Byla e2S-3092-430/2018
Dėl draudimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Valstybės įmonės „Registrų centras“ (toliau – VĮ „Registrų centras“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-39689-1077/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Debesų kompiuterija“ (toliau – UAB „Debesų kompiuterija“) ieškinį atsakovei VĮ „Registrų centras“ dėl draudimo atlikti veiksmus.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama uždrausti atsakovei VĮ „Registrų centras“ atlikti veiksmus, keliančius grėsmę žalai atsirasti: 1) nutraukti 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutartį Nr. TRDT-1 (toliau – Sutartis) dėl VĮ „Registrų centras“ 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. (1.26.1)s-8234, 2018 m. rugsėjo 20 d. įspėjime Nr. (1.26.1)s-8619 ir 2018 m. spalio 9 d. rašte Nr. (1.26.1)s-9152 nurodytų ar su jomis susijusių aplinkybių; 2) vienašališkai padidinti 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutartyje Nr. TRDT-1 nurodytą kainą ir (ar) vienašališkai apriboti UAB „Debesų kompiuterija“ prieigą prie Hipotekos ir Turto arešto aktų registrų duomenų dėl VĮ „Registrų centro“ 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. (1.26.1)s-8234, 2018 m. rugsėjo 20 d. įspėjime Nr. (1.26.1)s-8619 ir 2018 m. spalio 9 d. rašte Nr. (1.26.1)s-9152 nurodytų ar su jomis susijusių aplinkybių. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašydama: 1) uždrausti atsakovei VĮ „Registrų centras“ nutraukti 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutartį Nr. TRDT-1 dėl VĮ „Registrų centro“ 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. (1.26.1)s-8234, 2018 m. rugsėjo 20 d. įspėjime Nr. (1.26.1)s-8619 ir 2018 m. spalio 9 d. rašte Nr. (1.26.1)s-9152 nurodytų ar su jomis susijusių aplinkybių iki galutinio teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo; 2) uždrausti atsakovei VĮ „Registrų centrui“ vienašališkai padidinti 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutartyje Nr. TRDT-1 nurodytą kainą ir (ar) vienašališkai apriboti UAB „Debesų kompiuterija“ prieigą prie Hipotekos ir Turto arešto aktų registrų duomenų dėl VĮ „Registrų centras“ 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. (1.26.1)s-8234, 2018 m. rugsėjo 20 d. įspėjime Nr. (1.26.1)s-8619 ir 2018 m. spalio 9 d. rašte Nr. (1.26.1)s-9152 nurodytų ar su jomis susijusių aplinkybių iki galutinio teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.e2-39689-1077/2018 ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

82.

9Teismas nustatė, kad ieškovė tinkamai išdėstė ieškinio reikalavimus pagrindžiančias faktines aplinkybes, pridėjo jas pagrindžiančius įrodymus, todėl nėra pagrindo vertinti, jog ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Dėl šių priežasčių teismas padarė išvadą, kad egzistuoja pirmoji sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

103.

11Teismas, spręsdamas dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimo, sutiko su ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis, kad nepritaikius prašomos laikinosios apsaugos priemonės, o atsakovei įgyvendinus savo įspėjimą dėl sutarties nutraukimo ir (ar) vienašališko kainos padidinimo, tokie atsakovės veiksmai padarytų neįmanomą galimai ieškovės naudai priimto teismo sprendimo įvykdymą. Be to, atsakovei nutraukus sutartį, prevencinis ieškinys, kuriuo siekiama išsaugoti sutartinius santykius, netektų teisinės prasmės, o ieškovė patirtų reikšmingos žalos. Dėl šių priežasčių teismas padarė išvadą, kad egzistuoja ir antroji sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

124.

13Teismas akcentavo, kad nagrinėjimu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir siekiant užtikrinti proporcingumo principo įgyvendinimą, kadangi teismui tenkinus ieškovės ieškinį, ieškovės patirta žala būtų didesnė nei tie neigiami padariniai, kurie galėtų kilti atsakovei pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir teismui ieškinį atmetus. Atsakovei dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių žymesnių neigiamų padarinių neturėtų kilti.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

155.

