Byla e2-5499-340/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo – UAB „Werfen LT“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Roche Lietuva“ ieškinį atsakovei VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo – UAB „Werfen LT“,

Nustatė

2

 1. Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2017-08-16 sprendimą Nr. SR-4917, priimtą vykdant atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms pirkti, pirkimo Nr. 184910, pirkimo 11-oje dalyje, kuriuo 11-oje pirkimo dalyje nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu viešojo pirkimo 11-oje dalyje pripažintas UAB „Werfen LT“ pasiūlymas, ir laimėtoju šioje dalyje pripažinti UAB „Roche Lietuva“; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovė vykdo atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms LDC pirkti, pirkimo Nr. 184910 (toliau – Pirkimas). Pirkime 2017-08-16 buvo paskelbti vertinimo rezultatai. Pirkimo 11-os dalies laimėtoju atsakovės sprendimo pagrindu buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Werfen LT“. Ieškovė, gavusi šiuos duomenis, 2017-08-28 pateikė pretenziją dėl informacijos suteikimo. Šia pretenzija ieškovė pareikalavo (A) sustabdyti Pirkimą; (2) informuoti apie tai, kokio modelio įrangą trečiasis asmuo pasiūlė Pirkimo 11 dalyje; (3) pateikti trečiojo asmens Pirkimo 11-os dalies pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. 2017-09-05 atsakovė pateikė ieškovei 2017-09-04 datuojamą atsakymą, kuriuo atsakovė iš dalies tenkino 2017-08-28 ieškovės pateiktą pretenziją, nurodydama trečiojo asmens pasiūlytų analizatorių modelius, tačiau atsisakė tenkinti reikalavimą pateikti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Tokie atsakovės motyvai buvo motyvuojami tuo, kad neva atsakovė neturi pareigos pateikti tokios informacijos. 2017-09-11 ieškovė pateikė pretenziją, kuria ieškovė pareikalavo (A) pateikti oficialius dokumentus, įrodančius kaip trečiasis asmuo atitinka Pirkime keliamus reikalavimus; (B) panaikinti 2017-09-04 atsakovės viešųjų pirkimų komisijos posėdžio pretenzijos nagrinėjimo protokolas Nr. 17-VP-“ sprendimą tenkinti pretenziją iš dalies ir tenkinti pretenziją pilna apimtimi; (C) pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančiu konkurse keliamiems reikalavimams; (D) pripažinti ieškovės pasiūlymą užėmusiu 1 vietą. 2017-09-18 atsakovė pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė tenkinti ieškovės 2017-09-11 pretenziją. Ieškovė, gavusi 2017-09-18 datuotą atsakymą, 2017-09-19 per CVP IS sistemą pateikė prašymą susipažinti su atsakovės nurodyta medžiaga. 2017-09-28 susipažinusi su leista susipažinti trečiojo asmens pasiūlymo dalimi ieškovė nustatė papildomus trečiojo asmens siūlytos įrangos trūkumus ir pateikė pretenziją. Ieškovei pateikus 2017-09-28 pretenziją atsakovė 2017-10-02 pateikė sprendimą, datuojamą 2017-09-28, jos netenkinti, motyvuodama tuo, kad ji yra neva pakartotinė. 2017-09-28 pateiktame atsakovės atsakyme ir prieš tai ieškovei pateiktuose sprendimuose nurodyti motyvai yra nepagrįsti.
 3. Trečiojo asmens pasiūlymu Pirkimo 11 dalyje pasiūlyta įranga netenkina Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimų, t. y. matuojamų kraujo parametrų reikalavimo. Trečiojo asmens pasiūlyto analizatoriaus gamintojas yra nurodęs ir pripažinęs, kad pagal Pirkimo 11 dalies sąlygas privalomų brandžių retikulocitų (HFR) ir vidutiniškai brandžių retikulocitų (MFR) parametrų toks analizatorius nematuoja.
