kaltė neabejotinai pasitvirtino, todėl keisti ar naikinti apylinkės teismo nuosprendį pagal jų apeliacinius skundus pagrindo nėra. Todėl nuteistųjų R. K., V. Š., V. Č. J. ir V. R. apeliaciniai skundai atmetami, o skundžiamas Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendis lieka galioti.

89Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p.,

Nutarė

90nuteistųjų R. K., V. Š., V. Č. J. ir V. R. apeliacinius skundus atmesti.

91Kauno apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendį palikti galioti.

92Kolegijos pirmininkas Kęstutis Dargužis

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. V. Č. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos... 3. pagal BK 228 str.2d. - 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams laisvės... 4. pagal BK 182 str.1d. - 100 MGL (13000 Lt) bauda;... 5. pagal BK 300 str.1d. - 50 MGL (6500 Lt) bauda.... 6. BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu paskirtos bausmės... 7. V. Š. nuteistas pagal BK 228 str.2d., 182 str.1d., 300... 8. pagal BK 228 str. 2 d. - 1 (vieneriems) metams laisvės atėmimo;... 9. pagal BK 182 str. 1 d. - 80 MGL (10400 Lt) bauda;... 10. pagal BK 300 str. 1 d. - 40 MGL (5200 Lt) bauda.... 11. BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus... 12. BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p. pagrindu paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 13. R. K. nuteistas pagal BK 228 str. 2 d., 300 str. 1 d. ir... 14. pagal BK 228 str. 2 d. - 1 (vieneri) metai 3 (trims) mėnesiai laisvės... 15. pagal BK 300 str. 1 d. - 40 MGL (5200 Lt) bauda.... 16. BK 63 str. 1 d., 4 d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus paskirtas... 17. BK 75 str. 1 d., 2 d. 7 p. pagrindu paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 18. V. R. nuteista pagal BK 182 str.1d., 300 str.1d. ir jai... 19. pagal BK 182 str. 1 d. - 40 MGL (5200 Lt) bauda;... 20. pagal BK 300 str. 1 d. - 30 MGL (3900 Lt) bauda.... 21. BK 63 str.1d., 4d. pagrindu dalinio sudėjimo būdu subendrinus paskirtas... 22. teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 24. V. Č. J. nuteistas pagal BK 182 str. 1 d., 300 str. 1... 25. V. Š. nuteistas pagal BK 182 str. 1 d., 228 str. 2 d.,... 26. R. K. nuteistas pagal BK 228 str.2d., 300 str.1d. už... 27. V. R. nuteista pagal BK 182 str. 1d. už tai, kad ji,... 28. Be to, ji nuteista pagal BK 300 str. 1d. už tai, kad ji, dirbdama UAB ( - )... 29. Apeliaciniu skundu nuteistasis R. K. prašo panaikinti... 30. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. Š. prašo Kauno miesto... 31. Su UAB ( - ) direktoriumi P.u J. G. jis jokio... 32. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio... 33. Apeliaciniu skundu V. Č. J. prašo Kauno miesto... 34. Apeliaciniu skundu nuteistoji V. R. prašo Kauno miesto... 35. Teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai advokatai prašė tenkinti... 36. Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini.... 37. Tiriamoje byloje visi keturi kaltinamieji - R. K., 38. Kolegijos nuomone, visi kaltinamieji siekia išvengti atsakomybės, savo kaltę... 39. Nors kaltinamieji V. Č. J., V.... 40. Ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga, o būtent - operatyviniais... 41. Operatyvinio sekimo metu gauta medžiaga neabejotinai patvirtina tai, kad 42. Nei vieno operatyviniais veiksmais užfiksuoto pokalbio metu neina kalba apie... 43. Atmetama kaip neįrodyta ta kaltinamųjų versija, jog šie pinigai buvo... 44. Visi šie paminėti įrodymai patvirtino, kad planas buvo rengiamas ne... 45. Ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojos G. V.... 46. Šventėje dalyvavę liudytojai V. J., 47. Liudytojos D. S. ikiteisminio tyrimo metu duotais... 48. Tai patvirtina ir ( - ) ūkininkų sąjungos pirmininkas G.... 49. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2009-12-15 rašte nurodyta, jog... 50. Lietuvos ūkininkų sąjungos pranešimas ir prie bylos prijungti dokumentai... 51. Liudytojai G. S., D. P., 52. Konkurso „Metų ūkis 2008“ respublikinės laimėtojų šventės... 53. V. J. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2008 m.... 54. Liudytoja V. K. teisme ir ikiteisminio tyrimo metu... 55. Liudytojas M. S. teisme parodė, kad savivaldybė... 56. Liudytojos R. Š. ikiteisminio tyrimo metu duotais... 57. Operatyvinio tyrimo metu buvo užfiksuoti faktai, o būtent, 2009-02-20... 58. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į 59. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į 60. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į 61. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į 62. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į 63. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į 64. Operatyvinių veiksmų atlikimo protokole užfiksuota informacija, kaip į 65. 2009-01-14 buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra EGL Nr. 068, pasirašyta P.... 66. 2009-01-15 mokėjimo pavedimu Nr. 729 iš UAB ( - ) į IĮ ( - ) sąskaitą... 67. 2009-02-04 mokėjimo pavedimu Nr. 751 iš UAB ( - ) į IĮ ( - ) sąskaitą... 68. Liudytoja G. V. teisme patvirtino, kad 2008 metų... 69. 1700 Lt įsisavinimui įgyvendinti 2008-12-23 surašyto mokėjimo pavedimo... 70. Teisiamajame posėdyje liudytoja R. Š. parodė, kad pas... 71. UAB ( - ) pateikti duomenys patvirtino, kad kai kurių mėsos gaminių, kurie... 72. Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-22 surašytos PVM sąskaita-... 73. Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-22 R. K.... 74. Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-23 buvo išrašytas mokėjimo... 75. Iš apžiūros protokolo matyti, kad 2008-12-22 buvo surašyta PVM... 76. 2008-12-23 buvo išrašytas mokėjimo pavedimas Nr. 4800, kuriuo 498,90 Lt... 77. R. K. teigia, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių... 78. R. K. skundo argumentas, jog liudytojos 79. Labai abejotina ir prieštaringa R. K. pozicija dėl to,... 80. Nors apylinkės teismas nemotyvavo subjektyviosios nusikalstamų veikų pusės,... 81. Atmetamas R. K. skundo argumentas ir dėl to, kad... 82. Nors R. K. manymu, 1599,44 Lt suma nelaikytina didele... 83. Šioje byloje apylinkės teismas pagrįstai pripažino, kad V. 84. Nuteistojo V. Š. argumentas, kad jam yra neaišku, už... 85. Dėl V. Č. J. apeliacinio skundo pasakytina tai, kad... 86. Nuteistoji V. R., kaip ir kiti kaltinamieji, nesutinka su... 87. Minėtų oficialių dokumentų suklastojimas ir jų panaudojimo faktas... 88. Iš aptartų ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų, ištirtų apylinkės... 89. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str.1 d. 1 p., ... 90. nuteistųjų R. K., V. Š., V. 91. Kauno apylinkės teismo 2011 m. liepos 7 d. nuosprendį palikti galioti.... 92. Kolegijos pirmininkas Kęstutis Dargužis...