Byla e2-949-180/2016
Dėl nepagrįstai įgyto turto grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Finiens“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 24 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-4005-852/2016 pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Construction ACE“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Finiens“ dėl nepagrįstai įgyto turto grąžinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė BUAB „Construction ACE“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Finiens“ 1 477 299,58 Eur, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovei priklausančias lėšas, o jų nesant, ar esant nepakankamai – kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovė grindė sunkia atsakovės finansine padėtimi, turto perleidimu tretiesiems asmenims bei jos (atsakovės) atžvilgiu pradėtais teisminiais procesais. Ieškovės teigimu, šios aplinkybės teikia pagrindą išvadai, kad jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 24 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą.

7Įvertinęs ieškovės reikalavimo turtinį pobūdį, tai, kad atsakovė nuo 2011 m. viešojo registro tvarkytojui neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų, kad jos atžvilgiu inicijuota daug teisminių procesų, teismas sprendė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaudamasis ekonomiškumo, proporcingumo principais, teismas, spręsdamas dėl ieškovės reikalavimų užtikrinimo rūšies, taikė laikinųjų apsaugos priemonių rūšis pagal CPK nustatytą jų seką, nustatęs, kad pirmiausia areštuotinas atsakovės nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, o šio turto nesant ar esant nepakankamai – lėšos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovė UAB „Finiens“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą atmesti.

10Skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. balansą jos (atsakovės) nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų suma – 6 427 203 Eur; per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 234 975 Eur. Taigi realiai ji valdo 6 192 228 Eur turto, kuris keletą kartų viršija ieškinio sumą. Šie duomenys įrodo, kad ieškinio suma atsakovei nėra tokia didelė, ir dėl to nekyla ieškovei grėsmė, kad, tikėtina, jai palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas.

122. Jos (atsakovės) gerą finansinę padėtį taip pat įrodo balanse apskaityto turtas, kurio dalį sudaro ilgalaikis 5 000 346 Eur vertės turtas.

133. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė neįvertinęs jos (atsakovės) turtinės padėties, atsižvelgęs tik į ieškovės interesus. Taip teismas pažeidė interesų pusiausvyros principą.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė BUAB „Construction ACE“ prašo teismo nutartį palikti nepakeistą.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Atsakovė, išskyrus 2015 m. gruodžio 31 d. balansą, nepateikė jokių duomenų, įrodančių jos gerą finansinę padėtį. Atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus viešojo registro tvarkytojui paskutinį kartą pateikė 2010 metais. Kadangi nėra jokių galimybių patikrinti atsakovės vadovo pasirašytų finansinių dokumentų turinį, sprendžiant apie UAB „Finiens“ finansinę padėtį negalima remtis abejotinos reikšmės 2015 m. balanso duomenimis.

172. Skundžiamą teismo nutartį pateikus vykdyti antstoliui, buvo surastas ir aprašytas bendrovės „Finiens“ turtas, kurio vidutinė rinkos vertė pagal antstolio 2016 m. kovo 8 d. turto aprašą – 48 882 Eur, o visas kitas atsakovei priklausantis turtas yra įkeistas. Taigi atsakovė neturi pakankamai turto, kad, kilus būtinybei, galėtų nedelsiant įvykdyti jai (ieškovei) palankų teismo sprendimą.

183. Pagal su ieškiniu pateiktus UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenis, atsakovė nuo 2015 m. birželio 30 d. yra pradelsusi daugiau kaip 145 000 Eur mokėjimų bankui „Swedbank“, kuriam yra įkeistas beveik visas bendrovės turtas. Be to, atsakovės atžvilgiu yra inicijuota daug teisminių ginčių dėl skolų, dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo etc.

194. Atsakovė nepagrindė geros savo finansinės padėties abejonių nekeliančiais rašytiniais įrodymais, todėl nėra pagrindo spręsti, kad ieškinio suma jai nėra didelė.

205. Pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, teismas laikėsi šių priemonių taikymo eiliškumo..

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkinamas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

25Dėl naujų įrodymų prijungimo

26Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – 2015 m. gruodžio 31 d. balansą, o ieškovė su atsiliepimu į skundą – antstolio R. V. 2016 m. kovo 8 d. sudarytą atsakovės turto aprašą. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Įvertinus tai, kad procesinis klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išnagrinėtas nepranešus atsakovei, kad naujais įrodymais šalys siekia paneigti/patvirtinti teismo išvadą dėl egzistuojančios ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės, pateikti papildomi dokumentai priimami ir vertinami (CPK 177, 178, 314 str.).

27Dėl skundo argumentų

28CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo vykdymui.

29Apeliantė neginčija pirmosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – preliminaraus ieškinio pagrįstumo, dėl kurios pirmosios instancijos teismas atskirai nepasisakė, tačiau atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Construction ACE“ ieškinio užtikrinimo priemonės buvo pritaikytos, preziumuojama, kad skundžiama nutartimi teismas nustatė paminėtą sąlygą.

30Atskirajame skunde UAB „Finiens“ nesutinka su teismo išvada dėl egzistuojančios grėsmės neįvykdyti ieškovei galbūt palankų teismo sprendimą (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pirmosios instancijos teismas ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką pagrindė ieškinio suma – 1 477 299,58 Eur, kurią, įvertinęs pagal ieškovės kartu su ieškiniu pateiktus duomenis apie atsakovės finansinę padėtį, pripažino didele ir objektyviai sukeliančia ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Tokios grėsmės egzistavimą teismas motyvavo ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, kad atsakovei teismuose yra pareikšta nemažai skolinių reikalavimų.

31Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo pozicija, apeliantė akcentuoja kartu su skundu pateiktame 2015 m. gruodžio 31 d. balanse apskaityto jos turto vertę, sudėtį, kurių pagrindu teigia, kad ieškinio suma jai nėra didelė.

32Pagal vyraujančią teismų praktikoje formuluojamą prezumpciją, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kilo dėl didelės pinigų sumos. Tačiau teismų praktikoje taip pat pažymima, kad vien ieškinio suma negali būti vertinama kaip besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi minėtoji prezumpcija nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1421/2014, 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1656/2014). Ši prezumpcija gali būti paneigta priešingai proceso šaliai – atsakovui, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant išvengti tokių priemonių pritaikymo, pateikus įrodymus, kurie paneigtų pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvimą, t. y. grėsmės sprendimo įvykdymui egzistavimą. Grėsmė teismo sprendimo įvykdymui gali būti paneigta įrodymais, kad atsakovas turi pakankamai turto ir todėl sprendimo įvykdymas jam nesukeltų sunkumų (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1319-330/2015).

33Su skundu apeliantė pateikė 2015 m. gruodžio 31 d. balansą, kuris, apeliantės įsitikinimu, pagrindžia jos turimo turto vertę, kuri, atskaičius per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus, yra 6 192 228 Eur. Sutiktina su apeliante, kad nustačius, kad jos turto vertė keletą kartų viršija ieškinio reikalavimų sumą, nebūtų pagrindo pripažinti ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymui egzistuojančią grėsmę, tačiau nagrinėjamu atveju paminėti apeliantės balanso duomenys neįrodo to, kad ji (apeliantė) realiai disponuoja nurodytos vertės turtu. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė teisingai pastebėjo, kad apeliantė finansinės atskaitomybės dokumentų viešajam registrui neteikia nuo 2011 metų. Pareigą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ir numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui nustato Akcinių bendrovių įstatymo 58 straipsnio 3 dalis. Apeliantei šios pareigos nevykdant jau keletą metų iš eilės, ieškovė pagrįstai kvestionuoja į bylą pateikto UAB „Finiens“ 2015 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų patikimumą. Be to, įvertinus aplinkybę, kad apeliantė nepateikė kitų įrodymų, patvirtinančių gerą jos finansinę padėtį, pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones nenustatytinas. Nors skunde UAB „Finiens“ akcentuoja, kad didžiąją dalį jos turto – 5 000 346 Eur, sudaro ilgalaikis turtas, ieškovės kartu su atsiliepimu pateiktas antstolio R. V. turto aprašas įrodo, kad beveik visas apeliantės turtas yra įkeistas kitų kreditorių naudai, o hipoteka neapsunkinto turto vertė sudaro 48 882 Eur. Apeliantei nepateikus duomenų, kurie pagrįstų jos finansinės būklės stabilumą bei paneigtų grėsmę galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymui, pripažintina, kad ieškovės pateikti įrodymai apie apeliantės turto suvaržymus papildomai pagrindžia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą.

34Pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą pripažino ne vien dėl didelės reikalavimų sumos, bet ir įvertinęs teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, kurie įrodo, kad kiti kreditoriai prieš atsakovę yra pradėję nemažai teisminių procesų, reikalaudami skolų, dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo. Taigi yra pagrindas prieiti prie išvados, kad grėsmė įvykdyti ieškovei tikėtina palankų teismo sprendimą egzistuoja.

35Apeliantės teiginiai dėl pažeisto šalių interesų pusiausvyros principo, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas, būtent atsižvelgęs į būtinumą užtikrinti ekonomiškumo bei proporcingumo principų įgyvendinimą, nustatė kitokį nei ieškovės prašytą suvaržymų eiliškumą, t. y. pirmiausiai areštavo nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai areštas taikytinas apeliantės lėšoms.

36Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmos instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

37Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė BUAB „Construction ACE“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. vasario 24 d. nutartimi patenkino ieškovės... 7. Įvertinęs ieškovės reikalavimo turtinį pobūdį, tai, kad atsakovė nuo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovė UAB „Finiens“ pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti... 10. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 11. 1. Pagal 2015 m. gruodžio 31 d. balansą jos (atsakovės) nuosavo kapitalo ir... 12. 2. Jos (atsakovės) gerą finansinę padėtį taip pat įrodo balanse... 13. 3. Teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė neįvertinęs jos... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė BUAB „Construction ACE“ prašo... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 16. 1. Atsakovė, išskyrus 2015 m. gruodžio 31 d. balansą, nepateikė jokių... 17. 2. Skundžiamą teismo nutartį pateikus vykdyti antstoliui, buvo surastas ir... 18. 3. Pagal su ieškiniu pateiktus UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenis,... 19. 4. Atsakovė nepagrindė geros savo finansinės padėties abejonių... 20. 5. Pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, teismas laikėsi šių... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 22. Atskirasis skundas netenkinamas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 25. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 26. Atsakovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus –... 27. Dėl skundo argumentų... 28. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 29. Apeliantė neginčija pirmosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių... 30. Atskirajame skunde UAB „Finiens“ nesutinka su teismo išvada dėl... 31. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo pozicija, apeliantė akcentuoja... 32. Pagal vyraujančią teismų praktikoje formuluojamą prezumpciją, teismo... 33. Su skundu apeliantė pateikė 2015 m. gruodžio 31 d. balansą, kuris,... 34. Pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą... 35. Apeliantės teiginiai dėl pažeisto šalių interesų pusiausvyros principo,... 36. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Keisti ar naikinti iš esmės... 37. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 38. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą....