Byla e2-2100-302/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5499-340/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Roche Lietuva“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Roche Lietuva” kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – ir Perkančioji organizacija) 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. SR-4917 (toliau – ir Sprendimas), priimtą vykdant atvirą konkursą reagentams ir pagalbinėms medžiagoms pirkti (Pirkimo Nr. 184910) (toliau – ir Pirkimas), Pirkimo 11 dalyje, kurioje nustatyta pasiūlymų eilė ir šioje dalyje UAB „Werfen LT“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, ir laimėtoja Pirkimo 11 dalyje pripažinti ieškovę bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo 11 dalyje procedūras uždraudžiant atsakovei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su Pirkimo procedūrų tęsimu, įskaitant ir viešojo pirkimo sutarties sudarymą, o jei ji būtų sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Nurodė, kad trečiojo asmens siūlomas analizatorius netenkina Pirkimo 11 dalies reikalavimų, kadangi jo pagrindu matuojami parametrai, t. y. brandūs ir vidutiniškai brandūs retikulocitai, negali būti tiriami diagnostiniais tikslais, todėl atsakovei sudarius Pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu kils rizika žmogaus ir visuomenės sveikatai, nes tyrimai bus atliekami analizatoriumi, kuris nėra pritaikytas diagnostinių tyrimų, reikalaujamų pagal Pirkimo sąlygas, atlikimui. Ieškovė siekia, kad būtų užtikrintos jos realios galimybės sudaryti Pirkimo sutartį su atsakove, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią jos pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Jeigu išnagrinėjus ieškinį būtų patenkinti ieškovės reikalavimai, o Pirkimo sutartis būtų sudaryta, ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas taptų neįmanomas ir sąlygotų žalos atsiradimą ne tik ieškovei, tačiau ir atsakovei. Užkirtus kelią nuostolių atsiradimui būtų užtikrintas viešasis interesas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 27 d. nutartimi ieškovės prašymą atmetė.
 2. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones argumentų pasisakyta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartyje, o pakartotinai pateiktame prašyme nurodyti argumentai, susiję su trečiojo asmens siūlomos įrangos atitikimu Pirkimo sąlygų reikalavimams, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsamiai nenagrinėjami, nes šios aplinkybės bus vertinamos bei dėl jų bus pasisakyta tik nagrinėjant bylą iš esmės. Kiti ieškovės prašymo argumentai yra deklaratyvaus pobūdžio, nepagrindžiantys grėsmės galimai palankaus ieškovei teismo sprendimo įvykdymui. Viešo pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Pirkimo objektas yra neabejotinai svarbus tiek atsakovei, tiek ir didelei daliai visuomenės. Šiuo atveju pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė negalės tinkamai teikti sveikatos priežiūros paslaugų, dėl ko nebus nepertraukiamai ir tinkamai užtikrinama pacientų sveikata. Delsimas vykdyti Pirkimą trikdys sklandų viešą interesą turinčių visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimą – tinkamą medicininių paslaugų visuomenei teikimą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones jų neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, kadangi atsakovė ne tik patirtų didesnę žalą, negu ieškovė, bet būtų padaryta ir didelė žala visuomenės interesams, pažeistas viešasis interesas, taip pat ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad ieškovės pateikto prašymo argumentai nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Roche Lietuva“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo 11 dalyje procedūras uždraudžiant atsakovei atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su Pirkimo procedūrų tęsimu, įskaitant ir viešojo pirkimo sutarties sudarymą, o jei ji būtų sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, kol byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Skundžiama nutartis paremta prielaidomis ir deklaratyviais teiginiais, nesant objektyvių duomenų dėl realiai tikėtinų neigiamų pasekmių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju, todėl pažeidžia imperatyvias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 263 straipsnio nuostatas, neatitinka ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų reikalavimų.
  2. Pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.
  3. Pirmosios instancijos teismas nevertino, jog ieškovė ir atsakovė 2017 m. liepos 27 d. sudarė reagentų ir kitų medicinos priemonių pirkimo sutartį, kuri galioja 12 mėnesių nuo jos sudarymo datos. Tai reiškia, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovė galės tinkamai teikti sveikatos priežiūros paslaugas, pacientų sveikatos priežiūra dėl to nenutrūks ir bus užtikrinta. Pirkimo procedūrų sustabdymas netrikdys sklandaus viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimo – tinkamo medicininių paslaugų visuomenei teikimo.
  4. Skundžiama nutartis, paremta vien atsakovės statusu, vykdomos veiklos bei Pirkimo objekto pobūdžiu, o tai negali būti savaime pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.
 2. Atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Trečiojo asmens siūloma įranga matuoja visus ieškovės ginčijamus parametrus, susijusius su retikulocitų skaičiaus tyrimo atlikimu ir šią aplinkybę patvirtina byloje esantys įrodymai, todėl ieškinys laikytinas nepagrįstu.
  2. Viešasis interesas šiuo atveju apima ne tik atsakovės teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, susijusias su kraujo tyrimais, kuriems reikalinga įranga ir priemonės, perkamos Pirkimo 11 dalimi, tačiau ir sąlygos, kokiomis atsakovė šias paslaugas teikia.
  3. Taikius laikinąsias apsaugos priemones iš atsakovės būtų atimta galimybė naudotis trečiojo asmens siūloma naujos kartos diagnostine įranga bei įsigyti tyrimams atlikti reikalingas prekes rinkos, t. y. žemesne nei ieškovės siūloma, kaina.
  4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovė tik patirtų didelę ekonominę žalą, o ieškovė ir toliau gautų pajamas už brangiau nei rinkos kaina parduodamus reagentus ir kitas priemones.
  5. Net ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovė nepraranda galimybės įrodyti savo patirtą žalą ir ją išsiieškoti iš atsakovės.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Werfen LT“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Byloje nėra patvirtinta, jog trečiojo asmens analizatorius negali būti naudojamas diagnostiniais tikslais.
  2. Visuomenė yra suinteresuota ne tik ginčo Pirkimo objektu, tačiau ir tuo, kad sandoris būtų sudarytas racionaliai. Trečiasis asmuo pasiūlė mažiausią kainą Pirkimo objekto 11 dalyje, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų teikiamą naudą, atsakovė patirtų didesnę žalą nei apeliantė, būtų pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai.
  3. Trečiasis asmuo ir atsakovė jau yra sudarę ginčo viešojo pirkimo sutartį, kurią pradėjo vykdyti. Sutarties vykdymo sustabdymas realiai ir objektyviai galėtų sutrikdyti medicininių paslaugų teikimą atsakovės pacientams.

3Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 27 d. nutarties, kuria prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo / neteisėtumo

 1. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.
 2. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos vykdo atvirą konkursą „Reagentai ir pagalbinės priemonės LDC“ (Pirkimo Nr. 184910). Atsakovė 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimu Nr. SR-4917 Pirkimo 11 dalyje nustatė pasiūlymų eilę ir šioje Pirkimo dalyje laimėtoju pripažino trečiąjį asmenį UAB „Werfen LT“. Ieškovė, nesutikdama su Perkančiosios organizacijos Sprendimu Pirkimo 11 dalies laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį UAB „Werfen LT“, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti Perkančiosios organizacijos Sprendimą Pirkimo 11 dalyje, kurioje nustatyta pasiūlymų eilė ir šioje dalyje UAB „Werfen LT“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, ir laimėtoja Pirkimo 11 dalyje pripažinti ieškovę bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų stabdymą. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 27 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą. Ieškovė su tokia pirmosios instancijos teismo nutartimi nesutinka, atskiruoju skundu prašo ją panaikinti ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti.
 3. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, jog dėl kokių nors antrosios ginčo šalies veiksmų arba neveikimo būsimu teismo sprendimu galimai patenkinti ieškinio reikalavimai gali būti neįvykdyti, todėl teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausiai turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismui susiformuoja nuomonė, kad toks palankus sprendimas galėtų būti priimtas, tik tada turi būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, t. y. ar yra grėsmė, kad galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Pakartotinai vertinant preliminarų ieškinio pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad, išnagrinėjęs bylą iš esmės, Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu ieškovės UAB „Roche Lietuva“ ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.
 5. Teismų praktikoje laikoma, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu priėmimo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2232/2013; 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1294-302/2016; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1012-302/2017 ir kt.).
 6. Nors minėtas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimas šiuo metu ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, kaip jau minėta, aplinkybė, kad, bylą išnagrinėjus iš esmės, ieškinys buvo atmestas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškovės ieškinio reikalavimų preliminaraus nepagrįstumo.
 7. Konstatavus, kad nėra vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, kiti atskirajame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai vertintini kaip neturintys esminės reikšmės galutiniam sprendžiamo klausimo rezultatui. Pažymėtina, kad, visgi sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne) taikymo, būtina įvertinti dviejų viešųjų interesų – visuomenės intereso pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės intereso užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi, santykį ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, kuriam viešajam interesui suteikti prioritetą.
 8. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Pirkimu siekiama užtikrinti atsakovės vykdomą veiklą sveikatos priežiūros teikimo srityje atliekant kraujo tyrimus. Akivaizdu, jog šios paslaugos valstybinio masto gydymo įstaigoje užtikrinimas yra viešasis interesas, kurio svarbos apeliacinės instancijos teismas nekvestionuoja. Tam, jog vienoje didžiausių Lietuvos ligoninių, teikiančių aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, būtų sėkmingai vykdoma bei užtikrinama asmenų sveikatos priežiūra, yra būtina įvykdyti ginčo Pirkimą 11 dalyje ir parinkti itin patikimą tiekėją, pateikusį pasiūlymą, kuris atitinka Perkančiosios organizacijos pateiktus techninius parametrus.
 9. Pirkimo 11 dalies objektas – analizatorius – būtinas medicinos prietaisas atsakovės kasdienėje veikloje, siekiant operatyviai bei kokybiškai atlikti kraujo tyrimus. Apeliacinio teismo manymu, egzistuoja objektyvus poreikis minėtą ginčo objektą eksploatuoti kaip galima greičiau, jog atsakovė galėtų atlikti tyrimus nepertraukiamai. Dėl to darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja objektyvus poreikis užtikrinti operatyvų viso Pirkimo procedūrų vykdymą ir pabaigimą, kuriam turėtų būti teikiamas prioritetas.
 10. Apeliacinės instancijos teismui padarius išvadą, kad nagrinėjamoje situacijoje prioritetas teiktinas viešajam interesui – užtikrinti atsakovės tinkamą paslaugų teikimą pacientams, konstatuotina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą. Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju apeliantė, siekdama su atsakove sudaryti viešojo pirkimo sutartį, iš esmės siekia apginti tik savo privačius turtinius interesus.
 11. Konstatavus, kad nėra nei vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, spręstina, jog nagrinėjamu atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

5Dėl bylos procesinės baigties

 1. Nurodytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti, vadovaujantis ieškovės atskirojo skundo argumentais, nėra jokio teisinio pagrindo, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai