Byla 2-625/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutarties žyminio mokesčio klausimu, civilinėje byloje Nr. 2-3147-560/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Europa Bauchemie“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutarties žyminio mokesčio klausimu, civilinėje byloje Nr. 2-3147-560/2009.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB „Europa Bauchemie“ ieškinį atsakovui UAB „Via Sportas“ dėl preliminarių butų pirkimo – pardavimo sutarčių nutraukimo, 710 003,82 Lt priteisimo ir 207 799,50 Lt nuostolių atlyginimo, patenkino atsakovo UAB „Via Sportas“ priešieškinį ieškovui UAB „Europa Bauchemie“ ir priteisė iš ieškovo atsakovui 149 994,04 Lt sutartinę baudą, 8 806,64 Lt įstatyminių palūkanų ir nuo teismo priteistos sumos 11,84 procentų dydžio metinių palūkanų nuo atsakovo priešieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

5Dėl šio teismo sprendimo ieškovas UAB „Europa Bauchemie“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė teismo sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškovo ieškinį patenkinti visiškai, o atsakovo priešieškinį atmesti. Taip pat atsakovas prašė atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Nurodė, kad apeliaciniu skundu ginčijama suma yra 1 076 640 Lt, todėl mokėtinas žyminis mokestis yra 14 766 Lt, dėl sunkios finansinės padėties sumokėjo tik 1 000 Lt. Prašymą grindė tuo, kad žyminis mokestis yra labai didelis ir dėl nagrinėjamoje byloje taikomų laikinųjų apsaugos priemonių antstolio 2009-04-24 patvarkymu yra areštuotos ieškovo 202 551,04 Lt dydžio lėšos, nes bendrovė neturi jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Apeliantas teigė, kad numato gauti pajamų iš vykdomos veiklos ir tai sudarys galimybę sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį, be to, apeliacinės instancijos teismui priėmus sprendimą ar nutartį, taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus galimai panaikintos, ieškovas toliau galės disponuoti lėšomis be apribojimų.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 28 d. nutartimi šio ieškovo prašymo netenkino, nustatęs, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių trumpalaikį jo prastos finansinės padėties egzistavimą. Nurodė, kad ieškovas pateikė nepatvirtiną, įmonės direktoriaus nepasirašytą sutrumpintą 2009-12-31 balansą, kurio teismas nelaikė objektyviu įrodymu, iš kurio būtų galima nustatyti realią ieškovo finansinę padėtį. Be to, ieškovo pateiktas antstolio vienam iš daugelio bankų siųstas patvarkymas, kuriuo prašoma informuoti apie skolininko turimą lėšų dydį, teismo nuomone, nepaneigia aplinkybės, kad ieškovas gali turėti lėšų kituose bankuose, nes nepateikta jokių bankų sąskaitų išrašų, iš kurių būtų galima objektyviai spręsti apie ieškovo turimą turtą. Teismas sprendė, kad nepateikta jokių ateinančių finansinių metų veiklos prognozių ar numatomų biudžetų, iš kurių būtų galima spręsti apie būsimą ieškovo mokumą ir galimybę sumokėti atidėtą žyminį mokestį.

7Ieškovas UAB „Europa Bauchemie“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią teismo nutartį ir išspręsti apelianto prašymą iš esmės – atidėti ieškovui dalies žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo nutarties ar sprendimo priėmimo. Skunde rašoma:

81. Kartu su prašymu buvo pateiktas antstolio patvarkymas kaip dokumentas, patvirtinantis ieškovo lėšų areštą, dėl ko jis neturi galimybių disponuoti jam priklausančiomis lėšomis ir sumokėti žyminio mokesčio, o ne kaip įrodymas apie turimas lėšas. Teismas neteisingai įvertino ieškovo finansinę padėtį, užkirto jam kelią ginti savo interesus ir pažeidė šalių lygiateisiškumo, proporcingumo bei teisės kreiptis į teismą principus.

