Byla 2K-529/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Bieliūno, Viktoro Aiduko ir pranešėjo Vytauto Piesliako, sekretoriaujant Ingai Žukovaitei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Pliopliui, nuteistajai O. M., gynėjams Adomui Liutvinskui, Romui Kersnauskui

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų L. Ž. ir O. M. kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendžio.

3Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžiu O. M. nuteista pagal:

4BK 228 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams;

5BK 228 straipsnio 1 dalį 50 MGL (6250 Lt) dydžio bauda;

6BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl G. U. parašo suklastojimo) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda;

7BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl J. M. parašo suklastojimo) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda;

8BK 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio G. U.) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda;

9BK 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio J. M.) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda;

10BK 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio S. M.) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda.

11Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams ir 80 MGL (10 000 Lt) dydžio bauda.

12Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas vieneriems metams, įpareigojant be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą sutikimo, neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

13O. M. pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį (dėl suklastoto nedarbingumo pažymėjimo panaudojimo) išteisinta, nes nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

14L. Ž. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.

15Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista B. M. P., tačiau ji nuosprendžio kasacine tvarka neskundžia.

16Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendžiu pakeistas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendis. Panaikinta nuosprendžio dalis, kuriuo O. M. išteisinta pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį, o L. Ž. išteisinta pagal BK 300 straipsnio 1 dalį ir priimtas naujas nuosprendis.

17O. M. pripažinta kalta pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (dėl sukurstymo suklastoti nedarbingumo pažymėjimus) ir nuteista 20 MGL (2500 Lt) dydžio bauda bei pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl suklastoto nedarbingumo pažymėjimo panaudojimo) ir nuteista 30 MGL (3750 Lt) dydžio bauda.

18Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos su Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžiu pagal BK 228 straipsnio 1 dalį, 228 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį (dėl G. U. parašo suklastojimo), 300 straipsnio 1 dalį (dėl J. M. parašo suklastojimo), 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio G. U.), 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio J. M.) ir 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio S. M.) paskirtomis bausmėmis iš dalies jas sudedant, prie griežčiausios bausmės pridedant švelnesnes, ir galutinė subendrinta bausmė O. M. paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams ir 110 MGL (13 750 Lt) dydžio bauda.

19O. M. BK 75 straipsnio taikymas paliktas.

20L. Ž. pripažinta kalta pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl nedarbingumo pažymėjimų suklastojimo bei nedarbingumo pažymėjimo Nr. 5830614 realizavimo) ir nuteista 30 MGL (3750 Lt) dydžio bauda.

21Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, B. M. P. ir O. M. taikytas turto konfiskavimas ir valstybei konfiskuota kiekvienos turto už 1000 Lt.

22Nuteistųjų B. M. P. ir O. M. apeliaciniai skundai atmesti.

23Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios O. M., nuteistųjų O. M. ir L. Ž. gynėjų, prašiusių jų kasacinius skundus tenkinti, prokuroro, prašiusio kasacinius skundus atmesti, paaiškinimus,

Nustatė

24O. M. nuteista už tai, kad dirbdama ( - ) prokurore ir būdama valstybės tarnautoja bei veikdama bendrininkų grupe su B. M. P., kuri dirbo ( - ) Policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiąja tyrėja ir buvo valstybės tarnautoja, siekdama turtinės naudos, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi. O. M., pažeisdama 2000 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 5 straipsnio 1 dalies l ir 5 punktuose, 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus bei jais vadovaujantis, nešališkai ginti visus asmenis, veiklą grįsti teisėtumo principu, saugoti žmogaus teises ir laisves, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 3 straipsnio 4 ir 9 dalies 3 punkto, 5 punkto, 12 straipsnio reikalavimus nešališkai tarnauti žmonėms, saugoti sužinotas tarnybos paslaptis, o B. M. P. – pažeisdama Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 2 dalyje, 20 straipsnį, 1 straipsnio 3 punkto papunktyje, 7 punkte, 30 straipsnyje nustatytus reikalavimus vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, pareigas atlikti garbingai, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, Prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų 2 straipsnio reikalavimą, vykdant prokuratūros funkcijas, veikti pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus, veikdamos bendrininkų grupe, 2004 m. kovo – balandžio mėnesiais, B. M. P. ( - ) miesto apylinkės teismo teisėjai V. J. pažadėjus, kad josios prašymu O. M. baudžiamojoje byloje Nr. 32-1-00102-04, kurioje ikiteisminis tyrimas atliekamas ( - ) Policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriuje dėl buvusio V. J. sutuoktinio J. J. ir dėl neva tai pačios V. J. neteisėtų veiksmų, suklastos esančius duomenis, kurie galimai kompromituoja V. J., bei, kad B. M. P. ir O. M. susitars, kad byloje būtų priimtas V. J. palankus procesinis sprendimas, 2004 m. balandžio mėn. O. M. susitikimų su V. J. metu, pažadėjo pastarajai atlikti neteisėtus veiksmus ir, siekdamos turtinės naudos, B. M. P. iš V. J. pareikalavo ateityje perduoti jai – B. M. P. ir O. M. 5000 Lt ir 2004 m. balandžio 6 d. B. M. P. nurodė V. J. pervesti 2000 Lt ir pastarajai 2004 m. balandžio 7 d. pervedus 2000 Lt į B. M. P. turimą AB „Vilniaus bankas“ mokėjimo kortelę Nr. ( - ), B. M. P. juos 2004 m. balandžio 7 d. išėmė iš banko sąskaitos grynaisiais ir 2004 m. balandžio mėnesį 1000 Lt Klaipėdoje perdavė O. M., o pastaroji juos priėmė. Šiais veiksmais B. M. P. diskreditavo prokuratūros pareigūno vardą, o O. M. – policijos pareigūno vardą bei padarė didelę žalą valstybei.

25Taip pat ji nuteista už tai, kad, dirbdama ( - ) Policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiąja tyrėja ir būdama valstybės tarnautoja, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi. O. M. pažeisdama 2000 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir kitus įstatymus bei, jais vadovaujantis, nešališkai ginti visus asmenis, veiklą grįsti teisėtumo principu, saugoti žmogaus teises ir laisves, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas, taip pat Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 3 straipsnio 4 dalį, 9 dalies 3 ir 5 punktus, 12 straipsnio reikalavimus nešališkai tarnauti žmonėms, saugoti sužinotas tarnybos paslaptis, bei Klaipėdos miesto 2-ojo Policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiosios tyrėjo pareigybės aprašymo, patvirtinto 2003 m. gruodžio 18 d., III straipsnio 5 dalies, IV straipsnio 6 ir 15 dalies reikalavimus kontroliuoti ikiteisminio tyrimo atlikimą ir vedimą, atliekamų veiksmų teisėtumą, griežtai laikytis Lietuvos Respublikos BPK numatytų reikalavimų, 2004 m. balandžio 20-21 d., Klaipėdoje, siekdama padėti A. Ž. ir M. V. išvengti galimos baudžiamosios atsakomybės dėl padarytos nusikalstamos veikos, baudžiamąją bylą Nr. ( - ) tyrusiam ( - ) Policijos komisariato tyrėjui S. M. neteisėtai nurodydama neatlikti būtinų ikiteisminio tyrimo veiksmų ir surašyti ataskaitą byloje apie tai, kad nenustatyti nusikalstamą veiką padarę asmenys, ikiteisminio tyrimo duomenis pagarsindama L. Ž. bei netiesiogiai, iš anksto liudytojui K. Ž. pasakydama, kaip jis turi atsakinėti į klausimus apklausos metu, S. M. 2004 m. gegužės 21 d. byloje Nr. ( - ) surašius ataskaitą apie atliktą ikiteisminį tyrimą, jog byloje įtariamas padaręs nusikalstamą veiką asmuo nenustatytas, pati ataskaitą pasirašydama, šiais veiksmais apsunkino baudžiamosios bylos ištyrimą, diskreditavo policijos pareigūno vardą, pažemino policijos autoritetą, bei tuo padarė didelę žalą valstybei.

26Taip pat ji nuteista už tai, kad 2004 m. liepos 12 d. Lietuvos teisės universitete (toliau – LTU), įrašydama sutartyje tarp LTU ir studento G. U. asmens duomenis bei padarydama G. U. parašą, suklastojo tikrą dokumentą – 2004 m. liepos 12 d. LTU ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą, sutartį Nr. ( - ).

27Taip pat ji nuteista už tai, kad 2004 m. liepos 12 d. Lietuvos teisės universitete, įrašydama sutartyje tarp LTU ir studento J. M. asmens duomenis bei padarydama J. M. parašą, suklastojo tikrą dokumentą – 2004 m. liepos 12 d. LTU ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą, sutartį Nr. ( - ).

