Byla e2-30975-862/2017
Dėl nepagrįstai įgytų piniginių lėšų grąžinimo ir restitucijos taikymo, pareikštą atsakovui UAB „Nordea Finance Lithuania“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,

2sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Makey Studio“ bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“ atstovui advokato padėjėjui K. D.,

4atsakovo UAB „Nordea Finance Lithuania“ atstovei advokato padėjėjai L. T.-Misiūnienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Makey Studio“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“, ieškinį dėl nepagrįstai įgytų piniginių lėšų grąžinimo ir restitucijos taikymo, pareikštą atsakovui UAB „Nordea Finance Lithuania“.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad atsakovas 7927,52 EUR sumą įgijo nepagrįstai; taikyti restituciją – priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 7927,52 EUR skolą; priteisti iš atsakovo 6 procentus metinių palūkanų; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-12-13 nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą. Nutartis įsiteisėjo 2017-02-09. Ieškovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Draugo petys“. Ieškovo bankroto administratorius nustatė, kad ieškovas ir atsakovas buvo sudarę 2014-08-21 finansinės nuomos sutartį Nr. (duomens neskelbtini)(toliau – lizingo sutartis). Lizingo sutarties objektas – naudotas automobilis Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), identifikacinis Nr. (duomens neskelbtini)), kaina – 50683,50 EUR (174999,99 Lt), kurį atsakovas ieškovo naudai įsigijo iš J. V. pagal 2014-08-21 pirkimo - pardavimo sutartį Nr. (duomens neskelbtini). Atsakovas perdavė automobilį ieškovui laikinai valdyti ir naudotis, o ieškovas įsipareigojo atsakovui mokėti mėnesines įmokas pagal lizingo sutartį. Ieškovui sumokėjus visas įmokas už automobilį pagal lizingo sutartį, nuosavybės teisė į automobilį būtų perėjusi ieškovui. Dalį įmokų už automobilį ieškovas atsakovui sumokėjo. Ieškovui nebegalint mokėti įmokų, lizingo sutartis 2016-05-09 buvo nutraukta. Automobilis atsakovui buvo grąžintas 2016-08-02. Atsakovui perėmus automobilį, atsakovas ieškovui išrašė 2016-09-21 kreditinę PVM sąskaitą - faktūrą Serija NFL Nr. A3817230. Ieškovas nurodo, jog atsakovo išrašyta kreditinė sąskaita - faktūra patvirtina, kad automobilio likutinė vertė, kurią ieškovas turėjo sumokėti atsakovui, 2016-09-21 buvo 19072,48 EUR, t. y. toks buvo likęs ieškovo įsiskolinimas atsakovui. Atsakovas automobilį 2016-09-21, t.y. tą pačią dieną kai ieškovui buvo išrašyta kreditinė PVM sąskaita faktūra, pardavė UAB „Krasta Auto Vilnius“ už 27000,00 EUR kainą. Atsakovo papildomos įplaukos už parduotą automobilį sudarė 7.927,52 EUR (27.000,00 EUR - 19.072.48 EUR). Šių įplaukų pagal sutartį atsakovas nebuvo numatęs uždirbti, todėl, ieškovo nuomone, ši suma (skirtumas) turėjo būti grąžinta ieškovui. Atsakovas, išrašydamas ieškovui 2016-09-21 PVM kreditinę sąskaitą - faktūrą patvirtino, kad ieškovo įsipareigojimas atsakovui už automobilį 2016-09-21 buvo 19.072,48 EUR. Ieškovo bankroto administratorius pateikė atsakovui 2017-03-16 pretenziją, kuria paprašė atsakovo papildomai gautą 7.927,52 EUR sumą (skirtumą) pardavus automobilį grąžinti ieškovui. Atsakovas pateikė ieškovui 2017-04-04 raštą, kuriuo atsisakė ieškovui grąžinti 7.927,52 EUR skirtumą motyvuodamas tuo, kad dėl sutarties nutraukimo atsakovas patyrė bendrą 8.585,20 EUR nuostolių sumą t. y. daugiau nei prašo ieškovas grąžinti (7.927,52 EUR). Ieškovas nurodo, kad atsakovas prie 2017-04-04 rašto nepridėjo jokių rašytinių dokumentų, kurie patvirtintų, kad jis realiai patyrė bendrą 8.585,20 EUR nuostolių sumą už sutarties nutraukimą.

8Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškinio reikalavimas yra nepagrįstas. Nurodė, jog atsakovas ir ieškovas 2014-08-21 sudarė finansinės (lizingo (aptariamu atveju grįžtamojo lizingo)) nuomos sutartį Nr. (duomens neskelbtini)(toliau – lizingo sutartis), kurios pagrindu atsakovas pagal 2014-08-21 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (duomens neskelbtini), iš J. V. savo nuosavybėn įsigijęs naudotą automobilį Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), 2014-08-22 daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktu, perdavė automobilį ieškovui, suteikdamas teisę juo naudotis ir jį valdyti finansinės (lizingo) nuomos būdu, iki tinkamai ir galutinai bus įvykdyti visi iš sutarties kylantys įsipareigojimai ir po kurių įvykdymo nuosavybės teisės į automobilį butų perėjusios ieškovui. Ieškovui netinkamai vykdant prievoles pagal sutartį, atsakovas 2016-04-25 įspėjamuoju raštu Nr. 16/367 informavo ieškovą dėl netinkamo įsipareigojimų pagal lizingo sutartį vykdymo ir susidariusios 5 428,68 EUR dydžio skolos bei paragino per 14 dienų nuo minimo rašto parengimo dienos, t. y. iki 2016-05-08 padengti susidariusį įsiskolinimą. Tuo pačiu raštu ieškovas buvo informuotas, jog nesumokėjus rašte nurodyto įsiskolinimo, lizingo sutartis automatiškai nutrūks nuo 2016-05-09 ir jis privalės ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sutarties nutraukimo dienos grąžinti automobilį atsakovui tokios būklės ir komplektacijos, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų jo nusidėvėjimą, automobilį perduodant atsakovo įgaliotam asmeniui – UAB „Baltijos realizacijos centras“. Įspėjamuoju raštu atsakovas priminė ieškovui apie sutartyje šalių sulygtas netesybas dėl netinkamo sutarties vykdymo ir įspėjo, jog vadovaujantis lizingo sutarties Bendrųjų sąlygų 8 skirsnio nuostatomis (8.10. p.), lizingo gavėjas nuo sutarties nutraukimo dienos netenka teisės naudotis automobiliu, o už šio reikalavimo nesilaikymą lizingo gavėjas privalės lizingo davėjui mokėti 0,2 procento nuo automobilio vertės, nurodytos grafike, dydžio baudą už kiekvieną dieną. Šiame rašte buvo nurodyta, jog nutraukus sutartį, ieškovas taip pat privalės kompensuoti visus atsakovo patirtus nuostolius dėl sutarties nutraukimo prieš terminą dėl lizingo gavėjo kaltės. Atsakovui nutraukus sutartį nuo 2016-05-09 dėl esminio sutarties pažeidimo, ieškovas nesilaikė šalių sudarytos lizingo sutarties sąlygų (Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.4. punktas) ir automobilio atsakovui per įspėjamajame rašte nurodyta terminą, negrąžino. Automobilį atsakovas susigrąžino tik 2016-08-02, t. y. praėjus 79 dienoms, skaičiuojant nuo 2016-05-15 įskaitytinai. Sutarties nutraukimo metu, likutinė automobilio vertė pagal sutarties priedą – mokėjimų grafiką, buvo lygi 19 072,48 EUR, todėl remiantis sutarties Bendrųjų sąlygų 8.10. punktu, ieškovas privalėjo sumokėti atsakovui netesybas lygias 3013,45 EUR, o atsakovas šią sumą įskaitęs kaip dalį nuostolių patirtų dėl sutarties nutraukimo dėl ieškovo kaltės, tinkamai laikėsi tiek sutarties, tiek ir įstatymo reikalavimų. Pagal sudarytą susitarimą atsakovas už kiekvieną sutarties pažeidimą turėjo teisę pareikalauti, kad ieškovas sumokėtų iki 10 procentų dydžio baudą nuo automobilio kainos, nurodytos sutarties Specialiosiose sąlygose, kuri šiuo atveju buvo 50683,50 EUR. Atsakovas remdamasis minėta lizingo sutarties nuostata dėl nustatytų netesybų sutarties pažeidimo atveju, ieškovo atžvilgiu taikė sutartas netesybas ir atsižvelgdamas į teisingumo bei protingumo kriterijus sumažino prašomų atlyginti netesybų dydį, todėl iš už automobilio pardavimą gautos sumos išskaičiavo 2534,17 EUR sumą, t. y. 5 procentus (vietoj 10 procentų) automobilio vertės nurodytos lizingo sutarties Specialiųjų sąlygų 2 dalyje. Pažymėjo, jog ieškovas nei gavęs atsakovo atsakymą į pretenziją nei teismui pateiktame ieškinyje neginčijo sutarties nutraukimo teisėtumo dėl esminio sutarties pažeidimo, o taip pat nekėlė klausimo dėl sutarties nuostatų, kuriomis šalys susitarė dėl taikytinų netesybų, pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