 4. Trečiojo asmens siūlytu analizatoriaus modeliu matuojamas parametras HLR gali būti matuojamas tik bandomųjų tyrimų tikslais, tačiau ne diagnostiniais tikslais, kai tuo tarpu Pirkimas yra paskelbtas šiais tikslais. Tai reiškia, kad įsigijusi trečiojo asmens pasiūlytą prekę atsakovė naudos aparatą, kuris negali būti naudojamas medicininiais diagnostiniais tikslais, kas yra esminis atsakovės, kaip vienos didžiausių Lietuvos Respublikoje veikiančių gydymo įstaigų, tikslas.
 5. Priešingai, nei nurodoma atsakovės 2017-10-02 sprendime, ieškovės 2017-09-28 pretenzija nėra laikytina pakartotine, nes 2017-09-28 pretenzijoje yra keliami motyvai, pagrįsti trečiojo asmens pasiūlymo Pirkimo 11 daliai pateikta medžiaga. Atitinkamai iki 2017-09-28 tokia medžiaga ieškovei nebuvo prieinama, kadangi iki šios dienos atsakovė jos nesuteikė ieškovei.
 6. Atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovės UAB „Roche Lietuva“ ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
 7. Ieškovei jos konkurento siūloma įranga tapo žinoma nuo 2017-09-05. Ją įvertinusi, ieškovė 2017-09-11 pateikė pretenziją, kurią atsakovė 2017-09-18 atmetė. Vadovaujantis VPĮ 94 str. 1 d. 1 p., ieškovė privalo ieškinį teismui pareikšti per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjui dienos. Atsižvelgiant į tai, kad VPĮ nustatytas 15 d. terminas suėjo 2017-10-03, laikytina, jog ieškovė praleido imperatyviai nustatytą ieškinio senaties terminą, todėl jos ieškinys turėtų būti atmestas vadovaujantis CK 1.131 str. 1 d. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senaties terminą ir atmesti ieškovės ieškinį.
 8. Atsakovės ekspertai, įvertinę trečiojo asmens pasiūlymą konstatavo, kad trečiojo asmens siūloma įranga iš tikrųjų matuoja visus Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavime „Matuojami parametrai“ nustatytus parametrus, tik du iš jų – ieškovės nurodomus brandžių retikulocitų (HFR) ir vidutiniškai brandžių retikulocitų (MFR) – matuoja kito, HLR parametro pagalba. Šią aplinkybę savo ieškinyje pripažįsta ir ieškovė, tik mėgina teismą suklaidinti, pateikdama argumentus, neva toks aparatas, matuojantis kai kuriuos parametrus ne diagnostiniais tikslais, negali būti naudojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.
 9. Ieškovės 2017-10-19 pateiktame VASPVT rašte yra teisingai nurodyta, kad vienas iš matuojamų parametrų (HLR) (atsakovė pabrėžia – ne įranga) diagnostiniams tikslams negali būti naudojamas. Tačiau pabrėžtina, kad diagnostiniais tikslais atliekami tyrimai buvo nurodyti Pirkimo dokumentų 3 priedo (techninės specifikacijos) 11 dalies II skirsnyje, o ieškovės ir VASPVT nurodomi parametrai, matuojami moksliniais tikslais, yra nereikšmingi nurodytų diagnostinių tyrimų atlikimui, nes diagnostiniam retikulocitų skaičiaus tyrimui reikšmingi parametrai yra RET # arba RET % arba IRF (kuriuos trečiojo asmens siūloma įranga matuoja diagnostiniais tikslais), bet ne HLR (kuris matuojamas mokslinių tyrimų tikslais).
 10. Ieškovės 2017-09-11 ir 2017-09-28 pretenzijos buvo pateiktos dėl to paties atsakovės 2017-09- 04 sprendimo ir abejose buvo reikalaujama nugalėtoju nustatyti ieškovės pasiūlymą, t. y. atmesti trečiojo asmens pasiūlymą. Abi pretenzijos iš esmės pagrįstos ieškovės nurodomais teiginiais, neva trečiojo asmens siūloma įranga nematuoja ieškovės skundžiamų parametrų. Todėl, atsakovės vertinimu, atsižvelgiant į šias aplinkybes ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, ieškovės pretenzijos pagrįstai laikytos pakartotinėmis.
 11. Trečiasis asmuo UAB „Werfen LT“ atsiliepimu į ieškinį prašo nutraukti civilinę bylą Nr. e2-5499-340/2017 dėl ieškovės UAB „Roche Lietuva“ praleisto termino pateikti ieškinį dėl atsakovės VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų 2017-08-16 sprendimo, priimto Pirkimo objekto 11 dalyje; tuo atveju, jeigu Vilniaus apygardos teismas nenutrauktų civilinės bylos, prašo ieškovės UAB „Roche Lietuva“ ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
 12. Ieškovė praleido terminą ginčyti atsakovės 2017-08-16 sprendimą teismine tvarka, todėl nagrinėjama civilinė byla teismo turėtų būti nutraukta (CPK 4231 str. 3 d., VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.). 15 kalendorinių dienų terminas pateikti ieškinį teismui turėtų būti skaičiuojamas nuo 2017-09-18, kuomet atsakovė atmetė ieškovės 2017-09-11 pretenziją dėl 2017-08-16 sprendimo. Terminas ieškovei pateikti ieškinį suėjo (baigėsi) 2017-10-03, o ieškinys buvo pareikštas 2017-10-04.
 13. Trečiojo asmens analizatorius matuoja visus kraujo parametrus, kurie buvo nustatyti Pirkimo objekto 11 dalies Techninės specifikacijos skiltyje „Matuojami parametrai“, inter alia, vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičių ir brandžių retikulocitų skaičių.
 14. Aplinkybė, kad trečiojo asmens Pirkime siūlomas analizatorius vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičių bei brandžių retikulocitų skaičių matuoja kito parametro (HLR) parametro pagalba esmės nekeičia ir niekaip nepatvirtina trečiojo asmens neatitikties Pirkimo reikalavimams.
 15. Ieškovės ieškiniu ginčijamos aplinkybės apie tai, jog trečiojo asmens analizatoriaus DxH 800 matuojamas parametras HLR (#, %) yra skirtas tik bandomųjų tyrimų tikslais, bet ne diagnostikos tikslais, nėra teisiškai reikšmingos, sprendžiant klausimą dėl 2017-08-16 sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, nes analizatoriaus pamatuoti kraujo parametrai (vidutiniškai brandžių retikulocitų ir brandžių retikulocitų skaičius) atsakovės nebus naudojami diagnostiniais tikslais. Pirkimo objekto 11 dalies Techninės specifikacijos skiltyje „Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai“, inter alia, yra nurodyti medicininiai tyrimai, kuriuos atsakovė atliks diagnostiniais tikslais, o tuo tarpu HLR rodiklis nebus naudojamas diagnostiniais tikslais.
 16. Ieškovė pateikė teismui dubliką, o atsakovė ir trečiasis asmuo – triplikus, kuriuose palaiko savo procesiniuose dokumentuose išsakytus argumentus.

3Ieškinys atmestinas.

417. Nagrinėjamoje byloje taikytina Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d. (toliau – VPĮ).

518. Atsakovė vykdo viešąjį pirkimą – atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms LDC pirkti, pirkimo Nr. 184910.

 1. 2017-08-16 buvo apskelbti vertinimo rezultatai. Pirkimo 11-os dalies laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Werfen“ LT“ (pasiūlymo kaina 502 353,59 Eur), ieškovės pasiūlymas (pasiūlymo kaina 523 741,70 Eur) - antroje vietoje.
 2. 2017-08-28 ieškovė pateikė pretenziją dėl informacijos suteikimo (pretenzija 1); pareikalavo sustabdyti pirkimą, informuoti, kokio modelio įrangą trečiasis asmuo apsiūlė Pirkimo 11 dalyje; pateikti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus. Ieškovės manymu, trečiojo asmens pasiūlyta įranga neatitinka Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimų, t.y. kad trečiojo asmens pasiūlyta įranga nematuoja vidutiniškai brandžių retikulocitų ir brandžių retikulocitų; netenkina našumo reikalavimų.
 3. 2017-09-05 atsakovė pateikė ieškovei atsakymą, kuriuo iš dalies patenkino ieškovės pretenziją pateikdama informaciją apie trečiojo asmens pasiūlytų analizatorių modelius, tačiau atsisakė tenkinti pretenzijos reikalavimą pateikti trečiojo asmens pasiūlymo atitikimą Pirkimo techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus.
 4. 2017-09-11 ieškovas, atsižvelgdamas į anksčiau nurodytą atsakovės atsisakymą pateikė pretenziją (pretenzija 2), reikalaudamas pateikti oficialius dokumentus, įrodančius kaip trečiasis asmuo atitinka Pirkime keliamus reikalavimus; panaikinti sprendimą patenkinti pretenziją iš dalies, pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą neatitinkančių Pirkime keliamiems reikalavimams; pripažinti ieškovo pasiūlymą užėmusius 1 vietą.
 5. 2017-09-18 atsakovė pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė tenkinti pretenziją 2; nurodė, kad ieškovė gali susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, išskyrus tą dalį, kurią atsakovas laiko esant konfidencialia.
 6. 2017-09-19 ieškovė pateikė prašymą susipažinti su atsakovės nurodyta medžiaga;2017-09-26 ieškovė pateikė tokį prašymą pakartotinai.2017-09-27 atsakovė pateikė pranešimą, kad ieškovė kviečiama susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu 2017-09-28. 2017-09-28 susipažinusi su pasiūlymo medžiaga ieškovė pateikė pretenziją (pretenziją 3), kuria ieškovė nustatė papildomus trečiojo asmens pasiūlytos įrangos trūkumus; pretenzija buvo grindžiama anksčiau nurodyta informacija bei medžiaga, su kuria ieškovė susipažino.
 7. 2017-10-02 atsakovė pateikė 2017-09-28 sprendimą, kuriuo atsakovė atmetė pretenziją 3, motyvuodama, kad ji yra pakartotinė. 2017-10-04 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2017-08-16 sprendimą Nr. SR-4917, priimta vykdant viešąjį pirkimą – atvirą konkursą, pirkimo Nr. 184910, kuriuo Pirkimo 11-oje dalyje nustatyta pasiūlymų eilę ir laimėjusius pripažintas trečiojo asmens UAB „Werfen“ pasiūlymas; laimėtoju pripažinti ieškovę – UAB „Roche Lietuva“.
Dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos.
 1. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis, CPK 4232 straipsnio 1 dalis).
 2. Šalių ginčo esmė – ginčas dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo viešojo pirkimo sąlygų reikalavimams.
 3. Teismas pažymi, kad pretenzijos ir ieškinio reikalavimas pripažinti ieškovę pirkimo laimėtoja 11-oje Pirkimo dalyje nenagrinėtinas, byla šioje dalyje nutrauktina, nes pirkimo laimėtojų nustatymas nepriskiriamas teismų kompetencijai (CPK 293 str. 1 p.).
 4. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos 2017-08-16 sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo 11 pirkimo dalyje. Nuo sprendimo paskelbimo ieškovė 3 pretenzijas perkančiai organizacijai: 2017-08-28 - dėl supažindinimo su pirkimo laimėtojo pasiūlymu, 2017-09-11 – dėl 2017-08-16 perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo panaikinimo ir ieškovės pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; 2017-09-28 – dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo panaikinimo ir ieškovės pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu.
 5. Teismas pažymi, kad 2017-09-11 pretenzija dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo panaikinimo buvo pateikta perkančiai organizacijai praėjus beveik mėnesiui nuo skundžiamo perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimo, t.y. praleidus VPĮ 94 str. 1 d. numatytą pretenzijos patiekimo terminą, tačiau perkančioji organziaicja pretenziją priėmė ir išnagrinėjo iš esmės, tokiais savo veiksmais atnaujino jos patiekimo terminą.
 6. Teismas sutinka su atsakovės atsikirtimo argumentais, kad ieškovės 2017-09-28 pretenziją, yra pakartotinė ir perkančioji organizacija pagrįstai paliko ją nenagrinėta. Ieškovės nurodytos aplinkybės – tai, kad 2017-09-28 pretenzijoje yra keliami motyvai, pagrįsti trečiojo asmens pasiūlymo pateikta medžiaga, su kuria ieškovė nebuvo supažindinta iki 2017-09-28, atmetami, nes antros pretenzijos dalykas yra tapatus, o pagrindas iš esmės yra tas pats – trečiojo asmens pasiūlymo (ne) atitikimas Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimui ‚Matuojami parametrai“; pažymėtina, kad pakartotinė pretenzija buvo pareikšta praėjus 1,5 mėn. po ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo priėmimo; atsižvelgiant į viešųjų pirkimų tikslus ir įstatymo nustatytus procedūrų terminus, toks ženklus pretenzijos pateikimo termino pažeidimas netoleruotinas.
 7. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013).
 8. Ieškinyje nurodomi bei skundžiami perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turi sutapti su prieš tai tiekėjo perkančiajai organizacijai apskųstais sprendimais pretenzijoje, t.y. nagrinėjamo ginčo ribas apibrėžia 2017-09-11 pretenzijos ir ieškinio turinys.
 9. Teismas konstatuoja, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą nagrinėjamoje byloje. Ieškinio senatis – tai įstatyme nustatytas terminas, per kurį galima ginti savo pažeistas teises ar interesus pareiškiant ieškinį teisme. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai to reikalauja kita šalis (CK 1.126 str. 2 d.). Ieškovė pareiškė pretenziją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo 2017-09-11, pretenzija buvo atmesta 2017-09-18, ieškinys per EPP buvo pareikštas 2017-01-05, t.y. praleidus VPĮ 94 str. 1 d. numatyta terminą ieškiniui pareikšti. Atsakovė reikalauja taikyti senatį; nurodytos aplinkybės sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.).
 10. Teismas taip pat sutinka, kad ieškinys yra nepagrįstas.
Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo našumo reikalavimui.
 1. 2017-09-11 d. pretenzijoje ieškovė nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatyto našumo reikalavimo (ne mažiau 100 mėginių per 1 valandą); pagal trečiojo asmens siūlomo hematologinio analizatoriaus DxH 800 viešai prieinamus duomenis, ši įranga garantuoja tik 90 mėginių per valandą našumą. 2017-09-18 atsakyme į 2017-09-11 pretenziją atsakovė nurodė, kad trečiasis asmuo siūlo įrenginį iš dviejų DxH modulių, kurių kiekvienas našumas yra po 90 mėginių per valandą. Trečiojo asmens pasiūlyto įrenginio bendras garantuojamas našumas yra 180 mėginių per 1 valandą, kas atitinka numatytą reikalavimą. Ieškovė šių argumentų neginčijo, t.y. šalių ginčas dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo našumo reikalavimui baigėsi ikiteisminėje stadijoje.
Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimams.
 1. Ieškovė nurodo, kad trečiojo asmens Pirkimo 11-oje dalyje pasiūlyta įranga netenkina Pirkimo 11 dalies techninės specifikacijos reikalavimų, t.y. matuojamų kraujo parametrų reikalavimų, todėl pasiūlymas turėjo būti atmestas (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., pirkimo sąlygų 10.7.3 p.).
 2. Pirkimo 11 dalies techninis reikalavimas „Matuojami parametrai“ nustatė, kad tiekėjų įranga turi matuoti šiuos 5 parametrus: 1) bendro retikulocitų skaičiaus (parametras RET#); 2) procentinio retikulocitų skaičiaus (parametras RET%); 3) nebrandžių retikulocitų skaičiaus (parametras IRF); 4) vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF); 5) brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR). Ieškovės duomenimis, trečiojo asmens pasiūlyta įranga nematuoja 2 parametrų: vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR). Ieškvoė , papildomai susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais, patikslino savo poziciją ir nurodė, kad šių parametrų matavimą trečiojo asmens siūlomas analizatorius atlieka vykdant HLR (# %) parametrų matavimus. Ieškovė nurodė, kad pagal viešai prieinamą informaciją trečiojo asmens pasiūlyto analizatoriaus modeliu parametras HLR gali būti matuojamas tik bandomųjų tyrimų tikslais, tačiau ne diagnostiniais tikslais, o tai reiškia, kad trečiojo asmens pasiūlyta įranga neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pirkimo tikslo.