16Atsakovė VĮ „Registrų centras“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-39689-1077/2018, prašydama panaikinti nutartį ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti.

176.

18Apeliantė nurodė, kad skundžiama nutartis grindžiama prielaidomis, nemotyvuota, priimta visapusiškai ir objektyviai neįvertinus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimo, nes pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą ir proporcingumo principą, t. y. ieškovui buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas ir teismas įpareigojo atsakovę tęsti sutartį esamomis sąlygomis, kas yra neteisėta ir Valstybės įmonei nuostolinga.

197.

20Apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, jog ieškovei mokesčio už Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro duomenų pasikeitimą lėmė ne sutartiniai santykiai, o besikeičiantis teisinis reglamentavimas. Ieškovei buvo skaičiuojamas mokestis (su nuolaida) už Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro duomenų paslaugas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimą Nr. 739 „Dėl atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris nuo 2018 m. gegužės 1 d. neteko galios. Tęsiant 2017 m. sausio 2 d. Distribucijos sutartį Nr. TRDT-1 esamomis sąlygomis susidarytų situacija, kad VĮ „Registrų centras“ suteikia UAB „Debesų kompiuterija“ išskirtines sąlygas ir taiko šiai bendrovei nuolaidas neturėdamas tam teisinio pagrindo. Atsakovė, kaip Valstybės įmonė, negali remtis negaliojančio nutarimo nuostatomis skaičiuojant mokestį už Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro duomenų pasikeitimus ir taikyti nuolaidas. Atsakovė, siekdama išspręsti šią situaciją, kreipėsi į ieškovę su pranešimais dėl paslaugų kainų pakeitimo, tačiau ieškovei nereaguojant, jai buvo išsiųstas pranešimas dėl sutarties nutraukimo.

218.

22Pažymėjo, kad ieškovei buvo pasiūlyta pasirašyti susitarimą dėl mokesčio pasikeitimo atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra ruošiama nauja kainodara, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurios projekte yra numatytas būtent toks skaičiavimas, kaip ir buvo siūloma ieškovei pranešimais. Šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino.

239.

24Apeliantė akcentavo, kad nei ieškovė, nei pirmosios instancijos teismas nepagrindė aplinkybių dėl grėsmės būsimam teismo sprendimui, nenurodė, kokia žala kils ieškovui. Taigi, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą argumentavo deklaratyviai ir padarė tik prielaidas, jog ieškovui gali kilti neigiamų padarinių.

2510.

26Apeliantė teigė, kad šios taikomos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina dalyvaujančių byloje šalių lygiateisiškumo principo ir jų interesų pusiausvyros, pažeidžia viešąjį interesą, nes dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiami padariniai atsiranda apeliantui. VĮ „Registrų centras“ Ekonomikos skyriaus paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. ieškovė sumokėjo už ginčo paslaugas 66 006,22 Eur, kai tuo tarpu pagal galiojančius teisės aktus turėjo sumokėti 417 426,96 Eur. Taigi, dėl to, kad ieškovui pritaikoma nuolaida, kurioms teisinio pagrindo nėra, patiriami nuostoliai. Teismas negali taikyti tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios suteiktų vienai iš šalių nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti, o nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tai padarė ir apelianto teisės buvo nepagrįstai suvaržytos.

2711.

28Ieškovė UAB „Debesų kompiuterija“ atsiliepime į atskirąjį skundą nesutiko su skundu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkė teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį.

2912.

30Ieškovė nurodė, kad apelianto atskirojo skundo argumentai dėl sutarties sąlygų keitimo, negaliojimo ar sutarties nutraukimo, nėra aktualūs laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste. Esamoje ginčo stadijoje, vertinant ieškinio preliminarų pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, su ginčo esmę išimtinai susiję atsakovo atsikirtimai negali būti analizuojami ir vertinami, o tai bus padaryta, kai ginčas bus nagrinėjamas iš esmės. Šiuo atveju egzistuoja visos prevencinio pobūdžio reikalavimams tenkinti būtinos sąlygos, nes ieškovė nesutinka su atsakovo siekiu nutraukti sutartį, kuris yra nepagrįstas ir neteisėtas.

3113.