92. Nepateikė teismui bankų pranešimų ir sąskaitų išrašų apie tai, kad jis neturi kituose bankuose sąskaitų ir lėšų, nes tai objektyviai neįmanoma, tokių duomenų surinkimas pareikalautų neproporcingai daug laiko ir sąnaudų, nes ieškovas turėtų kreiptis į visus Lietuvoje ir užsienyje veikiančius bankus. Objektyvūs duomenys apie ieškovo turimas lėšas yra fiksuojami įmonės balanse.

103. Pateiktas 2009-12-31 balansas nepatvirtintas įmonės direktoriaus, nes įmonė privalo pateikti buhalterinius duomenis Juridinių asmenų registrui iki 2010-05-01, tačiau šis terminas dar nepasibaigęs, todėl pateiktas įmonės buhalterės, kuri yra atsakinga už duomenų tikrumą, patvirtintas balansas, kurio teismas be pagrindo nevertino. Kartu su atskiruoju skundu apeliantas pateikia 2008 metų įmonės direktoriaus patvirtintą balansą, iš kurio matyti, kad ieškovas 2008-12-31 turėjo tik 1 522 Lt.

11Atsakovas UAB „Via Sportas“ atsiliepimu prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, palikti skundžiamą nutartį nepakeistą, nustatyti ieškovui terminą, per kurį turi būti sumokėtas 13 766 Lt žyminis mokestis ir pateiktas tai patvirtinantis įrodymas. Nurodo, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, sprendžiant dėl žyminio mokesčio atidėjimo, svarbu nustatyti, ar asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį. Tačiau apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad jam nepalankaus apeliacinio teismo sprendimo ar nutarties atveju, galės sumokėti atidėtą žyminį mokestį. Ieškovo, kuris yra tik nuo 2007 m. veikianti bendrovė, įstatinį kapitalą sudaro 10 000 Lt, ieškovas turi tik vieną darbuotoją, apyvarta per 2007 ir 2008 metus buvo nulinė, o nuostoliai per 2008 m. siekė iki 35 484 Lt, jokio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto ieškovas taip pat neturi. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neturėjo jokios įtakos ieškovo turtinei padėčiai, nes sunki įmonės finansinė padėtis yra ne laikina, o įprasta nuo jos veiklos pradžios. Be to, ieškovas yra privatus juridinis asmuo, kurio ūkinė – komercinė veikla yra susijusi su tam tikra rizika, todėl valstybė neturėtų prisiimti dėl verslininko veiksmų ar neveikimo jam atsiradusių neigiamų teisinių padarinių. Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu atsakovui, sumokėjo virš 13 000 Lt žyminį mokestį ir virš 7 000 Lt atstovams byloje, nors pagal byloje esančius duomenis matyti, kad tokia pati sunki finansinė padėtis buvo tiek pateikiant ieškinį, tiek apeliacinį skundą, todėl neaišku, kuo ieškovas grindžia negalėjimą sumokėti žyminį mokestį. Ieškovas neteisingai aiškina žyminio mokesčio tikslus, nes prašymo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą netenkinimas negali būti traktuojamas kaip asmens teisės kreiptis į teismą pažeidimas.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

14Kaip žinoma, žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas ir yra viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų. Įtvirtinant šią sąlygą siekiama kelių tikslų, kurie yra svarbūs viešajam interesui: netiesiogiai užkirsti kelią nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir panašiai. Taigi reikalavimas sumokėti įstatyme įtvirtinto dydžio žyminį mokestį negali būti traktuojamas kaip kelio ginti pažeistas teises teisme užkirtimas.

15Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą reglamentuojantis CPK 84 straipsnis numato, jog, esant asmens motyvuotam ir pagrįstam prašymui, teismas turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Šios nuostatos tikslas - nustatyti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną (apeliacinio skundo padavimo dieną) jis neturi galimybės sumokėti šio mokesčio, tačiau nekyla abejonių, jog, baigus nagrinėti bylą bei teismui priėmus nepalankų sprendimą dėl šio asmens, nebus jokių kliūčių minimam mokesčiui sumokėti. Tuo aspektu žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas skiriasi nuo atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kurį reglamentuoja CPK 83 straipsnio normos. Šį klausimą teismas sprendžia įvertinęs tai, ar, esant tam tikrai besikreipiančio į teismą asmens turtinei padėčiai ieškinio padavimo metu, įstatyme įtvirtinto žyminio mokesčio sumokėjimas jam nebus per sunki našta.