9Ieškinys atmestinas.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-12-13 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-5795-562/2016 iškėlė ieškovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėjo 2017-02-09.

11Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2014-08-21 sudarė finansinės nuomos sutartį Nr. (duomens neskelbtini)(toliau – lizingo sutartis), pagal kurią lizingo davėjas, t.y. atsakovas, įsipareigojo ieškovui, t.y. lizingo gavėjui, įsigyti nuosavybės teise transporto Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), ir finansinės nuomos (lizingo) pagrindu minimą transporto priemonę išnuomoti ieškovui, o ieškovui įvykdžius visas prievoles pagal lizingo sutartį, atsakovas įsipareigojo parengti Perdavimo nuosavybėn aktą, kurio pagrindu perduotų ieškovui nuosavybės teisę į Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ) (sutarties 1.1. punktas). Šios sutarties 3.1. punktu ieškovas įsipareigojo visus grafike nurodytus mokėjimus, mokesčius už atsakovo papildomas paslaugas, vykdant sutartį, mokėti sutartyje nustatytais dydžiais ir terminais. Sutarties 6.1. punkte šalys susitarė, jog sutarties galiojimo laikotarpiu transporto priemonė nuosavybės teise priklauso atsakovui, o ieškovui tinkamai įvykdžius sutarties sąlygas, nuosavybės teisė į transporto priemonę pereitų ieškovui (sutarties 6.6. punktas). Pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. (duomens neskelbtini)atsakovas iš J. V. įsigijo transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ) už 174999,99 Lt sumą (kas atitinka 50683,50 EUR). 2014-08-22 daikto perdavimo-priėmimo naudotis ir valdyti aktu pardavėjas, t.y. J. V., perdavė atsakovui transporto priemonę ir nuosavybės teisę į ją, o atsakovas transporto priemonę perdavė laikinai valdyti ir naudotis ieškovui. Atsakovas 2016-04-25 pranešimu Nr. 16367 informavo ieškovą, jog šis yra skolingas atsakovui 5426,68 EUR dydžio skolą pagal finansinės nuomos sutartį Nr. (duomens neskelbtini). Ši skola atsakovui turi būti sumokama per 14 dienų nuo pranešimo Nr. 16367 gavimo dienos, t.y. iki 2016-05-08, kitu atveju tarp šalių sudaryta lizingo sutartis Nr. (duomens neskelbtini)nuo 2016-05-09 bus nutraukta. Ieškovui ir toliau nevykdant lizingo sutarties, atsakovas nuo 2016-05-09 nutraukė lizingo sutartį. Atsakovui ieškovas transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), perdavė 2016-08-02, o atsakovas šią transporto priemonę 2016-09-21 pardavė UAB „Krasta Auto Vilnius“ už 27000,00 EUR kainą.

12Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas pripažinti, kad atsakovas 7927,52 EUR sumą įgijo nepagrįstai, taikyti restituciją – priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 7927,52 EUR skolą bei priteisti iš atsakovo 6 procentus metinių palūkanų. Ieškovas savo ieškinio reikalavimus grindžia tuo, jog atsakovas nutraukęs su ieškovu lizingo sutartį ir pardavęs lizingo sutarties objektą – transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), nepagrįstai uždirbo 7927,52 EUR. Šią sumą ieškovas apskaičiavo iš likusios jo nesumokėtos sumos, t.y. 19072,48 EUR, atėmęs iš sumos, už kurią atsakovas pardavė transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), t.y. 27000 EUR.

13Byloje nėra ginčo dėl to, jog tarp šalių susiklostė lizingo (finansinės nuomos) santykiai.

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.567 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta lizingo sąvoka, t.y. pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu lizingo sutartis nenumato ko kita. Byloje tarp šalių yra kilęs ginčas ar atsakovas pagrįstai atsisako grąžinti ieškovui 7927,52 EUR.

15Kaip ne kartą yra išaiškinęs kasacinis teismas, lizingo sutarties esmė – lizingo davėjo lizingo gavėjui teikiamas finansavimas, kurio forma yra ne piniginė, bet suteikta galimybė lizingo gavėjui valdyti ir naudotis jo verslui reikalingu daiktu (gaunant iš to naudos), specialiai tam įsigytu lizingo davėjo, ir lizingo davėjui mokant už tai periodines įmokas, kurių dydis priklauso nuo konkrečios sutarties sąlygų, bet kurios visais atvejais skirtos kompensuoti lizingo davėjo praradimus įsigyjant daiktą (įvertinamos sutarties administravimo sąnaudos, daikto nusidėvėjimas jo naudojimo procese ir kt.) bei atlyginti jam už suteiktas finansavimo paslaugas (mokant palūkanas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Kavaska“ v. UAB „Swedbank lizingas“, bylos Nr. 3K-3-472/2012; 2013 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB SEB lizingas v. RAB „Vingriai“, bylos Nr. 3K-3-277/2013; 2013 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB SEB lizingas v. A. S. , bylos Nr. 3K-3-367/2013; 2013 m. spalio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Šiaulių banko lizingas“ v. K. V., bylos Nr. 3K-3-464/2013; kt.).

16Lizingo davėjas, sudarydamas lizingo sutartį, turi iš esmės tik finansinį interesą gauti pelną (palūkanų forma) iš investuotų lėšų. Lizingo davėjo nuosavybės teisė į lizingo sutarties dalyką atlieka tik lizingo gavėjo prievolių pagal lizingo sutartį tinkamo vykdymo užtikrinimo funkciją: lizingo gavėjui nevykdant savo įsipareigojimų mokėti periodines įmokas, lizingo davėjas savo nuostolius galėtų padengti realizavęs jam nuosavybės teise priklausantį lizingo dalyką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Swedbank lizingas“ v. UAB ,,Strategy and management group“, bylos Nr. 3K-3-155/2014).

17Nagrinėjamu atveju, pagal šalių sudarytą lizingo sutartį, atsakovas įsipareigojo nusipirkti transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), ją perduoti naudotis ieškovui. Ieškovui įvykdžius tarp šalių sudarytos lizingo sutarties sąlygas, atsakovas įsipareigojo nuosavybės teisę į transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), perduoti ieškovui. Byloje nėra ginčo, jog ieškovas iš pradžių vykdė tarp šalių sudarytą lizingo sutartį, t.y. atliko dalį įmokų pagal tarp šalių sudarytą įmokų mokėjimo grafiką. Ieškovui pradėjus nevykdyti tarp šalių sudarytos lizingo sutarties, atsakovas 2016-04-25 pranešimu Nr. 16367 įspėjo atsakovą apie lizingo sutarties nutraukimą, jei šis ir toliau nemokės įmokų. Tarp šalių sudaryta lizingo sutartis buvo nutraukta 2016-05-09, kadangi ieškovas nesumokėjo susidariusio įsiskolinimo. Kaip jau ne kartą buvo minėta, transporto priemonės Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), savininkas pagal tarp šalių sudarytą lizingo sutartį, buvo atsakovas. Ieškovas nuosavybės teisę į transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), būtų įgijęs tik visiškai įvykdęs lizingo sutarties sąlygas. CK 4.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta savininko teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Taigi, atsakovas būdamas teisėtas transporto priemonės Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), savininku, turėjo absoliučią teisę parduoti transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), ir parduoti už tokią sumą, kokia jo manymu yra protinga.

18Ieškovas nurodo, jog atsakovas pardavęs transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), už 27000 EUR sumą ir uždirbęs 7927,52 EUR sumą nepagrįstai praturtėjo. Ieškovas 2017-03-16 pateikė atsakovui pretenziją, kuria paprašė atsakovo papildomai gautą 7927,52 EUR sumą pardavus automobilį grąžinti ieškovui. Atsakovas pateikė ieškovui 2017-04-04 raštą, kuriuo atsisakė ieškovui grąžinti 7927,52 EUR skirtumą, motyvuodamas tuo, kad dėl sutarties nutraukimo atsakovas patyrė bendrą 8585,20 EUR nuostolių sumą t. y. daugiau nei prašo ieškovas grąžinti (7927,52 EUR). Atsakovas nesutiko su ieškovo argumentais, pabrėždamas, jog nutraukus tarp šalių lizingo sutartį, ieškovas ne iš karto, o tik po 79 dienų po sutarties nutraukimo, gražino atsakovui transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ). Ieškovas privalėjo sumokėti atsakovui netesybas lygias 3013,45 EUR. Pagal sudarytą susitarimą, atsakovas už kiekvieną sutarties pažeidimą turėjo teisę pareikalauti, kad ieškovas sumokėtų iki 10 procentų dydžio baudą nuo automobilio kainos, nurodytos sutarties Specialiosiose sąlygose, kuri šiuo atveju buvo 50683,50 EUR. Atsakovas vadovaudamasis lizingo sutarties nuostatomis dėl nustatytų netesybų sutarties pažeidimo atveju, ieškovo atžvilgiu taikė sutartimi sulygtas netesybas, kurias įskaitė į atsakovui atlygintinų nuostolių dydį. Dar vieną atsakovo nuostolių dalį sudaro išlaidos patirtos parduodant susigrąžintą automobilį. Po sutarties nutraukimo ieškovas turėjo teisę surasti transporto priemonė Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), pirkėją ir jį pasiūlyti atsakovui, tačiau tokia teise nepasinaudojo, todėl automobilį atsakovas pardavė UAB „Krasta Auto Vilnius“. Už šią paslaugą atsakovas sumokėjo 1080,00 EUR sumą, kuri laikytina atsakovo patirtais nuostoliais. Atsakovas dėl sutarties nutraukimo prieš terminą, negavo 1142,82 EUR dydžio palūkanų, kurias būtų gavęs jeigu lizingo sutartis nebūtų buvusi nutraukta. Likusią atsakovo nuostolių dalį sudaro ieškovo įsiskolinimas pagal sutartį, susidaręs iki jos nutraukimo, kuris šiuo atveju buvo lygus 814,76 EUR. Dėl sutarties nutraukimo prieš terminą dėl ieškovo kaltės atsakovas bendroje sumoje patyrė 8585,20 EUR iš kurių atėmus kainą gautą už parduotą transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), galutinis atsakovo patirtų nuostolių dydis yra lygus 657,67 EUR.

19CK 6.574 straipsnio nuostatomis lizingo davėjas nutraukęs sutartį dėl esminio jo pažeidimo, turi teisę išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Kaip jau minėta aukščiau, atsakovas, kaip lizingo davėjas, suinteresuotas gauti pelną palūkanų forma iš investuotų lėšų, todėl sutiktina su atsakovu, kad dėl ieškovo kaltės nutraukus lizingo sutartį, atsakovas automatiškai patiria nuostolius, kadangi negauna iš lizingo gavėjo įmokų ir palūkanų. Atsakovas įvertino, jog jis iš viso patyrė 8585,20 EUR nuostolius, kurių dalį susigrąžino pardavęs transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), už 27000 EUR, todėl nesutiktina su ieškovo argumentais, jog atsakovas nepagrįstai įgijo 7927,52 EUR sumą pardavęs transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ).

20Taip pat svarbu aptarti ir ieškovo argumentus dėl to, kad atsakovas, pardavęs transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), neteisėtai praturtėjo 7927,52 EUR suma. CK 6.237 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Tokia pareiga atsiranda ir tada, jeigu pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau, išskyrus CK 6.241 straipsnyje numatytus atvejus. Kasacinis teismas ne kartą pasisakė, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo, turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos, t.y. pirma, turi būti nustatyta, ar atsakovas yra praturtėjęs dėl ieškovo veiksmų. Antra, turi būti nustatytas atsakovo praturtėjimą atitinkantis ieškovo turto sumažėjimas (atsakovas turi būti praturtėjęs ieškovo sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisti negalima, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių. Trečia, turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovo turto sumažėjimo ir atsakovo praturtėjimo. Ketvirta, atsakovo praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.). Penkta, nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Šešta, šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos. Septinta, ieškovas turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, t. y. nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-690/2015; 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-236-611/2016 ir kt.).

21Į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovas būtų neteisėtai praturtėjęs ieškovo sąskaita, ar kad egzistuotų kitos būtinos sąlygos, norint pripažinti, jog atsakovas neteisėtai praturtėjo. Ieškovo argumentas, jog atsakovas pardavęs transporto priemonę Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), neplanuotai uždirbo 7927,52 EUR ir šiuos pinigus turėtų grąžinti ieškovui laikyti nepagrįstais, kadangi, kaip ne kartą byloje buvo minėta, ieškovas nėra transporto priemonės Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), savininkas ir negali pretenduoti į sumą, uždirbtą parduodant minimą transporto priemonę. Ta aplinkybė, jog ieškovas sumokėjo dalį lizingo įmokų pagal lizingo sutartį, nekeičia situacijos, kadangi tik visiškai įvykdęs lizingo sutartį, ieškovas būtų galėjęs tapti transporto priemonės Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), savininku. Juo netapęs, ieškovas negali reikšti atsakovui reikalavimo gražinti uždirbtą pinigų sumą nuo transporto priemonės Porsche Cayenne, valstybinis Nr. ( - ), pardavimo.

22Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, jog ieškovas nepagrindė ieškinio reikalavimų, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

23CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškinys atmestas, iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas pateikė įrodymus, jog byloje patyrė 798,60 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas, kurios yra priteistinos iš ieškovo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

24Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškovo BUAB „Makey Studio“, atstovaujamą bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“, ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo BUAB „Makey Studio“, į.k. 302438274, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“, į.k. 125019963, atsakovo UAB „Nordea Finance Lithuania“, į.k. 111667277, naudai 798,60 EUR (septynių šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų 60 centų) dydžio bylinėjimosi išlaidas.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Makey Studio“ bankroto administratoriaus UAB... 4. atsakovo UAB „Nordea Finance Lithuania“ atstovei advokato padėjėjai L.... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad atsakovas 7927,52... 8. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, jog ieškinio reikalavimas yra... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2016-12-13... 11. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2014-08-21... 12. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas pripažinti, kad atsakovas... 13. Byloje nėra ginčo dėl to, jog tarp šalių susiklostė lizingo (finansinės... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.567 straipsnio 1... 15. Kaip ne kartą yra išaiškinęs kasacinis teismas, lizingo sutarties esmė –... 16. Lizingo davėjas, sudarydamas lizingo sutartį, turi iš esmės tik finansinį... 17. Nagrinėjamu atveju, pagal šalių sudarytą lizingo sutartį, atsakovas... 18. Ieškovas nurodo, jog atsakovas pardavęs transporto priemonę Porsche Cayenne,... 19. CK 6.574 straipsnio nuostatomis lizingo davėjas nutraukęs sutartį dėl... 20. Taip pat svarbu aptarti ir ieškovo argumentus dėl to, kad atsakovas,... 21. Į bylą nepateikta įrodymų, jog atsakovas būtų neteisėtai praturtėjęs... 22. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, jog ieškovas... 23. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 24. Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270 straipsniais, teismas... 25. ieškovo BUAB „Makey Studio“, atstovaujamą bankroto administratoriaus UAB... 26. Priteisti iš ieškovo BUAB „Makey Studio“, į.k. 302438274, atstovaujamo... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...