Byla eB2-728-562/2017
Dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine Food“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine Food“ restruktūrizavimo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymą dėl restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine Food“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi iškelta UAB „Submarine Food“ restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ . Minėta nutartimi teismas nustatė šešių mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Submarine Food“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

5Restruktūrizavimo administratorė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ pateikė prašymą dėl RUAB „Submarine Food“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo. Administratorė nurodo, kad 2017 m. balandžio 26 d. įvyko RUAB „Submarine Food“ kreditorių susirinkimas, kurio metu nepritarta restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo planui, pavedant administratoriui kreiptis į teismas dėl bylos nutraukimo.

6Pažymi, kad RUAB „Submarine Food“ netikslino restruktūrizavimo plano ir neteikė jo svarstyti iš naujo kreditorių susirinkimui, o siūlė kreditoriams inicijuoti minėtos bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

7Teismas

konstatuoja:

8Restruktūrizavimo byla nutraukiama.

9ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo minėtu pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Taigi, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo minėtu pagrindu teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti galimybes. Nutraukus bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu įmonei atsiranda tokių teisinių padarinių, kad netenka galios visi įmonės ir kreditorių susitarimai dėl įmonei taikomų nuolaidų, atnaujinamas palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Kita vertus, ĮRĮ 4 straipsnio nuostatos nedraudžia, esant atitinkamam poreikiui bei sąlygoms, vėl pradėti įmonės restruktūrizavimo procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-790/2013).

10Pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos įmonė naudojasi prievolių vykdymo lengvatomis: uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. Tam, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta teisinga įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra bei išlaikytas proporcingumo principas privačius kreditorių interesus ribojant dėl įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮ nustatytų procesinių terminų. Įstatyme įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui (ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi iškėlus UAB „Submarine Food“ restruktūrizavimo bylą, buvo nustatytas šešių mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui UAB „Submarine Food“ restruktūrizavimo planą. Kadangi 2017 m. balandžio 26 d. įvykusio RUAB „Submarine Food“ kreditorių susirinkimo metu nepritarta restruktūrizuojamos bendrovės restruktūrizavimo planui, teismas sprendžia, kad restruktūrizavimo bylą turi būti nutraukti (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Byloje nustatyta, kad parengtas restruktūrizavimo plano projektas netenkina balsų daugumą turinčių kreditorių interesų. Teismas pažymi, kad, vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui yra kreditorių prerogatyva, todėl tuo atveju, kai parengtam restruktūrizavimo plano projektui per įstatymų nustatytą terminą nepritarė įstatyme nustatyta kreditorių dauguma, restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas turi nutraukti bylą. Pažymėtina, kad administratoriaus duomenimis RUAB „Submarine Food“ netikslino restruktūrizavimo plano, o siūlė kreditoriams inicijuoti minėtos bendrovės bankroto procedūrą ne teismo tvarka.

12Apibendrinant išdėstytus motyvus, administratorės prašymas nutraukti RUAB „Submarine Food“ restruktūrizavimo bylą tenkinamas (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Teismas išaiškina, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu ir jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

14Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizavimo bylą, antstoliams grąžinami byloje esantys vykdomieji dokumentai tolimesniam vykdymui (ĮRĮ 28 straipsnio 4 dalis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

16tenkinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine Food“ restruktūrizavimo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašymą.

17Nutraukti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine Food“ (juridinio asmens kodas 302688833, buveinės adresas Vytenio g. 51, Vilniuje) restruktūrizavimo bylą.

18Įpareigoti restruktūrizavimo administratorių apie šią nutartį per 5 darbo dienas nuo jos įsiteisėjimo dienos pranešti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

19Išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

20Išaiškinti, kad nuo teismo nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos visi susitarimai dėl kreditorių bendros reikalavimų sumos (jos dalies) atsisakymo, piniginės prievolės pakeitimo kita prievole ir dėl prievolių vykdymo terminų atidėjimo netenka galios, jeigu įmonė ir kreditoriai nesusitarė kitaip. Privalomosios įmokos, palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimai, išskyrus jau įvykdytus įsipareigojimus, atnaujinami nuo jų skaičiavimo sustabdymo pradžios ir skaičiuojami už restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir už nagrinėjimo teisme laikotarpį, taip pat panaikinami kreditorių reikalavimų atsisakymai. Ši straipsnio dalis taip pat taikoma ir restruktūrizavimo metu susidariusiems einamųjų įmokų įsiskolinimams.

21Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine Food“ restruktūrizavimo bylą, antstoliams grąžinti byloje esančius vykdomuosius dokumentus tolimesniam vykdymui.

22Nutarties kopiją išsiųsti RUAB „Submmarine Food“ administratorei bei įpareigoti su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos... 3. Teismas... 4. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartimi iškelta UAB... 5. Restruktūrizavimo administratorė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir... 6. Pažymi, kad RUAB „Submarine Food“ netikslino restruktūrizavimo plano ir... 7. Teismas... 8. Restruktūrizavimo byla nutraukiama.... 9. ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės... 10. Pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 5 d.... 12. Apibendrinant išdėstytus motyvus, administratorės prašymas nutraukti RUAB... 13. Teismas išaiškina, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalies nuostatas,... 14. Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizavimo bylą, antstoliams... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 16. tenkinti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine... 17. Nutraukti restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Submmarine... 18. Įpareigoti restruktūrizavimo administratorių apie šią nutartį per 5 darbo... 19. Išaiškinti, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo... 20. Išaiškinti, kad nuo teismo nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą... 21. Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti restruktūrizuojamos uždarosios... 22. Nutarties kopiją išsiųsti RUAB „Submmarine Food“ administratorei bei... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...