28Taip pat ji nuteista už tai, kad, žinodama, jog ji yra įtariamoji baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), siekdama išvengti galimos baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, siekė paveikti liudytoją G. U., kad ji ikiteisminio tyrimo metu duotų melagingus parodymus. O. M., 2004 m. spalio 3 d. Klaipėdoje, susitikusi G. U. nurodė, kad apklausos metu ši duotų melagingus parodymus dėl 2004 m. liepos 12 d. LTU ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą, sutarties Nr. ( - ) pasirašymo aplinkybių ir patvirtintų, kad minimoje sutartyje yra jos pačios, t. y. G. U. parašas. Tęsdama savo neteisėtus veiksmus, 2004 m. lapkričio 29 d. ( - ) Policijos komisariato patalpose, susitikusi su G. U., nurodė galimos akistatos su ja – O. M., metu duoti melagingus parodymus dėl 2004 m. liepos 12 d. LTU ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą, sutarties Nr. ( - ) pasirašymo aplinkybių.

29Taip pat ji nuteista už tai, kad, žinodama, jog ji yra įtariamoji baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), siekdama išvengti galimos baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, siekė paveikti liudytoją J. M., kad ji ikiteisminio tyrimo metu duotų melagingus parodymus. O. M., 2004 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje, Klaipėdoje, susitikusi su J. M. nurodė, kad apklausos metu ši duotų melagingus parodymus dėl 2004 m. liepos 12 d. LTU ir studento, sutinkančio mokėti visą studijų kainą, sutarties Nr. ( - ) pasirašymo aplinkybių ir patvirtintų, kad minimoje sutartyje, yra jos pačios, t. y. J. M., parašas.

30Taip pat ji nuteista už tai, kad, žinodama, jog ji yra įtariamoji baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), siekdama išvengti galimos baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, siekė paveikti liudytoją S. M., kad jis ikiteisminio tyrimo metu duotų melagingus parodymus. O. M., 2004 m. lapkričio 29 d. ( - ) Policijos komisariato patalpose, susitikusi su S. M. ir sužinojusi jo duotų parodymų apie bylos Nr. ( - ) tyrimo aplinkybes turinį, nurodė jam pakeisti parodymus ir duoti melagingus parodymus jos – O. M. naudai.

31Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu O. M. nuteista už tai, kad žinodama, jog ,,Vidaus tarnybos statuto“, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 26 straipsnis numato už nebuvimą be pateisinamos priežasties tarnybos vietoje vieną ar daugiau darbo dienų tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos, sukurstė suklastoti tikrą dokumentą, t. y.: siekdama pateisinti nebuvimą tarnyboje nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 16 d., 2004 m. liepos 8 d. , apie 12 val., paskambinusi VĮ ,, ( - )“ gydytojai L. Ž. ir paprašiusi išduoti nedarbingumo pažymėjimą, sukurstė ją suklastoti tikrą dokumentą – nedarbingumo pažymėjimą, ką L. Ž. padarė, 2004 m. liepos 8 d. neteisėtai ir nepagrįstai išrašydama nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5291836 ir jame įrašydama duomenis apie tai, kad O. M. neva serga bei nurodydama nedarbingumo laikotarpį nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d. Tęsdama savo neteisėtus veiksmus, 2004 m. rugsėjo 22 d. prašydama L. Ž. išduoti jai suklastotą nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5291836, sukurstė ją 2004 m. rugsėjo 22 d. vietoje sugadinto nedarbingumo pažymėjimo Nr. 5291836 suklastoti kitą tikrą dokumentą – nedarbingumo pažymėjimą, nurodant jame, kad O. M. neva sirgo nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d., ką L. Ž. ir padarė, 2004 m. rugsėjo 22 d. išrašydama kitą nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5830614 bei jame įrašydama duomenis apie tai, kad O. M. neva sirgo nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d. bei šį dokumentą pasirašė ir jį Klaipėdoje išdavė O. M.

32Taip pat apeliacinės instancijos teismo O. M. nuteista už tai, kad žinodama, jog Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 26 straipsnis numato už nebuvimą be pateisinamos priežasties tarnybos vietoje vieną ar daugiau darbo dienų tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos, panaudojo suklastotą dokumentą, t. y. siekdama pateisinti nebuvimą tarnybos vietoje nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 16 d.., suklastotą dokumentą – nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5830614, 2004 m. rugsėjo 23 d. pateikė Klaipėdos miesto VPK Finansų skyriui.

33Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu L. Ž. nuteista už tai, kad dirbdama VĮ ,, ( - )“ vyr. gydytoja ir bendros praktikos gydytoja, suklastojo tikrą dokumentą – nedarbingumo pažymėjimą, t. y. 2004 m. liepos 8 d., apie 12 val., Klaipėdoje, paskambinus O. M. ir paprašius išduoti savaitės laikotarpiui nedarbingumo pažymėjimą, pažeisdama „Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklių“, patvirtintų 2002 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 263/78, 66 ir 70 punktų reikalavimus, VĮ ,, ( - )“ patalpose, neteisėtai ir nepagrįstai įrašydama nedarbingumo pažymėjime Nr. 5291836 duomenis apie tai, kad O. M. neva serga bei nurodydama nedarbingumo laikotarpį nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d., suklastojo tikrą dokumentą. Tęsdama savo veiksmus, L. Ž. 2004 m. rugsėjo 22 d. O. M. prašymu VĮ ,,( - )“ patalpose, vietoje sugadinto nedarbingumo pažymėjimo Nr. 5291836, neteisėtai ir nepagrįstai jo pagrindu išrašydama kitą nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5830614 bei jame įrašydama duomenis apie tai, kad O. M. nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d. neva sirgo, ir pasirašydama šį dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą ir jį realizavo 2004 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdoje išduodama nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5830614 O. M.

34Kasaciniu skundu nuteistoji O. M. prašo teismą panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendžio dalį, kuria ji pripažinta kalta pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 1 dalį, 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio G. U.), 223 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio J. M.), 233 straipsnio 1 (dėl poveikio S. M.) ir bylą nutraukti. Taip pat panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendžio dalį, kuria ji pripažinta kalta pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl G. U. parašo suklastojimo) ir BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl J. M. parašo suklastojimo) ir, vadovaujantis BK 37 straipsniu, ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimų mažareikšmiškumo. Taip pat panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendžio dalį, kuria ji pripažinta kalta pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 1 dalį ir bylą nutraukti.

35Kasatorė teigia, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 228 straipsnio 2 dalį už tai, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi veikdama bendrininkų grupe su B. M. P. Vienas pagrindinių bendrininkavimo subjektyviųjų požymių yra susitarimo buvimas tarp bendrininkų, tačiau byloje nėra jokių duomenų apie susitarimą tarp kasatorės ir B. M. P. padaryti nusikalstamą veiką buvimo. Nors teismai savo sprendimuose bendrininkavimą tarp kasatorės ir B. M. P. grindė bylos aplinkybių visuma, tačiau jokių konkrečių faktų nenurodė. Teismai vien tik iš operatyvinių sekimo protokolų padarė išvadą, kad kasatorė buvo susitikusi su B. M. P., tačiau jų pokalbių neužfiksavo. Ir nors teismai teigia, kad B. M. P. V. J. vyro bylos tyrimo aplinkybės buvo žinomos, tačiau vien tik aplinkybių žinojimas nepatvirtina tarp asmenų buvus susitarimą padaryti nusikalstamą veiką. Nenustačius susitarimo padaryti BK 228 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo tarp bendrininko, teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

36Taip pat skunde pažymima, kad teismai, konstatuodami, jog ji, pažeisdama atitinkamų teisės aktų reikalavimus, pažadėjo suklastoti byloje esančius duomenis, kurie galimai kompromituoja V. J., ir susitarti su B. M. P. priimti V. J. palankų sprendimą, nenurodė, kokiais konkrečiais veiksmais kasatorė pažeidė šiuos reikalavimus.

37Byloje nustatyta, kad kasatorė pokalbio su V. J., vykusio 2004 m. balandžio 26 d., metu žadėjo bylą perduoti kuo greičiau į teismą, kas atitinka jos tarnybines funkcijas, o V. J. tam neprieštaravo. Dėl tokios bylos baigties V. J. neprieštaravo ir tolimesnių pokalbių su B. M. P. metu. Esant šioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismo išvada, kad jeigu V. J. nesumokės reikalaujamos pinigų sumos, byla bus perduota į teismą ir V. J. turės nemalonumų, neatitinka tikrovės, nes ir pats apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad V. J. išsituokė 2003 m. ir jai jokie nemalonumai negalėjo grėsti. Kasatorė pabrėžia, kad jau 2004 m. balandžio 19 d. apklausos metu V. J. žinojo, kad jokių ją kompromituojančių duomenų byloje nėra. Be to, V. J. būdama teisėja turėjo žinoti, kad įstatymas nustato specialią teisėjų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tvarką. 2004 m. birželio 19 d. priėmus sprendimą nutraukti V. J. vyrui J. J. baudžiamąją bylą, V. J. tokiai bylos baigčiai neprieštaravo. Taigi teismas nenustatė, ar kasatorė savo veiksmais prisidėjo prie priimto procesinio sprendimo (bylos J. J. nutraukimo).

38Kasatorė teigia, kad teismai nenustatė, kokiais konkrečiais veiksmais ji pažeidė nuosprendžio nustatomojoje dalyje įvardintus teisės aktus, ar tie veiksmai padarė didelę žalą valstybei, ar jie buvo tarnybinio pobūdžio, už kuriuos numatoma tik drausminė atsakomybė, o nenustačius neteisėtų veiksmų, negalima nustatyti ir kasatorės galimybės suvokti nusikalstamos veikos padarinius, todėl ji nepagrįstai nuteista pagal BK 228 straipsnio 2 dalį. Skunde pabrėžiama, kad kasatorės veiksmai, t. y. informavimas V. J. apie J. J. bylos eigą ir perdavimas procesinio dokumento nuorašo, vertintini kaip tarnybinis nusižengimas, tačiau jie kasatorei neinkriminuoti. Pažymėtina, kad prokuroras V. A., patikrinęs nutrauktą J. J. bylą, jokių procesinių pažeidimų byloje nerado, todėl negalima teigti, kad kasatorės veiksmai prieštaravo jos pareiginiam aprašyme išvardytoms funkcijoms.

39Kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad tyrimo metu nebuvo pažeisti Operatyvinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies (provokacija) reikalavimai, netinkamai išanalizavo bylos aplinkybes. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nusikalstamos veikos imitacijos modeliu buvo prisijungta prie prasidėjusios nusikalstamos veikos. Kasatorė nurodo, kad iki sankcionuojant nusikalstamos veikos imitacinį modelį ji su V. J. nebendravo ir jai jokių reikalavimų nereiškė. Tai, ką B. M. P. darė savo iniciatyva, kasatorei nebuvo ir negalėjo būti žinoma. Be to, byloje nėra jokių duomenų apie neva kasatorės ranka V. J. rašytą raštelį, su nurodyta reikalaujama perduoti 5000 Lt suma. Kasatorė pabrėžia, kad neišsiaiškinus, koks procesinis sprendimas buvo palankus V. J., susidaro įspūdis, kad realizuojant nusikalstamos veikos imitacinį modelį buvo siekiama bet kokiu būdu perduoti kasatorei pinigus. Kasatorė nurodo, kad jos apeliaciniame skunde buvo pabrėžta, jog būtent V. J. rodė iniciatyvą perduoti pinigus kasatorei. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2004 m. balandžio 7 d. V. J. perdavus 2000 Lt B. M. P., 2004 m. balandžio 21 d. V. J. pastarosios klausė „ar ne per mažai“, nors jau po 2004 m. balandžio 19 d. įvykusios apklausos iš tyrėjos L. L. žinojo, kad jokios ją kompromituojančios medžiagos J. J. baudžiamojoje byloje nėra. Kasatorė mano, kad pati V. J. ją kurstė padaryti nusikaltimą, nes 2004 m. birželio 21 d. jai pranešus V. J., kad bylos tyrimas nutrauktas, pastaroji pasakė, jog „kažkaip atsiskaityti reikės“. Tai, kad kasatorė buvo provokuojama padaryti nusikalstamą veiką patvirtina ir tai, kad J. J. baudžiamojoje byloje nebuvo jokios V. J. kompromituojančios medžiagos, taigi kasatorė neturėjo jokio pagrindo reikalauti pinigų. Tokiu būdu sukursčius kasatorę padaryti nusikalstamą veiką buvo padaryti esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai.

40Kasatorė taip pat teigia, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 228 straipsnio 1 dalį už tai, kad bylos tyrėjui S. M. neteisėtai nurodė neatlikti būtinų ikiteisminio tyrimo veiksmų ir surašyti ataskaitą byloje apie tai, kad nenustatyti nusikalstamą veiką padarę asmenys, ikiteisminio tyrimo duomenis pagarsino L. Ž. bei netiesiogiai, iš anksto liudytojui K. Ž. pasakė, kaip jis turi atsakinėti apklausos metu, o S. M. 2004 m. gegužės 21 d. byloje surašius ataskaitą apie atliktą ikiteisminį tyrimą, jog byloje įtariamas padaręs nusikalstamą veiką asmuo nenustatytas, pati ataskaitą pasirašydama, šiais veiksmais apsunkino baudžiamosios bylos ištyrimą ir taip diskreditavo ir pažemino policijos pareigūno vardą bei padarė didelę žalą valstybei. Kasatorės manymu, šie jos veiksmai turi būti vertintini kaip drausminis nusižengimas, nes ji savo veiksmais nepadarė didelės žalos valstybės interesams.

41Kasatorė pabrėžia, kad iš jos pokalbių su L. Ž. galima suprasti, kad ji pastarajai rekomendavo savanoriškai atlyginti degalinei padarytą žalą, jeigu degalus, kurių vertė buvo 125,15 Lt, iš benzino kolonėlės pagrobė jos sūnus, kas būtų labiau atitikę protingumo, teisingumo ir ekonomiškumo kriterijus negu atliktas ikiteisminis tyrimas. Kasatorės manymu, nusikalstamą veiką padariusius asmenins nubaudus pagal ATPK nebūtų susidaręs įspūdis, kad siekiama padėti išvengti atsakomybės ir taip pakirsti pasitikėjimą policija bei sumenkinti jos prestižą. Kasatorė nurodo, kad pripažįstant asmenį kaltu padarius BK 228 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką reikia ne tik nustatyti didelės žalos valstybei padarymą, bet ir kaltininko galimybę šią žalą suvokti. Tuo tarpu kasatorė nesuvokė ir negalėjo suvokti, kad siekdama, jog būtų kuo greičiau atlyginta žala, patirta dėl degalų iš benzino kolonėlės vagystės, bei dalyvaudama apklausose ji elgiasi nusikalstamai. Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad jos pokalbių su L. Ž. ir A. Ž. metu dar nebuvo pagrindų kam nors reikšti įtarimus, jos patarimai A. Ž. neapsunkino baudžiamosios bylos ištyrimo, o L. Ž. pagarsino tik su žalos atlyginimo klausimais susijusius bylos duomenis.

42Pažymėtina, kad liudytojas S. M. apklaustas teisiamojo posėdžio metu neprisiminė, kad jam kasatorė būtų davusi nurodymą „tamsinti“ bylą. Be to, kasatorės manymu, jos ir liudytojo S. M., surašiusio ataskaitą, kad nenustatyti baudžiamojon atsakomybėn trauktini asmenys, veiksmai turėjo būti įvertinti vienodai kaip nusikalstami, nes minėtas liudytojas taip pat buvo savarankiška procesinė figūra.

43Kasatorė teigia, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už dviejų nusikalstamų veikų padarymą, nes padarytos veikos nesiekia tokio pavojingumo laipsnio, dėl kurio asmuo galėtų būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, todėl yra mažareikšmės. Kasatorės manymu, teismai pripažindami studijų sutarčių tarp LTU ir liudytojų G. U. bei J. M. sukalstojimą nusikaltimu apsiribojo tik formaliu reikalavimu pasirašant sutartį kito asmens vardu turėti įgaliojimą, tačiau neatsižvelgė nei į suklastoto dokumento svarbą, nei į juridinį faktą, kuris parašu buvo liudijamas dokumente. Pirmiausia, teismai turėjo atsižvelgti į tai, kad liudytojos G. U. bei J. M. siekė studijuoti LTU, buvo padavę prašymus dėl studijų, kas rodo aiškiai išreikštą jų valią tęsti studijas. Kasatorė neneigia, kad ji studijų sutartyse pasirašė vietoje liudytojų G. U. ir J. M., tačiau tai darė siekdama realizuoti jų siekį studijuoti LTU, o ne nusikalstamais tikslais. Kasatorė nurodo, kad dėl jos veiksmų niekas žalos nepatyrė, nes į studijų sutartis ji įrašė tikslius minėtų liudytojų duomenis, kuriuos jos jai ir buvo būtent tam patikėję. Taip pat pažymima, kad nusikalstamų veikų padarymo metu LTU galiojusi tvarka nedraudė kitiems asmenims pasirašyti studijų sutartis, to nepaneigė ir liudytojas S. B. Esant šioms aplinkybėms, kasatorei turi būti taikomas BK 37 straipsnis ir ji nuo baudžiamosios atsakomybės atleista dėl veikų mažareikšmiškumo.

44Kasatorė nurodo, kad ji neturėjo tyčios paveikti liudytojus G. U., J. M. ir S. M., todėl yra nepagrįstai nuteista pagal BK 233 straipsnio 1 dalį už trijų nusikalstamų veikų padarymą. Kasatorė pripažįsta, kad visais jai inkriminuotais atvejais buvo suinteresuota bylos baigtimi, tačiau ji tik domėjosi bylos eiga ir jokio tiesioginio poveikio liudytojams nedarė. Kasatorės manymu, liudytojai neteisingai suprato jos veiksmus, todėl jos veiksmų negalima vertinti remiantis vien tik liudytojų subjektyviu suvokimu. Kasatorė teigia, kad paveikti liudytojas G. U. ir J. M. ji neturėjo jokio tikslo, nes ji niekada neneigė studijų sutartyse pasirašiusi už minėtas liudytojas. Nors G. U. teigė, kad kasatorė jai liepė sakyti, kad 1000 Lt jai buvo perduoti kaip skola už kompiuterį, to negalima vertinti kaip poveikio liudytojui, nes 1000 Lt perdavimas G. U. kasatorei nebuvo inkriminuotas. Tuo tarpu kasatorė savo išsakytus teiginius liudytojai G. U. neva ši „ją išdavė“, vertina kaip emocijų protrūkį. Nors liudytojas S. M. teigia, kad kasatorė jam darė poveikį pareikšdama, kad jis „ją išdavė“, o jos advokatas teisme „jį sudirbs“, kasatorės nuomone tai, kad advokatas gali sukritikuoti asmens parodymus nelaikytina poveikiu liudytojui. Kad joks poveikis minėtiems liudytojams nebuvo daromas patvirtina ir tai, kad nei vienas iš jų savo parodymų nepakeitė. Esant šioms aplinkybėms, kasatorė neturėjo tyčios paveikti liudytojus, todėl jos veikoje nėra BK 233 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties.

45Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ją nuteisė pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį už kurstymą suklastoti dokumentą (nedarbingumo pažymėjimą). Nors apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad kasatorė 2004 m. liepos 9–19 d. buvo išvykusi iš Klaipėdos, tačiau nepaneigė, kad ji 2004 m. liepos 8 d. lankėsi pas gydytoją L. Ž., kuri ją apžiūrėjo. Tai patvirtino liudytojos L. Ž. ir I. B. Kasatorė pažymi, kad nedarbingumo pažymėjimas tapo juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymu tik ją pasirašius ir uždėjus spaudą, ką atliko gydytoja D. P. remdamasi kasatorės asmens sveikatos istorijoje gydytojos L. Ž. padarytais įrašais. Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas ją išteisindamas pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį teisingai pažymėjo, kad neinkriminavus gydytojai L. Ž. kasatorės asmens sveikatos istorijos įrašų klastojimo, kasatorė negalėjo būti pripažinta kalta sukursčiusi suklastoti nedarbingumo pažymėjimą. Nors apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad gydytoja L. Ž. įrašiusi į kasatorės asmens sveikatos istoriją žinomai melagingus duomenis, jog ji serga ir tuo pagrindu įšrašydama į nedarbingumo pažymėjimą pažeidė nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarką, taip pat nebuvo pasirašytinai supažindinta su „Elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu“, tačiau dokumento surašymas pažeidžiant jo surašymo tvarkos taisykles nepadaro dokumento suklastotu. Kasatorė pažymi, kad ji minėto nedarbingumo pažymėjimo nepasiėmė, todėl gydytoja L. Ž. negalėjo jos dar kartą apžiūrėti užbaigiant darbingumą.

46Taip pat kasatorė nesutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad 2004 m. rugsėjo 22 d. ji sukursčiusi gydytoją L .Ž. vietoj sugadinto nedarbingumo pažymėjimo išduoti naują padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad nors kasatorės veiksmai išsidėstę per ilgesnį laiko tarpą, tačiau juos lėmė skirtingi sumanymai, nes nedarbingumo pažymos dublikatas buvo paimtas tik po kurio laiko, pasikeistus aplinkybėms. Taip pat apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad gydytoja L. Ž. 2004 m. rugsėjo 22 d. suklastojo nedarbingumo pažymėjimo dublikatą, nes jį surašė kiti asmenys ir pasirašė trijų gydytojų komisija. Taigi, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, nesant gydytojos L. Ž. veiksmuose dokumentų klastojimo sudėties, kasatorė negali būti pripažinta kalta sukursčiusi suklastoti nedarbingumo pažymėjimą.

47Kasaciniu skundu nuteistoji L. Ž. prašo teismą panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendį ir palikti galioti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendį. Kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nuosprendis yra grįstas spėjimais ir prielaidomis, todėl ji pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteista nepagrįstai.

48Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ją nuteisė pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už nedarbingumo pažymėjimų suklastojimą ir nedarbingumo pažymėjimo (dublikato) realizavimą. Kasatorė nurodo, kad ji tik padarė įrašus O. M. asmens sveikatos kortelėje, tačiau nedarbingumo pažymėjimo neišdavė, nes tuo metu atostogavo, todėl nedarbingumo pažymėjimą pagal O. M. asmens sveikatos kortelėje užfiksuotus duomenis išrašė gydytoja D. P. 2004 m. rugsėjo mėnesį O. M. atvykus pas kasatorę pasiimti 2004 m. liepos mėnesį išrašyto nedarbingumo pažymėjimo, kuris jau buvo sugadintas, jai trijų gydytojų komisija išdavė šio pažymėjimo dublikatą.

49Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad vyriausioji specialistė N. M. (kuri buvo jos bendradarbė) savo ankstesne išvada buvo nustačiusi, kad kasatorė nedarbingumo pažymėjimo išdavimo tvarkos nepažeidė, tačiau buvo priversta perrašyti išvadą ir konstatuoti kasatorės padarytus pažeidimus. Byloje liko nepaneigta, kad 2004 m. liepos 8 d. O. M. lankėsi poliklinikoje.

50Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas teisiškai neįvertino nedarbingumo pažymėjimą išdavusios gydytojos D. P. bei kitų gydytojų konsultacinės komisijos narių, išdavusių naują nedarbingumo pažymėjimą, vaidmens.

51Kasatorė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nurodė prokurorui pakeisti jai kaltinimą, tačiau tai nebuvo padaryta, todėl apeliacinės instancijos teismas neturėjo teisės pripažinti ją kalta pagal BK 300 straipsnio 1 dalį.

52Kasatorės manymu, jos padaryta BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika nepagrįstai pripažinta tęstine, nes jos veiksmai nebuvo tapatūs (pirmu atveju ji nedarbingumo pažymėjimo neišdavė, o antru – išdavė kartu su kitais konsultacinės gydytojų komisijos nariais) ir jų nejungė vieninga tyčia.

53Nuteistosios O. M. kasacinį skundą iš dalies tenkintini, nuteistosios L. Ž. kasacinį skundą atmesti.

54Dėl O. M. piktnaudžiavimo bendrininkų grupėje su B. M. P. (BK 228 straipsnio 2 dalis)

55BK 228 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, o to paties straipsnio 2 dalis – už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių.

56Teismo nuosprendžiu nustatyta, kad kasatorės piktnaudžiavimas pasireiškė tuo, kad už palankų teisėjai V. J. sprendimą baudžiamojoje byloje Nr. 32-1-00102-04, kurioje ikiteisminis tyrimas atliekamas ( - ) Policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriuje dėl buvusio V. J. sutuoktinio J. J. ir dėl neva tai pačios V. J. neteisėtų veiksmų, ji, priešingai įstatymų reikalavimams bei priešingai tarnybos interesams, siekdama turtinės naudos, bendrininkaujant su B. M. P. iš V. J. pareikalavo perduoti jai per B. M. P. 5000 Lt. už palankų sprendimą byloje. Vėliau sumažino reikalaujamą sumą iki 2000 Lt ir 2004 m. balandžio 7 d., V. J. pervedus 2000 Lt į B. M. P. turimą AB „Vilniaus bankas“ mokėjimo kortelę Nr. ( - ), B. M. P. juos 2004 m. balandžio 7 d. išėmė iš banko sąskaitos grynaisiais ir 2004 m. balandžio mėnesį 1000 Lt Klaipėdoje perdavė O. M., o pastaroji juos priėmė. Šie veiksmai aiškiai prieštarauja tarnybos interesams ir pakerta visuomenės pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis ir jų pareigūnais, diskredituoja prokuratūros ir policijos pareigūno vardą bei daro didelę žalą valstybei. Todėl kolegija laiko, kad kasatorė pagrįstai nuteista už piktnaudžiavimą tarnyba.

57Byloje yra pakankamai duomenų išvadai, kad kasatorė bendrininkaudama su B. M. P. ir piktnaudžiaudama tarnyba reikalavo ir paėmė neteisėtą atlygį. Iš bylos duomenų matyti, kad visų veiksmų iniciatorė reikalaujant iš nukentėjusiosios V. J. pinigų buvo kita nuteistoji B. M. P. Būtent ji 2004 m. kovo 4 d. informavo nukentėjusiąją V. J., kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl jos buvusio sutuoktinio J. J. sukčiavimo ir jai gali kilti nemalonumų darbe. Būtent ji informavo kasatorę dėl V. J. paklausymo. Savo ruožtu O. M. perdavė B. M. P. ranka rašytą raštelį, kuriame nurodytas skaičius „5000“. Šį raštelį pastaroji perdavė teisėjai. Teisėja pagrįstai suprato tai kaip O. M. reikalaujamą 5000 Lt atlygį už nukentėjusiajai palankų procesinį sprendimą jos buvusio sutuoktinio J. J. byloje. Taigi reikalaujant neteisėto atlygio abi nuteistosios – O. M. ir B. M. P., atliko nusikaltimo vykdytojo veiksmus.

58Nors nuteistoji O. M. neigė buvus susitarimą tarp jos ir B. M. P., teigdama, kad raštelyje buvo nurodyta stomatologo paslaugų kaina, šį teiginį teismas atmetė kaip nepagrįstą ir nelogišką. Iš nukentėjusiosios V. J. ir nuteistosios B. M. P. užfiksuotų pokalbių, kurie vyko nuo 2004 m. kovo 4 d. iki 2004 m. balandžio 7 d., turinio matyti, kad abi nuteistosios žinojo viena apie kitos veiksmus, nes B. M. P. perduodavo iš O. M. gautą informaciją apie J. J. bylos eigą bei nurodymus dėl reikalaujamos pinigų sumos ir jų perdavimo būdo. 2004 m. kovo 25 d. sutarus reikalaujamą sumą sumažinti nuo 5000 Lt iki 2000 Lt, 2004 m. balandžio 7 d. nukentėjusioji V. J. STT pareigūnų jai veikiant pagal nusikalstamos veikos imitacijos modelį perduotus 2000 Lt pervedė į nuteistosios B. M. P. sąskaitą, nurodant, kad tai paskola. Po to 1000 Lt B. M. P. kaip paskolą per kasatorės sūnų perdavė O. M.