16Pažymėtina, jog pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą, tai yra reikalingumą atidėti minėto mokesčio sumokėjimą, tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.). Nesutikdamas su teismo nutartimi, kuria buvo atmestas prašymas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, apeliantas UAB „Europa Bauchemie“ nurodo, kad nustatyto žyminio mokesčio jis negali sumokėti, nes Vilniaus apygardos teismo 2009 m. balandžio 3 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje civilinėje byloje, kuria buvo areštuotas ieškovo 202 551,04 Lt vertės nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, o jo nesant – lėšos, riboja jo veiksmus, be to, vienintelis apelianto turtas yra areštuotos lėšos.

17Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie apelianto turtinę padėtį, turėjo pagrindą konstatuoti, jog nepateikta įrodymų, kad baigus nagrinėti bylą bei teismui priėmus nepalankų sprendimą dėl apelianto UAB „Europa Bauchemie“, nebus kliūčių minimam mokesčiui sumokėti (CPK 185 str.). Tai iš dalies patvirtina ir paties apelianto argumentai atskirajame skunde. Kaip minėta, teigiama, kad šiuo metu bendrovės turtinė padėtis yra sunki, o vienintelis jos turtas yra areštuotos lėšos. Apeliantas atskirajame skunde pagrįstai nurodė, kad objektyviai neįmanoma pateikti visų bankų sąskaitų ir juose esančių lėšų išrašų, nes tokių duomenų surinkimas pareikalautų neproporcingai daug laiko ir sąnaudų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pateiktus įmonės balansus, sutinka su apelianto argumentu, jog jo turtinė padėtis yra sunki, tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių tai, jog teismui priėmus nepalankų sprendimą ši bendrovė turėtų lėšų sumokėti žyminį mokestį (CPK 178 str., 185 str.). Be to, byloje esantys duomenys nepaneigia atsakovo teiginio, kad sunki ieškovo finansinė padėtis nėra laikina.

18Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas, įvertinęs apelianto UAB „Europa Bauchemie“ argumentus, pateiktus įrodymus bei byloje nustatytas aplinkybes, pagrįstai atmetė prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia teismo išvadų pagrįstumo bei teisėtumo, todėl šis skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 84 str., 263 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 306, 316 straipsniais, 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nustatyti apeliantui UAB „Europa Bauchemie“ terminą iki 2010 m. gegužės 6 d. sumokėti 13 766 Lt dydžio žyminį mokestį už apeliacinį skundą bei pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinantį įrodymą.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu atmetė ieškovo... 5. Dėl šio teismo sprendimo ieškovas UAB „Europa Bauchemie“ padavė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 28 d. nutartimi šio ieškovo... 7. Ieškovas UAB „Europa Bauchemie“ atskiruoju skundu prašo panaikinti šią... 8. 1. Kartu su prašymu buvo pateiktas antstolio patvarkymas kaip dokumentas,... 9. 2. Nepateikė teismui bankų pranešimų ir sąskaitų išrašų apie tai, kad... 10. 3. Pateiktas 2009-12-31 balansas nepatvirtintas įmonės direktoriaus, nes... 11. Atsakovas UAB „Via Sportas“ atsiliepimu prašo ieškovo atskirąjį skundą... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios... 14. Kaip žinoma, žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos,... 15. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo klausimą reglamentuojantis CPK 84... 16. Pažymėtina, jog pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas,... 18. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 306, 316... 20. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.... 21. Nustatyti apeliantui UAB „Europa Bauchemie“ terminą iki 2010 m. gegužės...