32Ieškovės manymu, ji tinkamai ir tikėtinai įrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, o ieškovė dėl to patirtų žalos. Teigė, kad atsakovei įgyvendinus savo įspėjimą dėl sutarties nutraukimo ir (ar) vienašališko kainos padidinimo, ieškovė dėl to patirtų reikšmingos žalos, kadangi jos teisė į teisminę gynybą būtų iš esmės paneigta.

3314.

34Ieškovas akcentavo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas, teismui dar neišnagrinėjus ginčo iš esmės, dėl atsakovo veiksmų faktiškai netektų prieigos prie esminio savo verslo veikimą užtikrinančio tiekimo šaltinio – registro duomenų. Dėl tokių aplinkybių ieškovė būtų priversta sustabdyti su duomenų iš Hipotekos ir turto arešto aktų registrų perdavimo gavėjams susijusią savo verslo dalį arba sutikti su vienašališkai ir neteisėtai padidintomis kainomis. Nors šiuo metu nėra objektyvios galimybės tiksliai paskaičiuoti kokius nuostolius patirtų ieškovas verslo sustabdymo atveju, tačiau šie nuostoliai būtų reikšmingi, nes per pirmuosius septynis šių metų mėnesius ieškovės pajamos iš minėtos veiklos sudarė 48 procentus visų pajamų (t. y. 230 537 Eur). Pastaruoju atveju žalos dydis būtų lygus visos veikiančio verslo vertės praradimui. Pasirinkus antrąją alternatyvą, t. y. norint visgi tęsti atitinkamą informacinių paslaugų verslą, nors ieškovė nesutinka su tokiomis atsakovės nurodytomis kainomis, bet turėtų su jomis sutikti ir turėtų mokėti maždaug 6,3 karto didesnę sumą už registro duomenis. Toks sąnaudų padidėjimas neabejotinai turėtų esminę reikšmę ieškovės galimybei tęsti savo veiklą.

3515.

36Ieškovė sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad pritaikius ginčijamas laikinąsias apsaugos priemones, būtų išlaikomas status quo (pusiausvyra) tarp proceso šalių, nes būtų užtikrintas pajamų gavimas atsakovei, o taip pat būtų apsaugotas pati atsakovė, o netiesiogiai ir mokesčių mokėtojai, nes atsakovė yra valstybės įmonė.

3716.

38Prašo teismo atkreipti dėmesį, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šioje byloje atitinka koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Šių priemonių taikymas leidžia išvengti tokios situacijos, kai dėl nepritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių padaroma žala, kas yra pagrindas naujiems ginčams inicijuoti.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Atskirasis skundas tenkinamas.

4117.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

4318.

44Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

4519.

46Apeliantas pateikė papildomą įrodymą – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyriaus 2018 m. lapkričio 30 d. vidaus audito ataskaitos Nr. VA-14 išrašą, kurį prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos apeliacinėje instancijoje. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja CPK 314 straipsnyje įtvirtintos naujų įrodymų leistinumo apeliaciniame procese sąlygos, nes atsakovei pirmosios instancijos teisme nebuvo suteiktas terminas pateikti atsiliepimą į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (kartu suteikiant galimybę pateikti įrodymus), pats papildomai pateiktas įrodymas susijęs su byla, dėl to apeliacinės instancijos teismas priima šį įrodymą ir vertina jį su kitais byloje esančiais įrodymais bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

4720.

48Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

4921.

50Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-39689-1077/2018, kuria patenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

5122.

52Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2017 m. sausio 2 d. ieškovė UAB „Debesų kompiuterija“ ir atsakovė VĮ „Registrų centras“ sudarė Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutartį Nr. TRDT-1, pagal kurią atsakovė įsipareigojo teikti gavėjams (juridiniams asmenims, kurie raštu ar internetu yra pasirašę su ieškove duomenų teikimo sutartį) duomenis pagal per ieškovės informacinę sistemą atsakovei pateiktas užklausas, o ieškovė įsipareigoja užtikrinti atsakovės teikiamų per ieškovės informacinę sistemą duomenų perdavimo gavėjams techninio sprendimo realizavimą, veikimą ir priežiūrą bei savo vardu ir lėšomis mokėti atlyginimą už atsakovės sutarties pagrindu pateiktus duomenis (e. b. l. 33–39). 2017 m. balandžio 12 d. tarp šalių sudarytas Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutarties Nr. TRDT-1 pakeitimas (e. b. l. 40–41). 2018 m. rugsėjo 11 d. atsakovė pranešimu Nr. (1.26.1)s-8234 informavo ieškovę dėl įkainių pasikeitimo (e. b. l. 42–43). 2018 m. rugsėjo 20 d. atsakovė pranešimu Nr. (1.26.1)s-8619 informavo ieškovę dėl šalių sutarties nutraukimo (e. b. l. 44–45). 2018 m. spalio 9 d. atsakovė pranešimu informavo ieškovę, jog nesiruošia keisti ankstesnės pozicijos (e. b. l. 46–48).

5323.

54CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.

5524.

56Pažymėtina, kad prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos priemonė ir ieškinio dalykas, taip pat būsimo teismo sprendimo turinys, gali visiškai ar iš dalies sutapti, tačiau tai nereiškia, kad, taikydamas tokią priemonę, teismas pasisako dėl bylos esmės. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad prevencinio ieškinio padavimo atveju teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios iš esmės gali sutapti su ieškinyje pareikštais reikalavimais (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1443-2011; kt.). Prevencinio ieškinio dalykas yra reikalavimas uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus, kurie gali padaryti žalos (CK 6.255 straipsnis). Viena iš tokių laikinųjų apsaugos priemonių yra draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų (CPK 145 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Tačiau pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad galimybė laikinosiomis apsaugos priemonėmis išspręsti klausimus, kurie bus sprendžiami teismo sprendimu, turėtų būti išimtinė ir susijusi su negalimumu kitokiu būdu užtikrinti teismo sprendimo realų įvykdymą (Kauno apygardos teismo 2016 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-2197-658/2016; Vilniaus apygardos teismo 2015 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1684-577/2015).

5725.

58Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu, prašydama uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutartį ir vienašališkai padidinti 2017 m. sausio 2 d. Lietuvos Respublikos hipotekos ir turto arešto aktų registrų duomenų distribucijos sutartyje Nr. TRDT-1 (toliau – Distribucijos sutartis) nurodytą kainą ir (ar) vienašališkai apriboti UAB „Debesų kompiuterija“ prieigą prie Hipotekos ir Turto arešto aktų registrų duomenų dėl VĮ „Registrų centras“ 2018 m. rugsėjo 11 d. rašte Nr. (1.26.1)s-8234, 2018 m. rugsėjo 20 d. įspėjime Nr. (1.26.1)s-8619 ir 2018 m. spalio 9 d. rašte Nr. (1.26.1)s-9152 nurodytų ar su jomis susijusių aplinkybių. Ieškinyje ieškovė suformulavo analogišką kaip ieškinio dalykas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

5926.

60Pažymėtina, kad įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas.

6127.

62Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-625/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-739-180/2016; kt.). Kita vertus, tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui. Teismas šioje proceso stadijoje tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą.

6328.

64Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Apeliacinės instancijos teismas, preliminariai vertindamas pateikto prevencinio ieškinio pagrįstumą, sprendžia, kad šiuo atveju esminės ginčo aplinkybės yra tos, jog tarp šalių 2017 m. sausio 2 d. sudarytos Distribucijos sutartis nustatė atsakovei galimybę (teisę) vienašališkai nutraukti šalių sutartį pagal sutartyje numatytas sąlygas. Šios sutarties 11.5 punktas nurodo, kad atsakovė gali (turi teisę) vienašališkai nutraukti sutartį, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu pranešus ieškovei. Jokių kitų sąlygų (tarp jų ir nukreipiamųjų gairių į kitus sutarties punktus) dėl vienašališko sutarties nutraukimo šiame punkte nenurodyta. Taigi, minėta sutarties sąlyga nesuteikia pagrindo ją aiškinti plečiamai. Nagrinėjamu atveju matyti, jog atsakovė 2018 m. rugsėjo 11 d. pranešimu siekė vienašališkai nutraukti sutartį su ieškove (prieš tai nepavykus susitarti su ieškove dėl jos pakeitimo), kadangi pasikeitė teisinis reglamentavimas, pagal kurį buvo skaičiuojamas atsakovei sutartyje numatytas atlyginimas už ieškovei teikiamas paslaugas. Tai patvirtina Distribucijos sutarties 14 punktas, kuriame nurodyta, jog atlyginimas atsakovei skaičiuojamas ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 739 „Dėl Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašo punktus, ir kaip patvirtina Teisės aktų registro duomenys, šis Vyriausybės patvirtintas aprašas neteko galios nuo 2018 m. gegužės 1 d. Be to, Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius atliko auditą ir pateikė ataskaitą, kurioje nurodoma, kad VĮ „Registrų centras“ nebeturi teisinio pagrindo remtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašu.

6529.

66Pažymėtina, kad VĮ „Registrų centras“, viešasis juridinis asmuo, gali veikti tik taip ir tik tiek, kiek teisės aktai numato ir pripažįstama leistina. Tokiu būdu, preliminariai vertinant ginčo aplinkybes, atsakovė, būdama Valstybinė įstaiga, nebegalėjo vadovautis ir gauti atlygio pagal šiuo metu jau nebegaliojančio Vyriausybės nutarimu patvirtinto aprašo taisykles ir buvo priversta inicijuoti sutarties pakeitimus, o ieškovei su siūlomais pakeitimais nesutikus (neišreiškus noro pakeisti sutartį, kuriam reikia ieškovės sutikimo; Sutarties 22 punktas), pradėtos vienašališkos sutarties nutraukimo procedūros, kurias, kaip minėta, leidžia šalių sutartis ir nenustato jokių specialių sąlygų (išskyrus ieškovo informavimą prieš 30 dienų). Atsakovei toliau skaičiuojant sau atlygį pagal šalių sutartyje įtvirtintą jau negaliojantį teisinį reglamentavimą, galėtų būti keliamas tokio atlyginimo teisėtumo klausimas. Dėl to preliminariai vertinant, atsakovė veikė ne tik turėdama teisę pagal ginčo sutartį, bet ir siekiant teisėtumo (t. y. veikti pagal teisės aktus), toks veikimas atitinka CK 1.5 straipsnyje nustatytus principus.

6730.

68Ieškovė pareikštu prevenciniu ieškiniu siekia uždrausti atsakovei nutraukti sutartį, t. y. uždrausti atsakovei atlikti veiksmus dėl sutarties nutraukimo ir mokesčio kainos padidinimo pagal atsakovės pranešimuose nurodytas aplinkybes, leidžiant toliau tęsti sutartį esamomis sąlygomis. Ieškinio teisinis pagrindas grindžiamas aplinkybėmis, kad šioje byloje kyla dėl dviejų sutarties nuostatų tarpusavio santykio aiškinimo problematika, t. y. sutarties 11.5 punkte numatytos atsakovo teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir sutarties 22 punkte numatyto principo, kad sutartis gali būti keičiama tik abiejų šalių susitarimu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sutarties vienašalis nutraukimas ir sutarties pakeitimas yra skirtingi teisiniai institutai, jie skirtingai išskirti ir šalių ginčo sutartyje, o nagrinėjamu atveju ginčo dalyku yra vienašalis sutarties nutraukimas, kuriam šalių ginčo sutartyje nenustatytos jokios kitos būtinosios specialios sąlygos kaip tik atsakovės valia ir 30 kalendorinių dienų terminas raštiškam įspėjimui pateikti. Nė vienos iš šių sąlygų ieškovas neginčija. Tuo tarpu sutarties sąlygos dėl sutarties pakeitimo neaktualios ir neturi teisinės reikšmės, atsakovei siekiant pasinaudoti savo teise vienašališkai nutraukti sutartį.

6931.

70Atsižvelgiant į šias visas aplinkybes, preliminariai įvertinus ieškinį, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje proceso stadijoje pateiktų įrodymų ir paaiškinimų viseto pagrindu ieškovė tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimų, todėl šiuo atveju nėra vienos iš privalomos pirmosios sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. preliminaraus ieškinio pagrįstumo (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

7132.