 3. Ieškovė nurodo, kad jos motyvus pagrindžia ir Lietuvos medicinos norma MN 102:2001 “ “In vitro (lot. stikle, mėgintuvėlyje) diagnostikos medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas”, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2001-12-29 įsakymu, Nr. 679. Šia norma įgyvendinama 1998-10-27 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos prietaisų. Aptartoje normoje yra nurodyta in vitro diagnostikos medicinos prietaiso sąvoka. Nustatyta, kad CE ženklu žymimi tik tokie diagnostikos prietaisai, kurie tenkina in vitro diagnostiniai medicinos prietaisams keliamus reikalavimus; prietaisai, veikiantys tyrimo tikslais, negali būti laikomi šios medicinos normos reikalavimus ir negali būti naudojami in vitro medicininės diagnostikos tikslams.
 4. Atsakovė su ieškovės pozicija nesutiko.
 5. Esminis šalių ginčo aspektas yra šalių ginčas dėl Pirkimo sąlygų (techninės specifikacijos sąlygų) aiškinimo. Pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos sąžiningai, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią.
 6. Kaip jau buvo minėta, Pirkimo 11 dalies techninis reikalavimas „Matuojami parametrai“ nustatė, kad tiekėjų įranga turi matuoti šiuos 5 parametrus: 1) bendro retikulocitų skaičiaus (parametras RET#); 2) procentinio retikulocitų skaičiaus (parametras RET%); 3) nebrandžių retikulocitų skaičiaus (parametras IRF); 4) vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF); 5) brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR).
 7. Ieškovės manymu, visi parametrai turi būti matuojami tik medicininės diagnostikos tikslais. Ieškovė neginčija, kad trečiojo asmens siūlomos gamintojo Beckman Coulter prekes (analizatorius ir reagentai), matuoja nurodytus 5 parametrus, tačiau nurodo, kad vidutiniškai brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras MRF) ir brandžių retikulocitų skaičiaus (parametras HFR) parametrai matuojami per parametrą HLR, t.y. jais galima naudotis tik tyrimo, bet ne diagnostikos tikslais.
 8. Tačiau teismas pažymi, kad Pirkimo sąlygose nėra įtvirtinta, kad siūlomo įrenginio visi matuojami parametrai turi būti naudojami tik medicininės diagnostikos tikslais. Pirkimo bendrųjų sąlygų 2.1 punktas nustato pirkimo objektą: reagentai ir pagalbinės priemonės bei prietaisai panaudai, kurių pavadinimai, detalios specifikacijos ir orientaciniai kiekiai nurodyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (3 pirkimo dokumentų priedas); pirkimas skirstomas į 40 dalių. Pirkimo bendrųjų sąlygų 5.10 punktas nustato, kad tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas, pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostiniams medicinos prietaisams. Pirkimo dokumentų 3 priedo (techninės specifikacijos) bendrųjų reikalavimų 6 punktas taip pat nustato, kad tiekėjas turi teikti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekes turi būti skirtos in vitro diagnostiniam naudojimui, išskirus 8, 9, 10 pirkimo dalis.
 9. Atsakovė pažymėjo, kad Pirkimo dokumentų 3 priedo 11 dalies II skirsnyje pateikta lentelė, kurioje nurodyti numatomi atlikti diagnostiniai tyrimai ir jų maksimalus skaičiai, t.y. retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas ir kiti lentelėje nurodyti tyrimai. Atsakovė sutinka, kad vienas iš Pirkimo sąlygose nurodytų įrangos matuojamų parametrų (HLR) negali būti naudojamas diagnostiniams tikslams, tačiau diagnostiniams tikslams atliekami tyrimai yra nurodyti Pirkimo dokumentų 3 priede (techninėje specifikacijoje)11 dalies II skirsnyje (retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas ir kt.), o jų (diagnostinių) tyrimų atlikimui reikšmingi parametrai yra RET#, RET% ir IRF.
 10. Dublike ieškovė nurodo, kad retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas turi būti apibrėžiamas Pirkimo 11 dalies techniniame reikalavime „Matuojami parametrai“ nurodytais 5 retikulocitų parametrais (RET#, RET% , IRF, MRF ir HFR). Triplike atsakovė atkreipė teismo dėmesį į tai, kad tiek trečiojo asmens, tiek ieškovės siūlomos gamintojo įrangos aprašymai nurodo, kad retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas yra matuojamas atskiru parametru (atsakovės nurodyti RET#, RET% ir IRF parametrai), todėl turi būti atliekamas kaip atskiras tyrimas. Šis atsakovės argumentas nepaneigtas, todėl ieškovės argumentas atmestinas.