59Po to 2004 m. balandžio 19 d. B. M. P. nurodė nukentėjusiajai V. J. vykti į apklausą pas tyrėją L. L., ir pastaroji apklausos metu patvirtino, kad būtent tyrėja O. M. jai nurodė kuo greičiau apklausti V. J. Po to, kai 2004 m. balandžio 23 d. B. M. P. informavo V. J., kad ši gali tiesiogiai kreiptis į O. M., 2004 m. balandžio 26 d. vykusio nukentėjusiosios V. J. susitikimo su O. M. metu, pastaroji kalbėdama apie J. J. baudžiamąją bylą nurodė, kad jis duoda V. J. nepalankius parodymus, nors iš bylos medžiagos matyti, kad J. J. buvo apklaustas tik 2004 m. birželio 17 d. Be to, 2004 m. balandžio 30 d. nuteistajai B. M. P. informavus nukentėjusiąją V. J., kad J. J. byloje yra gauti dokumentai su V. J. parašais, 2004 m. gegužės 5 d. vykusio susitikimo metu O. M. nukentėjusiajai V. J. dar kartą patvirtino, kad J. J. byloje yra gauti dokumentai su jos parašais, tačiau iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad tokių dokumentų nebuvo. Šios bylos aplinkybės patvirtina, kad nuteistosios O. M. ir B. M. P. buvo suderinusios savo veiksmus ir aptarusios nusikalstamos veikos padarymo planą, o pateikdamos nukentėjusiajai V. J. melagingą informaciją apie J. J. bylos tyrimo eigą siekė sudaryti įspūdį, kad V. J. gali būti pripažinta įtariamąja baudžiamojoje byloje ir taip priversti ją perduoti reikalaujamą pinigų sumą už jai palankaus procesinio sprendimo priėmimą.

60Esant šioms aplinkybėms, teismas baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai ir pagrįstai pripažino, kad O. M. BK 228 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikalstamą veiką padarė veikdama bendrininkų grupe.

61Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punktą apkaltinamojo nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstoma įrodyta pripažintos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės, t. y. nurodoma jos padarymo vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Aprašant nusikalstamą veiką, veikos padarymo vieta, laikas, būdas šioje nuosprendžio dalyje nurodomi visada, o kai neįmanoma nustatyti tikslios vietos ar laiko, šios aplinkybės nurodomos kiek įmanoma tiksliau. Šios aplinkybės turi būti išdėstytos glaustai, tiksliai, teismas turi nurodyti kaltinamojo veikos apimtį, nusikalstamos veikos stadiją, aplinkybes, apibūdinančias konkrečios nusikalstamos veikos sudėties požymius, kitus nusikalstamos veikos kvalifikavimui ir bausmės parinkimui reikšmingus faktus bei aplinkybes.

62Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas nuosprendžio nustatomojoje dalyje tiksliai išdėstė nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, nurodė kokią nusikalstamą veiką padarė kasatorė, nusikaltimo padarymo laiką, vietą ir būdą, todėl nuteistoji O. M. nepagrįstai kasaciniame skunde teigia, kad teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje nebuvo aprašyti jos neteisėti veiksmai.

63Esant šioms aplinkybėms, apkaltinamasis nuosprendis atitinka jo turiniui BPK 305 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad teismas padarė esminius baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimus.

64Dėl nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelio teisėtumo

65Teisėjų kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nebuvo pažeisti Operatyvinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies reikalavimai. Operatyvinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 5 dalis nustato, kad operatyvinės veiklos subjektams draudžiama provokuoti asmenis padaryti nusikalstamas veikas. Provokacija – tai spaudimas, aktyvus skatinimas ar kurstymas padaryti nusikalstamą veiką apribojant asmens veiksmų pasirinkimo laisvę, jei dėl to asmuo padaro ar kėsinasi padaryti nusikalstamą veiką, kurios prieš tai neketino padaryti. Be to, provokavimas sietinas su kurstymu padaryti nusikaltimą, siekiant patraukti sukurstytą asmenį baudžiamojon atsakomybėn už dėl kurstymo padarytą nusikalstamą veiką. Tuo tarpu byloje nustatyta, kad nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelis buvo patvirtintas po to, kai 2004 m. kovo 29 d. V. J. kreipėsi į STT ir parašė pareiškimą bei pateikė mini diską, kuriame įrašyti trys telefoniniai pokalbis tarp V. J. ir B. M. P. Iš pareiškimo ir telefoninių pokalbių turinio galima suprasti, kad yra kyšininkavimo nusikaltimo požymiai: tyrėja O. M. reikalauja iš V. J. kyšio per B. M. P. Todėl siekiant išaiškinti nusikaltimą, 2004 m. kovo 30 d. prokuroras pateikė prašymą teismui leisti atlikti V. J. nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, t. y. pasiūlyti, pažadėti ar duoti kyšį prokurorei B. M. P. ir tyrėjai O. M. 2004 m. kovo 30 d. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo nutartimi buvo patenkintas prokuroro prašymas. Taigi modelis buvo patvirtintas teisėtai turint duomenų apie pradėtą nusikalstamą veiką – kyšio reikalavimą. Modeliu buvo prisijungta prie jau pradėto nusikaltimo.

66Tolesni pokalbiai tarp B. M. P. ir V. J. bei B. M. P. ir O. M. jau po modelio patvirtinimo rodo, kad iniciatyvą, jog O. M. būtų mokami pinigai ir toliau rodė būtent B. M. P. Kolegija nemato kurstymo, juo labiau, provokavimo požymių V. J. veikoje. Bylos medžiaga rodo, kad iniciatyva kyšininkauti kilo ne iš V. J. Ji pati buvo kurstoma ir kreipėsi į STT jau po to, kai B. M. P. sukurstė ją duoti kyšį O. M.

67Dėl O. M. piktnaudžiavimo ir didelės žalos valstybei padarymo (BK 228 straipsnio 1 dalis)

68BK 228 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Kadangi BK 228 straipsnio 1 dalyje numatyta piktnaudžiavimo sudėtis yra materiali, todėl veika laikoma baigta tik atsiradus baudžiamajam įstatyme numatytiems padariniams – didelei turtinio ar kitokio pobūdžio žalai valstybei, tarptautinei viešajai organizacijai, juridiniam ar fiziniam asmeniui. Apie neturtinės žalos dydį teismas sprendžia atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, t. y. į padarytos veikos pobūdį – ar padaryti teisėti ar aiškiai neteisėti veiksmai, kokiais teisės aktais ginami interesai pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir įtaką valstybės tarnautojo ar institucijos autoritetui ir pan. Neturtinio pobūdžio žala paprastai pripažįstama didelė, jeigu ji patiriama dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimo arba piktnaudžiaujant tarnyba dar ir kitos nusikalstamos veikos padarymo.

69Kasaciniame skunde nuteistoji O. M. teigia, kad jos veiksmai turėtų būti vertinami kaip drausminis nusižengimas, o ne nusikaltimas, nes ji savo veiksmais nepadarė didelės žalos valstybei. Tačiau teismo nustatytos bylos aplinkybės ir nuosprendyje pateikta įrodymų analizė leidžia teisėjų kolegijai daryti išvadą, kad ji pagrįstai nuteista pagal BK 228 straipsnio 1 dalį.

70Byloje nustatyta, kad 2004 m. balandžio 15 d. Klaipėdos miesto 2-jame PK iš degalinės vadovės buvo gautas pareiškimas kad vyriškis, vairuojantis automobilį „Audi 80“, užsipylė degalų už 125,15 Lt ir nesumokėjęs nuvažiavo, todėl buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 178 straipsnio 4 dalį, kuris pavestas atlikti tyrėjui S. M. Ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad automobilis „Audi 80“ buvo su K. Ž. automobilio numeriais.

71Iš telefoninių įrašų išklotinių matyti, kad po to, kai L. Ž. pranešė O. M., kad jos vyrą K. Ž. kviečia apklausai dėl degalų iš benzino kolonėlės vagystės, O. M. iš tyrėjo S. M. gautą informaciją apie pagal BK 178 straipsnio 4 dalį pradėto ikiteisminio tyrimo aplinkybes perduoda L. Ž. ir nurodo pastarajai, ką jos vyras K. Ž. turėtų sakyti apklausos metu (kad valstybiniai numeriai buvo pavogti, tačiau į policiją nesikreipė) bei atlyginti degalinei padarytą turtinę žalą (125,15 Lt). Tyrėjas S. M. tiek ikiteisminio, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu vienodai ir nuosekliai parodė, kad O. M., sužinojusi, kad degalų vagystę iš benzino kolonėlės galėjo įvykdyti A. Ž. ir M. V., liepė jam neatlikti būtinų ikiteisminio tyrimo veiksmų siekiant išaiškinti nusikalstamą veiką padariusius asmenis, t. y. neimti iš įvykio vietos vaizdo įrašų, darytų degalų pagrobimo dieną, vykdant A. Ž. tėvo K. Ž. apklausą, nurodė jam, kaip atsakyti į pateiktus klausimus bei pati už jį atsakydavo, o po to nurodė jam tirti bylą taip, kad joje nebūtų įtariamųjų. Vykdydamas O. M. neteisėtus nurodymus, tyrėjas S. M. baudžiamąją bylą prokuratūrai perdavė nenustatęs įtariamųjų nusikalstamos veikos padarymu.

72Taigi siekdama padėti galimai nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui išvengti baudžiamosios atsakomybės nuteistoji O. M. iškraipė baudžiamojo proceso esmę, pažeidė baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, iškreipė policijos, kaip ikiteisminio tyrimo institucijos, paskirtį, pažeidė Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 3 straipsnio 4 dalį, 9 dalies 3 ir 5 punktus, 12 straipsnio reikalavimus nešališkai tarnauti žmonėms, saugoti sužinotas tarnybos paslaptis, bei ( - ) Policijos komisariato Kriminalinės policijos Nusikaltimų tyrimo skyriaus vyriausiosios tyrėjo pareigybės aprašymo, III straipsnio 5 dalies, IV straipsnio 6 ir 15 dalies reikalavimus kontroliuoti ikiteisminio tyrimo atlikimą ir vedimą, atliekamų veiksmų teisėtumą, griežtai laikytis Lietuvos Respublikos BPK numatytų reikalavimų. BPK 1 straipsnio 1 dalyje, baudžiamojo proceso paskirtis yra ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Be to, pagal BPK 2 straipsnį prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika, tuo tarpu nuteistoji, būdama ikiteisminio tyrimo pareigūne, veikė priešingai – siekė, kad nusikalstamą veiką padarę asmenys nebūtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tuo ji padarė didelę žalą policijos, kaip ikiteisminio tyrimo institucijos, autoritetui.

73Kiekviena BK specialiosios dalies straipsnį atitinkanti nusikalstama veika privalo būti tiriama atliekant tokius BPK numatytus procesinius veiksmus, kurie įgalintų nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, todėl kolegija laiko, kad tokie ikiteisminio tyrimo pareigūno veiksmai, kuriais siekiama taip pakreipti ikiteisminio tyrimo eigą, kad nebūtų nustatytas galimai nusikalstamą veiką padaręs asmuo, visais atvejais padaro didelę neturtinio pobūdžio žalą valstybei.

74Esant šioms aplinkybėms, teismas pagrįstai pripažino, kad O. M. piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi diskreditavo policijos pareigūno vardą ir pažemino policijos institucijos autoritetą bei taip padarė didelę žalą valstybei, todėl jos veika teisingai kvalifikuota pagal BK 228 straipsnio 1 dalį.

75Dėl O. M. baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už studijų sutarčių tarp Lietuvos teisės universiteto ir G. U. bei J. M. suklastojimą

76Kolegija laiko, kad teismas pagrįstai konstatavo, kad O. M. padarė du jai inkriminuotus nusikaltimus: suklastojo studijų sutartis tarp studenčių G. U. bei J. M. ir LTU. Šio fakto neneigia ir kasatorė. Tačiau ji prašo pripažinti padarytą veiką mažareikšmę ir dėl to, vadovaujantis BK 37 straipsniu, atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės.

77BK 37 straipsnis numato, kad padaręs nusikaltimą asmuo gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo požymių ypatumų veika pripažįstama mažareikšme. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės yra teismo teisė. Jis gali jos ir nerealizuoti, tačiau tokiu atveju nustatęs nusikaltimo mažareikšmiškumą ir esant proceso dalyvių prašymams turėtų motyvuoti savo sprendimą netaikyti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

78Šioje byloje kasatorė iš tikrųjų dviejose sutartyse, sudarytose tarp LTU ir studenčių G. U. bei J. M., pasirašė vietoje minėtų studenčių, tuo padarydama du nusikaltimus, numatytus BK 300 straipsnio 1 dalyje. Tačiau kartu pažymėtina, kad minėtos studentės iš tikrųjų mokėsi LTU. Sutarties pasirašymas yra būtina sąlyga siekiant studijuoti LTU. Jos sutiko su sutarties tekstu, nes buvo suinteresuotos pasirašyti minėtas sutartis, be to, sužinojusios apie tokį kasatorės veiksmą, jos tam neprieštaravo. Kadangi studentės buvo suinteresuotos pasirašyti sutartis, tai kad jas pasirašė kasatorė neturėdama įgaliojimų ir iš anksto nesuderinusi, žalos nei baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms, nei LTU, nei G. U. bei J. M. interesams nepadarė. Teismų praktikoje dokumento suklastojimas gali būti pripažįstamas mažareikšmiu nusikaltimu atsižvelgiant į dokumento teisinį reikšmingumą, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, realios žalos nepadarymą, į nukentėjusiojo asmens pretenzijų nereiškimą, veikos padarymo motyvus ir tikslus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos aplinkybes laiko, kad yra pakankamas pagrindas padarytas veikas pripažinti mažareikšmėmis ir atleisti kasatorę nuo baudžiamosios atsakomybės dėl padarytų nusikaltimų mažareikšmiškumo. Priimdama sprendimą kolegija pasiremia analogišku sprendimu, kurį priėmė 2007 m. spalio 29 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, kai nuosprendžiu N. B. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atleido nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo byloje, kurioje preliminarioje buto pirkimo pardavimo sutartyje ji pasirašė už kitą asmenį. Nors nukentėjusioji skundė tokį teismo sprendimą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paliko apylinkės teismo nuosprendį (kasacinė byla Nr. 2K-387/2008).

79Dėl O. M. nuteisimo pagal BK 233 straipsnio 1 dalį už poveikio liudytojams darymą (trys nusikalstamos veikos)

80BK 233 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, nukentėjusį asmenį, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad šie ikiteisminio tyrimo metu, teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, į teismą arba į Tarptautinį baudžiamąjį teismą ar kitą tarptautinę teisminę instituciją. Poveikis gali būti daromas bet kokiais aktyviais veiksmais, t. y. tiek panaudojant fizinį, tiek psichinį smurtą, tiek apgaulę. Ši veika padaroma tiesiogine tyčia, t. y. kaltininkas suvokia, kad siekdamas paveikti BK 233 straipsnio 1 dalies dispozicijoje įvardytus asmenis elgiasi neteisėtai, nes tokiu būdu siekia pakreipti bylos tyrimą jam ar kitam asmeniui palankia linkme ir to nori.

81Nors nuteistoji O. M. kasaciniame skunde neigia dariusi poveikį liudytojams G. U., J. M. ir S. M., tačiau teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai ją nuteisė pagal BK 233 straipsnio 1 dalį (už tris nusikalstamas veikas).

82Byloje nustatyta, kad nuteistoji O. M. darė poveikį liudytojams siekdama, kad šie duotų jai palankius parodymus dokumentų (studijų sutarčių) klastojimo (G. U. ir J. M.) bei piktnaudžiavimo (S. M.) baudžiamosiose bylose.

83Iš teismo nuosprendyje atliktos įrodymų analizė matyti, kad su liudytoja G. U. nuteistoji O. M. buvo susitikusi du kartus. Pirmojo susitikimo metu nuteistoji liepė liudytojai apklausos metu duoti melagingus parodymus apie tai, kad studijų sutartyje, sudarytoje tarp LTU ir G. U., pasirašė ji pati, t. y. G. U., o antrojo susitikimo su G. U. metu sužinojusi, kad liudytoja davė teisingus parodymus (kad studijų sutartyje pasirašė O. M.), pareiškė, jog ši ją „išdavė“ bei liepė duoti melagingus parodymus akistatos su ja metu.

84Taip pat byloje nustatyta, kad nuteistoji O. M. darė poveikį liudytojai J. M. ir susitikimo su ja metu liepė pastarajai duoti melagingus parodymus apie tai, kad studijų sutartyje, sudarytoje tarp LTU ir J. M., pasirašė ji pati, o ne O. M.

85Kalbant apie nuteistosios O. M. darytą poveikį liudytojui S. M., teismo nuosprendyje nustatyta, kad susitikimo su S. M. metu sužinojusi, kad jis davė teisingus parodymus dėl jos piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi tiriant degalų vagystės bylą, O. M. pareiškė, kad jis ją „išdavė“ ir pagrasino, kad jos advokatas jo parodymus teisme „sudirbs“.

86Pažymėtina, kad nuteistoji O. M., pati būdama teisėsaugos pareigūne, suvokė, kad savo veiksmais, t. y. G. U. ir J. M. prašydama duoti melagingus parodymus, o S. M. grasindama, kad jis pakeistų duotus parodymus, darė poveikį liudytojams siekdama, kad šie duotų jai palankius parodymus, dėl kurių būtų priimti jai palankūs procesiniai sprendimai, todėl jos veiksmuose yra tiesioginė tyčia. Kadangi nuteistąją su visais minėtais liudytojais siejo tiesioginio pavaldumo santykiai, t. y. ji buvo jų viršininkė, ji suvokė, kad tai dar labiau sustiprino liudytojams daromą poveikį.

87Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija laiko kad O. M. baudžiamasis įstatymas pritaikytas tinkamai ir jos padarytos veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 233 straipsnio 1 dalį.

88Dėl O. M. nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir BK 300 straipsnio 1 dalį ir BK 300 straipsnio 1 dalį už kurstymą suklastoti nedarbingumo pažymėjimą ir suklastoto nedarbingumo pažymėjimo panaudojimą

89O. M. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu nuteista už L. Ž. kurstymą suklastoti dokumentą, surašant netikrą nedarbingumo pažymėjimą ir už to paties nedarbingumo pažymėjimo dublikato panaudojimą, pateikiant jį buhalterijai. Apeliacinės instancijos teismas padarytas veikas kvalifikavo kaip du nusikaltimus pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, BK 300 straipsnio 1 dalį ir BK 300 straipsnio 1 dalį.

90BK 300 straipsnio 1 dalis nusikaltimo padarymo metu galiojusioje įstatymo redakcijoje numatė baudžiamąją atsakomybę tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba netikrą ar suklastotą dokumentą panaudojo ar realizavo. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti veikos požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei pakako, kad būtų padaryta bent viena iš šiame BK straipsnyje nurodytų veikų. Be to, jei BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padaromos dėl to paties nusikaltimo dalyko, visos padarytos veikos teismų praktikoje vertinamos kaip vienas nusikaltimas.

91O. M. kurstė L. Ž. suklastoti jos nedarbingumo pažymėjimą, kuriame būtų įrašai, kad nurodytomis datomis t. y. nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d. ji sirgo. Kadangi šis nedarbingumo pažymėjimas nebuvo laiku atsiimtas ir panaudotas, jis tapo sugadintu ir vietoj jo 2004 m. rugsėjo 22 d. buvo išrašytas ankstesnio nedarbingumo pažymėjimo dublikatas, nurodant tuos pačius duomenis dėl O. M. nedarbingumo kaip ir pirmame nedarbingumo pažymėjime. Taigi visos O. M. veikos buvo padarytos dėl vieno nusikaltimo dalyko 2004 m. liepos 9-15 d. nedarbingumo pažymėjimo. Esant tokioms aplinkybėms, negalima teigti, kad O. M. sukurstydama surašyti netikrą nedarbingumo pažymėjimą ir vėliau pateikdama jį į darbovietės buhalteriją padarė du nusikaltimus. Kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą.

92Kasatorės argumentai, kad neinkriminavus gydytojai L. Ž. kasatorės asmens sveikatos istorijos įrašų klastojimo, kasatorė negalėjo būti pripažinta kalta sukursčiusi suklastoti nedarbingumo pažymėjimą teismo atmetami. Kolegija pažymi, kad L. Ž. padaryti veiksmai neturi įtakos O. M. atsakomybei. O. M. savo pasakytais žodžiais sukurstė L. Ž. suklastoti nedarbingumo pažymėjimą. Už tai ji ir nuteista. Suklastojimo veiksmai ir jų eiga tai jau ne O. M., o L. Ž., baudžiamosios atsakomybės problema. Kartu pažymėtina, kad vienas iš tarpinių etapų surašyti nedarbingumo pažymėjimą yra įrašai ligonio sveikatos istorijoje, ką ir padarė L. Ž. Taigi L. Ž. O. M. buvo sukurstyta suklastoti nedarbingumo pažymėjimą, kurį vėliau panaudojo.

93Dėl L. Ž. nuteisimo už O. M. nedarbingumo pažymėjimo suklastojimą ir jo realizavimą

94Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu L. Ž. nuteista už tai, kad dirbdama VĮ ,,( - )“ vyr. gydytoja ir bendros praktikos gydytoja, suklastojo tikrą dokumentą – nedarbingumo pažymėjimą, t. y. 2004 m. liepos 8 d., apie 12 val., Klaipėdoje, paskambinus O. M. ir paprašius išduoti savaitės laikotarpiui nedarbingumo pažymėjimą, neteisėtai ir nepagrįstai įrašydama nedarbingumo pažymėjime Nr. 5291836 duomenis apie tai, kad O. M. neva serga bei nurodydama nedarbingumo laikotarpį nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d., suklastojo tikrą dokumentą. Tęsdama savo veiksmus, L. Ž. 2004 m. rugsėjo 22 d. O. M. prašymu VĮ ,,( - )“ patalpose, vietoje sugadinto nedarbingumo pažymėjimo Nr. 5291836, neteisėtai ir nepagrįstai jo pagrindu išrašydama kitą nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5830614 bei jame įrašydama duomenis apie tai, kad O. M. nuo 2004 m. liepos 9 d. iki 2004 m. liepos 15 d. neva sirgo, ir pasirašydama šį dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą ir jį realizavo 2004 m. rugsėjo 22 d. Klaipėdoje išduodama nedarbingumo pažymėjimą Nr. 5830614 O. M.

95Bylos medžiaga nustatyta, kad gydytoja L. Ž., O. M., telefonu paprašius 2004 m. liepos 8 d. padarė įrašus jos ligos istorijoje apie ligą, tačiau kadangi gydytoja atostogavo ir negalėjo parašyti nedarbingumo pažymėjimo, L. Ž. nurodymu fiziškai pažymėjimą parašė slaugytoja I. B., o pasirašė gydytoja D. P.

96Bylos aplinkybės rodo, kad 2004 m. liepos 8 d. L. Ž. suklastojo dokumentą – asmens sveikatos istoriją. Sveikatos istorija taip pat yra dokumentas, nes įrašai joje pažymi juridinį faktą ir gali sukelti atitinkamus teisinius padarinius, kaip antai šiuo atveju nedarbingumo pažymėjimo išdavimą. Tačiau ši nusikalstama veika nėra kasatorei inkriminuota ir ji už ją nėra nuteista. Kas liečia paties nedarbingumo pažymėjimo suklastojimą, iš bylos medžiagos seka, kad 2004 m. liepos 8 d. ne ji, o slaugytoja I. B. padarė įrašus nedarbingumo pažymėjime, o gydytoja D. P. pasirašė O. M. nedarbingumo pažymėjime. Taigi fiziškai L. Ž. 2004 m. liepos 8 d. neklastojo nedarbingumo pažymėjimo ir nepadarė BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytų veiksmų. Tai padarė jos nurodymu kiti asmenys. Tačiau byloje yra nustatyta, kad šie asmenys (I. B. ir D. P.) nesuvokė, kad klastoja dokumentą (nedarbingumo pažymėjimą), todėl nėra kalti dėl suklastojimo ir baudžiamojon atsakomybėn nepatraukti. Tokia situacija, iškilusi byloje, baudžiamojoje teisėje įvardijama kaip tarpinis nusikaltimo vykdymas. Nustačius tarpinį vykdymą už padaryta nusikalstamą veiką atsako asmuo sukurstęs (paprašęs, nurodęs, įkalbėjęs) kitą asmenį padaryti veiksmus, turinčius nusikalstamos veikos požymių. Be to, sutinkamai su BK 24 straipsnio 3 dalimi, toks tariamas kurstytojas laikomas nusikaltimo vykdytoju ir atsako kaip nusikaltimo vykdytojas, jo veika kvalifikuojama kaip nusikaltimo vykdytojo padaryta veika. Todėl kolegija laiko, kad L. Ž. pagrįstai nuteista už O. M. nedarbingumo pažymėjimo suklastojimą, padarytą 2004 m. liepos 8 d

97Bylos medžiaga nustatyta, kad 2004 m. rugsėjo 22 d. vietoj sugadinto nedarbingumo pažymėjimo L. Ž. išrašė naują nedarbingumo pažymėjimą. Tas faktas, kad nedarbingumo pažymėjimo kopiją pasirašė trys gydytojai neeliminuoja L. Ž. kaltės. Greta kitų gydytojų ant pažymėjimo yra ir L. Ž. parašas. Ji pasirašė nedarbingumo pažymėjime suvokdama, kad patvirtina informaciją, neatitinkančią tikrovės, todėl pagrįstai nuteista dėl nedarbingumo pažymėjimo Nr. 5830614 vietoje sugadinto Nr. 5291836 suklastojimo ir realizavimo.

98Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 ir 6 punktu,

Nutarė

99Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendžio dalį dėl O. M. pakeisti.

100O. M. padarytą veiką dėl L. Ž. sukurstymo suklastoti nedarbingumo pažymėjimą ir dėl suklastoto nedarbingumo pažymėjimo panaudojimo perkvalifikuoti iš BK 24 straipsnio 5 dalies, 300 straipsnio 1 dalies (dėl sukurstymo suklastoti nedarbingumo pažymėjimus) ir BK 300 straipsnio 1 dalies (dėl suklastoto nedarbingumo pažymėjimo panaudojimo) į BK 300 straipsnio 1 dalį ir paskirti 30 MGL (3750 Lt) dydžio baudą.

101Dėl nusikaltimų, numatytų BK 300 straipsnio 1 dalyje (dėl G. U. parašo suklastojimo) ir BK 300 straipsnio 1 dalyje (dėl J. M. parašo suklastojimo) padarymo, vadovaujantis BK 37 straipsniu O. M. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės.

102Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtą pagal BK 300 straipsnio 1 dalį bausmę subendrinti su Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžiu pagal BK 228 straipsnio 2 dalį, 228 straipsnio 1 dalį, 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio G. U.), 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio J. M.) ir 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio S. M.) paskirtomis bausmėmis iš dalies jas sudedant, prie griežčiausios bausmės pridedant švelnesnes, ir galutinę subendrintą bausmę O. M. paskirti laisvės atėmimą vieneriems metams ir 80 MGL (10 000 Lt) dydžio baudą.

103Kitas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 2 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 30 d. nuosprendžio dalis, tame tarpe ir dėl BK 75 straipsnio taikymo, O. M. byloje palikti nepakeistas.

104L. Ž. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 4. BK 228 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams;... 5. BK 228 straipsnio 1 dalį 50 MGL (6250 Lt) dydžio bauda;... 6. BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl G. U. parašo suklastojimo) 10 MGL (1250 Lt)... 7. BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl J. M. parašo suklastojimo) 10 MGL (1250 Lt)... 8. BK 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio G. U.) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda;... 9. BK 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio J. M.) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda;... 10. BK 233 straipsnio 1 dalį (dėl poveikio S. M.) 10 MGL (1250 Lt) dydžio bauda.... 11. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtos bausmės subendrintos... 12. Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas... 13. O. M. pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio... 14. L. Ž. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį išteisinta, nes nepadaryta veika,... 15. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteista B. M. P., tačiau ji nuosprendžio kasacine... 16. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 17. O. M. pripažinta kalta pagal BK 24 straipsnio 5 dalį, 300 straipsnio 1 dalį... 18. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtos... 19. O. M. BK 75 straipsnio taikymas paliktas.... 20. L. Ž. pripažinta kalta pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (dėl nedarbingumo... 21. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, B. M.... 22. Nuteistųjų B. M. P. ir O. M. apeliaciniai skundai atmesti.... 23. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, nuteistosios O. M.,... 24. O. M. nuteista už tai, kad dirbdama ( - ) prokurore ir būdama valstybės... 25. Taip pat ji nuteista už tai, kad, dirbdama ( - ) Policijos komisariato... 26. Taip pat ji nuteista už tai, kad 2004 m. liepos 12 d. Lietuvos teisės... 27. Taip pat ji nuteista už tai, kad 2004 m. liepos 12 d. Lietuvos teisės... 28. Taip pat ji nuteista už tai, kad, žinodama, jog ji yra įtariamoji... 29. Taip pat ji nuteista už tai, kad, žinodama, jog ji yra įtariamoji... 30. Taip pat ji nuteista už tai, kad, žinodama, jog ji yra įtariamoji... 31. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu O. M. nuteista už tai, kad... 32. Taip pat apeliacinės instancijos teismo O. M. nuteista už tai, kad žinodama,... 33. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu L. Ž. nuteista už tai, kad... 34. Kasaciniu skundu nuteistoji O. M. prašo teismą panaikinti Kauno apygardos... 35. Kasatorė teigia, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 228 straipsnio 2 dalį... 36. Taip pat skunde pažymima, kad teismai, konstatuodami, jog ji, pažeisdama... 37. Byloje nustatyta, kad kasatorė pokalbio su V. J., vykusio 2004 m. balandžio... 38. Kasatorė teigia, kad teismai nenustatė, kokiais konkrečiais veiksmais ji... 39. Kasatorė nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad... 40. Kasatorė taip pat teigia, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 228 straipsnio... 41. Kasatorė pabrėžia, kad iš jos pokalbių su L. Ž. galima suprasti, kad ji... 42. Pažymėtina, kad liudytojas S. M. apklaustas teisiamojo posėdžio metu... 43. Kasatorė teigia, kad ji nepagrįstai nuteista pagal BK 300 straipsnio 1 dalį... 44. Kasatorė nurodo, kad ji neturėjo tyčios paveikti liudytojus G. U., J. M. ir... 45. Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ją... 46. Taip pat kasatorė nesutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad... 47. Kasaciniu skundu nuteistoji L. Ž. prašo teismą panaikinti Lietuvos... 48. Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai ją... 49. Kasatorė atkreipia dėmesį į tai, kad vyriausioji specialistė N. M. (kuri... 50. Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas teisiškai neįvertino... 51. Kasatorė pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nurodė prokurorui... 52. Kasatorės manymu, jos padaryta BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta... 53. Nuteistosios O. M. kasacinį skundą iš dalies tenkintini, nuteistosios L. Ž.... 54. Dėl O. M. piktnaudžiavimo bendrininkų grupėje su B. M. P. (BK 228... 55. BK 228 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę už valstybės... 56. Teismo nuosprendžiu nustatyta, kad kasatorės piktnaudžiavimas pasireiškė... 57. Byloje yra pakankamai duomenų išvadai, kad kasatorė bendrininkaudama su B.... 58. Nors nuteistoji O. M. neigė buvus susitarimą tarp jos ir B. M. P., teigdama,... 59. Po to 2004 m. balandžio 19 d. B. M. P. nurodė nukentėjusiajai V. J. vykti į... 60. Esant šioms aplinkybėms, teismas baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai... 61. Pagal BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punktą apkaltinamojo nuosprendžio... 62. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas nuosprendžio nustatomojoje dalyje... 63. Esant šioms aplinkybėms, apkaltinamasis nuosprendis atitinka jo turiniui BPK... 64. Dėl nusikalstamos veikos imitacijos elgesio modelio teisėtumo... 65. Teisėjų kolegija laiko, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai... 66. Tolesni pokalbiai tarp B. M. P. ir V. J. bei B. M. P. ir O. M. jau po modelio... 67. Dėl O. M. piktnaudžiavimo ir didelės žalos valstybei padarymo (BK 228... 68. BK 228 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už valstybės... 69. Kasaciniame skunde nuteistoji O. M. teigia, kad jos veiksmai turėtų būti... 70. Byloje nustatyta, kad 2004 m. balandžio 15 d. Klaipėdos miesto 2-jame PK iš... 71. Iš telefoninių įrašų išklotinių matyti, kad po to, kai L. Ž. pranešė... 72. Taigi siekdama padėti galimai nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui... 73. Kiekviena BK specialiosios dalies straipsnį atitinkanti nusikalstama veika... 74. Esant šioms aplinkybėms, teismas pagrįstai pripažino, kad O. M.... 75. Dėl O. M. baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 straipsnio 1 dalį už... 76. Kolegija laiko, kad teismas pagrįstai konstatavo, kad O. M. padarė du jai... 77. BK 37 straipsnis numato, kad padaręs nusikaltimą asmuo gali būti teismo... 78. Šioje byloje kasatorė iš tikrųjų dviejose sutartyse, sudarytose tarp LTU... 79. Dėl O. M. nuteisimo pagal BK 233 straipsnio 1 dalį už poveikio liudytojams... 80. BK 233 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas bet... 81. Nors nuteistoji O. M. kasaciniame skunde neigia dariusi poveikį liudytojams G.... 82. Byloje nustatyta, kad nuteistoji O. M. darė poveikį liudytojams siekdama, kad... 83. Iš teismo nuosprendyje atliktos įrodymų analizė matyti, kad su liudytoja G.... 84. Taip pat byloje nustatyta, kad nuteistoji O. M. darė poveikį liudytojai J. M.... 85. Kalbant apie nuteistosios O. M. darytą poveikį liudytojui S. M., teismo... 86. Pažymėtina, kad nuteistoji O. M., pati būdama teisėsaugos pareigūne,... 87. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija laiko kad O. M. baudžiamasis... 88. Dėl O. M. nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 5 dalį ir BK 300 straipsnio 1... 89. O. M. Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu nuteista už L. Ž. kurstymą... 90. BK 300 straipsnio 1 dalis nusikaltimo padarymo metu galiojusioje įstatymo... 91. O. M. kurstė L. Ž. suklastoti jos nedarbingumo pažymėjimą, kuriame būtų... 92. Kasatorės argumentai, kad neinkriminavus gydytojai L. Ž. kasatorės asmens... 93. Dėl L. Ž. nuteisimo už O. M. nedarbingumo pažymėjimo suklastojimą ir jo... 94. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu L. Ž. nuteista už tai, kad... 95. Bylos medžiaga nustatyta, kad gydytoja L. Ž., O. M., telefonu paprašius 2004... 96. Bylos aplinkybės rodo, kad 2004 m. liepos 8 d. L. Ž. suklastojo dokumentą... 97. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2004 m. rugsėjo 22 d. vietoj sugadinto... 98. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 ir 6 punktu,... 99. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 100. O. M. padarytą veiką dėl L. Ž. sukurstymo suklastoti nedarbingumo... 101. Dėl nusikaltimų, numatytų BK 300 straipsnio 1 dalyje (dėl G. U. parašo... 102. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtą pagal BK 300 straipsnio... 103. Kitas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 104. L. Ž. kasacinį skundą atmesti....