72Neįrodžius bent vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikytos ir apeliacinės instancijos teismui nėra pagrindo pasisakyti dėl kitų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, kaip neturinčių teisinės prasmės.

7333.

74Kaip minėta, preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui, t. y. bylos nagrinėjimo metu surinkus papildomą medžiagą, įvertinus šalių papildomus argumentus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas gali būti sprendžiamas pakartotinai.

7534.

76Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama nutartis naikinama ir klausimas iš sprendžiamas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetamas.

7735.

78Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetimas byloje neužkerta kelio ieškovui pasikeitus aplinkybėms pakartotinai kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7936.

80Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad, kol nėra išnagrinėta civilinė byla ir nėra priimtas sprendimas nė vienos iš šalių naudai, t. y. kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs teismo procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą byloje, priteisti bylinėjimosi išlaidas byloje dėl procesinių klausimų išsprendimo nėra pagrindo, nes neegzistuoja visos CPK 93 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas nesprendžia šioje byloje, kurioje išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, šalių bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 4 d. nutartis Nr. e3K-3-280-219/2018).

81Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

82Atskirąjį skundą tenkinti.

83Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Debesų kompiuterija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

84Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama uždrausti atsakovei... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.... 9. Teismas nustatė, kad ieškovė tinkamai išdėstė ieškinio reikalavimus... 10. 3.... 11. Teismas, spręsdamas dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui... 12. 4.... 13. Teismas akcentavo, kad nagrinėjimu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 5.... 16. Atsakovė VĮ „Registrų centras“ pateikė atskirąjį skundą dėl... 17. 6.... 18. Apeliantė nurodė, kad skundžiama nutartis grindžiama prielaidomis,... 19. 7.... 20. Apeliantė nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių,... 21. 8.... 22. Pažymėjo, kad ieškovei buvo pasiūlyta pasirašyti susitarimą dėl... 23. 9.... 24. Apeliantė akcentavo, kad nei ieškovė, nei pirmosios instancijos teismas... 25. 10.... 26. Apeliantė teigė, kad šios taikomos laikinosios apsaugos priemonės... 27. 11.... 28. Ieškovė UAB „Debesų kompiuterija“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 29. 12.... 30. Ieškovė nurodė, kad apelianto atskirojo skundo argumentai dėl sutarties... 31. 13.... 32. Ieškovės manymu, ji tinkamai ir tikėtinai įrodė, kad nepritaikius... 33. 14.... 34. Ieškovas akcentavo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 35. 15.... 36. Ieškovė sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, kad... 37. 16.... 38. Prašo teismo atkreipti dėmesį, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Atskirasis skundas tenkinamas.... 41. 17.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 43. 18.... 44. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 45. 19.... 46. Apeliantas pateikė papildomą įrodymą – Lietuvos Respublikos susisiekimo... 47. 20.... 48. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 49. 21.... 50. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26... 51. 22.... 52. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2017 m. sausio 2 d. ieškovė UAB „Debesų... 53. 23.... 54. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 55. 24.... 56. Pažymėtina, kad prevencinio ieškinio specifika lemia, kad laikinoji apsaugos... 57. 25.... 58. Nagrinėjamu atveju ieškovė kreipėsi į teismą su prevenciniu ieškiniu,... 59. 26.... 60. Pažymėtina, kad įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius... 61. 27.... 62. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 63. 28.... 64. Taigi, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti... 65. 29.... 66. Pažymėtina, kad VĮ „Registrų centras“, viešasis juridinis asmuo, gali... 67. 30.... 68. Ieškovė pareikštu prevenciniu ieškiniu siekia uždrausti atsakovei... 69. 31.... 70. Atsižvelgiant į šias visas aplinkybes, preliminariai įvertinus ieškinį,... 71. 32.... 72. Neįrodžius bent vienos iš būtinų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 73. 33.... 74. Kaip minėta, preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas... 75. 34.... 76. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, skundžiama nutartis naikinama ir... 77. 35.... 78. Prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetimas byloje... 79. 36.... 80. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad, kol nėra išnagrinėta... 81. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 82. Atskirąjį skundą tenkinti.... 83. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. nutartį panaikinti ir... 84. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....