 11. Atsakovė taip pat nurodė, kad yra tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios vienas steigėjų yra Vilniaus universitetas; atsakovė yra mokymo ir mokslo bazė medicinos srityje, t.y. ne tik tiekia sveikatos priežiūros paslaugas, bet vykdo ir mokslinę veiklą, t.y. pirkimo sąlyga, pagal kuria perkama įranga ir reagentai gali būti panaudojami atliekant tyrimus ne tik medicininės diagnostikos, bet ir mokslinio tyrimo tikslais, neprieštarauja atsakovės veiklos tikslams, nagrinėjamo viešojo pirkimo tikslui ir viešajam interesui.
 12. Nei Pirkimo sąlygų bendroje dalyje, nei Pirkimo 11 dalies techniniame reikalavime „Matuojami parametrai“ nėra įtvirtinta reikalavimo pirkimo objektui, kad visi pasiūlyto įrenginio matuojami parametrai turi būti naudojami išimtinai medicininės diagnostikos tikslais; reikalavimų matuojamiems parametrams pirkimo dokumentuose tiesiogiai nenustatyta.
 13. Apibendrindamas, teismas sutinka su atsakovės patiektų pirkimo sąlygų aiškinimu ir sprendžia, kad pirkimo objektą sudaro CE ženklu ženklintos prekes (įranga ir reagentai), visų tiekėjų siūloma įranga ir prekės (reagentai) turi atitikti Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas, t.y. turi būti paženklinti CE ženklu; visų tiekėjų pasiūlyta įranga privalo matuoti visus ieškovės nurodytus 5 parametrus, tačiau atsakovas naudodamas diagnostines priemones, ketina atlikti tyrimus, tarp kurių yra retikulocitų skaičiaus (Retic) tyrimas, kurį matuoja tris ieškovės nurodyti pirmieji parametrai (RET#, RET% ir IRF); ieškovė netinkamai aiškina Pirkimo 11 dalies techninio reikalavimo „Matuojami parametrai“ kaip reikalavimus pirkimo objektui.
 14. Teismas, išnagrinėjęs šalių procesinius dokumentus ir įrodymus, nevieša bylos medžiagą, sprendžia, kad trečiojo asmens pasiūlyta įranga ir priemonės (analizatorius DXH 800) yra paženklinta CE ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in virto diagnostinėms medicinos priemonėms, taip pat kad trečiojo asmens siūlomas analizatorius matuoja visus kraujo parametrus, kurie buvo nustatyti Pirkimo objekto 11 dalies Techninės specifikacijos skiltyje „Matuojami parametrai“. Pažymėtina, kad ir ieškovė šių faktinių aplinkybių neginčija, ieškinys pagrįstas subjektyviu Pirkimo sąlygų aiškinimu.
 15. Kiti ieškovės nurodyti argumentai neturi reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako. Teismas sprendžia, kad atsakovė, pripažinusi tiekėjo (trečiojo asmens UAB „Werfen LT) pasiūlymą atitinkančiu Pirkimo sąlygas, tinkamai aiškino ir taikė Pirkimo 11 dalies techninio reikalavimo nuostatas nepažeidė imperatyviųjų Viešųjų pirkimo įstatymo normų, viešųjų pirkimo principų bei pirkimo tikslo (VPĮ 3, 39 str.), dėl to ieškinys atmetamas.
 16. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.
 17. Atmetus ieškinį, bylą pralaimėjusios šalies (ieškovės) patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Trečiasis asmuo UAB „Werfen LT“ nagrinėjamoje byloje patyrė 5 966,51 Eur atstovavimo išlaidų, kurias prašo priteisti. Prašymas tenkinamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalimi , teismas

Nutarė

7nutraukti civilinę bylą dalyje dėl reikalavimo pripažinti ieškovę UAB „Roche Lietuva“ pirkimo laimėtoja; kitą ieškinio, pareikšto atsakovei VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo dalį, atmesti.

8Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Werfen LT“ (juridinio asmens kodas 110413888) iš ieškovės UAB „Roche Lietuva“ (juridinio asmens kodas 300089404) 5 966,51 Eur atstovavimo išlaidų.

9Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai